34 s 28-33 NY Special.indd - Entreprenörskapsforum

entreprenorskapsforum.se

34 s 28-33 NY Special.indd - Entreprenörskapsforum

PÅ TURNÉ. Anders Borg,

fi nansminister, och Fredrik

Reinfeldt, statsminister,

far landet runt under det

enkla mantrat ”framåt

tillsammans”.

SPECIAL VALET 2010

Slagord i stället för innehåll,

konfl ikt i stället för debatt –

aldrig tidigare har politiker

i en valrörelse så pedantiskt

undvikit de stora politiska

utmaningarna.

Orsaken är enkel.

De medvetet glömda frågorna

genererar inga röster.

river vi av det här”, viskar statsmini ster

Fredrik Reinfeldt bredvid munnen bara

sekunden innan presskonferensen börjar. Vid

hans sida står strategen och partisekreteraren

Per Schlingmann.

Klockan är några sekunder i tio torsdagen den ”Då

19 augusti, på dagen en månad före valet, och

platsen är det ”nya arbetarpartiet” Moderaternas kansli på

Stora Nygatan i Gamla stan i Stockholm. På agendan står

partiets valkampanj 2010.

VALETS GLÖM

28 | VA | 34 | 26 AUGUSTI 2010 | www.va.se |

AV TORBJÖRN CARLBOM

JONAS EKSTRÀÜMER/SCANPIX


DA FRÅGOR

| VA | 34 | 26 AUGUSTI 2010 | www.va.se | 2930 | VA | 34 | 26 AUGUSTI 2010 | www.va.se |

SPECIAL VALET 2010

”Att tänka sig att partierna i en valrörelse skulle lyfta

fram de avgörande framtidsfrågorna i stället för lättköpta

poänger som tränger genom opinionsbruset är

lika naivt som att tro att en kvällstidnings löpsedlar

återger dagens viktigaste nyhet.”

”Vi har den jobbpolitik som Socialdemokraterna

saknar”, konstaterar strax Fredrik

Reinfeldt, och visar upp årets valaffi scher.

”Framåt tillsammans” är partiets slogan

till höstens val, och ”bara ett arbetarparti

kan fi xa jobben”. Partiet går således på

ytterligare konfrontation för att försöka

vinna röster från Socialdemokraterna, som

är det uppenbara målet för kampanjen.

En timme senare håller Socialdemokraterna

sin presskonferens på partihögkvarteret

på Sveavägen 68. På plats fi nns

partiledaren Mona Sahlin, partiets sekreterare

Ibrahim Baylan och kommunikationschefen

Karin Pettersson.

”Vi kan inte vänta” är partiets huvudbudskap.

”Detta är en otålig kampanj”, säger Mona

Sahlin till medierna, och poängterar att valet

är en kamp om värderingar i förhållande till

Moderaterna och Alliansen.

Trenden har funnits där i fl era val, men i

år når den nya höjder. De båda storpartiernas

kampanjer är rätt typiska för årets ovanligt

populistiska valrörelse. Det handlar om

att vinna röster i stället för att diskutera

verkliga problem. Individ har ersatt innehåll,

konfl ikt dominerar framför saklig debatt och

yta har tagit över fördjupning.

Till exempel, och föga förpliktigande.

Huvudsakliga skäl att rösta på Moderaterna,

enligt partiet självt, är att fl er ska få

jobb genom sänkta skatter, att vardagen ska

NÅGRA GLÖMDA FRÅGOR:

Den demografi ska utvecklingen

– allt fl er äldre ska försörjas av allt färre yngre.

Utbildningen

– svensk utbildning måste hålla världsklass i en global konkurrens.

Näringspolitiken

– Sverige har få snabbväxande företag och för få nya exportföretag.

Innovationspolitiken

– trots mer pengar till forskning och utveckling skapas för få nya företag.

Vård och omsorg

– hur ska systemet klara de kommande årens anstormning av behövande?

Globaliseringen

– snabbväxande ekonomier blir starkare och Sverige svagare.

Arbetsmarknaden

– landet behöver förändra och justera arbetsmarknaden för att skapa nya jobb.

Produktiviteten

– har varit svag i fl era år, måste förbättras.

bli trygg med hjälp av fl er poliser och att

Socialdemokraterna har fel.

Socialdemokraterna vill å sin sida skapa

fl er jobb genom att investera i näringslivet

och skapa en rättvis välfärd genom att minska

arbetslösheten för ungdomar, det hela

ackompanjerat av det ständigt närvarande

budskapet att moderaterna har fel.

De mindre partierna får jobba med att

profi lera sig med utspel för att synas över huvud

taget.

LARS NORD. professor i medie-

och kommunikationsvetenskap

Centerpartiet vill till exempel sälja Vattenfall,

Kristdemokraterna vill ha ett ”mänskligare

Sverige” och Folkpartiet lugna bråkiga

skolbarn med hjälp av föräldranärvaro.

Det är måhända orättvist att reducera valrörelsen

till enskildheter, men få i det politiska

etablissemanget vågar tala om det som

spelar roll på några års sikt. Det är många

bedömare eniga om.

”Att tänka sig att partierna i en valrörelse

skulle lyfta fram de avgörande framtidsfrå-

FÖLJ VALET PÅ VA.SE VALRÖRELSEN IN I SLUTSPURT FRAM TILL DEN 19 SEPTEMBER.

På va.se pågår en intensiv debatt och nyhetsbevakning, självklart med fokus på näringslivsfrågorna. Hela Veckans Aff ärers valbevakning hittar du

Detta vill landets

medelstora företag

förändra under

nästa mandatperiod

– och så

snabba med partiernas

5 fi nansministerkandidater.

”Jag vill sänka ”Skjut upp beskattarbetsgivaravgifterningen

av reavinster

Så ska Fredrik

Reinfeldt och

Mona Sahlin

vinna valet.

De vill bli nästa näringsminister.

Läs intervjuerna med ”Riskkapitalfond för

partiernas närings- innovation och slopolitiskatalespad

sjuklönekostnad

låter partiernas svar. na och införa ett vid försäljning av Pr-konsultens,

personer.

för småföretag.”

riskkapital- ital- al- före företag.” modeexpertens och ”Småföretagen ska ka Kent Per Persson Persson, rs rsson, s V. VV.

Partierna

som vill in.

Så ska småpartierna

vinna näringslivets

röster.

avdrag.” ”

Thomas s

Östros, S.

Ca Carl a B

Hamil- H

ton, to o FP.

retorikerns bästa tips

för att bli nästa

statsminister.

skapa de nya

jobben.”

Maud Olofsson,

näringsminister, C.

CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX

/SCANPIX


gorna i stället för lättköpta poänger som

tränger genom opinionsbruset är lika naivt

som att tro att en kvällstidnings löpsedlar

återger dagens viktigaste nyhet”, säger Lars

Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap

med inriktning på politisk

kommunikation vid Mittuniversitetet.

”Politiken i en valrörelse blir ’medialiserad’:

de fl esta väljare får sin bild av politiken

från medierna och partierna ägnar alltmer

energi åt att få uppmärksamhet på mediearenan.”

De verkliga utmaningarna bottnar annars

i stora demografi ska förändringar och den

omfattande global iseringen

av näringslivet.

Det handlar

om att skapa utrymme

för ökat tryck på

vårdapparaten, klara

framtida pensioner,

skapa ett utbildningssystem

som

kan försörja landet

FEGA LEDARE. Cecilia

Hermansson, Swedbank,

saknar modet

hos politikerna att utmana

väljarna med mer

komplicerade frågor.

med globalt konkurrenskraftig

personal

och etablera ett system

som får innovationer

att bli nya

företag. Det handlar

om fenomen som

sannolikt kräver om-

fattande systemförändringar och blocköverskridande

överenskommelser, och där åtgärderna

i värsta fall får negativa konsekvenser

för åtskilliga medborgare.

”Det ligger en rädsla hos politikerna för

det som riskerar att uppfattas som alltför utmanande

av väljarna”, säger Cecilia

Hermansson, chefsekonom på Swedbank.

”Jag kan oroa mig för att vi har välfärdssystem

som vi inte riktigt har råd med. Och

vi har en global fi nanskris som förändrar en

hel del i världen, och där tillväxtekonomierna

kommer ur starkare och där vi har försva-

på va.se/etiketter/Valet 2010

300 miljoner

i sjön?

Partierna satsar fl era

hundra miljoner på

reklamkampanjer i

årets valrörelse. Men

reklamköp garanterar

inte någon eff ekt,

säger forskarna.

INGVAR KARMHED/SCANPIX

”Jag är besviken på

Fredrik Reinfeldt.”

VA:s Camilla

Wagner bevakar

jämställdheten

i näringslivet och följer

valet på sin blogg.

BERTIL ERICSON/SCANPIX


KAMPANJAR UTAN

TÅLAMOD. Mona Sahlin,

Socialdemokraterna, ska

trumma in att hon leder ett

otåligt parti.

| VA | 34 | 26 AUGUSTI 2010 | www.va.se | 3132 | VA | 34 | 26 AUGUSTI 2010 | www.va.se |

SPECIAL VALET 2010

”Då rådde viss samsyn, och man gjorde uppgörelser

över blockgränser när det gällde till exempel pensioner,

skatter och energi. Men nu är det tvärtom, kon frontation.

Mitt hjärta blöder för lärarna till exempel.

Man kan ju inte ens komma överens om betygen.”

gats. De här frågorna saknas nästan och

kommer heller aldrig fram i de politiska budgetarna

mellan valen. De längre perspektiven

saknas.”

Gunnar Wetterberg,samhällsekonomisk

chef på fackförbundet

Saco, har

spelat det politiska

spelet längre än de

fl esta. Han har medverkat

i åtskilliga utredningar

och pen-

RÖSTJAKT. Gunnar

Wetterberg, Saco, menar

att politikerna är

överdrivet rädda för att

tala klarspråk i jakten

på röster.

sionsuppgörelser,

och verkat som chef

för Kommunförbundet.

Också han menar

att Sverige står

inför stora utmaningar

de kommande

decennierna, men

tycker inte att det fi nns ambitioner att lösa

problemen. Och i valrörelsen lyser frågorna

med sin frånvaro mer än tidigare.

Snarare ägnar sig politikerna åt att med

diverse skatteförslag jaga röster i den växande

gruppen äldre medborgare, ironiskt

nog den grupp som inom några år har störst

behov av vård och omsorg.

”Draget av röstmaximering blir tydligare

och tydligare. I detta val tycks det vara de

nyblivna pensionärerna och en stor kull för-

Ungdomsarbetslösheten

är rekordhög.

Partiernas ungdomsförbund har

receptet på hur arbetslösheten ska ka

minskas. Första-jobbet-avdrag, vdrag, en n helt

elt

annan typ av arbetsförmedling, edling, traineeprogram

och utökade hushållsavdrag

shållsavdrag

är några av Niklas Wykmans, ans, Muf,

f

och Jytte Gutelands, SSU, U,

förslag för att få fl er unga i jobb.

b.

ANNA H‚ÂÀLLAMS/SCANPIX

stagångsväljare som drar hela valdebatten.

Väldigt mycket annat viktigt drunknar. Man

vill inte säga sådant som är obehagligt för

människor”, säger han

”Till exempel, vad man kan göra inom de

nuvarande systemen för vård och försäkringar

för att klara välfärden i ett land där

fl er och fl er blir behövande och färre och

färre betalar”, fortsätter han.

Gunnars Wetterberg tycker att det är angeläget

att diskutera dessa frågor omgående.

”De allra skröpligaste 40-talisterna syns

redan i vårdsystemet,

och en stor anstormning

kommer

till 2020. Produktiviteten

i landet sviktar

sedan ett par år och

arbetsutbudet minskar.

Vårt investeringsklimat

måste

förbättras. Och vi

behöver kraftsamling

inom den högre

utbildningen”, säger

han.

Pontus Braunerhjelm,

professor på

Kungliga Tekniska

LEIF LEWIN, professor emeritus i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet.

Högskolan, vd på Entreprenörskapsforum och tidigare

huvudsekreterare vid Globaliseringsrådet

håller med om slagsidan mot pensionärer.

”Det sker på bekostnad av andra viktigare

frågor. Men även pensionärerna borde vara

intresserade av att deras ättlingar får goda

ekonomiska villkor på sikt”, säger han.

Han skulle hellre se en fördjupad diskussion

kring landets innovationskraft och företagandets

villkor.

”Det är en avgörande komponent att få

fram nya innovationer och snabbväxande

företag. Förutsättningarna för att stärka

Sveriges position globalt fi nns där. Vi går ur

krisen i gott skick och vi har ingen massiv

off entlig skuldbörda att bära. Och vi borde

agera nu”, säger han.

Internationell statistik visar mycket riktigt

att det är mindre växande företag som

skapar det stora fl ertalet nya arbetstillfällen,

inte storföretagen eller den off entliga sektorn.

Alltså, en dynamisk näringspolitik kan

bidra till högre skatteintäkter.

Bland annat av den anledningen tycker

Pontus Braunerhjelm att Sverige borde skapa

ett innovationspolitiskt ramverk.

”Den globala konkurrensen mellan regioner

i olika länder kommer att öka ännu mer.

Vi måste ligga i framkant och vara attraktiva

internationellt. Men ingen tar riktigt tag i

frågorna”, konstaterar han.

Det var också en slutsats i Globaliseringsrådets

slutrapport, som för övrigt har fått

förvånansvärt litet politiskt genomslag.

”Rådets arbete blev kontroversiellt i vissa

FÖLJ VALET PÅ VA.SE VALRÖRELSEN IN I SLUTSPURTEN FRAM TILL DEN 19 SEPTEMBER.

På va.se pågår en intensiv debatt och nyhetsbevakning, självklart med fokus på näringslivsfrågorna. Hela Veckans Aff ärers valbevakning hittar du

Ta bort sjuklöneansvaret för småföretagare och bilda en riskkapitalfond

på fem miljarder för miljöteknik av Vattensfalls vinster.

Det et vill Lars Ohly genomföra för

att tt underlätta för entrepreentrepre- nörer

om han vinner valet

tillsammans t llsammans med den röd-

gröna

alliansen. Han är

först

ut i entreprenörssaj-

ten

Nya Aff ärers partiledarutfrågningar.

darutfrågningar.

FEL VIKTNING. Pensionärerna

får för mycket

uppmärksamhet på

bekostnad av andra,

viktigare frågor, säger

Pontus Braunerhjelm.

MARKUS DAHLBERG/SCANPIX

I

dag står arbetsgivaren för hela sjuklöne-

dag står a

kostnaden kostnade de första två veckorna av en

sjukskrivning.

sjukskrivn

”Det är inget problem om du har tusen anställ-

da, eller hundra. hund Men har du fyra och en har en

kronisk sjukd sjukdom, då blir det ett problem”,

säger säger Lars Ohly Oh i intervjun.

Annars hand

handlar Vänsterpartiets entreprenörs-

/SCANPIX


BERTIL ERICSON, FREDRIK PERSSON, CLAUDIO BRESCIANI/SCANPIX

Håll

ihop

delar, till exempel när det gäller skatter och arbetsrätt,

och det ledde också till viss politisk

splittring”, konstaterar Pontus Braunerhjelm.

Få har så massiva erfarenheter av politiska

rörelser i samhället som Leif Lewin, professor

emeritus i vältalighet och statskunskap

vid Uppsala universitet. Han konstaterar

att det för 20 år sedan fanns en helt annan

atmosfär i den politiska debatten.

”Då rådde viss samsyn, och man gjorde uppgörelser

över blockgränser när det gällde till

exempel pensioner, skatter och energi. Men nu

är det tvärtom, konfrontation. Mitt hjärta blöder

för lärarna till exempel. Man kan ju inte

ens komma överens om betygen”, säger han.

”Och det är min spontana reaktion att politikerna

talar om relativt kortsiktiga företeelser

och försummar det långsiktiga. Men

på va.se/etiketter/Valet 2010

Vi kan

inte vänta

politik primärt om klassisk efterfrågestödjande

politik. Mer pengar till de sämst ställda stärker

efterfrågan, likaså ska staten gå in och

som beställare stödja företagen under lågkonjunkturer.

“När ett samhälle drabbas av en kris måste vi

hålla uppe efterfrågan. Det har lett till att vi

hade en djupare kris än vi skulle behövt ha.”

Läs hela med intervjun med Lars Ohly

och se videon på www.nyaaff arer.se.

STORPARTIERNAS KAMPANJSLOGANS 2010

Framtiden tid Tillväxt

Ett

Framtiden

är här i hela landet mänskligare börjar i

Sverige klassrummet

TRIVIALT TAL. Partiernas budskap måste vara enkelt, nästan banalt, för att inte stöta bort någon presumtiv väljare.

JONAS EKSTRÀÜMER/SCANPIX

man måste så i dag för att skörda i fram tiden.

Ett medellångt perspektiv, 10-20 år, behövs i

politiken.”

Kortsiktigheten får omfattande konsekvenser

bortom det politiska, menar han.

”Forskningsfi nansieringen har till exempel

blivit väldigt kortsiktig och det efterfrågas

snabba resultat. Men forskning är att ge sig ut

i det okända och måste få ta tid”, säger han.

Skapandet av allianser och kampen om

väljarna mellan Socialdemokraterna och

Moderater är dessutom på väg att leda till ett

tvåblockssystem i svensk politik, utan förändringar

av valmetod eller grundlagar.

”Verkligheten förändrar det politiska systemet.

Jag tror på att tvåblockssystem som

utmanas av mindre missnöjespartier på

sikt”, säger Leif Lewin.

Framåt

tillsammans

Efter presskonferensen på Moderaternas

partikansli kliver Fredrik Reinfeldt och Per

Schlingmann ut i solskenet på kullerstenarna

på Stora Nygatan.

Utanför kafé Kladdkakan poserar de tålmodigt

i sällskap med stortavlor, kampanjaffi

scher och drivor av journalister. Alla vill

de intervjua statsministern ansikte mot ansikte,

TV4, Rapport, TT, Svenska Dagbladet,

Dagens Nyheter. Valrörelse är lika med

nyheter.

Budskapet upprepas i oändlighet.

”Vi hoppas göra anspråk på väljare som

tidigare inte röstat på oss, men som har röstat

på Socialdemokraterna”, säger Fredrik

Reinfeldt, i hopp om att stjäla väljare som

kan ge honom regeringsmakten en mandatperiod

till. ■

TUFFARE. Göran

Hägglund, KD, vill

framstå som en lite

hårdare typ.

| VA | 34 | 26 AUGUSTI 2010 | www.va.se | 33

More magazines by this user
Similar magazines