*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

85

ni så grymt handteren honom? Om

ni aren. -människor., sa hafven dock

medlidande med eder like, Ihela

min hTstid, har jag ej gjort någon

för när, ja, om djuren kunde tala,

skulle ej en gång en enda fluga kunna

besvära sig öfver mig. Jag vet

intet, hvaröfver jag skulle éga orsak

at göra mig samyete, om icke

deröfver, at jag är svartsjuk på min

hustru. Om J aren Ordens Andelige,

så nöjen eder med den poeiijU

tens, jag nu utstått, utan at med

"visshet känna, genom hvilken synd

jag ådragit mig den; och om J aren

djeflar, så sägen mig åtminstone, för

hvilken synd skull Gud gifvit Eder

tillåtelse, at på detta sättet tukta

mig. Imedlertid hade de båda Kloster-betjenterna,

på Pater Guardians

befallning uphört med gisslandet,

och Superiorn sade til den arme

syndaren: Framhärdar ni ännu ad

Eder galenskap? Jag är väl medvåld

More magazines by this user
Similar magazines