Soptips 2013 - Västerås stad

vasteras.se

Soptips 2013 - Västerås stad

Soptips

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från

apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Västerås 2013

1


VafabMiljö

2

Hjälp till att minska avfallet

Vad är Soptips?


och din kommun och innehåller

mycket fakta och tips kring

sortering och återvinning.


Vi reserverar oss mot feltryck

och eventuella ändringar under

året.

Avfallshanteringen

i din kommun

Den kommunala avfallshanteringen

regleras av Miljöbalken,

kommunallagen och den

lokala renhållningsordningen.

Till renhållningsordningen

finns en avfallsplan med mål

och handlingsplan.

Kommunerna ansvarar för

insamling och transport av hushållsavfallet.

Det beror på att

hushållsavfall kan orsaka sanitära

och miljömässiga problem

om det hamnar på fel ställe.

För att täcka kostnaderna

tar kommunerna ut en renhållningsavgift

av fastighetsägarna.

Aktuella avgifter finns

i renhållningstaxan som kommunfullmäktige

lagt fast. Den

kommunala avfallshanteringen

får inte gå med vinst.

Arbetar med en hållbar,

miljöriktig avfallshantering.

Avfallet ska utnyttjas som en

resurs så långt det går och

farligt avfall ska tas omhand

på ett miljösäkert sätt.


14001 och jobbar med att

ständigt förbättra miljöarbetet.

VafabMiljö ägs av kommunerna

i Västmanlands län samt Heby

och Enköpings kommun.

Att köpa begagnat eller tillverka nya

saker av gamla loppisfynd är bra för

både plånboken och miljön. Fynda i

second-hand butiker, nätet eller hos

bekanta. Då minskar du avfallet.

Framtidens utmaning

I Sverige är vi riktigt bra och duktiga på

att sortera och återvinna vårt avfall. Nu är

det dags för nästa steg: att försöka minska

mängden avfall som uppstår.

Idag slänger en genomsnittlig svensk ca

500 kg sopor per år. Världsnaturfonden har

räknat ut att om alla på jorden skulle leva

som oss svenskar skulle det behövas över tre

jordklot för att få naturresurserna att räcka

till. Det är dags att börja minska vårt avfall!

Minska avfallet - återanvänd!

Köp begagnat.

Byt saker med varandra.

Ge bort istället för att slänga, antingen till

bekanta eller till loppis/någon insamling.

Reparera istället för att slänga.

Dela saker med grannarna.

Köp sådant som håller.

Köp refill när det finns.

Undvik engångsprodukter.

Laga mat på matrester.

Ge bort upplevelser istället för prylar.

Miljövinster med återvinning

När du väl måste slänga, återvinn så mycket

som möjligt. Hur vi hanterar vårt avfall idag är

en viktig fråga för framtiden. När du sorterar

bidrar du till tre stora miljövinster:

1. Du spar naturens resurser och energi.

2. Ditt matavfall blir miljövänlig fordonsgas.

3. Du skyddar miljön från farligt avfall.


Sortera ut matavfall

Idag har alla hushåll i VafabMiljö-regionen

möjlighet att sortera ut sitt bioavfall/matavfall

i särskilda papperspåsar. Det är kommunen

som ansvarar för insamlingen av matavfall.

Mat - bränsle för kropp och fordon

Ditt matavfall och lantbrukares vallgrödor

blir tillsammans biogas och ekologiskt gödsel

i Växtkrafts biogasanläggning i Västerås.

Varje år bildas biogas av detta tillsammans

med gas från reningsverket motsvarande 3

miljoner liter bensin.

Det är viktigt att avfallet är rätt sorterat.

Därför genomförs regelbundna kvalitetskontroller

på bioavfallet innan det samlas in och

tas om hand.

Använd den speciella papperspåsen

Använd papperspåsarna och påsställningen

som du fått från din kommun. Påsarna är

speciellt framtagna för insamling av bioavfall

och godkända att rötas i biogasanläggningen.

Papperet är våtstarkt och ska tåla viss väta.

Tips för att få det att fungera!

Endast de papperspåsar som din kommun

delar ut får användas.

Låt vått avfall rinna av ordentligt innan

du lägger det i påsen. Påsställningen

hjälper till att hålla avfallet så torrt som

Skölj ur kärlet regelbundet,

speciellt under sommaren

och inför vintern. Kladdiga

kärl kan orsaka problem.

möjligt. Är matavfallet väldigt blött, lägg

tidningspapper eller en bit äggkartong i

botten på påsen. Det minskar även risken

för fastfrysning vintertid.

Fyll påsarna till max 3/4-delar och vik ihop

dem ordentligt så att det inte ramlar avfall

ur påsen och gör kärlet kladdigt. Om det

är kladdigt kan det uppstå lukt eller att

påsarna fryser fast i kärlet.

Villaägare kan tänka på att göra rent

kärlet inför vintern och speciellt under

varma sommardagar. Är det kladdigt kan

påsarna frysa fast eller börja lukta.

Villaägare! Ställ gärna kärlet i skuggan

under varma sommardagar.

Biogasjakten

En omfattande undersökning gjordes under

2010. Den visar att hushållen i vår region är

duktiga och noggranna att sortera. Men det

fi nns mer matavfall i restavfallet att sortera

ut. Därför har Biogasjakten startats. Biogasjakten

är ett samarbete mellan VafabMiljö

och din kommun för att öka sorteringen av

bioavfall. Håll utkik!

Använd

papperspåsar som

du får från din

kommun. Vik ihop

ordentligt.

Använd påshållaren

som

delas ut. De kan

se lite olika ut.

Hållaren hjälper

till att hålla

påsen torr.

Det här är bioavfall!

Det här får du lämna i den

bruna papperspåsen:


icke-tillagde, ex, fi sk, grönsaker,

frukt, mjöl, ris och pasta.

rens

samt räk- och kräftskal

skal

godis

och choklad

Kaffesump, kaffe- och tefi lter


vetter

En påse

bioavfall

blir biogas

som räcker

till ca 3 km

bilkörning.

Hjälp sophämtarna

med arbetsmiljön

Vi är tacksamma om du tänker

på detta:


överfyllda. Locken på kärlen

måste gå att stänga.


hårt packade eller fyllda med


behållare om inte storleken

räcker till.


Gångvägarna ska vara minst

1,2 meter breda.


på ett plant underlag och så

att de inte fryser fast.

För de hushåll som har sidlastarhämtning

och ställer

ut två kärl samtidigt, ska det

gröna kärlet stå till höger om

det bruna kärlet. Tänk på att

avståndet mellan de två kärlen

ska vara minst 0,5 meter.

Undvik att ställa kärlen/

kärlet på gångbanan. Det

hindrar de som behöver ta

sig fram där. Lyftarmen på

sidlastaren når 1,6 meter.

3


4

Alla priser är inkl moms

Abonnemang och avgifter

Kontakta Avfalls- och

återvinningsenheten

Avfalls- och återvinningsenheten

ansvarar för administration,

beställning och planering av

frågor kring hushållsavfallet.

Vi beställer insamling och transport

av avfallet från Ragnsells

eller SITA.

Har du frågor kring fakturor,

renhållningstaxan och sortering,

kontakta Kontaktcenter

på tfn 021-39 00 00 eller e-post

kontaktcenter@vasteras.se.

Sortera rätt!

Det är viktigt att sortera rätt

och använda påshållaren till

bioavfallspåsarna, läs mer på

sid 3. För dig som bor i flerbostadshus

är det din fastighetsägare

eller kvarters värd som

tillhandahåller bioavfallspåsar

och påshållare.

Kompostregler

Om du ska kompostera matavfall

måste du göra det enligt

följande regler:

Kompostering ska ske utan

risk för olägenhet för människa

och miljö.

Kompostanläggningen bör

bestå av minst två skadedjurssäkra

behållare. Den för

s k aktiv kompostering ska

vara isolerad om animaliskt

avfall komposteras.Behållaren

för s k efterkompostering

kan vara oisolerad.

Behållarna bör vara tillräckligt

stora, minst 50 liter /

person.

Behållarna bör placeras utomhus

minst fyra meter från

angränsande tomt om inte

över enskommelse finns med

berörd granne. Be hållaren

kan även placeras i separat

byggnad.

Inget miljöskadligt eller hälsoskadligt

av fall, t ex damm

sugarpåsar, cigarettfimpar,

kattsand eller kemikalier, får

läggas i komposten.

Latrin får endast komposteras

utanför tätbebyggt område

efter beviljad ansökan

till miljö- och konsumentnämnden.

I Västerås kan hushållen välja på tre abonnemang.

Abonnemang Källsorterat, Hemkompost

samt Osorterat. Källsorterat är det

vanligaste abonnemanget.

Avgifter

Renhållningsavgiften består av en fast och

en rörlig del. I den fasta årsavgiften ingår

kostnader för exempelvis administration,

information, Återbruken, miljöskydd, utveckling

och investeringar.

Den rörliga avgiften kan abonnenten

själv påverka genom val av t ex abonnemang,

kärlstorlek, hämtningsintervall och

dragavstånd.

För att få prisuppgifter på kostnad för

hämtning i flerbostadshus, kontakta Kontaktcenter

på tfn 021-39 00 00 eller via e-post

kontaktcenter@vasteras.se. Priset beror på

hämtningsintervall, antal boende och antal

kärl.

Abonnemang Källsorterat

Källsorterat innebär att du sorterar ditt

hushållsavfall som bioavfall och restavfall.

Bioavfallet läggs i en speciell papperspåse.

Du lägger ditt bioavfall i ett brunt kärl och

ditt restavfall i ett grönt kärl.

I villaområden hämtas avfallet varannan

vecka. Eftersom sopbilen har två fack kan

både bioavfallet och restavfallet hämtas vid

samma tillfälle.

En årsförbrukning av papperspåsar delas

ut till villaägarna en gång per år. Tar påsarna

slut kan du hämta nya på Återbruken.

I de flesta flerbostadshus finns påsar att

hämta i miljöbod eller andra gemensamma

utrymmen. Fråga din hyresvärd om du inte

vet var påsarna finns. Hyresvärden beställer

nya papperspåsar genom Kontaktcenter,

Västerås stad på tfn 021-39 00 00 eller e-post

kontaktcenter@vasteras.se.

Nedan följer exempel på de mest förekommande

avgifterna.

Villahushåll

2 320 kr/år

190 liters kärl för restavfall och ett 120 liters kärl

för bioavfallet, utan dragavstånd

Fritidshus


190 liters kärl för restavfall och ett 120 liters kärl

för bioavfallet, utan dragavstånd

Abonnemang Hemkompost

Om du väljer Hemkompost innebär det att

du tar ansvar för allt ditt matavfall i en godkänt

kompost året runt. Du måste följa vissa

regler, se spalten bredvid.

Abonnemang Källsorterat är det mest miljövänliga

abonnemanget. Ditt matavfall återvinns och blir

till biogas och biogödsel. Biogasen används till

fordonsgas istället för bensin och diesel.

Nedan följer exempel på de mest förekommande

avgifterna.

Villahushåll


190 liters kärl för restavfall, hämtning var 14:e

dag, utan dragavstånd

Fritidshus


190 liters kärl för restavfall, hämtning var 14:e

dag, utan dragavstånd

Abonnemang Osorterat

Om du inte vill eller kan sortera ut ditt

bioavfall kan du välja Osorterat. Avgiften

blir betydligt högre jämfört med de övriga

abonnemangen.

Nedan följer exempel på de mest förekommande

avgifterna.

Villahushåll

5 070 kr/år

190 liters kärl för osorterat avfall, hämtning var

14:e dag, utan dragavstånd

Fritidshus


190 liters kärl för osorterat avfall, hämtning var

14:e dag, utan dragavstånd


Viktigt att sortera rätt

Vid val av Källsorterat eller Hemkompost är

det viktigt att du sorterar rätt. Abonnemang

Källsorterat innebär att de bruna påsarna

samlas in och körs till biogasanläggningen i

Västerås. Där blir bioavfallet till biogas och

biogödsel. Biogasen används som miljövänlig

fordonsgas och gödslet läggs på åkermark.

Om fel avfall läggs i bruna påsen kan det

förstöra produktionen i biogasanläggningen.

Om avfallet sorteras fel kan en felsorteringsavgift

tas ut på 300 kr/kärl. Om

felsortering sker vid upprepade tillfällen

debiteras taxan som motsvarar abonnemang

Osorterat.

Oavsett vilket abonnemang du väljer ska

du alltid sortera ut förpackningar, tidningar,

el-avfall och farligt avfall.

Hämtning av avfall

Villahushåll

Vid hämtningsdagen ska kärlen stå vid

Renhållningstaxan 2013

FAST ÅRSAVGIFT

Småhus: 1 340 kr/hushåll Flerbostadshus: 790 kr/hushåll

Fritidshus: 700 kr/hushåll Kolonistuga: 575 kr/hushåll

Övriga verksamheter: 730 kr/verksamhet

RÖRLIG HÄMTNINGSAVGIFT

Avfallstyp,

kärlstorlek

Årsavgift

Restavfall Abonnemang Hemkompost

120-140 l 630 kr

160-190 l 780 kr

210-240 l 930 kr

300-400 l 1 300 kr

600-660 l 1 980 kr

Bioavfall Abonnemang Källsorterat

120-140 l 200 kr

190-240 l 290 kr

300-400 l

Restavfall

410 kr

120-140 l 630 kr

160-190 l 780 kr

210-240 l 930 kr

300-400 l 1 300 kr

600-660 l 1 980 kr

Osorterat Abonnemang Osorterat

120-140 l 3 320 kr

160-190 l 3 730 kr

210-240 l 4 320 kr

300-400 l 5 850 kr

600-660 l 8 580 kr

tomtgränsen kl 07.00. Tänk på framkomligheten.

Förvara inte kärlen på trottoaren

permanent.

Vid hämtning med sidlastande sopbil

är det viktigt att kärlen står med minst

0,5 meters mellanrum. Om du själv inte

har möjlighet att ställa fram kärlen kan vi

hämta dem inne på tomten mot en avgift för

dragavstånd.

Flerfamiljshus

Vid flerfamiljshus hämtas avfallet från exempelvis

sophus/miljöbodar eller sopskåp.

Fritidshus

Ägare till fritidshus väljer abonnemang för

sitt bioavfall på samma sätt som villahushållen,

se sid 4. Hämtningssäsongen är fyra må-


Avfall- och återvinningsenheten ut detaljerad

information till de som berörs.

Den totala årsavgiften är summan av den fasta årsavgiften och den rörliga hämtningsavgiften

under respektive abonnemang. Vid abonnemang Källsorterat finns rörlig avgift

både för bioavfall och restavfall. Hämtningsavgifterna avser hämtning varannan vecka.

Taxan finns i sin helhet på www.vasteras.se/bobygga/avfall

FÖRKLARINGAR

Västerås

sopbilsentreprenad

SITA har insamlingsuppdraget

i västra delarna av Västerås

och Ragnsells har uppdraget

i centrala och östra delarna av

Västerås.

Har du frågor om sophämtning,

kontakta Kontaktcenter

på tfn 021-39 00 00 eller via epost

kontaktcenter@vasteras.se

Om du är villaägare faktureras

du två gånger per år. Sommarabonnenter

faktureras en

gång per år och ägare till flerbostadshushåll

faktureras en

gång per kvartal.

Dragavstånd = Avståndet från den plats där kärlet står och

den plats där sopbilen kan stanna

Inget dragavstånd = Hämtning med sidlastande fordon utan

att behöva dra fram kärlet till fordonet. Abonnenten ställer

fram kärlet på hämtningsdagen

Tillägg för dragavstånd

Dragavståndstillägg debiteras för varje sopkärl med manuell

tömning.

Avståndsklass Varannan vecka Varje vecka

0-10 meter (19 kr) 494 kr 988 kr

>10-50 meter (56 kr) 1 456 kr 2 912 kr

Betalning

Vid abonnemang Källsorterat måste båda kärlen ha samma

dragavstånd.

Undantag: för 400-660 liters kärl för Restavfall och Osorterat

avfall tas ingen avgift ut för 0-10 meters dragväg.

Veckohämtning

Den rörliga avgiften vid veckohämtning är 2,06 gånger

abonnemangets rörliga avgift vid 14-dagars intervall.

Sommarhämtning

Den rörliga avgiften vid sommarhämtning med 14-dagars

intervall är 0,6 gånger abonnemangets rörliga avgift.

5


6

Förpackningar och tidningar

Producentansvar på

förpackningar


för förpackningar och tidningar.

Det innebär att alla företag som

tillverkar, importerar eller säljer

en förpackning, förpackad vara

eller tidning ansvarar för att de

ska samlas in och återvinnas

på ett miljömässigt korrekt

sätt efter konsumentens förbrukning.

Detta beslutades av


För varje förpackning som

tillverkas eller fylls, tas en

avgift ut som ska användas till

återvinning.

Avgifterna baseras på vikt.

På så sätt hoppas man att

producenterna ska använda

så lite material som möjligt i

förpackningarna.

Vem ansvarar?

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

ägs av de fyra

materialbolagen Plastkretsen,GlasÅtervinning genom ett

avtalat samarbete.

Skötsel och drift

Har du synpunkter på skötsel

eller drift av återvinningsstationerna

kan du ringa

till:

kommunnamn@ftiab.se (t ex

fagersta@ftiab.se).

Mer information om Förpacknings-

och Tidningsinsamlingen

finns på hemsidan:

www.ftiab.se.

Glasförpackningar blir till nya produkter

vid återvinning. Färgat och ofärgat glas

läggs i olika behållare.

Dina förpackningar och tidningar kan bli nya

produkter, bara du lämnar dem till återvinning.

På detta sätt spar vi på naturens råvaror

och energi.

När återvunnet material används vid

tillverkning går det åt mindre energi än om

nya råvaror används.

Tidningar och returpapper

Här kan du lämna: Dags- och veckotidningar,

tidskrifter, skrivpapper, reklambro schyrer

och telefonkataloger.

Lämna inte: Kuvert (läggs bland restavfallet/

brännbart), papperskassar (tillhör pappersförpackningar).

Vad händer sedan? Det blir nya tidningar

eller toapapper.

Glasförpackningar

Här kan du lämna: Flaskor och burkar

av glas. Skilj på färgat och ofärgat glas.

Lämna inte: Lock och kapsyler (oftast till

metallförpackningar). Smutsiga förpackningar.

Vad händer sedan? Det insamlade glaset

skickas till Svensk GlasÅtervinning AB, som

ligger i Hammar. Där sorteras det ytterligare

och krossas. Det krossade glaset blir nya

glasförpackningar och glasfiber.

Metallförpackningar

Här kan du lämna: Konservburkar av plåt

och aluminium, folieformar, aluminiumfolie,

metalltuber (låt plastlocket vara på), kapsyler,

lock, m.m.

Lämna inte: Större burkar (lämnas till Återbruket).

Dryckesburkar med pant (till butiken)

Vad händer sedan? Metallerna separeras

av en magnet. Därefter blir det ny metall.

T ex kan kapsyler bli till järnvägsräls och

aluminiumburkar bli nya förpackningar

eller motordelar. Metall kan återvinnas om

och om igen utan att det påverkar kvaliteten.

Dessutom sparas i genomsnitt 85 procent

energi på att återvinna metallförpackningar.

Pappersförpackningar

Här kan du lämna: Förpackningar för juice,

mjölk och andra drycker, cornflakespaket,

pastapaket, tvättmedelspaket, äggkartonger,

papperskassar, omslagspapper.

Lämna inte: Större förpackningar av t ex

wellpapp (lämnas till Återbruket), tidningar,

kuvert.

Vad händer sedan? Insamlade pappersförpackningar

skickas till Fiskeby utanför

Norrköping för att bli nya förpackningar eller

papp utanpå gipsplattor.


Plastförpackningar

Mjuka och hårda plastförpackningar läggas

i samma behållare.

Här kan du lämna: Plastpåsar, plastfolie och

plastfi lm, frigolit och plasttuber. Flaskor, dunkar,

burkar och lock av plast. Ta av locket eller

korken på plastförpackningen och lägg löst i

behållaren, det underlättar eftersorteringen.

Lämna inte: Större frigolit och förpackningar

lämnas till Återbruket. Produkter som inte

är förpackning t ex plastleksaker och plastmöbler

lämnas till Återbruket. Pantfl askor

lämnas till butiken.

Vad händer sedan? Förpackningar från

hushållen bli nya produkter. Man kan till

exempel göra bullerplank, lastpallar, parkbänkar,

plastbackar, kabelskydd, häststaket

sopsäckar, bärkassar m.m.

Återvinningsstationer

Lämna de olika förpackningarna

i respektive behållare.

Var kan jag lämna förpackningar

och tidningar?

De tomma förpackningar och tidningar som

sorterats ut ska lämnas till en återvinningsstation

eller till Återbruket.

Det fi nns även många lägenhetshus och

villaområden som har egna sophus eller

miljöbodar där man kan lämna tidningar

och förpackningar.

Fråga din hyresvärd om du är osäker på

hur det fungerar där du bor.

Innan du lämnar!

Skölj ur matrester och liknande som luktar illa

och låt förpackningarna torka. Vik gärna ihop

och platta till om det går.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Insamlingsmål

Materialåtervinning

Metall 70%

Papper/kartong/well 65%Övriga glasförp. 70%

Tidningar 75%

Svårt att veta?


olika material, sortera då efter

det som de består mest av.


terialet på ett enkelt sätt (t ex

skruva av korkar och lock), underlättar

det återvinningen.

Tips!

Här fi nns sorteringslistor:

www.ftiab.se

www.vafabmiljo.se.


sortering i hemmet kan du

samla alla förpackningar i

samma kasse. Ta med kassen

till återvinningsstationen när

du t ex ska handla och sortera

på plats.

När du rengör förpackningarna

behöver du inte diska dem

med diskborste och diskmedel.


vatten - kanske som det sista

du gör innan du tömmer ut

diskvattnet.

7


Latrin, slam och extra tjänster

Beställning

Om du vill beställa en extra

tjänst kontaktar du Kontaktcenter

på tfn 021-39 00 00

eller via e-post kontaktcenter@

vasteras.se

Leveranstider

Normalt har vi 1-2 dagars leveranstid

när det gäller extra

tjänster. En del extra tjänster

innebär att vi måste komma

överens om leveransdag.


Latrinhämtning

Latrinhämtning sker var fjortonde dag från

fritidshus. Vi hämtar 10 ggr per säsong, från


körs ut innan säsongen börjar.

Om du behöver fler kärl kontakta Kontaktcenter

på tfn 021-39 00 00 eller via e-post

kontaktcenter@vasteras.se

Latrinet komposteras och används till

gödning på åkermark. Det är därför mycket

viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen.

Avgifter


kr/säsong (fyra månader) vid hämtning var

fjortonde dag.

Om du själv skiftar latrin kärl och ställer


säsong. Extra hämtning, s k budning, kostar


Om du ställer ut extra kärl, (utöver de 10

st som ingår i avgiften), vid ordinarie hämtning

betalar du 250 kr per kärl.

Slamtömning

Enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare

och slutna tankar, töms minst en gång per år. Du

får meddelande när tömning kommer att ske.

Beställ abonnemang eller fler tömningar


AVGIFTER SLAMTÖMNING

Tjänst/Anläggning Avgift, kr inkl. moms

Slamavskiljare

Regelbunden tömning 1 075 kr/st

tankvolym < 3 m³

Regelbunden tömning 1 500 kr/st

tankvolym > 3-6 m³

Tillägg för tankvolym > 6 m³ 344 kr/m3 Sluten tank

Regelbunden tömning 1 138 kr/st

tankvolym < 3 m³

Regelbunden tömning 1 563 kr/st

tankvolym > 3-6 m³

Tillägg för tankvolym > 6 m³ 344 kr/m3 Extra tjänster

Vill du beställa extratömning, hämtning av

grovavfall, kärltvätt eller hyra container,

kontakta Kontaktcenter på tfn 021-39 00 00

eller via e-post kontaktcenter@vasteras.se

Extra tömning av sopkärl

Blir ditt kärl vid något tillfälle fullt innan ordinarie

tömning kan du beställa extra tömning.

Avgiften för bioavfallskärl (den bruna tunnan)

är 100 kr/kärl och tillfälle. För restavfall eller

osorterat (den gröna tunnan) är avgiften 200

kr/kärl och tillfälle.

Hämtning av grovavfall

Hämtning av grovavfall (möbler, trädgårdsavfall,

el-avfall) från tomtgräns i markplan kostar

200 kr/tillfälle. Priset gäller för mängder upp till

1 kubikmeter, avfallet får maximalt väga 50

kg och inte vara längre än 2 meter.

Kunder som vill att vi hämtar inne i fastigheten/lägenheten

kan beställa den servicen.

Kostnaden beror på hur lång tid det tar att

bära ut avfallet till fordonet.

En normal hämtning tar 10-15 min och

kostar då ca 170 kr exkl grundkostnaden på

200 kr för extrahämtningen. Timkostnaden


Hyra container

Har du stora avfallsmängder kan du hyra

containrar i olika storlekar, kontakta Kontaktcenter

för prisuppgift.

Kärltvätt

Du kan beställa tvätt av sopkärlen. Tjänsten

kostar 150 kr per kärl. För beställning, kontakta

Kontaktcenter på tfn 021-39 00 00 eller

via e-post kontaktcenter@vasteras.se

Har du stora avfallsmängder

kan du hyra containrar i olika

storlekar.


Undantag från sophämtning

Om du har väldigt lite avfall finns alternativa

sätt att lösa avfallshantering på för att minska

dina kostnader. Du kan t ex dela kärl med

grannen eller ha glesare tömningsintervall.

Du måste ansöka om dessa lösningar.

Nedan kan du läsa om vilka alternativ

som finns. I spalten till höger ser du vart du

vänder dig för ansökan.

Förändrade regler under 2013

Under 2013 beräknas en ny renhållningsordning

att antas i Västerås stad. Det kan

medföra förändrade undantagsregler. Se

www.vasteras.se/bobygga/avfall för aktuell

information.

Ansök om delat sopkärl

Om du vill dela ditt sopkärl med grannen

Du som är husägare kan dela sopkärl med

din granne för att minska kostnaden för

din sophämtning. Vill ni dela sopkärl ska ni

skicka in blanketten ”Gemensam behållare”

till Västerås Stad. Ändringen tillkommer på

nästa faktura och kostar 100 kr för dig och

100 kr för din granne.

Ni måste sortera på samma sätt. Om du

sorterar men inte din granne så kan ni inte

dela sopkärl. Du och din granne får varsin

faktura med en fast avgift och sedan delar

ni på den kostnaden som är rörlig* (se förklaring

nedan).

Tillståndet ni får av kommunen då ni

delar kärl kan dras in om ni inte betalar era

sophämtningsfakturor.

*Rörlig kostnad – beror på:

val av storlek på kärlet (120 liters kärl

upp till 660 liters kärl )

hur ofta du vill ha tömning av kärlet

(varannan vecka, varje vecka osv)

hur du väljer att sortera dina sopor

(sortera ut ditt matavfall, kompostera

ditt matavfall själv eller inte sortera alls).

Ansök om förlängt

hämtningsintervall

Om sophämtningen ska ske mer sällan

Om du har väldigt lite sopor kan du ansöka

om ”förlängt hämtningsintervall”. För att

få det beviljat måste avfallet rymmas i det

minsta kärlet.

Om det bor fler än två personer i ditt hus

måste ni kompostera matavfallet. Om du får

din ansökan beviljad kostar det 250 kr.

Räkna ut kostnaden för förlängt hämtningsintervall:

en gång i månaden, 0,54 gånger den rörliga

avgiften,

varje kvartal, 0,28 gånger den rörliga avgiften,

en gång per halvår, 0,20 gånger den rörliga

avgiften.

fast avgift tillkommer med 1 340 kr oavsett

hämtning.

Ansökan om uppehåll i

sophämtning

Som husägare kan du ansöka om uppehåll

i hämtning om ingen bor i huset eller om

det står tomt under en period på minst tre

månader.

Gäller det ett fritidshus måste du begära

uppehåll för hela hämtningsperioden.

Om ditt hus ingår i ett gemensamt abonnemang

är det den som ansvarar för

abonnemanget som lämnar in ansökan.

Om du säljer huset eller situationen förändras

på annat sätt, måste du meddela

det till kommunen.

Du måste betala för sophämtning även

om du bara använder fastigheten då och

då, eller endast får små mängder med

sopor. Men då kan du ansöka om att dela

kärl med någon granne eller få soporna

hämtat mer sällan.

Ansökan kostar 100 kr, oavsett om den

beviljas eller inte. Om den beviljas slipper

du den rörliga avgiften och betalar endast

fast avgift.

Uppehållet börjar gälla tidigast en månad

efter det att nämnden har tagit emot din

ansökan. Du kan alltså inte ansöka i efterhand.

Du kan få uppehåll i upp till två

år, med möjlighet till förlängning i högst

två år till.

Om ditt hus är obebott

Om du äger ett hus som inte går att bo i och

där du inte får några sopor, kan du ansöka

om att slippa både den fasta och den rörliga

avgiften. Ett villkor är att byggnaden ska rivas

eller att du inte planerar att använda den igen.

Om du själv kan ta hand om dina sopor

Om du kan visa att du själv kan ta hand om

dina sopor på ett sätt som är godtagbart för

både hälsa och miljö, kan du slippa sophämtning.

Beviljas din ansökan om befrielse från

sophämtning får du betala 250 kr. Den rörliga

avgiften tas bort men du måste fortfarande

betala den fasta avgiften.

Ansökningsblanketter

På vår hemsida www.vasteras.

se/bobygga/avfall finns e-blanketter.

När du fyllt i blanketten

skickas den direkt digitalt till

Västerås stad.

Kontakta Kontaktcenter på

tfn 021-39 00 00 eller via e-post

kontaktcenter@vasteras.se om

du vill beställa ansökningsblanketter.

Ifylld blankett lämnas

till Avfalls- och återvinningsenheten.

Blanketten är försedd

med adress och svarsporto.

När du flyttar

Om fastigheten byter ägare,

kom ihåg att anmäla ändringen

till Kontaktcenter, på

tfn 021-39 00 00 eller via e-post

kontaktcenter@vasteras.se

Helgdagar 2013

Vid jul- och nyårshelgerna samt

midsommarhelgen kan det bli

ändrad hämtningsdag. Andra

helgdagar hämtas avfallet precis

som vanligt. Västerås stad

meddelar via annonser i lokala

tidningar och hemsidan om det

blir ändrad hämtningsdag. Se

vår hemsida: www.vasteras.

se/bobygga/avfall

9


10

Lämna in farligt avfall!

Det här är Farligt!

Gamla varningssymboler

Nya varningssymboler

NYHET! Nya varningssymboler

för kemikalier som gäller

parallellt med de gamla fram

till 1 juni 2015. På sikt kommer

de nya symbolerna med röd ram

gälla i hela världen.

Är förpackningen märkt med

någon av dessa är det farligt

avfall.

Bilvård

Hygien- och skönhetsvård

Hemma har vi många saker som blir farligt

avfall. Det kan t ex vara en trasig lågenergilampa

eller mobiltelefon, gamla batterier, en

överbliven färgburk eller den gamla motoroljan.

Den sortens avfall ska aldrig slängas

i soppåsen eller tömmas i avloppet.

Gör en insats - samla in Farligt avfall

Vi kan alla göra en insats för en bättre miljö

genom att lämna farligt avfall till Återbruket.

Mängden farligt avfall från varje enskilt

hushåll kan tyckas vara liten, men det blir

sammantaget stora mängder. Ca 7 600 ton

samlades in på våra Återbruk förra året.

Kontakta alltid personalen innan du lämnar

ditt farliga avfall till Återbruket.

Hushållskemikalier

Sortera ut det du misstänker är farligt eller

skadligt för miljön. Produkter märkta med

varningstexter/symboler som t ex ”Brandfarligt”,

”Hälsovådligt” eller ”Förvaras oåtkomligt

för barn” innehåller oftast farliga ämnen.

Om du är osäker på vad som är farligt avfall

Städ- och klädvård

Färgpatroner till skrivare

En hel del av det

vi har hemma är

farligt avfall och det

måste lämnas in till

Återbruket om du

vill bli av med det.

är det alltid bättre att lämna in för mycket

än för lite.

Märk upp förpackningen

Hjälp vår personal genom att lämna farligt

avfall i hela och rena förpackningar. Detta

gäller alla kemikalier. Lock och kapsyler ska

skruvas åt ordentligt. Torka av förpackningen

om den är nedsmutsad eller lägg den i en

plastpåse. Märk även förpackningen genom

att skriva på utsidan vad som fi nns i den.

Vad händer sedan?

Avfallet sorteras efter kemiska egenskaper

och mellanlagras på Gryta avfallsstation i

Västerås. Transport sker sedan till miljöriktig

behandling, t ex till SAKAB.

En del av det farliga avfallet förbränns

under stränga miljökrav och med omfattande

rening av rökgaserna. Syror neutraliseras,

olja kan renas och återvinnas. I vissa fall

förekommer specialdeponering.

Att behandla det farliga avfallet är kostsamt.

Hushållens kostnader betalas genom

renhållningstaxan.


Kyl- och frysskåp

När du har lämnat in kyl- och frysskåp på

Återbruket så transporteras de till en behandlingsanläggning

där metall- och plastinnehållet

återvinns samtidigt som miljöfarliga

freoner förstörs på ett miljösäkert sätt.

Några kommuner erbjuder hjälp med

hämtning och transport. Kontakta din kommun

för mer information.

El-avfall

El-avfall omfattar alla produkter som har

sladd eller drivs med batteri, samt ljuskällor.

Lampor, datorer, klockor, leksaker, tv, spisar,

småapparater är exempel på el-avfall.

Nästan allt el-avfall innehåller något

ämne eller någon komponent som är farligt

för miljön. Det kan t ex vara PCB, kadmium

eller kvicksilver. Dessa måste plockas bort

av kunnig och certifierad personal och tas

omhand på ett miljöriktigt sätt. Därefter

kan stora delar av produkterna återvinnas.

El-avfall lämnas på Återbruket. SIBA och

Elgiganten tar också emot el-avfall. De uttjänta

produkterna behöver inte vara köpta

i dessa butiker, men de ska tillhöra någon av

varugrupperna som de säljer.

På försök finns Samlaren i vissa butiker,

ett skåp där du kan lämna mindre el-avfall.

Batterier

Batterier ska lämnas in eftersom de innehåller

tungmetaller. Knappcellsbatterier finns

Fråga personalen om du är osäker på vad som

är farligt avfall. Märk upp ditt farliga avfall om

det inte redan är uppmärkt.

det ofta kvicksilver i. De finns bl a i klockor,

kameror och annan småelektronik.

Många produkter innehåller inbyggda

batterier. Montera helst bort dem innan du

lämnar in dem. Lämna annars hela produkten

som el-avfall.

Lämna tillbaka batterierna i batteriholkarna

eller liknande som finns vid flera av

återvinningsstationerna eller lämna till Återbruken.

En del affärer som säljer batterier

tar också emot kasserade batterier.

Bilbatterier

Bilbatterier innehåller bly och en frätande

syra. Därför ska det alltid lämnas till Återbruket

för att inte göra skada. Vissa bensinstationer

tar emot gamla bilbatterier i samband

med inköp av nytt.

Asbest

Av arbetsmiljöskäl tar Återbruket endast

emot den mängd asbest som ryms i en

bärkasse. Större mängder räknas inte som

hushållsavfall och ska då lämnas vid en

avfallsstation till gällande taxa.

Ta först kontakt med VafabMiljös kundservice

för information om prisuppgifter och hur

du ska hantera materialet, tfn 021-39 35 20.

Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och ska

lämnas i separat container på Återbruket.

Lämna inbyggda batterier

Tänk på att vissa apparater kan

innehålla inbyggda batterier.

Det finns t ex i produkter

som talande gosenallar,

blinkande gymnastikskor,

snabbmatkedjornas leksaker,

eltandborstar, borrmaskiner,

spelande gratulationskort och

mobiltelefoner.

Lämna saker med inbyggda

batterier till Återbruket.

Håll rent i avloppet!

Om du spolar ned avfall i toaletten,

betyder det inte att det

försvinner.

Resterna hamnar antingen

i närmaste vattendrag eller i

det slam som blir kvar efter reningen

i avloppsreningsverket.

Speciellt viktigt är detta när

det gäller farligt avfall som

skapar miljöproblem om det

spolas ner i avloppet.

Läkemedel och kanyler

till Apoteket

Gamla mediciner, läkemedel

och kanyler ska lämnas till

Apoteket. Det är viktigt eftersom

det kan skada både

människor och miljö om den

hamnar på fel ställe.

Kanylerna lämnas in i en

speciell behållare som finns att

hämta på Apoteket. Lämna in

när den är full.

Testa dig själv...

Rena Västmanland är en hemsida

som handlar om vardagskemikalier.

Läs om vilka

kemikalier som är farliga för

miljön och skadliga för hälsan.

Du kan ställa frågor och

även göra ett test för att se om

du har hållbara vanor när det

gäller dina egna kemikalier.

Läs mer på Förbundet Agenda

21:s hemsida: www.fa21.se

11


12

Sortera på Återbruket

Våga fråga...

Tveka inte att fråga personalen

på Återbruken om du undrar

över något.

Återanvänd mer

Har du hela och rena kläder

och skor som du tänker slänga?

Tänk på att andra kan ha nytta

av dem. Runt om i regionen har

olika hjälporganisationer placerat

ut insamlingscontainrar

för kläder och skor.

Vissa organisationer tar

även emot andra saker som

du inte längre behöver. I vissa

fall kom mer de och hämtar

kostnadsfritt.

På Återbruket i Enköping,

Heby, Sala, Kungsör, Köping

och Återbruket-Ängsgärdet

samt Återbruket-Skultuna i

Västerås finns insamling för

”loppisprylar” och mindre

möbler.

Idag finns det 18 Återbruk i VafabMiljö-

regionen. Genom Återbruken samlas grovsopor

och farligt avfall in från hushållen.

Hela 95 procent återvinns

På Återbruket kan du sortera olika sorters

avfall. Det kostar inte något för hushåll att

besöka Återbruket, den kostnaden tas ut via

renhållningsavgiften.

Omkring 95 procent av det grovavfall

som hushållen lämnar återvinns, antingen

som energi eller till nytt material.

Sorteringsanvisningar kan variera

Ibland genomför vi sorteringsförsök på några

anläggningar för att få ut en speciellt sorts

avfall. Därför kan anvisningarna variera

mellan Återbruken. Läs på skyltarna eller

fråga personalen.

Well

Här lägger du lådor av wellpapp. Materialet

återvinns till ny wellpapp.

Plast

På många Återbruk finns insamling av plast.

Här kan du lägga stora förpackningar av

plast t ex plastsäckar, frigolit, dunkar och

byggplast. Här läggs även plasttak, pulkor

och plastmöbler Materialet energiåtervinns

genom förbränning och blir el och värme. På

sikt kan det troligen materialåtervinnas. På

de ställen som inte har plastcontainer läggs

detta i containern för brännbart.

På Återbruket lämnar hushållen sitt farliga

avfall, trädgårdsavfall och sitt grovavfall.

Trädgårdsavfall: ”Ris och grenar” och

”Gräs, löv och fallfrukt”

På många Återbruk delas trädgårdsavfallet

upp i ”Gräs, löv och fallfrukt” och ”Ris och

grenar”. Gräs, löv och fallfrukt komposteras

sedan på någon av VafabMiljös anläggningar.

Ris och grenar eldas i förbränningsanläggningar

som grönflis.

Bäst för miljön är om du kan och har möjlighet

att kompostera trädgårdsavfallet själv.

Trä

Här kan du lämna lastpallar, brädor, möbler

av trä (ej med metallresår) och dörrar. Träet

mals till flis och kan användas som bränsle.

Obs! Tryckimpregnerat trä är farligt

avfall och ska läggas i en speciell container.

Metallskrot

Metallskrot är t ex cyklar, möbler av metall,

badkar, kastruller och gräsklippare utan olja.

Metallskrotet skickas till återvinning, där

metallerna sorteras, smälts ned och blir till

nya produkter.

Brännbart

Material som är svåra att materialåtervinna

kan bli energi i form av el och värme. Hit hör

t ex tapeter, böcker med hård pärm, läder,

gummi.

Resårmöbler och textilier

Tyg och textilier läggs tillsammans med

resårmöbler (som tidigare hette Soffor och

Sängar). Hit hör bl a textilier, madrasser,


soffkuddar, mattor, möbler med metallresårer.

Avfallet krossas i en särskild typ av

kross. Metallerna sorteras ut och kan återvinnas.

Textilierna och trä energiåtervinns.

Gips och Isolering

Det finns avfall som inte går att återvinna

utan måste läggas på deponi (tipp). Målet är

att så lite som möjligt ska läggas här, men

gips, isolering, avloppsrör, fönsterglas utan

ram, bilrutor och spegelglas utan ram ska

läggas här.

Fyllnadsmassor

Här kan du lägga jord, sten, schaktmassor,

porslin, tegel, kakel och keramik. Avfallet

används som täckmaterial på deponin.

Det här kan du lämna på Återbruken:


Matolja

Matolja kan hushållen lämna in. Främst

sådan olja som uppstår vid t ex fritering

eller fondue. Häll över i en plastflaska som

personalen sedan häller över i ett speciellt

fat märkt Matoljor och frityroljor. Max 2 liter

vid samma tillfälle.

Hushållens farliga avfall

Till Återbruken lämnar du också farligt avfall

och el-avfall. Kontakta personalen om du har

några frågor. Läs mer på sid 10-11.

Förpackningar, tidningar

På varje Återbruk finns även möjlighet att

lämna förpackningar och tidningar. Läs mer

om detta på sid 6-7.
Matolja

Matoljan kan hushållen lämna in på Återbruket.

Detta lämnas inte till

Återbruket

- lämnas till Apoteket

kor

- lämnas till återförsäljare


återförsäljare.

tion

- lämnas till polisen

- hämta en speciell

behållare på apoteket. När

behållaren är fylld lämnar du

den till Apoteket.

torcykeldäck)

- lämnas till

gummiverkstad.

läggs

i kärlet där du bor. Har

du mycket avfall vid något

tillfälle kan du kontakta din

kommun.

Återbrukskort

Återbruken är till för hushållens

grovavfall och farliga avfall.

Företag som vill använda

Återbruket måste först lösa ett

Återbrukskort. Kontakta Vafab-


mer information.

Miljötips!


inte är trasiga kanske du kan

sälja, ge bort till någon du

känner eller lämna till någon

insamling.

Fyll bilen innan du åker till

Återbruket så blir det inga

onödiga transporter.

Passa på att åka till Återbruket

när du har något annat

ärende i närheten.

ningar

eller förpackningar

finns det nästan alltid insam-


över återvinningsstationer

på sid 15.

tomgångskörning

mer än en minut. Tänk

på att stänga av motorn när

du är på Återbruket.

13


Återbruket i din kommun

Adresser, telefonnummer och öppettider 2013.

Arboga

Återbruket Arboga

N. Ågatan

tfn 0589-120 43

Måndag 11-19

Onsdag, torsdag 10-19

Fredag 10-16

Lördag10-15

Enköping

Återbruket Enköping

Kaptensgatan 21

tfn 0171-387 45

Måndag-torsdag 7-19

Fredag 7-17

Lördag och söndag 10-15

Fagersta

Återbruket Sänkmossen

tfn 0223-130 05

Måndag och onsdag 7-19

Tisdag, torsdag och fredag 7-16

Lördag 8-13

Hallstahammar

Återbruket Trångfors

tfn 0220-151 63

Måndag och onsdag 7-19

Tisdag, torsdag, fredag 7-16

Lördag 8-13

Heby

Återbruket Heby

Industrivägen 11

tfn 0224-319 88

Måndag, tisdag, torsdag 10-14, 15-19

Söndag 10-15

Återbruket Östervåla

vid Zetterbergs

tfn 0292-716 50

Måndag, onsdag, torsdag 10-14, 15-19

Lördag 10-15

Kungsör

Återbruket Kungsör

Fredsgatan

tfn 0227-104 38

Måndag, tisdag, torsdag 10-14-, 15-19

Lördag 10-15

14

Köping

Återbruket Köping

Himmetavägen 2

tfn 0221-294 88

Måndag-torsdag 10-19

Fredag 10-17

Lördag 10-15

Norberg

Återbruket Norberg

Svarvargatan 10

tfn 0223-237 88

Måndag 10-13, 14-19

Tisdag, onsdag 14-19

Fredag 10-13, 14-17

Lördag 10-15

Sala

Återbruket Returen

Skruvgatan 1

tfn 0224-199 00

Måndag-fredag 9.30-19

Lördag 9.30-14

Dag före helgdag 9.30-14

Skinnskatteberg

Återbruket Skinnskatteberg

Klockargårdens industriområde

Näsvägen 1

tfn 0222-108 69

Måndag och onsdag 8-12

Tisdag och torsdag 8-12, 15-19

Fredag 13-17

Lördag 9-14

Surahammar

Återbruket Surahammar

Stålvägen

tfn 0220-371 51

Måndag (april-okt) 13-16 (resten av året stängt)

Tisdag och fredag 8-17

Onsdag och tordag 8-18

Lördag 8-13

OBS! Dag före helgdag stänger Återbruket

Surahammar kl 14.00.

Västerås

Västerås tätort

Återbruket Bäckby

Bäckbyvägen/Hälleborgsvägen

tfn 021-39 81 43

Återbruket Hälla

Ringborregatan

tfn 021-39 06 59

Återbruket Gryta

Gryta avfallsstation

tfn 021-39 35 88

Återbruket Stenby

Kraftlinjegatan

tfn 021-39 35 43

Återbruket Ängsgärdet

Malmabergsgatan

tfn 021-39 06 58

Öppettider i Västerås tätort

Måndag-torsdag 7-19

Fredag 7-17

Lördag-söndag 10-15

Undantag Återbruket Gryta

Måndag-fredag 7-16

Skultuna

Återbruket Skultuna

Tibblevägen

tfn 021-39 87 70

Måndag, tisdag och torsdag 10-14, 15-19

Lördag 10-15

Öppettider storhelger - samtliga Återbruk

Skärtorsdag, Trettondagsafton: Öppet ordinarie tid.

Surahammar och Sala stänger kl 14.

Valborgsmässoafton: Öppet ordinarie tid. Samtliga

Återbruk stänger dock senast kl 16. Följande Återbruk

stänger kl 14: Heby, Kungsör, Sala, Skultuna,

Surahammar. Skinnskatteberg stänger kl 12. Stängt:

Norberg, Östervåla.

Påskafton, Annandag Påsk, Pingstafton, Annandag

jul: Öppet som lördag. Heby har stängt Påskafton.

Surahammar har stängt samtliga dessa dagar.

Stängt: Långfredag, Påskdagen, 1 maj, Kristi himmelsfärds

dag, Pingstdagen, Nationaldagen 6 juni,

Midsommarafton, Midsommardagen, Alla Helgons

Dag, Julafton, Juldagen, Nyårsafton, Nyårsdagen,

Trettondedag jul.


Återvinningsstationer

På Återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar och tidningar.

Listan var aktuell 1 januari 2013. Ändringar kan komma under året.

För senast uppdaterad lista över Återvinningsstationer besök www.ftiab.se/sokstation

Arboga

Asplunds Livs p-plats

Garvaregränd

Gråmunkegränd

Götlunda, Fårtallen invid g:a E18

Hällbacksvägen

Lungers handel

Medåker, Hembygdsgårdens p-plats

Stiwemas p-plats

Tegelvretsvägen

Vilstahallen p-plats

Återbruket Arboga, N. Ågatan

Enköping

Coop Forum, mot Sandgatan

Fabriksgatan

Fannakiosken, p-plats

Fjärdhundra, Silon

Grillby, Brunnsgatan/Bangatan

Havsörnsgatan/Bodavägen

Hummelsta, mittemot macken

ICA Maxi, p-plats

Lillkyrka, Hässlingevägen/Prästvägen

OKQ8 Romberga

Skolsta, Bensin & Service

Återbruket Enköping

Örsundsbro, ICA-affären, baksidan

Fagersta

Coop Extra, Stationsvägen

Coop Nära, Norrbyvägen

ICA Supermarket

ICA Fontänen

OTI krog, Hedkärra

Gamla banan, Ängelsberg

Stövargränd

Återbruket Sänkmossen

Hallstahammar

Baldersplan, Baldersvägen 7

F d AMU Center, Videvägen 1

Hallstahem, Trädgårdsgatan 8

Kommunhusparken, Prästgårdsgatan 1

Motionscenter, Gråstensvägen

Näs, infart Usterstavägen

Statoil Kolbäck, Bergsgatan 5

Stiftelsen Kolbäck, Äggsjögatan

Strömsholm, Djursjukhusvägen

Tunakioskens parkering, Surbrunnsv.

Återbruket Trångfors

Heby

Harbo, Forsbovägen

Heby, Bang - Brog parkeringen

Heby, Stationsvägen

Heby, Återbruket

Huddunge, Lunda Handel

Morgongåva, Brunkullsvägen

Runhällen, f d järnvägsområdet

Tärnsjö, Stationsgatan 29

Vittinge, Ösbyvägen

Östervåla, Åbyv 5, ”Brända tomten”

Östervåla, Långängsgatan

Östervåla, Återbruket

Kungsör

* Endast glas och tidningar

Hornsgatan

Malmabergskiosken

Runnavägen-Kungsringen

Skolgatan Valskog

Torsgatan

Återbruket Kungsör, Fredsgatan

Köping

Dalvägen - Bergslagsvägen, Kolsva

Elundsskolans parkering, Köping

Mälartorget, Köping

Nibbletorget, Köping

Nygård, Nibblesbackevägen 1, Köping

Odensvigården, Odensvi

P.plats Big Inn Ringvägen, Köping

P-plats Byjorden Scheelegatan, Köping

P-plats Folkets Park Östanåsg, Köping

P-plats Odensvivägen, Kolsva

Tunadalsparkeringen, Köping

V. Långgatan, Fylgiaplatsen, Köping

Zigenarebacken Idrottsplats, Köping

Ågärdsgatan/Bergslagsvägen, Köping

Återbruket Himmetavägen 2, Köping

Norberg

* Ej Metall och plastförpackningar.

Coop Konsum*

ICA Supermarket*

Karbenning, stationen

Kornettgatan

Kärrgruvan, Affären

Malmheden

Ringvägen

Återbruket Norberg, Svarvarg 10

Sala

Vid en Omstart lämnar hushållen förpackningar,

tidningar, bioavfall och restavfall.

* Ej pappersförpackningar och/eller tidningar.

Broddbo Omstart Norra, länsv 830 till

Möklinta

Broddbo Omstart Södra, Broddbov

Hedåker Omstart, Jordbrovägen

Jugansbo Omstart

Kila Omstart, Lindgårdsvägen

Kumla Omstart, Bivägen

Möklinta Norra Omstart, Sportvägen

Möklinta Södra Omstart, Bygdegårdsv.

Ransta Omstart Hebo, Hebovägen

Ransta Omstart Österby, Stationsvägen

Ransta Omstart Västerby*, länsv 726

Ransta Omstart Ranstaaffären, Kärrbäcksbovägen

Ransta Omstart Ranstaby*

Rosshyttan Omstart

Sala Omstart Aspen, Aspgatan

Sala Omstart Ekeby skolan

Sala Omstart Emmylund, Emmylundsg.

Sala Omstart Färgaren, Gillegatan*

Sala Omstart Hagaberg Norra, Åshagsg.

Sala Omstart Hagaberg Södra, Bronäsg.

Sala Omstart Jakobsdal*, Myntgatan

Sala Omstart Kungsängen, Ö Thulegatan

Sala Omstart Loftvägen*

Sala Omstart Malmrakan Västra*, Staafg.

Sala Omstart Malmrakan Östra, Nordstedtsgatan

Sala Omstart Mamre, Hyttv (g:a kiosken)

Sala Omstart Mamre, Smedjegatan*

Sala Omstart Måns Ols, Måns Olsvägen

Sala Omstart Norrberg, Långgatan

Sala Omstart Norrmalm N*, Spångatan

Sala Omstart Persdal, Ljunggatan

Sala Omstart Skuggan 1, Skugganvägen

Sala Omstart Skuggan 2, Floragatan

Sala Omstart Skuggan 3, Banelundsg.

Sala Omstart Sommarhagen*

Sala Omstart Stampers, Stampersvägen

Sala Omstart Turbo, Gruvvägen

Sala Omstart Ängshagen, Vintergatan

Sala Omstart Åkra, Berggatan

Saladamm Omstart, Åbyvägen

Salbohed Omstart, Kopparbergsvägen

Sala SJ:s parkering, Silogatan

Sätrabrunn Omstart, Kvarnbacksvägen

Varmsätra Omstart

Västerfärnebo Omstart, Norbergsvägen

Endast förpackningar:

Sala Centrum, Coops parkering

Sala Centrum, Kungsg/Kålgårdsg*

Sala Centrum, Lillåstrand*

Sala Willys, Gymnasiegatan

Västerbykil*

Skinnskatteberg

Bernshammar, affärsplan

Färna, Svinhuset, Fåfängans väg

Riddarhyttan, Q-star Liensvägen 3

Skinnskatteberg, parkering, stationen

Skinnskatteberg, Reningsverket

Skinnskatteberg, Återbruket

Surahammar

* Endast Pappersförpackningar och

tidningar

Borevägen

Eldonsvägen

Omvägen, p-plats norr om Konsum

Telefonnummer till kundtjänst FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) är 0200-88 03 11, e-post: www.info@ftiab.se

Återbruket, Stålvägen

Österängsvägen

Ramnäs, Coop Konsum p-plats

Ramnäs Nya, Sergeantvägen

Seglingsberg*

Virsbo, Gammelby

Virsbo, ICA-Jägaren, Dynavägen

Virsbo, Jägargatan 37

Västerås

** Endast Pappersförpackningar

*** Ej Metall och plastförpackningar.

Barkarö, norra infarten

Bjurhovda, bakom Coop Konsum

Blåsbo, Blåsboplan Vasagatan

Brandthovda, Järnåldersg, bussvändpl

Bäckby, Bandverksg, containerplats **

Dingtuna Tingsliden

Ekbacken-Enhagen, Cronstedtsv**

Erikslund, IKEA

Erikslund, ICA Maxi

Gryta, ICA-Grytan, Norrledan-Grytav.

Haga, ICA Supermarket ***

Haga, Rekylgatan**

Hammarby, Bygatan**

Hammarby, Sigfrid Edströms gata**

Hammarby, Liegatan**

Hamre, Väderleksg, containerpl

Hälla Köpcenter

Hökåsen, Klimatv/Åsenlundsv

Irsta, mittemot Statoilmacken

Irsta, Asarnas väg**

Irsta, Ymergatan**

Klockartorpet, Statoilmacken

Kärsta-Fycklinge, f d Sagåhallen

Malmaberg, Hemköp

Rönnby centrum

Rönnby, Rönnbyv-Löparg **

Skallberget, Nansengatan

Skälby, Kummelgårdsg, vändplan

Skälby, Rösegårdsg **

Skälby, Skönsbog, vändplan ***

Stallhagen, Nedre Hyttvägen, vid järnv.

Stenby, Coop Forum

Talltorp, Kallfrontsgatan**

Tillberga, bakom brandstation

Tortuna, f d Handlarn

Återbruket-Bäckby, Bäckbyv/Hälle-borgsv

Återbruket-Gryta, Gryta avfallsstation

Återbruket-Hälla, Ringborreg

Återbruket-Skultuna, Tibblev

Återbruket-Stenby, Kraftlinjeg

Återbruket-Ängsgärdet, Malmabergsg

Önsta, Gladiolgatan

15


Gruppförsändelse till samtliga hushåll

Mer information

Västerås stad

Västerås stads Kontaktcenter svarar på frågor om exempelvis

ägarändringar, räkningar, beställningar, felanmälan

och insamling av hushållsavfall.

Kontaktcenter: 021-39 00 00

Öppettider: måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress: Fiskartorget, Stadshuset


Hemsida: www.vasteras.se/bobygga/avfall

VafabMiljö

VafabMiljö svarar på frågor om Återbruket och

hushållens farliga avfall.

Huvudkontor: Gryta avfallsstation, Västerås

Reception: 021-39 35 00

Telefax: 021-33 51 50


E-post: info@vafabmiljo.se

Hemsida: www.vafabmiljo.se

Facebook: www.facebook.com/VafabMiljo

Soptips delas ut till alla hushåll och är ett samarbete mellan din kommun och VafabMiljö.

I Soptips har vi samlat information om hushållens avfall.

VafabMiljö. Tryck: Edita Västra Aros. Foto: VafabMiljö, Pia Nordlander. Illustrationer: Anette Ekman, Leyla Atak. Papper: Cyclus 100% returfiber

More magazines by this user
Similar magazines