Fältbiologen 2/2012.pdf - Fältbiologerna

faltbiologerna.se

Fältbiologen 2/2012.pdf - Fältbiologerna

aktionsbild

Förgiftade

Högt pris för

billiga möbler

text: Lisa Behrenfeldt foto: Robert Svensson

6 | Fältbiologen 2/2012

Skicka in dina bästa aktionsbilder till redaktion@faltbiologerna.se!