Den röda tråden - Martinus åndsvidenskab Det Tredie Testamente

martinus.on.tour.info

Den röda tråden - Martinus åndsvidenskab Det Tredie Testamente

Dessa tre eviga principer, skaparen, skapar-

förmågan och det skapade utgör en odelbar

treenighet. Världsalltets myriader av individer i mikro-,

mellan- och makrokosmos har alla samma enkla, eviga grund-

analys. De yttre skillnaderna avspeglar blott variationer av livets sex evigt varierande

grundformer för upplevelse (se nästa symbol). Vårt eget makroväsen, jordklotets väg

mot kosmiskt medvetande (den lilla stjärnfiguren nedan) innebär en övergång till det

fullkomliga människoriket, Guds rike, på jorden. Vid den tiden kommer det att vara

rätten och inte makten som blir avgörande i alla viktiga frågor.

Den gudomliga världsplanen

Den eviga världsbilden, det levande

väsendet II, den eviga Gudomen och

de eviga gudasönerna - symbol nr 11

Den gudomliga världsplanen

Alla har vi, liksom Gud, ett evigt jag, som

överlever allt timligt och förgängligt. Då vi är

odödliga blir alla erfarenheter till nytta, liv

efter liv. Allt vi upplever visar sig därmed - i

sitt slutfacit - bli till nytta och glädje. Också

lidandet och de olyckliga ödena. För att förstå

den gudomliga kärleken måste man lära sig

förstå meningen med lidandet. Den gudomliga

skapelseplanen utvecklar sig inte bara kärleksfullt, utan också logiskt och planmässigt. För

att uppfylla kärlekslagen måste skapelsen även vara logisk eller ändamålsenlig.

Det eviga livets grundlag

I vårt medvetande lagras upplevelser. Upplevelser skapas således och är därför

föränderliga. Skapelse kräver kontraster. Där kontrasterna saknas är livet omani-

festerat. De mest fundamentala psykiska kontrasterna är behag och obehag.

More magazines by this user
Similar magazines