PRESSMEDDELANDE Allt fler pensionärer startar ... - Mynewsdesk

resources1.mynewsdesk.com

PRESSMEDDELANDE Allt fler pensionärer startar ... - Mynewsdesk

PRESSMEDDELANDE

Växjö 2010-12-20

Allt fler pensionärer startar eget företag

Pensionärerna står för en allt större del av nyföretagandet. På tio år har det blivit dubbelt så

vanligt att seniorer startar eget. Mellan januari och oktober i år registrerades 3,5 procent av alla

nya enskilda firmor av någon som är 65 år eller äldre. Det visar statistik från Bolagsverket som

Visma sammanställt.

Av alla enskilda firmor drivs närmare 15 procent av personer

som är 65 år eller äldre. Vanligen har dessa bolag startats när

företagaren var yngre. Men de senaste åren har det också blivit

vanligt att starta företag efter pensionsdagen. Procentuellt sett

ökar nyföretagandet mest i pensionärsgruppen.

« Som seniorföretagare har du

pension och därmed en ekonomisk

grundtrygghet som yngre företagare

bara kan drömma om. »

Start på ny karriär

– Pensionsdagen borde inte uppfattas som en slutpunkt, utan som en möjlig startpunkt för en ny

karriär som företagare. Den som går i pension sitter inne med en gedigen kompetens, ett brett nätverk

och ofta en tredjedel av livet framför sig. Perfekta förutsättningar för företagande, säger Rolf Dahlberg,

vd för Visma Spcs.

Under årets första tio månader startades 3,5 procent av alla nya enskilda firmor av någon som är 65 år

eller äldre. Under motsvarande period år 2000 var pensionärernas andel av nyföretagandet 1,7

procent. På tio år har alltså pensionärernas andel av nyföretagandet mer än fördubblats. Samtidigt har

deras andel av befolkningen bara ökat med 0,6 procent.

Ekonomisk grundtrygghet

– De närmaste 15 åren kommer 1,6 miljoner svenskar gå i pension. Här finns en jättepotential för

nyföretagande som borde tas till vara. Som seniorföretagare har du pension och därmed en

ekonomisk grundtrygghet som yngre företagare bara kan drömma om. Du kan avgöra själv hur mycket

du vill jobba med ditt företag, men också med vad och hur länge, säger Rolf Dahlberg.

Fortfarande är det vanligast att personer mellan 30 och 49 år startar företag. Denna grupp står för mer

än hälften (53,2 procent) av alla nya enskilda firmor mellan januari och oktober i år. En fjärdedel (25,7

procent) av alla nya enskilda firmor startas av personer mellan 15 och 29 år. Resterande del av

nyföretagandet (17,5 procent) står personer mellan 50 och 64 år för.

För mer information kontakta

Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se

Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs AB, 0470-70 60 50, lars.fredell@visma.se

Vismakoncernen är Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster och

butiksdatalösningar. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 220 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa.

Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2009 till 3 381 miljoner norska kronor. Mer på visma.se.


Nyregistreringar enskilda näringsidkare

Antal och procentuella andelar 1 januari- 31 oktober 2000, 2005 och 2010

Antal enskilda firmor som startats i respektive åldersgrupp Andel av firmorna som startats av respektive åldersgrupp

2000 Åldersgrupper Åldersgrupper

1 januari-31 oktober 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65 och äldre Totalt 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65 och äldre

1985-1971 1970-1951 1950-1936 1935- 1985-1971 1970-1951 1950-1936 1935-

Riket 3 844 9 105 2 855 281 16 085 23,9% 56,6% 17,7% 1,7%

Blekinge 59 112 49 6 226 26,1% 49,6% 21,7% 2,7%

Dalarna 101 306 85 11 503 20,1% 60,8% 16,9% 2,2%

Gotland 18 53 17 1 89 20,2% 59,6% 19,1% 1,1%

Gävleborg 74 226 74 2 376 19,7% 60,1% 19,7% 0,5%

Halland 100 280 86 12 478 20,9% 58,6% 18,0% 2,5%

Jämtland 49 135 43 7 234 20,9% 57,7% 18,4% 3,0%

Jönköping 101 232 72 9 414 24,4% 56,0% 17,4% 2,2%

Kalmar 58 161 54 8 281 20,6% 57,3% 19,2% 2,8%

Kronoberg 52 129 76 4 261 19,9% 49,4% 29,1% 1,5%

Norrbotten 77 257 65 5 404 19,1% 63,6% 16,1% 1,2%

Skåne 427 1 069 344 25 1 865 22,9% 57,3% 18,4% 1,3%

Stockholm 1 457 3 059 876 94 5 486 26,6% 55,8% 16,0% 1,7%

Södermanland 76 255 92 4 427 17,8% 59,7% 21,5% 0,9%

Uppsala 152 352 115 11 630 24,1% 55,9% 18,3% 1,7%

Värmland 88 193 71 7 359 24,5% 53,8% 19,8% 1,9%

Västerbotten 78 216 61 6 361 21,6% 59,8% 16,9% 1,7%

Västernorrland 54 140 51 4 249 21,7% 56,2% 20,5% 1,6%

Västmanland 79 200 62 9 350 22,6% 57,1% 17,7% 2,6%

Västra Götaland 499 1 113 340 25 1 977 25,2% 56,3% 17,2% 1,3%

Örebro 94 245 74 10 423 22,2% 57,9% 17,5% 2,4%

Östergötland 151 372 148 21 692 21,8% 53,8% 21,4% 3,0%

Antal 65 och äldre i riket enligt SCB 1 530 887

Andel företagare av dessa 0,018%

Antal 15 och äldre i riket enligt SCB 7 251 994

Andelen 65 och äldre av dessa 21,110%

Antal enskilda firmor som startats i respektive åldersgrupp Andel av firmorna som startats av respektive åldersgrupp

2005 Åldersgrupper Åldersgrupper

1 januari-31 oktober 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65 och äldre Totalt 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65 och äldre

1990-1976 1975-1956 1955-1941 1940- 1990-1976 1975-1956 1955-1941 1940-

Riket 3 982 10 225 2 982 425 17 614 22,6% 58,1% 16,9% 2,4%

Blekinge 45 91 25 4 165 27,3% 55,2% 15,2% 2,4%

Dalarna 76 227 88 11 402 18,9% 56,5% 21,9% 2,7%

Gotland 13 52 10 0 75 17,3% 69,3% 13,3% 0,0%

Gävleborg 90 203 70 10 373 24,1% 54,4% 18,8% 2,7%

Halland 101 262 82 12 457 22,1% 57,3% 17,9% 2,6%

Jämtland 38 112 39 7 196 19,4% 57,1% 19,9% 3,6%

Jönköping 95 250 57 8 410 23,2% 61,0% 13,9% 2,0%

Kalmar 59 154 52 7 272 21,7% 56,6% 19,1% 2,6%

Kronoberg 54 131 34 4 223 24,2% 58,7% 15,2% 1,8%

Norrbotten 75 243 65 11 394 19,0% 61,7% 16,5% 2,8%

Skåne 525 1 401 421 55 2 402 21,9% 58,3% 17,5% 2,3%

Stockholm 1 379 3 458 930 136 5 903 23,4% 58,6% 15,8% 2,3%

Söd Södermanland l d 70 230 95 12 407 17,2% 17 2% 56,5% 56 5% 23,3% 23 3% 2,9% 29%

Uppsala 125 379 119 18 641 19,5% 59,1% 18,6% 2,8%

Värmland 96 193 65 14 368 26,1% 52,4% 17,7% 3,8%

Västerbotten 78 204 48 5 335 23,3% 60,9% 14,3% 1,5%

Västernorrland 56 213 77 8 354 15,8% 60,2% 21,8% 2,3%

Västmanland 69 227 71 10 377 18,3% 60,2% 18,8% 2,7%

Västra Götaland 680 1 603 435 63 2 781 24,5% 57,6% 15,6% 2,3%

Örebro 94 216 72 7 389 24,2% 55,5% 18,5% 1,8%

Östergötland 164 376 127 23 690 23,8% 54,5% 18,4% 3,3%

Antal 65 och äldre i riket enligt SCB 1 565 377

Andel företagare av dessa 0,027%

Antal 15 och äldre i riket enligt SCB 7 486 976

Andelen 65 och äldre av dessa 20,908%

Antal enskilda firmor som startats i respektive åldersgrupp Andel av firmorna som startats av respektive åldersgrupp

2010 Åldersgrupper Åldersgrupper

1 januari-31 oktober 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65 och äldre Totalt 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65 och äldre

1995-1981 1980-1961 1960-1946 1945- 1995-1981 1980-1961 1960-1946 1945-

Riket 5 059 10 455 3 441 696 19 651 25,7% 53,2% 17,5% 3,5%

Blekinge 59 131 37 5 232 25,4% 56,5% 15,9% 2,2%

Dalarna 107 242 101 26 476 22,5% 50,8% 21,2% 5,5%

Gotland 24 79 18 3 124 19,4% 63,7% 14,5% 2,4%

Gävleborg 102 249 72 8 431 23,7% 57,8% 16,7% 1,9%

Halland 147 283 115 25 570 25,8% 49,6% 20,2% 4,4%

Jämtland 44 119 38 10 211 20,9% 56,4% 18,0% 4,7%

Jönköping 136 219 79 13 447 30,4% 49,0% 17,7% 2,9%

Kalmar 89 161 58 10 318 28,0% 50,6% 18,2% 3,1%

Kronoberg 76 144 66 12 298 25,5% 48,3% 22,1% 4,0%

Norrbotten 77 189 80 13 359 21,4% 52,6% 22,3% 3,6%

Skåne 711 1 524 490 99 2 824 25,2% 54,0% 17,4% 3,5%

Stockholm 1 690 3 448 1 052 212 6 402 26,4% 53,9% 16,4% 3,3%

Södermanland 102 223 91 20 436 23,4% 51,1% 20,9% 4,6%

Uppsala 180 339 126 23 668 26,9% 50,7% 18,9% 3,4%

Värmland 99 226 82 13 420 23,6% 53,8% 19,5% 3,1%

Västerbotten 75 193 75 20 363 20,7% 53,2% 20,7% 5,5%

Västernorrland 89 187 86 20 382 23,3% 49,0% 22,5% 5,2%

Västmanland 97 205 78 16 396 24,5% 51,8% 19,7% 4,0%

Västra Götaland 863 1 729 508 118 3 218 26,8% 53,7% 15,8% 3,7%

Örebro 121 209 78 14 422 28,7% 49,5% 18,5% 3,3%

Östergötland 171 356 111 16 654 26,1% 54,4% 17,0% 2,4%

Antal 65 och äldre i riket enligt SCB 1 690 777

Källa: Bolagsverket Andel företagare av dessa 0,041%

Antal 15 och äldre i riket enligt SCB 7 791 240

Sifforna visar endast de firmor som registrerats för angiven period Andelen 65 och äldre av dessa 21,701%

och som per 2010-11-29 inte har avslutats.

More magazines by this user
Similar magazines