Expeditionen flyttar Vi finns i Påarp Vi finns i ... - Kropps församling

kroppsforsamling.se

Expeditionen flyttar Vi finns i Påarp Vi finns i ... - Kropps församling

4

1/2012

Kyrkan

lämnar anrikt hus

Efter 40 år lämnar kyrkan huset vid järnvägsövergången i

Mörarp, när pastorsexpeditionen nu flyttar till nya lokaler i

Björka församlingsgård.

Det fi nns kanske inget hus i Mörarp

som har förändrats så mycket

genom åren som den stora

vita byggnaden vid järnvägsövergången.

Kyrknytt träff ar Mörarpsprofi len Nils

Nilsson som kan det mesta om byns historia.

Han berättar att huset byggdes i

början av 1900-talet som privatbostad.

– Så småningom öppnade ägarna en

diverseaff är i huset där de sålde allt möjligt

som livsmedel, tidningar och kläder.

Det gick kolossalt bra och eft er hand

blev huset för litet och aff ären fl yttade

till andra sidan järnvägen.

Mejeri och mjölkaffär

1923 såldes det gamla huset till en man

vid namn Bernstone som startade ett mejeri

här.

– Det blev en stor rörelse. Mejeristen

bodde i villan och man lät bygga till huset

med en vinkelbyggnad. Vid gaveln

mot vägen fanns en lastbrygga där mjölkskjutsarna

lämnade av mjölkkannorna.

När jag gick till skolan stod där alltid

vagnar utanför mejeriet, minns Nils.

Många ungdomar fi ck också arbete i

mejeriet när de slutade skolan. På 1940talet

byggdes så huset till ännu en gång.

I denna lägre del inreddes en mjölkaff är.

Nils, som själv varit där för att handla

mjölk, beskriver hur man hade en egen

kanna med sig och kunde köpa mjölk

och grädde i lösvikt. Han berättar också

om hur han som 20-åring var med och

lagade mejeriets värmepanna.

– Pannan behövde lagas invändigt, så

en natt låg jag inne i pannan och murade.

Jag tyckte det var spännande, men varmt

var det!

Damerna badade på fredagar

1949 köpte blivande Mörarps storkommun

huset.

– Jag var med och renoverade byggnaden

till kommunhus, säger Nils. Allt

skulle vara klart 1952 när de omkringliggande

orterna slogs samman till Mörarps

storkommun.

I mejeridelen inreddes en stor sammanträdeslokal

för kommunfullmäktige

och en expeditionsdisk sattes upp där

mjölkaff ären varit. Från huset sköttes nu

alla ärenden som gällde Mörarps storkommun.

I huset fi nns fortfarande många spår

av svunna tider. När kommunen tog över

huset inrättades här också ett off entligt

Huset har förändrats från mejeri och

kommunkontor till pastorsexpedition.

badhus. Jag bestämmer mig för att se mig

om i byggnaden. Huset med sina många

rum förbundna genom smala korridorer

är nästan som en liten labyrint. Via en

stabil stentrappa går jag ner i källaren.

På en dörr ser jag genast en gammal skylt

med texten ”karbad”. Jag gläntar på dörren

och tittar in i de kaklade rummen där

badkaren stått. Hit kunde kommuninvånarna

komma för att bada, men även för

att duscha och bada bastu. Nils berättar

att det var öppet för damerna på fredagar

och för herrarna på lördagar. Jag går upp

från källaren och tittar in i bastun som

numera används som städskrubb.

– I bastun fanns förr bänkar längs

sidorna. Men så hände det att bräderna

på bänkarna torkade och spiken kom

att sticka upp. Då klagade damerna och

kunde inte sitta där, men herrarna sa ingenting,

minns Nils.

Ett annat rum användes som omklädningsrum,

även för skolbarnen som hade

gymnastik i en byggnad bredvid.

Arrestceller i källaren

Flera trappor leder ner i källaren och nu

väljer jag den mitt i huset. Väl nere igen

möts jag av en bastant järndörr och tän-

More magazines by this user
Similar magazines