Hitta stilen till ditt hus - Velfac

velfac.se

Hitta stilen till ditt hus - Velfac

Hitta stilen till ditt hus

- renovering med VELFAC


2

VELFAC 400i


Hitta stilen till ditt hus

Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär. Placering och

utseende på fönster är därför avgörande.

Först och främst skall fönstren stämma överens med husets stil. Det finns inget entydigt svar på vilka fönstertyper som är de

rätta. Generellt är det dock en sammanhängande stil mellan huset och fönstrens uppdelning och form som är viktig att ta

ställning till.

På följande sidor finner du goda råd om fönster för renovering av olika hustyper från 1920-tal och fram till 1980-tal.

Om VELFAC produkterna

VELFAC 200i

VELFAC 400i

Exempel på fönsterindelning:

2-luftsfönster

asymmetriskt

2-luftsfönster

Toppstyrt

fönster med

vågrät mitt-

spröjs

2-luftsfönster

i rumshöjd

3-luftsfönster

i rumshöjd

4-luftsfönster

med spröjs i

nedre luft.

Gavelelement

med sned

överkarm

VELFAC 200i är med sin enkla och funktionella design anpassad till moderna hus.

Fasta som öppningsbara fönster, samt terrass- och skjutdörrar har ett lika utseende

och skapar ett stilfullt och harmoniskt uttryck.

Exempel på fönsterindelning:

6-luftsfönster

VELFAC 400i är ett klassiskt fönster med det moderna fönstrets alla fördelar. Det är

framtaget speciellt för äldre fastigheter men används också i nybyggnation, där man

önskar ett klassiskt fönsteruttryck med traditionell uppdelning mellan karm och båge.

3


70- och 80-tals hus

Energikrisen under 70-talet betydde ett större fokus på husens energiförbrukning.

Byggregler satte stopp för stora glaspartier och den totala fönsteraelen reducerades.

Följden blev hus med små fönster och en kraftig karm- och bågkonstruktion, vilket

medförde mindre dagsljusinsläpp än hus från 50- och 60-talet.

4

70- och 80-talsvilla - efter

70- och 80-talsvilla - före


Goda råd

Husproduktionen från denna tid domineras av kataloghus

och då med ett varierande utbud för att bättre ge uttryck

för en viss livsstil och för ägarens egna drömmar och

ideal. Fönster varierar i storlek och placering, därför är det

viktigt att stämma av de nya proportionerna och eventuella

spröjsindelningar med husets ursprungliga uttryck.

Om man önskar bättre dagsljusinsläpp, men är osäker på

husets arkitektoniska idé, kan det betala sig att rådfråga

en arkitekt innan man börjar att öka antalet och/eller

storleken på fönstren.

Var inte rädd för att fräscha upp huset till dagens formspråk,

så länge det håller ett enhetligt utseende, och

samtidigt ger den lite tyngre 70- och 80-tals stilen ett lyft.

Undvik

Se upp för att falla tillbaka till den romantiska stilen med

mycket spröjs, då 70- och 80-talsvillorna har en helt

annan modern och sammansatt stil.

VELFAC rekommenderar

Till hus från 70- och 80-talet rekommenderar vi

VELFAC 200i, som med sin enkla och funktionella design

passar bra till moderna hus.

5


50- och 60-tals hus

Hus från denna period präglas av enkelhet i arkitekturen. Inspiration hämtades från

funkisstilen och genomgående dominerande i husproduktionen under denna tidsperiod

var 1-planshus med sadeltak. Fönster placerades gärna indragna i fasaden,

ofta symmetriskt placerade som 2- eller 3-luftsfönster.

6

50- och 60-talsvilla - efter

50- och 60-talsvilla - före


Goda råd

Fönsterindelningen kan med fördel behållas, men önskas

en mer öppen karaktär kan t ex fasaden mot trädgården

öppnas upp med partier ner till golv. Det ger en bättre

kontakt mellan inne och ute. Bevara eventuellt

markeringen från det gamla fönstrets placering i underkant

genom en vågrät spröjs i det nya partiet.

Respektera den urpsrungliga färgsättningen, som ofta

innebär en skarp kontrast mellan vägg och fönsterpartier.

Mörkgråa nyanser brukar ofta vara ett bra val.

Undvik

Stilen är industriell och ren, så undvik romantiska drag

med klassisk spröjsindelning. Respektera de spröjslösa

och topphängda fönstren. Om existerande linjer i huset

skall markeras, välj då breda spröjs.

VELFAC rekommenderar

Till typhus från 50- och 60-talet rekommenderar vi

VELFAC 200i, som med sin enkla och funktionella design

passar bra till moderna hus. Önskas en mer traditionell

fönsterlösning välj då VELFAC 400i.

7


Funkishus

I Sverige slog funktionalismen igenom som stil i samband med Stockholmsutställningen

1930. Funkishusen karakteriseras av kuben eller cylindern som grundform.

Fasaden var ofta slät och enkel och takkonstruktionen plan, eller mycket flack.

Stora fönsterpartier skulle ge husen ljus och luft. Placeringen i fasaden blev mer

varierad, men kännetecknande är den enkla formen utan spröjs och ofta med

placering i hörn.

8

Funkishus - efter

Funkishus - före


Goda råd

Bevara den skarpa stilen genom att välja fönster med

smala bågprofiler som skapar en ren stil, både ut- och

invändigt.

Var trogen de karakteristiska hörnfönstren genom att välja

fönsterpartier med så smal karmprofil som möjligt, vilket

ger en friare utsikt.

Undvik

Mycket kraftiga fönsterbågar och spröjsindelning, som ej

harmonierar med husets enkla linjer.

VELFAC rekommenderar

Till funkishus rekommenderar vi VELFAC 200i, som med

sin enkla och funktionella design passar bra till moderna

hus.

9


Patriciervillor

Patriciervillor från 1900-talets första hälft präglas av ett gediget hantverk och har

oftast ljust putsade fasader, i södra Sverige ibland med murad fasad. Fönstren är

höga och delas in som 4- eller 6-luftsfönster. Horisontellt delas fönstret ofta i 3/4dels

eller 2/3-dels punkten. Ytterligare spröjsindelning förekommer ibland. Till

skillnad från de murade villorna framhävs putsade patriciervillor ofta med mer

eleganta och romantiska drag.

10

Patriciervilla - efter

Patriciervilla - före


Goda råd

Behåll eller återskapa den ursprungliga fönsterindelningen

avseende horisontella och vertikala poster.

Om ett mer enkelt fönsteruttryck önskas, uforma då

fönsterpartiet helt enkelt med två sidohängda bågar utan

spröjs.

Undvik

Undvik att ändra på den ursprungliga fönsterformen.

Respektera i så stor utsträckning som möjligt spröjs- och

postindelning. Ersätt t ex aldrig ett 4-luftsfönster som har

sidohängda bågar med ett vändbart 1-luftsfönster med

spröjs.

VELFAC rekommenderar

Till patriciervillor rekommenderar vi VELFAC 400i,

som med sin klassiska uppdelning i karm och båge är

framtaget speciellt för äldre hus.

11


20-50-tal, Egnahem

Egnahemsrörelsen växte fram i Sverige under 1900-talets första hälft, starkt förknippad

med den socialdemokratiska folkhemstanken om att alla skulle kunna äga ett

eget hus. Egnahemshusen är därför i alla avseenden både mindre och enklare än t ex

patriciervillor från samma tid.

12

Egnahemsvilla - efter

Egnahemsvilla - före


Goda råd

Egnahemsområdena räknas idag till våra första villaområden

och sträcker sig över hela landet. Fasadmaterialet

präglas i stor utsträckning av lokala byggtraditioner

och husen återfinns därför både i puts, tegel

och trä. Den enkla stilen, ofta med sidohängda fönster

utan spröjs, gör det möjligt att antingen modernisera

huset, eller behålla den ursprungliga och klassiska stilen.

Tveka inte att öka ljusinsläppet och kontakten mellan ute

och inne genom att öppna upp befintliga fönsteröppningar

med fönster ner till golv.

Undvik

Välj hellre att göra de befintliga fönsteröppningarna större,

än att öppna upp nya. Undvik att romantisera huset med

för mycket spröjsindelning. 2-luftsfönster med sidohängda

bågar utan spröjs, tillsammans med fönster ner till golv

med en tvärsgående spröjs, är en god kombination.

VELFAC rekommenderar

Till egnahemshus rekommenderar vi VELFAC 200i, som

med sin enkla och funktionella design passar bra om ett

modernare formspråk önskas. För en mer traditionell och

klassisk fönsterlösning välj VELFAC 400i.

13


14

70-talshus

VELFAC 200i

Utvändig kulör: RAL 9010

60-talshus

VELFAC 200i

Utvändig kulör: RAL 7016

20-50-tal, Egnahem

VELFAC 200i

Utvändig kulör: RAL 7033

Funkishus

VELFAC 200i

Utvändig kulör: Granit 40

70-talshus

VELFAC 400i

Utvändig kulör: RAL 7011

Patriciervilla

VELFAC 400i

Utvändig kulör: RAL 9010

70-talshus

VELFAC 200i

Utvändig kulör: Granit 70

Patriciervilla

VELFAC 400i

Utvändig kulör: RAL 7035

50-talshus

VELFAC 200i

Utvändig kulör: RAL 7016

Patriciervilla

VELFAC 400i

Utvändig kulör: RAL 9010


70-talshus

VELFAC 200i

Utvändig kulör: RAL 9010

Patriciervilla

VELFAC 400i

Utvändig kulör: RAL 9010

80-talshus

VELFAC 200i

Utvändig kulör: RAL 9010

Patriciervilla

VELFAC 400i

Utvändig kulör: RAL 9010

Patriciervilla

VELFAC 400i

Utvändig kulör: RAL 5011

60-talshus

VELFAC 200i

Utvändig kulör: RAL 7016

50-talshus

VELFAC 200i

Utvändig kulör: RAL 9010

Patriciervilla

VELFAC 400i

Utvändig kulör: RAL 9010

70-talshus

VELFAC 200i

Utvändig kulör: RAL 7011

70-talshus

VELFAC 200i

Utvändig kulör: RAL 7016

15


16

VELFAC 200i


Goda grunder att välja VELFAC

Det är mycket att ta tänka på när du ska investera i nya fönster. Här är några goda grunder till att välja VELFAC.

Inget målningsarbete

VELFAC fönster görs av de bästa materialen - pulverlackerad aluminium utvändigt och trä invändigt.

Stort urval

Du kan välja allt från det klassiska till det mer enkla och moderna.

Specialfönster

Alla VELFAC fönster måttbeställs och kan därför skräddarsys för just ditt hus.

Mer dagsljus

Den smala bågprofilen ger ett större ljusinsläpp.

Energieffektiva lösningar

VELFAC hjälper dig med optimala energilösningar för just ditt hus.

Genomtänkt design

VELFAC fokuserar på enkelhet och estetik i designen.

Spar pengar

Med VELFAC fönster sparar du utgifter för underhåll och energi - och ökar samtidigt värdet på ditt hus.

10 års garanti

VELFAC fönster är konstruerat för att motstå många års påfrestningar från väder och daglig användning.

Ökad säkerhet mot inbrott

VELFAC fönster har alltid en invändig glaslist, vilket innebär att glaset ej kan avmonteras från utsidan.

17


18

VELFAC 200i


Så köper du

VELFAC fönster

Få rådgivning i

VELFAC FönsterHuset ®

När du köper nya fönster är det en investering, som skall

hålla i många år framöver. Vi hjälper dig gärna med att

hitta den rätta fönsterlösningen för just ditt hus. Besök

någon av våra utställningar (se adresser på baksidan) för

inspiration och rådgivning.

Köp dina fönster genom

en byggfirma

VELFAC fönster säljs genom byggfirmor och entreprenörer

över hela landet. För att göra det enkelt för dig

att komma vidare presenterar vi ett urval av byggfirmor och

entreprenörer, med erfarenhet av VELFAC, på vår hemsida:

www.VELFAC.se/Privat/Samarbetspartners.

Har du redan god kontakt med en byggfirma, som inte

tidigare monterat VELFAC, går det lika bra att vända dig

dit. Be då din byggfirma att kontakta oss för mer information

om våra produkter och för en offert på dina önskade

fönsterpartier.

www.VELFAC.se

Mer information finns på www.VELFAC.se. Här

hittar du aktuella öppettider för VELFAC FönsterHuset,

kommande arrangemang, nyheter och mycket mer.

19


VELFAC AB

Besök vår utställning

VELFAC FönsterHuset ® :

Adress:

Ankdammsgatan 5H

171 43 Solna

Tel: +46 8 756 28 00

Fax: +46 8 756 89 10

Mail: info@VELFAC.se

www.VELFAC.se

03.177-03.08 © 2008 VELFAC AB ® VELFAC, VELFAC FönsterHuset and VELFAC logo are registered trademarks used under license by VELFAC Group. Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

FÖNSTER FÖR LIVET

More magazines by this user
Similar magazines