10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt (145 kB)

resurs.folkbildning.net

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt (145 kB)

pedagogik även i de öppna lärgemenskaperna. Och det fordras pedagogisk

ledning och resurser för att hålla igång aktivitet och dynamik.

En intressant fråga i det sammanhanget rör ungdomarnas beteende på

nätet.

Vad kan detta komma att innebära för Folkbildningsnätet i fråga om

förändringar av gränssnitt mm?

Ronny

- Du, Daniel, har sagt att Folbildningsnätet inte hängt med …

Daniel

- Det behövs. Men diskussionen hittills har utgått från den form det har idag och vi har

pratat om FirstClass och Folkbildningsnätet som synonyma begrepp.

Behoven av dem och möjligheterna att använda dem måste kunna förändras.

FirstClass tror jag är ett utmärkt verktyg för vana ledare och deltagare i bestämda klassrum

och utrymmen, däremot är det inte i sig kontaktskapande.

Många av er andra tycker att det är öppet. Men när jag klickar på en konferens är det

vanligaste meddelandet: Sorry, you are not permitted to perform this function. Inte signalerar

det öppenhet, tvärtom.

Tore M

- Jag håller med dig. FirstClass är det ett mycket bra instrument för att hålla igång redan

bildade nätverk. Man bildar konferenser efter behov, har dem på skrivbordet och är aktiv i

sina nätverk. Men i övrigt är det webben jag använder för att skriva och söka information.

Och så utnyttjar jag de Pedagogiska Resurssidorna som också har en massa godbitar för

folkbildare.

De olika delarna fyller olika funktioner. Och åtminstone Folkbildningsnätet och

Resurssidorna skulle kunna göras mer lockande.

Lena

- Och det finns åsikter om att användargränssnittet för FirstClass hindrar tillgängligheten.

Ronny

- Det är nog ett större problem än så. På ungdomarnas communities pratas och diskuteras

det hur mycket som helst och många är aktiva, men det gäller inte vår generation

inom folkbildningen. De försök som gjorts med öppna diskussionsforum på nätet och

Resurssidorna, har inte lett till så hög aktivitet. Trots allt är det lite konstigt med tanke

på att det varit ämneskonferenser för språklärare, naturlärare etc. Men det kanske är en

generationsfråga.

Lena

- Det är fråga om behov också. Jag gjorde en undersökning av diskussionerna om ITpedagogik

(ämneskonferenser för lärare) i Folkbildningsnätets barndom. Då förekom en

del mycket aktiva och intressanta konferenser. Men detta var när nätet var nytt och de

involverade var speciellt intresserade människor, avantgardet inom folkbildningen.

Aktiviteten i diskussionskonferenserna sporrades kanske av intresset att få grepp om det

nya nätet. Man vill testa och lära känna andra, som också var indragna i försöken med att

utveckla nya arbetsmetoder. Men det intresset borde finnas nu också.

Tore P

- Jag återkommer till frågan om Folkbildningsnätet som ett öppet och slutet system. Jag

More magazines by this user
Similar magazines