*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

73

6a litet af alt detta som om det aldrig

hade händt. Sålunda tilpyntad

satte man honomivagnen, och

priQrn anbefake sin syster, atiflitiga

böner anropa himmeien, om bistånd

til ändamålets lyckliga vinnande.

De ankommo nu til klostret

med honom, lade honomien vanlig

usel munksäng, och ha»s kolt på

en trädstol bredevid, stängde igen dör

ren och låto honom solva ut. Ungefär

två timar, hade den oskyldige

novizen legat idetta tilstånd, och

han förblef ännu två timar tili

samma belägenhet — detta utgjorde

den tiden, på hvilken hans svimning

ochfullkomliga sanslöshetvarade.

Omkring niidnatten således —

om man räknar, at han klockan 8

om aftonen tog in pulfvret. — återkom

hanisit naturliga tilstånd. Man

ringde nu til morgonbön, som vanligt

ärialla kloster; efter ringningen

gjordes med et enkom dertil

"s*«iSr

I

More magazines by this user
Similar magazines