*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

13

Det är jag nogd med — sade fru

factorskan — ty jagär äfvenvälkänd

,ined honom. Han är enrättvis maiij

och lärer säkert tildöma mig ringen.

3ag har ej eller något at invända,der-*

emot — sade densvartsjukes hustru — "

men huru skal jagkunna demonstreta

för honom min rättighet, då min

gamle knarr är oss så nära? Grefven

är ung, och min gubbes svartsjuka

är vid detta tilfälle ej så ogrundad.

Emedlertid upstod et buller, alla ropade

at Kungen vore vid Alkaijer

porten och på vägen til Nuestra Senora

di Atocha; alla störtadenu ditåt,

männerna voro e] de sista, och

nu yppades det önskade tilfället. för

de 3 damerna at tala med Grefven,

de bådo '

om ursägt för sin dristighet,

sade honom med få or_d anledningen

til sin tvist, och bådo honom

at genast bilägga den, innan

ileras männer hunno återkomma. JDe

Öfyerlemjaade honörnringen, och bå-,

More magazines by this user
Similar magazines