23.09.2013 Views

Greta Magnusson Grossman - Arkitekturmuseet

Greta Magnusson Grossman - Arkitekturmuseet

Greta Magnusson Grossman - Arkitekturmuseet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pressmeddelande 2010-01-27<br />

<strong>Greta</strong> <strong>Magnusson</strong> <strong>Grossman</strong><br />

Från Stockholm till Beverly Hills<br />

10 februari-16 maj<br />

Pressvisning 10 februari kl 11.30<br />

Vernissage 10 februari kl 19<br />

OSA senast 4 februari till press@arkitekturmuseet.se<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> sätter i vår fokus på en av de första kvinnorna inom svensk<br />

möbelarkitektur - <strong>Greta</strong> <strong>Magnusson</strong> <strong>Grossman</strong>. Utställningen spänner från början<br />

av hennes karriär, med möbeldesign och inredningar i 1930-talets Stockholm, till<br />

experimentella villor på Los Angeles sluttningar på 60-talet.<br />

Med Från Stockholm till Beverly Hills presenterar <strong>Arkitekturmuseet</strong> historien om en av<br />

Sveriges mest originella, och samtidigt mest okända, arkitektkarriärer. <strong>Greta</strong> <strong>Magnusson</strong><br />

<strong>Grossman</strong> gick från det ena banbrytande projektet till det andra. Från en karriär som ung,<br />

kvinnlig möbelformgivare med egen butik i Stockholm före andra världskriget, till ett namn<br />

inom Kaliforniens experimentella arkitekturvärld på 40-, 50- och 60-talen.<br />

<strong>Greta</strong> <strong>Magnusson</strong> <strong>Grossman</strong> föddes i Helsingborg 1906. Efter att ha utbildat sig vid Högre<br />

Konstindustriella Skolan (numera Konstfack) skapade sig <strong>Grossman</strong> ett namn i Stockholm på<br />

1930-talet, där hon drev den egna möbelbutiken Studio. I början av 1940-talet flyttade hon till<br />

Kalifornien och fortsatte där sin verksamhet inom arkitektur, inredning och formgivning.<br />

Under sin karriär i Kalifornien gjorde sig <strong>Grossman</strong> bland annat känd för att kunna bygga på<br />

omöjliga, sluttande tomter. Hon ritade också produkter för mer än ett dussin företag. Ett av<br />

hennes mest betydande arbeten är den trebenta golvlampan Grasshopper för<br />

belysningsföretaget Ralph O. Smith. Bland hennes uppdragsgivare märks också beställare av<br />

villor och möbelföretag som Barker Brothers Co och Glenn of California.<br />

Utställningen visar en översikt av <strong>Grossman</strong>s arbeten över en tidsperiod av trettio år, verk<br />

som karaktäriseras av enkelhet, humor och experimentlusta i nya material. Bland annat visas<br />

betydande exempel av möbler och armaturer, modeller och textilier, filmklipp och fotografier<br />

av bland andra Julius Shulman och John Hartley.<br />

I samband med utställningen publiceras boken A Car and Some Shorts med Andrea<br />

Codrington som huvudförfattare. Det är den första större publikationen om <strong>Greta</strong> <strong>Magnusson</strong><br />

<strong>Grossman</strong>s liv och verk. Den innehåller ett stort bildmaterial av fotografier, ritningar och<br />

skisser samt en kronologisk förteckning över hennes verk.<br />

Utställningen är ett samarbete mellan <strong>Arkitekturmuseet</strong> och R20th Century Gallery, New York.<br />

Program i samband med utställningen om <strong>Greta</strong> <strong>Magnusson</strong> <strong>Grossman</strong><br />

A CAR AND SOME SHORTS<br />

Onsdag 10 februari kl.17.30 i Hörsalen. Fri entré.<br />

Andrea Codrington, designskribent och författare från New York, föreläser om <strong>Greta</strong><br />

<strong>Magnusson</strong> <strong>Grossman</strong>s liv och verksamhet på bägge sidor Atlanten. Andrea har författat<br />

biografin i boken <strong>Greta</strong> <strong>Magnusson</strong> <strong>Grossman</strong> – A Car and Some Shorts.<br />

VISUAL ACOUSTICS - The modernism of Julius Shulman<br />

Tisdag 23 februari kl. 18 i Hörsalen. Pris 50 kr. Studenter fri entré.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> Tel 08 587 270 00<br />

Skeppsholmen, 111 49 Stockholm www.arkitekturmuseet.se


En dokumentärfilm om den nyligen bortgångne fotografen Julius Shulman vars ikoniska bilder<br />

speciellt från Kalifornien har präglat uppfattningen om modern arkitektur. Förutom byggnader<br />

och design av <strong>Greta</strong> <strong>Magnusson</strong> <strong>Grossman</strong> fotograferade han verk av de flesta stora<br />

arkitekterna som Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Frank Gehry. Berättare: Dustin Hoffman.<br />

Språk engelska.<br />

CASE STUDY HOUSES: Blueprints for Modern Living at Mid-Century and today.<br />

Tisdag 9 mars kl. 18 i Hörsalen. Pris 50 kr. Studenter fri entré.<br />

Föreläsning av konsthistoriker Elizabeth T. Smith, tidigare chefscurator vid Museum of<br />

Contemporary Art, Chicago och författare till böcker som Techno Architecture och Case<br />

Study Houses: The Complete CSH Program 1945—66. Språk engelska.<br />

VISNING I SAMLINGARNA - Inredningar på 1930-talet<br />

Tisdag 23 mars kl. 18 i Biblioteket. Fri entré<br />

Stockholmsutställningen 1930 satte fart på diskussionen kring hemmets utformning.<br />

Bostadsvaneundersökningar gjordes och många ritade enkla möbler för den moderna<br />

bostaden. Utställningar och tävlingar avlöste varandra. Vi visar exempel ur samlingarna på<br />

inredningar från tiden.<br />

ALLMÄNNA VISNINGAR<br />

Varje söndag under våren visar vi utställningen med <strong>Greta</strong> <strong>Magnusson</strong> <strong>Grossman</strong>. Visningen<br />

startar kl 14 och ingår i entrébiljetten.<br />

BILDMATERIAL OCH ÖVRIG INFORMATION<br />

www.arkitekturmuseet.se/press<br />

Lösenord: media<br />

Användarnamn: media<br />

INFORMATION<br />

Karin Åberg Waern, Intendent <strong>Arkitekturmuseet</strong>, tel: 08-587 270 82<br />

E-post: karin.abergwaern@arkitekturmuseet.se<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> Tel 08 587 270 00<br />

Skeppsholmen, 111 49 Stockholm www.arkitekturmuseet.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!