Massagebadkar MONTERINGSANVISNING - Bathlife

bathlife.se

Massagebadkar MONTERINGSANVISNING - Bathlife

EVITA-6080

MONTERINGSANVISNING

Massagebadkar


MASSAGEBADKAR

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

MODELL:EVITA-6080

Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna

manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret.

I.Tillbehör

1. Regulator 2. Tryckbrytare 3. Munstycke 4. Tillbakaflöde

5. Avlopp 6. Dräneringsknapp 7. Handdusch 8. Regulator

9. Temperaturregulator (termostat)

II. Krav som måste vara uppfyllda

A: Strömbrytare: anslutningen skall vara utrustad med en säkerhetsbrytare,

32A, vattentät, man bör installera den på stället som är lätt åtkomlig. Stäng

alltid av badkaret efter användning (med strömbrytaren) för att skydda

datorsystemet av badkaret.

B: Eluttag (vägguttag): 220V, BV=3X4mm², 16A, vattentät.

C: Vattenanslutning: Anslut varm-och kallvatten från badrummet med

anslutningsslangar (1/2” utvändig gänga) till motsvarande vattenledningar. Före

anslutningsslangarna skall avstängningsventiler monteras.

D: Avloppsanslutning: Avloppshålet av badkaret bör vara precis ovanför

golvbrunnen. Men om det inte är så i praktiken, då avståndet mellan

avloppshålet och golvbrunnen bör vara mindre än 200 mm. Diameter av

avloppsröret under golv bör vara 50mm eller mer.

E: Jordledare: motstånd är 4Ω eller mindre.

Elutrustning

Namn Märkspänning Märkfrekvens Märkeffekt

Pump AC220V 50Hz 750W

1 2


* Kom ihåg att elinstallationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder och

lagstiftning och bara en auktoriserad elektriker kan utföra installationsarbetet.

Massagebadkaret skall utrustas med en jordfelsbrytare (monteras och placeras vid

säkringsskåpet eller utanför badrummet). Badkaret måste kopplas till elnätet via

säkrad ledning. Alla elektriska delar måste vara väl jordade. Kabelarea får inte vara

mindre än 2,5 mm². Nätaggregatet ska uppfylla alla nationella säkerhetskrav

(användaren själv bör skaffa säkerhetsbrytaren). Badkaret ska också skyddsjordas.

En jordkabel skall anslutas från märkt kopplingsplint på massagebadkarets ställning till

anslutningsdosan.

III. Installation av badkaret

1. När du ska flytta badkaret under installation, var väldigt försiktigt så att du inte

skadar badkaret (så att du inte skrapar badkarets ytan).

2. Justera fötterna på ställningen med hjälp av de justerbara skruvarna. Reglera de

justerbara skruvarna tills badkaret står vågrätt och stadigt.

3. Anslut avloppet av badkaret med dräneringsröret. Placera änden av

avloppsslangen i golvbrunnen (avloppet anslutes till golvbrunnen under badkaret).

dräneringsknapp

förlängningsröret

IV. Prestanda och funktioner

termoregulator

varmvatten

kallvatten

regulator

dräneringshål

vattenpass

handdusch

vattenintag


V. Användning

1. Man bör trycka på handtaget ”C” för att starta

vattenmassage. Kom ihåg att man kan starta

vattenmassagen endast då, när vattennivån i badkaret är

tillräckligt hög. Därför får du inte trycka på handtaget ”C”

förrän vattennivån i badkaret når massagemunstycken.

2. Vrid handtaget ”D” för att justera styrkan på

vattenmassage, för att öka styrkan vrid den medurs och för

att få svagare styrkan vrid den moturs.

VI. Rengöring och underhåll

1. Rengör badkaret med ett milt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Det är

förbjudet att använda rengöringsmedel, som innehåller ammoniak eller aceton.

Det är förbjudet att använda lösningsmedel, som innehåller formyl och

formaldehyd.

2. Om det finns några repor på badkaret, då kan detta åtgärdas genom att

använda sandpapper. Börja med att använda #2000 sandpapper för att slipa

ner repan, sedan putsa repan med tandkräm, använd en mjuk trasa för att

putsa den.

3. Om det har bildats pannsten på karets yta, använd en mjuk trasa, som är

fuktad med citronsyra eller ättika, för att rengöra badkaret.

4. Ta bort avloppssilen och ta isär massagemunstycken, för att rengöra de, när

de har blockerats av hår och smuts och andra saker.

5. Polera de kromade och guldfärgade detaljerna varsamt (rengör inte de så

ofta).

6. Använd inte olika verktyg och skarpa föremål eller kemiska lösningsmedel

för att rengöra badkaret.

7. Vänligen dränera bort vattnet efter badet och koppla bort strömmen.

8. Badkaret måste skyddas från stötar, använd inte knivar eller andra vassa

redskap på badkarets yta. Se till att olika saker med temperaturen över 70°C

(t.ex. brinnande cigarett) inte kommer i kontakt med badkarets yta.

VII. Säkerhetsinstruktioner

1. Bara en auktoriserad servicetekniker (elektriker) kan utföra

elinstallationsarbetet (man bör följa instruktioner i denna manualen).

2. Elinstallationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder och

lagstiftning. Man bör installera en säkerhetsbrytare och alla elektriska delar måste vara

väl jordade. Se till att elektriska komponenter (strömbrytare, eluttag, stickkontakten) inte

kommer i direkt kontakt med vatten. De bör också vara vattentäta.

3. Massagebadkaret tål inte mycket höga temperaturer. Därför fyll på kallvatten först

och fyll sedan på med varmvatten. Starta inte pumpen förrän vattennivån i badkaret

når massagemunstycken. Vattennivån i badkaret bör vara tillräckligt hög.

4. Vänligen dränera bort vattnet efter badet och koppla bort strömmen.

VIII. Felsökningstips

Fel Orsak Åtgärd

Fel på vattenpumpen

(pumpen startar inte)

Inget vatten kommer ut ur

munstycket när

vattenpumpen är igång.

Vattentrycket är inte

tillräckligt

Badkaret står inte stadigt

på golvet.

Vattenröret läcker

Strömmen är inte på eller

strömbrytaren har

kopplats ifrån

Sätt på strömmen.

Återställ strömbrytaren.

Kontakten har dragits ut. Kontrollera att kontakten

sitter rätt i uttaget.

Fel på

strömförsörjningen.

Kontrollera elledningarna.

Fel på kontrollboxen. Byt ut den.

Pumphjulet (pump Rengör pumphjulet.

impeller) blockeras av

främmande föremål.

Vattenpumpen är trasig. Reparera eller byt ut den.

Fel på kontrollpanelen. Byt ut den.

Fel på pumphjulet. Byt ut det.

Tilltäppt munstycke eller Rengör munstycket och

läckage i kontrollera

vattenledningsnätet. vattenledningar.

Spänningen

normal.

är inte Kontrollera spänningen.

Utloppsnätet är blockerat. Rengör.

Badkarsfötterna är inte Reglera de justerbara

justerade efter golvets skruvarna tills karet står

lutning.

vågrätt.

Problem med Byt ut den

gummitätningen.

Tecken på att muttern

inte sitter fast ordentligt

(på röranslutningsstället)

Dra åt muttern.

Rörskarven är inte Fixera rörskarven.

fastställd på rätt sätt.

OBS!

1. Om massagebadkaret inte fungerar så som det ska, bör användaren först se på

tabellen ovan för att kontrollera och reparera badkaret.

2. När man använder badkaret, då blir badrummet fuktigt. Även om tillverkaren har

redan tänkt på alla säkerhetsåtgärder, för säkerhets skull låt en auktoriserad elektriker

utföra elinstallationsarbetet. Man bör installera en säkerhetsbrytare och alla elektriska

delar måste vara väl jordade.

More magazines by this user
Similar magazines