mer med hela handen” - Dagen

bilder.dagen.se

mer med hela handen” - Dagen

Foto: joNataN sveriker

Foto: joseFiN Casteryd, ikoN

Vardag 10–11

5 000 kom

till världens

fest i Malmö

■ – Detta får vara till

uppmuntran för den

lokala församlingen,

hoppas projektledare

Peter Lindberg. 6

Humanister

skapar mässa

för politiker

■ Riksdagenöppnas

med en

gudstjänst

i Storkyrkan.

I år Christer

kommer Sturmark

även Humanisterna

ordna en

”gudstjänst”. 9

Insikt 14

Foto: Pressbild

Hillsongs

bästa sånger

på svenska

■ Hillsong Church

Stockholm sjunger

på nya skivan ”Global

project” som släpps

om precis en vecka.

Familj 17

Hon brinner

för sociala

medier

Hon hjälper

bokstavsbarn i

söndagsskolan

Marianne Holmström-Henriksson.

Vardag 11

”Gud kunde peka lite

mer med hela handen”

Tisdag

11 september

2012

Årgång 68

Nr 138

Pris 14 kr

Herre, led mig rätt, jag

omges av fiender,

jämna din väg för mig.

Psaltaren 5:9

Dagen.se

Tack Gud, nu

är de frigivna

Men kampen fortsätter för att skydda de mänskliga rättigheterna

■ Runtom i världen har många kämpat

för den fängslade iranske pastorn Yosef

Nadarkhani, som suttit inspärrad för

Den iranske pastorn är nu fri ...

.... och missionärsonen ...

att ha konverterat från islam. I helgen

släpptes han fri. Han är inte den enda

som de senaste dagarna fått vandra

Malin aronsson, journalist och trebarnsmamma

ut från ett fängelse. Samma nyhet har

kommit från Pakistan, Centralafrikanska

republiken och Etiopien. 4–5, 7, 8

... liksom den kristna

pakistanska flickan ...

... och de är benådade ...

... enligt etiopiska UD ska de svenska

journalisterna släppas i dag.

Nyheter 8

Yoga på skola anmält till Skolinspektionen

POSTTIDNING A


2

opinion

ledare

Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund 08-619 24 73, elisabeth.sandlund@dagen.se

Debattredaktör: Hasse Boström 08-619 24 41, hasse.bostrom@dagen.se

ett dödligt

postkodlotteri

Vård av missbrukare – och av andra sjuka – måste bli mer jämlik

FoLkhäLsominister maria

Larsson (KD) arbetar med en

proposition om en ny inriktning

för den svenska missbrukarvården.

Den goda nyheten offentliggjordes

i SVT:s Agenda

på söndagskvällen. Propositionen

kommer att landa på riksdagens

bord någon gång under

det verksamhetsår som inleds

nästa vecka. Det är inte en dag

för tidigt.

Missbruk av alkohol och narkotika

förstör, direkt eller indirekt,

hundratusentals människors

liv.

Varje dag dör personer i förtid

av överdoser, i olyckor förorsakade

av berusning eller i sjukdomar

förorsakade av missbruket.

En del av dem skulle kunna räddas

om vården fungerade bättre.

Det var den insikten som gjorde

att Missbruksutredningen

tillsattes under alliansregeringens

förra mandatperiod.

Dess gedigna och bitvis kontroversiella

resultat med inte

mindre än 70 konkreta förslag

presenterades för ett och ett

halvt år sedan.

För snart ett år sedan gick

remisstiden ut. Sedan dess har

otåligheten växt:

Varför gör regeringen inte något?

Inte var det väl meningen

att denna viktiga fråga skulle

utredas för att sedan begravas?

Så var uppenbarligen inte fallet.

Det är utmärkt att Kristdemokraterna

tar tag i detta område.

En sådan ansträngning passar väl

ihop med partiets värdegrund. Då

är det av underordnad betydelse

att det är långtifrån självklart att

det går att knipa välbehövliga

partipolitiska poäng på en satsning

på missbrukarvård. En sådan

är, lika litet som den psykiatrireform

som genomfördes under

den förra mandatperioden, någon

självklar röstmagnet.

Vad som kommer att finnas

med i regeringens proposition är

än så länge höljd i dunkel. Men

av Maria Larssons uttalanden

i Agenda framgick en mycket

befogad önskan om en mer jämlik

vård i hela Sverige så att det

avgörande för vilken behandling

som ges och när den sätts in inte

blir i vilken kommun och/eller

vilket landsting missbrukaren

råkar vara bosatt.

Och på den punkten är problemet

mycket större. Bara under

måndagen kom två rapporter

från patientorganisationer

som gäller helt andra sjukdomstillstånd

men där tendensen är

densamma. NHR konstaterar

att sex av tio MS-patienter inte

får träffa sin specialistläkare

ens en gång om året. Och Hjärtlungfonden

rapporterar att endast

ett av landets 21 landsting,

Örebro, klarar att leva upp till

målet att minst 90 procent av de

som drabbas av svår hjärtinfarkt

ska få adekvat vård tillräckligt

snabbt. I Kronoberg, som ligger

sämst till, är motsvarande andel

34 procent.

Det blir allt tydligare att det

omhuldade kommunala självstyret

måste kompletteras med

tydliga direktiv och sanktioner.

Missbrukare, neurologiskt

sjuka, hjärtpatienter och alla vi

andra som förr eller senare får

behov av vård och omsorg kan

inte vara hänvisade till denna

brutala, för att inte säga dödliga,

variant av postkodlotteri.

ElISaBEtH SanDlunD

Obunden på

kristen grund

Lotteri. Hur bra och snabb vård man får ska inte vara beroende på var man råkar bo i landet, vare sig det gäller hjärtsjukvård eller

missbrukarvård. FOtO: FreDrik SanDberg, björn LarSSOn aSk, Scanpix

I korthet

ännu en tvärsäker minister som får backa?

■ Det blir absolut ingen höjning av a-kassetaket

från dagens högsta nivå på 14 400 kronor

i månaden. Det förklarade Anders Borg

(M) i Ekots lördagsintervju och hänvisade

till arbetslinjen.

Att LO rasar är förutsägbart. Mer svårhanterligt

är att övriga regeringspartier är

Anders Borg.

av en annan mening än finansministern. C och

FP vill höja nu, KD inom kort. Väntar möjligen

en parallell till migrationsminister Tobias

Billströms (M) totala reträtt från sitt lika tvärsäkra

uttalande i samma forum om att av alla

papperslösa endast gravida kvinnor skulle få

sjukvård? ElISaBEtH SanDlunD

dagen tisdag 11 september 2012

Nå, kunde han,

Barack Obama?

Yes we can! Ja vi kan!

Barack Obamas trotsigt tillitsfulla fältrop under

presidentvalskampanjen för snart fyra år sedan togs

upp av miljoner människor världen över. Nu har

den vältalige unge afroamerikanen med ett förflutet

bland de minsta snart innehaft presidentämbetet i

fyra år. Hur gick det? Kunde han?

Svaret är ja, delvis.

Är inte frågan

fel

ställd? Han sa

väl aldrig att

han kunde?

Ledarkrönika

Håkan arenius,

ledarskribent

Han kunde få till en

sjukvårdsreform och

en sorts slut på kriget i

Irak bland annat.

Men många svarar

med ett slokörat nej.

Han kunde inte. Han

kunde inte tömma

Guantánamo, inte lägga om kursen i klimatpolitiken,

inte finna en utväg ur Afghanistan eller lösa

upp knutarna i Mellanöstern, inte …

Men vänta nu – är inte frågan fel ställd? Han sa

väl aldrig att han kunde?

Han sa att ”vi” kan!

i detta ”vi” Ligger en universell sanning som varje

människa borde begrunda. Det var drömmen om

detta ”vi” som bar Barack Obama från demokraternas

konvent 2004 när han höll sitt berömda tal

på temat ”we are the united states of America”, vi

är Amerikas förenade stater. Barack Obama erbjöd

USA en chans att förenas för landets bästa. Kalla det

naivt – men minns då att den som inte blir som ett

barn inte kommer in i himmelriket.

Men Barack Obama och det amerikanska folket

förmenades detta ”vi”. Inte så att hans politik är

oantastlig eller att oppositionen borde ha lagt sig

platt. Men det finns en medelväg mellan opportunism

och obstruktion. En väg där man möts över

åsiktsgränser och söker bärande kompromisser för

landets bästa. Det finns en hållning som kallas statsmannaskap

och som ett land behöver i kristider.

Och kristider är det.

Barack Obama ärvde två krig, ett globalt klimathot,

en ekonomisk kris utan motstycke och mer

bekymmer därtill - samtidigt. Under en period stod

USA vid ruinens brant. Den politiker som inte i en

krissituation av den magnituden förstår att man

måste gräva ner stridsyxan för en tid borde ha förverkat

sitt ämbete. Men alltför många folkvalda har

ersatt ansvaret för USA med en ivrig och pinsam

omsorg om sina egna intressen.

kanske är det inte underskottet i bytesbalansen

eller något ekonomiskt problem som är USA: s

största bekymmer, utan underskottet på måttfullhet,

ansvarstagande och eftertanke bland dem som

beslutar om landets öden. Kanske har den girighet

som är inbäddad i den annars vackra amerikanska

drömmen urholkat själva samhällsfundamentet så

till den grad att kolossen vacklar? Det är i så fall en

varningssignal inte bara för USA, utan för oss alla

som individer, grupper och nationer. Men konsekvenserna

blir så mycket större i Washington än i

Svedala.

Obama är en främmande fågel inom cementerade

maktsystem. Det är nog mycket man inte ”kan” då.

Men USA kan, tro inte annat. Om jätten reser sig

och går dit hjärtat och samvetet pekar kan världen

förändras.


dagen Tisdag 11 september 2012

Redigering: Lise-Lotte Lindgren

3

debatt opinion

Föredöme. Om SEA vill vara en trovärdig opinionsbildare så måste man vara ett föredöme och ge det evangeliskt kristna Sverige redskap att förstå och leva i en mångkulturell tid, skriver artikelförfattarna.

Bilden: Fredagsbönen i moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm. FoTo: AnDeRs WiklunD, scAnpix

Det gäller SEA:s trovärdighet

Per HammarStröm,

historiker vid

Mittuniversitetet,pingströrelsen

anDerS P

LunDberg,

sociolog

linnéuniversitetet,

svenska

kyrkan.

KriStian

Steiner,

fredsforskare

Malmö högskola,Vineyardrörelsen

Debatt Försvaret av de muslimkritiska texterna på Svenska

evangeliska alliansen hemsida förvånar. Det skriver de forskare som

startade debatten.

Under denna sommar har vi

samtalat med Svenska evangeliska

alliansen (SEA) och framfört

kritik mot några texter med

främlingsfientligt innehåll som

är utlagda på SEA:s hemsida.

I en debattartikel i Dagen den

30 augusti upprepades kritiken

mot att SEA torgför dessa texter.

Artikeln väckte debatt, både på

denna debattsida samt på bloggar

tillhörande SEA:s styrelsemedlemmar.

I denna artikel

bemöts SEA och våra argument

tydliggörs.

Inledningsvis, i vår artikel

hävdades aldrig att det inte

skulle vara tillåtet att kritisera

brott mot mänskliga rättigheter

begångna av muslimska aktörer.

Självfallet ska sådana brott fram

i ljuset. Vi påpekade däremot

att i dessa SEA­texter framträder

en omoralisk retorik i dessa

frågor.

Vidare, i debatten som följt

har det sagts att det som står i

dessa texter är ”sant”. Detta vittnar

om en naiv syn på sanning.

Under senmedeltiden framfördes

ofta ”sanningen” att judar

lånade ut pengar mot ränta.

Detta var selektiv ”sanning”,

och fick judar i allmänhet att

framstå som giriga, om man inte

blev upplyst om sammanhanget,

att ytterst få judar var bankirer

samt att judar hade begränsade

försörjningsmöjligheter.

Tidigare artiklar

Dagen den 30 och 31 augusti 2012.

SEA­texterna följer samma

logik. Med samma mentala karta

beskriver Mats Tunehag att

antisemitismen i Sverige ökat,

och att detta främst beror på

muslimska invandrare. Utan en

förklarande kontext, där denna

hållning ges alternativa förklaringar,

framstår den som just

muslimsk. På grund av den senmedeltida

retoriken görs än i

Vi får inte

falla till

föga för rädsla,

hat och hets.

dag den anti semitiska kopplingen

mellan judar och girighet.

På grund av SEA:s oreflekterade

hållning till ”sanning” skapas

en liknande oreflekterad koppling

mellan muslimer, våld och

antisemitism. I grund och bot­

ten är frågan om antisemitism

inte ett muslimskt problem, utan

ett socialt och politiskt, som bör

åtgärdas genom att ge invandrade

ungdomar samma sociala

och ekonomiska möjligheter

som andra.

om sea Vill Vara en trovärdig

opinionsbildare så måste man

vara ett föredöme och ge det

evangeliskt kristna Sverige redskap

att förstå och leva i en

mångkulturell tid. Det finns en

uppenbar fara i att slänga ur sig

”sanningar”, utan reflektion.

Man riskerar då att legitimera

mörka åsikter och ideologier

och få en svans av främlingsfientliga

beundrare, inom och

utom kyrkan.

Från vår sida känns kampen

mot främlingsfientlighet oerhört

angelägen. Många är med

oss oroade över att hatets ideologier

får fäste och blir praktisk

politik på skilda håll i Europa.

Därför behöver alla goda krafter

samlas i försvaret för det öppna

och pluralistiska samhället, inte

minst kyrkor, samfund och församlingar.

En av kyrkans uppgifter i

det senmoderna Sverige ligger

på etikens och värderingarnas

område. Vi måste vara föredömen

och analysera vår omvärld

med utgångspunkt i godhet,

tilltro och samexistens. Vi får

inte falla till föga för rädsla, hat

och hets.

Här Har sea en viktig uppgift.

Vi inser att SEA har många goda

företräden och driver viktiga

frågor. Men det som uttalas måste

också omsättas i handling.

Vi anser att om SEA ska vara

trovärdiga på detta område,

måste man göra upp med de

främlingsfientliga budskap som

har uttalats i SEA:s namn och

som inte stämmer med de värderingar

som organisationen

står för i övrigt.

De senaste dagarnas försvar

av dessa texter, som vi kritiserade

i vår första debattartikel,

förvånar. Eftersom de ännu inte

raderats från SEA:s hemsida

framstår det som att de representerar

SEA:s hållning.

i dagarna samlas runt 80

muslimska och judiska ledare

i Paris för att diskutera antisemitism

och antiislamism. En av

initiativtagarna, Moshe Kantor,

ledare för Europeiska judiska

kongressen, säger: ”I går var det

judarna, i dag är det muslimerna

och i morgon kan det vara de

kristna”.

Åsikt

Läs fler åsikter

från läsarna

på sidan 15

Vill du

debattera?

◆ Debattartiklar

och insändare

skickas till:

debatt@dagen.se

Dagen debatt,

105 36 Stockholm

Glöm inte att uppge

namn, adress och

telefon.

◆ För icke

beställda manus

ansvaras ej. Redaktionen

förbehåller

sig rätten att korta

texten.


4

nyheter Nyhetschef:

Rickard Alvarsson och David Wingren

08-619 24 24, nyhetschefen@dagen.se

dagen Tisdag 11 september 2012

Iranske pastorn släppt

Yosef Nadarkhani friades från anklagelserna om avfall från islam och fick lämna fängelset efter

Den iranske pastorn Yosef Nadarkhani

är fri. Efter 1 062 dagar i fängelse

kunde han i lördags återförenas med

sin familj. En nyckelroll i frigivandet

kan Brasilien haft.

Pastor Yosef Nadarkhani friades

från anklagelserna om avfall

från islam, men förklarades

skyldig till att ha evangeliserat

bland muslimer. Straffet för detta

brott, tre års fängelse, ansågs

redan avklarat eftersom Nadarkhani

suttit fängslad sedan hösten

2009.

Första gången pastorn arresterades

handlade anklagelserna om

att han ifrågasatt det muslimska

monopolet att undervisa skolbarn

i religion, något Nadarkhani

ansåg stred mot den iranska

konsitutionen. Senare fängslades

han efter att ha försökt registrera

en kristen församling. Han

anklagades för att ha konverterat

från islam och för att ha evangeliserat

bland muslimer. 2010 dömdes

han till döden för avfall från

islam, domen överklagades men

beslutet fick stöd av Irans högsta

domstol 2011.

Människorättsorganisationen

Christian Solidarity Worldwide

(CSW), som förmedlat nyheten

om Yosef Nadarkhanis frigivning,

uppger att nya ospecificerade

anklagelser väntade pastorn

denna lördag, men i stället

blev han alltså frigiven.

– CSW gläds åt beskedet att

pastor Nadarkhani är släppt efter

en lång fångenskap, kommenterade

Mervyn Thomas, ledare

för CSW.

”En seger för rättvisan”

– Vi lovordar det iranska domstolsväsendet

för det här steget,

vilket är en seger för rättvisan

och rättssäkerheten. Samtidigt

som vi gläds åt de härliga nyheterna,

glömmer vi inte hundratals

andra människor som blir

trakasserade eller orättfärdigt

häktade på grund av sin tro.

Thomas menar att CSW kommer

att fortsätta sitt fälttåg till

dess alla religiösa minoriteter i

Iran har möjlighet att åtnjuta religionsfrihet,

den internationella

konventionen om medborgerliga

och politiska rättigheter Iran är

ansluten till.

Kort efter frigivandet började

en bild att spridas via internet

på pastor Yosef Nadarkhani när

han möter sin fru och deras två

pojkar. Bland annat spreds den

på Twitter av juristen Jay Sekulow,

ledare för American Center

for Law and Justice (ACLJ), som

personligen kämpat hårt för den

iranske pastorns sak.

Enligt organisationen Present

Yosef

Nadarkhani.

Fakta:

Konvertit

vid 19 års

ålder

◆ Yosef Nadarkhani

kommer

från Rasht i

provinsen Gilan

i norra Iran.

Han är gift med

Fatemeh Pasandideh,

och har

två söner, sju och

nio år gamla. När

Yosef Nadarkhani

var 19 år konverterade

han till

kristen tro.

Tidigare artikel

Dagen den 21 juli 2011.

Truth Ministries skickade den

frigivne pastorn en hälsning till

omvärlden.

– Tack till alla er som har stöttat

mig med era böner.

Fallet har väckt stor internationell

uppmärksamhet och engagerat

tusentals människor, såväl

bedjare som aktivister. Bland

annat hamnade Nadarkhanis

fall i det mediala rampljuset under

årets internationella klimatkonferens

i Rio, i Brasilien, då

stödaktioner ordnades för hans

frigivning. Något bland annat

Dagen uppmärksammade.

Brasilien en nyckelroll

Och just Brasilien har enligt

Christian Post haft en nyckelroll

när det gället de diplomatiska

kontakterna med Iran. Bland

annat ska flera möten ha ägt

rum mellan Irans ambassadör i

landet och kristna representanter

och politiker från Brasilien.

Dessutom ska Brasilien ha satt

ytterligare press på Iran genom

ett brev till den iranske presidenten

Mahmoud Ahmadinejad

där de krävs Nadarkhanis

frigivning. Om brevet kommit

fram till presidenten eller ej är

dock inte känt, men Christian

Post menar att det ändå hjälpt

till att sätta press på Iran.

Trots att han utsatts för hårda

påtryckningar har pastor Yosef

Nadarkhani vägrat att ge upp

sin kristna tro. I september 2011

fick han fyra möjligheter att

avsvärja sig sin kristna bekännelse,

men vägrade varje gång.

Vid ett av dessa tillfällen rapporterade

ACLJ från rättssalen.

– Att ångra sig betyder att

återvända. Vad skulle jag återvända

till? Till hädelsen som jag

hade innan min tro på Kristus?

frågade Nadarkhani.

– Till dina förfäders religion,

islam, replikerade domaren.

– Det kan jag inte, svarade

pastorn.

URbAN ThoMS

urban.thoms@dagen.se

08-619 24 91

RIckARD AlvARSSoN

rickard.alvarsson@dagen.se

08-619 24 38

frI EftEr 1 062 dagar I fängElsE. Den iranske pastorn Yosef Nadarkhani friades från

anklagelserna om avfall från islam och frigavs från fängelset. På lilla bilden får Yosef Nadarkhani

”Inte ett tecken på

Frigivningen av Yosef Nadarkhani

spred glädje i den iranska

församlingen i Sollentuna. Men

att det skulle vara ett tecken

på ökad religionsfrihet i Iran

tror de inte.

– Det är en stor glädje att han

blivit frisläppt. Det är ett av de

fall som vi har bett för, säger

Hamid Forotanfard, pastor i

Iranska Pingstförsamlingen i

Sollentuna. Men tillägger samtidigt

att de inte tillhör samma

grupp kristna, och därför inte

specialbevakat just fallet med

Nadarkhani.

Anledningen till att den

Hamid

Forotanfard.

iranske pastorn blev frisläppt

just nu kan enligt Hamid Forotanfard

bero på den internationella

pressen på Iran.

– Det kan vara ett politisk

agerande från de iranska

myndigheternas sida för

att tysta den kraftiga kritiken

från internationell media. Eller

så var det helt enkelt ett

mirakel.

Många fängslade

Men Yosef Nadarkhani är

inte ensam. Det finns många,

många fler som sitter fängslade

för sin tros skull i Iran.


dagen Tisdag 11 september 2012 5

Redigering: Martin Einald

från fängelset

1 062 dagar

möta sin familj för första gången efter att ha suttit fängslad i 1 062 dagar. Han frigavs lördag 8 september 2012. Stora

bilden visar kyrkan Saint Sarkis i Teheran. FoTo: PReseNT TRuTh MiNisTRies

ökad religiös frihet”

– Vi följer flera fall noggrant.

Bland annat pastor Farshid Fathi,

som suttit fängslad i över ett

år för att ha startar husförsamlingar.

En av våra medlemmar

tillhör hans församling, men har

varit tvungen att fly till Sverige.

Dåliga utsikter

Utsikterna för Farshid Fathi

är dåliga. Hans fall är än mer

komplicerat eftersom han, till

skillnad från Yosef Nadarkhani,

under lång tid arbetat med församlingsplantering

när han blev

fängslad.

Enligt Hamid Forotanfard blir

inte de kristnas situation bättre i

Iran. Snarare tvärtom.

– Från Iran hör vi dagligen om

att kristna människor tas in på

förhör. Pressen blir allt hårdare.

”Ett mer radikalt sätt”

Den bilden delas av Lars Erik

Wallhagen, ordförande i pingstförsamlingarnas

arbetsutskott

för Iran.

– De kristnas situation i Iran

kan liknas vid hur de kristna

hade det under Sovjettiden. Det

är samma typ av förföljelse, säger

han.

Lars Erik Wallhagen är starkt

kritisk till både hur svenska kyrkor

och svenska regeringen hanterar

frågor som rör religionsfrihet.

– Frågorna behöver luftas på

ett mer radikalt sätt. Det känns

som att man inte riktigt vet

vad de mänskliga rättigheterna

innebär. Det är lätt att skriva på

interreligiösa överenskommelser,

men vad innebär de i praktiken?

Vad görs i Iran, eller Egypten,

eller Sudan? Här kan kyrkan

bli tydligare med att berätta om

övergreppen och oändligt mycket

mer konkreta i sitt arbete.

rickard alvarsson

I korthet: Världen

nyheter

Israelhets får Kanada att

stänga Iranambassad

■ ■I

fredags stängde Kanada sin ambassad i Iran. Samtidigt

fick alla iranska diplomater fem dagar på sig

att lämna Kanada. Irans hets mot Israel är ett av

skälen till Kanadas skarpa reaktion.

Tillkännagivandet ackompanjerades av ett uttalande

från den kanadensiske utrikesministern John

Baird i vilket Iran kritiserades för att hetsa mot Israel

och för sitt stöd till regimen i Syrien. Iran får

också kritik för bristande öppenhet gällande landets

kärnteknik. I uttalandet kallades Irans regim för

”det allvarligaste hotet mot global fred och säkerhet

i världen i dag”, rapporterar TT.

Kanada och Iran har haft gemensamt diplomatiskt

utbyte sedan 1995 och de iranska reaktionerna

på beslutet lät inte vänta på sig.

I ett uttalande från Irans utrikesdepartement säger

en talesman att Kanada styrs av en ”extremistregering”

som står under inflytande av Israels ”sionistregim”.

Kanada kommer att få ett lämpligt svar

på sina åtgärder, meddelar talesmannen.

Enligt Kanadas regerings hemsida avråds landets

medborgare bestämt att resa till Iran. Urban ThoMs

Beslut om ö-köp i Japan

■ ■Japans

regering är enig om att köpa en grupp öar i

Östkinesiska sjön som står i fokus för en bitter dispyt

med Kina.

– Under ett ministermöte i dag kom vi överens

om att förvärva ägarskapet till de tre Senkaku-öarna

så snart som möjligt, sade chefskabinettsekreterare

Osamu Fujimura till reportrar efter ett möte på

måndagen. Även Kina gör anspråk på öarna, som

där heter Diaoyu. Öarna ska köpas från de privata

markägarna. Tvisten om öarna – som ligger i ett fisk,

mineral- och naturgasrikt område – blossade upp

i augusti när kinesiska aktivister landsteg på en av

öarna och greps av japanska myndigheter. TT

Knark stoppades – av langarna

■ ■Nedknarkade

”zombies” sov på gatan och rånade

sina grannar för att köpa crack. Den ökända drogens

effekter i Rio de Janeiros favelor var så förödande

att till och med langarna själva fick nog - och stoppade

försäljningen. Knarklangarna införde själva ett

förbud mot försäljning av crack, efter ett initiativ

från organisationen Anjos da Libertade (Frihetens

änglar) och advokaten Flavia Pinheiro Froes. TT

11

år sedan var det sedan

attackerna mot World

Trade Center och

Pentagon i USA.

Boko Haram misstänks för attack

■ ■Nigerianska

soldater och beväpnade män som misstänks

tillhöra den islamistiska sekten Boko Haram

utkämpade en eldstrid i Maiduguri i nordöstra Nigeria

på fredagen. Enligt militären dödades sju av

rebellerna medan 13 greps. Striden ska ha inletts

med en attack på en militär vägspärr. Armén rapporterade

inga egna förluster. En rad liknande händelser

har inträffat i Maidiguri, liksom i andra delar

av norra Nigeria där Boko Haram vill bilda en islamistisk

stat. TT

Judar och muslimer enas i protest

■ ■Runt

300 judar och muslimer demonstrerade tillsammans

i Berlin i söndags, med krav på religionsfrihet.

Aktionen var en protest mot en dom i Köln

i juni där domstolen förbjöd omskärelse av pojkar

med motiveringen att de tillfogas allvarlig kroppsskada.

Domen har utlöst livlig debatt och lett till att

många tyska läkare vägrar utföra ingreppet för att

inte riskera åtal. Både judar och muslimer praktiserar

omskärelse och kräver att regeringen skyddar

den rätten. TT


6

nyheter

Fler än väntat kom till

Världens fest i malmö

Förutom 3 200 anmälda till konferensen kom ett femtontal busslaster från nejden

Glada miner och vackert väder när Svenska kyrkan

intog Malmö i helgen. På söndagen samlades 5 000

personer på Stortorget för att fira gudstjänst.

– Det är uppmuntrande för ens tro att vara med

om detta, säger projektledare Peter Lindberg.

Med över hundra erbjudna aktiviteter

på knappa tre dagar var

det bara en som man tvingades

ställa in. Föreläsaren satt fast

i Burma. Annars gick en overheadprojektor

sönder, kaffet

uteblev på sändningsgudstjänsten

och de gröna tygväskorna

som delades ut höll inte riktigt

för sitt tunga innehåll. Men det

kan nog räknas som detaljer. Allt

som allt är projektledare Peter

Lindberg mer än nöjd med hur

Svenska kyrkans internationella

stormöte gick.

– Det har varit en fantastisk

helg. Den respons jag fått ta del

av från sociala medier och från

människor jag mött har varit positiv.

Vår målsättning att kunna

erbjuda något för alla verkar vi ha

lyckats med. Folk har varit glada.

Söndagens sändningsmässa på

Stortorget samlade runt 5 000

personer. Förutom de 3 200 personer

som var anmälda till konferensen

kom också ett femtontal

bussar från lokala församlingar

runtom Malmö dit för att vara

med. Ärkebiskop Anders Wejryd

och Lunds biskop Antje Jackelén

celebrerade mässan och man

hade både körer och en orkester

på scenen.

”Pampigt och mäktigt”

– Det var pampigt och mäktigt

tycker jag. Svenska kyrkan har ju

inte några större möten. Jag tror

det finns ett behov av att samlas

på det här sättet, säger Peter

Lindberg.

Antje Jackelén passade jordgloben

vidare till Esbjörn Hagberg, biskop

i Karlstad stift, och nästa arrangör

för Världens fest 2014.

– Det är inte så ofta man får

vara 5 000 personer när man firar

gudstjänst. Det är svårt att

vara kristen på egen hand, jag

hoppas att detta kan få vara en

uppmuntran för den enskilda individen

och den lokala församlingen.

Margot Wallström, tidigare

FN-representant, drog mycket

folk till sitt föredrag om sexuellt

våld, så även panelsamtalet om

vapenhandel med K G Hammar

och Kristna Fredsrörelsen. Lite

mer oväntat var att den amerikanska

teologen Ched Meyers

skulle dra fulla hus.

– Han höll ett riktigt utmanande

bibelstudium och drog 500

präster och teologer vilket var

lite oväntat. Även klimatambassadören

Sven Heijbel, som höll

en interaktiv workshop, var kanske

lite underskattad av oss som

planerade. Det var sådant tryck

att vi fick sätta in ett extrapass

med honom för dem som inte

fick plats.

Vädret på kyrkans sida

Vädret var också på svenska

kyrkans sida i helgen. Under en

klarblå himmel traskade deltagarna

runt i Skånes största stad

för att ta sig mellan de olika platserna,

se på gatuteater och delta

i lördagens stora fredsmanifestation.

– Om det inte regnar är folk

gladare, så är det ju. Dessutom

får vi chansen att möta människor

när vi rör oss ute. För mig

har det varit en central och viktig

fråga under helgen, att vara öppna

och inbjudande.

Även Erik Lysén, chef för

dagen tisdag 11 september 2012

Svenska kyrkans internationella

arbete, är nöjd med helgen och

känner att den ger extra energi

inför arbetsåret.

– Vi vill manifestera att vi är

med i den världsvida kyrkan, att

Svenska kyrkan är global. Det är

en väsentlig del av vår identitet

och förändrar också synen att se

på oss själva. Det berikar kyrkan,

säger han.

Jackelén passade vidare

Helgen avslutades med att värden

för eventet i Malmö, biskop

Antje Jackelén, symboliskt passade

bollen vidare till nästa arrangör

för Världens fest, nämligen

Esbjörn Hagberg, biskop

i Karlstad stift. År 2014 är det

dags för Karlstadborna att bereda

rum för Svenska kyrkans internationella

stormöte.

Foto: JoseFin Casteryd

Josefin LiLJa

josefin.lilja@dagen.se

08-619 24 47

Fakta:

Världens

fest

◆ svenska kyrkans

stora möte

för internationella

frågor.

◆ Hölls för femte

gången, denna

gång i Malmö.

◆ 3 200 deltagare

var anmälda,

till söndagens

gudstjänst på

stortorget kom

sammanlagt

5 000 personer.

◆ 175 funktionärer

har arbetat

frivilligt under

helgen.

◆ nästa möte

blir år 2014 i

Karlstad.

Stor Samling.

Söndagens sändningsmässa


Stortorget samlade

runt 5 000

personer.


dagen tisdag 11 september 2012

redigering: Lise-Lotte Lindgren

inifrån. ”För många var det nog bra att jag fanns där i fängelset. Jag delade med mig till de som fanns runt omkring

mig. Det kom ju människor varje dag till oss med mat.” säger Erik Mararv. Foto: Privat

Missionärssonen

Erik Mararv släppt

fri från fängelset

svenska erik mararv, missionärsson,

har släppts fri efter fem

månaders fängelse i Centralafrikanska

republiken, rCa. nu har

han fått återvända till familjen i

Örebro.

– det har känts bra att många

bett för oss, säger han.

Det har varit fem ovissa månader

för Erik Mararv och hans

hustru Emelie. Ingen har vetat

hur länge Erik och hans anställda

skulle sitta fängslade i Centralafrika,

men i torsdags fick de

beskedet att fängelsetiden var

över och i lördags landade han

på svensk mark.

– Det jobbigaste har varit det

krångliga byråkratiska systemet

som tar så oerhört lång tid, säger

Erik Mararv, nyss hemkommen

till Örebro.

13 hittades döda

Det var i mars som 13 personer

hittades döda i hans och hustrun

Emelies safaripark i Centralafrikanska

republiken.

Trots att Mararv anmälde saken

så fort han fick reda på att

det hänt, delgavs han och tolv

av hans medarbetare misstanke

om mord. Andra misstänkte

att det snarare handlade om att

den ökända rebellorganisatio-

Centralafrikanska republiken

◆ Centralafrikanskarepubliken

är en stat

i centrala afrika.

◆ Huvudstaden

heter Bangui

och det officiella

språket är

nen LRA (The

Lord´s Army)

skulle ligga

bakom morden.

– Alla vet

att vi inte har

gjort det, men

Erik Mararv.

har man hamnat

i systemet

ligger man kvar där, förklarar

Erik Mararv.

– Minimitiden för sådana här

saker brukar vara sex månader,

om allt går smidigt. Så det

är skönt att det gått så pass bra

ändå.

”Allt kommer att lösa sig”

Han låter avslappnad på rösten,

mycket lugnare än man

hade väntat sig av en som suttit

frihetsberövad närmare ett halvår,

med sin fru och sina två små

barn i ett annat land. Men Erik

känner det afrikanska landet,

han vet att vissa saker tar tid.

– Jag kände att förr eller senare

kommer det att lösa sig. Jag

har generellt en ganska positiv

syn på livet, det finns något att

lära av allt.

Erik Mararv kommer från en

missionärsfamilj. Hans föräldrar

arbetade i RCA, där mamman

franska.

◆ Det bor drygt

4 miljoner personer

i landet.

◆ Formellt

är mer än 85

procent kristna

(protestantiska

var missionär för Örebromissionen

och Evangeliska frikyrkan,

och hans farfar och farmor var

Helgelseförbundets missionspionjärer

i Tanzania. Även hans

hustru Emelie Mararv är missionärsbarn

och tillsammans driver

de safariparken ”Cawa-Safari”

sedan 2006. Under tiden Erik

suttit fängslad har många bett

för honom.

– Vår gamla EFK-församling

har bett mycket och det har

känts bra och fint.

Han berättar att ett fängelse

i Centralafrika är varmt, trångt

och smutsigt. Dessutom får man

fixa maten på egen hand. Klarar

man inte det svälter man ihjäl.

– För många var det nog bra

att jag fanns där i fängelset. Jag

delade med mig till de som fanns

runtomkring mig. Det kom ju

människor varje dag till oss med

mat.

Nu kommer Erik Mararv att

tillbringa en månad i Sverige och

ägna mycket tid åt familjen. Sen

återvänder han till RCA och safariparken.

– Jag känner mig mycket nöjd

med mitt liv för tillfället, det är

skönt att kunna åka dit man vill

när man vill, konstaterar han.

kyrkor dominerar),

men inhemska

religioner

förekommer

Josefin LiLJa

och i norr även

islam.

I korthet: Sverige

7

nyheter

friA. Nu är Martin Schibbye och Johan Persson är, om uppgifterna

stämmer, benådade. Foto: SCanPix

Persson och Schibbye

uppges benådade

■ ■Johan

Persson och Martin Schibbye har benådats.

Enligt ett pressmeddelande från Etiopiska UD

hör Johan Persson och Martin Schibbye till de över

1 950 fångar som har benådats. De kommer att släppas

vid en kommande ceremoni, skriver UD. Justitieminister

Berhan Hailu säger vid en presskonferens

att frisläppande ska ske i samband med det

etiopiska nyårsfirandet, som infaller i dag.

Deras familjer betraktar dock inte uppgiften som

bekräftad ännu.

– Jag har läst det senaste från Reuters, men jag

vill inte uttala mig alls förrän de har fått lämna landet,

säger Johan Perssons pappa Kjell Persson.

”Jag är jätte-, jätteglad”

Karin Schibbye, Martin Schibbyes mamma, är lättad

över beskedet.

– Just nu så är jag bara jätte-, jätteglad och som vi

har väntat på den här dagen, säger hon.

Karin Schibbye berättar att hon fick det slutliga

beskedet via etiopiska UD:s hemsida.

– Det har varit så mycket rykten precis hela dagen.

Vi vågade tro på det när etiopiska regeringen

själv skrev det på sin hemsida och när generalkonsuln

ringde.

Beslutet taget innan Zenawi dog

Beslutet ska ha tagits innan premiärminister Meles

Zenawi dog den 20 augusti. På svenska UD är

det locket på, uppenbart för att inte störa processen.

– Innan det finns något att säga kommer jag inte

att säga något, sade utrikesminister Carl Bildt vid

lunchtid. Samma besked gav ambassadör Jens Odlander

i Addis Abeba.

Etiopienexperten Kjetil Tronvoll hoppas att uppgiften

stämmer och har inget särskilt skäl att betvivla

den.

– Det skulle betyda att Meles Zenawi var färdig

med att driva igenom beslutet innan han dog, säger

Tronvoll.

– Man har statuerat sitt exempel och det har fått

svida tillräckligt att sitta i fängelse, säger Tronvoll

och fortsätter:

– Det internationella, diplomatiska trycket blev

också till slut för stort och då blir det opportunt att

släppa dem. TT

Präster och pastorer vädjar

för utvisningshotade iranier

■ ■Dödsstraff

väntar en mamma och hennes dotter om

de tvingas återvända till Iran. Det skriver 47 präster

och pastorer i en debattartikel i Nerikes Allehanda.

Den 30 augusti kallades Amireh Rezai och hennes

dotter Zeinab Zavvar, som funnits i Sverige i

fyra år, till polisen i Örebro för ”samtal i ett utlämningsärende”.

Därefter sattes de i förvar i väntan på

utvisning.

Under tiden i Sverige har kvinnorna, efter en lång

process, blivit kristna. Och för drygt ett halvår sedan

blev de döpta och tillhör Ängebykyrkan i Fellingsbro.

Församlingens pastor Ingemar Olsson,

också känd som artist och låtskrivare, har engagerat

sig i deras fall, som Dagen tidigare skrivit.

Tillsammans med ett 40-tal präster och pastorer,

vädjar de nu till Migrationsverket om att de båda

kvinnorna ska få stanna i Sverige och inte skickas

till Iran där de riskerar dödsstraff. Thomas manfred


8

nyheter

reLIgIonSutöVnIng eLLer Inte? På Östermalsskolan i Stockholm får förskoleeleverna

syssla med yoga, vilket nu har anmälts till Skolinspektionen. Bilden är inte från den

aktuella skolan. foTo: Jurek Holzer, scanpix

Yoga på lektionstid

ett fall för

Skolinspektionen

I våras införde Östermalmsskolan

i Stockholm yoga för förskoleeleverna.

Nu har skolan anmälts

till Skolinspektionen eftersom

anmälaren menar att det handlar

om religionsutövning.

I anmälan står det bland annat

att yogan är ett sätt att ta ”kontakt

med hinduiska gudar”. Anmälaren

skriver också att skolans ledning

har förklarat att man säger

”’aum’ för att skapa en viss typ av

fysiska vibrationer i kroppen”.

Svenska Dagbladet uppger att

Östermalmsskolan anmäldes efter

ett tv-inslag från skolan i våras.

I avvaktan på Skolinspektionens

beslut har den kommunala

grundskolan valt att avbryta yogan,

men skolans rektor Agneta

Zetterström har svårt att förstå

kritiken.

– Innan vi började så pratade vi

om att det inte fick handla om något

religiöst, vilket det heller inte

gjorde. Jag vet att många skolor

har yoga och bland föräldrarna

har det bara upplevts som något

positivt, säger hon till Svenska

Dagbladet.

”Välsignande innebörd”

Enligt skollagen ska skolan

vara icke-konfessionell, alltså fri

från religionsutövande. Anmälaren

menar att det vittnar om stor

okunnighet att hävda att yoga

inte är en religion eftersom ”ljudet

’aum’ används för att inleda

ritualer och riter och har helgande

eller välsignande innebörd …”.

Claes-Göran Aggebo, utbildningsråd

vid Skolverket, vill inte

uttalade sig om yoga bryter mot

skollagen, men enligt Håkan

Edman, grundskoledirektör på

Stockholms stad, kom anmälan

helt oväntat – och han konstaterar

att Stockholms stad inte ser

några problem med att ha yoga i

skolan.

Ingen religion

Filippa Odevall, yogainstruktör

och grundare av företaget

Skolyoga, som ansvarat för yogautbildningen

på Östermalmsskolan,

säger till Skolvärlden att

yoga inte är någon religion.

– I anmälan hänvisas det en hel

del till hinduism och buddhism

och visst finns det gemensamma

nämnare, men syftet är olika. Till

exempel har ordet ”aum” ingen

religiös anknytning i yoga utan

är en meditationsteknik som ska

skapa positiva vibrationer i kropp

och sinne för att vi ska må bättre.

Skolinspektionens beslut kommer

inom några veckor.

johaNNeS otteStIg

johannes.ottestig@dagen.se

08-619 24 75

Den unga flicka i Pakistan som suttit

fängslad anklagad för att ha bränt sidor

från Koranen har beviljats frigivning

mot borgen. Frisläppandet blev

dramatiskt.

Hädelseanklagelserna mot

14-åriga Rimsha Masih, en

kristen förståndshandikappad

flicka, har fått stor uppmärksamhet

världen över

ända sedan den 16 augusti

när en ilsken folkmobb samlades

utanför flickans hus i

Islamabad och hon arresterades

av polisen.

Indignationen blev knappast

mindre när vittnen från flickans

hemby förra veckan pekade ut

den lokale imamen, Khalid Jadoon

Christi, för att ha planterat

falska bevis.

Släppt mot borgen

I fredags beslutade en domstol

att den 14-åriga flickan skulle få

släppas mot en borgenssumma

på motsvarande drygt 65 000

kronor. Ett dygn senare kunde

flicka lämna sin cell.

– Hon har släppts ur fängelset

och har flugits med helikopter

till ett säkert ställe. Hon är återförenad

med sin familj, bekräftade

Paul Bhatti Paul, pakistansk

minister för frågor om nationell

harmoni, enligt TT-AFP.

Brittiska Daily Mail ger en livfull

skildring av det dramatiska

frisläppandet. Flickan forslades

med ett bepansrat fordon till en

väntande helikopter, hela tiden

med ansiktet övertäckt för att

skydda henne maximalt.

Lagarna missgynnar kristna

De stenhårda hädelselagarna

i Pakistan anses särskilt missgynna

religiösa minoriteter, varav

kristna är en, och det är inte

självklart att man går säker bara

dagen Tisdag 11 september 2012

Hädelseanklagad

flicka fri

23

dagar satt den

14-åriga flickan

inspärrad innan

hon släpptes.

för att man blivit friad i domstol.

Mer än en gång har hädelseanklagade

människor mördats

av någon som ansett att de

förtjänar att dö.

Därför är framtiden för

Rimsha Masih och hennes familj

mycket osäker. Flera andra

kristna som bott i närheten

av familjen ska också ha flytt

området av rädsla.

En talesman för Amnesty

International säger till Daily

Mail att även om organisationen

”välkomnar domarnas

beslut, så återstår stora utmaningar”

när det gäller religionsfriheten

i Pakistan.

Rimsha Masihs advokater säger

att de nu pressar på för att få

ärendet avskrivet helt och hållet.

Samtidigt fortgår processen

mot imamen som anklagas ha fabricerat

bevis mot flickan. Enligt

vittnena har imamen smusslat

ner sidor ut Koranen i flickans

väska som redan innehöll brända

papper. Christi står nu inför

samma anklagelse som Rimsha

Masih gjorde – att ha skändat

muslimernas heliga skrift.

Falska bevis

Hafiz Zubair, en biträdande

ledare i moskén där Khalid Jadoon

Christi arbetar ska, enligt

Christianity Todays nätupplaga,

under lördagen inför domstolen

intygat att den anklagade

imamen planterat falska bevis.

– Jag frågade varför han förfalskade

bevisen. Han sa att

detta skulle garantera en stark

process mot flickan och att det

skulle hjälpa dem att slutligen

kunna avhysa de kristna från

området, sa Zubair.

UrbaN thomS

urban.thoms@dagen.se

08-619 24 91

F r I m o t b o r g e n .

Pakistansk polis eskorterar

den hädelseanklagade

flickan

till helikoptern söm

flög henne till ett

säkert ställe.

foTo: anJum naveed


dagen Tisdag 11 september 2012 9

Redigering: Klaus Franken

Så ska Humanisterna

konkurrera med riksdagens

öppnande

Anordnar icke-kristet mötesalternativ

samtidigt med gudstjänsten i Storkyrkan

Gudstjänsten vid riksdagens

öppnande har fått konkurrens.

humanisterna tänker vid samma

tidpunkt anordna ett icke-kristet

mötesalternativ.

”Humanistisk samling” heter

den alternativa tillställning som

förlagts till exakt samma tidpunkt

som gudstjänsten i Storkyrkan.

I sitt pressmeddelande

skriver Humanisterna att de

vänder sig till riksdagsledamöter

som inte ser sig som kristna,

samt till de som hellre föredrar

en sekulär högtidsstund.

I stället för att få lyssna till

predikan från pingstpastor Niklas

Piensoho så har Humanisterna

anlitat Ulf Danielsson,

professor i astrofysik. Han ska

enligt förhandsreklamen berätta

den vetenskapliga skapelseberättelsen.

Kosmopolitiskt samhälle

– Vi Humanister förespråkar

ett kosmopolitiskt och öppet

samhälle i upplysningens anda.

Därför vill vi erbjuda en alternativ

samling i samband med

riksdagens öppnande, för alla

de som hellre känner sig befryndade

med upplysningen och det

sekulära projektet än med kristendomen

och kyrkan, säger

Christer Sturmark, ordförande

i Humanisterna, i ett pressmeddelande.

Kristina Ljunggren är tf domprost

i Stockholms domkyrkoförsamling

som ansvarar för

gudstjänsten.

– Det är väl alltid bra med alternativ,

är hennes spontana

KonKurrenTer. Pingstpastor Niklas Piensoho (t v) predikar i gudstjänsten

vid riksdagens öppnande i Storkyrkan. Samtidgt arrangerar Humanisterna,

med Christer Sturmark som ordförande, en sekulär högtidsstund.

foTo: josefin casTeRyd, emma KjellquisT

kommentar till Humanisternas

initiativ.

Hon berättar att det står var

och en fritt att komma till gudstjänsten

som traditionsenligt

markerar riksdagens öppnande.

Gensvaret bland de inbjudna

gästerna har varit stort, och från

domkyrkoförsamlingen räknar

man med att kyrkan blir fullsatt,

då cirka tusen personer ska bänka

sig. Politiker, tjänstemän och

hovet brukar vara på plats.

– Om de går av tradition eller

för att de tror, det är upp till

dem. Men vi vill alltid ha en öppen

dörr till kyrkan, så även här,

säger Kristina Ljunggren om

kyrkans inställning till gudstjänsten.

”Astrofysik är roligt”

Humanisternas vetenskapliga

ämnesval till sitt alternativa

möte är inget som hon provoceras

av.

– Astrofysik är roligt, och vi

har tidigare haft stjärndagar tillsammans

med Nobelmuseet där

vi talat om skapelsen och allt det

som de verkar prata om, säger

Kristina Ljunggren.

– Det som jag ställer mig lite

frågande inför är vad det sekulära

projektet är för något, och

det vill jag gärna diskutera med

Humanisterna någon gång. Men

när det kommer till upplysningen

och vetenskapen så är det i

alla fall inget som är besvärligt

för oss. Vetenskapen är bara besvärlig

när den används till något

negativt, som att bygga bomber.

Men när den förklarar vårt

ursprung så är det väldigt fascinerande.

Både för troende och

icke-troende.

jacob zeTTerman

jacob.zetterman@dagen.se

08-619 24 15

TOMAS

SJÖDIN

ANNE-JORID

AHGNELL

PETER

LEWIN

I korthet: Världen

nyheter

Gudstjänster med fokus

på självmordsdrabbade

■ ■I

går inföll Världsdagen för förebyggande av självmord.

I helgen markerades det av flera kyrkor i

Danmark som utformade en gudstjänst särskilt anpassad

till människor som sörjer någon som tagit

livet av sig.

Självmord är en fråga som engagerar danska kyrkor

i allt större utsträckning. Förra året var en kyrka

i Odense ensam att manifestera den aktuella världsdagen.

I år är det tre kyrkor, varav Haderslev som

första domkyrka deltar i manifestationen.

– Det är uppenbart gott att hålla en gudstjänst så

att de anhöriga kan minnas de döda, säger Hanne

Svensmark, ledare för Landsföreningen för efterlevande

efter självmord i Danmark till Kristeligt Dagblad.

Förra året begick 1 378 svenskar självmord. Av

dessa var 962 män och 416 kvinnor. Urban Thoms

Talibanerna öppna för vapenvila

■ ■Afghanistans

talibaner kan tänka sig att förhandla

om en framtida vapenvila och en långsiktig amerikansk

närvaro i Afghanistan, som en del av ett fredsavtal

med de utländska makterna i landet, enligt

en rapport från den brittiska tankesmedjan Rusi.

Rapporten baseras på intervjuer med högt uppsatta

tjänstemän och förhandlare.

Talibanerna motsätter sig förhandlingar med den

afghanska regeringen under Hamid Karzai, men är

redo att bryta med al-Qaida, skriver The Guardian.

TT

53

Strejk mot höga priser

Så många års fängelse

har nio danska

narkotikakurirer

dömts till.

■ ■Flera

städer på Västbanken lamslogs i går när transportfack

manade till storstrejk mot höga bensinpriser.

Arga demonstranter satte eld på bildäck och

luften fylldes på sina håll av svart rök. Gatorna var

tomma på trafik i många städer när varken bussar,

minibussar eller taxi var i bruk. Privatbilar hindrades

också från att komma in i större städer. TT-aFP

Ledare för al-Qaida dödad i Jemen

■ ■Den

näst högste ledaren för al-Qaidas gren på den

arabiska halvön (Aqap), saudiske Said al-Shehri,

dödades i går av jemenitiska styrkor, enligt ett uttalande

på försvarsdepartementets hemsida.

al-Shehri och ytterligare sex militanta män dödades

under en insats i den avlägsna Hadramout-provinsen

i östra Jemen. TT-reUTers

BÖN GÄSTFRIHET GUDSMÖTE NATTVARD

BIBELLÄSNING GEMENSKAP GENEROSITET GUDSTJÄNST

2 SEPTEMBER – 18 NOVEMBER SÖNDAGAR I SMYRNAKYRKAN GÖTEBORG

URBAN

RINGBÄCK

JOHANNES

MAGNUSSON


10

vardag foTo:

Redaktör: Malin Aronsson 08-619 24 74 malin.aronsson@dagen.se

RelationeR

scanpix

dagen Tisdag 11 september 2012

Nykterheten är viktigare än min familj.

Om jag gör det här för någon annans

skull, då kan jag inte ha det som jag har det.

skådespelaren Jonas Inde, just nu aktuell i UR:s dokumentärserie ”Jonas löfte” om att

försöka leva ett normalt liv trots att han är alkoholist med bipolär sjukdom.

Så får stökiga barn plat

marianne Holmström-Henriksson: Fokusera inte på det negativa

Skrik, spring och stök. De flesta ledare

har varit med om när en barnverksamhet

kapsejar, kanske på grund av

ett eller två barn som faller utanför.

Men det finns vägar att göra kyrkan

till en plats för alla barn.

en pojke vill svara på alla

frågorna och pratar hela tiden.

Bredvid honom håller två kompisar

på att brottas, och de lyssnar

inte alls. Snart tröttnar de andra

barnen också och tittar förstrött

ut genom fönstret. När söndagsskolan

är slut kan man undra om

barnen egentligen fått med sig

något hem.

Att en söndagskolesamling eller

annan barnverksamhet inte

fungerar som planerat är inte

något helt ovanligt. Ofta kan det

bero på att ett eller två barn har

svårt att hålla sig lugna eller på

annat sätt tar mycket plats.

Frågan är Hur man hanterar

detta på ett bra sätt, så att alla

barn kan känna sig hemma och

tycka det är givande att vara i

kyrkan?

Marianne Holmström-Henriksson

är något av en nestor

inom kristen barnverksamhet.

Denna kväll är det fredagssamling

i pingstkyrkan i Frölunda

och fler än 50 barn har samlats

för att ha roligt tillsammans.

I kyrkkällaren är det kurragömma.

Ett gäng glada tjejer

springer omkring, öppnar dörrar

och letar efter sina kompisar. I

ett annat rum är det sångkör och

så pysslas det med papper och

penna i ett lite stillsammare rum.

Ute på parkeringen spelas det

innebandy med ledare och barn.

marianne kan namnen på barnen,

hon hälsar på dem alla när

de kommer in till kyrkan.

– Jag tror välkomnandet är

viktigt, att man är sedd och efterlängtad

som barn, säger hon.

Hon menar också att ledarnas

roll inte kan överskattas. Kyrkan

i Frölunda satsar mycket på

barnverksamheten och under

fredagskvällarna är det alltid 15-

20 ledare som finns på plats för

barnens skull.

– Det gör att det skapas en personlig

kontakt. Det finns tid för

alla när ledarna inte har så många

barn att ta hand om, säger hon.

Det finns både unga och äldre

Marianne Holmström-Henriksson,

arbetar med

barn i Frölunda.

Inger Thilander

i Husby har

arbetat som

söndagskollärare

sedan 1976.

Får alla

typer av barn

plats i kyrkan?

svara på Dagen.se

ledare, från 15 år till närmare 80.

I många kyrkor är det ovanligt

med äldre barnledare, men Marianne

menar att just äldre har

mycket att bidra med i barnverksamheten.

Deras närvaro präglar

atmosfären på samlingarna.

– Äldre har en trygghet som

man inte ska förakta, det är något

som sprider sig i gruppen, säger

hon.

under Fredagskvällarna har

man storsamlingar då alla barn

ska sitta stilla och lyssna. Är det

någon som har svårt för det så

sätter sig en ledare bredvid. Enligt

Marianne kan något så enkelt

som att stryka med handen på

ryggen vara väldigt lugnande.

– Jag är väldigt kritisk till att

snabbt ställa diagnoser på barn,

då blir de så lätt stämplade.

Andra säger att om de har den

och den bokstavskombinationen

så ska man göra si eller så, men

jag tror att om man bara tar lite

tid på sig och lyssnar in situationen

så brukar det fungera. Jag

tror inte man ska fokusera på det

negativa. Sen händer det att jag

ber föräldrar att hjälpa till och

sitta med, jag tror inte man ska

vara rädd att be om det, säger

hon.

Men hur gör man om ett barn

tar över hela gruppen?

– Jag tror man måste vara

minst tre i en sådan grupp, så

att en ledare kan lugna personen,

kanske sätta sig i ett hörn

med honom eller henne. Sen är

det lätt att säga i en intervju, är

man ensam söndagskollärare i

en liten församling är det inte så

lätt. Men jag tror man måste be

om hjälp, säger hon.

marianne är en mästerlig berättare

och kan fånga barnens

uppmärksamhet bara genom ord.

Och hon tror egentligen inte att

det krävs så mycket för att till

exempel skapa en söndagsskola

som fångar barns intresse.

– Om du berättar en spännande

berättelse och dessutom blandar

in din egen person så får du reaktioner

från barnen. De fungerar

precis som vuxna. Det är också

viktigt att våga ta tillvara barnens

prat och frågor och lyfta upp dem.

Hon tror också att barn kan

lära sig att fostra varandra.

– Barn kan lära sig att säga till

andra barn, att nu måste du sluta

för jag vill lyssna, säger hon.

i en annan förortsförsamling,

Husbykyrkan i Stockholm, har

man söndagsskola för barn från

olika kulturer. Inger Thilander,

som varit söndagsskollärare sedan

1976, berättar att det är en

utmaning.

– Nästan alla barnen kommer

utifrån, de flesta utan sina föräldrar,

så vi känner inte till så mycket

om barnen, säger hon.

Barnen kommer dit för att de

vill vara med och höra bibelberättelser,

så de flesta följer med i

undervisningen.

– Många av barnen kan inte så

bra svenska, så vi ritar mycket

Äldre har en

trygghet som

man inte ska förakta,

det är något som

sprider sig i gruppen.

Marianne

HolMströM-Henriksson

och använder flanellograf, det

funkar faktiskt utmärkt fortfarande.

Och så kan man klä ut sig

lite för att göra det mer spännande,

säger hon.

Om det blir oroligt i en grupp

tycker hon det är viktigt att analysera

varför.

– Kan det bero på mig, kan jag

vara mer kreativ under söndagsskolan?

Eller är det något barn

som har svårt att sitta still. I perioder

har vi någon vuxen som

kommer ner från gudstjänsten

och sitter bredvid, och bara lägga

en arm omkring, det gör barnen

lugnare, det är inget komplicerat.

– om ett barn bara saboterar

brukar vi ge henne eller honom

valet att antingen stanna kvar

utan att förstöra, eller gå och

vara med på gudstjänsten i stället.

Vissa lektioner är dock motiga.

– Vissa söndagar kan det kännas

som ett totalt misslyckande,

och man vill sluta. Men då är det

viktigt att stötta varandra. Och

varje gång jag tänker att jag ska

ge upp, ser jag alla goa barn igen

och då går det inte att göra det,

säger hon.

Det grundläggande är dock inställningen

hos läraren.

– Vi ber att Jesu kärlek syns

igenom det vi gör, det är det som

är det viktigaste.

JONATAN SVERKER

ledare ett viktigt mål. På fredagssamlingarna i pingstk

att ta hand om”, säger Marianne Holmström-Henriksson. Här

För Anna var

För Anna var söndagsskolan en

kaotisk upplevelse.

Hon lever med ADHD och Aspergers

syndrom och har inte

alltid känt sig hemma i kyrkans

barnverksamhet.

När Anna var liten var det

självklart att följa med föräldrarna

till kyrkan . Men för Anna

gav inte alltid söndagsskolan så

mycket.

– Jag tyckte det var kaos, det

var mycket barn och ljud. Alla

höll på med alla saker samtidigt,

och om vi målade väntade barnen

inte alltid på sin tur. De tog

pennor jag målade med, alla var

överallt, säger hon.

Alla

höll

med

alla saker

samtidigt.


dagen Tisdag 11 september 2012

Redigering: Danne Sundell

Lukt styr kärlekslivet

■ Visste du att luktsinnet påverkar våra känslor?

Undersökningar visar att kvinnor som

utsätts för doftämnet andostradienon, som

finns på manlig hud, blir gladare, får högre

puls och ökad fysisk aktivitet, skriver Vård-

guiden. Om motsvarande kvinnliga doftämne

har samma effekt på män vet man ännu inte.

Däremot finns andra undersökningar som visar

att kvinnor förderar män som luktar ”lagom

mycket” som deras pappor.

s i kyrkan

yrkan, Frölunda är mellan 15 och 20 ledare på plats – för barnens skull. ”Det finns tid för alla när ledarna inte har så många barn

spelar hon innebandy med några barn ute på parkeringen. FoTo: jonATAn sveRkeR

söndagsskolan bara kaos

därför gick hon helst in på

toaletten, där hon kunde vara för

sig själv, när det var lek och pyssel.

Under själva samlingen för

alla barnen var det mer strukturerat,

och då tyckte hon att det

var enklare att följa med och

inte distraheras.

– Jag behöver ganska mycket

lugn och ro om jag ska lära mig

något.

Kände du dig annorlunda i barnverksamheten?

– Ja, jag tyckte jag var annorlunda

jämfört med alla andra

barn. Jag var mest nöjd när jag

fick sitta uppe med pappa och

mamma under gudstjänsten.

På somrarna åkte familjen till

Hönökonferensen. Där deltog

hon gärna i barnverksamheten

och hon tycker att konferensen

snarare än söndagsskolan gett

henne bibelkunskap.

i tonåren har hon känt sig

mer hemma i ungdomsverksamhet,

även om alla inte förstår

vad hennes funktionshinder

innebär.

– I skolan har jag blivit mobbad,

men det har inte hänt i kyrkan.

Men människor gör saker

som de inte är direkt medvetna

om, men som påverkar mig negativt,

säger hon.

Vad hade kunnat göras för att du

som barn skulle kännt dig mer

hemma i kyrkan?

– Att föräldrarna till barnen i

söndagsskolan hade fått veta något

om mitt funktionshinder så

att de skulle kunna sagt åt sina

barn att vänta på sin tur och inte

prata i munnen på varandra.

– Och äldre barn skulle kunna

få veta själva om funktionshinder

så att de är öppna för att det

kan komma barn som är annorlunda

än dem.

12

JONATAN SVERKER

Fotnot: Anna heter egentligen

något annat.

Så länge har Michelle Obama varit gift

med Barack. I ett tal beskrev hon nyligen

deras första tid tillsammans: ’ vi

var så unga, så kära och så skuldsatta’.

RelationeR

Vanliga

dagar

Malin Aronsson,

journalist och

trebarnsmamma.

Varför inte lite

mer eldskrift?

11

”Snart bLir du myndig, vad ska du göra då?”, frågar

min mans 15-åriga brorsson från vårt baksäte. Storasystern

bredvid honom vill egentligen vara ifred, men

när han lyfter på den ena av hennes stora hörlurar

svarar hon motvilligt:

”Gå klart gymnasiet. Vad trodde du?”.

Sedan sätter hon hörluren tillrätta igen.

”Men hallå, då kan du ju göra typ vad du vill”, fortsätter

15-åringen medan han nästan hoppar ur bilbältet

av frustration på

Allt fler jag

möter funderar

över frågan ’Vad

vill jag egentligen’

sin syster.

Jag skrattar där

jag sitter vid ratten

och tjuvlyssnar på

storkusinernas frontalkrock.

Han, som

fortfarande tänker

sig livet som ett Disneyland fullt av sug i magen-attraktioner

att åka så fort man fyller myndig. Och hon som

redan har hajat att 18-årsdagen inte alls innebär fritt inträde,

utan snarare att man plötsligt ska betala själv.

Lite StoLt bLir jag över hur självklart det är för storasystern

att först bita i några sura äpplen innan hon

vågar drömma vidare överhuvudtaget. Samtidigt älskar

jag att höra hur avslappnat hennes lillebror önskar

göra typ vad han vill. Det verkar kunna innefatta lite

allt möjligt. Annat är det med oss mitt i livet-människor

som hunnit gå ett par varv i Disneyland och som

börjat problematisera kring vilken attraktion vi egentligen

borde välja.

Allt fler jag möter funderar över frågan ”Vad vill jag

egentligen” och ja, jag erkänner att jag snuddar vid

den ibland jag med. Titt som tätt finner jag mig själv

diskutera med likasinnade huruvida vi borde läsa fem

år till på universitetet, starta eget eller söka jobb på

cirkus. Den senaste tiden har jag även läst massor av

artiklar med rubriken ”Jag gjorde det”, om människor

som sadlat om mitt i livet och plötsligt hittat mitt

i prick. Modigt visst, fast det svåra är ju att veta exakt

var pricken sitter.

tur då att det finnS en genväg för oss kristna som

är lite förvirrade. Vi kan ju alltid fråga Gud vad han

vill. Fusk kanske någon skulle säga, fast ärligt talat

tycker jag inte alltid att Gud är särkskilt tydlig. Varför

kan inte eldskrifter på väggen förekomma lite oftare?

Eller brinnande buskar, det hade jag älskat.

Eller inte, för egentligen vet jag inte om jag skulle

vara redo för utmaningar som innefattade fyrtio års

vandring i öknen. Och även om jag ibland önskar att

Gud pekade lite mer med hela handen när det gällde

just mig vet jag ju att han faktiskt gjorde det en gång

för alla när han skickade hit Jesus. Han som gav mig

i uppdrag att älska både mig själv och andra och att

söka hans rike först. För många av oss blir inte uppdraget

mer specificerat än så, och det kanske räcker

för att vara mitt i prick.

Sedan får man väl göra lite som min mans brorson

tänker. Typ vad man vill.


12

insikt

Redaktörer: Inger Alestig 08-619 24 51, Urban Thoms 08-619 24 91 insikt@dagen.se

Böcker

Kristina Axén Olin.

Danny Saucedo.

Lennart Möller.

Ris och ros för Ulrich Seidls film ”Paradise: Faith”

■ Filmen ”Paradise: Faith” av Ulrich Seidl

har både orsakat rabalder i Italien, och fått

Guldlejon på filmfestivalen i Venedig. Filmen

handlar om en katolsk kvinna, och är

del två i en serie filmer av Seidl.

dagen Tisdag 11 september 2012

Filmen fick juryns specialpris, men den

får nu också kritik för att vara hädisk, och

många förväntar sig att påven kommer att

reagera när filmen får premiär på bioduken.

Tomas Brunegård. Ebba Lindsö.

Per Eriksson.

Rose-Marie Frebran.

Annelie Pandora Magnusson.

Ulrika Franzén.

Gladys del Pilar.

John-E Franzén.

Lars Adaktusson.

Rodney Alfvén.

Marcus Birro.

foTo: AndRé de LoisTed. emmA KjeLLquisT, josefin CAsTeRyd, AndReAs niLsson, jonATAn AhLin, TobiAs fisCheR, ARne hyCKenbeRg, fRedRiK sAndbeRg, LindA foRseLL, CLAudio bResCiAni, sTefAn jeRRevång

15 röster om kristen tro

Vad kan PaSSa bättRe i en sekulariserad tid än

en bok där femton kristna berättar om sin tro?

Ty berättelser berör. Det vet varje tidningsredaktör,

predikant och middagstalare. Och det

vet Gud – bibelläsaren påverkas och förstår tron

från insidan genom möten med Bibelns människor

långt mer än genom att förstå dess dogmer.

Och människorna i Bibeln är hela, vi får vara med

dem också när de trampar fel, inte bara veta hur

de blev efteråt när pusslet lagts till rätta.

Väckelsen spreds genom berättelsernas gräsbrand.

Vittnesbördsmötet var centralt i bönehusen,

lyssnaren kände igen sig och ville gå samma

väg som berättaren. Också vår tid är berättandets

tid där pr-gurus hjälper företag och individer att

bygga sina varumärken genom berättelser.

Jag öPPnaR alltSå ”På tal om tRo” med förväntan.

Utförandet ökar på känslan: lagom stor,

kända ansikten på omslaget – en bok lämpad för

soffbordet, väntrummet eller presentpapperet.

De femton som talar om sin tro är alla mer eller

mindre kända i olika sammanhang. Flera är

inflytelserika i samhället. Och ser man på: sju

kvinnor och åtta män! Det motverkar fördomen

att det mest är kvinnor och lite avvikande människor

som fyller kyrkbänkarna.

De flesta har också intressanta historier att

Antologi

”På tal

om tro”

Ann Thörnblad

(Libris)

berätta. Läsaren förstår att tron handlar om vardagens

händelser och möten, inte om dogmer

som man läser sig till. Och man slås av att Gud är

uppfinningsrik när han letar sig fram till människor.

Om bokens syfte är att få människor i rörelse

mot Gud så kan den säkert fylla en funktion.

Bilder och uppdragna citat på varje sida ger lite

tidskriftskänsla, och det är inte fel. Kanske hade

texterna lämpat sig bättre i magasinsformat?

HäR SkUlle Jag kUnna Sätta PUnkt genom att

med gott samvete rekommendera boken. Men

det är något som skaver.

Kanske handlar det om att texterna ofta känns

lite distanserade. Det är flyhänt berättat, men

läsaren bjuds aldrig riktigt in i intervjuoffrens

våndor och glädjeämnen. Det blir lite bättre efter

hand, men frågan är om läsaren är kvar då.

En bok av den här karaktären behöver närhet,

och sådan byggs sällan upp vid ett enda intervjutillfälle.

Och berättartekniken med många långa

direktcitat bidrar till distansen. Många av oss blir

mångordiga och oprecisa när vi söker efter orden

kring livets djupaste frågor. Utöver de uttalade

orden behöver läsaren därför också mycket av

kroppens, mimikens, blickarnas och pausernas

språk för att bli delaktig.

Bilderna är ofta bra var för sig, några porträtt

Soheila Fors.

är riktiga pärlor. Men en bild per uppslag kräver

mycket om det inte ska kännas stereotypt, bildidéerna

får inte vara färre än antalet publicerade

bilder. Det är inte oväsentligt, eftersom vår tid är

bildfixerad och bildbortskämd. Det måste finnas

tusentals bilder på dessa offentliga personer

i andra miljöer, bilder som kunde ha hjälpt läsaren

att se dem i deras sammanhang. Bildspråket

bidrar oavsiktligt till att framställa de intervjuade

som solitärer och posörer. Man har också avstått

från möjligheten att driva läsningen framåt genom

bildtexter.

Så det Som SkaVeR är kanske tanken på vad det

här bokprojektet kunde ha blivit. En misstanke:

blev soppan sämre när kockarna blev fler? Boken

är nämligen ett exempel på trenden med sponsrade

utgåvor. Blev ansvaret otydligt när någon

sorts reklambyrå ”producerade” – vad nu det betyder

i sammanhanget?

Missförstå mig inte, idén är utmärkt, och den

är inte dåligt genomförd. Köp boken! Läs den och

ge bort den! Den kan komma att betyda mycket

för många.

HåkAn ArenIUs

hakan.arenius@dagen.se

08-619 24 00


dagen Tisdag 11 september 2012 13

Redigering: Klaus Franken

orgelakademi med tyska koral-fantasior

■ Nordtyska koral-fantasior och

kompositören Georg Böhms står i

centrum, när årets ”Orgelakademi”

hålls i Göteborg 13–15 september.

En koral-fantasi är koralbearbet-

En otrolig historia – men är den sann?

han haR uppväckt åtta döda.

Talar sjutton språk – två har

han lärt sig som barn, de andra

femton har den helige Ande

gett honom utan att han behövt

studera.

Surprise! Ja, han heter så,

Surprise Sithole, en pastor från

Mocambique som predikat i de

flesta av jordens länder och är

en av ledarna för missions- och

hjälporganisationen Iris Ministries.

I boken ”Röster i natten”

berättar han sin otroliga

historia. Det är ingen trögläst

bok. På ett enkelt språk får läsaren

del av Surprise Sitholes

livshistoria som handlar om fattigdom,

kamp för att överleva

och om en resa från livet i en

liten okänd by i Mocambique till

internationellt ledarskap för tusentals

kristna församlingar.

När pastor Surprise Sithole

Teologi

”Rösten

i natten”

Surprise Sithole,

David Wimbish

(Gospel media)

Antologi om mångkulturell samverkan

I FRankRIke höjs protester

mot muslimska sjalar i skolan,

EU är motvilligt att släppa in

Turkiet i sin gemenskap, kurderna

i Irak lever i utsatthet och

Sverigedemokraterna vill hejda

invandring från andra kultursfärer.

Vad präglar de motsättningar

som vi ser mellan kulturer

idag? Hur kan vi nå en bättre

samverkan?

I antologIn ”Mångkulturell

samverkan – platser och prägel”

vill författarna, som består

av en rad välkända diplomater,

journalister och forskare,

peka på faktorer som gagnar

eller hindrar samverkan inom

ett samhälle eller mellan olika

Teologi

”Mångkulturellsamverkan

– platser

och prägel”

Redaktör: Sven

Arne Flodell

(Stiftelsen Sverige

och kristen tro –

sskt.net)

Småtrevligt om bibliska uttryck

”RottRådaRna bakåt blir

längre och längre och tunnare

och tunnare, men de brister inte

och den som skärskådar vår kultur

ser dem slingra sig överallt.

Bibelns texter utgör en hörnsten

för våra moderna värderingar,

definierar vår årsrytm,

påverkar kulturen och genomsyrar

politiska ideologier till höger

och vänster.”

detta konstateRaR författaren

Olle Bergman i förordet till

sin bok om bibliska ord. Men

nej, han har inte med ordet

”hörnsten”, som används om

Jesus på ett halvt dussin stäl-

ning, något som blev populärt att

göra under 1600-talet. I år är det

Örgryteorgeln i Göteborg som är

centrum för ”Orgelakademin”, som

samlar experter från hela världen.

Teologi

”Bibliska ord”

Olle Bergman

(Historiska media)

FOTO: SCANPIx

var 15 år väcktes han en natt av

en kraftig röst som uppmanade

honom att fly för sitt liv från lerhyddan

där han bodde med sina

föräldrar, häxdoktorerna, och

sina syskon. Tillsammans med

kamraten Gofar irrade han runt

i djungeln i ett par veckor och

kom så småningom till den lilla

staden Vila Nova da Fronteira

där en gammal kristen man, Lukas,

på Guds uppdrag, väntade

på honom.

suRpRIse och goFaR blev

kristna och sändes av Gud till

grannlandet Malawi för att

evangelisera. Inom kort hade

församlingar bildats i två byar.

I dag, 25 år senare, har Surprise

Sithole bildat mer än 10 000

församlingar. Svårt sjuka blir

helade, döda uppstår (hans

medarbetare har tillsammans

kultursfärer. Utgångspunkten

för samtalen har varit en serie

konferenser på Sigtunastiftelsen

mellan 2009 och 2011.

I ett ambItIöst upplägg, där

Sven Arne Flodell agerat redaktör

och prosten Lennart Sjöström

varit initiativtagare, bidrar

bland andra ambassadören

Hans Corell, journalisten Titty

Nylander och idéhistorikern

Mohammad Fazlashemi med

sina perspektiv på kulturkonflikter

och kultursamverkan.

Även om samtliga texter är

både lärda och allmänbildande,

är detta en antologi som söker

famna alltför brett, men når för

få konkreta slutsatser. Det blir

len i Nya testamentet.

Boken inleds med en bra introduktion

till Bibeln, och det

är naturligtvis rätt i en tid som

har tappat mycket av den bibliska

baskunskapen. Mot den

bakgrunden känns dock alla

”ju” och ”som bekant” längre in

i texten lite märkliga.

Drygt hundra bibliska ord

och uttryck förklaras och kommenteras

på ganska luftiga sidor

med gott om små svartvita illustrationer

från den bibliska historien.

Det händer att texterna

känns lite tunna och undanglidande

trots det koncentrerade

formatet. Referenserna till mer

Jag säger ju inte att det inte finns någon Gud.

Det vet inte jag. Jag säger bara: jag har inte

funnit tillräckliga skäl att tro att det gör det.

uppväckt minst hundra döda)

och väldigt lite mat räcker till

mängder av människor i Sitholes

arbete som kristen förkunnare.

Allt enligt boken.

Abba-profilen och medlemmen i Humanisterna Björn Ulvaeus intervjuad i SVT:s ”Skavlan”

FöRlaget skRIveR på pärmens

baksida: ”Detta är den otroliga

men sanna storyn om mannen

som används av Gud för att förändra

en kontinent”. Stora ord!

Finns det någon form av dokumentation

som styrker att det är

en sann story? Berättelsen om

en man som uppväcker döda

och talar femton språk utan att

ha lärt sig dem genom studier

borde kunna styrkas på något

sätt. Ett litet intyg från en doktor

som konstaterat, eller håller

det för troligt, att åtminstone

en person uppstått från de döda

hade inte skadat.

StIg ÖBERg

stundom tvära kast mellan oroshärdar

i Mellanöstern, principer

för Korantolkning och historiska

exposéer i judiska, kristna

och muslimska kontexter. Man

kan tänka sig att det dynamiska

samtal som pågått i Sigtuna mist

en del av sin vitalitet när det

omsatts i bokform.

tRots detta FInns flera skarpa

analysverktyg för den som vill

bearbeta frågan om mångkulturell

samverkan. En av de mer

konstruktiva inläggen kommer

från islamologen Jan Hjärpe,

som på ett initierat sätt belyser

islams plats i Europa och Sverige.

MARtIN WäRNElID

eller mindre nutida populärkultur

är bra, men känns ibland lite

ansträngda.

det äR utmäRkt att Bibelns

påverkan på samhälle och kultur

lyfts fram, och att också nya

generationer på det sättet görs

medvetna om hur språk, kultur

och historia hör ihop. På det

hela taget är detta en småtrevlig

liten bok som till exempel kan

komma väl till pass för talare av

all sorter.

Det finns ganska gott om direkta

bibelcitat och en kort men

bra referenslista på slutet.

HÅKAN ARENIUS

Nya böcker Inger Alestig

Dagen presenterar aktuella boksläpp.

”Ett givande liv”

Patricia tudor-Sandahl (Brombergs)

■ Vad innebär det att vara generös?

Är det samma sak som att ge bort

pengar? Nej, menar författaren och

psykoterapeuten Patricia Tudor-Sandahl,

som i stället vill hålla fram generositet

som en livshållning.

”Sviken – förnedrad – upprättad”

Arne Möller (Förlag Hede)

■ Arne Möller blev tidigt övergiven

av sin mor. Han drogs in i alkoholism,

men blev fri från drogerna genom sin

tro. Här berättar han om sitt liv.

”Kyrkans första tid – kommentar

till Matteusevangeliet,

Apostlagärningarna och

Johanneslitteraturen”

Carl-Erik Sahlberg: (stanley.se

i samarbete med S:ta Claras vänner)

■ En resa genom kyrkans första århundrade

tillsammans med Carl-Erik

Sahlberg, doktor i kyrkohistoria och

avgående direktor i S:ta Clara kyrka i

Stockholm.

”12 steg för hopplösa – livsförändring

på djupet”

Olle Carlsson (Bonnier Fakta)

■ En uppföljare till populära ”Kristendom

för ateister”. I tolv steg berättar

prästen och kyrkoherden Olle Carlsson

om hur man kan arbeta med sig

själv för att nå förändring.

”Mötesplatser”

Caroline Krook (Verbum)

■ En personlig vandring genom Bibeln,

där vi får stifta närmare bekantskap

med människorna i texterna.

Caroline Krook är före detta biskop i

Stockholms stift.

”Vikarbygården – mina fäders

arv”

Claes-göran Bergstrand (Förlaget

Bergstrandsvägen)

■ En släktkrönika från Rättviks socken

med personliga minnen. Här skildras

bland annat den baptistiska väckelsen

på 1800-talet.

”På väg hem – om livet, tron

och åldrandet”

Billy graham (Livets ords förlag)

■ Billy Graham reflekterar här över

ålderdomen genom texter i Bibeln.

Författaren är berömd över hela världen

för sin gärning som evangelist och

predikant.

”Trosbekännelsen”

Syster Veronica OP (Veritas förlag)

■ Dominikansystern Syster Veronica

ger oss betraktelser runt trosbekännelsen,

en text som inte bara är vacker

poesi utan också ger oss insikt i vem

Gud är, skriver hon.


14

insikt

Musik

Elvis bibel såld för drygt 600 000 kronor

■ En bibel som varit i Elvis Presleys ägo såldes

i lördags för 59 000 pund (cirka 622 000

kronor) på en auktion i Stockport i England,

skriver Reuters. Det förväntade priset

var 200 000 kronor. Köparen, en amerikan

Hillsongs första

skiva på svenska

”Global project” – som släpps om en vecka – ges ut på nio språk

Hillsongs nya liveskiva ”Cornerstone”,

med två svenska namn som

medverkar, gick rakt upp på topplistorna

när den släpptes för några

veckor sedan.

Nästa vecka kommer Hillsongs

första album på svenska. Eric Liljero

medverkar på båda plattorna.

MusikEn har alltid haft en

viktig plats i Hillsong. Församlingsrörelsen,

som föddes

i Sydney på 1980-talet, har

gett namn åt en egen genre,

Hillsonglovsång - popiga, fartfyllda

sånger med mycket energi

och med starkt fokus på att

ära och upphöja Gud. Med åren

har Hillsong utvidgats och församlingar

har växt upp på en

rad olika platser världen över.

Stockholm, där Eric Liljero är

lovsångspastor, är en av dem.

Just nu är han förväntansfull

inför nästa veckas release av

”Global project”, en lovsångsskiva

där Hillsong satsat på att

sjunga in sångerna på en rad

olika språk, däribland svenska.

– Vi har tagit några av de mest

spelade Hillsong-lovsångerna,

Fakta:

”Global

project”

◆ Hillsongrörelsens

senaste

skivprojekt innehåller

tolv sånger.

◆ Skivan ges

ut på nio språk:

Svenska,spanska,

portugisiska,

ryska, franska,

tyska, koreanska

mandarin och

indonesiska.

◆ Skivan släpps

18 september.

FOTO: JON SupER

upphöJEr Gud. Lovsång präglar mycket av gudstjänsterna i Hillsong Church Stockholm, liksom i alla Hillsongförsamlingar världen över.

FOTO: HILLSONG

bland annat ”Mighty to save”,

”Hosanna” och ”The stand”

och översatt dem. Vi har jobbat

ganska hårt med dem för att

dels behålla teologin, men också

göra dem sjungbara, berättar

Eric Liljero.

– Vi kände att vi hade ett behov

av svenska lovsånger som

hade något stort i sig. Som inte

handlar om hur vi själva känner

det, utan pratar om hur fantastiskt

stor Gud är. Vi översatte

inte sångerna till en skiva, utan

till vår kyrka. Det var en längtan

vi hade och det funkade.

i våras spEladEs musiken in

i Hillsong Sydney men också i

Europa och USA. Efteråt har

respektive språkområde gjort

sina egna sångpålägg. De svenska

texterna har sjungits in i

Sverige av lovsångsteamet från

Hillsong Church Stockholm.

”Global project” släpps den

18 september, samma releasedag

i alla länder.

När liveskivan ”Cornerstone”

släpptes i början av juli var det

som frukten av sånger som skrivits

och sjungits globalt de senaste

åren i Hillsong. Och den

här gången skakade det till lite

extra på topplistorna.

– I Australien brukar vi toppa

listorna när vi släpper skiva,

men inte i Europa. Den här

gången var vi etta på iTuneslistan

i Sverige de första dagarna,

sedan topp tio hela första

veckan.

albuMEts titEllåt har Eric

Liljero skrivit tillsammans med

lovsångsledaren Reuben Morgan

och svenske Jonas Myrin.

– Vi skrev den förra sommaren,

två-tre dagar efter terrordåden

i Oslo. Du vet hur det

var då, alla var i chocktillstånd.

Vi hade varit på konferens i

London där Hillsongs senior

pastor Brian Houston hade predikat

från Efesierbrevet 2 där

det står att Kristus är hörnstenen

i våra liv. Vi läste det där

bibelstället igen och så skrev

vi en låt om det, att Kristus är

hörnstenen.

– Det känns fantastiskt att

den är med på skivan, men jag

är ännu mer glad att det blev

en sång som betyder något i vår

kyrka och för andra människor.

urban thoMS

urban.thoms@dagen.se

08-619 24 91

dagen Tisdag 11 september 2012

Redigering: Klaus Franken

bosatt i Storbritannien, får därmed en bibel

som rockkungen har skrivit flera egna kommentarer

i. Bibeln var en gåva som Elvis fick

av sina släktingar under sin första jul på sitt

residens Graceland i Memphis 1957.

Cd-recension

ddddd

Stighult

”Kristus, lev i oss”

(Siamese Records/Naxos)

Indiepop riktad till Gud

■ Stighult är namnet på en plats i Småland, där den

här gruppens skiva är inspelad.

Jag upptäckte dem när de var ”husband” på

ungdomslägret Frizon för några veckor sedan och

fascinerades redan då av deras tilltal – och inte

minst den coola instrumentationen, med cittra,

tramporgel, cello, mandola, dragspel etcetera.

”Kristus lev i oss” är gruppens andra skiva, och här

medverkar uppemot 15 personer, även om det verkar

som att den centrala personen heter David Wirzén,

som skrivit de flesta låtarna och även producerat.

Lovsång i dag låter ju inte som förr, den kan

vara kärvare, mer modig musikaliskt. Även om

Stighultsgänget har med klassiker som ”Giv oss o

Herre, öppnade ögon” eller psalmen ”Jag har hört

om en stad” så har de alltid sin egen stighultska

ton, ett otippat klockspel, en oväntad sångstämma.

Men jag gillar helt klart gruppens egenskrivna

låtar bäst. ”I dig” är en favorit, där jag kommer

mig med att gå omkring på stan och sjunga med

Väldigt fin är också ”O Spirit of Love”, med ett drivande

trumspel och ett smittande ”kyrie eleison”.

Ljudbilden skiftar, alltifrån så nära att man känner

sångarens minsta andetag, till stora svulstiga ljudlandskap.”

Indie-lovsång” kanske inte finns som begrepp,

så varför inte kalla detta för indiepop, riktad till

Gud och mer än lämplig att använda i gudstjänster.

Katarina JoSephSSon

ddddd

Diverse artister

”We walk the line –

A celebration of the music

of Johnny Cash”

(Legacy/Sony)

Fräsch Cash-hyllning

■ Den 26 februari 2012 skulle Johnny Cash ha fyllt 80

år. Med anledning av detta anordnades i april en hyllningsgala

i Austin, där en rad artister tolkade Cashlåtar.

Evenemanget spelades in, och har nu släppts

på cd och dvd. Båda ingår i denna generösa utgåva.

Det är helt klart den bästa Cash-hyllningen jag

hört hittills. Här finns både förväntade artister som

Willie Nelson och Kris Kristofferson, och lite mer

oväntade som Sam Beam (Iron & Wine) och Amy Lee

(Evanescence). De flesta balanserar väldigt skickligt

längs den ibland svåra gränsen mellan personlig tolkning

och respekt för originalet. Här finns en glädje

och friskhet, som kan ha att göra med att det inte är

en minneskonsert strax efter legendens död (2003)

utan en hyllning till hans musikaliska arv.

Bland mina favoriter finns Buddy Millers ”Hey

porter”, Sheryl Crows ”Cry, cry, cry” och Rhett Millers

”Wreck of the Old 97”. Kris Kristofferson och

Willie Nelson gör, förstås, en rad fina insatser, bland

annat när de tillsammans med Jamey Johnson och

Shooter Jennings framför ”Highwayman”. Lucinda

Williams tar kanske på sig den svåraste uppgiften;

att tolka ”Hurt”. Men med sin luggslitna röst gör

hon det med den äran. När skådespelaren Matthew

McConaughey på dvd:n tolkar Cashs apokalyptiska

”The Man comes around” saknas dock tyngden helt.

Som helhet en mycket trevlig fest. Önskar jag

varit där. MagnuS SunDell


dagen Tisdag 11 september 2012

åsikt

Redaktör: Hasse Boström 08-619 24 41 debatt@dagen.se

Jag blir inte klok på hur en

förändring av uthyrningsreglerna

kan hjälpa bostadslösa

ungdomar.

Hasse Boström, från dagen.se/Bloggar

En resurs för Bilda-cirklar

GöraN LeNNartssoN fortsätter

i en tredje artikel (Dagen 4

september) att efterlysa ett fördjupat

studium om relationen

judendom-kristendom, samt att

i förbigående på nytt sparka på

Bilda. Självklart finns det goda

skäl för det första, och för Lennartsson

själv rimligen också

motiv för det andra. Hur dessa

båda ärenden hänger ihop är

däremot fortfarande svårt att

se.

Så för det första: Göran, du är

varmt välkommen till Bilda och

till någon av våra studiecirklar

om det heliga landet. Du kommer

helt säkert att vara en uppskattad

resursperson. Självklart

är judisk tro, och relationer mellan

judendom och kristendom,

ett vanligt förekommande ämne

för samtal i dessa cirklar.

De tre håLLNiNGar du formulerar

blir en utmärkt utgångspunkt

för samtal och reflektion.

Ytterligare ett intressant

perspektiv, där du säkert kan

ge intressanta bidrag, är judisk

tro som inspiration och källa i

arbetet för fred och försoning.

Här kan Bildas studiebok Shalom

Inshallah (Artos&Norma

2011) fungera som utgångspunkt

för studium, inte minst

Äkta vara – annars får det vara

Det är fasciNeraNDe att läsa

om pionjärerna som startade

de olika väckelserörelserna. Att

läsa om hur väckelsen startade

och gav tillväxt. Att läsa om vad

som var deras liv och lära.

Dagens kristenhet i Sverige

har kommit vilse på andra främmande

vägar och behöver återvända

till ”såsom de trodde och

levde förr”, vilket dessutom är

detsamma som de bibliska grunderna.

I Arthur Sundstedts bok

”Pingstväckelsen – dess uppkomst

och första utvecklingsskede”

står det bland annat om

pionjärerna:

Dagens fråga (7 sep)

Ja 42 %

Nej 55 %

Nej, men jag ska 3 %

◆ Antal svarande på Dagen.se: 234

Aversionen

bygger inte

på kunskap

om det samtida

Bilda.

Låt oss

återvända

till de

bibliska

grunderna.

Har du gått en alphakurs?

Alfaprogrammet har

New Age som grund.

(...) Att ni i kyrkorna lurats in

i det, visar bara att ni inte är

seriösa. Kristina Bengtsson

Tidigare artikel

dagen den 4 september 2012.

intervjun med dr Debbie

Weissman, pensionerad lärare

i judendom.

När Det GäLLer din aversion

mot Bilda i allmänhet och vårt

studiecenter i Jerusalem i synnerhet

så tycks den sitta djupt.

Möjligen bygger den på förut-

”Förkunnelsens huvudsakliga

innehåll var: en verklig

omvändelse, en rätt syndasorg

och syndabekännelse och att

övergiva syndens vägar, uppgörelse

med människor där så

krävdes, en fullkomlig hjärterening

i Jesu blod, rättfärdiggörelse

av nåd, helgelse, ett

bibliskt dop i den helige Ande

med tungotal som åtföljande

tecken, helbrägdagörelse genom

tron och Jesu andra tillkommelse.”

tyvärr märker vi när vi ser

på dagens kristenhet en väldig

brist i förkunnelse, i tron och

fattade meningar eller gamla

förhållanden – inte kunskap

om det samtida Bilda.

Jag har gått Alpha och det var

inte en helt igenom positiv

upplevelse. Men jag är glad att den

kan vara det för andra. Vi behöver

evangelisera på olika sätt. formula2

LarS LingiuS

Direktor för Bildas

studiecenter i Jerusalem

MagnuS StenBerg

samordnare för Bildas

Mellanösternprogram

det kristna livet på mycket av

dessa grundläggande teman.

Så låt oss återvända till de

bibliska grunderna, till en äkta

kristendom, detta som också

är väckelserörelsernas ursprungliga

kristendom.

om iNte så tycker jag att

frikyrkorna och alla kyrkor

som har sin grund i väckelserörelserna

i ärlighet och sanning

ska byta namn på sina

kyrkor och samfund. Annars

blir det ju ”falsk varudeklaration”.

Peter KujaLa

Mest läst på Dagen.se

Vill du debattera?

◆ Debattartiklar och insändare skickas till:

debatt@dagen.se | Dagen debatt, 105 36 Stockholm

Glöm inte att uppge namn, adress och telefon.

◆ Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.

15

Redigering: Lise-Lotte Lindgren

1) Här möter den iranske pastorn sin familj ...

2) Kursen om kristen tro som blev succé

3) Vi vill ha allt/hela världen

4) Josef Östby utsatt för beskjutning

5) ”elizabeth talar mer om Jesus än någonsin”

Alla har frihet att

stödja kandidater

Från Dagens bloggare

Nu får klyftorna

inte bli djupare

10 sep

meD aLL respekt för arbetet att få fram regler

för personvalskampanj för oss kristdemokrater:

Förhoppningsvis blir de enkla och klara.

Och med en positiv ton för personvalskampanjer.

Men jag vill

bara säga att vi

måste hålla isär

olika saker.

Citat nyhetsartikel

i Dagen 5

september: ”I sin

analys av valet

2010 vänder sig

också distriktets

analytiker mot att

så många ’tunga’

Blanda inte ihop äpplen och

päron, skriver Kerstin Hurtig.

FoTo: scAnpix

kristna företrädare gick ut och lobbade för enskilda

KD-kandidater”.

Vi har tack och lov fullständig yttrandefrihet

i vårt land. Och självklart får vem som helst,

inklusive kristna företrädare, gå ut och säga att

de stödjer en kandidat i vilket parti som helst.

Det vare sig kan vi eller ska hindra. (Sedan förstår

jag att det kan vara redovisningsplikt om

lobbningen består av ekonomiska eller andra

materiella medel).

Men låt oss inte blanda ihop äpplen och päron.

KerStin Hurtig

Rädda barnen i Storbritannien har startat

en insamling till fattiga barn – i

Storbritannien! Det berättar Dagens

Eko. Det är första gången i organisationens

83-åriga historia.

Skulle det kunna hända i Sverige?

tyvärr saknas det inte tecken på att klyftorna

ökar också här och därmed behoven av stödinsatser

av olika slag. Kyrkor vittnar samstämmigt

om att allt fler utsatta knackar på deras

port för att få hjälp till mat och kläder.

Politiker och andra ansvariga måste se tecknen

och inse att det har hänt något med färdriktningen.

På senare år har den som redan

har fått mera. Samtidigt har stödet till den som

redan lever med bräckliga villkor alltför ofta

inte ökat eller till och med sänkts. Det går stick

i stäv med allmän medmänsklighet och vår

traditionella syn på solidaritet i Sverige.

Det är dags att byta färdriktning innan klyftorna

cementeras.

Håkan Arenius, ledarbloggen

läs Hela inläggen på dagen.se/Blogg


16

familj

Familjeredaktionen: 08-619 24 27 familj@dagen.se

Guds beskydd

över barnen

Vissa veckor är som veckor är mest. Det går på helt enkelt.

Andra veckor är … ja, annorlunda. Som förra veckan.

Sammanträden, föräldramöte och barnkör-

övningar blandades med Uppsalabesök, svampplockning och

boulespel. Råkade också äta nötter ( japp, är fortfarande allergisk

– och vid liv!) och fick ett härligt hysteriskt fnissanfall på

jobbet (sådana som blir färre ju äldre man blir).

men Det bästa förra vecKan var ändå ett mejl från en prenumerant.

När jag läste det blev jag rörd och tårögd, för hon, en

helt främmande medmänniska, erbjöd sig att be för mina barn.

Om det gick bra. Så klart går det bra! Det går bättre än bra. För

vad är bättre att ge sina barn än Guds beskydd?

Vår älskade

Gunnar Andersson

* 17 september 1927

har flyttat till sitt

himmelska hem

Drared Dalsjöfors

4 september 2012

MARGOTH och KG

Mikael och Julia

Noah

Linda och Axel

Fredrik

FRANK

ANNICA och ANDERS

Matilda och Stephen

Signe

Daniel, Emilia, Oscar, Arvid

Sorgen, saknaden och alla ljusa

minnen delas av syskon, övrig

släkt, vänner och

Pingstförsamlingen Gånghester

I våra hjärtan vi har

minnet av en älskad Far

Givmildhet var Din stjärna

Godhet var Ditt hjärtas sång

Hjälpsam så oändligt gärna

I himlen vi möts en gång.

Begravningsgudstjänst i

Pingstkyrkan, Gånghester fredag

5 oktober kl 13.00. Efter avsked

vid graven på Toarps kyrkogård

inbjudes till minnesstund i

församlingshemmet. Svar om

deltagande till www.lenbergs.se eller

tel 033-22 57 00 senast måndag

1 oktober.

Hedra gärna Gunnars minne med

en gåva till PMU "Förändra liv" i

Kongo pg 90 00 50-6.

Helena Waern, familjeredaktör

Dagens bibelord

■ Herre, led mig

rätt, jag omges av

fiender, jämna din

väg för mig.

Psaltaren 5:9

Min bild

Döda Bröllop

Personnytt

■ Wicy Jönsson och Patrik Johansson,

båda Falköping, vigdes den

12 maj 2012 i Bristmene kyrka.

Vigselförättare var Thomas Henning.

Brudparet har tagit namnet

Jakobsson

skriva en minnestext

◆ För att få ett minnesord publicerat

bör texten vara skriven i tredje

person, inte längre än 2 000 tecken

(inkl mellanslag) och vara underskriven

med för- och efternamn.

◆ Verser och bibelcitat publiceras inte.

◆ redaktionen förbehåller sig rätten

att redigera materialet.

◆ Text skickas till familj@dagen.se

eller dagen, 105 36 stockholm.

Foto på den avlidne kan bifogas.

Nyförlovade?

sprid nyheten i Dagen!

Kundcenter 08-619 24 60 | annons@dagen.se

■ Årets Disapris

tillfaller författaren

och journalisten

Maja Hagerman.

Hon får priset för

sitt framstående populärvetenskapliga

författarskap. Disapriset delades

traditionsenligt ut i Studentbokhandelns

lokal under Kulturnatten

i Uppsala. Prisutdelare var

Eva Åkesson, rektor vid Uppsala

universitet.

Juryns motivering lyder: ”Maja

Hagerman tilldelas 2012 års Disapris

för hennes framstående populärvetenskapliga

författarskap.

Med stor förmåga att språkligt

vandra mellan det personliga till

det mer sakligt beskrivande levandegör

hon vår historia och

pekar på dess betydelse för oss

som lever i dag. Hennes förmåga

att bemästra och kritiskt granska

ett stort material för en bred

läsekrets gör henne till en folkbildare,

i ordets allra bästa bemärkelse.”

Kommentar: Faktum är att den som vill leva rätt i en galen

värld ofta kan känna sig omgiven av fiender. Att vilja leva

förnöjsam ”på en jämn väg” mitt i den kakafoni av röster

som drar åt alla håll kan vara ett tecken på att den inre

kompassen fungerar.

dagen Tisdag 11 september 2012

Har du en bild med en speciell historia? Låt läsarna få se den! Skicka bilden tillsammans med en kort text till familj@dagen.se eller Dagen,

Familj, 105 36 Stockholm – märk brevet ”Min bild”.

Liten båt kan bära stor längtan. Längtan till vatten finns i folksjälen. Folks längtan efter sol och värme ger nytt liv åt

sjön. Du har en längtan som det finns ett evigt svar på. FoTo: ToMAs WesTerberg

Fyller du

år snart?

Fyller du jämnt snart och vill vara med i Dagens

födelsedagslista? Sänd in talongen senast en

vecka före födelsedagen, gärna med aktuellt

foto! Födelsedagsbilder publiceras gratis.

Mer info tel 08-619 24 69

eller mejl familj@dagen.se

Hände 11 sep

1961 Världsnaturfonden grundas

i Schweiz.

1973 En militärjunta, ledd av Augusto

Pinochet, störtar Chiles

president Salvador Allende i en

militärkupp.

1978 Den svenske formel 1-föraren

Ronnie Peterson avlider i

sviterna av en olycka i Italiens

Grand Prix på Monza dagen

innan.

1987 Den jamaicanske reggaeartisten

Peter Tosh rånmördas i sitt

hem.

2001 En terroristattack utförs mot

World Trade Center i New York

och Pentagon i Washington D.C.

2003 Sveriges utrikesminister

Anna Lindh avlider till följd av

de skador hon har tillfogats i ett

knivöverfall dagen innan.

2004 En helikopter havererar i

Egeiska havet av okänd anledning,

och sexton höga representanter

för grekisk-ortodoxa

kyrkan i Alexandria omkommer,

däribland patriark Petrus VII av

Alexandria. KällA: WiKipediA.org

Född

Efternamn

Förnamn

Yrke

Adress

Postnr

Postadress

Tel dagtid

Födelsedagar

■ 80 år

Gösta Arvidsson

glad pensionär

Mullsjö, 14/9

Födda 11 sep

Skicka till DAGEN ”Familj” 105 36 Stockholm eller mejla till familj@dagen.se

1920 Stig Olin, skådespelare, regissör,

sångare, radioman och låtskrivare.

1929 Birgitta

Trotzig, författare

och ledamot

av Svenska

Akademien.

1932 Jan-Erik

Wikström, fppolitiker.

1962 Mauro Scocco (bilden), låtskrivare,

musiker.

KällA: WiKipediA.org

Fått barn?

annonsera familjenyheten i Dagen!

Kundcenter 08-619 24 60 | annons@dagen.se


dagen Tisdag 11 september 2012 17

Redigering: Klaus Franken

Dagens namnTisdag

■ Dagny är ett nordiskt namn som är bildat av orden

dag och ny.

■ Helny är förmodligen ett helt nybildat namn i början

på 1800-talet, till att börja med stavningen Hellny.

Namnet kan eventuellt vara en smekform av Helena.

11

sepTember

Dagny

Helny

Dagen för 60 år sedan: Västtyskland ersätter judar

■ Västtyskland har förbundit

sig att betala 3.450 miljoner

D-mark som gottgörelse

åt judiska offer för nazisterna

förföljelser, enligt det skade-

ståndsavtal som på onsdagen

undertecknades av förbundskansler

Adenauer och Israels

utrikesminister Sharett vid ett

hemligt sammanträde.

Skolgymnastiken fick

Jubilaren

henne att bli politiskt aktiv

nu jobbar Madeleine Blom som politisk sekreterare samtidigt som hon studerar på universitet

Hon bor ihop med Winston Churchill

och delar sitt liv mellan två städer.

25-åriga Madeleine Bloms motto

i livet är: Kan du drömma det, så

kan du göra det.

ocH Det verkar funka – i alla

fall i Madeleines fall. Det har

rullat på bra för KD-tjejen som

i dag kan bocka av sitt första

kvartsekel i livet. Hon säger det

själv.

– Ja, man kan säga att det verkar

som allt bara har rullat på,

och det har det verkligen gjort.

Ja, Madeleine Blom har redan

hunnit vara ungdomspolitiker,

styrelseproffs, nämndeman och

har ett eftertraktat jobb som politisk

sekreterare inom området

visuell design och kommunikation.

Dessutom bor hon ihop

med sitt livs kärlek. Som inte

heter Winston Churchill, utan

Erik Nilsson. Winston är katten.

Erik träffade hon på jobbet

på KDU:s kansli i Gamla Stan i

Stockholm för fem år sedan.

– Han var chef på KDU Riks.

En dag gick jag in på kansliet för

att prata med en kollega och fann

honom själv, han började prata

med mig och jag backade nervöst

in i en soffa som jag föll pladask

i. Han skrattade åt mig och några

veckor senare frågade han mig

om jag hade lust att hitta på något.

Vi såg film och efter det har

vi inte lämnat varandras sida.

när erik fick joBB i sin hemstad

Karlstad valde Madeleine

att lämna Stockholm och barndomens

Ekerö och flytta dit

för att bo tillsammans med honom.

Nu studerar hon media

och kommunikation vid Karlstads

universitet samtidigt som

hon jobbar på Stockholms läns

landsting åt landstingsrådet och

övriga KD-politiker. Hon jobbar

mest på distans via dator och telefon

och besöker arbetsplatsen

ungefär en gång i månaden.

– Jag uppdaterar bloggar, hemsidor

och twitter, utformar flygblad

och kommunikativa texter,

tar fram kampanjmaterial och

skriver rapporter. Det är jätte-

snabba:

❍ Sommar

❍ Höst

❍ Arbete

❍ Fritid

❍ Förrätt

❍ Efterrätt

❍ Stockholm

❍ Karlstad

❍ Sverigesemester

❍ Utlandssemester

roligt. Jag har alltid haft intresse

för organisatoriska uppgifter.

Skulle jag inte jobba med det på

KD, skulle jag säkert jobba med

det för en annan organisation.

att Det Blev just KD beror på

att Madeleines mor var engagerad

i Kristdemokratiska kvinnoförbundet

där hon jobbade med

jämställdhetspolitik. 1998 skrev

Madeleine in sig i partiet och

följde med sin mamma till Kiruna

på Kvinnoförbundets årskonferens.

– Där tyckte de att man skulle

dela upp klasserna på gymnastiken,

på pojkar och flickor. Det

tyckte jag inte alls om. Varför

skulle tjejerna hoppa över bockar

medan killarna spelade bandy?

Så jag ställde mig upp och

argumenterade mot min egen

mamma. Sedan fortsatte jag

inom KDU, blev aktiv i styrelser

och i valkampanjen 2006 ringde

de upp mig och frågade om jag

ville jobba för dem. Det var min

första anställning.

i valrörelsen 2010 fick hon

frågan om hon ville sköta sociala

medier och kommunikation

för KD och det är vad hon har

gjort sedan dess. Det politiska

engagemanget har fört med sig

uppdraget som nämndeman vid

Värmlands tingsrätt i Karlstad.

Hittills har hon suttit med vid

ett 20-tal brottmål.

– Ibland kan det vara upprivande

och jobbigt, speciellt när

någon far riktigt illa, till exempel

vid oprovocerat våld eller

våld mot barn. Men det är också

jätteintressant. Man lär sig hur

lagar fungerar i praktiken. Politiker

stiftar lagarna, här ser

man konsekvenserna av lagstiftningen.

Hur känns det att fylla år den 11

september?

– Jag är bara en i raden av

tragedier som hänt den dagen.

Man får ta det onda med det

goda. Folk kommer ihåg en i

alla fall.

ANNA BIeNIAszewsKI

sANdBerG

anna.sandberg@dagen.se

08-619 24 12

MaDeleine BloM har lämnat sin barndoms Ekerö och bosatt sig i Karlstad där hon studerar

media och kommunikation, samtidigt som hon obbar på Stockholms läns landsting åt landstingsrådet

och övriga KD-politiker.

Madeleine Blom

Aktuell: Fyller

25 år den 11

september.

Gör: Jobbar

som politisk

sekreterare åt

kristdemokraterna

i Stockholms

läns

landsting och

läser media och

kommunikation

vid Karlstads

universitet.

Några milstolpar:

Att

börja på Adolf

Fredriks musik-

skola och när

jag blev aktiv

i kyrkan. Det

första vidgade

mina vyer, jag

fick träffa människor

från hela

länet. I kyrkan

fick jag ännu

en gemenskap

att spegla mig i.

Där fick jag vänner

för livet.

Familj: Mamma,

pappa, tre

bröder, sambo

Erik och katten

Winston Chur-

chill the Cat.

Intressen:

Bild och form,

fotografi, vin

och vänner.

Är: Photoshopnarkoman.


18

radio&tv

Dagens tv-tips

Mannen, Myten. Den prisbelönte filmaren Eugene Jarecki

ger en ny och inträngande bild av den mytomspunne filmhjälten

och presidenten Ronald Reagan. Foto: SVt Bild

Porträtt av

en president

För många av dagens konservativa politiker i USA har

Ronald Reagan blivit en ikon som förknippas med

trovärdighet och traditionella värderingar. Men för

andra var USA:s 40:e president en gåta. Vem var han,

denne man som gick från småstadsliv till att bli filmstjärna,

och därifrån via arbete på företaget General

Electric, till att bli en av sin tids mäktigaste män?

Dokumentären om Reagan ger bilden av en komplex

människa. Intervjuer med Reagans tidigare medarbetare

varvas med filmklipp från hans karriär.

Ronald Reagan gav sig inte på allvar in i politiken

förrän i 50-årsåldern, då han blev vald till guvernör

i Kalifornien. Bredvid andra mer konservativa republikanska

politiker var Reagan ett karismatiskt alternativ.

1980 nådde han presidentposten.

Väl på plats som president, visade han sig ofta

vara mer pragmatisk än dogmatisk. Efter att ha fört

kampanj för skattesänkningar, lät han höja skatterna

under sex av de åtta år han satt vid makten. Han

lät rusta upp den amerikanska krigsmakten med

”Star wars” samtidigt som han satt i förhandlingar

med Gorbatjov som resulterade i ett avtal om minskad

kärnvapenarsenal.

Reagan var riktigt ute i blåsväder när det under

Iran-Contras affären framkom att hans administration

i hemlighet sålt vapen till Iran i strid mot

gällande lagar. Därefter användes pengarna till att

finansiera Contrasgerillan i Nicaragua, vilket gick

helt på tvärs mot kongressens beslut.

Prisbelönte filmaren Eugene Jarecki ger en ny

och inträngande bild av den mytomspunne filmhjälten

och presidenten.

”Vem var Ronald Reagan?”

SVt1, 22.00

Dessutom ...

… får vi i kväll träffa Maud Olofsson,

tidigare centerledare och näringsminister,

i programmet ”Min Sanning”, del 2

av 8. Hon avslöjar bland annat vad hon

egentligen tycker om de andra partiledarna

i Alliansen. Hon intervjuas av

Cecilia Bodström i SVT2 kl 20.00.

För ett år sedan lämnade Maud

Maud Olofsson.

olofsson hetluften som centerledare och näringsminister. i

kväll ser vi henne med en stor portion eftertanke i bagaget.

i programmet berättar hon om Alliansens tillblivelse och

hur hon blev ”alliansens moder”. Hon ger sin förklaring till

Centerpartiets vikande siffror och berättar vad hon har för

relation till Annie lööf.

Vi får höra om hur de tuffa besluten kring Saab och kärnkraften

påverkade henne och hur hon orkade gå vidare i de

mest pressande ögonblicken. Hon berättar om sin uppväxt

på landet och sina starka kvinnliga förebilder. Hon berättar

även om sin nya roll i Hillary Clintons nätverk för kvinnligt

ledarskap.

Redaktör: Emma Staffansdotter

08-619 24 27, radiotv@dagen.se

Foto: SVt

radio i dag

SR P1

12.00–12.00 Tolvslaget. Dagens dikt. Även i

kväll.

12.05 Ekonyheter.

12.07 Meddelandetid.

12.10 Vetandets värld. Även i kväll.

12.30 Luncheko. Med Ekonomieko och tidningskrönika.

12.55 Land- och sjöväder.

13.00 Ekonyheter.

13.03 Radiosporten.

13.05 Kulturnytt.

13.20 Vetenskapsradion Språket. Även i

morgon.

13.45 OBS. Med Fredrik Pålsson. Även i kväll.

14.00 Ekonyheter.

14.03 Kulturradion Nya Vågen.

Debatt och kritik från Kulturredaktionen. Även i

morgon.

14.50 Mitt i musiken. Musiknyheter från Sverige

och världen. Även i kväll.

15.00 Ekonyheter.

15.03 Epstein i P1. Med Louise Epstein.

15.45 Dagens eko.

15.55 Sjöväder.

16.00–17.45 Studio ett. Direktsänt aktuellt

magasin.

16.45–17.00 Dagens eko.

17.45 Dagens eko.

18.00 Ekonomieko.

18.10 Radiosporten.

18.15 Kulturdokumentär. Repris från i går.

19.00 Ekonyheter.

19.03 Vetenskapsradion Forum.

Med Urban Björstadius. Repris från i går. Även på

lördag.

19.30 Dagens Strindbergsbrev.

19.35 Radioföljetongen: Filmberätterskan.

Del 2. Av Hernán Rivera Letelier. Uppläsare: Anneli

Martini. Repris från förmiddagen.

20.00 Ekonyheter.

20.03 Tendens Samtalet. Repris från förmiddagen.

Även i morgon.

20.35 Ring P1. Valda delar ur morgonens sändning.

Även i morgon.

20.45 OBS. Med Fredrik Pålsson. Repris från eftermiddagen.

21.00 Ekonyheter.

21.03 UR Skolministeriet. Landets enda radioprogram

om skolan. Vi belyser, granskar och diskuterar

de viktigaste skolfrågorna. Med Matz

Lundin.

21.35 Mitt i musiken. Musiknyheter från

radio i morgon

SR P1

5.29 P1-morgon. Med Anna Karin Sivberg.

5.30 Ekonyheter. 5.35 Ring P1. 5.45 Morgonandakt.

Tema: frihet. Med Daniel Brattgård.

5.55–5.59 Sjöväder. 6.00–9.20 P1morgon.

Med Anna Karin Sivberg 6.00–6.15

Morgoneko. 6.30 Ekonyheter. 6.32–6.37

Nyheter från Vetenskapsradion. 6.50 Tankar

för dagen. Med Håkan Sandvik, präst på

Singö. Även i kväll. 6.55 Landväder. 7.00 Morgoneko.

7.05 Land- och sjöväder. 7.30 Ekonyheter.

7.32 Ekonomieko. 7.36–7.39 Nyheter

från Vetenskapsradion. 7.46–8.59

Kulturnytt. 8.00–8.15 Morgoneko. 8.30

Ekonyheter. 8.32 Ekonomieko. 8.36–8.41

Nyheter från Vetenskapsradion. 9.00–9.12

Morgoneko. 9.20 Ring P1. Ring P1 och tala

klarspråk i aktuella frågor, tel: 099-510 10. I dag

svarar Tomas Tengby i Göteborg. Även i kväll.

10.00 Ekonyheter. 10.03 Plånboken. Sveriges

Radios program om privatekonomi och konsumentfrågor.

11.00 Ekonyheter. 11.03 Tendens.

Även i kväll. 11.35 Radioföljetongen:

Filmberätterskan. Del 3. Av Hernán Rivera Letelier.

Uppläsare: Anneli Martini. Även i kväll.

12.00–12.00 Tolvslaget. Dagens dikt. 12.05

Ekonyheter. 12.07 Meddelandetid. 12.10

Vetandets värld. Även i kväll. 12.30 Luncheko.

Med Ekonomieko och tidningskrönika.

12.55 Land- och sjöväder. 13.00 Ekonyheter.

13.03 Radiosporten. 13.05 Kulturnytt.

13.20 Vetenskapsradion Klotet. Med Marielouise

Kristola. Även i morgon. 13.45 OBS. Med

Fredrik Pålsson. Även i kväll. 14.00 Ekonyheter.

14.03 Människan och tekniken. Även i morgon.

14.50 Mitt i musiken. Musiknyheter från

Sverige och världen. Även i kväll. 15.00 Ekonyheter.

15.03 Nordegren i P1. Med Thomas

Nordegren. 15.45 Dagens eko. 15.55 Sjöväder.

16.00–17.45 Studio ett. Direktsänt aktuellt

magasin. 16.45–17.00 Dagens eko.

17.45 Dagens eko. 18.00 Ekonomieko.

18.10 Radiosporten. 18.15 Kulturradion

Nya Vågen. Debatt och kritik från Kulturredaktionen.

19.00 Ekonyheter. 19.03 Vetenskapsradion

Språket. 19.30 Dagens Strind-

Sverige och världen. Repris från eftermiddagen.

21.45 Tankar för dagen. Med Carin Ahlqvist.

Repris från i morse.

21.50 Land- och sjöväder.

22.00 Ekonyheter.

22.10 Radiosporten.

22.12 Studio ett. Repris från i eftermiddags.

22.55 Dagens dikt. Repris från lunch.

23.00 Ekonyheter.

23.07 Vetandets värld. Repris från lunch.

23.30 Tendens. Repris från i går.

0.00 Ekonyheter.

0.02 Stil. Med Susanne Ljung. Repris från i fredags.

1.00 Ekonyheter.

1.02–1.30 Vetenskapsradion Historia. Med

Tobias Svanelid. Repris från i torsdags.

SR P2

12.00 P2 Dokumentär: John Cage 100 år.

Ett program av Anders Olsén. Repris från söndagen.

13.00 SR på persiska.

13.30 SR på romani.

14.00 SR på kurdiska.

14.30 SR på arabiska.

15.00 SR på engelska.

17.00 P2 Klassiskt.

18.00 Ekonyheter.

18.03 Ad lib. Med Lex. ad lib är ett direktsänt

underhållningsprogram med örat på det aktuella,

ett slags fånga dagen med musik. LEX har koll på

kalendern, och associerar bland begivenheter

som jubileer & jubilarer, premiärer & sekundärer

samt sköna konster av alla (o)upptänkliga slag.

Det vill säga det mesta som kan omsättas i toner.

I en klassisk & mindre klassisk mix. Alla tiders

musik, efter behag!

19.19 Mitt i musiken.

Med Andreas Lindahl. Här speglas det svenska

och internationella musiklivet med intervjuer och

reportage. Mitt i musiken bevakar konstmusik,

folkmusik och jazz.

19.30 P2 Live jazz: Höjdpunkter från

Bangen 2012. Med bl a Le Jazz Cool, Klabbes

Bank, Firman, Gustav Lundgren Trio, Faber Platina

Jazz, Ulf Johansson Werre Air Force &

Landau/Ford Renegade Creation. Konserter 28-

30/6 Stadsparken, Sandviken. Presentation: Kjell

Oscarsson

21.30 Jazzlandet. Märet Öman och Pierre Martin

på upptäcktsresa i och utanför landet Jazz.

Även i morgon kl 12.00.

bergsbrev. 19.35 Radioföljetongen: Filmberätterskan.

Del 3. Av Hernán Rivera Letelier.

Uppläsare: Anneli Martini. 20.00 Ekonyheter.

20.03 Tendens. 20.35 Ring P1. Valda delar ur

morgonens sändning. 20.45 OBS. Med Fredrik

Pålsson. 21.00 Ekonyheter. 21.03 UR Bildningsbyrån

– Kina. 21.35 Mitt i musiken.

Musiknyheter från Sverige och världen. 21.45

Tankar för dagen. Med Håkan Sandvik, präst på

Singö. 21.50 Land- och sjöväder. 22.00 Ekonyheter.

22.10 Radiosporten. 22.12 Studio

ett. 22.55 Dagens dikt. 23.00 Ekonyheter.

23.07 Vetandets värld. 23.30 Tendens

Samtalet. 0.00 Ekonyheter. 0.02 Kropp &

själ. Med Ulrica Hjalmarsson Neideman. 0.50

Kropp & själ. 1.00 Ekonyheter. 1.02–1.30

Vetenskapsradion Språket.

SR P2

6.00 SR Sisuradio. 6.35 SR Sameradio.

6.50–9.00 Aurora. Musikmorgon. Med Patrik

Paulsson. 7.30–7.32 Ekonyheter. 8.30–8.33

Ekonyheter. 9.00 Önska i P2. Med Pernilla Eskilsdotter.

10.00 Ekonyheter. 10.03 Klassisk

förmiddag. 1. Staffan Björklund: Tågsymfoni

(1990). Sveriges Radios Symfoniorkester. Dirigent:

Andreas Hansson. 2Franz Schubert: Stråkkvartett

nr 14 d-moll, ”Döden och flickan”. Julia

Fischer och Alexander Sitkovetskij, violin, Nils

Mönkemeyer, viola och Benjamin Nyffenegger,

cello. Från sydvästtyska radion. 3. Lars-Erik Larsson:

Det ljusa landet (Joel Rundt) (1932). Solister:

Henriikka Gröndahl, sopran och Daniel Hällström,

baryton. Helsingborgs konserthuskör. Helsingborgs

symfoniorkester. Dirigent: Tobias Ringborg.

Konsert 2007, Helsingborgs konserthus. 4.

Joseph Haydn: Pianotrio Ess dur Hob. XV:29. Isabel

Faust, violin, Jean-Guihen Queyras, cello och

Alexander Melnikov, piano. Från bulgariska radion.

5. Joan Tower: Made in America (2005).

Nashvilles symfoniorkester. Dirigent: Leonard

Slatkin. Naxos 8.559328. Med Erika Libeck Lindahl.

12.00 Jazzlandet. Märet Öman och Pierre

Martin på upptäcktsresa i och utanför landet

Jazz. 13.00 SR på persiska. 13.30 SR på romani.

14.00 SR på kurdiska. 14.30 SR på

arabiska. 15.00 SR på engelska. 17.00 P2

dagen tisdag 11 september 2012

22.30 Kalejdoskop. Lång musik. Med Robert

Huselius. Även i morgon 13.00 i P2 Musik.

0.00–6.50 Notturno. Musik i natten. Notturno

bjuder på alla sorters kammar-, konst- och orkestermusik,

sakralt och opera i inspelningar av

offentliga konserter och i studioinspelningar från

hela Europa. Notturno ingår i det europeiska radiosamarbetet

”Euroclassic Notturno” som produceras

av BBC. Med Lena Redin.

SR P3

Ekonyheter varje timme 0.00-5.00 och 19.00-

0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje timme 6.00-

18.00 samt 6.30, 7.30 och 8.30. Väder i anslutning

till ekosändningen/P3 nyheter 5.30, 12.00,

17.00, 18.00, 22.00 och 23.00

12.05 Musikguiden i P3. Med Micke Cederberg.

13.02 P3 Nyhetsguiden. Med Valeria Helander.

14.02 Christer: din vän i etern.

17.05 Carpe Fucking Diem. Humorprogrammet

som fångar dagen – på ett lite skruvat sätt.

18.06 Verkligheten i P3.

18.30 Musikguiden i P3 med gästredaktör

Molly Sandén.

19.30 Musikguiden i P3. Med Jenny Seth.

23.07 Ligga med P3. Programmet som handlar

om sex och relationer. Med Matilda Berggren.

0.02 Vaken.

SR P4

Ekonyheter varje timme. Lokala nyheter på halvslag

6.30-17.30. Sport 7.07, 8.05, 9.03, 13.03

och 16.03

13.05 P4 extra. Med Lotta Bromé.

15.03 Lokala program. 16.45–17.00 Dagens

eko.

17.45 Barnradion.

18.00 Klartext. Nyheter på lätt svenska. Varje

vardagskväll berättas nyheter, politik, ekonomi,

utrikeshändelser och så vidare.

19.00 Sportextra. Med VM-kval, fotboll, Sverige-Kazakstan

och elitserien i speedway, semifinaler.

Med Kenneth Range, Susanna Andrén.

22.30 Karlavagnen.

Christian Olsson tar er med mot midnatt. Konceptet

är lika enkelt som hållbart - bra och lyssnande

programledare och spännande upplevelser,

tankar och åsikter från de lyssnare som

ringer in till programmet.

0.02 Vaken.

Klassiskt. 18.00 Ekonyheter. 18.03 Ad lib.

Med Lex. 19.19 Mitt i musiken. Med Andreas

Lindahl. 19.30 P2 Live klassiskt: American

dreams. Bengt Forsberg med vänner framför

musik av bl a John Cage, Amy Beach och Aaron

Copland. Konserter 5-6/7, Allhelgonakyrkan,

Stockholm. 21.31 Monitor: Radiokonst.

Norska ljudkonstnären och tonsättaren Maja Ratkjes

”Voice” och italienska Anna Raimondos ”It’s

all so dark”. 22.30 Kalejdoskop. Bred musik.

Med John Sonerud. 0.00–6.50 Notturno. Musik

i natten. Med Lena Redin.

SR P3

Ekonyheter varje timme 0.00-5.00 och 19.00-

0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje timme 6.00-

18.00 samt 6.30, 7.30 och 8.30. Väder i anslutning

till ekosändningen/P3 nyheter 5.30, 12.00,

17.00, 18.00, 22.00 och 23.00

6.05 P3 musik. 6.30 Morgonpasset. Kodjo

Akolor och Hanna Hellquist. Med Martina Thun.

10.02 PP3. Med Pär Lernström. 12.05 Musikguiden

i P3. Med Micke Cederberg. 13.02 P3

Nyhetsguiden. Med Valeria Helander. 14.02

Christer: din vän i etern. 16.10 Tankesmedjan.

17.05 Carpe Fucking Diem. Humorprogrammet

som fångar dagen – på ett lite skruvat

sätt. 18.06 Verkligheten i P3. 18.30 Musikguiden

i P3 med gästredaktör Molly Sandén.

19.30 Musikguiden i P3. Med Jenny

Seth. 20.30 Musikguiden i P3: Session.

22.03 Musikguiden i P3 med vår playlist.

23.07 Ligga med P3. 0.02 Vaken.

SR P4

Ekonyheter varje timme. Lokala nyheter på halvslag

6.30-17.30. Sport 7.07, 8.05, 9.03, 13.03

och 16.03

6.08 Lokala program. 13.05 P4 extra. Med

Lotta Bromé. 15.03 Lokala program. 16.45–

17.00 Dagens eko. 17.45 Barnradion. 18.00

Klartext. 19.00 Sportextra. Med elitserien i

handboll, herrar och damer, allsvensk ishockey

och inför premiären av elitserien. Med Susanna

Andrén, Robert Tennisberg. 22.12

Karlavagnen. Johanna Linder tar er med mot

midnatt. 0.02 Vaken.


dagen Tisdag 11 september 2012

tv i dag

6.00 Rapport [95817]

6.05 Regionala nyheter

[2096430]

6.25 Gomorron Sverige

[94004459]

10.00 Fråga doktorn (R)

[5741817]

10.45 Vem tror du att du

är (R) [1382817]

11.45 Doobidoo (R)

[2494850]

12.45 Fridlyst (R) [1246527]

13.45 Lilyhammer (R)

[3764614]

14.30 Kvinna ombord

¿ ¡¡¡ Svensk komedi

från 1941. [664275]

16.00 Rapport [15850]

16.05 Gomorron Sverige

[931891]

16.30 En historisk

trädgård (R) [13850]

17.30 Sverige idag [57701]

17.55 Sportnytt [2806362]

18.00 Rapport [26817]

18.10 Regionala nyheter

[5804121]

I dag blir det hundprat med

Barbro Börjesson.

18.15 Go’kväll [7240091]

19.00 Kulturnyheterna

[37898]

19.15 Regionala nyheter

[1968362]

19.30 Rapport [140]

20.00 Ung & bortskämd

Svensk realityserie från

2012. Del 3 av 8. Gummistövlarna

åker på när

de unga och bortskämda

deltagarna ska provjobba

på en bondgård. Även

12/9, 12/9, 16/9 och

SVT24 senare i dag. [1091]

21.00 Par i terapi

Svensk realityserie från

2012. I detta avsnitt träffar

vi Cenitha och Hans.

Även 12/9, 12/9, 16/9

och SVT24 13/9. [92343]

22.00 Dox: Reagan

Amerikansk dokumentär

från 2011. Även 12/9,

14/9. [634481]

23.40 Rapport [4404459]

23.45 Welcome to

the jungle

¿ ¡¡ Amerikansk

action från 2003.

[2091817]

1.25 Rapport. 1.30 Lilyhammer. 2.20

Homeland. 3.15 Vem tror du att du är.

4.20 Intresseklubben. 4.50 Sverige

idag. 5.15–6.00 Go’kväll.

SVT1 I MORGON

6.00 Rapport. 6.05 Regionala nyheter. 6.25 Gomorron

Sverige. 10.00 Go’kväll. 10.45 Ung &

bortskämd. 11.45 Par i terapi. 12.45 Skavlan.

13.45 Seglarprästen. 13.55 Sanningens ögonblick.

16.00 Rapport. 16.05 Gomorron Sverige.

16.30 Indien – ett land i förändring. 17.25 Mitt

i naturen. 17.30 Sverige idag. 17.55 Sportnytt.

18.00 Rapport. 18.10 Regionala nyheter.

18.15 Go’kväll. 19.00 Kulturnyheterna. 19.15

Regionala nyheter. 19.30 Rapport. 20.00 Uppdrag

granskning. 21.00 Bergmans video.

21.45–22.00 Danne och Bleckan.

8.10 Brittiska brott (R)

[5114527]

9.00–12.00 SVT Forum

[19910121]

12.00 Vem vet mest? (R)

[8256]

12.30 Kryddigt med

Camilla Plum (R) [9343]

13.00–15.30 UR [5200169]

15.35 Merlin (R) [1522966]

16.20 Fritt fall (R) [3225850]

16.50 Fotbollskväll (R)

[3248701]

17.20 Nyhetstecken

[2787546]

17.30 Oddasat [35091]

17.45 Uutiset [129256]

18.00 Brittiska brott (R)

[63121]

18.50 Kryp och

andra djur (R) [5528492]

19.00 Vem vet mest?

Svensk frågesport från

2012. Även 12/9, 16/9

och SVT24 senare i dag.

[1140]

19.30 Magnus och Petski

Finlandssvensk reportageserie

från 2011. Del

14. Hur svårt kan det

vara att jobba som sjuksköterska?Programledare:

Magnus Silfvenius,

Peter Westerholm. Även

12/9, 15/9, 16/9 och

SVT24 13/9. [1351]

20.00 Min sanning:

Maud Olofsson

Svenskt intervjuprogram.

Del 2 av 8. Gäst är Maud

Olofsson. Programledare:

Cecilia Bodström. Även

14/9, 15/9 och SVT24

15/9. [8409]

21.00 Aktuellt [50879]

22.00 Sportnytt [65256]

22.15 Korrespondenterna

Svenskt utrikesmagasin

från 2012. Värdefullt

skräp. Även 13/9, 14/9,

15/9, 16/9 och SVT24

13/9. [144121]

Turtle (Jerry Ferrara) känner

Mexikos ljumma vindar kalla.

22.45 Entourage

Amerikansk dramakomediserie

från 2010. Även

12/9. [6822324]

23.15 Kulturnyheterna

(R) [3875966]

23.30 Heartworn

highways (R) [60256]

0.30 Hex. 1.20–2.10 Brittiska brott.

SVT2 I MORGON

8.10 Brittiska brott. 9.00–12.00 SVT Forum.

9.00 Apelrydsseminariet. 12.00 Vem vet mest?

12.30 Magnus och Petski. 13.00–15.30 UR.

16.05 Magnus och Petski. 16.35 Agenda.

17.20 Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45

Uutiset. 18.00 Brittiska brott. 18.50 Kryp och

andra djur. 19.00 Vem vet mest? 19.30 Pop

och politik. 20.00 Trädgårdsonsdag. 20.30 Jonas

löfte. 21.00 Aktuellt. 21.40 Kulturnyheter.

21.45 Reg nyheter. 21.55 Sammanfattning.

22.00 Sport. 22.15 Babel. 23.15 Kulturnyheterna.

23.30–0.30 Karen Blixen bakom masken.

6.00 Rachael Ray [9239121]

6.55 Nanny [3133324]

7.25 Masterchef

Australia [1376643]

8.25 Alla älskar Raymond

[1332459]

8.55 Jims värld [2840053]

9.25 The real housewives

of Atlanta (R) [3345091]

10.20 Våra bästa år

[5205169]

11.10 Project runway (R)

[4179324]

13.05 Extreme home

makeover [203898]

14.00 How I met your

mother [607275]

Lisa Wu Hartwell är en av

hemmafruarna i Atlanta.

15.00 The real housewives

of Atlanta

[861546]

16.00 New Zealand’s

next top model [865362]

17.00 Project runway

[841782]

18.00 Revenge [856695]

18.55 Keno [7203411]

19.00 Kontaktannonsen

Svensk realityserie från

2012. Dagens singlar är

Bettan 48, Erik 28, Leo

39 och Julia 26 [619985]

19.30 Djurakuten

Svensk realityserie från

2012. [618256]

20.00 Danspalatset

Playa del Sol

Svensk realityserie från

2012. Del 4 av 8. Sylwia

från Malmö är singel men

skulle inte ha något emot

att träffa en ny karl.

[884362]

21.00 Svenska

Hollywoodfruar

Svensk realitysserie från

2012. Del 4 av 10. Margareta

Svensson håller en

gratis sånglektion med

Gunilla Perssons dotter

Erika. [422546]

22.00 Project runway

Amerikansk realityserie

från 2011. [411430]

23.00 Navy CIS [689985]

23.55 Sex and the city

[5073140]

0.35 Jims värld. 1.05 Without a trace.

2.00 Navy CIS. 2.50 Top chef. 3.40 Sex

and the city. 4.10 Alla älskar Raymond.

4.35 Funniest pets and people. 5.00–

5.25 2900 Happiness. 5.35–6.00

Nanny.

TV3 I MORGON

5.50 Nyhetsmorgon

[80329782]

10.00 Doctors (R) [995184]

11.00 Leila på landet (R)

[2317148]

11.35 Hem till gården

[6612879]

12.45 Holby city [4860362]

14.00 Bygglov (R) [490072]

15.00 Plastikkirurgerna

(R) [869188]

16.00 Mitt stora feta

galna bröllop (R)

[863904]

17.00 Äntligen

hemma (R)

Svensk inredningsserie

från 2012. Elsa Billgren

inreder en lägenhet där

hon hämtat inspiration

från 1920-talet. Repris

från 24/4. [849324]

18.00 112 – på liv

och död (R)

Svensk dokumentärserie

från 2010. Del 7 av 10.

Polisen Thomas söker efter

en kvinna som anmälts

saknad av sina anhöriga.

Repris från 2010.

[843140]

19.00 Nyheterna [450661]

19.15 Lokala nyheter

[4471527]

19.20 Vädret [457343]

Berit bjuder på inspiration

från hemlandet Norge.

19.30 Halv åtta hos mig

Svenskt matlagningsserie

från 2012. Del 14 av 60.

Berit står för dagens middag

och hon bjuder på

bland annat rökt öringmousse,

klippfi sk med

potatiskompott och

krumkaka med hjortrongrädde.

[616898]

20.00 Studio: VM-kval

SPORT [606411]

20.30 Fotboll: Sverige–

Kazakstan [640140]

SPORT 20.30 Fotboll

[202131] 21.20 Studio:

VM-kval [8375614] 21.30

Fotboll [410701]

22.30 Nyheterna [401053]

23.30 House (R)

Amerikansk dramaserie

från 2009-10. Del 7 av

22. [699362]

0.25 Mitt märkliga missbruk. 0.55 The

defenders. 1.50 Lie to me. 2.50 Arkiv

X. 3.50 Kvinnor som mördar. 4.20–

5.15 Hem till gården.

6.00 Rachael Ray. 6.55 Nanny. 7.25 Masterchef

Australia. 7.55 Funniest pets and people.

8.25 Alla älskar Raymond. 8.55 Jims värld.

9.25 The real housewives of Atlanta. 10.20

Våra bästa år. 11.10 New Zealand’s next top

model. 12.05 Project runway. 13.05 Extreme

home makeover. 14.00 How I met your mother.

15.00 The real housewives of Atlanta. 16.00

New Zealand’s next top model. 17.00 Project

runway. 18.00 Revenge. 18.55 Keno. 19.00

Kontaktannonsen. 19.30 Djurakuten. 20.00

SOS Sommar. 21.00–22.00 Efterlyst.

TV4 I MORGON

6.05 AFHV:s (R) [9645904]

6.30–9.00 Vakna med

The Voice [4530879]

9.30 Biggest loser

[5578053]

10.20 Desperate housewives

[5836140]

11.15 Sjunde himlen

[6685351]

12.15 Real housewives

of New York [5907072]

Ellen DeGeneres intervjuar

nya heta kändisar.

13.15 Ellen DeGeneres

show [7404614]

14.05 Kourtney & Kim

i New York [906459]

14.35 Vänner (R) [365188]

15.05 Gossip girl [5234140]

16.00 Unga mödrar

[976817]

16.30 America’s funniest

home videos [328256]

17.00 Arga snickaren

[121430]

18.00 The middle [323701]

18.30 Vänner [308492]

19.00 2 1/2 män [999633]

19.30 The Big bang

theory

Amerikansk komediserie

från 2010. Del 6 av 24.

Även i kväll. [998904]

20.00 Hart of Dixie

Amerikansk dramaserie

från 2011. Del 6 av 22.

När Zoe kör hem från ett

hembesök råkar hon köra

på en man, men när hon

kliver ur bilen är han försvunnen.

Även 16/9.

[140430]

21.00 The Big bang

theory

Amerikansk komediserie

från 2011. Del 19 av 24.

Även i natt. [986169]

21.30 Suburgatory

Amerikansk komediserie

från 2011. Del 15 av 22.

Även 15/9. [978140]

22.00 Breaking news

med Filip & Fredrik

[768850]

23.00 The Big bang

theory (R) [121985]

23.25 2 1/2 män (R)

[3843188]

23.55 CSI [8490053]

0.55 The Big bang theory. 1.25 CSI Miami.

2.20 Fringe. 3.05 Kyle XY. 3.50

Everwood. 4.35 Ellen DeGeneres show.

5.15 Unga mödrar. 5.40–6.00 Pantertanter.

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Doctors. 11.00 Leila

på landet. 11.35 Hem till gården. 12.45 Holby

city. 14.00 Bygglov. 15.00 Plastikkirurgerna.

16.00 Mitt stora feta galna bröllop. 17.00 Äntligen

hemma. 17.55 112 – på liv och död. 18.25

Lotto, Joker och Drömvinsten. 18.35 112 – på

liv och död. 19.00 Nyheterna. 19.15 Lokala nyheter.

19.20 Vädret. 19.30 Halv åtta hos mig.

20.00 Bonde söker fru. 21.00 Dallas. 22.00

Nyheterna. 22.10 Nyheterna med ekonomi.

22.30 Lokala nyheter. 22.35 Sport. 22.50 Vädret.

23.00–23.55 House.

19

radio&tv

7.25 Lois & Clark. 8.20 Jims

värld. 8.50 Just shoot me.

9.20–10.15 The vampire diaries.

(R) 10.45 Våra värsta år.

11.45 Stargate Atlantis. 12.40

Stargate SG-1. 13.35 The vampire

diaries. 14.30 Simpsons.

(R) 15.30 Family guy. (R)

16.30 Scrubs. (R) 17.30 My

name is Earl. 18.00 2 1/2 män.

18.30 How I met your mother.

19.00 Family guy. Animerad serie

från 2007. 20.00–21.00

Simpsons. 22.45 Scrubs.

23.45 How I met your mother.

(R) 0.15 My name is Earl. (R)

0.45 Spin city. 1.15 Skål. 1.45

Simpsons. (R) 2.15 Våra värsta

år. (R) 3.15 Magnum. 4.10 Burn

notice. 4.55 Stargate Atlantis.

(R) 5.40–6.05 Just shoot me.

6.45 En plats vid havet. 7.40

Masterchef goes large. (R) 8.15

Våra bästa år. 9.05 Property ladder.

(R) 10.00–11.05 The

apprentice. (R) 11.35 Masterchef.

(R) 12.50 Masterchef

goes large. 13.25 En plats i solen

– borta eller hemma bäst?

(R) 14.25 Top chef: Just desserts.

(R) 15.25 Property ladder.

16.30 The apprentice. 17.45

Masterchef. 19.00 En plats i solen

– borta eller hemma bäst?

Brittisk realityserie från 2006.

20.00 The mentalist. 21.00

Mördare okänd. 22.05 Masterchef.

23.20 Alla älskar Raymond.

23.50 Bones. (R) 0.45

Brottskod: Försvunnen. (R) 1.40

I lagens namn: Brottslig synvinkel.

2.35 Bones. 3.25 Alla älskar

Raymond. (R) 3.50

Brottskod: Försvunnen. 4.40–

5.30 I lagens namn: Brottslig

synvinkel. (R) 5.55–6.45 En

plats vid havet. (R)

9.00 En bok, en författare: Fanny

Ambjörnsson. (R) 9.30 Kartors

skönhet: Politik och satir. (R)

10.00 Jag är inte bara mitt kön.

(R) 11.00 Mästerfrisören Vidal

Sassoon. (R) 12.00–16.00 SVT

Forum. 12.00 Hållbara hav

2012. 14.00 Vad hände i Rio?

16.00–19.00 UR Samtiden.

19.00 En bok, en författare:

Chefsarbetets etik. Tomas Bryttings

bok är tänkt för alla chefer

som vill lära sig mer. 19.30

Ingermanland: Flykten till folkhemmet.

Efter krigsslutet fortsätter

Sovjetunionen att sprida

otrygghet bland ingermanländarna.

Över 4 000 av dem fl yr

till Sverige. (R) 20.00 Livsfarligt

uppdrag: På höjden. 20.50 Duellen:

Ljus. 21.00 Skogens magiska

rike. (R) 21.50 Jag minns....

(R) 22.00 Universum. (R)

22.50 Konstverk berättar. (R)

23.00 Dokument utifrån: Tragedin

i Mazar-i-Sharif. (R) 23.55

Världens mysterier. (R) 0.00 En

bok, en författare: Chefsarbetets

etik. (R) 0.30–1.00 Låtarna

som förändrade musiken: Stockholm.

(R)

KANAL 5 I MORGON

6.05 AFHV:s. 6.30–9.00 Vakna med The Voice.

9.30 Biggest loser. 10.20 Desperate housewives.

11.15 Sjunde himlen. 12.15 Real housewives

of New York. 13.15 Ellen DeGeneres show.

14.05 The middle. 14.35 Vänner. 15.05 Gossip

girl. 16.00 Unga mödrar. 16.30 America’s funniest

home videos. 17.00 Arga snickaren.

18.00 The middle. 18.30 Vänner. 19.00 2 1/2

män. 19.30 The Big bang theory. 20.00 Våra

pinsamma kroppar. 21.00 Roomservice. 22.00

Breaking news med Filip & Fredrik. 23.00 The

Big bang theory. 23.25–23.55 2 1/2 män.


Tack för i dag

tisdag den 11 september 2012

Be och arbeta

för mänskliga

rättigheter

Ibland sammanfaller olika

nyheter på ett märkligt sätt.

I dag handlar det om frigivningar

av människor som suttit

fängslade av olika skäl ute i världen.

Dagen har en längre tid följt

pastorn Yosef Nadarkhani i Iran

som nu frias från anklagelserna

om avfall från islam, och släpps fri

efter tre års fängelse.

I Pakistan har 14-åriga Rimsha

Masih, en kristen förstånds-

handikappad

flicka, samtidigt

släppts efter att

ha hållits arresterad

för hädelse

mot islam sedan

i en månad. Fallet har fått stor internationell

uppmärksamhet när

religionsfriheten kuvas.

Missionärssonen från Örebro,

Erik Mararv, har slutligen kunnat

återförenas med sin familj och

komma till Sverige på besök efter

fem månaders fängelse och mordanklagelser

i Centralafrikanska

republiken, RCA.

Till sisT: När det här skrivs kommer

beskedet från Etiopien att

de svenska journalisterna Johan

Persson och Martin Schibbye ska

ha benådats. Nu hoppas och inväntar

vi att frigivandet ska fullföljas,

och att de kan ta sig hem.

Vi tillåter oss ett ”tack Gud” på

första sidan, och uppmanar samtidigt

till fortsatt bön och arbete för

mänskliga rättigheter i världen.

Thomas Österberg,

redaktionschef

105 36 Stockholm

Tfn: 08-619 24 00

Fax: 08-619 24 66

Positiva

besked

som omvandlas

till engagemang.

Ansvarig utgivare:

Daniel Grahn

E-postadresser:

fornamn.efternamn

@dagen.se

Tipsa Dagen!

■ ■Känner

du till en nyhet

som Dagen borde skriva

om? Hör av dig!

Mejl: tips@dagen.se

Telefon: 08-619 24 24

Sms: 076-538 24 24

TvåhjulsmäsTare. I söndags vann mountainbikecyklisten

Alexandra Engen sprintloppet vid mountainbike-VM

i Österrike. FoTo: ChRiSToPhE EnA

Vädret – för fem dagar framåt

I morgon

Torsdag

Redaktion

Redaktionschef: Thomas Österberg

Nyhetschef: Rickard Alvarsson, David Wingren

Featurechef, utv. redaktör: Ann Jonsson

Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund

Fredag

FoTo: SCAnPix

Dagen i morgon

Lördag

Söndag

Tävlingen där

man springer för

att hjälpa andra

alexandra sprintade hem vm

Marknad

Vd: Daniel Grahn

Marknadschef: Claes Parsmo

Annonschef:

Liselotte Skoglund

För två år sedan blev hon juniorvärldsmästare.

Nu kan kristna mountainbikecyklisten

Alexandra Engen även

titulera sig seniorvärldsmästare.

För två år sedan vann Engen

VM-guld för juniorer i Mont-

Sainte-Anne i Kanada i U23klassen.

På söndagen var det dags för

nästa stora framgång när hon

vann sprintloppet vid mountainbike-VM

i Österrike.

”har följt min plan”

Det är första gången sprint

finns med på VM-programmet.

Det hindrar inte att distansen

har hög status i MTB-världen.

Alla i världseliten som kan mäta

sig i sprint ställde upp i loppet,

som var dramatiskt.

– Jag har både en första- och

en andraplats i sprint i världs-

Kundcenter

Prenumeration, utebliven tidning:

08-619 24 20, info@dagen.se

Annons:

08-619 24 60, annons@dagen.se

Jag har

fått vara

frisk och

därmed

kunnat träna

jättebra

under en

längre tid.

+25

+20

+15

+10

+5

0

–5

–10

–15

Prenumeration

12 månader: 1 886 kr

6 månader: 1 018 kr

3 månader: 558 kr

Autogiro: 162 kr/månad

cupen, så jag visste att jag kunde

hamna på pallen om jag hade bra

ben, säger en överlycklig Alexandra

Engen till jnytt.se.

Hon har haft en bra säsong

även om den började med en

vurpa på Cypern med en knäskada

som följd. Sedan har hon

fått vara skadefri. I OS i London

kom hon på en imponerande

sjätteplats och i lördagens distanslopp

på VM hamnade hon

på plats elva.

– Hela hösten har varit helt

magisk och fantastisk. Jag har

fått vara frisk och därmed kunnat

träna jättebra under en längre

tid. Det har gjort att jag kunnat

följa min plan, säger hon.

24-åriga Alexandra Engen bor

i Freiburg i Tyskland och kommer

ursprungligen från Bankeryd

i Småland.

Solen upp

Luleå

Stockholm

Göteborg

Lund

Luleå

Stockholm

Göteborg

Lund

Solen ner

THOMAS MANFREDH

dagens läsarresa

sista

chansen

ReseaRRangöR: Israel Tours.

Tid: Onsdag 31 oktober – onsdag

7 november 2012. Direktflyg med

Norwegian Arlanda – Tel Aviv.

PRis: Normalpris 14 745 kronor –

1000 kronor i läsarrabatt.

Hotell, frukost, middag och alla

inträden ingår i priset.

KaPlan: Elisabeth

Sandlund.

På PRogRammeT: Rundresa

POSTTIDNING A

i Galiléen med båttur på

Gennesarets sjö. Besök på

Masada och bad i Döda

havet. Jerusalem och

Betlehem.

assd

extra

till det heliga landet » 31 okt - 7 nov

seminaRieR:

Docent Göran Larsson,

välkänd expert

på relationen mellan

judendom och kristen-

nyheter från två världar

dom, och Arne

Lapidus, Dagens

medarbetare i Israel,

besöker oss

var sin kväll.

elisabeth sandlund göran larsson

arne lapidus

infoRmaTion

och boKning:

Kontakta Israel Tours,

08-661 25 00. Ange kod ”Grupp

Dagen”. info@israeltours.se

anmäl

dig snarast,

senast 13

september!

05.45

06.10

06.36

06.33

19.10

19.17

19.39

19.31

Tryck: V-TAB,

Västerås, 2012

Dagen ansvarar

ej för obeställt

material.

More magazines by this user
Similar magazines