*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

J yttersta lifsfara. Packa in mina saker

Brigitte, vi vilja undfly et ställe,'

der man ej ärisäkerhet om sit eget

lif. Sagta Er bästaFrusyster, — -sade

den gamle Abraham, — ty jag bedyrar

vid Gud, at Fabriz är fullkomligen

oskyldig.Någon elak Trollkart

måste hafva betjent sig af dessa konster,

för at tilfoga Eder båda skada*

Min kära hustru; —. sade åen stackars

olycklige målaren, -r-i Det ser

aldeles ut som hade du tilräckeliga

skäl, at besvära dig Öfver mit förhollande;

men du måste äfven höra

mina, så framt du gör något anspråk

på at vara billig: också vill jag utbedja

mig, at du ej yttrar dig med

så mycken stolthet och egenkärlek,

ty alt det tålamod jag hittils hyst,

liar aldelesidenna enda natt öfvergifvit

mig. Häruppå berättade lian

henne alt, hvilket hon dock rätteligen

kände bättre än han, ehuru hon

syntes förundra sig deröfver, och-

62

More magazines by this user
Similar magazines