22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DBP - eller konsten att<br />

aldrig lämna ett rakt svar<br />

Mitt beslut att börja plugga juridik togs emot<br />

av en av mina bekanta med ett överlägset<br />

skratt. ”Juridik? Verkar ju rätt överskattat. Hur<br />

kan man behöva 4,5 år för att lära sig att hitta i en lagbok?”.<br />

Resten av min vänskapskrets var lite trevligare; de<br />

gjorde mig omedelbart till sitt juridiska ombud. Några<br />

veckor in i utbildningen fick jag ett sms från en vän.<br />

”Vad händer om man mördar någon ombord på en båt<br />

som befinner sig på internationellt vatten?”. Ett synnerligen<br />

minnesvärt – och något oroväckande, sms att<br />

motta vid tretiden en lördagsmorgon. Lyckligtvis för<br />

min vän hade vi just den veckan gått igenom mord-<br />

och dråp-paragraferna i Brottsbalkens tredje kapitel<br />

och även talat lite om skillnaden mellan culpa och<br />

dolus. Jag ringde upp min vän på morgonen för att<br />

förklara läget (samt för att försäkra mig om att han inte<br />

befann sig på en båt på internationellt vatten i färd med<br />

att kasta ett lik överbord).<br />

Mina vänner minns nostalgiskt min första termin på<br />

juristutbildningen. Man skulle kunna säga att jag då var<br />

i mitt esse när det gäller juridisk rådgivning. Med förtrolig<br />

stämma delade jag med mig av mina nyvunna<br />

kunskaper, särskilt uppskattades mitt tips om att man<br />

alltid har rätt till åtminstone bytesrätt när man köper<br />

något. Jag minns känslan av att ha klarat Grunken; jag<br />

var oövervinnerlig! Jag hade full koll på både konsumenträtt<br />

och mord. Vad fanns det egentligen kvar att<br />

lära sig de följande fyra åren och fem månaderna?<br />

Mycket, skulle jag snart bli varse om. Mina vänner, som<br />

inledningsvis varit så imponerade av mina ”enorma”<br />

juridiska kunskaper, insåg snabbt (troligtvis snabbare<br />

än jag själv) att det fanns vissa fundamentala luckor i<br />

min kunskapsbank. Deras missnöje växte allteftersom<br />

de insåg att jag varken kunde svara på frågor om skatterätt,<br />

skadeståndsrätt eller för den delen klassificera<br />

något brott som inte var mord eller misshandel. Emel-<br />

LEDARE<br />

lertid hade de en viss förståelse för mina bristande<br />

kunskaper; jag kunde ju alltid dra till med att ”ja, men<br />

det har vi ju inte lärt oss än!”.<br />

Värre är det idag. Tre år senare har jag fortfarande<br />

stora svårigheter med att besvara mina vänners frågor.<br />

Jag kan inte påstå att deras förståelse är lika stor när jag<br />

nu slänger ur mig ”ja, men det var ju jättelänge sedan<br />

jag läste det där!”. När jag väl kan svara på frågan kan<br />

jag ändå aldrig leverera ett rakt svar. Likt en boaorm<br />

slingrar jag mig och förvandlar mina vänners ja- eller<br />

nej-frågor till en mindre rättsutredning där slutsatsen<br />

varierar beroende på vilken väg de väljer att gå i mitt<br />

imaginära lösningsschema. Min förkärlek till DBPsvaret<br />

(Det Beror På) har lett till att mina vänner så<br />

smått slutat fråga. De använder Google istället.<br />

Dock finns det fortfarande en situation då mina vänner<br />

alltjämt vänder sig till mig i första hand. Nämligen<br />

när de lyckats med en juridisk bedrift. I helgen ringde<br />

en väninna till mig för att berätta om hur hon lyckats<br />

nästla sig ur ett anställningskontrakt. Min väninna<br />

bestämde sig hastigt för att hon ville åka till Thailand.<br />

Problemet var bara att hennes chef inte lät henne åka<br />

förrän hon avslutat sin månadslånga uppsägningstid.<br />

Min väninna lät sig emellertid inte nedslås av detta.<br />

”Eh, vadå? Jag är ju bara provanställd, enligt LAS får<br />

jag gå efter två veckor”. Mitt hjärta ömmar fortfarande<br />

av stolthet.<br />

Fotnot: Min bekant skriver i dagarna sin sjätte jikenomtenta.<br />

Kharma is such a bitch.<br />

Charlotte Akej, chefredaktör<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!