eldens-hemlighet-ak6

nynashamn.se

eldens-hemlighet-ak6

Lokal Pedagogisk planering

Ämne

Svenska/Litteratur:

Eldens hemlighet av

Henning Mankell

Lärare

(6A+B)

Datum

Annika Blomqvist

2011-10-03

Syfte

Ur ämnets syfte och i de övergripande målen (kap 1+2)

Skolans mål är att varje elev:

- tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

- gör etiska ställningstaganden grundade på mänskliga rättigheter

- kan leva sig in i andra människors situation

Sida 1

Antal sidor 2

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga

att:

- formulera sig i tal och skrift

- läsa och analysera skönlitteratur

- anpassa sitt språk efter syftet med skrivandet

- följa språkliga normer

Centralt innehåll

Läsa och skriva

- Strategier för att förstå och tolka texter för att urskilja texters budskap, både de

uttalade och sådant som står mellan raderna.

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska

uppbyggnad och språkliga drag.

- Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot

respons på texter.

- Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

- Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler,

skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av

sambandsord.

- Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter

- Berättande texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga

världen som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

- Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med

parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.


Lokal Pedagogisk planering

Sida 2

Antal sidor 2

Undervisningsmål

Du ska kunna/veta

- amtala och diskutera samt pröva att göra etiska ställningstaganden,

- skriva en egen text enligt modellen ”slutet först”, med sammanhang samt använda

skriftspråkets vanligaste normer,

- en del fakta/ord med anknytning till temat,

- ta ansvar för och planera ditt arbete så att du blir klar på utsatt tid. Det kan innebära

att du läser/skriver klart på eftermiddagsskolan eller hemma.

Arbetsformer/arbetssätt

Du ska:

- lyssna till/läsa boken Eldens hemlighet och andra texter med anknytning till Afrika

och arbetar med dess innehåll på olika sätt (samtal, reflektion och skrivuppgifter),

- ta del av fakta om Moçambique, landminor och författaren Henning Mankell,

- arbeta med ordkunskap med anknytning till ämnet,

- skriva en egen text efter modellen ”slutet först”, samt ge/få respons på texten,

- utvärdera arbetet.

Vad bedöms och hur sker bedömningen?

Elevens förmåga att:

- delta aktivt på lektionerna eleven samtalar och deltar i

diskussioner samt gör sina

arbetsuppgifter

- läsa och förstå innehållet i boken eleven läser boken och visar i samtal

och skriftliga uppgifter att han/hon

förstår innehållet och kan göra egna

reflektioner

-lära sig nya ord och begrepp eleven använder dessa ord i samtal,

skrivuppgifter och utvärdering

-skriva en berättande text eleven skriver och lämnar in en text

Dokumentation

Hur dokumenteras vad eleven utvecklat?

Läraren dokumenterar i det skriftliga omdömet.

More magazines by this user
Similar magazines