23.09.2013 Views

Färdiga - Posten

Färdiga - Posten

Färdiga - Posten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Stor undersökning: E-handeln i Norden – så vill vi handla på nätet

tempo 2.2012

Klara

Färdiga

Gå!

»

Olympiska spelen i London är

Storbritanniens största logistiska

utmaning i fredstid.

stärk ditt

varumärke

läGG extra

krut på Bra

emBallaGe

specialBilaGa Sveriges bästa logistiklösningar

Extra

Erbjudanden

från Campadre

och Coolstuff

loGistiktidninGen

tempo. en affärstidninG

från

posten loGistik.


Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Hos oss är alla paket lika viktiga, oavsett om de ska till Danmark, Norge, Finland

eller Sverige. Vi vet ju inte vad de innehåller.

Vad du än ska skicka, från små paket till hela pallar, så kan vi hjälpa dig.

Vårt heltäckande nätverk gör det lika lätt att skicka till Norden som inom Sverige.

Vi har 4 400 nordiska utlämningsställen (fl er än någon annan) och vi är

ensamma om att leverera till alla företag i Norden varje dag. Skicka därför med

oss när du vill ha nöjda kunder – privatpersoner såväl som företag.

Läs mer om våra tjänster på posten.se/export


»2.2012

Anders Holm, chef Posten

Logistik Sverige.

»Innehåll

7

9

12

18

22

Anders Holm

Service är vår

viktigaste leverans

n Under våren har vi berättat om nya nordiska tjänster

från Posten Logistik. Det är inte så konstigt, vårt mål är

ju att bli Nordens ledande logistikleverantör. Men

logistikbranschen är som vi alla vet extremt konkurrensutsatt

och för att kunderna ska fortsätta att välja

oss räcker det inte med bra tjänster, vi måste även

leverera bästa tänkbara service. Det vill säga: vi ska

alltid vara lyhörda, tydliga, tillgängliga, engagerade

och överträffa dina förväntningar.

n Posten Logistik står sig bra jämfört med andra aktörer,

både nationella och internationella, men det räcker

inte, vi måste ständigt förbättra oss. När flera aktörer

erbjuder liknande tjänster är det servicen som avgör.

n Det är bara att gå till sig själv. För inte så länge sedan

hade jag en utdragen reklamationsprocess med en

butik angående ett konstruktionsfel på en cykel jag

Åre Choklad växer så det knakar

Öppna upp systemen för multikanal

OS i London

en miljon sportartiklar på rätt plats i rätt tid.

oS i London 2012 är Storbritanniens

största logistiska utmaning i fredstid.

Gray’s American Stores

Genom att lägga ut logistiken kan grossisten

och importören av amerikanska livsmedel

fokusera på kärnaffären.

Röststyrda lager blir allt populärare

tempo

köpt. Efter mycket frustration, svordomar och ett löfte

om att aldrig sätta min fot i butiken igen gav jag upp

och ringde mitt försäkringsbolag istället. Där överraskades

jag av en välvillig handläggare som hjälpte

mig att lösa saken direkt. Min ilska vändes snabbt till

glädje och jag berättar ofta för vänner och kollegor

om försäkringsbolagets snabba och goda service som

resulterade i en ny och fungerande cykel. Butiken däremot

får alltid en skopa ovett för sitt sätt att bemöta

mig som kund.

n I det här numret av Tempo kan vi läsa om logistiken

bakom OS i London 2012. Min dröm är såklart att

Posten Logistik ska ses som den självklara logistikpartnern

om Sverige arrangerar OS i framtiden. Men

fram till dess får jag nöja mig med att heja på våra

duktiga idrottsmän och kvinnor, och drömma om

hur jag själv susar fram i OS-tempo på min nya cykel.

Registrera dig för gratis prenumeration: posten.se/tempo

7 18

9

Posten Logistik AB, 105 00 Stockholm Tel: 010-436 00 00 E-post: tempo@posten.se Ansvarig utgivare: Markus Trautmann

Redaktör Posten Logistik: Mathias Lidén Produktion: Spoon Publishing Redaktör: Hanna Larsson Omslag: Pelle Lundberg

Tryck: Lenanders. Citera oss gärna, men ange alltid källan. Registrera dig för gratis prenumeration: posten.se/tempo

Logistiktidningen Tempo ges ut av Posten Logistiks moderbolag PostNord, den ledande leverantören av post- och logistiktjänster i Norden.

tempo 2.2012 3


»Logistikvärlden NyheTer

TreNder

INsPIraTIoN

Förpackningen

– en viktig del av köpet

Oavsett om du har en e-butik eller en fysisk butik måste

köpupplevelsen följa med kunden hela vägen hem. Därför

tjänar du på att lägga lite extra krut på både förpackning och

innehåll. Det menar tre experter som Tempo har pratat med.

4 t empo 2.2012

Det är lätt att tro att köpet är över när kunden har

tryckt på köpknappen eller betalat för sin vara

i en fysisk butik. Men här gäller

det att tänka ett steg längre och förlänga

köpupplevelsen för att skapa en långvarig

relation med kunden. Hur gör man det då?

Jo, genom att ta hjälp av förpackningen

och emballaget. Det är en chans till både

marknadsföring och varumärkesbyggande

utanför dina domäner, oavsett om du finns

på nätet eller har en fysisk butik. Med rätt

förpackning och rätt innehåll kan du kommunicera

med kunden på ett bättre sätt

menar Arne Andersson, e-handelsexpert på

PostNord.

– Det viktigaste är att förpackningen är

snygg, hel och ren. Men sen måste det exempelvis

finnas en retursedel, ett följebrev

och varför inte ett litet varuprov. Det överraskar

kunden och ökar chansen till lojalitet

och återköp.

Förpackningens betydelse som vandrande

reklampelare bör inte heller underskattas.

Det säger Henrik Nilsmo, norsk försäljningschef på

betallösningsföretaget Klarna.

– Det blir ett sätt att visa upp varumärket för en lång

5 Tips

För bäTTre

FörpAckningAr

--------------------------

Använd rätt storlek.

--------------------------

Tänk på vilken

upplevelse du vill

ge mottagaren.

--------------------------

Se det inte som en

förpackning utan som ett

personligt bud.

--------------------------

Använd extra miljö-

effektiva förpackningar

och kommunicera det.

--------------------------

Vem är avsändaren?

Tydlighet är A och O.

kedja av människor. Oavsett om man köper något över disk

eller hämtar det på ett utlämningsställe så exponeras förpackningen

för många människor under hela sin livslängd.

Att använda samma språk på förpackningen som i andra

kanaler är därför också viktigt. Emilia Nilsson är förpackningsutvecklare

och trendresearcher på Blickinsight:

– Förpackningen är varumärkets ambas-

sadör och en viktig del av köpupplevelsen.

Man ska förmedla samma sak i butiken, på

hemsidan och på förpackningen. Då blir

det lättare för konsumenten att ta till sig

varumärket. Det är så mycket brus nu och

det finns så många valmöjligheter. Men om

man har ett konkret koncept hela vägen så

sticker man ut, säger hon.

Den rådande förpackningstrenden är enligt

Emilia Nilsson en integrering av analog

och digital information, som till exempel

qr-koder som kan ge kunden mer information

än vad som får plats på förpackningen.

Miljöfrågan är en annan viktig aspekt, även

om hon påpekar att kunder i dag förväntar

sig att förpackningar ska vara miljöeffektiva.

– Det har kommit nya material, till

exempel förpackningsmaterial som äter

upp koldioxid när de förbränns. Satsa på att

göra din förpackning mer miljöeffektiv och

kommunicera ut det, vi lever i dag i en värld där konsumenten

är mycket mer medveten än tidigare.

Text: Jens Ekelund

PostNord köper

Green Cargo

Logistics

Posten Logistiks moderbolag,

PostNord, har tecknat

avtal om att köpa Green

Cargos dotterbolag Green

Cargo Logistics AB. Med en

samlad lageryta på 260 000

kvadratmeter i moderna

anläggningar i Stockholm,

Norrköping, Göteborg,

Helsingborg och Köpenhamn

är företaget Sveriges näst

största inom tredjepartslogistik,

TPL. Marknaden för

TPL har goda tillväxtutsikter,

och affären ligger i linje

med PostNords mål att bli

Nordens främsta logistik-

leverantör. Förvärvet är

villkorat av konkurrensmyndigheternas

godkännande.

Mekonomen

till Finland med

Posten Logistik

Mekonomen växer så

det knakar. Nu byggs ett

regionalt lager i Helsingfors,

och Posten Logistik

har fått i uppdrag att

sköta de finska InNighttransporterna.

Sedan

tidigare ansvarar Posten

Logistik även för Mekonomens

InNight-transporter

mellan lager, återförsäljare

och verkstäder i

Sverige och Nordnorge.

Leverantörers

klimatarbete

på efterkälken

Stora företag blir allt bättre

på att klimateffektivisera

den egna verksamheten.

Men underleverantörerna

hänger inte riktigt med. Det

visar en rapport från Carbon

Disclosure Project (CDP) och

Accenture som omfattar 49

stora företag som L’Oréal,

Philips och Walmart och över

1 800 av deras underleverantörer.

Medan 43 procent av

storföretagen har mött sina

klimatmål för året har bara 28

procent av underleverantörerna

gjort det. Enligt rapporten

går dock utvecklingen

mot att allt fler företag börjar

ställa klimatkrav vid upphandlingarna.

KäLLA: CDP SuPPLy CHAIN REPORT 2012


pål-Asbjørn Vindegg, Komplett

Automatiserat

lager en del av

framgången

Hemelektronikföretaget komplett är norges största

e-handelsaktör. en effektiv logistik i teknisk framkant

är en av förklaringarna till framgången.

”Betrodd av nördar sedan 1996” lyder Kompletts slogan

på hemsidan. Det har alltså gått 16 år – en evighet på

nätet – sedan företaget började sälja hemelektronik till

slutkunder och återförsäljare via sin norska e-butik.

Då bestod lagret av ett garage i Sandefjord. Nu omsätter

koncernen 4,7 miljarder svenska kronor om året. Förutom att

Kompletts e-butik numera även finns i Danmark och Sverige,

äger koncernen flera andra e-butiker som säljer elektronik.

Var 21:a sekund, hela dygnet, året runt, skickas en order.

Drygt 25 procent av omsättningen kommer från Sverige och

Danmark – resten från Norge.

– Vi har en stark marknadsposition i Norge och vi norrmän

har inte varit lika påverkade av finanskris och lågkonjunktur

som de andra nordiska länderna. Men likväl är Sverige och

Danmark viktiga marknader för oss som vi tror kommer att

växa framöver, säger Pål Asbjørn Vindegg, utvecklings- och

driftdirektör på Komplett.

en effektiv logistik har varit central för Kompletts fram-

gångar. Ett exempel är den moderna lagerteknik – Autostore

– som företaget gick över till 2007. Autostore är ett robotbaserat

plocksystem där 34 000 boxar sköts av 55 robotar,

vilket innebär att lagerytan, enligt leverantören, ska kunna

minskas med upp till 60 procent.

– Konkurrensen är hård i dag och marginalerna så små att

en kostnadseffektiv drift är ett måste. Vi har försökt ligga i

framkant genom att investera i utrustning och system som

gör oss mer effektiva, så att vi ska tåla lägre marginaler,

säger Pål Asbjørn Vindegg.

Nyligen fattade Komplett beslut om att satsa på en

huvudleverantör (i stället för två) för utgående transporter

av paket från centrallagret i Sandefjord till kunder i Norge,

Sverige och Danmark.

”Konkurrensen

är

hård och

marginalerna

små”

Fyra fakta om posten Logistiks pakettjänst mypack

Med posten Logistiks

pakettjänst Mypack

kan du enkelt skicka

paket till privatpersoner

och företag i sverige,

Danmark, norge och

Finland.

1. UppHäMTning

I priset ingår att

Posten Logistik

hämtar upp paketet

hos dig.

2. FrAkT

Till de flesta av PostNords sammanlagt

4400 utlämningsställen i

Norden är leveranstiden 1-2 dagar.

Paketet hämtas ut av mottagaren

på närmaste utlämningsställe och

får väga högst 20 kg.

Komplett använder

Posten Logistiks

tjänst MyPack för

paketleveranser

till kunder i Norge,

Sverige och Danmark.

Att företaget satsar rätt är något som Komplett får regelbundna

påminnelser om. Norsk Kundebarometer konstaterade

förra året att företaget har elektronikbranschens mest nöjda

kunder.

– Vi upplever att vi lyckas med vår målsättning att hålla en

jämn och hög leveranskvalitet och korta leveranstider. Det ger

oss lojala kunder. Men kundnöjdhet är egentligen ingenting

man kan skryta om, det är något man måste bevisa varje dag,

säger Pål Asbjørn Vindegg.

Text: Markus Wilhelmson

3. MypAck reTUrn

Med tjänsten MyPack Return

får mottagaren en förtryckt

returhandling som gör det lätt

att skicka tillbaka försändelsen.

Dessutom är returen spårbar

hela vägen.

4. TiLLäggsTjänsTer

MyPack har flera

tilläggstjänster. Till

exempel postförskott

(cash on delivery), samt

varuförsäkring.

tempo 2.2012 5


»Logistikvärlden

5 frågor till …

6 t empo 2.2012

Jimmy Klintenberg

supply chain manager

Intersport:

Mer till

fullt pris

Text: Markus Wilhelmson

Stora utmaningar väntar Intersport. Det kommande

året ska centrallagret flyttas och e-handel

startas.

Vilken är den största logistikutmaningen för 2012?

– den enskilt största är flytten av vårt centrallager

från taberg i Jönköping till Landvetter utanför

Göteborg. Vi har vuxit ur våra lokaler och kommer nu

till en fastighet med dubbelt så högt i tak och som är

betydligt bättre anpassad till våra logistiska behov.

Ni planerar att starta e-handel inom ett år. Vad

ställer det för särskilda krav på logistiken?

– Vi vill utnyttja vårt breda distributionsnät till

våra 158 butiker i sverige. det nya blir att hitta bra

lösningar för distribution till utlämningsställen och

hem till konsument.

Vilka fördelar har er centraliseringsprocess fört

med sig?

– Vi har fått en helhetssyn på den svenska marknaden

och kan styra produkterna bättre. rätt vara

på rätt plats i rätt tid är en klyscha som är sann. det

bidrar till att vi kan sälja fler varor till fullt pris.

Ni pausade beslutet om att förändra ägar-

strukturen. Hur påverkar det logistiken?

– Inte alls. strategin att fortsätta vinna

synergier genom att öka andelen

gemensamma inköp kvarstår.

Vad driver dig personligen i arbetet?

– det finns oerhört många möjligheter

till innovation och att utveckla logistikfrågor

inom detaljhandeln. Att jobba

med ständiga förbättringar, kostnadseffektivitet

och miljöfrågor, det är

min drivkraft. n

JIMMY KLINTENBERG

Titel: supply chain manager

på Intersport

Ålder: 35

Bor: Alingsås

Familj: Fru och två barn

Fritidsintressen:

Löpning och styrke-

träning, spelar trombon

och sjunger i kör.

Foto: Anders deros


Foto: Åre CHoKLAd

Åre Chokladfabriks praliner med

jämtländska smaker är en succé.

Från Åreskutans fot skickas ungefär

nio miljoner praliner varje år.

Med glädje, envishet och kärleken

till choklad har kvinnorna bakom

Åre Chokladfabrik fått verksamheten

att växa från en omsättning på

200 000 kronor 1991 till

dagens dryga 30,7 miljoner

kronor. de tre grundarna

Marina Hansson, eva-Lena

Grape och Marie söderhielm,

visste från början ingenting

om choklad, men ville kunna

bo i Åre året runt. och då

gällde det att skaffa sig en

inkomst. de tre arbetade på

en skidanläggning i Åre när

de började de smida planer på

att starta chokladtillverkning.

–eva-Lena hade just varit i UsA.

där hade hon fått idén om att tillverka

choklad i en skidort, inspirerad av rocky

Mountain Chocolate, som är en stor

amerikansk chokladtillverkare. Vi nappade

på idén, det fanns ju inget liknande i

sverige då, säger Marie söderhielm.

För att lära sig processen åkte de

runt till olika tillverkare och tog hjälp

av konsulter, bland andra den välkände

konditorn Jan Hedh. I början gjorde de

allt själva, men är idag är de inte längre i

produktionen utan leder verksamheten

med ett tjugotal anställda

i fabriken och butiken i Åre.

Varje pralin tillverkas för hand

och packas i Åre Chokladfabriks

karaktäristiska strutar.

därefter packas strutarna i

lådor som, beroende på kund,

kan väga mellan 5 och 20 kilo.

till sist packas lådorna i rullburar

eller på pall som hämtas

med lastbil och körs till

Östersund, där de sorteras för

vidare leveranser till resten

av landet. numera finns Åre Chokladfabriks

praliner i varenda välsorterad affär

från Lund till Kiruna

Text: Nina Schmieder/Marianne Ovesen

miljöarbete prisas av svenska konsumenter

PostNord kammade

hem förstaplatsen inom

branschkategorin godstransporter

i Sustainable

Brands, Sveriges största

hållbarhetsundersökning av

varumärken.

PoSTEN LoGISTIK

oCH ÅRE CHoKLaD

» Ända sedan starten

har Åre Choklad tagit

hjälp av Posten Logistik

som hämtar flera

burar med choklad

varje dag. Paketen

skickas främst som

dPd Företagspaket

16.00.

8 000 svenska konsumenter

har fått ranka företagen

utifrån Fn:s Global Compacts

principer om långsiktig

hållbarhet, som inkluderar

både miljöansvar och socialt

ansvarstagande.

Tillverkning i Åre

Choklads fabrik.

Praliner i paket

– det är glädjande, samtidigt

som vi har en stor och viktig

utmaning att nå vårt mål att

minska koncernens koldioxidutsläpp

med 40 procent mellan

2009 och 2020, säger Lars

Idermark, vd och koncernchef

» Krönika

Linda Hedström, kanslichef

Svensk Distanshandel

Fortsatt tillväxt

för e-handeln

Förra året växte e-handeln i sverige med 10,6

procent och utgör nu fem procent av den totala

detaljhandeln. I danmark spår vissa experter

att e-handeln på sikt kommer att utgöra 50

procent av detaljhandeln. Jag är mer försiktig

och räknar snarare med en fördubbling på tio år.

Men spelar det egentligen någon roll?

I framtiden tror jag att vi kommer att bry oss

allt mindre om bokstaven e och kort och gott

kalla det – handel.

Vilken kanal vi handlar i får mindre betydelse

och redan i dag vävs online och offline

allt mer ihop: en fysisk butik bestämmer sig för

att starta e-handel. en e-handelsbutik väljer

att öppna en fysisk butik. Kunder beställer på

nätet och hämtar va-

”I framtiden tror

jag att vi bryr oss

allt mindre om

bokstaven e”

ror i butiken. Andra

kunder gör research

på nätet och handlar

i en fysisk butik. en

del butiker har en

webbsida som man inte kan handla ifrån. ni

märker, vi är redan där. och då har vi ändå inte

pratat om mobil handel.

För att e-handeln ska fortsätta att växa i

samma takt så tror jag att några saker måste

utvecklas.

n Logistiken kan bli bättre. Fortfarande har

många konsumenter för långt till sitt utlämningsställe.

I framtiden kan man tänka sig

möjligheten att hämta sitt paket på Mcdonald’s

drive-thru. närhet och smidighet.

n regler och lagar måste bli enklare. Handeln

blir allt mer internationell, men inom eU finns

27 olika konsumentlagstiftningar. Mindre

krångliga lagar och regler skulle öppna upp nya

möjligheter för e-handel.

eller som vi snart kommer att säga: handel.

för Postnord.

Bakom undersökningen

står IdG research,

relation Capital

Partners

och novus

Group.

Foto: MArIA LILJA

tempo 2.2012 7


»Logistikvärlden

e-HaNDeL

8 t empo 2.2012

Sms-avisering

helt dominerande

Nästan åtta av tio svenskar (79 procent) vill bli aviserade via SmS när en vara

de köpt på nätet finns att hämta ut hos ombudet. med ett sms till mobilen

kan mottagaren till exempel hämta ut varan på väg hem från jobbet.

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Via post/brevlåda

med avi

79 %

5 % 6 %

Via sms Via e-post spelar ingen roll tveksam, vet ej

Posten Logistik fortsätter att prioritera säkerheten

kring leveranserna. Nu lanseras den nya tilläggs-

tjänsten Utökad identifiering, som kan användas

till paket som skickas med tjänsten MyPack.

Bedrägerier och identitetsstölder är ett samhällsproblem

som ökar och blir allt vanligare både

på nätet och i den traditionella handeln. Med

Utökad identifiering kontrolleras inte bara id-handlingen

utan även att mottagarens personnummer faktiskt stämmer

överens med det nummer som avsändaren skickat

När en vara som du har handlat

på internet finns att hämta på

ett utlämningsställe, hur vill du

då helst få information om det?

Bas: Har e-handlat

9 %

till Posten Logistik via sin edI-fil. Paketet måste därför

hämtas ut personligen, att använda fullmakt eller bud

blir inte möjligt med den nya tjänsten, och det går heller

inte att begära utkörning.

– Vi är helt ensamma på marknaden med den här säkra

tilläggstjänsten, säger Håkan ohlin, produktchef på

Posten Logistik.

Företag som skickar högvärdigt gods upp till 20 kilo

är den grupp som tjänsten i första hand riktar sig till.

Läs mer på posten.se/sakerhet

E-barometern är en kvartalsvis

undersökning som genomförs av

Posten, svensk distanshandel

och HUI research.

0 %

Högre säkerhet för stöldbegärligt gods


Digitalt

Öppna upp för

multikanal

Text: Markus Wilhelmson / Hanna Larsson

Multikanalstrategier börjar bli en självklarhet inom

detaljhandeln. Produkter ska exponeras, varumärket

stärkas och mervärdestjänster skapas. Både i datorn och

i mobilen. För att lätt synas i alla kanaler behövs ett öppet

aPI, application Programming Interface.

”de som inte har fattat att man måste arbeta

med flera kanaler inom detaljhandel är illa ute.

Multikanal är lika självklart som att vi behöver luft

att andas”.

det konstaterade mediekonglomeratet Liberty Medias

vice vd Michael Zeissner på Global e-commerce summit för

några år sedan.

Hemelektronikkedjan Kjell & Company presenterade

nyligen en ny multikanallösning som knyter ihop de fysiska

butikerna med nätbutiken och mobilen. numera går det att

följa Kjell och hans vänner på såväl Youtube som Facebook

och via nyhetsbrev och iPhone- och Android-appar.

Men för att synas i flera kanaler samtidigt gäller det att

ha ett öppet API. ett API är helt enkelt datakod som gör

det möjligt för datasystem att prata med varandra. Med

ett öppet API kan ett företag låta appar och webbplatser

se utvald information i företagets interna system, till

exempel om priser och produkter.

– Kostnaden för att bygga ett API är minimal, men att de

positiva effekterna kan bli stora, säger It-entreprenören

Jonas Lejon som även driver utvbloggen.se.

Med ett öppet

API kan andra

webbplatser och

appar använda sig

av informationen

om dig och dina

produkter.

Han tar Arbetsförmedlingen som ett exempel där öppet

API varit till stor nytta.

– när de startade sin jobbportal så ville de öka antalet

besökare på sajten. Men så funderade de en stund över

det egentliga målet. det var ju att fler skulle få jobb, så de

skapade ett öppet API och gjorde en app till iPhone och

Android istället. Att göra platsannonserna mer tillgängliga

och lätta att söka bidrog till ökad rörlighet såväl yrkesmässigt

som geografiskt. detta går att överföra också till

företag inom detaljhandeln. det handlar om att erbjuda

sina kunder ett mervärde, berättar han.

en detaljhandlare som öppnat upp sitt API är Amazon.

det har gjort det möjligt för andra webbplatser att lägga

upp direktlänkar till Amazons produkter med den senaste

produktinformationen, uppdaterade priser och en “köp

nu”-knapp. ett annat exempel är systembolaget, som via

tre öppna API:er delar med sig av viss produkt- och butiksinformation.

På så sätt kan oberoende appar visa var på

systembolaget olika viner finns att köpa. Även prisjämförelsesajter

som Pricerunner och Prisjakt får sin data via

öppna API:er.

– om man håller hårt i prislistorna och tvingar kunderna

att ringa för att få uppgifter om produkter riskerar man

sannolikt att förlora affärer. om man däremot vågar släppa

kontrollen, öka transparensen och redovisa sitt sortiment

genom öppet API så leder det till merförsäljning, slår Jonas

Lejon fast.

Distributör

för Indiskas

e-handel

I april lanserade Indiska

e-handel för den svenska

marknaden. Paketdistributionen

sköts av Posten

Logistik. sedan tidigare tar

Posten Logistik även hand

om butiksförsörjningen av

varor på pall till Indiskas

butiker.

Logistik

kopplar in

datorer

Posten Logistiks budtjänst, PeX

Bud, har tecknat ett treårigt

avtal med it-leverantören

Atea. Uppdraget är att leverera

datorer och skrivare åt en av

företagets stora kunder samt

att packa upp och installera

utrustningen.

– Allt fler företag efterfrågar

tjänster där leverantören

ansvarar för hela produktlivscykeln

för en levererad vara.

det vill säga leverans och retur

av emballage eller gammal

utrustning. Många företag har

inte heller tid eller kompetens

att exempelvis utföra installationer.

därför har vi utvecklat

ett erbjudande inom servicelogistik,

som vänder sig till

företagskunder som söker

fullservicelösningar, säger

Jan Jakobsson, marknadschef

Posten Logistik.

Lindex

till Norge

Posten Logistik har tagit

över leveranserna av non

commercial-produkter, det

vill säga förbrukningsmaterial

och inredning, till Lindex

norska butiker. Avtalet är

en utökning av ett befintligt

uppdrag där Posten Logistik

levererar en stor del av de

kommersiella varorna till

butikerna och är logistikpartner

för klädkedjans e-handel

i landet. Lindex samarbetar

även med Posten Logistik

i sverige, Baltikum,

tjeckien och

slovakien.

tempo 2.2012 9


»Logistikvärlden

I lasten

För full

maskin

Från Volvo Group Logistics

Services lager i Göteborg skickas

reservdelar till återförsäljare och

verkstäder i hela Skandinavien.

Nästan allt gods går med lastbil

på natten.

text: Jens Ekelund

Volvo Group Logistics Services hanterar bland

annat all distribution av AB Volvos reservdelar.

Det kan vara alltifrån delar till en båtmotor från

Volvo Penta till ett oljefilter från Volvo Trucks.

– Vi förser alla marknader och återförsäljare från vårt

centrallager i belgiska Gent och via nio reservdelslager

på ett antal marknader i Europa. Sen orderbryttid och

leverans tidigt dagen efter är ett krav från våra kunder,

säger inköparen Johan Paulsson.

Från det 90 000 kvadratmeter stora centrallagret

skickas lagerpåfyllnadsordrar direkt till återförsäljare

i hela Europa. Från reservdelslagren handlar det i stället

om snabba övernattransporter till kunderna, och

det sköter Posten Logistik på den svenska och danska

marknaden.

– Det är viktigt att tillhandahålla en god service så att

våra kunder har så lite stillestånd som möjligt.

Reservdelar från Volvo Trucks dominerar flödet med

cirka 40 procent medan Volvo Penta står för en liten del.

Men under våren och sommaren ökar distributionen av

båtmotordelar av förklarliga skäl.

– Det är säsongsbetonat, så från april till september

får vi fler beställningar. Vi skickar till ett antal Volvo

Penta Center som har ett ansvar att förse kunderna i

närområdet med reservdelar, men vi har även direktkunder

som till exempel båtbyggare, förklarar Johan

Paulsson. n

10 t empo 2.2012

Den nya båtmotorn D3 från Volvo

Penta uppfyller de strängaste

miljökraven i världen, US EPA

Tier 3 som träder i kraft under

2012.

VolVo Group loGistics serVices

reserVDelslaGer i GöteborG

» lager i arendal: 7 000 kvm

» orderrader per dag: 2 500

» antal anställda: 45

» antal avgångar för sverigedistributionen

per dag: 6


Durprop-drevet

med dubbla

motroterande

propellrar har avgasutsläpp

genom

propellernav och

kavitationsplatta.

Motorkåpa som skyddar motorn.

Cylinderblock och topplock i

aluminium ger motorn låg vikt i

förhållande till effekten.

insprutningssystem

med piezoelektriska

injektorer ger många

insprutningar per

arbetscykel.

posten loGistiks

tjänster

» Volvo Group logistics services

använder sig i huvudsak av

posten logistiks innight-tjänst.

en del skickas även som DpD

Företagspaket 12.00 och 16.00.

KällA: VolVo PEnTAS ProdUKTbESKriVning för d3-220/dPS

tempo 2.2012 11


OS i LONDON

12 t empo 2.2012

Guld i logistik

Här kommer två förutsägelser inför OS i London 2012.

Den första är att samtliga

80 000 åskådare på OSstadion

kommer att hålla

andan i cirka nio sekunder

när Usain Bolt exploderat

ur startblocken i 100-

metersfinalen.

Den andra är att mycket

få, om ens någon, av OSbesökarna

kommer att

fundera över de logistiska

insatser som ligger

bakom spelen.


TacK TiLL STocKhoLMS roDDföreNiNg för LåN av uTruSTNiNg

en miljon sportartiklar

som ska levereras i rätt

tid till rätt plats. Råvaror

till uppskattningsvis 14

miljoner måltider på 40

olika platser. oS 2012 är

den största logistiska utmaning

Storbritannien

åtagit sig i fredstid. Den

har jämförts med att

hålla i 46 världsmästerskap

på 34 platser, samtidigt.

Text: David Noble Foto: Pelle Lundberg

Illustration: Mattias Käll

Själva spelen pågår mellan 27 juli och

12 augusti och kommer att locka totalt

11 miljoner besökare till London, 50

procent fler än vad den turisttäta staden

är van vid. Det blir en enorm utmaning,

inte minst för Londons smala gator och

redan överbelastade transportsystem.

Enligt Alan Williams, ansvarig för London 2012

Sponsorship & Operations, finns det bara ett syfte med

logistiken under OS-sommaren:

– Vi måste se till att idrottsmännen verkligen kan

koncentrera sig på tävlingen och slipper fundera över

var deras utrustning är.

Samtidigt måste varuförsörjningen fortsätta fungera,

och besökarna måste kunna ta sig runt.

– Vi har lagt ned enormt mycket tid på att se till att

företagen i huvudstaden kan bedriva sin affärsverksamhet

under spelen, och att alla ska kunna njuta av

den festliga atmosfären och dra nytta av det här unika

tillfället, säger Londons borgmästare Boris Johnson.

tempo 2.2012 13


OS i LONDON

Heathrow airport

Gatwick airport

Stevenage warehouse

LONDON

För att det enorma logistikpusslet ska fungera

felfritt har inget lämnats åt slumpen. Över 20 skarpa

tester har gjorts. Vid för-OS i London i november

2011 levererades 9 000 inredningsartiklar och 7 870

kvadratmeter golvyta till en enda sportarena, som

sedan installerades och togs bort enligt ett snävt

tidsschema.

Det övergripande ansvaret för planeringen och

genomförandet av spelen sköts av LOCOG, en organisationskommitté

som drivs som ett privat företag.

Eftersom LOCOG ville att en och samma leverantör

skulle sköta den komplicerade logistiken gav de

logistikföretaget UPS i uppdrag att hantera i stort sett

all distribution och lagerhållning. Logistikleverantören

ansvarar även för kurirtjänster och att tullklarera de

varor som kommer genom tullen och leverera dem till

14 t empo 2.2012

Stanstead airport

Tilbury docks

Viktiga platser

oS London 2012

Leveranser från utlandet kommer antingen in

via hamnen i Tilbury, eller en stor flygplats.

Distributionen till OS-anläggningarna sker

från två huvudlager, i Stevenage och Tilbury.

de 205 team från hela världen som tävlar under OS.

De flesta leveranserna från utlandet, allt från kanoter

från Kamerun till diskusar från Sverige, kommer

antingen till hamnen i Tilbury vid floden Thames, eller

till en stor flygplats, till exempel Heathrow, för vidare

distribution. Varor och utrustning till anläggningarna

i och utanför London kommer att distribueras från två

huvudlager. Det ena är en lageranläggning på nära

28 000 kvadratmeter i Stevenage och det andra är en

51 000 kvadratmeter stor anläggning i Tilbury.

Sammanlagt kommer anläggningarna kunna hysa

66 000 lagerpallar.

Men det är inte bara idrottsmännens utrustning

som behöver levereras. Världens tv-stationer förlitar sig

också på logistiken och att deras sändningsutrustning

ska finnas tillgänglig på över 170 platser.

Paddington

Central Zone

Lord’s

Cricket

Ground

IOC accommodation

Hyde Park

NaTalIe chapmaN

policyansvarig på

Freight Transport

association i london

Regent’s

Park


Media accommodation

Horse

Guards

Parade

King’s Cross/

St. Pancras

”Frakt är

tydligen inte

lika sexigt

som bussar

eller cykelvägar.”

NaTaLie chaPMaN

Olympic Park Zone

Velodrome

Hockey Centre

Sports

Arenas

Olympic

Stadium

BMX Circuit

Olympic Village

Stratford International

Media facilities

The Dome

Greenwich Park

Aquatics Centre

ExCeL

Greenwich Arena

River Zone

Tävlingarna hålls över hela England, men de flesta är

förlagda till London. Centrum för spelen är Olympic Park

med den stora olympiska stadion och den olympiska byn,

där de tävlande bor.

Royal Artillery

Barracks

london är ett epicentrum för finans, mode och kultur,

men transportsystemet håller inte jämna steg.

Frågan är hur staden kommer att klara det massiva

trycket från olympiska- och paralympiska spelen,

med alla parkeringsrestriktioner, avstängda vägar

och periodvisa leveransförbud kring de olympiska

arenorna.

Natalie Chapman, som är policyansvarig på Freight

Transport Association i London, berättar för Tempo

att det inte har varit lätt att få upp fraktfrågan på OSdagordningen.

– Frakt är tydligen inte lika sexigt som bussar eller

cykelvägar enligt planerarna, men med de många

leveransbegränsningarna är det en enorm utmaning,

säger hon.

London har dubbelt så höga

förorenings- och bullernivåer

som andra europeiska städer,

och invånarna hoppas att

OS kan bli en vändpunkt.

Strängare lagar om utsläpp

från tyngre och lättare

lastbilar har redan införts, och

Londons borgmästare Boris

Johnson (ovan) har infört

permanenta ljusblå cykelbanor

på befintliga gator i hela

staden och hyrcyklar på flera

centrala platser.

tempo 2.2012 15


OS i LONDON

26 20 6,5

paralympiska

Hon påpekar också att det knappast blivit bättre av

att många transportörer och leverantörer varit sent ute

med att tänka på logistiken. Men arbetet med att hitta

praktiska lösningar tog till slut fart, mycket tack vare

insatser från Londons myndigheter.

Över fyra hundra stora företag har fått skräddarsydda

råd där de uppmanas fylla på lagren i förväg, dra

ned på leveranser där det är möjligt, skjuta upp sådana

som inte är akuta och försöka sköta leveranserna utanför

arbetstid.

För små och medelstora företag har det hållits

områdesbaserade workshopar med uppmuntran att

undersöka olika leveransalternativ, använda säkra

depositionsboxar och att välja leveranser som sker till

fots eller med cykel. Företag inom serviceområdet har

ombetts se till att förebyggande underhåll sker före

spelen.

Det har också lagts stor tonvikt på att det går att

16 t empo 2.2012

OS-logistik i tal

sporter

12

miljoner turister

miljarder pund

investerade i

olympiska sporter förväntas besöka

London under oS,

uppgradering av

transportlänkar för att

14 700 idrottsmän från

205 länder tävlar

50 procent fler än öka kapaciteten och

ett normalt år. förbättra servicen

7000 byggjobb

har skapats

oRN/pRN

Olympic and paralympic

Route Network

är ett nätverk av befintliga

vägar som tidvis kommer

att vara avstängda

för vanliga användare

under spelen. Syftet är

att viktiga personer ska

kunna ta sig till och från

tävlingarna i tid. orN/PrN

är ett krav för att London

ska få arrangera oS. Syftet

är att undvika de problem

som präglade oS i aten

2004 när idrottsmän och

funktionärer inte kunde

komma i tid till tävlingarna

på grund av trafiken.

34

olympiska

anläggningar

minska de negativa effekterna med kommunikation,

till exempel genom att fråga personal, leverantörer och

kunder om deras semesterplaner, hur de tar sig till jobbet

och be vissa företag att ändra öppettiderna.

Nu verkar det som om arbetet fått önskad effekt.

Enligt en undersökning av konsultföretaget Deloitte

har de större företagen i Storbritannien vaknat upp

och insett att om de ska kunna dra nytta av affärsmöjligheterna

i samband med OS och minska avbrotten så

måste de vara beredda.

Men Natalie Chapmans förhoppning är inte bara att

spelen ska flyta bra, utan att de nya logistiklösningarna

ska komma till nytta även i framtiden.

– Vi tror till exempel att fler välskötta nattleveranser

kan minska köerna, utsläppen och bränsleförbrukningen

och göra så att butikerna får färskare varor. Det

är bra skäl till att fortsätta på samma sätt efter spelen,

säger hon. n


Londons trafikchef föreslår:

Gå till puben och

åk hem lite senare

Londonbor som är oroliga för trängseln på

vägen hem från jobbet under OS 2012 har

fått ett lite oväntat råd från huvudstadens

transportansvarige, Peter Hendy. Han

föreslår att man ska ta en drink på puben

och åka hem lite senare.

Text: David Noble Foto: Tfl

Transportchefen Peter Hendy har verk-

ligen många bollar i luften. Å ena sidan

måste han som Transport Commissioner

for London (TfL) se till att 55 000

idrottsmän, medieanställda och funktionärer

kommer till sina anläggningar smärtfritt och

i tid. Å andra sidan måste han se till att huvudstadens

företag kan sköta sin verksamhet med så få avbrott som

möjligt.

– Vi har två tydliga mål, att se till att OS i London

2012 blir en succé och att Londonföretagen kan bedriva

sin verksamhet under sommaren, säger Peter Hendy.

Problemet är enormt, inte minst eftersom London

2012 strävar efter att alla åskådare (100 procent) ska ta

sig till tävlingarna med allmänna kommunikationer, gå

eller cykla. TfL sa att de förväntar sig 4,3 miljoner resenärer

när tävlingarna pågår som bäst och tre miljoner

extra resor varje dag.

– Stora delar av London kommer att fungera ungefär

som vanligt, men andra delar, däribland centrala London

och områdena runt tävlingsarenorna, vägar och de

offentliga transportnätverken, kommer helt klart att

påverkas, erkänner Peter Hendy.

men transportchefen har visat sig ha en mycket

pragmatisk lösning på trängselfrågan och föreslår att

pendlarna ska gå till puben efter jobbet för att undvika

störningar.

– Vi säger inte att man inte ska åka. Och vi säger inte

att man inte ska åka hem klockan 17. Men för de som

kan föreslår vi att man går till puben först och åker hem

18.30, säger han.

Den brittiska regeringen och olika transportnätverk

har gjort gemensam sak och lanserade i mars en stor

nationell kampanj som de döpte till ”Get Ahead of the

Games”. Syftet var att uppmuntra resande att planera

i förväg så att de kan dra ned på antalet resor, ta en

annan väg, åka en annan tid eller ändra färdväg för att

undvika värsta rusningen. Initiativet omfattar också en

skräddarsydd webbplats som belyser särskilt besvär-

”London

Bridge Station

kommer att

bli smockfull

och man bör

verkligen försöka

undvika

den.”

PeTer heNDy

liga platser. TfL har sagt att London Bridge Station

antagligen kommer att bli en av de allra mest besvärliga

platserna när 50 000 personer ska till Greenwich för att

se på hästsport.

– London Bridge Station kommer att bli smockfull

och man bör verkligen försöka undvika den, varnar

Hendy.

Hans pragmatiska inställning har också lett till att

han vägrade lansera snabbspåret ORN/PRN flera veckor

innan spelen börjar den 27 juli. Snabbspåret är avsett

att underlätta för idrottsmän, funktionärer, media och

andra som arbetar med spelen att komma till tävlingarna

i tid, men det kommer inte att öppnas förrän två

dagar före spelen. Det betyder att man måste förlita

sig på Londons transportsystem fram till dess utan

särskilda privilegier.

tempo 2.2012 17


Gr Ay’s

18 t empo 2.2012

En

Dröm

Amerikansk

Grossisten Gray’s American Stores har gjort svensk succé

med sina amerikanska livsmedel. Coconut Water, Root Beer och

pannkaksmix – raden av amerikanska produkter som passerar

genom lagret i Göteborg är i det närmaste oändligt.

De blåröda pallställen sträcker sig sex

våningar upp i den 15 000 kvadratmeter

stora lagerlokalen. Sebastian

Johansson står högt upp i sin

plocktruck och plockar röda paket

med texten American Style Pancake

Mix. Han skannar EAN-koderna och

placerar paketen på pallen, tillsammans med salladsdressing,

godispåsar, kalkonfyllningar, marshmallows

och alla de där udda dryckerna vi svenskar kan se

flimra förbi i amerikanska filmer. Varorna ska till ICA:s

centrallager i Västerås. Eller kanske till Coop, Privab

eller någon av alla de andra livsmedelsbutikerna som

säljer fler och fler amerikanska varor. Försäljningen i

Sverige dubbleras varje år och grossisten Gray’s American

Stores har gjort succé.

Gray’s American Stores startade 1993 i en liten butikslokal

i Stockholm och personalen skötte både import,

lager, försäljning och distribution själva. Till slut växte

Text: Marianne Ovesen Foto: Anna Sigvardsson Illustration: Viktor Cvitkovic

”Lagret får

inte vara för

stort, men

samtidigt

måste vi

ha buffert-

utrymme”

företaget så snabbt att de behövde hjälp.

De beslutade sig för en tredjepartslogistiklösning,

och för tre år sedan fick Posten Logistik uppdraget att

ta hand om lager- och logistik. Gray’s kunde lägga hela

sitt fokus på försäljning, och sedan dess har lageromsättningen

tredubblats.

Lagrets platschef, Siv-Inger Gustafsson på Posten

Logistik, berättar att den stora utmaningen är att hänga

med i Gray’s tillväxt.

– Lagret får inte vara för stort, men samtidigt måste

vi ha buffertutrymme så att Gray’s kan leverera även

när kunderna gör oväntat stora beställningar. Till hösten

ska ett buffertlager på cirka 20 procent finnas.

Gray’s varor skickas med containerfartyg från

USA:s östkust till Göteborgs hamn och körs därifrån

till Posten Logistiks lager för tredjepartslogistik på

Hisingen. 2011 tog lagret emot 150 fullpackade 40-fotscontainrar

och under högsäsong, från mars till augusti,

kommer i genomsnitt fem i veckan. Gray’s meddelar

Posten Logistik sex veckor i förväg om vad som är


Varenda vara,

burk, tuggummi,

godispåse eller

kakmix, ska

förses med

innehållsförteckning

på det

språk som gäller

i landet varan

ska säljas till.

Gray’s kan alltid

se vad som finns

i lager eftersom

Posten Logistiks

warehouse management

system

är integrerat med

Gray’s affärssystem

SAP.

Förra året skeppades

totalt 150

containrar från

USA till Gray’s.

60 procent

innehöll läskedrycker.

tempo 2.2012 19


Gr Ay’s

Gray’s flöde från hamn till kund

● Varorna skickas med

containerfartyg från USA:s

östkust till Göteborgs

hamn.

● Containrarna körs med

lastbil från Skandiahamnen

(Göteborgs containerhamn)

till Posten Logistiks TPLlager

på Hisingen.

20 t empo 2.2012

USA

Så löser Gray’s

tullfrågan

» Även tullhanteringen

har Gray’s överlåtit åt

Posten Logistik. Lagret är

ett tullager, vilket innebär

att förtullning sker först

när varorna lämnar lagret.

På så vis slipper Gray’s

ligga ute med skattepengar

innan varorna sålts.

● När Posten Logistik etiketterat

varorna packas och pallas de igen

och lagras på någon av Gray’s

1 500 pallplatser i väntan på

förtullning och utleverans.

Göteborg

på ingång och när containern är framme får lagret en

● Utleveranserna

går till kunder i

Sverige, Finland,

Norge och Danmark

med Posten Logistiks

palltjänst PALL.

ETT. Till de stora

butikskedjornas

centrallager skickas

hela bulklaster.

tera för hand och det hjälper Samhall oss med i dag,

prioriteringslista baserad på lagerkapacitet och vad säger Siv-Inger Gustafsson.

som efterfrågas. Men det är inte bara att

Etiketteringen är den mest arbetskrä-

tömma containrarna och ställa in pallarna

vande delen av Posten Logistiks uppdrag

i lagerhyllorna. Först måste nästan varje

för Gray’s. En stor del av lagrets yta tas upp

kartong tömmas och innehållet märkas

av cirka 25 personer som bara arbetar med

med innehållsförteckning på svenska,

att klistra etiketter. Strax intill står etiket-

danska, norska eller finska. Det är ett

teringsmaskinen, som även den behöver

lagkrav på direktimporterade livsmedel.

bemannas. Kartonger töms på varor som

Totalt hanterar Posten Logistik 370 olika

matas in i maskinen, etiketteras och rullar

produkter åt Gray’s, vilket betyder nästan

ut i andra änden. Sedan packas de på nytt.

lika många olika innehållsförteckningar.

Siv-Inger Gustafsson

Framgångarna för Gray’s fortsätter, och

Nästan 6 900 000 etiketter gick åt förra

i höst expanderar företaget till Tyskland

året.

och Polen. Då ska etiketteringsmaskinen få

– Vi har en maskin som skriver ut etiketterna och en utökad kapacitet, för även dessa varor kommer att

som klistrar på dem. Men många varor måste vi etiket- passera genom Posten Logistiks lager på Hisingen. n


»Duellen

Dropshipping, eller?

Rapunzel of Sweden säljer löshår under eget varumärke och med

eget lager. Katshing däremot låter tillverkaren skicka varorna direkt till

kunden. Konceptet, dropshipping, är inget nytt, men har nu blivit hett

inom e-handeln.

”Utan lager kan vi lägga

allt fokus på kunden”

Ja!

Vad är de starkaste argumenten för dropshipping?

– Låg kapitalbindning och brett sortiment.

Mobiltelefoner är dyra och tappar snabbt i värde om de ligger

på lager. Vi slipper också arbetet med logistik och kan

lägga allt fokus på kunden.

Vilka är nackdelarna?

– Man släpper ifrån sig kontrollen över distribution och

produkter. Sen finns det risk för fördyring, man har inte

samma möjlighet att pressa priser.

Men hur konkurrerar man när alla har samma

leverantör?

– Det är den magiska frågan. Pris är ett

sekundärt konkurrensmedel eftersom alla

säljer samma produkter och abonnemang.

För oss handlar det om köpupplevelse, att

ha en inbjudande sajt och bra produktpresentationer.

Och snabba leveranser och bra

köpvillkor.

Hur garanterar ni kvaliteten

utan kontroll över logistiken?

– Jag skulle säga att vi

har minst lika bra koll på

logistiken som andra. Vi har

ständig kontakt med leverantörer

och ser till att

varenda liten tråkig detalj

fungerar. På internet

råder total transparens

– är vår leverans en dag

försenad bränner kunden

oss på chatten direkt.

Är hemsidan slö i en sekund byter

man till konkurrenten. Vi är långt

vassare än en fysisk butik i alla

avseenden, det måste vi vara.

ANDERS STEEN

Styrelseordförande

Katshing Sverige

”Med eget lager kan vi säkra

kvaliteten på produkterna”

Nej!

Vad är fördelarna med eget lager?

– Att kunna behålla den personliga prägeln.

Vid en felbeställning kan till exempel kundtjänst

springa ned och ändra i en färdigpaketerad order.

Och det är en stor fördel att kunna se över produktkvaliteten

eftersom vi säljer ett eget varumärke med egna

garantier.

Finns det nackdelar?

– Jag ser inga nackdelar. Jag ser inte hur jag kan leverera

en helhet och utveckla företaget om jag inte själv kan

gå och packa en order själv ibland.

Hur ser er logistiklösning ut?

– Vi har ett eget löshårsvarumärke med

ungefär 900 artiklar som säljs via vår

onlineshop. Vi levererar ungefär 7 500

paket i månaden till hela världen, främst

Sverige, övriga Norden, Tyskland, Polen

och USA. Lagret finns vid huvudkontoret

i Umeå och varorna skickas

med Posten, UPS eller Swisspost.

Viktigast för oss är att ha bra

kvalitet, snabba leveranser,

fungerande returer och bra

kundservice som kan ge

hjälp och råd.

Hur fungerar det att ha

lagret i Umeå?

– Jättebra, vid beställning

före 15.00 levererar

vi nästa dag i hela Sverige.

Så länge det finns logistikleverantörer

som kan erbjuda de

tjänster vi behöver här finns det

ingen anledning att flytta.

IDA BAcklUND

Vd Rapunzel of Sweden

FOTO: ChRiSTeR ehRLiNg, RAPUNzeL OF SweDeN

tempo 2.2012 21


»Teknik

Så funkar det

Lagerarbetare som samarbetar med förarlösa

truckar. Det är ett nytt spännande användningsområde

för röstbaserad lagerhantering.

Enligt Joakim Stannow, chef för Optiscan Group

Sverige, kan kombinationen, som kallas Pick-n-

Go, ge mer än 50 procents högre produktivitet.

– Det är en av de stora innovationerna inom

lagerplock och intresset bara ökar, säger han.

Lösningen går ut på att förarlösa truckar,

eller Automated Guided Vehicles (AGV), kopplas

ihop med röststyrningssystemet. Sedan får

22 t empo 2.2012

Text: Hilda Hultén

Styr lagret

med rösten

Kvittering av plock

Användaren talar om för systemet

när en vara är plockad och

får då information om nästa vara

som ska plockas. Han eller hon

kan även rapportera avvikelser

till systemet.

Plocklistor i bärbar terminal

Operatörsuppdrag, det vill

säga plocklistor, hämtas till

den bärbara terminalen som

är fäst vid bältet och kommuniceras

till operatören

via headsetet.

Förarlösa truckar nästa stora trend inom röststyrning

både lagerarbetaren och trucken information

om var produkten som ska plockas finns.

Plockaren lastar varan på trucken som,

när den är full, själv kör till gods- eller packstationen.

Sedan möter en ny tom truck upp

plockaren på nästa packställe.

Röststyrning lämpar sig extra väl för plock.

Men Asger Sandberg Petersen på Apport

Systems i Danmark tror att det kommer bli allt

vanligare i fler delar av lagerverksamheten.

Till exempel i godsmottagningen.

– I den senaste teknikplattformen för röst

Röstbaserad lagerhantering har slagit

igenom på bred front de senaste

åren. tekniken fungerar med vilket

lagerstyrningssystem (WmS) som

helst. Speciellt populärt är det inom

dagligvaruhandeln, där i princip alla

stora nordiska aktörer använder röst

för lagerplocket.

Trådlöst system

Voiceenheterna kommunicerar

med lagerstyrningssystemet

över ett trådlöst nätverk

(WLAN).

Händerna fria

Eftersom all kommunikation

sker via headset har användaren

händer och ögon fria för att

koncentrera sig på arbetet. Detta

förenklar plockningen, ger ökad

effektivitet och färre felplock,

men skapar också bättre ergonomi

och arbetsmiljö.

går det att koppla till skärmar och annan teknik,

vilket är en stor fördel i en godsmottagning där

det ofta behövs mer information än vad som går

att få genom röstterminalen, säger han.

ILLuSTRATIOn: MATTIAS KÄLL


Fråga fyra

Om

Pick-by-Voice

Hur ser

framtiden

för röststyrda

lager ut?

För vilka sorts

lager lämpar

sig röststyrning?

Vilka är

de största

utmaningarna

när man inför

ett röstsystem?

Mikko Mertjärvi

Optiscan Group

Finland

– Vi ser mer röststyrt plock

av komplicerade produkter

som ost och kött, frukt och

grönt, textilier och produkter

med höga kvalitetskrav

som läkemedel. Tekniskt

kan RFID spela en roll för att

förenkla serie- eller batchnummerhantering

för vissa

produktgrupper.

– Röst är en jättebra lösning

med kort återbetalningstid

om man vill öka produktiviteten,

och få bättre

operativ kontroll och total

processynlighet i lager med

dagligt manuellt plock. I

fryslager och inom e-handel

är de självklara vinnare.

– Det viktigaste är att ta

hand om personalen. Röst

är en mycket ”personlig”

teknologi och ett framgångsrikt

projekt kräver att

alla är med från början.

Asger Sandberg Petersen

Apport Systems

Danmark

– Det senaste inom röststyrning

är en teknik-

plattform som gör det

möjligt att kombinera röststyrningen

med skärmar,

vilket ger nya möjligheter.

– Röststyrning kan användas

inom alla typer av lager.

Men mest nytta gör systemen

i verksamheter där

många varor plockas på

korta distanser, som på

större grossistlager och

reservdelslager.

Systemen som öppnar arbetsmarknaden

Utländsk arbetskraft är vanlig på lager i alla

nordiska länder. Fördelen med röstsystem

är att de inte är språkberoende.

– Innan finanskrisen var det omöjligt att få tag

på lagerpersonal i Danmark och företagen fick ta in

arbetskraft från länder som Polen och Litauen. några

av våra kunder hade stor nytta av röstsystemen då,

berättar Asger Sandberg Petersen, försäljningsdirektör

på danska Apport Systems.

– Röststyrning är bara en

hårdvara och ska gå att

kombinera med vilken mjukvara

som helst. WMS som

inte är röstkompatibla kommer

inte att överleva. Den

största utmaningen är att få

acceptans hos användarna.

Joakim Stannow

Optiscan Group

Sverige

– Vi ser ännu bättre stöd för

röst vid alla processer på

lagret vilket ökar produktiviteten

och kvaliteten. Vi

ser också ökad användning

utanför lager, till exempel

för brev- och paketsortering.

– Generellt ser vi inga

begränsningar när det gäller

tillämpningar eller storlek

på lagret. Vi har kunder med

tre personer på lagret och

de med 1 000 samtidiga

användare. Röst lämpar sig

till exempel väl på plockintensiva

lager eller där det är

extremt viktigt att undvika

felplock.

– I alla förändringsprojekt är

det viktigt att arbeta med

change management för att

nå full effekt av investeringen.

Det fokuserar vi

mycket på med våra kunder.

Jarle Hotvedt

Consafe Logistics

Norge

– Vi ser att röst kan användas

inom allt fler områden

på lagret, som inventering,

pallförflyttning och pack-

ning/leverans. Med de nya

teknikplattformarna går

röststyrning att använda

med en vanlig PC, vilket

öppnar för bredare användning.

– Mest effekt får röst-

styrning i lager där plockintensiteten

är hög och där

det finns fasta plockrundor

och snabba beställningar

genom lagret.

– Att användarna ska vänja

sig vid tekniken och förstå

den digitala rösten. Men det

handlar om ett begränsat

antal kommandon, så det

brukar gå snabbt.

För att ett röstsystem ska förstå en ny

användares kommandon börjar personen

med att läsa in sin röstprofil. Det

tar ungefär 30 minuter. Bland annat läses

siffrorna 1 – 9 och ett antal kortkommandon

in i systemet. Typiskt är att systemet

talar det lokala språket och att användaren

kan välja att svara på sitt modersmål.

Lagerarbetaren kan alltså tala vilket språk

som helst.

tempo 2.2012 23


»Nordic update

42%

uNdersökNiNg

24 t empo 2.2012

Så stor del av

EU:s befolkning

uppgav år 2011

att de e-handlat

under de senaste

tolv månaderna.

År 2004 var siffran

20 procent.

DEN NorDISKa

marKNaDEN I

SIFFror

Nordborna e-handlar mest

Enligt siffror från Eurostat är nordborna bland de flitigaste e-handlarna i EU.

När det gäller hur många procent av ett lands befolkning som år 2011 uppgav

att de e-handlat under de senaste tolv månaderna kommer Storbritannien på första plats,

Sverige på andra, Danmark på tredje och Finland på sjätte plats.

Källa: CompUtErS aND thE INtErNEt IN hoUSEholDS aND ENtErprISES, EUroStat

E-handeln i Norden 2012

Så vill norrmän, svenskar, finnar och danskar handla på nätet.

drygt åtta av tio nordbor (83 %) har handlat

varor på nätet det senaste året.

Det handlar vi mest av

topp tre i alla nordiska länder är böcker, hemelektronik

och kläder/skor. däremot skiljer sig ordningen mellan

länderna. det är även dessa varor vi e-handlar mest av

från utlandet.

Så vill vi betala

Faktura i efterskott

Direktbetalning genom egen bank

Kontokort eller kreditkort

PayPal eller liknande

27 %

24 %

39 %

6 %

tre vanligaste anledningarna att välja

nätet över en traditionell butik.

54 %

24 %

16 %

ÖKat UtbUD bIllIgarE ENKElhEt

4 % 5 %

77 %

11 %

59 %

12 %

18 %

10%

31 %

25 %

SvErIgE DaNmarK NorgE FINlaND

32 %

5 %


Europas bästa region

Fdi Magazine’s (som ägs av Financial Times) har publicerat en undersökning

som betygsätter Europas städer och regioner utifrån ekonomisk potential,

kostnadseffektivitet, arbetskraftstillgång, livskvalitet, företagsklimat, och

Fdi:s egna kriterier. Storstockholm rankas som bästa region alla kategorier, följt

av sydöstra Storbritannien och Köpenhamn. Bästa europeiska stad är London.

Stockholm hamnar på plats 10, Köpenhamn på 12, och Oslo på 17.

Källa: EUropEaN CIty oF thE FUtUrE 2012/13

Viktiga egenskaper hos en webbshop

76 %

Lägst pris

80 %

Lätt att

hitta på

sajten

91 %

Bra och

tydlig information

och bilder

{ 70 %}

Det gör vi före köpet

Använder en sökmotor

Tittar på priser på jämförelsesajter

Läser andra konsumenters omdömen

Tittar på varan i en postorderkatalog

Tittar på och/eller provar varan i en vanlig butik

Använder sociala medier

94 %

Tydligt

totalpris

55 %

Inte

behöva

registrera

sig

Danskarna vill inte registrera sig

Danmark sticker ut när det gäller registrering.

Här anger 70 % att det är viktigt att inte behöva

registrera sig på webbshopen. I Norge är

siffran 44 %, i Sverige 52 % och Finland 55 %.

69 %

63 %

51 %

19 %

24 %

12 %

79 %

67 %

41 %

16 %

17 %

8 %

64 %

58 %

49 %

63 %

Företag/

varumärke

jag känner

till

48 %

Snabb leverans

(max

3 dagar)

Norden

i snitt

2012

40 %

Fraktfritt

Snabb leverans en konkurrensfördel

Nästan hälften tycker att snabb leverans, max 3

dagar, är viktigt. För den halva som inte tycker det

är lika viktigt finns det alltså goda möjligheter att

överträffa förväntningarna.

Utlandet topp 5 de länder nordborna i snitt helst e-handlar från, förutom hemlandet.

21 %

21 %

21 %

StorbrItaNNIEN USa tySKlaND SvErIgE KINa

61 %

54 %

40 %

30 %

17 %

9 %

Svarsalternativ: ”Alltid” + ”Mycket ofta” + Ganska ofta”.

57 % 44 % 29 % 21 % 13 %

NorDEN

I SNItt 2012

69 %

61 %

46 %

21 %

20 %

12 %

Sökande danskar

Danmark må ligga lägst

när det gäller att använda

sociala medier före ett

köp, men däremot

använder de sökmotorer

mest.

Katalogen står sig

Postorderkatalogen

håller ställningen,

speciellt i Finland. Här

tittar tre av tio på varan i

en postorderkatalog eller

motsvarande inför köpet.

Sociala norrmän

Norrmännen ligger högst

i användningen av sociala

medier.

Fråga: Från vilka länder har du

handlat varor på internet från

utlandet? Med utlandet avses

det land som du upplever vara

e-handelsbutikens hemvist.

Bas: e-handlar från utlandet.

KäLLA: E-HANDELN I NOrDEN 2012, POSTEN LOGISTIK

tempo 2.2012 25


»Nordic update

spaning

trendspaning

26 t empo 2.2012

Fixa returen

oavsett om du gör affärer med privatpersoner eller

företag kan returfrakt bli ett huvudbry.

Här är två tjänster som löser dem på ett smidigt sätt.

Returer av företagspaket

och pall

Returuppdrag/Collection Request är

en tilläggstjänst till DPD Företagspaket

och PALL.ETT. Med tjänsten får du

full koll på returer från leverantörer

och samarbetspartners. Du bokar

nämligen själv upphämtningen i Pacsoft

Online, Posten Logistiks system för

företagskunder. Godset hämtas sedan

hos avsändaren och levereras till dig eller

en tredje part.

Du kan även använda Returuppdrag/

Collection Request för dropshipping.

Om du till exempel säljer något på din

hemsida kan du låta tillverkaren skicka

det direkt från sitt eget lager till din kund.

Returer av paket

till privatpersoner

Skickar ditt företag paket till privatpersoner

med MyPack och vill underlätta

för dem att göra returer? Använd då

tjänsten MyPack Return. Om du bifogar

en returfraktsedel kan mottagaren lämna

in paketet hos något av Postens ombud

i Norge, Danmark, Finland eller Sverige.

Paketet går sedan raka vägen tillbaka till

dig, och utkörningen ingår.

Ring gärna Posten Logistiks

kundtjänst om du vill veta

mer: 0771-33 33 10

Enklare att skicka

pall till Europa

Posten Logistik har förbättrat sin palltjänst, PALL.ETT,

för transporter till Europa. Transporttiderna har förbättrats

och godset är numera spårbart ända fram till mottagaren.

paLL.ett

erbjuder

» Enkel hantering och

enhetliga rutiner och

villkor i Norden och

Europa.

» Hög tillgänglighet

Posten Logistik finns

nära både dig och

dina kunder.

» Överlägsna

leveranstider.

Kolla in

Postens nya

hemsida

nya tjänster för

enklare spårning

Posten har fått en ny hemsida.

Och nya tjänster för spårning

av gods.

» Spåra brev, paket och pall. Här

finns alla spårningshändelser för

paket och pallar som hanteras av

Posten Logistik i Sverige, Danmark,

Finland, Norge och Centraleuropa,

samt svenska och danska brev.

» Geografisk täckning. Här kan du

skriva in det avsändande postnumret

och få upp en karta som visar leveranstider

för Posten Logistiks tjänster i

Sverige, Danmark, Norge och Finland.

» Beräkna leveranstid för paket

och pall. Gör det möjligt att beräkna

mycket exakta leveranstider från

en ort till ett annan, ända ned på

gatunivå.

posten.se/sv/logistik/Verktyg


Undersökning

Så vet du vad

kunderna tycker

Fokusera inte för mycket på kunder som är negativa. en ny undersökning visar att

en femtedel av alla positiva produktrecensioner på nätet även innehåller konstruktiva

kommentarer som är värdefulla för tillverkare och återförsäljare.

2,5 %

innehåller

synpunkter på

lagersaldot, att

det ska finnas fler

produkter i lager.

2,5 %

av recensionerna

jämför produkten

med andra

liknande.

14,5 %

innehåller problemrapporter,

som att

en produkt slutar

fungera.

Vanliga synpunkter i positiva recensioner

Få ett exemplar av Logistikordboken

Den uppskattade Logistik ordboken finns i en uppdaterad version.

Boken är sammanställd av Mats Abrahamsson, Professor i logistik vid

Linköpings universitet, i samarbete med experter från Posten Logistik.

Beställ den kostnadsfritt genom att maila tempo@posten.se.

Boken finns även som pdf på:

www.posten.se/logistik ordboken.pdf

1,0 %

innehåller

önskemål om

att få tillbaka

en äldre

version av

produkten.

37,5 %

innehåller förslag

på hur produkten

kan bli ännu

bättre.

42,5 %

innehåller

önskemål om

andra färger,

storlekar,

etxtmodeller

etcetera i

recensionen.

KäLLa: THe CoNverSaTioN iNDex voLume 3, BazaarvoiCe

tempo 2.2012 27


POSTTIDNING B

Posten Logistik

105 00 Stockholm

Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Hos oss är alla paket lika viktiga, oavsett om de ska till Danmark, Norge, Finland

eller Sverige. Vi vet ju inte vad de innehåller.

Vad du än ska skicka, från små paket till hela pallar, så kan vi hjälpa dig.

Vårt heltäckande nätverk gör det lika lätt att skicka till Norden som inom Sverige.

Vi har 4 400 nordiska utlämningsställen (fl er än någon annan) och vi är

ensamma om att leverera till alla företag i Norden varje dag. Skicka därför med

oss när du vill ha nöjda kunder – privatpersoner såväl som företag.

Läs mer om våra tjänster på posten.se/export

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!