Fakta om vår verksamhet i Knivsta och Storvreta - Vattenfall

vattenfall.se

Fakta om vår verksamhet i Knivsta och Storvreta - Vattenfall

Knivsta och Storvreta

Varmt och skönt med biobränsle


Knivsta och Storvreta

Knivsta Storvreta

Bränslemix 97 % Träflis, 3 % Eldningsolja 96 % Träpellets, 4 % Eldningsolja

Installerad värmeeffekt 23 MWth Trä, 14 MWth Olja 4 MWth Trä, 4 MWth Olja

Genomsnittlig årlig värmeproduktion 60 GWh 20 GWh

Installerad elektrisk kapacitet -

Genomsnittlig årlig elproduktion -

Driftsättningsår Nät 1976, Panna 5 1997 Nät 1982, Träpannor 2005

Distributionsnät 40 km 18 km

Vattenmängd inklusive ackumulator 673 m3 282 m3 + bergrumslager 100 000 m3

Såld energi 44 GWh/år* 14 GWh/år*

Antal kunder 800* 360*

Antal anslutningar 800* 400*

Basår 2011. * Avrundad cirkauppgift. Antal kunder ska inte förväxlas med antal lokaler, lägenheter och hus som värms med fjärrvärme.

Ofta har ett flerbostadshus endast en anslutningspunkt och räknas som en kund trots att det kan vara ett flertal lägenheter.

Vattenfall driver värmeverk och fjärrvärmenät i

Knivsta söder om Uppsala och i Storvreta norr

om Uppsala. Värmeverket i Knivsta har två

biobränsle eldade pannor på 8 MW respektive

15 MW. I Storvreta finns två pannor på 2 MW

vardera som eldas med biobränsle och en olje -

panna i Ärentunaskolan för reserv- och spetslast.

Mer information om vår verksamhet och ytterligare fakta kan du läsa i vår

miljöredovisning på vattenfall.se > Privat > Fjärrvärme > Fjärrvärme och miljö

Vattenfall AB Värme Generation Uppsala

753 82 Uppsala

Tel: 018-26 90 00

E-post: varme@vattenfall.com

Kundservice: 020-82 10 00

More magazines by this user
Similar magazines