*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

i

19

orolig, räckte honom sin hand»

Astrologen rynkade pannan och med

mine af en upriktig yan^ sade han;

Granne! om jag ock ej skulle hafvä

dragit någon vidare fordel af mina

djupsinniga calculer och mitt trag-*

tia studerande> än blott den > at kun^

na varna Eder for den fara, som hotar

Eder, så skulle jag dock prisa

mig lycklig nog, och anse den tid

jag upofrat förAstrologien, som ganska

Val använd. Vid dylika utomordentliga

tilfällen som detta, ar det

visserligen godt at ega en Vän. Jag

kunde omojeligen förtjena namn af

Eder, om jag ej underrättade Eder

öm en sak, som bor vara Eder den.

vigtigasté här iverlden, och hvaruppå

ni efter all sannolikhet nu

minst tanker. Kort sagt, bringa så

hastigt som möjeligt ar Édra saker

iordning> Och sorg for Eder själs

lugn; ty jag förkunnar Eder som eri

»stridig sanning, at niimorgonutaii

More magazines by this user
Similar magazines