YORK Novenco Bostadsventilation Lösningen för det 21. århundradet

novenco.biz

YORK Novenco Bostadsventilation Lösningen för det 21. århundradet

Bostadsventilation

BVN-22

Centralt frånluftssystem med

behovsstyrt luftflöde. Alla ventilationskomponenter

som

ingår i systemet, är utvecklade,

så att de innehåller alla

myndighetskrav och regler.

Vid anslutning till godkänt

kanalsystem kan ventilationssystemet

godkännas som

EI30. BVN-22 innehåller

inga brännbara material.

Konstanttryckregulatorn

placeras i närheten av boxfläkten,

så den är lätt att finjustera

till det slutliga systemtryckfallet.

Tryckgivarens mätsond

monteras i huvudkanalen

mellan de två nedre lägenheterna,

och tryckgivaren placeras

i neutralt tryckområde,

exempelvis källare eller vind.

More magazines by this user
Similar magazines