*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

t

36

begrafver andar, så har man vissti

går firat min själs likbegängelse. Ty

jag har ändå', med alt detta, blifvit

begrafvenivår församling, jag hörde

vår Pastor och alla mina vänner

beklaga min hadanfärd, och du sjelf

var juigåridjup sorgedrägr. Alt

detta äro saker, dem ingen kan neka,

emedan jag med egna ögonblifvit

öfvertygad derom. — Jag tror

du drömmer, du lärer ej harva sofvit

ut rätt ännu. Du kan aldrig tala

så befängt öm ejisömnen. Din

Patron har redan tvänne gånger låtit

fråga efter dig.- — Ges detidessa

länder äfven Patroner? Gud nås så

visst! här finnes då äfven handel och

vandel. — Skämta ej längre. Laga

bara, at du kommer utur sängen;

ty annars frugtar jag före, at dublifvit

galen. Jag svär vid den.

lefvande Guden, at jag för 24 timmar

sedan blef begrafven. Du beh©fY€T

endast fråga vår Pastor, våra

More magazines by this user
Similar magazines