*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

I

mtirl^a natten på vägen. Han visste

Väl gatan* der den gamla möstreri

boadö,fcién ickö så huset. Hvad skul*

le hatt göra, gatan var lång, och in^

gen människa uppe som han kundö

fråga. Ilar var nu ondt om gödtråd»

'Tusende gånger fördömdehan dem,

liviiLä stiftat hans ägtenskap. All hans

möda var '

fåTäng. Det blef honom

©möijeligtj at Finna den han gått ut

St söka. Här var ingen annan utväg

pfrig, an at med ofömittadt ärende

Vanda åtéi* hem.

Så snart mannen var utgången$

tföpåde Min^ som ntr spelt sin rolle^

sin broder, hvilken med två tre an*

dra goda vänner hittils varit gömd

på vinden. De lyfte genast dert gamla

porten af hakarna, och satte den

liya på. Hvilket, då alt redan var

färdig gordt,iet Ögnablick staldesi

ordning. Öfver porteii fästes en Värdshusskylt,

hvaruppå et marsvin V.if inåladt,

med underskrift? 4

49

.""

More magazines by this user
Similar magazines