Fältbiologen 2/2012.pdf - Fältbiologerna

faltbiologerna.se

Fältbiologen 2/2012.pdf - Fältbiologerna

Skådning

för soldyrkare

text: Elin Götmark foto: Magnus Bjelkefelt

För många är "bi" synonymt med det tama honungsbiet som bor i bikupor,

men faktum är att det finns ungefär 290 bi-arter bara i Sverige. De flesta lever

ensamma istället för i samhällen. Att skåda bin är en riktig sommarsyssla.

Massor av blommor, sol och värme är goda förutsättningar för en lyckad bijakt.

Blomflugor – wannabe-bin

Blomflugor är inte alls nära släkt med bin och getingar

även om de ibland kan ha liknande teckning.

Förmodligen har de getingliknande ränder för att ge

intryck av att kunna stickas.

Du kan avslöja blomflugorna på att flugor bara har ett

par vingar. Bin och getingar har två par, som sitter fast

vid varandra med små hakar.

22 | Fältbiologen 2/2012

Känn igen ett bi

Bin är nära släkt med getingar och myror, som tillsammans

känns igen på att de har en smal midja och att

äggläggningsröret är ombildat till en gadd (det är därför

bara honorna sticks). Man kan säga att bin är getingar

som har börjat äta pollen istället för att vara rovdjur. Bin

är hårigare än getingar, och deras hår är förgrenade istället

för enkla som getingars. Humlor då? Jo, de är en

sorts (ännu hårigare) bin, och de är alla samhällslevande,

även om alla utom drottningarna dör om vintern så att

samhället måste byggas upp på nytt varje år.

More magazines by this user
Similar magazines