EU-rollspel i Göteborgsregionen - GR Utbildning

www2.grutbildning.se

EU-rollspel i Göteborgsregionen - GR Utbildning

Information till utbildningschefer i GR med gymnasieansvar

EUGR (Summit 2001) – EU-rollspel i Göteborgsregionen

Nedanstående text berör regionens gymnasieskolor och utgör preliminär förhandsinformation om

GR Utbildnings planerade profilprojekt i anslutning till Sveriges ordförandeskap i EU och EUtoppmötet

i Göteborg. Deltagande skolor får möjlighet att aktivt medverka med elever i EUrollspelet,

som slutförs i samband med det riktiga toppmötet i juni 2001. Deltagarnas

förberedelser kommer att äga rum under kommande vår. Projektet involverar olika

gymnasieprogram. Kontakt med intresserade skolor kommer att inledas snarast angående

medverkan i denna regionala utbildningssatsning, som ju slutförs under dagar då Europa och

press från stora delar av världen möts i Göteborg.

För mer information eller intresseanmälan från skolor sker kontakt bäst med

Martin Hagvall, mah@gbgreg.kommunalforbund.se, eller

Nils Lackfors, ndl@gbgreg.kommunalforbund.se

----------

OBS! Informationen är preliminär! (datum: 2000-05-12)

EUGR- rollspel under EU-toppmötet (Europeiska rådet) i Göteborg den 13-15 juni 2001.

Första halvåret 2001, ansvarar Sverige för ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Ett toppmöte kommer att hållas på

Svenska Mässan. Till mötet kommer ministrar, statschefer, delegationer, tolkar, ordförandeskapets sekretariat, media

m.fl., sammanlagt totalt 4000-5000 personer. Media kommer att representeras av 2000-3000 personer.

GR Utbildning arrangerar tillsammans med regionens gymnasieskolor, i närhet till mediacentret på Svenska

Mässan, ett simulerat toppmöte. EUGR är ett GR utbildningsprojekt inom ramen för projektet SimuPed

(Simulations-/Rollspelspedagogik) och bygger på erfarenheter från FN-rollspelen som bedrivits i regionen under

flera år. Elever från GR:s gymnasieskolor agerar i rollspelet regeringschefer, utrikesministrar och delegationer m. fl.

från EU:s 15 länder. Dessutom kommer elever att agera i mediagrupper och producera direktsändningar från det

simulerade toppmötet samt presskonferenser och intervjuer. Ett EUGR:s ”Göteborgsdokument” kommer att

offentliggöras ungefär ett dygn före det äkta ”Göteborgsdokumentet” blir offentligt.

Frågor som engagerar ungdomar

Eleverna kommer att debattera och fatta beslut om EU-toppmötets huvudfrågor, en utvidgad union, en öppen modern

och effektiv union, värna miljön och främja hållbar utveckling och uthållig tillväxt och hög sysselsättning. En

solidarisk och internationell aktiv Union, EU:s vitbok angående ungdomars situation i Europa och asyl- och

migrationspolitisk är andra frågor som kan komma att behandlas på rollspelet.

Målgrupp för EUGR

Elever deltar från GR:s gymnasieskolor, främst årskurs 2. (Samhällsvetenskap- resp. Medie -programmen., prel. ca.

60 resp. 20 elever.)

Eventuellt kommer språkkunniga elever agera som tolkar till media och elever från Hotell & Restaurang att

engageras. Elever kan också engageras för att agera säkerhetspersonal.

Genomförande

Förberedande studier påbörjas vid terminsstart VT 2001, till delar prel. i kursform. Deltagande elever erhåller

färdigheter i mötes- och argumentationsteknik, diplomati, EU-kunskap och beslutsfattande inom EU (speciellt

Europeiska rådet). Fördelning av EU-länderna till respektive skola sker i början av terminen och därefter sker


specifika länderstudier av respektive delegation. Under hela terminen bevakar och fördjupar sig eleverna

kontinuerligt i händelseutvecklingen kring Sveriges ordförandeskap och rollspelets specifika huvudfrågor.

EUGR kommer att genomföras med tydliga IT- och mediainslag samt grundas på målinriktat och ämnesövergripande

pedagogiskt arbete med mycket stort mått av elevinflytande genom projektarbete.

// \\

More magazines by this user
Similar magazines