Mötesplatser - Svenska kyrkan

a3.mndcdn.com

Mötesplatser - Svenska kyrkan

En mötesplats där livets

högtider och sorger ryms

Mitt i vuxenlivets alla måsten och stressfaktorer, glädjeämnen

och vardagslunk finns ett behov av reflektion

och stillhet. En längtan efter något mer, något större än

det egna jaget. Svenska kyrkan vill vara en plats

för eftertanke. En plats att möta Gud på, men

också en mötesplats mellan människor. Kyrkans

gudstjänster är öppna för alla och många kyrkor

är också öppna under dagen för den som vill gå

in och tillbringa en stund i stillhet.

För den som hellre vill diskutera livets villkor

anordnas på flera håll temakvällar där olika ämnen

tas upp i föreläsningar och diskussioner.

Kyrkoval 20 september 2009

Aktiva medlemmar är en förutsättning för Svenska

kyrkan och det finns många olika sätt att engagera sig

på. Varje församling har ett kyrkoråd eller ett kyrkofullmäktige

som väljs demokratiskt vid kyrkovalet vart fjärde

år. Det senaste kyrkovalet hölls den 20 september 2009.

Det finns också möjlighet att jobba ideellt i olika grupper

eller med praktiska uppgifter.

6

4,6%

Vuxen- och

äldreverksamhet

Medlemskapet i Svenska kyrkan är också ett sätt att

visa solidaritet på. På lokalplanet visar sig solidariteten

genom att pengarna fördelas så att kyrkan kan finnas även

där medlemmarna är få. Dessutom får Göteborgs kyrkliga

Stadsmission anslag från Svenska kyrkan i Göteborg. Pengarna

går bland annat till sängplatser för hemlösa. Global

solidaritet präglar också den lokala församlingen. Svenska

kyrkans internationella arbete Hela världen arbetar tillsammans

med lokala organisationer i andra länder med projekt

för att förbättra livsvillkoren. I Göteborg samlades 2009

in drygt 520 000 kronor till Hela världen.

För både lycka och motgång

Men det finns också en annan global aspekt. Svenska

kyrkan i utlandet har utlandsförsamlingar i många olika

länder. Ofta blir kyrkan en träffpunkt för utlandssvenskar,

en hjälpande hand för behövande resenärer eller en annorlunda

vigselplats.

År 2009 gifte sig 1 084 par i Svenska kyrkan i Göteborg.

Det är något färre än 2008, men de senaste fem

åren har antalet vigda par legat på ungefär samma nivå.

Vart fjärde år väljer medlemmarna vilka som ska styra kyrkan. I september 2009 hölls det senaste kyrkovalet. Rösträtt har man

från 16 års ålder.

More magazines by this user
Similar magazines