Läs artikeln Det finns inga hopplösa fall - Bräcke Diakoni

brackediakoni.se

Läs artikeln Det finns inga hopplösa fall - Bräcke Diakoni

Förord

De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens

vanliga avdelningar och mottagningar. Många besväras av plågor, andra av rädsla för plågor i ett

senare sjukdomsskede. Det är av största vikt att alla aktörer i vårdkedjan kompetent möter

patientens berättigade förväntningar beträffande lindring från plågsamma symtom.

Detta dokument innehåller något av det som palliativ medicin står för. Det gör inte anspråk på att

vara heltäckande. På länksidan kan Du hitta lämpliga och internetlänkar om Du vill gå vidare.

Några avsnitt har en tydligt medicinsk prägel där förkunskaper fordras för full förståelse. Det

innebär att målgruppen huvudsakligen är läkare och sjuksköterskor.

Människor med cancer är aldrig hopplösa fall. Det finns alltid någonting värt att hoppas på. För den

som tappat allt hopp kan Din kunskap och skicklighet vara en hjälp att hitta tillbaks till en tillvaro

där morgondagen kan vara värd att leva för.

Ring eller skriv om Du vill ha mer information! Hör gärna av Dig om Du har synpunkter på denna

skrift, om något är oklart eller om det är något som saknas.

I denna 7:e upplaga har nästan alla kapitel uppdaterats. Ett kapitel om brytpunkt har lagts till.

Dokumentet finns inte utgivet i tryckt form, men det är tillåtet att skriva ut det på egen skrivare.

Göteborg januari 2008 Gunnar Eckerdal Helhetsvårdens hospice

Överläkare Bräcke Diakoni

Box 21 062

S-40071 Göteborg

Innehåll

1. Palliativ medicin - vad är det? 2

2. Smärta 4

3. Illamående 9

4. Matleda 11

5. Andnöd 13

6. Förstoppning 15

7. Törst 17

8. Klåda 19

9. Konfusion 20

10 Hicka 22

11. Ångest 23

12. Andlig smärta 26

13. När patienten frågar om ovetenskaplig

behandling 28

14. Att trösta 30

15. Brytpunkten 33

16. Internetlänkar 37

Bilaga

Information till patienten vid behandling med morfin 39

Det finns inga hopplösa fall” Gunnar Eckerdal version 7 2008 www.brackediakoni.se 1