*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

I

/

I

23

logen, lians Granne, påstår hos hvar

jnan, at han redanigår aftons förespått

honom sin död; men at hart

endast gjort narr af hans varning,

hvarföre han också nu fallit som et

oskäligt kreatui. Gud förbarme sig

öfver hans arma själ, — sade den.

tredje, -*■+ vi böre altid hoppas det

bästa, äfven om den argaste syndare.

Han lemnar lyckligtvis en he-

derlig förmögenhet efter sig åt sin

ehuru väl til en del ganska

enka ?

orättvist samlad, hon kan nu välja

sig en annan man efter sitt eget

tycke. Dock det är redan sent och

rätt kalt, mina Herrar, låtom oss

gå hem och spisa til afton; den fattige

Anselmo torde ej hafva det sa

godt der han nu vistas. Den stackars

Anselmo var justibegrep at

sälla sig til dem, för at vinna uplysning

uti en sak, som så mycket

interesserade honom, och för at få

reta, om til äfventyrs någon annan

i

More magazines by this user
Similar magazines