*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

)u ingen meraihuset än blott mirl

cousine och pigan, dét Var en garn.-*

mal port för huset, söni väl ändtéligen

längesedan bort ombytas med

én ny. På hela denna gata har ak

drig varit något värdshus, huru ar det

väl då mÖijeligt, at man innom så

kort tid kunnat erhollä detta privilegium!

skulle alt dettablott vara ert

dröm? det är ej eller gerna rimligt i

emedan jag ju med öpna ögon och

öron ser och hör altsammans, och

således ej kan bedraga mig* At til-»

skrifva vinet denna oredai är väl ej

sannolikt, hälst jag ej njutit något

sådant, och dessutom nu så mycket

Vatten faller från himmelen? Hvad

skal alt detta betyda? Ännu ert gång

undersökte han alla dessa förändringar;

andteligen slog han( så hårdt på

porten, athela granskapetkunnat väckas

deraf, blott frunihuset och hennee

gäster tyktes ej villja höra det*

Han. fördubblade sina slag; sent om>

52

More magazines by this user
Similar magazines