Mötesplatser - Svenska kyrkan

a3.mndcdn.com

Mötesplatser - Svenska kyrkan

Medlemmarna bär kyrkan

I kyrkan möts det jordiska och det

himmelska. I både vardag och fest i

kyrkan finns stråk av det eviga och

det heliga. Samtidigt finns en öppenhet

för det moderna livets villkor. I

gudstjänster och aktiviteter, oavsett

om formerna är traditionella eller

nyskapande, möter människor varandra

och Gud. Tillsammans blir

man en kyrka – byggnaden är ingen

kyrka utan människorna i den.

Samma kyrkoavgift för alla

Svenska kyrkan bärs av sina medlemmar.

Genom medlemmarnas ideella

engagemang i kyrkan och deras

kyrkoavgifter kan kyrkan fortsätta

att existera och spela en viktig roll i

många människors liv. Den som är

döpt i någon kristen kyrka kan bli

medlem i Svenska kyrkan, den som

inte är döpt tidigare döps och blir

då medlem.

Oavsett var i Göteborg en medlem

bor betalar han eller hon samma

kyrkoavgift. För 2009 var den 94

öre per beskattningsbar hundralapp,

inklusive begravningsavgift på 13

öre. Pengarna fördelas bland församlingarna

i Göteborg så att kyrkan

kan finnas även i de områden där

medlemsantalet är lågt.

Extra pengar till utsatta

Solidaritet mellan församlingar

med goda förutsättningar och dem

med sämre var motivet till att man

redan 1883 började arbeta tillsammans

i formen av en ekonomisk samfällighet.

Samarbetet har utvidgats

genom åren och solidariteten finns

kvar. I de sex stadsdelar i Göteborg

som har högst ohäl-

Anslag till andra

organisationer

4

4,2%

sotal satsar Svenska

kyrkan i Göteborg extra pengar för att

stärka kyrkans arbete i stadsdelarna.

De fem största anslagen till andra organisationer:

Tkr 2009 2008

Göteborgs kyrkliga stadsmission 13 510 13 120

Kyrkans jourtjänst 4 986 4 873

Kyrkans familjerådgivning 2 379 2 341

S:t Lukas i Göteborg 1 731 1 681

Sjömanskyrkan i Göteborg 1 003 974

I dopet blir barnet en del av den kristna kyrkan och vandringen på trons och livets väg

börjar.

Sjömanskyrkan i Göteborg

S:t Lukas i Göteborg

Övriga

4,1 öre av kyrkoavgiften på 81 öre per beskattningsbar

hundralapp ges vidare till andra organisationer. Fördelningen

ser ut så här:

0,3 öre

Kyrkans familjerådgivning

0,4 öre

0,2 öre

Kyrkans

jourtjänst

0,8 öre

0,2 öre

Göteborgs

kyrkliga

stadsmission

2,2 öre

More magazines by this user
Similar magazines