HISTORIA & SAMHÄLLSKUNSKAP - Filmo

filmo.se

HISTORIA & SAMHÄLLSKUNSKAP - Filmo

HISTORIA &

SAMHÄLLSKUNSKAP

FILMO erbjuder ett spännande utbud av dokumentära filmer i

ämnena historia och samhällskunskap.

RASISMENS

HISTORIA

Titta på trailer!

Besök

www.filmo.se

Kampen om oljan

100 år i Mellanöstern


RASISMENS

HISTORIA

I denna BBC-producerade dokumentärserie får vi följa hur historien

om rasismen utvecklats genom århundradena. Kartläggningen visar

inte bara hur starkt knutna olika rasbiologiska idéer är till historiska

händelser utan också vilket starkt inflytande dessa föreställningar har

haft på den vetenskapliga, kulturella och politiska utvecklingen.

BLODSPENGAR

I detta första avsnitt behandlas

slaveriet och uppfattningen om

människors olika värde under 1700-

och 1800-talen. De europeiska

kolonialmakterna praktiserade en

politik gentemot lokalbefolkning och

slavar som inte bara innebar rasism

och avhumanisering utan, i en del fall,

även folkmord.

AVSNITT 1

De första oljeriggarna byggdes med

enkla medel. Det tog några år innan

de första lönsamma källorna hittats

men när de väl hittats tog det fart!

Storbritannien, USA och Frankrike var

bara några länder som snabbt fick upp

ögonen för ”det svarta guldet”. Alla

kämpade de för att vinna kontrollen

över oljekällorna i Mellanöstern.

ÖDESDIGRA INFLUENSER

I det andra avsnittet får vi se hur

vetenskapliga idéer och forskningsrön

påverkade – och rättfärdigade – det

förtryck som kolonialmakterna utövade

runt om i världen under 1800-talet, det

århundrade som står i fokus i detta

avsnitt.

Kampen om oljan

100 år i Mellanöstern

När oljan upptäcktes i Mellanöstern för ca 100 år sedan väckte den

snabbt förhoppningar om enorma rikedomar. Men många fick betala ett

högt pris…

AVSNITT 2

I oktober 1973 väcktes israeliska

soldater av en oväntad attack från

Egypten. Oktoberkriget hade börjat.

Kampen om oljan har många gånger

lett till politiska kriser och krig. Mycket

av det som inträffade i Mellanöstern

efter andra världskriget påverkar oss

än idag. Några av dem är störtandet av

Shahen av Iran och Kuwait-kriget.

Längd: 52 min/film • Från: 13 år

Svensk text, Engelskt tal

Filmerna har kapitelindelning

DET GRYMMA ARVET

I tredje och sista avsnittet skildras

utvecklingen under 1900-talet. Vi får

höra berättelser om det rasistiska

förtrycket på den amerikanska

söderns bomullsfält och i Sydafrikas

diamantgruvor. Samtidigt ges också

en bild av hur kampen mot liknande

övergrepp fortsätter än i dag på många

håll i världen.

Längd: 53 min/film • Från: 13 år

Svensk text, Engelskt tal

Filmerna har kapitelindelning

AVSNITT 3

Den 11 september är ett datum som

de flesta av oss kommer ihåg. Attacken

mot World Trade Center utfördes av

medlemmar i al-Qaida. Bakgrunden

till många terrordåd finner vi faktiskt i

kampen om oljan. Men orsakerna är

komplexa och offer och förövare är inte

alltid så lätta att peka ut.

Fyra filmer om tiden från första världskrigets utbrott fram till det kalla kriget mellan USA och

Sovjetunionen. Två dokumentärer visar hur de hänsynslösa ledarna Hitler och Stalin påverkade

livet och vardagen för oskyldiga människor.

KALLA KRIGET

I över 40 år fick

mänskligheten leva i

skuggan av en kamp mellan

två fientliga block, som

leddes av USA respektive

Sovjetunionen. Båda ansåg

att de hade det bästa politiska

systemet och den bästa

ideologin, och konkurrerade

med varandra genom militära,

ekonomiska, vetenskapliga

och även kulturella projekt.

Motsättningarna påverkade

världens alla länder och

orsakade flera konflikter.

Det fanns en risk att det skulle utbryta ett kärnvapenkrig

mellan de båda blocken. Det är det här som kallas ”det

kalla kriget.

Längd: 37 min • Från: 13 år

Svenskt tal

Filmen har kapitelindelning

Längd: 20 min • Från: 13 år

Svensk text, Engelskt tal

Filmen har kapitelindelning

LIVET UNDER STALIN

Stalin var en visionär men

också en hänsynslös ledare.

Under hans totalitära styre

utvecklades industrin och

levnadsvillkoren förbättrades

men det skedde inte utan

stora offer. Det ryska folket

levde i ständig skräck för

förföljelse. Stalin kontrollerade

allt ifrån var de arbetade till

vad de studerade, läste och

hörde. Med hjälp av arkivfilm

och ljudinspelningar visar

filmen det ryska folkets liv

under Stalin.

Besök www.filmo.se och klicka på “Trailers”

för att se ett avsnitt ur varje film.

VÄSTFRONTEN -

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

Vem var Frans Ferdinand?

Varför startade hans

död Första Världskriget?

Tyskland hade världens

bäst tränade armé. Varför

vann de inte? Filmen

ger en kort beskrivning

av orsakerna till Första

Världskriget och fortsätter

med en djupare analys av

hur kriget på Västfronten

utvecklades. Filmen

bygger helt på filmmaterial

från kriget och är en

inspirerande källa till kunskap för historieintresserade.

Längd: 40 min • Från: 13 år

Svensk text, Engelskt tal

Filmen har kapitelindelning

LIVET UNDER HITLER

Varje del av livet i Tyskland

under perioden 1933

till 1945 påverkades

på något sätt av Adolf

Hitler och Nazistpartiet.

I vissa fall förbättrades

livet för medborgarna,

ekonomin kom i ordning,

industrin tog ny fart och

arbetslösheten minskade,

levnadsstandarden ökade

och en ny stolthet växte

fram. I andra fall ledde den

totalitära regimen i rakt

motsatt riktning. Genom

användning av unika historiska arkivfilmer från hela

världen speglar denna film allt väsentligt i livet under

Adolf Hitler fram till krigsutbrottet 1939.

Längd: 20 min • Från: 13 år

Svensk text, Engelskt tal

Filmen har kapitelindelning

Studiehandledning finns att ladda ner

från www.filmo.se

För mer information kontakta Filmo: Tel 08-445 25 59 • Fax 08-445 25 60 • E-post info@filmo.se • www.filmo.se För mer information kontakta Filmo: Tel 08-445 25 59 • Fax 08-445 25 60 • E-post info@filmo.se • www.filmo.se


BESTÄLLNINGSLISTA

........ ex. av 71118 Rasismens historia – Blodspengar 800:-

........ ex. av 71128 Rasismens historia – Ödesdigra influenser 800:-

........ ex. av 71138 Rasismens historia – Det grymma arvet 800:-

........ ex. av Rasismens historia-paketet (Alla tre filmer) 2 100:- (700:-/st)

........ ex. av 71158 Kampen om oljan – 100 år i Mellanöstern Avsnitt 1 800:-

.........ex. av 71168 Kampen om oljan – 100 år i Mellanöstern Avsnitt 2 800:-

.........ex. av 71178 Kampen om oljan – 100 år i Mellanöstern Avsnitt 3 800:-

........ ex. av Kampen om oljan-paketet (Alla tre filmer) 2 100:- (700:-/st)

........ ex. av 71628 Kalla kriget 800:-

........ ex. av 70048 Västfronten - första världskriget 800:-

........ ex. av 70058 Livet under Stalin 800:-

........ ex. av 70068 Livet under Hitler 800:-

........ ex. av filmpaketet (Alla fyra filmer) 2 700:- (675:-/st)

........ ex. av samtliga tio filmer 5 500:- (550:-/st)

Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter

enligt SDF:s allmänna regler gällande för visning inom skolor. Den institutionella rätten tillåter att materialet används i

olika undervisningssituationer.

Skola ........................................................................... Datum ......................................

Fakturaadress .................................................................................................................

Postnummer ............................................... Ort ............................................................

Leveransadress ..............................................................................................................

Postnummer ............................................... Ort ............................................................

E-post ............................................................................................................................

Telefon ............................................................................................................................

Namn ..............................................................................................................................

Underskrift ......................................................................................................................

FILMO

En del av Swedish Film AB

Box 6014 • 171 06 Solna

Tel. 08-445 25 59 / 50 (vx) • Fax: 08-445 25 60

info@filmo.se • www.filmo.se

B

SVERIGE

PORTO

BETALT

More magazines by this user
Similar magazines