10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt (145 kB)

resurs.folkbildning.net

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt (145 kB)

Lena

- På min skola använder vi Folkbildningsnätet både i närundervisning och

distanskurser.

Och det är som ni säger lätt att skapa virtuella klassrum, egna miljöer. Det går snabbt att

arbeta i FirstClass.

Men uppläggningen av systemet för nätverkskonferenser skulle kunna göras

annorlunda.

När jag introducerar elever i användningen av Folkbildningsnätet så är de genast

mycket pigga på att undersöka de konferenser som finns på skrivbordet. De går in

och öppnar meddelanden, men noterar ofta att det är gamla inlägg och därmed falnar

entusiasmen, inte bara för den konferens de besökte utan för FirstClass överlag.

Daniel

- Som konferenssystem är FirstClass jättebra. Men intresset för Folkbildningsnätet som

helhet styrs av andra faktorer. Jag hjälper till att introducera eleverna på skolan, och

har förstått att många lärare inte använder FirstClass i undervisningen. Då gör eleverna

inte heller det. Jag kan sitta en hel dag och visa dem olika funktioner, men det blir inget

naturligt nätverk när inte läraren är intresserad.

Dessutom kan jag hålla med om att nätverksdelen, både webb- och informationsdesign

har sprungit ifrån. Det ser inte ut så på nätet längre.

Tore P

- På folkhögskolor som registrerar alla elever på Folkbildningsnätet är det kanske 10

procent som sedan använder det och det är de 10 procent vars lärare drar nytta av nätet

som pedagogiskt hjälpmedel.

För 10 år sedan var situationen annorlunda. Eleverna fick sin första e-postadress på

Folkbildningsnätet när de kom till folkhögskolan. Det var populärt. Men den tiden är

förbi.

Ronny

- Ja, eftersom de nu har sina egna kanaler, måste det vara pedagogen som sätter ribban.

Det ser vi, som jobbar med att skapa virtuella klassrum till våra långkurselever, tydligt.

Elever utnyttjar Folkbildningsnätet aktivt i de fall lärare använder det till att lägga ut

uppgifter, för att ta in arbeten och till diskussioner. Men kursföreståndare har också en

central roll.

Lena

- Attityd och kunskaper har förändrats

mycket de senaste åren. Det märks när jag

introducerar elever i FirstClass. Nu lär de

sig snabbt hur konferenssystemet fungerar

och kan användas. Det tar inte många

minuter för dem att komma igång.

Ingemar

- När vi satte igång öppna

diskussionskonferenser, som alla hade

tillgång till, en gång i tiden så trodde jag

att det skulle bli jätteaktivitet och livliga

diskussioner. Men där misstog jag mig.

”Vi förstod faktiskt inte att

det krävdes någon som höll

i diskussionen för att hålla

aktiviteten vid liv. När vi nu

bygger upp gemensamma

diskussionsfora, som t.ex.

Lärtorget, har vi insett behovet

av moderator.”

Vi förstod faktiskt inte att det krävdes någon som höll i diskussionen för att hålla

aktiviteten vid liv. När vi nu bygger upp gemensamma diskussionsfora, som t.ex.

Lärtorget, har vi insett behovet av moderator. Man måste lägga mycket kraft på god

More magazines by this user
Similar magazines