cad&ritnytt nr 2 2013.pdf

ritnytt.com

cad&ritnytt nr 2 2013.pdf

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer

Nr 2 - maj 2013 Årgång 31


www.bentley.com/Pointools-SE

BENTLEY POINTOOLS. KRAFTFULL OCH INTUITIV

BEHANDLING AV PUNKTMOLN I SÄRKLASS.

Punktmolnsdata används i arbetsflöden inom många discipliner och industrier. Punktmoln möjliggör kostnadseffektiv

insamling av data, men att behandla och presentera resultat snabbt och enkelt är fortfarande en stor utmaning. För

att överkomma utmaningarna använder sig allt fler professionella av den fristående mjukvaran Bentley Pointools

vid visning, animering, manipulering och beredning av punktmolnen. data kan även exporteras och användas för

kommande processer i arbetsflödet.

Fördelarna din organisation kan ta del av:

• Kortare arbetstid med stora punktmoln tack vare den revolutionerande grafikmotorn.

• Minskad risk för filproblem vid konvertering av format då Pointools POd-format kan användas i flertalet av

Bentleys lösningar och plattformar. det minskade behovet av konvertering sparar dessutom tid.

• Effektivare bearbetning av punktmolnsdata tack vare mjukvarans snabba och smarta editerings- och

transformeringsverktyg.

• unika möjligheter för krockanalys och differentiering av punktmoln / 3d-modeller.

• Mer effektfulla presentationer med hjälp av högupplösta bilder och filmer.

Anmäl dig till ett live eSeminar: www.bentley.com/Pointools-SE

BrIngIng EnrIChMEnt and MOBIlIty tO POInt ClOudS

© 2013 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, the “B” Bentley logo, Bentley Map, and MicroStation are either registered or unregistered trademarks or service marks of Bentley Systems, Incorporated or one of

its direct or indirect wholly owned subsidiaries. Other brands and product names are trademarks of their respective owners. CS9858 04/12


Redaktion

E-post: info@ritnytt.com

www.ritnytt.com

ansvaRig utgivaRe

Irena Lauterbach

E-post: irena@ritnytt.com

MedaRBetaRe i

detta nuMMeR

L. Janson, C. Wahlstedt Janson, F. Smidek,

O. Persson, F. Dráb, B. Larsson, J. Nylander,

V. Putkonen, J. Kemppainen,

S. Söderqvist

RePResentant i FinLand

Manfred Sternegger

OY Finnplot AB Helsinki

Tel int: + 358 400 411 565

E-post: finnplot@dlc.fi

RePResentant i tyskLand

Gregor Bator

E-post: GregorBator@aol.com

RePResentant i PoLen

Wojciech Gruszecki

Tel int: + 48-22-66 68 884

E-post: gruszecki.wojciech@gmail.com

PRePRess & tRyCk

Vindspelet grafiska AB

Layout: Textbyrån MLT AB i Malmö

utgivningsPLan 2013

Nummer 1, vecka 8, material senast 4 februari

• Nummer 2, vecka 19, material senast

19 april • Nummer 3, vecka 38, material

senast 30 augusti • Nummer 4, vecka 48,

material senast 4 november

Nordens största branschtidning för kreativa arkitekter & konstruktörer

Omslagsbilden föreställer The Place, London bridge

quarter. Vi tackar WSP för publiceringsrätten.

ISSN-0282-5708

Nr 2 - maj 2013 Årgång 31

Att vara mobil

Att vara mobil känns som ett nytt och viktigt begrepp! Vi använder våra mobiler och surfplattor

i många olika sammanhang. Det hör till vardagen att se turister använda en mobiltelefon

istället för karta i pappersform. Det är nog en nedåtgående marknad för både

kart- och guideböcker, men uppåtgående för mobila enheter.

De flesta programvaruleverantörer skapar nya applikationer just för mobil användning.

Tack vare surfplattor, huvudsakligen iPad, kan man arbeta ute i fält utan tillgång till sin

dator och, tack vare det, arbeta snabbare och effektivare. Läs mer om flera möjligheter

längre fram i tidningen.

Vår artikelserie om skanning fortsätter, men med denna tidning avslutas artikelserien om

teknisk utbildning på gymnasienivå. Även denna gång får du läsa om svenska insatser för

att bevara världsarvet till kommande generationer.

BIM är ett annat begrepp som skapar flera frågor. Dessa försöker vi klargöra och även på

den fronten ligger svenska företag långt framme.

3D-skrivare har vi berättat om ett flertal gånger, men att man använder maskinerna i arkitektutbildning

vet nog inte så många om. Det talas mycket om 3D-marknaden men det

finns fortfarande flera som ritar och konstruerar i 2D. För alla dessa utvecklas nya applikationer

så 2D-marknaden är

inte död ännu!

Ta vara på nya program och

möjligheter.

Vi hörs i september.

Irena Lauterbach

Chefredaktör

ett aXPLoCk av innehåLLet i detta nuMMeR

Innovativ kartering

Sid: 4

BIM i

praktiken

Sid: 8

Bluebeam

förenklar

Sid: 11

Skanning

i Pompeji

Sid: 18

BIMx

Sid: 22

3D skrivare

och arkitektur

Sid: 29

cad&ritnytt 3


Innovativ kartering gör

kompletteringsmätningar flexibla

Med hjälp av inmätning, laserskanning och Topocad har Projektengagemang

utvecklat en metod som gör kompletteringsmätningar

möjlig i en enkel viewer.

Det är en självklarhet för en arkitekt att

besöka platsen där det tänkta huset kommer

att uppföras. För att stilla informationstörsten

krävs ofta flera besök för att

kunna få rätt uppfattning om området.

Det gäller hur vägar och promenadstråk

är ordnade, hur kvällssolen lyser och olika

höjdskillnader. Allt för att få en så god

helhetsbild som möjligt. Men det är inte

alltid det finns möjlighet att göra kompletterande

besök på platsen av olika skäl. Företaget

Projektengagemang har utvecklat

en virtuell tjänst som löser detta problem

där Topocad är ett av verktygen.

– Arkitekten kan vandra runt i miljön

digitalt och genomföra den önskade mätningen

utan att behöva lämna sitt kontor,

säger mätningsteknikern Glenn Karlsson

på Projektengagemang Geografisk Information.

Det sparar både tid och pengar.

Visualisering i tre steg

Tjänsten, som lanseras under namnet Visuell

Kartering, innefattar tre steg. Först

mäts området kring den kommande byggplatsen

in med hjälp av en totalstation. Det

ger en god beskrivning av områdets detaljer

och egenskaper med en hög informationsnivå.

Därefter importeras informationen in

i Topocad och läggs in i lagerstrukturen.

Varje objektstyp får ett eget lager. I Topocad

bearbetas mätdata med hjälp av

beräkningar för att få fram koordinater.

Ritningsinformationen kompletteras med

en skanning där miljön läggs in i punktmolnet.

– Resultatet är en visuell miljö som är

koordinatsatt. I denna kartering kan arki-

4 cad&ritnytt

tekten själv studera miljön för att få svar

på olika frågor utan att fysiskt behöva vara

på plats.

Inmätningsdata som är bearbetad i Topocad

läggs ihop med skanningsinformationen

till ett dokument. Denna distribueras

sedan med hjälp av ett kostnadsfritt

plugin-program till Internet Explorer,

TruView.

– Då kan beställaren alltså själv utföra

kompletteringsmätningar i punktmolnet.

Glenn ger ett exempel. Om man saknar

ett mått, exempelvis hur högt det är från

marken upp till ett fönster i en byggnad så

är det möjligt att ta reda på detta i webbläsaren

utan att nya fysiska mätningar på

huset behövs göras. Det är möjligt eftersom

varje punkt har ett XYZ-värde. Punkterna

kan också färgsättas med hjälp av

skannern. Det finns flera användningsområden

med denna teknik till exempel att

studera perspektiv.

Informationen behöver inte enbart levereras

i plugin-formatet. Karteringen kan

också levereras i DWG-format eller i andra

format. I snitt tar det ungefär två och

en halv arbetsdagar för Glenn och hans

medarbetare att ta fram den visuella karteringen,

från inmätning till levererad data.

Det beror naturligtvis på hur avancerad

mätningen och bearbetningen är.

Denna innovation är bara ett par månader

gammal och kom från en idé som

framkom mitt i arbetsvardagen på Projektengagemang.

– Vid ett tillfälle arbetade vi både med

totalstation och laserskanning och kom på

tanken att lägga samman data från de båda

arbetssätten. Resultatet blev bra och ledde

Glenn Karlsson.

till att vi tog fram tjänsten Visuell Kartering.

Även om tekniken är alldeles nyutvecklad

har Glenn och hans medarbetare redan

använt tekniken i ett projekt. Det gäller

mätningar som man utfört vid Ersta sjukhus

på söder i Stockholm.

Mätmöjligheter för platschefer

Hittills är det arkitekter som har nyttjat

tekniken, men Glenn är övertygad om att

metodiken kan vara till nytta inom andra

kompetensområden.

– Det är många gånger som en platschef

eller arbetsledare velat utföra mätningar

på egen hand utan att behöva kalla in någon

mättekniker eller ingenjör. Nu finns

det en möjlighet att snabbt få fram höjder

och egenskaper direkt vid den egna datorn.

Visuell kartering kan vara intressant

oavsett var man befinner sig i byggprocessen

och behöver inte vara en angelägenhet

enbart för arkitekter. Detta gäller inte

bara i projekteringsstadiet eller när en

fastighets yttre egenskaper ska fastställas.

Tekniken kan användas i alla led när mätningar

behövs göras för att snabbt få fram

data. Glenn menar att det bidrar till att effektivisera

byggprocessen och att skapa ett

flexiblare sätt att arbeta med mätningsinformation.

Av Love Janson


Bred CAD-kunskap ger Erik Dahlbergsgymnasiets

teknikelever större säkerhet i högskolevalen

Erik Dahlbergsgymnasiets teknikelever i Jönköping använder

CAD flitigt, men de olika programinriktningarna har olika behov.

Mikael Alfheim, lärare i CAD, teknik och produktionsteknik, berättar

om de olika valen man gjort.

– Alla elever provar SketchUp. Utöver det

är behoven olika beroende på programinriktning.

Samhällsbyggande och miljö använder

framförallt Revit, säger han. Med

den inriktningen har vi nischat oss speciellt

mot arkitektur och har lärare som är

arkitekter. Eleverna får arbeta med husritningar,

visualiseringar och inredning.

De börjar på papper för att sedan arbeta i

3D-program.

De två andra inriktningarna, teknikvetenskap

respektive informations- och medieteknik,

använder SolidWorks.

– Både teknik- och medieeleverna arbetar

med solidmodellering av maskindetaljer,

medan de elever som väljer designkursen

även arbetar med mer avancerade

former och ytmodellering. För de blivande

ingenjörerna är det viktigt att känna till

CAD även om det inte blir en stor del av

vardagen i framtiden. VVS- och fastighetsprogrammet

använder också CAD, men

bara som en liten del i en av kurserna.

Erik Dahlbergsgymnasiet är framförallt

högskoleförberedande. Bredden är därför

mycket viktig och kontakter med näraliggande

industri och Ung Företagsamhet

(UF) ger stora möjligheter.

– Många av våra lärare kommer från industrin

och har lång erfarenhet därifrån.

Vi samarbetar också med UF sedan länge.

Vi var en av de första skolorna i Sverige

som drev UF-projekt. Kostnaderna sätter

dock vissa gränser. Att komma till försäljningsstadiet

är dyrt. Projekten stannar

därför vid att framställa prototyper. Rent

tidsmässigt är det också svårt att hinna

med något större.

Självklart är UF-projekten en värdefull

merit att ta med sig till de vidare studierna.

– De flesta söker sig till högskolor, exempelvis

ingenjörsutbildningen i Jönköping,

Chalmers Tekniska Högskola, Lunds

Tekniska Högskola och Linköpings Universitet.

I närområdet finns också en tvåårig

utbildning med arkitekturinriktning,

i Eksjö.

Möjligheterna till anställning varierar.

Eleverna på designsidan har ganska svårt

att få arbete. För eleverna på informations-

och medieteknik och för de framtida arkitekterna

har det svängt ganska mycket.

– Det har gått upp och ner över tid, och

det är delvis konjunkturrelaterat. De som

arbetar med att digitalisera arkitekternas

ritningar i CAD är ett undantag, säger Mikael.

Där finns ett mycket stort behov.

Lättast att få arbete har utan tvekan de

framtida ingenjörerna.

– Branschen ropar efter många fler ingenjörer

som behärskar CAD och som kan

kommunicera med ritarna, säger Mikael.

– Vad vill ni att eleverna skall ha uppnått

när de gått ut sina tre år hos er?

– De skall ha fått känna på hela processen,

att ta fram metoder för att produktutveckla

och en säker grund när det

gäller CAD. Genom sin breda erfarenhet

hoppas jag att de känner sig säkrare i sina

val av högskoleutbildning. När det gäller

jobbchanser efter högskolan verkar CADkunskaper

vara en riktig nyckel.

Av Carina Wahlstedt Janson

Real FEA Made Easy

Kom och se Femap


Siemens PLM Connection

30 maj 2013

+46-21-35 00 45

info@femcomp.com

www.femcomp.com

cad&ritnytt 5

Rea

S


Innovationsrika StruSoft trampar

upp nya stigar för byggbranschen

Det svenska mjukvaruföretaget StruSoft startades utifrån en

välgrundad analys. Sverige har en stark tradition av att bygga

i betong. Men CAD-systemen var inriktade mot konstruktion i

stål. Några ingenjörer på Skanska förstod att här fanns en potential

och utvecklade IMPACT, ett program för konstruktion av

betongelement. Detta drev man sedan vidare i bolaget StruSoft

som sedan dess har vuxit och blivit en internationell aktör med

medarbetare i flera länder.

– Vi drivs av att hitta innovativa lösningar

för att underlätta för byggbranschen, inte

minst när det gäller att optimera informationsflödet,

säger Lars Bergqvist som är

marknadschef på företaget.

Nätet ger en mängd nya möjligheter och

utmaningar i en rasande fart. Det stimulerar

naturligtvis företagets kreativa ådra

och öppnar upp för nytänkande. Det råder

ingen brist på idéer. En innovation som

man tagit fram är BIMcontact, som är en

molnbaserad mötesplats där olika kompe-

6 cad&ritnytt

ZW3D CAD/CAM

2013

Accurate, Efficient, Simpliied, Enjoyable

Extraordinary 3D design experience

with 600+ new features and

improvements!

0418-283 10 | sales@raps.se | www.raps.se

tenser kan dela information. Till skillnad

från en projektdatabas generella struktur

lyfter man fram branschens specifika arbetssätt,

egenskaper och strategier.

Ett annat område som man intresserar

sig för är hur arbetet flyter på byggarbetsplatsen.

En undersökning pekar på att tiden

inte används effektivt. Forskare visar

att bara en tredjedel av tiden är produktiv,

en tredjedel ägnas åt förberedelser och en

tredjedel slösas bort. En lösning på detta

problem är SyncroSite. Det är en webbtjänst

som är under utveckling i ett samarbete

mellan StruSoft, Designtech och

IntelliWork.

Molntjänster sparar tid och resurser menar Lars Bergqvist på StruSoft.

– Det är en ny metodik som växer fram,

menar Lars. Om aktiviteterna på arbetsplatsen

säkerställs så kan arbetet påbörjas

och slutföras utan avbrott. Det sparar både

tid och pengar vilket bidrar till en effektivare

byggprocess.

Med en god planering kan man effektivare

hushålla med resurser och det blir

ingen väntan för ett arbetslag innan de får

tillträde till nästa uppgift på bygget. Planläggningen

av maskiner och annan utrustning

förenklas och avropen genomförs så

att materialen kommer i tid. Informationsflödet

säkras och huset blir färdigt på utsatt

tid.

StruSoft tar med dessa idéer ett helhetsgrepp

om byggbranschens behov av lösningar

som höjer effektiviteten, minskar

kostnaderna och kapar ledtid. Här bildas

en grogrund för att utveckla nya program.

– Nya smarta idéer måste få fritt spelrum.

Men i grunden ligger samma upptäckarglädje

och skaparkraft som vi hade

när IMPACT en gång togs fram. Samma

kraft leder oss nu mot nya mål.

Av Love Janson

POINT smart 2013 www.cadonline.se


Vem tjänar pengar på BIM?

Drivkraften för att införa BIM är många. Man vill effektivisera

produktion och förvaltning, spara tid, återanvända och även ha

bättre ordning på bl a data. Detta var några av skälen till varför

WSP Sverige nyligen arrangerade ett seminarium om BIM på

Clarion Hotell i Stockholm.

Crusellbron i Helsingfors.

På mötet talade bland andra Ann-Therese

Albertsson om införandet av BIM hos Trafikverket.

Mats Lindgren, Kairos Future,

höll föredrag på temat ” Tipping Point –

när BIM blir standard” där han berättade

om BIM globalt samt reflektioner kring

vad som kan vara avgörande för införandet

av BIM i Sverige.

Ewa Hedberg, från undersökningsföretaget

Visus, redogjorde för resultatet

av undersökningen ”Var står branschen?”

som handlade om hur man ser på BIM hos

12 företag i Sverige. Mats Franzon, byggteknikråd

Akademiska Hus, rapporterade

om hur de statliga fastighetsförvaltarna

planerar att gemensamt lägga ut kursen

för sina BIM-strategier.

Om man sammanfattar diskussionen

så framgick det att det inte finns någon

ljus och självklar bild och att vi i Sverige

inte befinner oss i närheten av en ”tipping

point”. Det finns flera anledningar till

detta.

En av anledningarna till det svaga intresset

är att man inte har lyckats visa att

man kan tjäna pengar på att använda BIM.

8 cad&ritnytt

BIM upplevs som komplicerat och besvärligt.

De första som började anamma BIM

tekniken är framförallt konstruktörer och

arkitekter medan intresset är svagt framförallt

bland förvaltarna.

BIM AR i princip en industriell metod

som passar bra för att serietillverka något,

t ex bilar, medan t.ex. byggbranschen inte

arbetar med några större serier. Varje projekt

är oftast unikt och det är svårt att återanvända

delar mellan olika projekt.

– Skulle man kunna

jämföra byggnadsindustrins

BIM till bilindustrins

T-Ford som

på några få år lyckades

revolutionera den amerikanska

bilmarknaden

frågade Mats Lindgren

från Kairos Future? Nej,

utvecklingen har inte

kommit så långt även

om det finns öar där det

bubblar av intresse.

Utvecklingen, som

vanligt, drivs av entu- Citybanan i Stockholm.

siaster. Det finns en stor spridning men

det finns ingen samlad bild att tala om. En

förutsättning för att lyckas med BIM är att

öka de interna resurserna på bl a utbildning.

Men hur ska man börja med BIM, hur

ska man tolka vad BIM är, samtidigt som

det saknas standards? Det är inte alltid lätt

att visa på nyttan med BIM. En svårighet

i sammanhanget är att effekter av BIM är

svåra att mäta och följa upp. Ofta handlar

det ju om unika projekt och objekt som är

svåra att jämföra med varandra. Dessutom

har mindre byggfirmor inte alltid kompetens

eller råd att avsätta resurser för att

sätta sig in i och börja använda BIM.

Allt detta sammantaget gör att många

räknar med att det kommer att ta mellan

10-15 år innan BIM kan få ett ordentligt

genomslag. En möjlig strategi som diskuteras

är att de stora aktörerna, främst statliga

fastighetsägare, ska gå i bräschen i utvecklingen

av BIM arbetet. Sådant arbete

har i viss mån påbörjats och man räknar

med att om drygt ett år ha börjat med de

första implementeringarna.

På mötet konstaterades att BIM inte

bara handlar om en ny teknik, 3D och om

intelligenta modeller utan också om att

samverka, om informationshantering och

om synkroniserat arbete, vilket gör att hela

branschen idag står i början av en större

omvandlingsprocess.

Ska man vara kritisk så kan man konstatera

att det inte har hänt så värst mycket

under de senaste åren. En av deltagarna

liknade utvecklingen till en ketchupflaska

som många skakar fast det ändå inte händer

något – eftersom byggbolagen och beställarna

av olika anledningar ännu inte

har skruvat av locket.

Av Franz Smidek


Mobila appar

En värld av appar och ett liv i ständig rörelse.

På senare år har vi fått bekanta oss med uttrycket appar, inte minst till iOS

och Android. Små programvaror som gör tillvaron något enklare. Även

Autodesk har sett mervärdet av att leverera smarta appar till våra mobila enheter.

I skrivandes stund har Autodesk 21 appar för iPhone, en del är

mer åt underhållningshållet, men de flesta är av det produktiva

slaget. Centralt för apparna är att Autodesk 360 ofta fungerar som

själva navet. Autodesk 360 är dels samlingsnamnet för Autodesks

molntjänster, men också den lagringsplatsen för filerna i molnet.

Att skapa ett konto för Autodesk 360 är enkelt och ingår i de flesta

subscription avtal.

Autodesk 360 mobil app

Liknelserna till dropbox, skydrive och liknande tjänster ligger

nära till hands och visst är appen väldigt lik dessa i sin funktion.

Här möts man först av en skärm som visar senaste aktivitet, och

man kan navigera sig vidare till de olika filerna som finns på ditt

konto. Det är möjligt att direkt i appen titta på dina ritningar, både

om de är från AutoCAD och till och med om de kommer från Revit.

Man har även möjlighet att skriva kommentarer på filer, om man

har valt att dela någon mapp med sina kollegor. Något som gör att

det är snabbt och enkelt att skicka feedback sinsemellan. Den stora

fördelen med Autodesk 360 är dock inte appen utan dess fina

integrering med andra programvaror från Autodesk. Bara för att

nämna ett exempel är det väldigt enkelt att låta AutoCAD på din

dator automatiskt uppdatera filerna på ditt Autodesk 360 konto,

helt utan att man ändrar arbetsgång. En kopia skapas automatisk

på Autodesk 360 utan att man behöver tänka på det, det enda man

behöver göra är att se till att logga in på Autodesk 360, vilket även

det är oerhört enkelt och en naturlig del av Autodesks program.

Det är här den största fördelen ligger för Autodesk 360 appen,

som i sig är väldigt enkel och trevlig, men den vore ingenting om

det inte gick oerhört smidigt att hålla filerna uppdaterade.

Autodesk Formit

Sketchup är sedan länge vårt virtuella block och penna. Om vi istället

vill göra en tidig massmodell av vår byggnad, då har vi nu

Autodesk Formit. Här har vi möjlighet att enkelt och snabbt mo-

dellera upp masselement. Detta görs genom att man ritar upp en

skiss som man sen enkelt drar upp till en 3D form. Denna 3D form

kan man senare addera flera andra block till. Det finns även en

del så kallade primitiva former i programmet, så som kuber, pyramider

och koner. Det finns även funktion för att hålla lite koll

FEM-Design

Tredimensionell analys, stabilitetsberäkning och

dimensionering av stommar enligt Eurocode.

IMPACT Precast

BIM system för modellering och produktion av

prefabricerade betongelement.

PRE-Stress

Analys och dimensionering av förspända balkar

över hela livslängden.

WIN-Statik

Programsamling för vanliga konstruktioner som

balkar, pelare, ramar och fundament.

VIP-Energy

Dynamisk simulering av byggnaders

energibalans.

BIMcontact

bimcontact.com

Projektsamarbets- och dokumenthanteringsverktyg

för byggindustrin.

strusoft.com

a

cad&ritnytt 9


på hur mycket yta formen motsvarar. Med en smart räknare kan

man snabbt få en uppskattning om hur stor en byggnad är. Detta

görs genom att man får ange en genomsnittlig takhöjd, vilket programmet

nyttjar för att uppskatta ytan av byggnaden. För att göra

modelleringen ännu enklare och platsbaserad är det möjligt att

använda ett fotografi från din iPad som underlag när man ritar,

eller för den delen en bild från Google Maps. Det är också möjligt

att placera ut byggnaden i världen med hjälp av Google Maps,

så att koordinaterna sparas. Den största fördelen är att alla dina

modeller i Formit går utmärkt att flytta över till Revit, vilket görs

via ditt Autodesk 360 konto. Formit byggnaden tolkas om till masselement

i Revit och sen är det bara att arbeta vidare, eller varför

inte nyttja Revits energianalysfunktion.

AutoCAD WS

AutoCAD WS har funnits ett tag, men ändå väl värd att nämna.

AutoCAD WS är i mångt och mycket ett av de första riktiga mobila

ritningsprogrammen. Med AutoCAD WS kan man inte bara

visa sina dwg-ritningar, man kan också redigera dem. Man öppnar

enkelt de ritningar man sparat på Autodesk 360 i AutoCAD WS

och har möjlighet att redigera dessa ute i fält. Det rör sig här om

en avskalad, men fortfarande oerhört kompetent, version av AutoCAD.

Här har man tillgång till de vanligaste verktygen som gör

det möjligt att producera kompletta 2D ritningar. AutoCAD WS

är med andra ord något mycket mer än en enkel Viewer, visst den

ersätter inte AutoCAD på något vis, men är ett väldigt bra komplement

när du inte har tillgång till din vanliga arbetsstation. Inte

nog med att AutoCAD WS finns till både iPad och iPhone, utan

programmet fungerar också direkt från en vanlig webläsare på i

princip vilken dator som helst. Det är ett första steg till en molnbaserad

programvara.

10 cad&ritnytt

ForceEffect och ForceEffect Motion

ForceEffect och dess syster ForceEffect Motion är två appar som

fungerar som det digitala skissblocket för konstruktören. Här skissar

man upp var krafterna angriper, hur upplagen ser ut och programmet

gör sedan beräkningarna. Det är alltså ett stöd i skisskedet

när vi är intresserade av hur krafterna beter sig. Apparna är på denna

punkten oerhört lika, man ritar ut några linjer som representerar

bärande delar, sen ritar man ut var krafterna finns. Allt är väldigt intuitivt

och användarvänligt. En stor fördel är att man kan använda

en bild som bakgrund och som stöd till sin skiss. ForceEffect ger en

statisk beräkning av laster, medan ForceEffect Motion gör kinetiska

beräkningar som tar hänsyn till rörelse. Tillsammans är de ett oerhört

kraftfullt verktyg. De fungerar också väldigt bra ihop, börjar

man skissa upp en konstruktion i ForceEffect Motion är det oerhört

enkelt att skicka över skissen till ForceEffect.

Av Oscar Persson


Redigerbar pdf med

Bluebeam förenklar för Briab

Det är väl knappast någon som inte har insett fördelarna med

pdf. Men formatet har ett problem. Det är näst intill omöjligt att

förändra datainnehållet. Programmet Bluebeam löser detta genom

att tillåta användare att komplettera informationen i pdf:n.

Genom att kunna förändra pdf:n blir den en informationsbärare

mellan olika kompetenser. Konsultföretaget Briab Brand & Riskingenjörerna

AB använder programmet.

– Vi ger brandtekniska

råd till arkitekter

och byggherrar,

berättar brandkonsulten

Johan Westerlund.

I den kommunikationen

använder

vi BlueBeam.

I arbetet med att

Johan Westerlund.

ta fram en ritning

skickar arkitekten

en planskiss till Johan för att han ska göra

en bedömning. Det kan gälla brandcellsgränser,

utrymningsvägar eller liknande

där man behöver inhämta extern expertis.

Johan tar upp arkitektens pdf i BlueBeam

och besvarar arkitektens frågor genom att

lägga till nya data i dokumentet.

– Med måttverktyget i programmet kan

jag mäta gångavstånd till utrymningsvägar

och lägga till uppgiften i ritningen, säger

Johan. Eller ge råd när det gäller placeringar

av rökluckor och skyltar.

I en textruta kan Johan skriva in nya

värden och dra linjer för att märka ut ett

område. All ny information läggs i pdf:n

och kan färgsättas så att arkitekten uppmärksammar

förändringen. Man kan också

komplettera med egna bilder.

– Med ritningsverktyget kan jag illustrera

en särskild skylt med en egen bild

som arkitekten kanske inte känner till. Det

finns även ett rikligt symbolbibliotek.

När Johan är klar med sin bedömning

mejlar han tillbaka pdf:n till arkitekten

som kan återkomma om det uppstår fler

frågor.

– Detta är ett enkelt och smidigt sätt för

att visualisera och informera i utvecklingen

av ett brandskydd.

Men det är inte bara på kontoret som

Johan och hans medarbetare har nytta av

programmet. När de besiktigar en fastighet

för att inventera brandskyddet använder

de BlueBeams app. Med denna funktion

Real kan Johan FEA i sin Made iPad ta upp Easy ritningen

och på plats notera avvikelser från underlaget.

Han kan förtydliga genom att ta en

Kom och se Femap


Siemens PLM Connection

30 maj 2013

+46-21-35 00 45

info@femcomp.com

www.femcomp.com

BlueBeams app underlättar besiktning

och inventering för Briabs brandkonsulter.

bild med iPaden som inkluderas i ritningen

med hjälp av appen.

– Det är en mycket stor tidsbesparing,

säger Johan. Jag kan skicka ett åtgärdsförslag

direkt under besiktningen och behöver

inte vänta tills jag är tillbaka på kontoret.

Av Love Janson

Real FEA Made Easy

Kom och se Femap


Siemens PLM Connection

30 maj 2013

+46-21-35 00 45

info@femcomp.com

www.femcomp.com

POINT smart 2013 www.cadonline.se

cad&ritnytt 11

Rea

S


Det bästa av två världar

Jobba smartare med avståndsmätare och iPhone

Leicas senaste avståndsmätare - DISTO D510 - är världens

modernaste, mest avancerade och lättanvända laserinstrument.

Avståndsmätaren är den första i sitt slag som både

kan användas inomhus och utomhus i dagsljus. Men det som

imponerar mest är att det går att använda lasern trådlöst tillsammans

med en iPhone eller en iPad.

Genom gratisappen Leica DISTO sketch

föds en rad nya möjligheter att både utnyttja

kraften i avståndsmätaren och mobiltelefonen.

Tillsammans med appen har

Leica DISTO D510 några vägvinnande

funktioner som spar tid och gör så att

hantverkare, arbetstledare och säljare i

byggbranschen kan jobba smartare och effektivare.

Det går till exempel att trådlöst

föra över information mellan enheterna.

Men egentligen är det endast fantasin som

begränsar användningsområden och branscher.

Beställ från mobiltelefonen

– En fantastisk funktion är att det med te-

12 cad&ritnytt

Fältkalibrering, kolla själv ditt instrument

Fjärrstyrning via iPad, iPhone eller CS10/15

För tuffa miljöer, –20 till +50°C, IP54

Dubbelaxlig kompensator, laserklass 1

lefonen går att ta en bild av ett rum - rita

en yta med fingrarna på displayen via appen

där du vill ha ett fönster eller en dörr.

Sedan kan du, efter att ha skjutit exakta

mått med avståndsmätaren, mejla iväg

bilden på fönstret eller dörren till byggvaruhuset,

säger Stefan Svensson, Segment

Manager Interior Finishing & Inspection

Sweden, på Leica Geosystems AB.

Det går också att skjuta mått med avståndsmätaren

då du inte har tillgång till

en ritning, för att få alla nödvändiga fakta

om ett rum, till exempel kvadratmeteryta

och kubik. Informationen kan sedan föras

över till mobiltelefonen eller iPaden, vilka

du sedan kan mejla vidare ifrån.

Leica Scanstation P20

Ultrasnabb lasertracker

www.leica-geosystems.se

Funkar utmärkt utomhus i dagsljus

– Det är förstås också en mycket värdefull

funktion att det går att använda avståndsmätaren

i dagsljus med bra synbarhet. På

upp till 200 meters avstånd kan du zooma

in den punkt du vill mäta på för att sedan

se den i displayen, fortsätter Stefan Svensson.

Leica DISTO D510 är IP65-klassad,

vilket betyder att den tål både damm och

vatten. Vid behov går det att tvätta avståndsmätaren

under rinnande vatten.


Real FEA Made Easy

www.femcomp.com

cad&ritnytt 13


Ökad tydlighet och standardisering ställer

krav på funktionalitet i ny applikation

I förra CAD & Ritnytt berättade vi om BRANDdirekt, en ny applikation

med syftet att standardisera symboler och fritext i

brandritningar. För alla som använder ritningen i vardagen, konstruktören,

fastighetsägaren och räddningspersonalen, innebär

det en förenkling i arbetet, en tidsbesparing och ökad tydlighet.

Patrik Barkman, vd på Dokument Assistans,

berättar vidare om olika användningsområden

och om hur applikationen

samspelar med andra för att fungera optimalt.

Arbetet med att utveckla BRANDdirekt

har tagit tid, vad är det unika med programmet?

– Vi har drivit ett strukturarbete kring

branddefinitioner tillsammans med Bygghandling

90 och ledande brandkonsulter

för att vi under många år sett en brist på

standardisering, samma brandklasser beskrivs

på olika sätt. Det ville vi ändra på.

Hur lång tid tar det innan jag behärskar

programmet fullt ut?

– Det tar cirka 15 minuter att lära sig tillräckligt

mycket för att behärska programmet.

Vilka program är BRANDdirekt utvecklat

för?

– Det är utvecklat för AutoCAD, Auto-

14 cad&ritnytt

Gold Partner

Architecture, Engineering & Construction

Manufacturing

Media & Entertainment

Patrik Barkman, vd på Dokument Assistans.

CAD LT, AutoCAD Architecture och ProgeCAD.

Om jag gör en ritning i andra program,

hur går jag vidare med arbetet i BRANDdirekt?

– BRANDdirekt använder samma standardfunktion

som CAD-programmen,

men vi lägger på en rad egenskaper så att

det går att utläsa vad en viss linje står för.

Det går lätt att flytta licensen mellan programmen.

Det gör att det är lätt att anpassa

ritverktygen efter projekten man jobbar

med och filerna kan problemfritt flyttas

mellan AutoCAD och ProgeCAD. En arkitekt

kan rita vidare i sin arkitektmodell

på samma sätt som man ritar in väggar eller

dörrar, en brandkonsult ritar i separat

handling och kopplar sedan arkitektens

CAD-modell till sin fil.

Skulle man kunna rita i ett pdf-dokument?

– Nej, det är inte så lyckat, men i Proge-

CAD finns en konverterare från pdf till

DWG som är mycket bra.

Hur fungerar programmet med exempelvis

Revit?

– I dagsläget fungerar inte applikationen

i Revit. Men den används av många arkitekter

och vi vill att nya definitioner skall

finnas tillgängliga för dem. Vi har därför

inlett ett samtal med en rad kunniga

personer för att applikationen ska kunna

fungera med Revit så fort som möjligt. För

att få maximal nytta av olika applikationer

är det självklart viktigt hur olika program

kommunicerar med varandra.

Av Carina Wahlstedt Janson

NTI CADcenter AB har nytt telefonnummer

Växel 010-211 69 00

Hotline 010-211 69 99


Hållbar yrkesskola i Sra Pou

Yrkesskolan i Sra Pous by stod färdig i april 2011. Som största

företagsdonatorn stödde M.A.D. Oy byggandet av skolan, och

under projekteringen användes ArchiCAD-programvaran. Skolan

har planerats av finländska kontoret Arkkitehdit Rudanko +

Kankkunen, som förutom planeringen agerade byggherre i Sra

Pou. En och en halv månaders byggnadsprojekt var en spännande

erfarenhet för de unga projektörerna, som strävar efter

att vidga arkitektens arbetsområde till nya verksamhetsfält.

Målet med yrkesskolan är att utbilda de

fattiga unga och vuxna för att kunna tjäna

sitt egna uppehälle i Sra Pou, Kambodja,

50 kilometer norr om huvudstaden Phnom

Penh. Det understödda samhället

har – som många andra fattiga stadsbor

– tvångsförflyttats från slumkvarteren till

landsbygden. Dessa människor har inga

hållbara näringsidkanden på sin nya bosättningsort,

och samhället är i fara att bli

marginaliserat. Den nya yrkesskolan erbjuder

utbildning och stöder grundande

av hållbar affärsverksamhet. Den är en offentlig

mötesplats också, där hela samhället

kan samlas för att besluta om ärenden.

Samhället med 500 familjer omlokaliserades

i januari 2010 till Sra Pou. Vuxna och

ungdomar som avslutat skolan i arbetsför

ålder hänger fortfarande i byn på grund av

att de inte har möjligheter att utöva samma

yrken som de hade mitt i stadslivet.

En del av dem berättar att de har varit bananförsäljare

i Phnom Penh, en del skräp-

samlare; i staden finns efterfrågan för allehanda

arbeten. På landsbygden finns färre

näringsområden: man måste lära sig mer

om jordbruk, hantverk, byggnation eller

de vanligaste serviceyrkena.

Projektets utgångsläge

Beställaren är Sra Pous bysamfund samt

samarbetsorganisation Blue Tent, som

ansvarar för utbildningen och skolans

underhåll. Blue Tent är uttryckligen

grundat för att hjälpa Sra Pous tvångsförflyttade

invånare, och de koordinerar

de övriga, större hjälporganisationernas

verksamhet i byn. I Kambodja lever den

fattigaste delen av befolkningen helt beroende

av hjälporganisationernas stöd.

Således är det en utmaning för organisationerna

att erbjuda det utsatta samhället

medel att på egen hand klara sig. Därför

står utbildning och sysselsättning högt

på Blue Tents värdeskala: ju snabbare Sra

Pou-borna blir sysselsatta desto snabbare

Visualiseringar var viktiga redan i början av projekterandet. Efter att ha sett dem begrep byborna och beslutsfattarna byggprojektets natur

och blev entusias¬tiska över att arbeta för dess existens. Planerna ändrades många gånger, och till och med tomten byttes ut. Model-

blir hjälporganisationernas arbete överflödigt.

Yrkesskolan är planerad av arkitekter

Hilla Rudanko och Anssi Kankkunen.

Deras samarbete med kambodjanska

Blue Tent började våren 2010 på Aaltouniversitetets

studiokurs. Under kursen

reste deltagarna till Kambodja för att leta

efter uppdrag om offentliga byggnader

hos lokala hjälporganisationer. Ursprungligen

var deras kursarbeten fiktiva, men

Rudanko och Kankkunen beslöt sig för

att förverkliga Sra Prou yrkesskola, ty det

fanns ett verkligt behov för byggnaden,

och deras design inspirerade både det lokala

samhället och donatorerna. Det tog

ett år att utveckla planerna och förbereda

förverkligandet, och i februari 2011 for

projektörerna åter till Sra Prou för att sätta

i gång byggnadsarbetet.

”På vår första visit hörde vi om behovet

för en gemensam byggnad, där man kunde

undervisa i yrkesspecifika ämnen och

utöva affärsverksamhet i liten skala. Under

två och halv veckors resa gjorde vi de

första stimulerande visualiseringsbilderna

om Sra Prou yrkesskola. En lokal landägare

blev imponerad och beslöt att skänka

en tomt för samhället”, berättar Hilla Rudanko.

Tomtdonationen gav en konkret

bas för projektet och tilltro till att skolan

kan byggas på riktigt. ”Efter att ha återvänt

till Finland fick vi en känsla av att man inte

kan lämna det här därhän. Skolan behövs

och vi är ivriga att bygga den. Så tog vi itu

med arbetet.”

Mycket mer än bara arkitektur

Både i förfrågnings- och bygglovsskeden

har Rudanko och Kankkunen stigit utanför

arkitektens traditionella arbetsfält för

att få projektet förverkligat. I början var

endast den gemensamma viljan säker:

både samhället, hjälporganisationen och

projektörerna ville ha yrkesskolan. Blue

Tent-organisationen hade inte råd att

bygga, men den förband sig att erbjuda undervisning

och började redan hösten 2010

att utbilda de första ungdomarna. Byborna

hade redan anordnat tomten för skolan

och de lovade att i framtiden underhålla

byggnaden. Rudanko och Kankkunen

erbjöd sig att dra sitt strå till stacken: de

presenterade sina planer i Finland, ansökte

om stipendier och lyckades ordna

donationer hos några finländska företag.

Den noggrant övervägda byggbudgeten

blev kalkylerad, och projektörerna reste

leringsbilder gjordes i alla planeringsskeden. a

cad&ritnytt 15


till Kambodja för att arrangera byggandet.

När byggnadsarbeten börjades märkte

Rudanko och Kankkunen snart att de

också hade blivit byggherrar: partnerorganisationen

hade ingen erfarenhet av byggande

och så tog arkitekterna ledningen

och anställde entreprenören samt lokal

arbetskraft. De arbetade långa dagar och

styrde byggandet. Bygghandlingsritningarna

blev inte populära på det kambodjanska

bygget; man ville demonstrera detaljerna

på plats genom att själva bygga. ”Vi

lärde oss många praktiska arbetsmetoder

av de lokala byggarna – å andra sidan fick

de, under vår noggranna styrning, bygga

en med kambodjansk mått mätt en helt

ny byggnadstyp. Vi önskar att de tekniker

som användes i byggandet inspirerar de

medverkade att bygga fyndigt och hållbart

även i framtida projekt”, konstaterar arkitekterna.

I detta projekt har arkitekterna alltså

medvetet tagit större ansvar än vad traditionellt

tillhör dem. Som visionärer-

Arkitekterna Anssi Kankkunen och Hilla Rudanko.

16 cad&ritnytt

planerare-bygg-herrar har Rudanko och

Kankkunen hamnat i en spinnande karusell,

men projektet har å andra sidan varit

ytterst belönande och de har kunnat hålla

ordning på alla trådarna. ”Det här övergripande

arbetsmönstret är lämpligt för

små projekt, där det inte finns specifika

beställare eller projektörer”, säger Anssi

Kankkunen. ”När man projekterar för

grupper som inte själv har råd att beställa

planeringsarbetet och som kanske inte kan

sammanfatta planeringsbehovet måste arkitekten

inta en central roll.” Rudanko och

Kankkunen skall även tillämpa de, i den

främmande kulturen inhämtade, erfarenheterna

i sitt arbete i Finland: ”Arkitekten

borde aktivt känna till planeringsbehov,

själv närma sig potentiella kundgrupper

och förverkliga planerna. Arkitekten bör

ha en yrkeskunskap att med övertygelse

marknadsföra sin design så att människor

blir entusiastiska över att utveckla sin

byggda miljö.”

Visualiseringar och modeller var redan i

början av projektet viktiga. Efter att ha sett

dem förstod byborna och beslutsfattarna

byggprojektets natur och blev entusiastiska

att arbeta för det. ”Planerna förändrades

helt efter de första modelleringsbilderna

visades, då tomten byttes ut mot

den andra, men dessa bilder spelade ändå

en nyckelroll i projektets förverkligande”,

berättar Rudanko och Kankkunen.

Organisk byggnad

Sra Pou yrkesskola är byggd av lokal arbetskraft

och av lokala material. I byggnationsprocessen

experimenterades det med

sådana tekniker som de lokala utövarna

kan nyttja i kommande byggen. Sra Pous

omgivning är karg och därför finns det få

lokala naturmaterial. Därav använde man

vacker röd jord för att tillverka jordtegel.

Yrkesskolan är helt och hållet byggd för

hand: på byggplatsen användes inga maskiner,

och nästan inga prefabricerade

material köptes. På detta sätt blev många

samhällsmedlemmar sysselsatta i projektet,

och byggnadstekniker förblev enkla

och lättförståeliga.

Även med enkla metoder kan man skapa

byggnadskonst. Skolans röda jordtegel

upprepar den omgivande markens varma

glöd, och fogarna i samma kulör får tegelväggarna

att smälta samman till en monolit.

I murverket finns små öppningar, varifrån

en svalkande vind letar sig inomhus.

Också indirekt solljus kan komma in via

dessa öppningar och springornas skuggor

bildar ett intressant mönster på klassrummens

golv. I den högre tegelvolymen

formar sig ett öppet allrum, vars träkonstruktion

upprepar tegelpelarnas vertikala

rytm. De av Sra Pous hantverkare gjorda

färgstarka dörrarna välkomnar besökaren:

här är Sra Pous framtid!

Av Jonna Nylander

Översättning från finska: Henrik Nederström


Metoder och erfarenheter inom 3Dscanning,

del 2 Kvalitetskontroll

3D-scanning inom industrin används idag främst för kvalitetskontroll. Den

stora skillnaden jämfört med traditionell mätning med mätmaskin och probe

är att en 3D-scanner fångar en mycket stor mängd mätpunkter över

ett objekts hela yta. Där en mätmaskin mäter 100 mätpunkter mäter en

3D-scanner många 100.000 mätpunkter. Det resulterar i att en mätkontroll

på ett objekt blir mer komplett sett till hela objektet. De bästa 3Dscanningssystemen

på marknaden kan idag mycket väl konkurrera med en

mätmaskin vad gäller noggrannhet.

En typisk kvalitetskontroll med en 3Dscanner

går till på följande sätt.

- Objektet som skall mätas 3D-scannas och

en STL-modell beräknas fram.

- Aktuell CAD-modell i 3D för objektet importeras

i programvaran som tillhör 3Dscannern

eller till en speciell programvara

för jämförelse.

- STL-modellen inpassas mot CAD-modellen

där CAD-modellen är mastern.

Inpassningen är mycket viktig, det finns

ett flertal olika typer av inpassning, då en

felaktig inpassning resulterar i ett felaktigt

bedömningsunderlag som resultat.

- Ytan på inscannat objekt ger en avvikelse

jämfört med CAD-modellen i form av

olika färger där exempelvis rödaktig färg

indikerar att inscannat objekts yta har

för mycket material jämfört med CADmodellen,

grön färg indikerar god överensstämmelse

med CAD-modellen och

blåaktig färg indikerar att ytan har för lite

material jämfört med CAD-modellen. Se

gärna bilden nedan. Färgskalan till höger

kan även skräddarsys efter önskemål.

Det Real här är FEA den enklaste Made formen Easy av jämförelse

för kvalitetskontroll.

Kom och se Femap


Ibland Siemens finns ingen PLM CAD-modell Connection i 3D att

använda som master 30 maj men 2013 väl en 2D-ritning

med olika typer av mått. I ett sådant

fall inscannas önskad detalj som skall kontrolleras

till +46-21-35 en STL-modell. 00 45 Ur STL-modellen

kan info@femcomp.com

sedan snitt tas på de ställen på

objektet där www.femcomp.com

2D-ritningen har sina mått. I

scanningsprogrammet eller speciell pro-

gramvara tas nu önskade mått på snitten

som överensstämmer med 2D-ritningens

mått. Alla typer av mått kan tas ut inklusive

form- & lägesmått. Mått kan även visas

och tas på STL-modellen i 3D.

En del utvärderingsprogram kan även

ta fram volym och area av scannat objekt

eller del av objekt. Det kan även gå att få

fram tjockleksanalyser vilket kan vara

mycket intressant inom vissa områden då

tjockleken på godset inte enbart skall vara

av en Real viss tjocklek FEA utan Made en komponent Easy får

inte levereras med för mycket material vilket

kostar pengar och ger ökad vikt. Materialtjockleken

kan visas med hjälp av en

skala till höger som bilden visar.

Ofta måste flera likadana komponenter

kvalitetskontrolleras och då är det en klar

fördel om resultatet kan visas på exakt

samma sätt för varje detalj. Av den anledningen

kan vissa scanningsprogramvaror

spara ”receptet” Kom och på se första Femap rapportutseendet

eller måttbilden på för den första 3Dscanningen.

Siemens Detta PLM recept Connection används sedan

för de därpå följande 30 maj scanningarna. 2013 Detta

arbetssätt sparar tid eftersom det är bara

att kopiera in en utförd scanning i receptet

och resultatet +46-21-35 fås automatiskt. 00 45

När väl info@femcomp.com

flera scanningar av samma artikel

har utförts www.femcomp.com

kommer nästa önskemål

vilket är att studera trend och statistik på

måtten som rapporteras. En sådan trendanalys

kan se ut som bilden visar nedan.

Som tidigare

nämndes kan ovanståendefunktionalitet

upptäckas i

vissa 3D-scanningsprogramvaror

eller

speciella programvaror

avsedda för

jämförelse och rapportskapande

vid

kvalitetskontroll.

Det finns även del

gratis-viewers där resultaten kan visas

men även en gratisprogramvara där det

mesta som beskrivs i artikeln kan utföras

och detta program fungerar utmärkt för

resultat från olika typer av 3D-scanningsutrustningar.

Detta gratisprogram heter

GOM Inspect och kan laddas ned från

www.gom.com/3D-software/gom-inspect

Intresset för kvalitetskontroll med hjälp

av 3D-scanner har ökat mycket under de

senaste åren och utvecklingen har gått

snabbt framåt. Kvalitetskontrollen med

en 3D-scanner går även att automatiseras

men det får beskrivas en annan gång.

Av Börje Larsson

Real FEA Made Easy

Kom och se Femap


Siemens PLM Connection

30 maj 2013

+46-21-35 00 45

info@femcomp.com

www.femcomp.com

cad&ritnytt 17


Skanning i Pompeji ger

kunskap om antik byggteknik

Väggarna i Pompeji talar. De berättar inte bara om byggnadsteknik

men också om det dagliga livet före Vesuvius utbrott.

Genom att skanna byggnaderna förmedlas information från antiken

till ett internationellt forskarteam.

År 79 vällde glödande lavaströmmar ur

Vesuvius och begravde närliggande städer.

Smältan flöt in över Pompeji och kapslade

in staden i ett svart hav av aska och

hetta. Allt bevarades så som det en gång

var. Efter hand som staden frilagts har

forskare sökt svar på frågor om hur Pompejiborna

levde sina liv och vilka de var.

Stadslivet träder sakta fram ur historiens

dunkel.

Husen i den antika staden bidrar med

sin historia och har engagerat ett internationellt

forskarteam med forskare från

Italien och Sverige. De vill öka sin förståelse

över byggnadssätt och vilka tekniska

lösningar man valt. Därför har teamet detaljstuderat

ett kvarter där en del ägdes

av Cecilio Iucundus, en förmögen bankir.

Projektet startade 2010 och kommer att

18 cad&ritnytt

slutföras nästa år. Då kommer resultaten

bland annat att presenteras i en utställning

på Millesgården i Stockholm.

Skannar antika fasader

För att få fram data om byggnadstekniken

har man skannat väggar både inne i husen

och fasaderna.

– På så sätt får forskarna ett detaljerat

digitalt material som ger en uppfattning

om när byggnaden uppfördes, berättar

Stefan Lindgren på Humanistlaboratoriet

vid Lunds universitet. Han arbetar

som forskningsingenjör och hade hand om

skanningarna för det svenska forskarlaget

i Pompeji.

När ett hus i Pompeji förändrades och

byggdes till skedde detta ofta med en annan

teknik än man använt tidigare. Genom

Bilden är taget i ett av de största husen i kvarteret. Huset tillhörde Cecilio Iucundus och det som syns närmast i bilden är atriet. Längre in kan man se trädgården.

att detaljstudera till exempel en husgavel

så kan forskarna dra slutsatser om orsakerna

till att man byggde till. Det finns

olika tekniker med var sitt formspråk från

olika tidsperioder. Forskarna kan med ledning

av den skannade informationen få

kunskap om hur husen växt fram och förändrat

kvarteret. Man vill också veta mer

om rummens funktion och vad de användes

till.

Skanningen utförde Stefan med Faro Focus

3D som han enkelt kunde flytta mellan

olika rum. De italienska kollegorna i teamet

hade en annan större skanner av äldre

modell vilken inte var lika lätthanterlig.

Det innebar att Stefan fick sköta skanningen

i känsliga områden som klarade den

lättare skannerns belastning. Syftet med

skanningen var inte bara att öka kunskapen

om antika miljöer.

– Vi arbetar också med att med hjälp av

3D-modeller visualisera kvarteret för en

intresserad allmänhet.

För att få en trovärdig bild av de virtuella

rummen har Stefan skannat och samlat in


Gatorna försökte vi scanna så tidigt som möjligt på morgnarna...

För att vara säkra på att kunna förbinda scanningarna från olika delar av kvarteret, gjorde vi en del

scanningar på toppen av vissa väggar. Då är det till stor nytta att ha en lite och smidig scanner. En

sådan scanning skulle inte kunna ha gjorts med andra modeller av scannrar.

digitala bilder av artefakter från Pompeji.

Dessa ska placeras ut digitalt i husets rum

och blir ett försök till att återskapa rumsmiljön.

Den nutida betraktaren kommer

närmare tiden före Vesuvius ödeläggande

utbrott.

Skanning utvecklar program

I detta italiensk-svenska samarbete skannar

forskarteamen var för sig. För att

kunna få en bred kunskap i projektet med

hjälp av båda ländernas skanningar, krävs

att det finns gemensamma referenspunkter.

Genom att relatera till exakt samma

sten i väggen eller någon annan tydligt

markerad detalj kan forskarna få en möjlighet

att samordna arbetet så noggrant

som möjligt.

I arbetet med att överföra punktmolnet

till 3D-modeller använder Stefan och hans

medarbetare MeshLab. Det är en process

som inte är helt enkel. Vid vissa lägen har

det varit svårt att skanna, till exempel små

utrymmen. Det resulterar i att det saknas

data i dessa områden vilket påverkar

strukturen i meshen som inte blir fullständigt

korrekt. Ett annat problem är att programmet

brister i funktionalitet.

– Punktmolnet från Pompeji är mycket

stort, säger Stefan. De är så omfattande att

programmet inte klarar av att bearbeta all

information.

Detta har man påtalat för programtillverkarna

i Pisa vilket har lett till att man

har börjat utveckla nya verktyg för att

kunna bearbeta den här typen av punktmoln.

Projektet är alltså inte enbart ett

samarbete på forskarnivå. Det har också

nått en samverkan mellan ingenjörer och

programtillverkare för att få fram bättre

digitala verktyg.

Ett projekt av den här storleken genere-

...för att undvika turisthorderna som letade sig fram till oss mitt på förmiddagen.

I huset Torello di Bronzo finns ett utrymme som innehöll fantastiska vattenspel. Här ser man en liten

bassäng där det finns ett sprutmunstycke, från vilket det sprutade vatten. Längre bak finns tre nischer i

vilka det stod statyer från vilka det också sprutade vatten. Nedanför nischerna finns en större bassäng

där det också har hittats ett antal sprutmunstycken.

rar en stor kvantitet av data och frågan är

vilken typ av data som ska sparas, namnges

och organiseras. Ska punktmolnets rådata

sparas, det rensade molnet, meshen eller

3D-modellen? I dag finns inget standardiserat

internationellt system för att arkivera

data.

– I Europa finns gigantiska arkiv av

data som är anpassade efter lokala system

som inte kan kopplas ihop med andra. Nu

i februari startas ett EU-projekt för att organisera

och arrangera data för att kunna

utbyta information på en internationell

nivå. Skanningsdata i Pompejiprojektet

får en större tillgänglighet och ger svar

på frågor som framtidens forskare ställer

utan att de behöver skanna fornlämningen

igen.

Av Love Janson

cad&ritnytt 19


Bentley lanserar Bentley Pointools,

Pointools View och Pointools PODcreator

för kostnadseffektiv användning av punktmolnsdata

De nya programmen ger effektiv, intuitiv och skarvlös förbearbetning av

punktmoln inför distribution, vilket gör det enklare att komma åt informationen

under infrastrukturens hela livscykel. Nya Bentley Pointools V8i

innehåller punktmolnsdifferentiering och kollisionskontroll som underlättar

upptäckt och visualisering av avvikelser och kollisioner. Samma funktionalitet

kommer inom kort att finnas tillgänglig via ett ”kollisionskontrollvisum”

för Bentleys informationsmodellerings-, gransknings- och analysprogram,

bland annat MicroStation och Bentley Navigator. De nya funktionerna stärker

Bentleys roll som innovatör inom punktmolnsapplikationer, med bland

annat ProjectWise Point-cloud Services som ger on demand-åtkomst till

punktmolnsdata.

Idag inbegriper de flesta infrastrukturprojekt

manipulering av punktmoln. Med

Bentleys punktmolnsprodukter blir det

en enkel uppgift. Användarna kan utnyttja

punktmolnsinformationen både kostnadseffektivt

och tidseffektivt inom flertal användningsområden

från GIS och kartframställning

till lantmäteri, anläggningsstatus

och sekvensiering, ändringsritningar, till-

20 cad&ritnytt

Sign Scandinavia

Välkommen till den 11:e upplagan av Sign Scandinavia, den

heltäckande mässan för skyltar och storformatexponering.

Här kommer leverantörer och tillverkare inom branschen

att presentera nyheter inom material, maskiner och

färdiga produkter.

Mässan besöktes år 2011 av 3339 personer och 90 företag.

Sign Scandinavia hade även internationellt besök från

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Lettland, Nederländerna,

Norge och Tyskland.

verkning, samhällsservice, gruvindustri,

rättsmedicin, arkeologiska utgrävningar

och annat. Dessutom gör de det enklare

att dra maximal fördel av punktmoln eftersom

informationen bearbetas en enda

gång och kan återanvändas när som helst.

Jiri Blazek, en av grundarna av tjeckiska

BW Precision Systems, säger: ”Med hjälp

av Pointools kan vi arbeta med mycket stora

punktmoln utan att behöva kompromissa

med programvarukapaciteten eller datakvaliteten.

Vi kan arbeta i en rad olika CADmiljöer

och skapa högupplösta ortografiska

punktmolnsbilder och videor av hög kvalitet

för presentationsändamål. Det är anledningen

till att Pointools har blivit en nödvändigt

del av vårt arbetsflöde i samband

med bearbetning av skanningsdata.”

Bruno Van Bastelaere, en av grundarna

av belgiska Teccon, säger: ”Det är fantastiskt

hur snabbt Pointools från Bentley kan

rendera stora punktmoln. Ibland panorerar

vi en ny datauppsättning bara för nöjes

skull! Tidigare var bra punktmolnsprogramvara

kostsam och begränsad i fråga

om punktkapacitet. På en arbetsstation

kunde vi hantera högst 50 miljoner punkter.

Med kostnadsfria Bentley Pointools

View kan vi läsa in och visualisera mer

än en miljard punkter på en vanlig bärbar

dator. Det har gett både oss och våra kunder

möjlighet att utnyttja potentialen hos

Träffa branschen den 17-19 september på Kistamässan

Kontakta oss för mer information

Gital AL-Ebeyawi, projektledare

Tel: 08-506 650 89

gital@artexis.se

Sandra Brandin, projekt-

koordinator. Tel: 08-506 650 03

sandra.brandin@artexis.se

Vem besöker mässan?

Bland mässans besökare finns exempelvis skylttillverkare,

digital-/ screentryckare, arkitekter, butiksinredare,

expoföretag, displayföretag och reproföretag.

Seminarier

Utöver utställning kommer mässan att erbjuda inspirerande

seminarier med aktuella föreläsare!

www.signscandinavia.se

Kirsi Hallberg, projektsäljare

Tel: 08-506 650 12

kirsi.hallberg@artexis.se

Arrangör


laserskannrar maximalt. Vi är stolta över

att vara återförsäljare av denna branschledande

programvara.”

Bentley Pointools har

bland annat följande fördelar:

• Höjd produktivitet – Punktmolnsmotorn

i Bentley Pointools har hög kapacitet

och hantering på detaljnivå, vilket ger en

smidig användarupplevelse också med

stora datamängder. Den kräver ingen decimering

av punktmolnet och möjliggör

visualisering av varje enskild punkt, vilket

underlättar arbetet med stora mängder

punktmolnsdata.

• Sparar tid och förbättrar datakvaliteten

– POD-formatet i Pointools kan användas

i alla produkter från Bentley, vilket eliminerar

behovet av tidskrävande datakonvertering.

Resultatet är effektivare projektarbetsflöden

och mindre risk för att

informationen skadas.

• Underlättar redigeringen – Med lagerbaserad

redigering på detaljnivå underlättas

redigering och segmentering av punktmolnsdata.

• Förbättrar den visuella kvaliteten och

höjer värdet på punktmolnsdata – Bentley

Pointools innehåller funktioner för rörelseoskärpa

och kantutjämning. Slutresultatet

har hög kvalitet med reducerade eller

inga ojämna kanter och moiréeffekter.

Produkterna kan användas effektivt med

ett minimum av övning. Användarna kan

utan extra ansträngning åstadkomma resultat

med högre kvalitet. Tack vare de

omfattande visualiseringsfunktionerna,

med bland annat genomflygning, modellskuggning

och högupplösta ortografiska

bilder och perspektivbilder, blir punktmolnsmodellerna

ännu mer användbara.

• Snabbare identifiering av kollisionsrisk

och förbättrad kvalitet – Funktionerna för

punktmolnsdifferentiering och kollisionskontroll

i Bentley Pointools ger en tydligare

bild av kollisionsresultaten och högre

kvalitet på rapporterna. Detta gör det lättare

att tolka resultaten och ger större säkerhet

vid kontroll av komplexa risker för

kollisioner mellan objekt.

iWare-appen Bentley Pointools View kan

hämtas kostnadsfritt från www.bentley.

com/iWare och gör det möjligt att visualisera

punktmolnsmodeller med flera

www.ELPROCAD.com

miljarder punkter, anteckningar och distansmätningar

samt att skapa tydliga ortografiska

bilder och perspektivbilder. Det

blir enklare och mer kostnadseffektivt att

dela informationstäta punktmolnsdata

med alla intressenter.

Också iWare-appen Bentley Pointools

PODcreator kan hämtas kostnadsfritt från

www.bentley.com/iWare. Programmet

underlättar massbearbetning och masskonvertering

från en rad olika laserskanningsformat

till POD-format. Det innebär

att POD-modellerna bara behöver skapas

en enda gång för att sedan distribueras och

användas flera gånger, vilket minskar behovet

av tidskrävande datakonvertering.

Faraz Ravi, chef för produkthantering på

Bentley, säger: ”Med lanseringen av Bentley

Pointools V8i får infrastrukturansvariga

och ägare-operatörer stora fördelar genom

att punktmolnsinformationen blir lättare

att komma åt under hela infrastrukturens

livscykel. Befintliga användare av Pointools

Edit och Pointools Suite kan utnyttja fördelarna

genom att uppgradera till Bentley

Pointools V8i genom vårt prenumerationsprogram

SELECT, som inbegriper underhåll

och teknisk support. På så sätt får de,

utan ytterligare produktkostnader, omedelbart

tillgång till funktionerna för differentiering

och kollisionskontroll som ingår i

den här versionen av produkten, och till alla

nyskapande funktioner i kommande versioner

av Bentley Pointools.”

ELKONSTRUKTÖRER!

Känns det så här ibland?

Låt istället vår programfamilj hjälpa dig med

kretsschema, montageritning, yttre anslutningsschema,

kabellista, apparatlista och förbindningsdokumentation,

dina installationsritningar inom kraft, belysning, kanalisation,

tele, översiktscheman, centralspecifikation och åtskilligt mera.

Kom och se våra senaste versioner!

ELFACK 2013, 13-17 maj,

Svenska mässan Göteborg, Monter E04:31

cad&ritnytt 21


BIMx – ArchiCAD-modellen på

arbetsbordet i iPaden och i iPhonen

Graphisoft har utvecklat sitt program Virtual Building Explorer

(VBE) för mobila apparater, samtidigt har programmet döpts till

BIMx (BIM Explorer). Det går nu att dela ut modeller via länkar

där Facebook och en molnserver fungerar som plattformar.

För tillfället försöker tillverkarna av CADprogram

överträffa var¬andra i smarta

lösningar om hur CAD-modellerna görs

tillgäng-liga och användbara i mobila apparater.

Smartphones och surf¬plattor

lämpar sig naturligt som presentationsredskap

i förhandlingar, där modellen kan

betraktas tredimensionellt. På denna front

har Grap¬hisoft avancerat genom att välja

Apple iOS som plattform. Det går nu¬mera

att studera ArchiCAD-modeller i både

iPads och iPhones. I syn¬nerhet iPad lämpar

sig bra till ovannämnda situationer då

dess skärm är tillräckligt stor. Dessutom

kan den kopplas till en videoprojektor och

framför allt är den betydligt mer lätthanterlig

än en traditionell bärbar dator. Tack

vare den mindre storleken och pekskärmen

är användar¬vänligheten optimal.

Modellen i olika apparater

Bakom BIMx ligger en gammal bekant,

nämligen VBEn (Virtual Buil¬ding Explorer),

som fans tillgänglig i ett och ett

halvt år innan egen-skaperna optimerades

till att inkludera mobilt bruk. Att studera

data¬modeller via en dator fungerar

fortfarande på samma sätt som i gamla

VBEn; licensinnehavarna flyttas direkt

från ArchiCADs 3D-fönster till BIMx-programmet.

Där går det att spara modellen

för eget bruk eller dela ut den via molnet.

Mottagaren behöver alltså inte ha Archi-

CAD för att betrakta BIMx-modellen, utan

både modellen och visningspro¬grammet

är inkluderade i den sparade filen. Om modellen

hämtas från molnservern till datorn

eller till den mobila apparaten bör man

vid första användandet installera visningsprogrammet

(gratis) BIMx vie¬wer eller

BIMx.app för iPad och iPhone från Apples

App Store. I iPad och iPhone sker navigeringen

med hjälp av pekskärmen, vilket är

tyd¬ligt och lätt att styra. Programmet är

beröringskänsligt och reagerar snabbt. Det

känner också om man är interiört eller exteriört

i modellen, vilket gör det enkelt att

vända sig i och rotera modellen. Det finns

kor¬ta anvisningar med bilder i BIMx’s

hjälpmenu om hur man går tillväga.

22 cad&ritnytt

I dag stöder mobilversionerna inte alla

funktioner som samma pro¬gramm för

datorer gör. Dessa funktioner är: tända

och släcka lager, använda måttfunktionen

samt visa elementens data. Graphisoft har

redan en lång önskemålslista över funktioner

som förhoppningsvis ser dagens ljus i

kommande versioner.

Nu när det i BIMx går att spara modellen

utan Viewer-programmet är den (via nätverket)

överförda filens storlek väsentligt

mindre och laddas därmed ner snabbare.

En fil som innehåller Viewer-program¬met

komprimeras så att den blir 40 procent av

den ursprungliga fi¬len. Mobilens operativsystemsversion

påverkar BIMx funktionaliteten.

I iPad och iPhone 4 är det möjligt

att också visa större modeller, men i iPhone

3 är modellens maximistorlek endast 10

megabytes. Själva Vie¬werns storlek är 7,8

megabytes i Macen , 29,3 i Windows och 9 i

de mobila apparaterna.

När man använder BIMx i iPad eller i iPhone sker navigeringen

enligt pekskärmens användargränssnitt. På bildens nedre kant

finns en liten cirkel som fungerar som joystick och styr rörelsen

framåt och bakåt. Vyriktning bestäms med fingret.

Delning av modellen via socialt

nätverk

I BIMx delas modellen ut direkt via internetmolnet.

I sin service an¬vänder

Graphisoft sig av Facebook-plattformen

och Microsoft Azure-molnteknologi. Servrarna

är inte under Facebooks domän och

såle¬des förutsätter delning och nerladdning

av filerna inte ett Facebook-konto.

En BIMx-fil kan fortfarande levereras

via e-post eller exempelvis via DropBox.

Nästan inget kontor delar ut modeller av

ett pågående projekt på offentliga platser.

Delningen av dessa filer via internet sker

främst för att testa den nya teknikens möjligheter

och för att presen¬tera föreslagna

lösningar i projekt till involverade parter.

Att projekt¬modeller delas ut via molnet

förutsätter naturligtvis projektspecifika

användarkonton med skyddade behörigheter.

Hur gör man om man vill prova?

Vid installationen av ArchiCAD version

15 installeras per automatik även BIMx

då denna är integrerad i ArchiCAD. Man

kan då använda en 30 dagars testversion

av BIMx för att få möjligheten att använda

BIMx och publicera modeller i BIMx-formatet.

Dessa filer fungerar dock en¬dast

på datorn man gjort dem i, då det är en

testversion. Utöver den kommersiella licensen

finns det en studentversion. Båda

finns tillgäng¬liga på MyArchiCAD.com.

De VIP-kunder som har en VBEG-licens

har fått sin uppdatering till BIMx. I Archi-

CAD SE kan man inte använda BIMx (version

15), men VBEG (version 14 och bakåt)

fungerar med den.

BIMx-publiceringsprincipen: ArchiCAD-modellen öppnas i BIMxprogrammet

där den sparas som fil och delas ut via Facebook

för att bli nerladdad tilli andra datorer eller öppnad i en mobil

apparat. BIMx-communitysidan använder sig av Facebook-plattformen

och Microsoft Azure-molnservern. Utdelning och vis¬ning

förutsätter inte Facebook-medlemsskap.

BIMx-communitysidan och de senaste modellerna. Via länkarna

kan man ladda ner modellen och Viewern samt dela ut länken.

Av Vesa Putkonen

Översättning från finska: Henrik Nederström


Aluminiumgodset gör man i Lidköping

Skara Modell & Prototyp, en av Sveriges ledande tillverkare

av verktyg och prototyper, har under flera år nära samarbetat

med aluminiumgjuteriet Suncab i Lidköping.

Niclas Wilsson, produktionsplanerare hos

Suncab berättar att när de får en förfrågan

på en ny gjutmodell så vänder de sig till

Skara Modell & Prototyp. Med förfrågan

följer ofta underlag i form av ritningar. Det

rör sig om ritningar i 2D som Skara Modell

konverterar till 3D eller numera oftast färdiga

3D-underlag. Utifrån ritningar eller

enligt kundens önskemål kan de konstruera

en 3D-cad modell för prototyp eller

verktygstillverkning.

Med utgångspunkt från 3D modellen

kan Suncab sedan offerera och därefter

fräser Skara Modell fram prototyper eller

tar fram de verktyg som behövs för att

kunna gjuta godset. Beroende på bland annat

storlek och komplexitet på produkten

Så här ser det ut när man gjuter.

kan den förberedande fasen ta mellan sju

till 30 dagar i anspråk.

– Typiska kunder är fordonsindustrin

som behöver många prototyper i olika

utvecklingsprojekt. Bland kunderna

finns också energisektorn med bland andra

ABB, den marina sektorn med Rolls

Royce och vidare kunder som Saab Tech

och Hägglunds med flera, berättar Niclas

Wilsson och fortsätter:

Suncabs styrka är att tillverka stora och/

eller avancerade geometrier i korta serier.

På företaget har vi mycket god kompetens

vad gäller både gjutning och efterbearbetning.

Vi gillar utmaningar och engagerar

oss gärna i svåra projekt och vi hjälper gärna

till på ett tidigt stadium i konstruktio-

nen till slutskedet med olika provningar,

tester och godkännanden.

Till vår hjälp har vi en kontrollutrustning

där vi kan verifierar produkterna med

hårdhetstester, röntgen, mätutrustning,

dragprovning, röd penetrant, spektralanalys

eller täthets provning, med såväl helium

som vatten.

– Allt detta sammantaget gör att vi kan

erbjuda kompletta och mycket avancerade

produkter speciellt när det krävs omfattande

tester och dokumentation, avslutar

Niclas Wilsson.

Av Franz Smidek

Colortrac lanserar

SmartLF SC serie – en ny

höghastighetsskanner

för storformatsproduktion

Real FEA Made Easy Rea

Kom och se Femap


Siemens PLM Connection

30 maj 2013

+46-21-35 00 45

info@femcomp.com

www.femcomp.com

www.rastertech.se

cad&ritnytt 23

S


Integrerade program

förenklar analys för Atlas Copco

Inom industrin sker inte alla arbetsmoment med hjälp av maskiner.

Man använder även handhållna verktyg som måste tåla

belastningar av vitt skilda slag. Ett viktigt led i utvecklingen av

verktygen är analys och det är en del av Erik Perssons vardag.

Han är teamledare inom Atlas Copco Industrial Technique AB

som utvecklar handhållna och fixturerade verktyg.

– De används inom flera branscher som

fordon, vitvaru, elektronik och vindkraftverk,

säger Erik.

För att få kunskap om hur en konstruktion

tål belastning och annan påverkan

använder han två olika program, Femap

och NEi Nastran. Uppgiften börjar med

att Erik får en frågeställning från utvecklingsavdelningen

eller deras applikationscenter

kring ett strukturtekniskt problem

i en konstruktion. Har den rätt godstjocklek

för att klara laster, finns det risk för att

egenfrekvenser ligger nära ett varvtal, klarar

den vibrerande laster och hur kan en-

24 cad&ritnytt

ergi maximalt överföras med ett slag? Det

är alltså rätt avancerade frågor som Erik

ger svar på för att föra produktutvecklingen

vidare.

Information skickas till honom i en 3D-fil

som han importerar i Femap. Där bearbetar

han modellen, definierar element och

materialegenskaper, lägger på laster och

randvillkor. Till sist appliceras ett meshnät.

Denna information tar han sedan vidare in

i NEi Nastran för att utföra FEM-analysen.

Resultatet av detta återför han till sedan till

Femap och utvärderar det där.

Programmen är väl integrerade med

varandra i utbytet av information. Data

från Femap sparas i en input-fil och tas in

i NEi Nastran.

ProgeCAD – priset är skillnaden

Progecad;

– för alla på hela företaget från 73 700 kr– priset är lägre

än för två Autocad-licenser.

– har samma filformat som Autocad 2013 – inga problem

att utbyta ritningar

– ser ut som klassiska Autocad – inga inlärningskostnader

– läser och skriver pdf-format med lagerstruktur–läs,

skapa, och konvertera pdf-ritningar

– finns som nätverkslicens–dela smidigt cad-program

med kollegorna

– finns som prova-på-program–testa gratis i 30 dagar

– i svensk version–lättare att förstå, snabbare att lära

– vektoriserar skannade ritningar–jobba vidare från

gamla pappersritningar

Köp ProgeCAD – du är i gott sällskap med ABB Industries, Akzo Nobel,

Boeing Corporation, DHL, Honda, Q8, NASA, NCC, Nokia, Piaggio, SAAB,

Samsung, Schneider Electric, Siemens, Sony, Swedish Orphan Biovitrum,

Toshiba, Unilever, Vodafone, Xerox och många andra världen över.

Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm, Tel: 0733-88 86 84, info@eurocitydata.com

Erik Persson.

ProgeCAD 2013 ca 6 000 kr

AutoCAD 2013 ca 46 000 kr

CityData

www.eurocitydata.com


– Man kan också använda funktionen

Analyze i Femap och då startas NEi Nastran

automatiskt, som genomför beräkningen

och läser tillbaka informationen

till Femap. Det förenklar processen.

Erik ser ingen poäng med att ersätta

denna arbetsgång med ett enda program.

– Det krävs ändå två moment, dels att

lägga till laster och meshning och dels att

genomföra beräkningen. Därför använder

vi dessa två program. Dessutom är Femap

öppet mot flera andra FEM-program.

Han har lång erfarenhet av att arbeta

med FEM.

– Det värdefulla med Femap är att det

är enkelt att jobba med. Det är enkelt att

generera en fil till FEM-lösaren, att lägga

till laster och meshen på soliden för att senare

analysera. Har man en bra förståelse

för hur finita elementmetoden fungerar så

tycker jag att programmet är ett bra hjälpmedel.

Av Love Janson

Spänningsanalys i en framdel på Atlas Copcos fixturerade

skruvdragare.

SignCom och Protech i nytt

samarbete på marknaden för 3D-skrivare

Kartan för friformsframställning håller på att ritas om. Objet

och Stratasys, som båda utvecklar och levererar 3D-skrivare,

har fusionerats och bildat ett gemensamt bolag under varumärket

Stratasys. Det innebär att Stratasys levererar utrustning

när det gäller både FDM-teknik och polyjet för friformsframställning.

Ett bolag med ett namn och två olika teknologier, så kan

man sammanfatta denna utveckling.

För svenska kunder betyder denna fusion

att ett nytt samarbete växer fram mellan

två leverantörer av Objet- och Stratasysmaskiner.

SignCom, som säljer Objet, möter

marknadens behov av 3D-skrivare i en

samverkan med Protech, som säljer Stratasys.

– Vi kommer att fortsätta att arbeta med

polyjetteknologin, säger Johan Lidström

som är säljare på SignCom. Våra vänner

Mera info?

Parametrisk

applikation i 2D/3D

Applikation för kraft,

belysning samt tele/data

Handlingar för rör,

schema och ventilation

För hydraulikschema

enligt ISO 1219-1 mm.

på Protech kommer å sin sida att arbeta

vidare med FDM.

Detta samarbete lanserades på mässan

Plastteknik i Malmö nu i april där de två

företagen ställde ut i samma monter.

När Objet och Stratasys fusionerades

bildades en större aktör på marknaden

med en bredare produktportfölj än tidigare.

Detta kommer att gynna kunden,

menar Johan.

ARK+

EL&TELE

Samarbetet mellan SignCom och

Protech ger nya möjligheter menar

Johan Lidström.

– Vår samverkan

gör att vi kan

erbjuda en komplett

lösning. Vi

kan hjälpa kunden

att välja rätt

maskin och teknik,

polyjet eller

FDM, för att nå

de egenskaper

som man vill ha.

Johan bedömer

att det finns

goda utvecklingsmöjligheter

i branschen. Det kommer fram fler maskiner

med en lägre prisnivå och maskiner

som snabbare får fram fungerande prototyper

vid sidan av serietillverkning. Sättet

att använda 3D-printningsteknologin

förändras raskt och det handlar inte en-

POINT Smart applikationer för

AutoCAD (LT) eller för Bricscad

VVS

VVS

HYDR

www.reell.se www.cadonline.se

a

cad&ritnytt 25


art om att ta fram en fysisk detalj under

en produktutvecklingsfas. Ett område som

får allt större intresse är produktion.

– Det kan gälla till exempel produktion

i korta serier där detaljer körs fram med

goda egenskaper.

På marknaden växer floran av nya mate-

26 cad&ritnytt

rial vilket innebär nya tillämpningar inom

fler områden.

– Till exempel biokompatibla material

som man kan ha emot kroppen och andra

nya intressanta material.

Med detta samarbete kommer SignCom

och Protech att täcka in kundens behov

Stort uppdrag i Värtahamnen:

COWI projekterar nya

utbyggda Värtahamnen i Stockholm

När det växande Stockholm behöver mark för bostadsbyggande,

flyttar stadens största hamn Värtahamnen en bit längre

ut i vattnet och förbereds för ökade passagerar- och godsflöden.

COWI levererar flera slags tjänster när den nya hamnen

tar form.

Fyra miljoner passagerare och 1,7 miljoner

ton gods per år. Värtahamnen är ett viktigt

nav för Stockholms färjetrafik. Trycket är

högt på hamnen, men den växande staden

behöver också ständigt mer plats till bo-

Den nya Värtahamnen byggs längre ut i vattnet och ger plats för fem kajlägen i

stället för dagens fyra, med större hamndjup för fartygen. Modern infrastruktur leder

lastbilsgods raka vägen in i Norra Länken och en helt ny terminalbyggnad ökar servicen

åt passagerarna och ger plats för nya attraktiva restauranglägen.

Illustration: Stockholms Hamnar

Blanda äpplen och päron

– Publicera dina data på webben med TC5D!

städer. Därför förvandlas nu delar av dagens

hamnområde till en helt ny stadsdel,

Norra Djurgårdsstaden.

Den över hundra år gamla hamnen kan

samtidigt byggas ut och moderniseras.

Fler kajlägen, bättre logistik för

passagerare och en modernare

infrastruktur är några av förbättringarna,

som bland annat

gör att lastbilstrafik från hamnen

leds raka vägen in i Norra

Länken.

Nya Värtahamnen byggs av

Per Aarsleff A/S, som fått en totalentreprenad

för projektet och

bildat en joint venture med Pihl

A/S. Aarsleff har i sin tur valt

COWI som design- och projekteringspartner.

I sig ett omfattande

uppdrag; den nya Värtahamnen

får totalt 85 000 m 2 hamnyta,

Blanda vektorer, raster, punktmoln och terrängmodeller och dela

dina positionsbaserade data med beställaren, projektgruppen eller

allmänheten direkt på webben.

och lösa flera av kundens problem och utmaningar

när det gäller 3D-printning, menar

Johan. Från idéstadiet till produktion i

kortserier, från mindre till större kraftfulla

tillverkningsinriktade maskiner och ett

växande antal material.

Av Love Janson

TC5D är ett 5-dimensionellt webbpubliceringssystem. Byggt med den allra senaste tekniken med stöd från open source, har Adtollo skapat en

publicerings- och distributionsmotor för webben som visar positionerade data i 3D med stöd för ytterligare två dimensioner, tid och relation.

Tel: 08-410 415 00 | TC5D.se | adtollo.se | info@adtollo.se

större hamndjup samt längre och fler kajlägen

– allt för att rymma de allt större fartyg

som idag anlöper Stockholm.

COWI har en mycket stark kompetens

på området marina strukturer och

företaget har fått flera olika deluppdrag

i Värtanprojektet. Detaljprojektering av

pir- och kajanläggningar är ett av dessa;

i ett annat projekteras markbeläggning,

VA-anläggningar och elkanalisation för

området. Totalt kommer Värtanprojektet

att sysselsätta ett trettiotal konsulter från

COWI under ett års tid.

Om Marine and Coastal Engineering

– viktigt kunskapsområde inom COWI

COWI-gruppen har ett omfattande utbud

av konsult- och designtjänster riktade

specifikt mot projekt i gränslandet mellan

land och vatten. Specialister på arbete i

vatten, i kustområden samt inom geoteknik

ingår i det specialiserade teamet, som

totalt omfattar fler än 330 ingenjörer.

Om COWI AB

COWI AB ingår i COWI-koncernen som

har fler än 6 000 medarbetare i ett 30-tal

länder; i Sverige har COWI AB 900 medarbetare

på 14 orter.

Publicera 3D-data

på webben, utan plug-in!


Serverkraft effektiviserar

konstruktion av elschema hos Provektor

Stora komplexa elkonstruktioner kräver resurser. Genom att

använda kraften hos servern istället för den egna datorn sparar

elkonstruktören Martin Johansson tid. Detta sker med hjälp av

cadett Elsa Enterprise och har förändrat arbetssättet för företagets

konstruktörer.

Utan rätt reglering slutar en anläggning

att fungera. Därför är det viktigt att maskiner

och annan teknisk utrustning styrs

på ett optimalt sätt och är byggt på ett genomtänkt

elschema. Att skapa ett schema

som uppfyller kundens behov är en del

av Martin Johanssons arbetsvardag. Han

är elkonstruktör på Provektor, ett företag

som levererar kompetens och teknik inom

elinstallation, kylteknik, larmteknik och

automation. Man har omkring 60 anställda

och har kunder över hela världen med

bas i Skara.

Martin ritar ofta elscheman för att bestämma

egenskaperna i en automationsprocess.

Det kan gälla att styra signaler i

komplexa sophanteringsanläggningar där

soppåsar i olika färger sorteras för att automatisera

källsortering eller att optimera

Din kreativa och erfarenhetsrika leverantör av

gjuterimodeller, formverktyg och prototyper

SKARA

MODELL

& PROTOTYP

Skara Modell & Prototyp AB, Smedstorpsgatan 18, 532 37 Skara

Vxl 0511-166 08 E-mail info@modellprototyp.se

www.modellprototyp.se

®

funktioner för styrning, tryck och reglering

i ett reningsverk eller en automatiserad

process i en industri.

– Det är kundspecifika lösningar som

ställer höga krav på att signalerna hanteras

på rätt sätt i anläggningen.

Återspeglad serverkraft

Till sin hjälp använder Martin cadett Elsa

och arbetar med cadett Elsa Enterprise

från detta års början. Det betyder att han

arbetar lokalt på sin egen dator precis som

vanligt, men cadett Elsa Enterprise ligger

installerad på en server.

– Jag arbetar på min dator där servermiljön

återspeglas på datorn med hjälp av

ett fjärrskrivbord, berättar Martin. Men

informationen lagras kontinuerligt på servern.

Varje modifiering som Martin gör sker

alltså direkt på serven där Cadett Elsa Enterprise

är installerat, datorn bearbetar

alltså inte elschemats konstruktionsdata.

Eftersom datorn frikopplas på detta sätt

underlättas och snabbar upp kommunikationen

för varje konstruktör hos Provektor.

– Behovet av bandbredd minskar eftersom

servern bara återspeglar programmet

på den lokala datorn, istället för att kontinuerligt

kommunicera med den lokala datorn

i de processer som utfördes.

Jag som konstruktör behöver inte längre

lita på min dators prestanda utan använder

serverns kraft istället. Oberoende var

jag är så kan jag koppla upp mig mot servern

och jobba vidare från vilken dator

som helst som har fjärrskrivbordet installerat.

Detta medför ett effektivare sätt att jobba,

menar Martin.

– Allting går mycket snabbare eftersom

allt arbete utförs på servern.

Håller koll med superprojekt

Under konstruktionsfasen växer mängden

data och ju mer avancerat projektet

är, desto fler blir antalet skåpslayouter och

andra delar. Att leta efter rätt information,

till exempel en krets, kan därför ta tid. För

att undvika detta länkas informationen

samman i superprojekt.

– Två apparatskåp förbinds med en kabel

som har flera ledare. Istället för att

markera en avlämningspunkt så definierar

jag en hänvisning som reflekterar exakta

koordinater och berättar var kabeln fortsätter

i det andra skåpet. Det blir en tydlig

och sökbar referens.

Vissa projekteringar är stora och Martin

använder superprojekt för att lokalisera

data.

– Ett projekt kan innehålla flera apparatskåp

och en mycket stor mängd dokument.

Projektet delas upp i mindre delar

där varje apparatskåp blir ett delprojekt.

Dessa delprojekt hänvisar informationen

till varandra med hjälp av koordinaterna

som indikerar var data finns. Detta resulterar

i att det blir färre ritningar att bläddra i

när vi är ute på fältet.

PLC:n som tillsammans med panelen övervakar processen måste

ha ett väl utarbetat underlag i form av korrekta elscheman. a

cad&ritnytt 27


Eget bibliotek

Ett annat sätt att spara tid i utformningen av

elscheman är att använda delkonstruktioner.

Man har byggt upp ett eget bibliotek av konstruktioner

och ritat dem med hjälp av cadett

Elsa. Ur detta bibliotek kan Martin välja

en funktion utan att behöva rita den och definiera

egenskaper. Martin ger ett exempel.

– Låt oss säga att jag behöver ett antal

likadana givare i ett schema. Eftersom jag

vet att vi tidigare har ritat givaren så tar jag

fram bladet där den finns och kopierar så

många som jag behöver i ett projekt. Jag be- höver inte spendera tid på att rita den igen.

28 cad&ritnytt

Konstruktören Martin Johansson anpassar elschemat efter

kundens behov för att optimera processen.

ProgeCAD 2013 professional

- den nya versionen av det självklara CAD-alternativet

Nya ProgeCAD är full av nya funktioner och fördelar. Den har

förbättrad prestanda och ökad stabilitet och fart, men priset är

fortfarande en bråkdel av priset på andra CAD-system.

Nu har vi börjat sälja den nya versionen av

ProgeCAD. Bland de många nyheterna kan

konstateras att programmet är uppemot

20 gånger snabbare än tidigare versioner,

det har samma filformat som AutoCAD

2013 och det är kompatibelt med Windows

8. Alla som köpt ProgeCAD av Eurocitydata

efter 15 augusti förra året får en kostnadsfri

uppgradering till denna versionen.

När vi lyssnar på våra kunder är det

vissa funktioner och egenskaper de värderar

extra högt. Bland det som är viktigast

är kompatibiliteten med andra CAD-program,

främst med AutoCAD och AutoCAD

LT, det är möjligheten att köra program-

met i nätverk, det är att programmet finns

på svenska vilket gör det lätt att lära och

snabbt att använda, och så är givetvis det

låga priset viktigt för alla. ProgeCAD 2013

kan fås i valfritt antal licenser för ett kon-

tel. 08-754 97 70 info@cadett.com

Programmet fyller en bredare uppgift än

att bara fokusera på konstruktion av elscheman.

Med en växande databas av delkonstruktioner

kan man ägna tid åt att lösa en

uppgift istället för att mekaniskt rita samma

konstruktion om och om igen. Det kapar

ledtid. Med detta arbetssätt, tillsammans

med att nyttja serverns kraft och cadett Elsa

Enterprise och med olika anpassningar får

elschemana en hög kvalitet på Provektor.

Det är viktigt för att processen i en anläggning

ska flyta så smidigt som möjligt.

Av Love Janson

tor för endast 75 000 kr (priset motsvarar

två AutoCAD).

ProgeCAD blir enda alternatiet för

många användare eftersom det inte bara

är kompatibelt med Windows 8, det går

dessutom bra att köra på Windows XP och

andra äldre operativsystem.

Många kunder jobbar med skannade

ritningar som ritningsunderlag, eller med

flygfoton, PDF-ritningar eller ritningar

från andra CAD-program. ProgeCAD

hanterar många CAD-format och bildformat

och har dessutom funktionalitet för

att manuellt eller automatiskt vektorisera

rasterbilder och skannade ritningar.

För mer information kontakta Eurocitydata

på telefon 0733-88 86 84, e-post info@

eurocitydata.com eller besök www.eurocitydata.com

POINT smart 2013 www.cadonline.se

Besök oss på Elfack 2013, monter D03:19, 13-17 maj

– din expert på elschemakonstruktion!

www.cadett.com


Mycket talar för 3D-skrivare

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH är en av de

institutioner som tidigt började använda 3D-skrivare. För fyra

år sedan inhandlades Zprinter 650. Det är en av de snabbaste

3D-skrivare i sin klass som dessutom kan blanda olika färger

inom ett och samma objekt.

Skrivaren står i institutionens verkstad där

eleverna bygger modeller, realiserar sina

skisser och designprojekt. Vid sidan om en

träverkstad där eleverna kan bearbeta olika

material finns också laserskärare med

vilken de kan skära upp papp, trä, frigolit

och akrylplast.

Andreas Billing, IT ansvarig på skolan, berättar

att när han för fyra år sedan började på

skolan så var det få som var intresserade av

att använda laserskäre eller 3D-skrivare. Det

är annorlunda idag. Intresset har under de

senaste åren eskalerat så pass mycket att t ex

laserskärning har tagits med i utbildningen

och är något som alla får lära sig.

– Vi har fristående kurser för 3D-printing,

som inte alla går på, men vi försöker

bygga upp ett intresse. Det vanliga idag är

att eleverna gör sina modeller manuellt.

Sedan använder de laserskär maskinerna

för att ta fram lite mera detaljer och svårare

saker som exempelvis fönsterkarmar till

sina modeller, förklarar Andreas Billing.

Att behärska laserskärning är ett viktigt

verktyg som gör det enklare att bygga

modeller och liknande. Man kan säga att

det än så länge har större betydelse än att

skriva ut färdiga 3D-modeller.

Utskrifter i 3D kommer in lite senare. Att

skriva ut en modell kostar kanske 500-600

kronor, vilket är ganska mycket pengar för

en student. Det gör att skrivaren ofta används

för examensprov. Resultatet blir fina,

ibland färgade, modeller som ser väldigt professionella

ut. För vanliga ”trial-and-error”

projekt används för det mesta laserskärare.

Det största användningsområdet för 3D

printer är när man vill få fram lite mera

konstnärliga objekt, abstrakta figurer och

liknande. Sådana modeller kan se ut hur ut

som helst. Däremot är det sällan frågan om

ett helt hus. Vanligast är att man använder

3D-skrivaren för att göra grunden till ett

hus som man sedan bygger på med kartong.

Erfarenheter

Skrivaren är lätt att använda. Hanteringen

är i hög grad automatiserad.

Innan den börjar skriva så visas det på

displayen om man behöver fylla på pulvret.

Mycket är självförklarande och automatiserat.

Det viktigaste är att skrivaren

inte stängs av så att färgen torkar. Mellan

utskrifterna gör maskinen egna kontroller

och ett visst underhåll.

– Vi är nöjda med Zprinter 650. Det är

en bra 3D-skrivare som fungerar. Med ma-

Volymstudie examensarbete av Hamia Aghaiemeybodi, Architectural

Technology. Research Studio 2012, Arkitekturskolan KTH a

cad&ritnytt 29


skinen följer en väl dokumenterad manual

och guider som med bilder visar exempelvis

var man ska fylla på pulvret, säger Andreas

Billing.

Ett problem med 3D-utskrifterna är,

trots att skolan subventioner priset, produktionskostnaderna.

Utmaningar ligger

snarare i modellandet. Maskinen i sig klarar

att utföra det den ska, men det kan bli

svårt att skriva ut alltför tunna objekt t ex

ribbor. Om de är större bör de vara minst

2-3 millimeter tjocka, annars riskerar man

att de går sönder.

Framtiden

Målet är att vi ska kunna erbjuda eleverna

30 cad&ritnytt

en hel cykel, dvs antingen att de utgår från

papper och penna till 3D-modeller som

sedan skrivs ut. Men vi ska också kunna

skanna in en modell som bearbetas vidare

i en dator. Tanken är att eleverna ska behärska

de båda arbetssätten.

– Att introducera en ny teknik är enklare

idag. Folk i allmänhet och i synnerhet

våra elever har lättare att ta till sig nya

produkter. Det är förtjänsten av internet

och smarta mobiler som avdramatiserat

mycket av teknikens användning. Nuförtiden

är folk snarare nyfikna och är snarare

missnöjda med att det tar för lång tid för

ny teknik att komma till användning, avslutar

Andreas Billing.

POINT smart ARK+

När man köper ett cadprogram görs det oftast för att framställa handlingar

inom en bransch eller delar av denna. Det är annorlunda med POINT smart

ARK+ där plus tecknet antyder mångfalden av funktioner. POINT smart

+ är flaggskeppet bland smartprodukterna. Programmet riktar sig främst

mot arkitekter, byggnadsingenjörer, byggnadskonstruktörer, byggkonsulter,

fastighetsförvaltare, brandingenjörer m fl. Applikationen innehåller

alla delar som behövs för en framgångsrik byggprojekteringsprocess i ett

enda verktyg. POINT smart + är mer ett program det är i själva verket är

fem olika och kompletta byggprogram som fungerar som en enhet.

3D-skrivare med

PolyJetteknik

®

www.signcom.se

Layoutdelen i 2D eller 3D

Delprogrammet Layout innehåller alla

funktioner för att skapa planritningar i 2D

eller i 3D. Alla viktiga funktioner är baserade

på parametriska definitioner av alla

väggtyper, kontreforter, nischer, pelare,

väggöppningar, dörrar, fönster och trappor.

Stomkomplement som kan valfritt definieras

i 2D och/eller 3D kan lagras i databaser

för kommande användning. Lagrade

definitioner kan kopieras och döpas med

benämningar som ansluter till pågående

projektering. Detta kan göras i alla delar av

programmet. Man kan skapa multiinsättningar

av fönster i två riktningar och man

kan radera valfritt antal insatta fönster,

dörrar, kontreporter och nischer med återslutningsautomatik

på väggen. Isoleringsmarkeringar

kan ritas i två olika utseenden

och anpassas till väggens bredd och längd.

Konstruktion är ett annat delprogram som

innehåller verktygen för hantering av parametriska

definitioner för konstruktionsdetaljer

av byggnadens stomme samt tekniska

delar som pålar, pålfundament, balkar och

profiler, bjälklag, tak, takstolar, tegel, plåt-

Faktaruta ZPrinter 650

ZPrinter 650 kan skriva ut med 390 000 olika

färger

Minsta detaljstorlek 0,1 mm

Lagertjocklek Från 0,09 mm

Utskriftsupplösning 600 x 540 DPI

Max byggvolym 254 x 381 x 203 mm

Antal printerhuvuden 5

Maskindimensioner 188 x 74 x 145 cm

Vikt 340 kg

Några 3D-modeller som tagit fram av institutionen

visas på https://www.kth.se/social/page/

dfl-gallery/ Klicka på ”Gallery of 3D-printed

models”.

profiler, skruvar, svetsmarkeringar mm.

Definitioner av takstolar omfattar åtta olika

konstruktioner. Till definitioner har man

anslutna hjälpillustrationer för att underlätta

definitioner. Definitioner som skapas

kan sedan lagras i databaser för att återanvändas

antingen i den aktuella ritningen eller

i framtida projekt. I konstruktionsdelen

ingår flertal symboler för mekaniska byggkonstruktioner.

Man kan hantera ett flertal

dimensioner av stålprofiler, svets symboler,

träprofiler med mera.

Brand, utrymning och kontrollritningar

är en funktion som är uppdelat i fem olika

delar för att rita Utrymning och Kontrollritningar.

I ”Brand, utrymning och kontrollritningar”.

hittar man ritningsmallar

för utrymningsvägar och kontrollritningar

samt symboler enligt SS-2875 och ISO 6790

och pilar för utrymningsvägar, m.m. Nästa

delfunktion är ”Utrymningsplaner enligt

SS-2872” Här hittar man ritningsmallar,

linjer och pilar för utrymningsvägar samt

symboler enligt SS-2875. ”Brandmaterial

och brandlarm” innehåller brandsymboler

enligt ISO 6790 samt ”Kontrollritningar”.

Med hjälp av funktioner på denna flik kan

man rita kontrollritningar och här hittar

man även ritningsmallar, kontrollpunkter,

väggar, dörrar, trappor och ytor samt andra

symboler. I ”Inställningar” definierar

man inställningar för ritobjekt och

symboler på flikarna Utrymningsplaner

SS-2875, ISO 6790 samt Kontrollritningar.

Situationsplaner är ett komplett delprogram

för framställning av situationsplaner

för hela områden eller enstaka fastigheter.


I programmet ingår verktyg för ritande av

plangränser/linjer, ytmarkeringar av diverse

byggytor samt symboler för byggnadssymboler

i 2D/3D. Dessutom finns det symboler

för terrängtrappor och ramper, symboler för

gator och vägar med centrumlinjer, kantlinjer

och radier mm. Ytterligare delfunktioner

definierar diverse storlekar och former på

p-platser samt höjdmarkeringar och nivåer.

Funktionen ”Situationsplaner” avslutas med

erforderliga symboler för situationsplan

som gatubelysning, diverse fordon, träd och

buskar, bollplaner mm.

Symbolhantering är ett verktyg för att

hantera symbolbiblioteken, dels de som

ingår i programmet och dels de som skapas

av användaren. Varje symbolbibliotek

är uppdelad i fem grupper med var sin

gruppknapp. Under varje gruppknapp döljer

sig en ny dialogbox med ett fliksystem

med 8 flikar och 40 symbolknappar på varje

flik. Detta innebär att varje symbolbibliotek

kan lagra 5x8x40=1 600 symboler.

Programmet kan hantera upp till 100 symbolbibliotek,

d v s 160 000 symboler! Vid

leveransen ingår flertal färdiga symbolbibliotek.

Den mest kompletta är POINT light

standard bibliotek som innehåller fem

undergrupper. De är inredning, konstruktion,

sanitet, mark och diverse/hissar.

Utöver dessa ingår standardbibliotek för

Konstruktion innehållande symboler av

Stålbalkar, Stålprofiler, Skruvar och Prefab

Trä/Betong samt bibliotek för Brand och

POINT smart Suite

Förra året införde Reell POINT USB-lås

på alla sina produkter. Användarna kunde

då installera samma POINTsmart licens

på flera datorer. Genom att flytta USBlåset

mellan datorerna kunde man fritt

byta arbetsplats. Detta gjorde att man

ökade POINT användarnas mobilitet.

Man kunde installera programmen både

på jobbet och t ex hemma och endast genom

att flytta det lilla USB-låset variera

arbetsplatsen. Användarnas reaktioner

var mycket positiva och uppmuntrade

Reell POINT att ge sina användare ytterligare

möjligheter.

Från och med version 5.8.0 kommer nu

alla POINT smart produkter att samlas i

en Suite oberoende vad användaren har

beställt. Reell POINT kommer att begära

att användaren anger sitt primära

programval och detta skall göras endast

för statistiken. Man kommer att kunna

utrymning innehållande symboler för Utrymning,

Piktogram, Grundsymboler och

symboler för Brandsläckning.

Övrigafunktioner

Utöver ovanstående huvudfunktioner innehåller

programmet kompletterande funktioner

som gör POINT smart applikation

till en av de mest kompletta på marknaden.

Alla ritade objekt kan littereras och mängdas.

Detta gäller alla styckeobjekt, areor

samt utsättningsdata. Efter mängdning kan

flertal olika typer av rapporter generas som

Litteraförteckning, Kalkyl, Specifikation,

Teknisk specifikation, Beskrivning atd. Programmet

har även funktioner för format/

skala, systemnät/modulnät, revideringar,

pilar, programinställningar, ritningsinställningar,

mm. En interaktiv hjälpfil/manual

som är tillgänglig under hela projekteringsprocessen

är en ganska unikt hjälpmedel i

den här typen av program och en av användarna

mycket uppskattat verktyg.

AutoCAD eller BricsCAD

Programmet POINT smart ARK+ är tillgänglig

till att använda med samtliga Autodesks

AutoCAD produkter eller med

BricsCad. Bricscad är ett cadprogram liknande

AutoCAD. Detaljerad beskrivning

av funktionaliteter och jämförelse mellan

plattformar finner man på Bricssys

hemsida. Prisjämförelsen mellan Autocad

LT och Bricscad visar att Bricscad kostar

betydligt mindre än Autocad LT och en

Real FEA Made Easy

installera Suitens alla applikationer eller

några efter behov. Auktorisation är

gemensam för alla program. Detta ger

användaren helt nya möjligheter att fördjupa

sitt deltagande i projektets förlopp.

Arkitekten eller byggingenjören

kan efter att byggnaden är fastställt börja

placera belysning eller ventilationsdon.

Detsamma gäller tvärtom. Installatörer

kan vid behov flytta på dörrar, rita nya

fönster, flytta diskbänken. Varje användare

kommer Kom att och kunna se Femap sträcka sig utanför

sin traditionella på branschgräns.

Delprogram Siemens som PLM ingår Connection i Suiten fungerar

effektivt tillsammans 30 maj 2013 och man kombinerar

fördelar av varje delapplikation

till ett effektivt projekteringsverktyg.

Användaren +46-21-35 kommer inte 00 45 att betala för

fyra program info@femcomp.com

utan bara för ett men kan

utnyttja alla www.femcomp.com

fyra. En mycket lönsam och

flexibel affär.

Schema över huvudfunktioner i ARK+

POINT smart ARK+ med Brickscad är en

oslagbar kombination.

Andra POINT smart applikationer

I POINTs produktserien av ”Smart” produkter

ingår även andra applikationer

med liknande uppbyggnad som POINT

smart ARK+. Samtliga POINT applikationer

har samma profilering av hjälp- och

kompletteringsfunktioner och skiljer sig

endast i branschspecifika delar. För VVS

branschen finns POINT smart VVS med

tre huvuddelar, en för schema en för rör

och en för ventilation. Den av marknaden

mest uppskattade applikation är POINT

smart EL&TELE med huvuddelar för

Belysning, Kraft, EIB, Sektion, Central,

Gruppschema, Elvärme, Tele samt Teleregistrering.

Sist bland POINTs produkter

är POINT smart hydraulik som har som

huvudfunktioner funktioner för Mekanik

samt Hydraulik. Alla POINT smart applikationer

är till för att användas tillsammans

med samtliga Autodesks AutoCAD

produkter eller med BricsCad.

Av F. Dráb

Real FEA Made Easy

Kom och se Femap


Siemens PLM Connection

30 maj 2013

+46-21-35 00 45

info@femcomp.com

www.femcomp.com

cad&ritnytt 31


AutoVVS och AutoEl

är tillbaka i ny skepnad

De populära AutoCAD LT- och Auto-

CAD-applikationerna för VVS respektive

El-installation och schemaritande som

försvann för några år sedan är nu tillbaka.

Det är Hans Engström, VD på Eurocitydata,

som är tillbaka i CAD-marknaden

som förmått de gamla applikationsutvecklarna

att återuppta utvecklingen av

populära applikationer för den stora 2D

CAD-marknaden.

De nya applikationerna heter ELdirekt

och VVSdirekt och är gjorda för Proge-

CAD och AutoCAD-användare. ProgeCAD

ser ut och fungerar som klassiska Auto-

CAD. Ritningsformatet, DWG, är samma

i de båda programmen vilket gör dem till

Nu finns möjligheten att via video och

övningsbok lära sig AutoCAD eller ProgeCAD

med videoklipp på Internet! Det

har länge varit ett måste att gå på kurs

när man ska lära sig CAD. Jag har arbetat

med CAD utbildningar i snart 20 år och

sett att de traditionella utbildningar och

böcker ger en bra kunskap men det är

inte alla som har eller får möjligheten att

gå på kurs.

32 cad&ritnytt

utmärkta komplement till varandra.

VVSdirekt är ett projekteringsverktyg

för konsulter och entreprenörer. Programmet

innehåller en ventilationsdel, en rördel

och en schemadel. ELdirekt riktar sig

till konsulter och entreprenörer som projekterar

elinstallationer. Applikationerna

distribueras av Eurocitydata och de, liksom

ProgeCAD, kan laddas hem från Eurocitydatas

hemsida och användas kostnadsfritt

i trettio dagar.

Hans Engström berättar även att yttterliggare

ett antal applikationer till

ProgeCAD och AtuoCAD är under utveckling.

För mer information kontakta: hans.

engstrom@eurocitydata.com

Lär dig att CAD-rita via video?

AutoCAD 123

Grundutbildning i

Auto CAD

ProgeCAD 123

Grundutbildning i

ProgeCAD

Lär dig CAD hemma!

Ny bok och med

lösningar på webben

www.essteknik.se

Handla smart i vår webbutik

vi har kostnadsfri support

ProgeCAD Få ut mer för mindre pengar

Utbildning, teknikdokumentation & försäljning

-utbildning inte inbillning

DIN CAD-, DOKUMENTATIONS- OCH UTBILDNINGSPARTNER

08-550 682 53 www.essteknik.se

För er som inte har obegränsad budget ger

vi nu möjligheten att via vårt NYA utbildningskoncept

med en praktiskt anpassad

kursbok och videoklipp på webben med

lösningsexempel en chans att lära er att

CAD-rita.

Ursprungligen var utbildningsmaterialet

framtaget för skolorna, som ofta inte

har aktiva konstruktörer som lärare, men

det har visat sig att behovet även finns i

både mindre som större företag.

De flesta CAD utbildningsböcker är

väldigt djuplodande och teoretiskt uppbyggda.

Vid en undersökning gjord under

2012 så framkom att 90 % av kursdeltagarna

inte öppnat sin tjocka CAD-bok sedan

kursen? Erfarenheten jag gjort under 20års

CAD-utbildande är att för att komma

igång behövs praktiska råd och arbetstekniker

från verkligheten.

Jag har i böckerna och videoklippen tagit

fasta på: -” hur skulle jag som konstruktör

arbeta på ett snabbt och effektivt sätt

för att skapa mina ritningar/konstruktioner”

När du skaffat dig ett CAD program

så har du bara börjat din bana som Cadritare,

utan lämplig utbildning så blir det

aldrig det effektiva verktyg du hoppas på.

Ska du få flyt på ritande/konstruerandet

så behöver du träning – träning & mer träning.

Videoklippen som jag tagit fram ger

dig lite annorlunda men effektiva sätt att

Hans Engström

AutoCAD 123

Grundutbildning i

Auto CAD

skapa de tekniska underlag som programmen

är gjorda för.

Det bästa sättet att hitta ”sin” stil är att

rita mycket och lära sig verktygen. Sätten

att rita är ofta personliga och det gör ju arbetet

lite roligare om man ska rita mycket.

CAD-ritning ska vara kul!

Av Sören Söderqvist

/Konstruktör /Författare


Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, Inventor LT, Revit LT och DWG är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Autodesk, Inc., och/eller dess dotterbolag och/eller filialer i USA

och/eller andra länder. Alla andra varunamn, produktnamn eller varumärken tillhör sina respektive innehavare. Autodesk och Future CAD in Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst

ändra produkt- och tjänsteerbjudanden, specifikationer och prissättning utan föregående meddelande och ansvarar inte för tryckfel eller grafiska fel som kan finnas i detta dokument. © 2013

Autodesk, Inc. och Future CAD in Sweden AB. Med ensamrätt.

Svensk distributör: Future Group • Årstaängsvägen 1A, 4 tr • 117 43 Stockholm • Tfn 08-598 599 00 • Fax 08-598 599 90 • info@futurecad.se • www.futurecad.se

C&C 2-2013

Samtliga priser är rekommenderade priser exkl. moms

Produktnyheter från Autodesk

Future Group

Affärsområdesansvarig

peter.gellerstam@futurecad.se

Peter Gellerstam

Trevlig läsning!

varmt välkommen att kontakta mig.

produkter du kan läsa om i CAD&CADD är du

Om du har frågor eller funderingar kring de

som du vill delge.

användare för att kunna ta del av den information

och dessa användare behöver inte vara Autodesk-

att man enkelt kan dela med sig av filen till andra

En annan stor fördel med dessa molntjänster är

fil som är lagrad/synkroniserad med molnet.

göra enkla redigeringar/noteringar i din DWG-

någon AutoCAD installerad på datorn/enheten

das för alla olika filtyper. Du kan även utan att ha

som helst. Detta lagringsutrymme kan använ-

komma åt det från vilken dator eller mobil enhet

fina med detta lagringsutrymme är att du kan

25GB lagringsutrymme att använda i molnet. Det

subscriptionkund till Autodesk-produkter får du

funktioner går mot molnbaserade tjänster. Är du

Den stora trenden nu är molnet och allt fler

nya logotypen lika mycket som jag gör!

2D till 3D. Jag hoppas att du kommer att gilla den

i tiden eftersom marknaden går mer och mer från

till tredimensionella objekt), vilket jag tycker ligger

har hämtats från origami (konsten att vika papper

upplevas renare, modernare och tidlös. Inspiration

nytt typsnitt och logotyp. Den nya loggan skall

Autodesk har passat på att förnya sin profil med

och ljusare dagar.

företräde för den härliga våren och alla dess längre

Äntligen har vintern bestämt sig för att lämna

Äntligen vår!


✤ Trimble SketchUp Pro 3 960 kr

Rekommenderat pris

Trimble SketcUp Pro

✤ V-Ray for SketcUp 5 800 kr

V-Ray for SketchUp

Rekommenderat pris

SketchUp Pro

SketchUp Pro är en lättanvänd och kraftfull programvara

för alla som önskar skapa och presentera

idéer och ritningar i 3D. SketchUp Pro är

tillräckligt avancerad för komplexa projekt samtidigt

som det är tillräckligt enkelt för nybörjare.

SketchUp Pro finns för både PC och Mac.

Stort intresse för V-Ray till SketchUp!

V-Ray arbetar inuti SketchUp och gör det möjligt

för dig som användare att skapa fotorealistiska

bilder direkt utifrån dina SketchUp-modeller.

V-Ray for SketchUp är en mycket kraftfull renderare

som ger dig möjligheten att visualisera

dina modeller med största kvalitet och realism.

När man jobbar med renderingar så är

den viktigaste faktorn för ett lyckat resultat

ljussättning eftersom ljussättning påverkar

färger, skuggor och reflektioner för alla objekten

i scenen. I V-Ray jobbar man med både indirekt

och direkt ljus. Indirekt ljus är det ljus som studsar

runt och reflekteras. Utan det indirekta ljuset

blir de ytor som ligger i skugga helt svarta. Direkt

ljus kommer från lampor och ljuskällor.

Bättre bilder
• •

• •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

Standard CAD eXtreme

Bluebeam Revu

Rekommenderat pris

✤ Bluebeam Revu 11 Standard 1 432 kr

✤ Bluebeam Revu 11 CAD 1 912 kr

✤ Bluebeam Revu 11 eXtreme 2 392 kr

Om du vill veta mer om Revu och ladda ner en

30-dagars provversion besök www.bluebeam.se.

• Dela dokument

Med hjälp av Revus nya funktion ’Dela dokument’

kan du separera PDF-filer i flera sektioner.

• Hämta format

Funktionen Hämta format låter dig standardisera

utseendet på dina markeringar i ett

enda svep.

förenkla och förbättra ditt arbetssätt.

du behöver, när du behöver dem. Det kommer att

tyg för att komma åt och hantera de dokument

nya höjder. Det flexibla gränssnittet ger dig verk-

PDF-filer och tar pappersfritt arbetsflöde till helt

filer – en kombination som går bortom vanliga

eringsverktyg med en pålitlig teknik för att skapa

tivt visningsfönster, redigeringsverktyg och mark-

arbetsflöde. Bluebeam Revu kombinerar ett intui-

PDF-filer på ett kraftfullt sätt för ett pappersfritt

Skapa, markera, redigera och samarbeta med

Pappersfritt arbetsflöde

Skripting

Skapa PDF-formulär

Optisk teckenläsning (OCR)

Skapa PDF-filer i 3D-format från

Revit, Navisworks Manage och Navisworks

Simulate med ett enda klick

Skapa PDF-filer och batchjobb via

AutoCAD, Revit och SolidWorks med

en enda knapptryckning

Skapa PDF-filer och batchjobb via

MS Office och Outlook med ett enda

klick, plus Bluebeam PDF-skrivare för

alla andra Windowsfiler

Var värd för samarbetssessioner och

-projekt i Bluebeam Studio

Markera och redigera PDF-filer och

lägg till markeringar i 3D-vyer

Visa och markera PDF-filer i Studiosessioner

och Studio-projekt

Visa och navigera PDF-filer i både 2D

och 3D

Vilken produkt passar dig bäst?

Nyheter

• Studio-projekt offline

Arbeta med projektfiler var du än befinner

dig, oavsett om du har tillgång till internet

eller inte.

• Automark

Skapa bokmärken från sidetiketter och sidetiketter

från bokmärken.

• Förbättrad 3D-PDF

Revu 11 ger dig helt nya möjligheter för att

skapa, visa och markera PDF-filer i 3D. Konvertera

IFC-filer direkt till PDF-filer i 3D.

• Siduppsättningar

Siduppsättningar låter dig komma åt och visa

ett obegränsat antal filer som ett enda dokument,

i en enda flik.

Bluebeam Revu 11

NYHET!


Autodesks molntjänster för programversion

2014 kommer med en hel del uppdaterade funktioner.

Lagring i molnet tillåter även personer

utan programvara eller subscriptionkontrakt

från Autodesk att få tillgång till delade filer, allt

från DWG till PDF. Det enda man behöver är

ett Autodeskkonto att logga in på, något som är

kostnadsfritt för alla användare. Men det slutar

inte där. Med hjälp av funktionen Edit Documents

Online kan användare som saknar ursprungsprogramvaran

till utföra enklare ändringar

i ett dokument via en vanlig webbrowser. *

En annan nyhet är den integreringen med

molnet innefrån själva programvaran. Nu behöver

man inte längre öppna upp en webbrowser

för att kunna spara eller öppna dokument

från molnet. Autodesk 360 gör det enkelt att

spara, öppna och dela filer. Detta innebär färre

arbetsmoment och väljer man dessutom automatisk

synkronisering kan man vara säker på

att filerna i molnet ständigt är uppdaterade till

senaste version.

Laddar man ned applikationen Autodesk 360

till sin smartphone eller surfplatta kommer man

åt sina filer från molnet var som helst, när som

helst. Skapa ett kostnadsfritt Autodesk 360-konto

redan idag och upptäck de senaste nyheterna

i molnet!

Om du vill läsa mer om Autodesk 360 är du

välkommen att kontakta Future CAD eller din

Autodesk-återförsäljare. Du kan även läsa mer

på https://360.autodesk.com.

Nya Autodesk 360

✤ Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 17 933 kr

✤ Autodesk Revit LT 12 271 kr

Rekommenderat cirkapris

och kvantiteter.

från data i modellen och synliggör kostnader

Automatisera upprättandet av förteckningar

• Automatiskt genererade förteckningar

NYHET!

Revit LT

✤ Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 17 622 kr

✤ Autodesk Inventor LT 12 271 kr

Rekommenderat cirkapris

kunder och leverantörer.

Arbeta med tredje-part 3D CAD data från

• Import och export tredje-part 3D CAD data

tillverkningsritningar i DWG snabbt och

Dela 3D-parter av design och uppdatera

• DWG filformat

lering i dina 2D-arbetsflöden.

kostnadseffektivt sätt att introducera 3D-model-

Inventor ® . Inventor LT är praktisk och erbjuder ett

funktionerna för partmodellering från Autodesk ®

för 3D-mekanik och innehåller de kraftfulla 3D-

Autodesk ® Inventor LT är ett CAD-program

Ta steget från 2D till 3D mekanik-CAD.

Autodesk Inventor LT

2014

med byggnadsinformationsmodeller (BIM).

utforma och dokumentera dina byggprojekt

Förbättra arbetsflödet genom att samtidigt

• En enda, samordnad modell

designprocessen.

ändringar i byggnadens modell under hela

ordnad modell som automatiskt hanterar

Förbättra dokumentationen med en sam-

• Högkvalitativ dokumentation

att visualisera under hela designprocessen.

alla vinklar av den modellbaserade miljön för

Generera 3D vyer eller perspektivvyer från

• 3D-design och visualisering

NYHET!

Inventor LT

enkelt.

part-nivå parametrisk modellering.

Utforma mekaniska delar i 3D med kraftfull

• Mekanisk konstruktion i 3D

för alla jobb.

interoperabilitet kan du välja rätt program

ventor LT att börja utforma i 3D. Med sömlös

Återanvänd dina AutoCAD LT 2D-data i In-

takt (endast suite)

• Ta steget till 3D mekanik-CAD i din egen

effektiv svit.

plus AutoCAD LT för 2D i en enda, kostnads-

CAD-verktyget för 3D-mekanik, Inventor LT,

AutoCAD ® Inventor LT Suite innehåller

ett stort värde (endast suite)

• Inventor LT och AutoCAD LT tillsammans

Funktioner

dering, tillgänglig med Autodesk ® Subscrip-

deringar i molnet med Autodesk ® 360 Ren-

Skapa fotorealistiska 3D arkitektoniska ren-

suite)

• Fotorealistisk rendering i molnet (endast

projektarbete med AutoCAD LT ® .

LT, fortsätt och färdigställ samtidigt befintligt

Ta steget till till BIM i din egen takt med Revit

• Ta steget till BIM (endast suite)

kostnadseffektiv suite.

gramvaran Autodesk ® AutoCAD LT ® i en enda

verktyget Autodesk Revit LT plus 2D pro-

AutoCAD Revit LT Suite levererar 3D BIM-

dast suite)

• Industrispecifika verktyg, stort värde (en-

Funktioner

verktygen för att visualisera och kommunicera design tydligare och möta efterfrågan på BIM-resultat.

tionsmodeller (BIM) med högkvalitativ design och dokumentation. Använd de intuitiva 3D-modellerings-

Funktionerna i Autodesk ® Revit LT är speciellt byggda för att stödja arbetsflödet för byggnadsinforma-

Skapa arkitektoniska renderingar i 3D

Autodesk Revit LT 2014

tion.


Uppgradera utan risk för avbrott

Som Subscription-kund kan du fortsätta använda

INNEHÅLL

tidigare ägda versioner av din licensierade programvara,

även efter installation av en uppgradering.

Autodesk lanserar AutoCAD LT 2014

Erbjudande

Subscription Point Suite Center

1

Autodesk Autodesk Subscription Revit LT 2014 Center är en lösenords- 2

skyddad portal där du hanterar ditt eget Subscrip-

Autodesk Inventor LT 2014

2

tion-konto.

Nya Autodesk 360

2

Som Subscription-kund får du tillgång till community-resurser

Bluebeam Revu och exklusiva 11 medlemsförmåner. 3

Till dessa Bättre hör bilder bland med annat SketchUp tidig tillgång & V-Ray till ny 3tek

nologi, Ledare inbjudan till webbcasts och privilegierad 4

medlemsstatus Produktnyheter vid Autodesk University och andra 4

världsomspännande företagsevenemang.

1

1

Autodesk POINT Subscription smart Suite är ett utvecklad prenumerationsavtal

för Arkitekter,

som Konstruktörer, du kan välja Detaljplanerare, att teckna på ett, Brandingenjörer,

två eller tre år.

Subscription El & Teleingenjörer, är det enklaste VVS ingengörer, och mest ekonomiska Hydraulik-

sättet om du vill vara garanterad senaste versiokonstruktörer.nen

av dina konstruktionsverktyg. Produktuppgraderingar

och tillägg levereras automatiskt eller

görs Point tillgängliga smart Suite för nedladdning. Men det är inte

allt. Rekommenderat Som Subscription-kund cirkapris får du exklusiva användarrättigheter

✤ Point smart Suite samt 2014 tillgång till unik utbildning 8.790 kr

och priset licenshanteringsfunktioner.

gäller fram till augusti

Autodesk ® Ark +, EL&TELE, VVS Subscription

& HYDRALIK

Nu får du fyra smart applikationer till priset av

en! När du köper en POINT smart Suite till din

AutoCAD LT får du fyra applikationer:

POINT Smart Suite

2014

AGA GAS AB är marknadsledande leverantör av

industrigas på den nordiska marknaden. AGA GAS

AB utvecklar i samarbete med sina kunder total-

Kontakta Future Group eller din återförsäljare

lösningar som omfattar gasutrustning, processhantering

angående

och

aktuellt

service.

erbjudande.

Med avancerad

Du kan

gasteknik

även läsa

möjliggör mer på www.2dcad.se.

vi utökad lönsamhet, säkerhet och kvalité

samtidigt som de skyddar miljön. AGA GAS AB

ingår i Linde Group.

Priserbjudande

”På AGA GAS använder vi AutoCAD LT till konstruktionsritningar,

dokumentation och underhåll

av våra anläggningar runt om i Europa. Vi ser till att

användarna alltid får subscription-avtal med sin licens

för att de automatiskt ska få tillgång till den

senaste teknologin och de mervärden som ingår.

Den webbaserade supporten ger oss snabba svar

från Autodesks tekniker. Just nu implementerar vi

de interaktiva e-lektionerna. På så sätt kan användarna

gå igenom övningar, programsimuleringar

samt dataset helt i sin egen takt,” säger Torbjörn

Åsberg.

AGA GAS AB investerar i

Autodesk Subscription

AutoCAD LT 2010

Rekommenderat pris (februari)

AutoCAD D AutoCAD LT LT 2010 16 937 kr

Rekommenderat D Uppgradering cirkapris

8 141 kr

✤ D AutoCAD Subscription, LT 1 år 14 3 369 175 kr

✤ D Subscription, 1 år 2 år 2 6 689 401 kr

D Subscription, 3 år 9 097 kr

Första

nonymförslag.

steget mot framgång

AutoComplete

går via

stöder

en 30-dagars

nu mid-

kostnadsfri strängsökning. testversion.

•Upplev Autodesk skillnaden 360-anslutning

och testa en branschstandardlösning

AutoCAD redan idag. LT Ladda ger ned direkt en 30-dagars integrering kostnads- med

fri testversion molntjänsterna av AutoCAD i Autodesk LT på:

www.autocadlt.se. Kontakta din återförsäljare eller

Future CAD för mer information.

® 360, vilket innebär

att du kan lagra, dela och visa dina ritningar

i molnet.

Använd bildfiler samt DWF- och PDF-filer

som underlag

Referera till extern information i din ritning, som

t.ex. bilder (JPG, TIF, etc.), Microsoft ® Excel ® -ark

och DWF - och PDF-filer som underlag, samt DWG-

• Intelligent kommandorad (utökad)

filer. Använd objektsnap för att hitta punkter som

Gränssnittet för kommandoraden innehåller

relaterar till objekten i filen som utgör underlag.

nu autokorrigering, adaptiva förslag och sy-

• förbättra tillförlitligheten,

vilket endast är möjligt med ett branschstandardprogram

• Designfeed

• förbättra kompatibiliteten

med standardiserat

Sociala samarbetsverktyg

DWG-format

ger högre engagemang

hos intressenterna.

en uppsättning förhållanden mellan matris-

• öka produktiviteten med upp till 35%

objekt som enkelt kan redigeras för att bely-

och på så sätt skaffa sig konkurrensfördelar

sa olika design koncept.

Genom du att snabbt använda och visuellt ett branschstandardprogram

växla mellan öppna

för 2D-ritning ritningar får eller du skapa just de och konkurrensfördelar öppna fler ritningar. du

behöver. • Associativa Många konstruktörer matriser väljer AutoCAD LT

2010 för Spara att: tid genom att upprätta och behålla

mentation med AutoCAD LT 2014, nu även för

AutoCAD LT är det perfekta programmet för 2Dritning

eftersom det fokuserar på att öka produktiviteten.

Med hjälp av programmets omfattande

uppsättning 2D-verktyg kan du korrekt och effektivt

skapa, ändra och dokumentera dina ritningar.

• Livekartor

DWG-filer i originalformat bidrar till att säkerställa

Koppla designen till din verklighet via ett

både stabilitet och kompatibilitet vid filutbyte med

koordinatsystembibliotek som ger dig live-

kunder och kollegor. Med olika menyval och användargränssnittkartor

direkt

kan du

i ritningsområdet

optimera din programvara,

i AutoCAD.


att • den Filflikar fungerar på samma sätt som du arbetar.

Med filflikarna i 2D-ritningsprogrammet kan

på framgång

Med fokus

Svensk distributör: CityData Future Future Group CAD • Årstaängsvägen in Sweden AB • 1A Årstaängsv. • 117 43 1A Stockholm • 117 43 Stockholm • Tfn 08-598 • Tfn 08-598 599 599 00 00 • info@futurecad.se • info@futurecad.se • • www.futurecad.se

februari MAJ 2010 2013

AutoCAD LT ® LT

2010 – tillförlitlig och kompatibel

branschstandard för 2D-ritning

® för PC och Mac. Framställ exakta 2D CADtor och geografisk lokalisering. Med dussintals

ritningar, som du enkelt kan revidera, återanvända olika tidsbesparande förbättringar effektiviserar

och utbyta med andra. Snabbare designdoku- AutoCAD LT ditt designarbetsflöde.

Anslut din design till verkliga miljöer med livekar-

genom designfeeds i sociala samarbetsverktyg.

Windows ® 8. Öka dina intressenters engagemang

Funktioner i AutoCAD LT 2014

tygen i ritningsprogrammet Autodesk ® AutoCAD

Dokumentera din design med de intuitiva verk-

Det professionella valet av ritningsprogram

Autodesk lanserar

AutoCAD LT 2014

NYHET!

More magazines by this user
Similar magazines