NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV JUNI 2011

krav.se

NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV JUNI 2011

JUNI 2011

KRAV-aktuellt

NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV


organisation

Ny medlem i KRAV

KRAV har fått en ny medlem,

Sodexo, ett företag som erbjuder

tjänster och service inom bland annat

måltider till näringsliv och offentlig

sektor. Sodexo bedriver ett aktivt

hållbarhetsarbete och ser medlemskapet

i KRAV som en del av detta.

KRAV har därmed 27 medlemmar

vilka utgör föreningens ägare.

Halva KRAVs styrelse

förnyad

Fyra nya personer valdes in i KRAVs

styrelse på årsstämman i april. De

fyra är Helena Donar, marknadsdirektör

vid Arla Foods Sverige;

Ethel Forsberg, konsult och partner

i U&W och tidigare generaldirektör

för KemI; Elisabeth Gauffin, drivande

kraft i den uppländska mejeriföreningen

Sju Gårdar, samt Sven-Åke

Nordqvist, numera konsult med tidigare

erfarenhet från chefsbefattningar

inom holländska Ahold och ICA.

Bo Berg, Svante Axelsson, Marie

Anne Björk Nylander, Bo Rasmussen

och Helena Röcklinsberg fortsätter i

styrelsen. Läs mer på:

www.krav.se/KRAV-aktuellt

KRAV-aktuellt

Redaktör: Solweig Wall Ellström

solweig.wall.ellstrom@krav.se

Tel: 018-17 45 20

Formgivning: José Barrios Lancellotti

Ansvarig utgivare: Solweig Wall Ellström

Utgiven av KRAV

Box 1037, 751 40 Uppsala

Tel: 018-15 89 00 • e-post: info@krav.se

webb: www.krav.se/krav-aktuellt

Repro och tryck: Grafiska Punkten, Växjö

Omslagets foto:

Heimer & company Foto: Johan Ståhlberg

2 Juni 2011

Alla de konstruktiva remissvar

som vi fick in under våren har

hjälpt oss förbättra förslagen till

allmänna regler och djurregler.

KRAV – en spjutspets på den

ekologiska marknaden

Under våren har KRAVs förslag på

nya förbättrade djurregler och allmänna

regler diskuterats livligt. Vi är

oerhört tacksamma för debatten och

engagemanget. I över 25 års tid har vi

arbetat med att förbättra och utveckla

reglerna på ett dynamiskt och demokratiskt

sätt. Era åsikter är värdefulla

för KRAV.

KRAVs 27 medlemmar har tydligt

sagt att vi ska vara en spjutspets på

den ekologiska marknaden, att vi ska

gå längre än EUs miniminivå för ekologisk

produktion. KRAV har redan

betydligt mer långtgående regler för

djuromsorg i jämförelse med EU och

någon motsvarighet till KRAVs regler

om socialt ansvar och klimat finns

inte.

Att ständigt förbättra våra regler är

ingen lätt uppgift och ska inte heller

vara det. Samtidigt som reglerna ska

vara så bra som möjligt för människan,

djuren, miljön och klimatet ska

de vara praktiskt användbara och

lönsamma för över 4 000 KRAV-lantbrukare

och över 500 livsmedelsförädlare.

Nyligen berättade Per-Åke Nilsson

på Wanås gods för tidningen ATL om

hur energikartläggningen, som är ett

av förslagen i KRAVs allmänna regler,

spar in på både kilowatttimmar och

pengar. Elisabeth Gauffin på Stabby

Gård utanför Uppsala vittnar om

liknande energibesparingar i senaste

numret av Ekologiskt Lantbruk.

Att det finns stora möjligheter att

förbättra det redan klimatsmarta ekologiska

lantbruket vet vi. Nya forskningsrön

visar att det är fullt möjligt

och undersökningar visar att konsumenterna

efterfrågar mat som producerats

med hänsyn till både miljön och

klimatet.

Alla de konstruktiva remissvar som

vi fick in under våren har hjälpt oss

förbättra förslagen till allmänna regler

och djurregler. Om dessa beslutar styrelsen

i mitten av juni.

Vad gäller de ändringsförslag av

djurreglerna som vi drog tillbaka tidigare

i våras är en ny, omarbetad remiss

på gång. KRAV kommer också

att göra en översyn av reglerna för

lammproduktion liksom växtodlingsreglerna

där revisionen precis påbörjats.

Vi jobbar vidare mot bättre och tydligare

regler. Hör gärna av dig med

dina synpunkter. Vi lyssnar!

Lars Hällbom

Regelchef, telefon 018-17 45 18

De nya reglerna börjar gälla första januari

2012, men redan första juli hittar

du dem på www.krav.se/kravsregler

(välj ”visa kommande version” i rutan

till höger). Den tryckta regelboken för

2012 kommer ut första oktober.

Remisserna och svaren på dem hittar

du på www.krav.se/regelremisser.


Uppåt för ekoförsäljningen

på Systembolaget

Systembolagets försäljning av drycker

från ekologiskt odlade produkter ökade

med 52 procent första kvartalet i

år jämfört med samma period förra

året. Under kvartalet såldes över tre

miljoner liter ekologisk dryck varav

2 416 529 liter vin och 501 534 liter

öl. Systembolagets totala försäljning

visade däremot en svag minskning.

– Fler och fler kunder upptäcker och

väljer ekologiskt, säger Lennart Agén,

presschef på Systembolaget.

– Jag tror att den ökade försäljningen

beror på en ökad medvetenhet om

hälsa och miljö, vilket ger ett aktivt

val av ekologiskt. Något som också

genomsyrar hela handeln.

Systembolaget söker nu aktivt för

att fortsätta utöka det ekologiska sortimentet.

Många nya lantbrukare

Preliminära siffror för antalet lantbrukare

med växtodling som är anslutna

till KRAV visar drygt 130 fler än förra

året, vilket är en ökning med tre procent.

26 procent av de nytillkomna

finns i Västra Götaland, 10 procent i

Skåne och 10 procent i Östergötland.

Nu finns det KRAV-märkt kött under

ICAs eget varumärke för ekologiskt,

ICA I love eco. I början av mars kom

sex nötköttsprodukter ut i butik: lövbiff

av innanlår, högrev, entrecôte i

skivor, ryggbiff i skivor, oxfilé i skivor

och finmald nötfärs. I maj lanserades

fyra fläskprodukter: blandfärs, kotlett

med ben, karré med ben och fläskfilé.

Det ekologiska köttet ska vara

KRAV-märkt för att få säljas under

varumärket ICA I love eco.

– Det är för att KRAV har högre

krav på djuromsorgen, säger Magda-

Antalet djurhållare är drygt 90 fler än

förra året, vilket motsvarar en ökning

på nästan 4 procent. 25 procent av de

nyanslutna finns i Västra Götaland,

13 procent i Östergötland och 11 procent

i Södermanland.

ICA I love eco satsar på KRAV-kött

lena Sekkenes, ICAs

avdelning för miljö

& socialt ansvar.

Eva Forsbäck,

produktutvecklare

på ICA, förväntar

sig en bra försäljning.

– ICA satsar på ett brett ekologiskt

sortiment. Vi saknade ICA I love eco

produkter i den här kategorin och såg

att det fanns en stor potential. ICA I

love eco köttet har hittills sålt över

förväntan och responsen från butikerna

har varit mycket positiv, säger hon.

notiser

Bosarps kyckling blir

Änglamarkskyckling

Nu säljs den KRAV-certifierade

Bosarpskycklingen som Änglamarkskyckling

i alla Coops butiker.

– Det är en naturlig utveckling av

ett mycket bra samarbete med Coop

som vi haft under lång tid, säger

Birgitta Alwén på Bosarp.

I andra butiker kommer kycklingen

att fortsätta säljas under

namnet Bosarp. Till kundlistan hör

även Operakällaren och Matsalen på

Grand Hôtel i Stockholm.

På grund av sjukdom säljer

Claes och Birgitta Alwén gården och

produktionen av kyckling. Familjen

kommer dock att fortsätta att äga

och driva bolaget.

13,5 procent eko i

offentlig sektor

2010 var den ekologiska andelen

av inköpta livsmedel i landsting och

kommuner 13,5 procent. Det visar

Ekomatcentrums sammanställning.

30 kommuner och landsting har passerat

25 procent. (Källa Ekowebb)

Grattis till

KRAV-certifierade restaurangen

PM & Vänner i Växjö, som blev

utsedd till Årets Ekokrog på den

prestigefyllda White Guide galan.

– Thomas Berglund, Almnäs Bruk

som tog emot pris av Västra Gastronomiska

Akademin med motiveringen

”För kreativ och framsynt

företagsutveckling i gastronomins

tjänst”.

– Botulf Bernhard, Solmarka gård

söder om Kalmar, vars ägg kom på

första plats i matkedjan Cajsa Wargs

blindtest av ägg inför påskhelgen.

– De tre KRAV-producenter som

fått bidrag ur Flory Gates stipendiefond

Fred med jorden. De tre är Martina

Olsson som driver det småländska

företaget Fruemöllans bär, Anette

Isacsson Valtersten i Mellangård

på Vikbolandet i Östergötland som

utvecklar försäljning av skrädmjöl

och havre samt Hanna Rydström på

mjölkgården Lovö Prästgård i Drottningsholm.

Juni 2011

3


Gott vin och goda bullar har

mycket gemensamt

− Ekologisk frukt och grönt smakar

mycket mer, det vet alla kockar av

rang. Det säger lantbrukaren Anders

Lunneryd på Lundens gård öster om

Trollhättan och han vet mycket om

smak. Redan som barn fick han träna

på att känna smaker och fundera över

dofter. Matintresset var stort i hemmet

och det pratades mycket om hur mat

och dryck smakade.

I tjugoårsåldern blev Anders vinskribent,

den yngste i landet. Sedan dess

har han lett mänger av vinprovningar

och vet vad som gäller för att ett vin

ska bli gott. Höga skördar är till exempel

inte något att sträva efter.

− Ju fler druvor på rankan desto mindre

smak, säger han och berättar att

man beskär rankorna kraftigt för att

få färre druvor. Det ger ett tättpackat

vin med lång eftersmak och fruktighet.

Därför har vinlagarna i de olika vindistrikten

alltid skördeuttagsbegränsningar

för högt klassade viner.

Kemiska bekämpningsmedel är heller

inget för goda viner. Anders förklarar

att övervägande delen av de som

producerar de finaste vinerna inte använder

sådana medel.

Själv var Anders konventionell

spannmålsbonde fram till 1998, då

han lade om till KRAV-odling. Han

fortsatte med spannmålsodling, men

ville tillämpa sina kunskaper om hur

vin blir gott. I vinsammanhang talar

man om terroiren som beror av hur

man odlar vinet, vilka sorter man använder,

jordarten och mikroklimatet.

− Vi spannmålsodlare ligger flera

hundra år efter vinproducenterna, säger

Anders som berättar att han sökte

sig fram för att hitta en odling som

kunde ge en smakupplevelse.

− Då hittade dinkeln mig.

Anders hade hört att dinkel kan ge

ett fantastiskt bröd och kom i kontakt

med föreningen Allkorn som främjar

ekologiskt utsäde av gamla sorter där

det viktigaste kriteriet är smaken.

Dinkel, som även kallas spelt, är en

4 Juni 2011

gammal veteart som har ett yttre skal

som måste tas bort innan det kan malas.

KRAV-odling i kombination med

dinkel ger inte en skörd på tio ton per

hektar som konventionell veteodling

kan göra, men Anders menar att de extra

kilona bara ger tomma kolhydrater

och att det visar sig i smaken.

− Man ska låta smaklökarna bestämma,

säger han.

Och njutningen handlar också om

nyttigheter, för ett riktigt välsmakande

bröd är också rikt på näringsämnen,

menar han.

− Bröd på gamla spannmålssorter

med mer selen smakar bättre.

Anders menar att vi människor har

ett smaksinne för att vi ska kunna välja

ut vad som är nyttigt för oss, varför

skulle naturen annars ha utrustat oss

med det?

Det finns också forskningsresultat

som pekar i denna riktning. Hans Larsson,

Allkorns ordförande och forskare

vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet),

undersöker näringsinnehållet i stråsäd.

− Jag har arbetat med de gamla sorterna

i 15 år och de ligger bäst i smak,

säger han.

Foto: Niclas Dagman

− De senaste åren har vi analyserat

mineraler, antioxidanter och proteiner

och de analyserna visar högre innehåll

för dessa sorter.

Anders Lunneryd mal sin dinkel i

den lokala kvarnen tillsammans med

andra dinkelodlare i Västergötland och

säljer till lokala butiker och bagerier.

− Det går jättebra, säger han och

berättar om ett bageri de levererar till

som ser dinkelns kvalité som en del av

deras mervärde.

− Nu har vi nått ända fram. De förstår

vad det handlar om, tillägger han.

Varför blir då en kanelbulle av dinkel

så god?

− Ett nygräddat äkta dinkelbröd doftar

fantastiskt av rostade kärnor, inkråmet

har en mycket fyllig smak och

lång nötaktig eftersmak och brödet har

en tyngd i karaktären, vilket ger en tillfredställande

mättnad som varar länge.

Solweig Wall Ellström / KRAV.

Foto: Anders Lunneryd Foto: Anders Lunneryd


Nu lanserar KRAV ett nytt koncept för kommunikation

där smaken står i centrum. Budskapet är

”Ta tillbaka smaken!”

– Vi ska bli lite mer kaxiga i vår kommunikation,

framhålla smaken och uppmana konsumenten att

njuta, säger Katarina Wolf, chef för marknadskommunikation

KRAV.

KRAVs senaste SIFO-undersökning visar tydligt

att för att locka till köp är det viktigt att lyfta fram

att KRAV-märkt mat smakar gott, att märkningen

baseras på expertkunskap och att den bidrar till

biologisk mångfald. Sedan Katarina i januari 2011

tillträdde som chef för marknadskommunikation

har hon utifrån dessa bakgrundsfakta lett arbetet

med att ta fram det nya konceptet.

– Det är en känsla av god smak vi vill förmedla

och vi ska kommunicera med folk som är

intresserade men ännu inte stora ekokonsumenter,

säger Katarina.

– Bilden vi förmedlar ska inte i första

hand vara för finsmakare utan handla

om njutningen med människor

i olika åldrar som äter. Alla ska

kunna känna igen sig.

Katarina förklarar att budskapet

passar bra såväl i butik som

på mässor och kan användas på

många olika sätt. Det är också

tänkt att symbolprodukter som

på ett bra sätt illustrerar fördelarna

med KRAV-märkt ska

användas, till exempel mjölk.

En annonskampanj med banners som uttrycker KRAVs nya koncept ”Ta tillbaka

smaken” blir det på 50 webbplatser under fem veckor i början av sommaren, när

människor i allt högre grad börjar njuta av maten, gärna utomhus. Det blir också

annonser i fem livsstilsmagasin.

Smaken förstärks på krav.se

Nu blir det mer smak på webben. Inför högtider och sommarens grillstunder

kommer KRAV att presentera inspirerande texter och bilder

på god mat och dryck. Recept blir det förstås och jordgubbsälskaren

kommer att hitta listan över KRAV- certifierade jordgubbsodlare.

Tipsa gärna om recept och nya produkter till kristin.cooper@krav.se

eller paula.cederberg@krav.se.

Katarina Wolf, chef för marknadskommunikation på KRAV.

Juni 2011

5


notiser

Egenkontroll

för äggproduktion

Nu kan äggproducenter göra en egenkontroll

med stöd av en checklista

för att se att man följer KRAVs regler.

Listan finns på www.krav.se/lantbruk.

I början av maj höll KRAV dessutom

en utbildningsdag för certifieringsorganens

revisorer kring reglerna

för äggproduktion, så att revisionerna

görs på ett enhetligt sätt.

Plan för regelrevisioner

Planen ses över i samband med att

KRAVs styrelse diskuterar hur och

när klimatanpassningen av KRAVs

djurregler ska göras.

Anna Ellströms

KRAV på besök

Via bild, text och film kan du ta del

av Anna Ellströms besök på KRAVcertifierade

lantbruk. Adressen är

www.krav.se /lantbruk.

Vill du ha e-post från

KRAV?

Är du lantbrukare och vill ha riktad

information från KRAV via e-post?

Skicka din e-postadress till:

anna.ellstrom@krav.se.

Du får också gärna lämna ditt

mobilnummer för eventuella smsutskick

i framtiden.

Tips

Design- och kommunikationsbyråer

som fokuserar på

hållbarhet hittar du på:

https://sites.google.com/site/

haallbarakommunikationsbyaarer

Ekologiska Säljbolaget är

en säljpartner för företag med

ekologiska produkter som vill

ha hjälp att hantera butiksbearbetningen

inom dagligvaruhandeln.

Kontakta Mikael Palmberg

mikael@ekologiskasaljbolaget.se

6 Juni 2011

Stefan Andersson på gården Västra Ekeby utanför Kungsör, en av de växtodlare som KRAV

presenterar på sin webbplats, uppskattar utmaningen som KRAV-odlingen innebär.

Fler KRAV-växtodlare behövs

Det är god efterfrågan på KRAV-godkänt

spannmål och därmed ett ökat

behov av fler spannmålsodlare. Att

antalet KRAV-kor ökade med nästan

5 000 under förra året är en viktig orsak

till den ökade efterfrågan.

– Alla KRAV-kor behöver ekologiskt

foder så vi ser en stor möjlighet

för fler spannmålsodlare att ställa om

till KRAV för att möta den ökade efterfrågan,

säger Lars Hällbom, Regelchef

KRAV.

Sveriges största ekogård

I mars levererade Vadsbo Mjölk AB i

Västergötland sin första KRAV-certifierade

mjölk till Arla. Anläggningen

som har 950 kor och siktar på 1 200 är

nystartad och uppbyggd från grunden.

20 personer kommer att behövas för

att ta hand om alla moment i kedjan.

– Våra anställda är specialister på

sina arbetsområden som kan vara

Ekodag i Töreboda 17 juni

En av landets största KRAV-gårdar,

Slätte gård med den unge entreprenören

Emil Olsson i spetsen, bjuder

in till en Ekodag. Det utlovas bland

annat möjlighet att testa att köra radhackor

och andra redskap. Experter

inom ekologisk växtodling berättar

Under året kommer KRAV på olika

sätt att verka för att fler växtodlare

ansluter sig till KRAV.

– Det började med ett pressmeddelande

i mars om att fler växtodlare

behövs, säger Anna Ellström, KRAVs

kundansvarig för lantbrukare.

– Nu kommer vi bland annat att

presentera KRAV-växtodlare som berättar

om sin odling på vår webbplats.

Det blir både text och film.

mjölkning, kalvningar och kalvskötsel,

djurhälsa, foder, fertilitet och avel.

Det dagliga arbetet leds av två erfarna

ladugårdsförmän, säger Lars Svensson,

vd för Vadsbo Mjölk.

– Vadsbo Mjölk illustrerar att

KRAVs regler passar såväl stor- som

småskaligt lantbruk, säger Lars Nellmer,

VD för KRAV.

om odling av proteingrödor, växtnäring

och ogräs. På kvällen bjuds

det förtäring. Helt enkelt ett utmärkt

tillfälle för dig som vill prova och

testa, lära dig nytt och träffa kollegor

inom ekonäringen. Fritt inträde!

Läs mer på www.ekovax.se


Spetsa med Green Room

Att ha ett Green Room i en butik kan

vara ett sätt att spetsa den ekologiska

framtoningen. Coop Forum Sisjön

i Göteborg öppnade i höstas en 160

kvadratmeter stor sektion i butiken

med enbart ekologiska produkter och

under våren öppnade även Coop Forum

Luleå en liknande avdelning med

1 700 ekologiska produkter.

– Det har gått jättebra, det finns

kunder som kommer hit bara för att

det finns ett Green Room, säger Annki

Schöld, stormarknadschef på Coop

Forum Sisjön.

Hon förklarar att deras Green

Room är eftertraktat av både leverantörer

och kunder och försäljningsökningen

har varit större för Green

Room än för själva matavdelningen.

Nu satsar de på att få in nya produk-

Fler filmer finns på: www.krav.se/filmer

ter, till exempel glass från Lejonet &

Björnen.

Även i Luleå går försäljningen

mycket bra i den ekologiska avdelning

som här kallas Green Corner. Eija

Nilsson som varit med och utvecklat

den anser att det bästa är att alla ekologiska

produkter är samlade så att

man ser bredden av hur många ekologiska

produkter det finns.

Coop centralt hjälper de butiker

som vill ha ett Green Room. Titti

Bergholtz, chef EVM-utveckling, menar

att ett Green Room underlättar

för kunderna att hitta sortimentet och

göra köpbeslut. Och försäljningen

ökar.

– Ja, absolut, en fantastisk utveckling,

säger hon.

KRAV-film i ICAs butiks-TV

I över 100 Kvantum butiker har en

av KRAVs kortfilmer visats i butiks-

TV:n under 3-4 vårveckor. I filmen

Behöver du en välkomstskylt som visar

att din butik är KRAV-ansluten,

eller kanske ett stort KRAV-märke i

plåt för utomhusbruk på din gård, el-

träffas Arash och Stina i lunchrummet

och pratar om biologisk mångfald

och potatis.

Marknadsföringsmaterial i

KRAV-shop på webben

ler trycksaker om KRAV? Nu kan du

beställa marknadsföringsmaterial direkt

via KRAVs webb-shop. Adressen

är www.krav.se/KRAV-shop.

miljö & hälsa

Ekoodling motverkar

svält

Småskaliga odlare kan fördubbla sin

produktion inom tio år genom att

odla ekologiskt. Det visar den nya

FN-rapporten, ”Agroecology and

Right to food”.

– Dagens forskning visar att

ekologiska metoder överträffar

användningen av konstgödsel när det

gäller att öka livsmedelsproduktionen

där de hungriga bor, säger rapportens

författare Olivier De Schutter.

Enligt FN-rapporten har 57 projekt

med ekologisk odling i utvecklingsländer

visat skördeökningar med

i snitt cirka 80 procent.

Mindre salmonella

i ekokyckling

I en amerikansk studie hittades en

betydligt mindre mängd salmonellabakterier

hos ekologiska kycklingar

jämfört med konventionellt uppfödda.

Tre ekologiska och fyra konventionella

farmer undersöktes. Endast

5,6 procent av gödselproven i den

ekologiska produktionen innehöll de

magsjukeframkallande bakterierna

mot 38,8 procent av proven från konventionell

produktion. Antibiotikaresistensen

hos salmonellabakterierna

var också högre i den konventionella

driften.

Salmonellabakterier är vanligt

förekommande hos kycklingproducenter

i många länder. Hos svenska

uppfödare är förekomsten låg.

Annorlunda kväve i

konstgödslade grödor

Just nu utvecklar forskare en analysmetod

för att kunna skilja konventionellt

odlade växter från ekologiska

genom att undersöka växtens

kväveatomer.

En viktig beståndsdel i växternas

proteiner är kväve som de tar upp ur

marken. Nu har forskare upptäckt att

kvävet i växten skiljer sig beroende

på om marken gödslats med konstgödsel

eller naturlig gödsel. På naturgödslad

mark tar växterna nämligen

inte bara upp kväve som består av

lätta atomer utan också en del tyngre

kväveatomer som finns naturligt i

marken.

Källor: www.krav.se/krav-aktuellt

Juni 2011

7


www.krav.se

Baby & Barn 2011

måNGA bARN OCh vUxNA besökte

KRAVs monter på mässan Baby &

Barn i Göteborg den 15 - 17 april. Där

fanns smakprover på KRAV-märkta

juicer, kex, kakor och russin från

Semper Småfolk, Lillefogel och Smakis.

Dessutom kunde medvetna konsumenter

passa på att bli KRAV-supporter på

plats och skicka ett gratis receptvykort

till en vän.

På lekmattan med bondgårdstema

bjöds barnen in till en lekstund medan

vetgiriga föräldrar kunde ställa frågor

om KRAV eller bläddra i det inspirerande

matmagasinet REKO Mat.

I samband med mässan lyftes barnens

mat också på KRAVs webbplats

med recept och annat matnyttigt.

Milkshakes och glada kor

i gröngräset

Unga Ekokockar

UNGA EKOKOCKAR 2011, Sveriges

största kocktävling när det gäller antalet

deltagare i själva tävlingsmomenten, har

fokus på ekologiskt och närodlat och de

som tävlar är andraårselever i landets

8 Juni 2011

Foto: Paula Cederberg / KRAV

Under 2010 ökade försäljningen av

ekologisk barnmat med 23 procent.

SöNdAGEN 15 mAJ var det betessläpp

KRAV-gården Svista norr om

Uppsala. KRAV firade tillsammans med

Arla, Milkbar, ett tusental besökare

och 130 vårystra kor. Milkbar bjöd

besökarna på milkshakes med KRAVmärkta

ingredienser och KRAV delade

ut receptblad.

Mats Eriksson som driver Svista

har varit KRAV-bonde i över tio år och

ser som största fördel att han får bättre

betalt för sin mjölk.

– Jag har aldrig heller varit förtjust

i att köra med ogrässprutan och det

slipper jag ju som KRAV-bonde, säger

han. Foto: Christer Olofsson -svenskmjolk.se

restaurangskolor. Sex regionfinaler har

hållits och segrarna går till riksfinal i

Växjö 17 september.

Tävlingsledare är kocken Erik

Måneld

Postadress: KRAV Box 1037, 751 40 Uppsala

Besöksadress: Kungsängsgatan 12

Tel: 018-15 89 00 Fax: 018-13 80 40

Webb: www.krav.se E-post: info@krav.se

AXPLOCK FRÅN KRAVS VARDAG

Så framtiden.

Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Uppodlarna

och KRAV arrangerade en manifestation

på Ramsjö gård i maj, där allmänheten bland

annat kunde så frön till sitt eget bröd.

Möt människor på krav.se

Bakom varje KRAV-märkt produkt finns en

fantastisk historia att berätta. KRAV har

under den senaste tiden mer aktivt lyft dessa

historier på krav.se, ofta med hjälp av en kort

film, till exempel om fäboddrift, om att det

går att odla lök utan bekämpningsmedlen

Stomp och Totril eller om varför KRAVmärkta

druvor är en så högkvalitativ produkt.

Hör gärna av dig med tips på viktiga, roliga

och intressanta historier att berätta: kristin.

cooper@krav.se

KRAV och Milkbar

För andra sommaren i rad ska festivalkonceptet

Milkbar ge sig ut och sälja sina goda

ekologiska milkshakes. Milkbar, som sponsras

av Arla och KRAV, kommer att besöka flera

musikfestivaler runt om i landet. När det är

dags för Sveriges största festival, Peace &

Love i Borlänge, passar KRAV på att följa

med och träffa eko-nyfikna festivalbesökare.

Debatt

I början av maj bemötte KRAV en debattartikel

om GMO i Dagens Industri och förklarade

att ”Nej till GMO” inte handlar om

pengar.

Diskussionen är livlig. KRAV postar tre

gånger per vecka på sin facebooksida.

När detta skrivs är det över 5 000 som

”gillar” KRAV på Facebook och kan läsa

om allt från nya KRAV-produkter och

nya regelförslag till nyfödda lamm.

Kom gärna med tips på sådant KRAV

kan skriva om till:

kristin.cooper@krav.se

More magazines by this user
Similar magazines