*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

«.

v

/

l" ■*

ech gaf sin man at dricka deraf

samma afton, under det hon trugade

honom, at mot sin vana taga sig

et litet rus. Följden var den, at

lian ännu medan de suto tilbords,

föllien dödlik slummer. Man lade

honomien säng, til dess de andelige

anlände med en vagn, som

,var utsedd til lians afhämtande. Det-

ta skedde om aftonen klockan 9.

Så snart munkarna ankommit åtföljde

af en barberare, undergick

den arme Abraham en stor förvandling,

hans skägg skars tvärtaf, ■**

som bekandt är sätta Spaniorerne

mycket värde på sit skägg, -p- derefter

rakade man den vanliga kransen

omkring hjessen, och nu var

lianien hast förvandlad til en högvördig

pater. Då hans såg honomidetta

förändrade skick, kunde

hon knapt hålla sig från skratt.

Man drog på honom den vanliga

munk kolten, och han kände lika

.*-

»■

More magazines by this user
Similar magazines