Vilmas ratar Kina för Japan - Exakta

exakta.se

Vilmas ratar Kina för Japan - Exakta

Tema/hälsa

Vården ska lära

om nyckelhålet

Mer kostfiber och fullkorn, mindre salt,

socker samt mindre och/eller nyttigare fett

är de ändringar i kosten som skulle betyda

mest för att minska risken för bland annat

fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar

och vissa cancersjukdomar, framhåller

Livsmedelsverket. Vi skulle kort sagt må bra

av att välja nyckelhålsmärkta livsmedel.

text: Åsa leiFe

Nyckelhålet kan spela en viktig roll inom hälso- och sjukvården

och Socialstyrelsen har tagit fram nya nationella riktlinjer

kring sjukdomsförebyggande metoder, som bland annat

rör ohälsosamma matvanor. Detta innebär att hälso- och

sjukvårdspersonal blir en ny målgrupp för Livsmedelsverket.

– Att förse vården med information blir en stor uppgift för

oss och här blev nyckelhålet ett viktigt verktyg, säger Anette

Jansson, dietist på Livsmedelsverket.

Bristfälliga kunskaper och avsaknad av rutiner inom

sjukvården har gjort att man sällan pratat med patienterna om

vikten av bra matvanor.

Tillsammans med Socialstyrelsen gör Livsmedelsverket

också en webbutbildning kring hur man kan förbättra sina

matvanor.

– Vi ser vården som en jättechans för oss att nå ut till

konsumenterna med information kring bra matvanor, säger

Anette Jansson.

Nyckelhålets kriterier revideras ständigt. Senast skedde det

2009. Nästa revidering är på gång och ska komma 2014. Där

kommer fokus bland annat att läggas på mindre salt och mer

fullkorn. Man kommer även att titta mer på mellanmålsområdet,

som ständigt växer i betydelse.

– I arbetet med att revidera nyckelhålskriterierna jobbar

vi rätt nära industrin och har kontinuerligt möten med

representanter från Livsmedelsföretagen, Li, berättar Anette

Jansson.

Nya hälsosamma

köttprodukter

”Nya köttprodukter med frukt, bär och vegetabilier – ett

koncept för goda, hälsosamma och hållbara köttprodukter”

är ett av de 15 projekt som har beviljats medel inom

TvärLivsprogrammet.

Syftet är att klarlägga sambanden mellan prooxidativt järn

samt den höga fetthalten i köttprodukter och magtarmscancer.

Projektet förväntas resultera i nya, mer hälsosamma,

hållbara och goda köttprodukter, som skinkpålägg berikat

med vattenlösliga antioxidanter, samt korv och färdigstekta

köttbullar, där minst hälften av fettet har bytts ut mot frukt, bär

och andra vegetabilier.

Nya industrinätverk mellan producenter av bär, frukt, och

vegetabilier och köttproducenter ska skapas, samtidigt som

forskare från helt skilda områden ska bilda nya forskarnätverk.

Projektet genomförs vid Institutionen för livsmedelsteknik,

Lunds universitet, och projektledare är Eva Tornberg.

Vi levererar salt till svensk

livsmedelsindustri

Suprasel är vårt varumärke för salt till livsmedelsindustrin

och omfattar ett komplett sortiment av rena vakuumsalt

produkter från mikrofint till granular, samt havssalt och

natriumreducerat salt.

• Vårt salt är närproducerat i Danmark – vi är Nordens enda

producent av salt

• Högsta kvalitet och leveranssäkerhet

• Vi har ett omfattande program för säkerhet, hälsa och miljö

• Rikstäckande distribution med lager i Göteborg, Stockholm,

Åhus och Holmsund

• Omfattande kvalitetscertifikat: ISO 9001, ISO 22000,

(HACCP) samt GMP

Akzo Nobel Salt Tel.:031-653000 salt.sweden@akzonobel.com

www.suprasel.com

LIVSMEDEL I FOKUS 5 | 2013 37

More magazines by this user
Similar magazines