*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

walibra.vaasa.fi

*.'*/"-'-...-v- ''',':':'.:.''>-

i förargelsen sjönge sa falskt: til

straff lade man genast fotjärn på

honom, uti Irvilket tilstånd lian förblef

i åtta dagars tid, och måste

nöija sig med vatten och bröd, utom

det, at han tvänne "gånger om

dagen undergick disciplin. Efter

dessa åtta dagars förlopp, släpptes

hanutur sit fängelse: ochPater Guardian

befallte honom, 'at vara den

ordens andelige följaglig, livars vecka

det tilhörde, at upbära allmosorna.

Man gaf honom en tiggare påse,

och from som et får vägrade

han aldeles icke, at noga upfylla

denna befallning. Tians följeslagare

passerade med liit den gatan der

Abrahams hus var beläget, och hans,

fru bodde. Hon stod justifönstret,

och nu bekom han nytt mod, at befria

sig utur slafveriet,idet han sade

til sig sjelf: Store Gud! är icke

detta mil hus? är jag icke gift med

Hypolita? hvilken ond ande kan

90

i

More magazines by this user
Similar magazines