*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

*i

*

\

)""""'-'»»*■

Q '

a«i»iiw''*ii'}

fnans hårda bemötande, at lian för

mycket inskränkte henneslefnad, nästan

utestängde henne från alla sällskap,

at hans svartsjuka gingesålångt,

at til och ined flugorna vore et mål

for densamma; han tillät henneknappast

afhöra en Messa om dagen, och

ehuru detta altid skedde om morgonen

helt bittida, ochihans sällskap,

så - misstänkte han doc,k väder och

vind eller någon osynlig följeslagare,

som»kunde förleda hans hustru.

De andra båda fruarna sökte så.

mycket hos dem stod at tröstahenne,

då deras männer äfven ankommo för

at spisa middag hos den gamlk svartsjuke.

Efter måltiden föll det dem

in, at då den helige Blasii festidag

firades, de borde bivista densamma.

De begåfvo sig på vägen, och innan

kort befunno desigpå dennaåt nöijet

och glädjen helgade ort. En obeskriflig

folkmängd hade såmmanskoc-*

kat sig, för at se Konungen, hvilken

t

More magazines by this user
Similar magazines