Internationellt fackligt arbete - IF Metall

ifmetall.se

Internationellt fackligt arbete - IF Metall

20

IF METALL

IF Metalls internationella

arbete

För rättvisa lokalt och globalt

I många delar av världen kränks de fackliga rättigheterna.

I en del länder är oberoende fackliga organisationer

förbjudna. I andra länder ser myndigheterna

mellan fi ngrarna på att fackligt aktiva trakasseras

och avskedas. I en mycket stor del av världen fi nns

ekonomiska frizoner där facket är utestängt.

IF Metall anser att ekonomi och välstånd måste bygga

på människors infl ytande och demokratiska påverkan.

Globaliseringen ska bygga på demokrati och mänskliga

rättigheter, inte på ökade klyftor mellan människor och

länder.

IF Metalls internationella arbete betonar därför:

Facklig styrka lokalt och globalt

Alla arbetstagare i världen måste få rätt och möjlighet

att organisera sig fackligt, förhandla och sluta avtal.

IF Metall vill arbeta för att den internationella fackliga

rörelsen blir starkare och global.

More magazines by this user
Similar magazines