Mötesplatser - Svenska kyrkan

a3.mndcdn.com

Mötesplatser - Svenska kyrkan

I dopet börjar vandringen

”Låt barnen komma hit till mig”, säger Jesus när hans

lärjungar försöker mota bort de små. ”Guds rike tillhör

sådana som de”.

Dopet är en rit där barnet blir en del av den kristna

kyrkan och en tradition där släkt och familj samlas för att

glädjas åt den nya familjemedlemmen. Under dopet ber

prästen Gud hjälpa dopbarnet att leva i sitt dop dag för

dag, föräldrar och faddrar får i uppgift att vara förebilder

och förebedjare och tillsammans med församlingen leda

barnet på trons väg genom livet.

Barnkörerna bidrar med sång och glädje

Ett sätt att göra det är att ta med barnet till de aktiviteter

Svenska kyrkan i Göteborg har. Det kan vara öppna

förskolor, förskolor eller andra barngrupper där barnet

får en möjlighet att veta mer om sitt dop och den kristna

tron. I alla församlingar i Göteborg finns aktiviteter för

barn i olika åldrar. Hur de ser ut varierar mycket, men ofta

finns en barnkör i församlingen. Barnkörerna medverkar

Engagemang och solidaritet

I tonåren blir många stora frågor aktuella. Duger jag? Vad

är meningen med livet? Vad händer efter döden? Vem är

jag och vad vill jag med mitt liv? Finns Gud? Varför finns

det ondska i världen?

Under konfirmationstiden i Svenska kyrkan får ungdomarna

möjlighet att dyka ner i frågorna och diskutera

dem med varandra och med vuxna. Målet är att ge alla en

chans att ta ställning till den kristna tron. Det är vanligast

att man konfirmeras när man är 14–15 år, men det går att

få konfirmandundervisning även som vuxen.

Nedåtgående trend bruten

Under 2009 konfirmerades 1 372 personer vilket var

25,5 procent av 15-åringarna. 2008 var de siffrorna 1 315

personer, vilket var 24,5 procent och 2007 konfirmerades

25,9 procent av 15-åringarna (1 387 personer). Det innebär

att andelen 15-åringar som väljer att konfirmeras ser

ut att ha stabiliserats och till och med ökat lite. Tidigare

har man kunnat se en tydlig minskning.

En del ungdomar väljer att engagera sig som ledare för

nästa kull konfirmander, andra fortsätter i ungdomsgrupper

och -körer och några engagerar sig på andra sätt i sin

församling.

Alla medlemmar i Svenska kyr-

kan som fyllt 16 år har också

rösträtt i kyrkovalet och kan på det

sättet påverka vilka som ska fatta

viktiga beslut i kyrkan de närmaste

åren.

Kyrkans ungdomsmottagning (KUM)

... finns på Götabergsgatan 28 och kan nås

på telefonnummer 031–755 37 50

regelbundet i gudstjänsterna och ger ett viktigt bidrag

till församlingslivet. De gudstjänster barnen medverkar i

brukar också vara anpassade till barn och familjer. I en

del församlingar finns söndagsskolor under de vanliga

söndagsgudstjänsterna.

Många olika aktiviteter för barn

Svenska kyrkans förskolor har en kristen profil och

följer samma läroplan för förskolor som kommunala

förskolor gör. Flera församlingar i Göteborg har egna

förskolor, en del har enskild kö, till andra står man i den

kommunala kön.

Det är omöjligt att räkna upp alla de olika grupper i

Svenska kyrkan i Göteborg som riktar sig till barn, det

finns allt från spädbarnsmassage och babysång till läxläsningshjälp

för mellanstadiebarn. Det mesta finns samlat

på församlingarnas hemsidor som alla är tillgängliga

genom den gemensamma portalen www.svenskakyrkan.

se/goteborg

Barn- och ungdomsverksamhet

15,1%

3,4%

På många skolor finns Svenska kyrkan i Göteborg närvarande

genom präster eller andra medarbetare. De finns

bland annat tillgängliga för samtal i uppehållsrum och är

också en extra resurs vid kriser. Svenska kyrkan i Göteborg

ger också stöd till Göteborg kyrkliga stadsmission som

driver en ungdomsmottagning där det finns möjlighet att

få samtala enskilt med någon om de frågor som känns

angelägna.

På många håll i Göteborg finns gudstjänster som tilltalar

ungdomar och det finns ofta möjlighet att engagera

sig i till exempel de internationella frågorna.

Engagemang i internationella frågor

Solidariteten med de utsatta sträcker sig över hela

världen. Genom Hela världen, Svenska kyrkans internationella

arbete, stödjer Svenska kyrkan projekt som hjälper

människor i andra delar av världen till en drägligare

tillvaro. Det kan handla om att borra brunnar, delta i

hjälparbetet efter en katastrof eller att vara en del av den

lokala kampen mot hiv/aids. En del av arbetet är opinionsbildning

för att skapa en rättvisare värld.

Lokalt finns möjlighet att hjälpa till med att samla in

till projekten, kanske baka bröd till försäljningar, ordna

en modevisning där kläderna

sedan säljs eller stå med insamlingsbössor.

Bara fantasin sätter gränserna.

5

More magazines by this user
Similar magazines