Jämställdhetsanalys av läromedel i grundskolan (pdf)

jamstall.nu

Jämställdhetsanalys av läromedel i grundskolan (pdf)

E. Sexualitet och heteronormativitet:

18. Kan alla personer oavsett sexuell identitet identifiera sig, spegla sig och få bekräftelse i materialet?

19. Utgår text och innehåll från en heterosexuell norm, där hbtq-personer (personer som identifierar sig som homo- bi- transsexuella eller

queer) beskrivs speciellt som tillägg eller avvikare?

20. Finns olika typer av familjer eller förhållande representerade på ett likvärdigt sätt? Kan räkneexempel exempelvis handla om att två kvinnor

köper ett hus tillsammans?

21. Förutsätts alla vara heterosexuella med homosociala relationer (alltså att flickor är vänner med flickor och pojkar med pojkar)?

More magazines by this user
Similar magazines