*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

ke et lustigt putts. Hon förbant sig

med en af sina bröder, hvilkenhjerteligen

gladde sig åt, at få deltaga

uti dylika små narrstrek. Genom

honom lät honitysthet beställa en

ny hus-port, hvilken utom dess rätt

väl behöfdesistället för den gamla

och förderfvade. Den nya porten

insmygdes nattetidihuset, och staldes

på behörigt ställe til framdeles

nyttjande. En afton bragte hennes

Broder, några af sina vänner och

supbröder med sig, under det at

målaren ej var hemmaihuset: de

gömde sig emedlertid, til des de til

Fareens spelande furmos nödige.

Målaren kom hem. Johanna, —

så hette hans hustru — emottog honom

vänligt, och de gingo ganska

tidigt til sängs, emedan han ville

ganska bittida stiga up andra dagen,

för at til Påsken få det arbetet färdigt,

som han för Klostrets räkning

emottagit. Mannen sof ganska stilla

$

43

More magazines by this user
Similar magazines