Laboration Andning, blodtryck, puls.pdf

fc.guc.se

Laboration Andning, blodtryck, puls.pdf

Laboration: Andning, blodtryck och puls

Laboration 1: Andning - Lungornas vitalkapacitet

Vid normal andning i vila andas man in 1/2 liter luft per andetag, men du kan fylla dina

lungor med mycket mer luft än så.

Om du andas in så mycket du kan och sedan blåser ut all luft du förmår, har du utnyttjat

lungornas vitalkapacitet. Denna beror på ålder, kön, kroppslängd och eventuella

lungsjukdomar, men varierar normalt mellan 3 och 6 liter. Medeltal för kvinnor är ca 4

liter och för män ca 5 liter. Vältränade idrottsmän och -kvinnor kan ha en vitalkapacitet

som överstiger 7 liter.

1. Hur ofta andas du?

Mät hur många andetag du tar per minut.

• I vila: ___________

• Efter ansträngning: __________

2. Dina lungors vitalkapacitet.

• Undersök dina lungors vitalkapacitet genom att ta en fullständigt inandning

och blås ut all luft du förmår i spirometern. Använd munstycke. Avläs din

vitalkapacitet.

• Pricka in ditt resultat i diagrammet nedan. När alla har andats i spirometern

går du runt i klassen och pricka in de andras resultat i samma diagram.

• Slutsats (t.ex. Finns det något samband mellan kroppslängd och

vitalkapaciteten?)


Laboration 2: Blodtrycksmätning

Blodtrycket i kroppens artärer pendlar mellan ett högsta och lägsta tryck. Det högsta

trycket kallas systoliskt tryck och uppstår då hjärtat pumpar ut blod i aortan. Dyastoliskt

tryck kallas det lägsta trycket och det uppstår när hjärtat slappnar av mellan två

hjärtslag.

Ofta ökar blodtrycket med åldern hos människan, ibland är det ärftliga orsaker men

oftast är förklaringen till högt blodtryck en annan som t.ex. rökning, stress,

åderförkalkning och högt saltintag.

Normalt blodtryck för ungdomar i vila är 120/80 d.v.s. Ett övre tyck på 120 mm Hg och

ett undertryck på 80 mm Hg.

1. Låt kamraten sitta bekvämt. Sätt blodtrycksmanschetten runt armen och pumpa upp

trycket till ca 140 mm Hg.

2. Trycket minskas automatiskt i manschetten och när all luft försvunnit ur manschetten

kommer ett värde på blodtrycket upp på displayen.

3. Läs av blodtrycket.

• Blodtryck i vila: ______________________

4. Spring upp och ner för trapporna ett par gånger och mät blodtrycket igen!

• Blodtryck efter ansträngning: ______________________

5. Ändrades ditt blodtryck efter ansträngning? Hur?

Laboration 3: Pulsen

Pulsen är mått på hur god kondition du har. Har man en dålig kondition har hjärtat liten

slagvolym, liten mängd syrerikt blod pumpas ut till kroppen i ett hjärtslag. Därför slår

hjärta många slag per minut för att förse kroppen med syrerikt blod.

Ett normal vilopuls ligger på ca 70 slag/min, vältränade idrottare kan sänka sin vilopuls

till 30 slag/min.

1. Använd ett stoppur och bestäm vilopuls på varandra. (Räkna pulsslag i 15 sek och

multiplicera antal pulsslag med 4)

• Vilopuls: ______________________


2. Spring upp och ner för trapporna ett par gånger så du blir riktigt trött och mät pulsen

efter den dynamiska ansträngningen.

• Puls efter dynamisk ansträngning: ______________________

3. Ställ dig i dörröppningen med ryggen mot ena dörrkarmen och båda händerna mot

den andra dörrkarmen något högre än huvudet. Pressa med rygg och armar allt vad du

orkar tills du blir uttröttad och bestäm sedan pulsen igen.

• Puls efter statisk ansträngning: ______________________

4. Slutsats (t.ex. Hur ändrar sig pulsen? Varför?)

5. Fundera: Varför blir man trött i musklerna efter den statiska ansträngningen.

NAMN & KLASS: _____________________________________

More magazines by this user
Similar magazines