Starka berättelser på bio just nu” - Dagen

bilder.dagen.se

Starka berättelser på bio just nu” - Dagen

Foto: SCANPIX

Vardag 10–11

Evangelister

får dela

stipendier

■ 15 000 kronor vardera

får fyra evangelister

som ett särskilt

sätt utmärkt sig i

sitt arbete. 7

Foto: SCANPIX

Fotbollspräst

ska

lugna spelare

■ Peter Horlock är

klubbkaplan i Manchester

City – något

som välkomnas av

både klubbägare och

tränare. 8

Insikt 12-13

Foto: CArl-heNrIC jAktluNd

Alexander

om vägen

från kyrkan

■ Kyrkan är inte för

alla, anser skivaktuelle

Alexander Ringbäck.

Debatt 3

Även i

pingströrelsens

historia finns

historier som

avskräcker.

Sten-Gunnar Hedin,

pingstpastor.

Unga kristna vill

ha mer undervisning

om sex

onsdag

30 januari

2013

Årgång 68

Nr 17

Pris 14 kr

Hör min rättvisa sak,

Herre, ge akt mitt

rop! Lyssna till min

bön, jag talar utan svek!

Psaltaren 17:1

Dagen.se

Kravet: Demokrati

och islamisering

9 av 10 egyptier anser att lagarna ska präglas av islamiska värderingar

■ Två år efter revolutionen är Egypten

åter i uppror. Minst 52 personer har

dött i de senaste dagarnas protester

Ledare 2

Starka berättelser

bio just nu”

och landets försvarsminister varnar

för en statskollaps. Demonstranterna

kräver både demokrati och islamisering

daniel GraHn, publisher

NyA Upplopp. En egyptisk demonstrant håller i en tårgasfackla som han är väg att kasta mot polisen, under helgens upplopp i Kairo. Foto: khAlIl hAmrA, SCANPIX

- samma gång. I oppositionsrörelsen

Nationella räddningsfrontens ledning

finns flera koptiska kristna. 4–5

Nyheter sistA siDAN

En katolsk präst pryder omslaget till Vanity Fair

POSTTIDNING A


2 DAGEN onsdag 30 januari 2013

opinion Ledare Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund 08-619 24 73, elisabeth.sandlund@dagen.se

Debattredaktör: Hasse Boström 08-619 24 41, hasse.bostrom@dagen.se

realistiskt av KD

att snegla högerut

Viktigast är att övertyga om att partiet gör skillnad

receptet för att lyckas i politiken

har många ingredienser.

Till de tyngst vägande hör en

ideologisk utgångspunkt, omsatt

i en vision för det goda samhället,

modet att söka förändring

och ett inte obetydligt mått realism.

Inte minst viktiga är de i tider

när väljarbasen gungar. Sådant

är läget i varierande grad

för alla de tre mindre partierna i

alliansregeringen.

När Centern presenterar ett

förslag till framtidsprogram är

det inte modet som sviktar utan

realismen. Att tro att de gamla

väljarna stannar kvar samtidigt

som nya attraheras av sådant

som slopad skolplikt, ökade regionala

och lokala skillnader i

välfärden och månggifte tyder

bristande verklighetsuppfattning.

Den färdriktning som Kristdemokraterna

pekade ut helgens

kommun- och landstingsdagar

förtjänar högre betyg i ämnet realism.

Partiet har identifierat en betydande

målgrupp potentiella

väljare – 175 000 personer – som

har KD som sitt näst bästa alternativ

men som i nuläget i första

hand väljer Moderaterna. Här

ryms antagligen ett antal som är

beredda att stödrösta Kristdemokraterna

för att rädda ett

fortsatt regeringsinnehav för

alliansen men också sådana som

inte riktigt hängt med i svängarna

när de gamla Moderaterna

förvandlats till de Nya. Behöver

man en term för denna grupp

kan i brist bättre ”värdekonservativa”

användas.

Med tanke Kristdemokraternas

blygsamma andel av väljarkåren,

5,6 procent i valet 2010,

krävs det inte mer än drygt

80 000 ytterligare väljare för att

andelen skulle öka med en fjärdedel

till sju procent, vilket vore

en stor framgång. För Moderaterna

med sin trettioprocentiga

väljarandel skulle motsvarande

tapp vara hanterbart.

Så kan man dribbla med siffror.

Men viktigare är att KD:s

politik, baserad den ideologi

partiet står för, lyckas locka väljare,

vare sig de är besvikna moderater

eller kommer från andra

håll.

Kristdemokraterna måste

göra klart att partiet gör skillnad

i svensk politik, att en bor-

gerlig regering utan KD skulle få

en annan och för dessa grupper

mindre tilltalande framtoning

och att grunden för den praktiska

politiken är ideologisk. På

den punkten har framgångarna

hittills varit måttliga.

Kanske ökar möjligheterna nu

om de nya tongångarna från

Göran Hägglund bidrar till att

läkningen av såren från fjolårets

maktkamp läks. Det är ingen

hemlighet att de grupper

som opponerade sig mot Hägglund

och ville se Mats Odell i

förarsätet förespråkade bland

annat just det som nu lanseras

som framgångsrecept.

Och vad ska Folkpartiet, störst

bland de tre små, göra? Dagens

Nyheter varnade i helgen ledarplats

för förnöjsamhet och

kastade fram tanken att Jan

Björklund borde släppa skolfrågorna

och byta plats med integrationsminister

Erik Ullenhag

för att ge partiet en vitamininjektion.

Så blir det antagligen inte men

det kan leda till en nyttig och intressant

diskussion.

ElisabEtH sanDlunD

obunden

kristen grund

lutar åt höger. Göran Hägglunds nya KD-strategi är en realistisk väg, att nå väljare som inte riktigt hängt med i svängarna när de

gamla Moderaterna förvandlats till de Nya. Foto: Henrik MontGoMery, scanpix

I korthet

sjukhus-tv med komplikationer

■ TV-serier som visar verkligheten i sjukvården,

med riktiga läkare, sköterskor och patienter,

ynglar av sig i kanal efter kanal. Tittarsiffrorna

är höga. Vi fascineras av ämnet,

inte minst de djupt mänskliga aspekterna.

Just därför är det av största vikt att inspelningarna

sker ett sätt som fyller högt ställa

krav integritet. Att följa människor i livets

allra mest känsliga ögonblick kräver både hängslen

och livremmar i fråga om etiskt förhållningssätt.

”Filma först och fråga sedan” kan

exempelvis inte vara en framkomlig väg. Det är

bra om regelverket ses över så att landsting och

sjukhus vet vad som gäller. ElisabEtH sanDlunD

Ledar-

krönika

Daniel Grahn,

publisher

Ledare

knä utmanar

Just nu rullar två starka berättelser landets

biografer. Dels musikalen Les Misérables, efter Victor

Hugos 1800-talsroman ”Samhällets olycksbarn”.

Dels Steven Spielbergs film om Abraham Lincoln,

USA:s sextonde president. Utan att vara expert

film vill jag ändå ge några kommentarer.

Les Misérables förenar det bästa i två genrer. Starka

sångtexter och filmens täta berättande, uttrycksfulla

närbilder och obegränsade scenbyten. Efter

visningen applåderade publiken en lång stund. Det

har jag aldrig varit med om tidigare i en biosalong.

Les Misérables är ett evangelium, en gudstjänst.

Prästen som efterskänker tjuven stöldgodset, mamman

som offrar livet

En sorts

historisk

dialog uppstår

mellan presidenternaObama

och Lincoln.

för sitt barn, hjälten

som väljer sanningen

före lögnen. Kärleken

som vinner, också över

det fariseiska självgoda

rättsväsendet. Tips: Ta

med hela församlingen,

eller bönegruppen, och

bio!

Lincoln-filmen är nominerad

till tolv Oscars,

och filmen jämförs redan med Spielbergs stora mästerverk,

Schindlers list.

abraham lincoln har länge setts som en av världens

stora ledare, det var han som avskaffade slaveriet.

Filmen visar kampen, och kraften i övertygelsen,

men också våndan och priset att betala. Han

mördas bara några dagar efter inbördeskrigets slut.

Ur ett ledarskapsperspektiv ger filmerna goda

studiemöjligheter. Lincoln var en halvchans som

valdes av en minoritet i sitt eget parti, han ansågs

vara en dålig landsbygdsadvokat utan erfarenhet att

leda. Snacka om missbedömning!

Les Misérables visar en pamflett av dåliga och goda

karaktärsdrag, som vävs till moraliska dilemman. I en

av de laddade scenerna drivs hjälten Jean Valjean ner

knä i en uppgörelse med Gud själv. Ska han dölja

sin identitet och spara sitt eget skinn, eller avslöja sig

och rädda en brottsling? Samvetet plågar honom, och

driver honom i bön: Gud, vem är jag?

Det är något speciellt med ledare knä. När Abraham

Lincolns son dör, 1862, beskriver hustrun

hur maken söker Gud allt mer. Flera av hans tal utmanar

nationen, han varnar för synd och självgodhet.

I Billy Graham Center, utanför Chicago, återges

ett känt Lincoln-citat: ”Många gånger har jag tvingats

ner knä i en överväldigande insikt om att jag

inte har någon annanstans att gå. Min egen visdom,

och allt annat, är otillräckligt.”

150 år senare talade den fyrtiofjärde amerikanske

presidenten – den förste svarte – den årliga

bönefrukosten med kristna ledare. En sorts historisk

dialog uppstår mellan presidenterna Obama

och Lincoln: Om bön. Om att ödmjuka sig, och söka

Gud. Barack Obama:

”Jag faller knä med stor regelbundenhet, frågar

Gud om vägledningen, inte bara för min personliga

del, utan även för denna nation och för de värderingar

som håller oss tillsammans och gör oss starka.

Jag vet att han kommer vägleda oss. Det har han

alltid gjort. Och kommer alltid att göra.”

Något speciellt är det, med ledare knä.


DAGEN onsdag 30 januari 2013

Redigering: Lise-Lotte Lindgren

Debatt

3

opinion

Vidgad gemenskap. Pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin skriver att hans kristna ”släkt” blivit större genom gemenskapen med biskopen för Katolska kyrkan i Sverige, liksom med enskilda kristna och

ledare från andra kristna traditioner. Bilden är från Katolska domkyrkan i Stockholm. Foto: IngvaR KaRmhed, SCanPIX

Övertygelse utan ödmjukhet

Sten-Gunnar

Hedin,

pingstpredikant

Debatt Sten Gunnar Hedin varnar för övertygelse utan ödmjuk

het i en replik om relationerna mellan Pingst och Katolska

kyrkan. Även Pingsts historia har berättelser som förskräcker.

den kristna kyrkans historia

har förfärliga inslag. Alltifrån

Jesu första lärjungar där

egennytta och maktambitioner

fanns, fram genom perioder när

kyrkan ingått allians med den

politiska och/eller ekonomiska

makten fram till den moderna

pingströrelsens – relativt korta

– historia finns berättelser som

avskräcker.

Till och med ur pingstpionjärernas

historia finns sådana

berättelser – även från Sydamerika.

Trots detta så har Gud genom

helige Ande visat sin nåd

och kärlek genom sin bristfälliga

kyrka. Än i dag använder

Gud det användbara hos oss, tyvärr

finns det sådant hos enskilda

kristna liksom i kyrkan som

inte är användbart. Farligast är

övertygelse utan ödmjukhet!

nu till nils-OlOV Nilssons

fråga, den om släktskap med

Romersk-katolska kyrkan. Det

är med detta som med vanligt

genetiskt släktskap, det är stor

skillnad att läsa en släktutredning

och att träffa släkten.

Det är när vi möts och tar i varandra,

delar egna och släktens

minnen och erfarenheter som

en verklig släktkänsla uppstår.

Det var när jag mötte bröder

och systrar i den romersk-katolska

kyrkan som jag kände att vi

hör ihop, har samme far och delar

samma erfarenhet av helig

Ande som förhärligar Kristus.

ett kännetecken kyrkan

är gemenskap; kyrkan är ”koinonia”,

delaktighet i det heliga

och gemenskap kring det heliga.

Mitt personliga vittnesbörd

Det är naturligt

för

vänner till

pingsten att

vara ekumener.

är att det är i denna gemenskap

– inte med ”sökande katolikerna

som är som får utan herde,

ensamma i sin eviga vandring

genom sin religiösa öken” –

utan med biskopen för Katolska

kyrkan i Sverige, med kyrkoherde

för S:t Ansgars katolska församling

i Södertälje liksom med

enskilda kristna och ledare från

andra kristna traditioner som

min ”släkt” blev större.

Det betyder inte att jag an-

ser lära och dogm som oviktigt.

Den aposteln som skrev

mera av det som blev lära i Bibeln

understryker ju att apostolisk

lära är grunden. Samme

apostel skriver dock att bokstaven

dödar men Anden ger liv.

Vägen till det jag kallar ”koinonia”

blir lång och krånglig om

man börjar i läran och dogmen

– lättare att hitta rätt om man

börjar ”underifrån”. Lite som

Jesus gjorde, som mötte människan

först!

gud är alltid större! Större

än människans förstånd, strukturer

och större än människans

ansträngning att nå Gud.

Liksom Nilsson tänker jag

också ”våra pionjärer”, jag

minns ofta om Lewi Pethrus,

visionär också i ekumeniskt avseende,

för honom var pingstväckelsen

större än pingströrelsen.

Erfarenheten av vad Gud genom

den helige Ande kunde

göra i en människa var det centrala.

Att begränsa Andens verk

till mänskliga strukturer var allt

för litet för pingstfolket under

ledning av LP.

Andens vind far vart den

vill, den vet inga gränser eller

Tidigare artikel

Dagen den 29 januari 2012.

känner inga begränsande dokument.

Det är naturligt för

vänner till pingsten att vara

ekumener.

Guds kärlek och Jesu missionsbefallning

ligger till grund

för den kristna kyrkan. Kring

vittnesbördet om korset och

bekännelsen till Jesu Kristi

uppståndelse kan vi stå enade.

Jesus död och uppståndelse

är inte etiketterande katoliker,

reformerta, ortodoxa ej heller

pingstvänner.

ekumenik är inget vi kan välja

bort. Jesus visar vägen när han

bad till Fadern om enhet mellan

sina lärjungar. ”Jag ber att

de alla skall bli ett och att liksom

du, fader, är i mig och jag i

dig, också de skall vara i oss. Då

skall världen tro att du har

sänt mig” (Joh 17:21).

Jag vill gå i bönesvarets riktning!

Åsikt

Läs fler åsikter

från läsarna

sidan 14

Vill du

debattera?

◆ debattartiklar

och insändare

skickas till:

debatt@dagen.se

dagen debatt,

105 36 Stockholm

glöm inte att uppge

namn, adress och

telefon.

◆ För icke beställda

manus ansvaras

ej. Redaktionen förbehåller

sig rätten

att korta texten.


4 DAGEN onsdag 30 januari 2013

nyheter Nyhetschef: Rickard Alvarsson och David Wingren

08-619 24 24, nyhetschefen@dagen.se

nya protester skakar

52 döda den gångna veckan efter blodiga sammandrabbningar och landets försvarsminister

Två år efter revolutionen kokar det

åter i Egypten. Folket kräver både demokrati

och islamisering – samma

gång.

52 personer har dödats under

veckans oroligheter, som följt

tvåårsdagen för 25-januarirevolutionen.

Landets försvarsminister Abdel

Fattah al-Sissi varnar nu

arméns officiella Facebooksida

för en ”fullständig statskollaps”.

Egyptens president Muhammed

Mursis utlysning av en månads

undantagstillstånd och

nattligt utegångsförbud i städerna

Port Said, Ismailia och

Suez som ett svar demonstrationerna

trotsas av de upprörda

massorna.

samma metoder som Mubarak

Att införa undantagstillstånd

var en vanlig åtgärd under Mubaraks

diktaturtid i Egypten och

att Mursi nu, kring tvåårsdagen

av störtandet av Mubarak, tar till

samma medel, har väckt skarp

kritik bland oppositionella och

människorättsaktivister.

– Inga av revolutionens mål,

som frihet och social rättvisa,

har blivit uppfyllda, säger Muhammed

elBaradei från oppositionsgruppen

Nationella

räddningsfronten till tidningen

Egypt Independent.

Muhammed elBaradei har tidigare

sagt att Mursis regim

”inte skiljer sig” från Mubaraks

utan ”kanske är ännu värre”.

52

Så många personer har dödats

under den gångna veckans

oroligheter i Egypten

Abdulhadi Khalaf som är

Egyptenexpert och universitetslektor

i sociologi vid Lunds universitet

säger att protesterna

mot Mursis styre kommer från

såväl salafister som demokratiförespråkare,

från militären och

från människor som hade hoppats

att störtandet av Mubarak

skulle innebära förbättringar,

men fortfarande saknar

arbete och mat bordet.

nytt val om en månad

Många undrar om Muhammed

Mursi kommer att kunna

behålla kontrollen över säkerhetsstyrkorna

som ska hålla de

protesterande folkmassorna i

Abdulhadi

Khalafi.

Fakta:

Protesterna

i Egypten

◆ Den 25 januari

inföll tvåårsdagen

för störtandet

av den

egyptiska diktatorn

Hosni Mubarak.

◆ orsaken till

upploppen i Port

Said är att 21 personer

dömts till

döden för det

supportervåld

som orsakade

fler än 70 personers

död efter

en fotbollsmatch

i februari förra

året. När anhöriga

till de dömda

stormade myndighetsbyggnader

svarade polis

och militär med

skottlossning,

och våldet trappades

upp när

tusentals människor

samlades

under de följande

dagarnas begravningar.

◆ Samtidigt

drabbade protestanter

och säkerhetsstyrkorsamman

i Kairo och

Suez, där firanden

av tvåårsdagen

för störtandet

av Mubarak

förvandlades till

protester mot

den sittande presidentenMuhammed

Mursi.

schack, eftersom säkerhetsstyrkorna

antas sympatisera mer

med demonstranterna än med

presidenten.

Om en månad hålls ett nytt

parlamentsval i Egypten eftersom

det som hölls för ett år sedan

underkändes av högsta

domstolen i somras. Klart är

dock att islamism kommer att

spela en fortsatt viktig roll i den

egyptiska politiken.

demokrati inspirerad av islam

Under förra året genomförde

det amerikanska forskningsinstitutet

Pew Forum värderingsmätningar

i Egypten, som visar

att trots att en stor majoritet av

egyptierna önskar demokrati,

så önskar de samma gång en

demokratiform inspirerad av islam.

Sex av tio egyptier anser enligt

Pew Forum att nationens lagar

strikt borde följa Koranen, medan

ytterligare en tredjedel av

befolkningen anser att lagarna

borde präglas av islamiska värderingar

och principer.

Det återstår endast sex procent

av befolkningen som anser

att lagarna inte bör vara influerade

av Koranen.

Detta speglar resultatet av omröstningen

om den nya grundlagen

som ägde rum i december,

då 64 procent av egyptierna röstade

igenom förslaget som har

formuleringar som kan tydas

som att den öppnar för införande

av sträng islamsk lagstiftning

och begränsar kvinnors och religiösa

minoriteters rättigheter.

oroliga kopter

Muhammed elBaradei ska enligt

tidningen Egypt Independent

ha sagt att den rådande

våldsspiralen ”är ett resultat av

regeringens oförmåga att skapa

säkerhet samt oenighet över

grundlagen, vilken underminerar

rättigheter och friheter”.

I ledningsgruppen för Nationella

räddningsfronten där Muhammed

elBaradei ingår finns

också flera koptiska representanter.

– Det finns anledning för de

egyptiska kopterna att protestera

mot Muslimska brödraskapets

styre. Religiösa minoriteter

och kvinnor är de som förlorat

mest i den nya grundlagen.

Men trots att det finns koptiska

ledare inom oppositionen är de

flesta kristna vaksamma och försiktiga.

De vill inte framstå som

”kristna upprorsmakare”, säger

Abdulhadi Khalaf.

SofIE HEdman

sofie.hedman@dagen.se

08-619 24 00

beGraVninGar i port said. Egyptier deltar i begravningen för flera offer för våldet i Port

Valet i Jordanien blev

I Egyptens grannland Jordanien

hoppas katolska ledare

att landet ska utvecklas mot

demokrati, utan att genomgå

en revolution.

I förra veckans parlamentsval

tog sig tio kristna ledamöter in

i parlamentet.

Nio utav parlamentets 150

säten är enligt lag vikta åt den

kristna minoriteten, som utgör

mindre än tre procent av befolkningen.

Men kristna kan

också väljas in genom ett system

med nationella listor, och

i årets val blev antalet kristna

parlamentsledamöter tio.

I allmänhet anser sig den

Kvinnor väg

mot valurnorna

i Jordanien.

kristna minoriteten välrepresenterad

i parlamentet.

Många jordanier hoppas att

de senaste årens politiska förändringar

är små steg mot demokrati,

utan den blodsspillan

som krävts i grannländerna Syrien

och Egypten.

Gamla traditioner

Jordansk politik präglas av

gamla traditioner, där majoriteten

av parlamentsledamöterna

i praktiken väljs som

fristående kandidater som representerar

inflytelserika familjer

och stammar.

Under 23 år, fram till 1991, då

undantagslagar rådde i landet,


DAGEN onsdag 30 januari 2013

Redigering: Martin Einald

Egypten

varnar nu för en fullständig statskollaps

Said. Staden har skakats av det mest omfattande protesterna, med 44 döda som följd under de senaste dagarna.

lyckat för landets kristna

Hur som

helst är valet

ett första

steg mot äkta

demokrati.

var politiska partier förbjudna.

Det verkar fortfarande det politiska

klimatet, men under de

senaste åren har några reformer

genomförts efter folkliga protester.

Bland annat har antalet platser

i parlamentet reserverade

för nationella listor – en sorts

förstadium till politiska partier

– ökat, och årets val är det för-

sta då valet av premiärminister

verkas av vilken lista som får

flest röster, och inte enbart utses

direkt av kung Abdullah.

En lista med moderata islamister

fick flest röster, medan

Muslimska brödraskapet bojkottade

valet.

”Riktiga partier”

Den katolske prästen Rifat Bader

som är chef för det nystartade

Katolskt center för studier

och medier i Jordanien, kallar

Muslimska brödraskapets bojkott

för ”en missräkning”.

– Hur som helst är valet ett

första steg mot äkta demokrati.

Den lista som får flest röster

Foto: scanpix

kommer för första gången att

spela en roll i valet av premiärminister

och regering. I nästa val

kanske det kan förekomma riktiga

partier, med väletablerade

partiprogram. På detta sätt kommer

Jordanien finna sin egen

väg mot den arabiska våren,

gradvis och inte genom revolution,

säger han till den katolska

nyhetsbyrån Agenzia Fides.

Också den katolske ärkebiskopen

Maroun Laham välkomnar

politiska steg mot reformer.

– Alla väntar nu för att se om

det nya parlamentet kommer att

kunna börja de reformer som

Jordanien behöver, säger han till

Agenzia Fides. SofiE HEdMan

I korthet: Världen

Judar trakasseras

i Köpenhamn

5

nyheter

■ ■Det

krävs hårda tag för att komma tillrätta med förföljelsen

av judar i Köpenhamn, anser företrädare

för Dansk Folkeparti och Konservative som kräver

en handlingsplan mot antisemitism.

Bland annat föreslås att skolor ska kunna kasta

ut barn som trakasserar judiska barn och att deras

familjer kan straffas med ekonomiska sanktioner,

tvångsförflyttning eller i svåra fall utvisning.

Debatten har blossat upp sedan en avgående skolledare

i stadsdelen Nörrebro rått områdets judiska

barn att söka sig till skolor i andra delar av staden.

Judar har också rekommenderats att inte bära kalott

eller davidsstjärna offentligt.

I upprördheten över trakasserierna finns också en

konflikt om vilka som står bakom.

Rektorn Rådmandsgades skole, Lise Egholm,

säger exempelvis att hon avrått judiska föräldrar

att sätta sina barn i skolan ”för att det finns riktigt

många palestinier här”.

Ordföranden i palestinsk-danska vänskapsförbundet,

Fatih El-Abed, anser inte att just palestinier bör

pekas ut.

– Det finns några som tycker att det är i sin ordning

att ofreda våra judiska medborgare. Det är

självklart fullständigt förkastligt. Men jag är inte

överens om att det är så utbrett som många vill ge

intryck av. TT

Lång fransk debatt om äktenskap

■ ■Hundratusentals

har protesterat för och emot, ilskan

har flödat och allehanda potentater har bjudit

en rad drastiska uttalanden. Och nu trappas striden

i Frankrike om att tillåta äktenskap för homosexuella

upp ytterligare.

En maratondebatt väntar när parlamentet i eftermiddag

inleder arbetet med regeringens förslag. Tusentals

ändringsförslag har kommit in och trots att

vänsterregeringen har stöd av en stor parlamentsmajoritet

väntas diskussionen gå en bra bit in i februari.

TT

Stor förödelse efter översvämningar


■ Östra Australien ser ut att ha passerat det värsta av

de senaste dagarnas översvämningskatastrof. Men

problemen är omfattande, och fortfarande är tiotusentals

avskurna från omvärlden. Fyra människor

har omkommit, bland andra en 3-åring i Brisbane

som träffades av ett fallande träd när han var ute för

att titta allt vatten. TT

Bilden: Franska soldater i Timbuktu

En folkmassa i utkanten av Timbuktu jublar när franska

soldater anländer till staden. Foto: aRnaud Roine, scanpix

Sverige utökar stöd till Mali

■ ■Medan

militärinsatsen fortsätter ökar hjälpbehovet

både inne i Mali och i de grannländer som tar emot

många maliska flyktingar. Sverige är en av de stora givarna

i sammanhanget och bidrar bland annat med

flyktinghjälp och livsmedelsförsörjning – och trycker

för att landet återgår till demokratiskt styre.

– Sveriges utvecklingssamarbete med Mali kommer

att öka under 2013. I den ökningen ligger utmaningen

i just att anpassa stödet för att möta konflikten

i norr, och en politisk omvandlingsprocess,

säger Åsa Palmgren, chef för utvecklingssamarbetet

vid den svenska ambassaden i Bamako. TT


6 DAGEN onsdag 30 januari 2013

nyheter

Svenska frälsningsarmén

stänger tempel i Jönköping

Tidigare kårledare: Det innebär i princip att församlingen läggs ner

Den sista juni stänger det gamla armétemplet Jönköping.

Frågan är vad som då händer med Svenska

frälsningsarméns kår som funnits i nästan 100 år.

Den 31 december slutade kårledaren

Dan Rosendahl sin anställning.

Verksamheten är dock

tänkt att fortsätta, enligt Göran

Andréasson, ledare för Svenska

frälsningsarmén, SFA:

– Ryktet som säger att vi lagt

ned församlingen stämmer inte.

Inga sådana planer finns, säger

Göran Andréasson till Dagen.

Men Dan Rosendahl menar att

beslutet i praktiken innebär att

församlingen läggs ned.

– Det finns en handfull medlemmar

som kanske vägrar att ge

upp. Det är positivt men många

av dessa är till åren komna så den

verksamhet som nu finns går

sparlåga.

Kritisk till centralstyrelsen

Dan Rosendahl är kritisk till

centralstyrelsen i Svenska frälsningsarmén

som tog beslutet.

Bilden:

Bor i den

raserade kyrkan

Den katolska katedralen

Santa Ana rasade i

Port-au-Prince rasade

när Haiti drabbades av

jordbävningen 2010. En

man har nu bosatt sig i

ruinerna, och försöker

städa upp i förödelsen.

Haiti är fortfarande

långt ifrån återställt

efter den förödande

jordbävningen. Landets

premiärminister

Laurent Lamothe säger

nu att han vill försöka

locka rika turister och

internationella investerare

för att få landet

fötter igen.

Foto: DiEu NAlio CHERy,

SCANPix

Han menar att de är i otakt med

nutiden och ”arbetar med metoder

som fungerade 1960-talet”.

– De har fastnat i ett koncept

som kanske var gångbart för fyrtio-femtio

år sedan men som inte

längre fungerar när det gäller att

nå dagens människor, hävdar

Dan Rosendahl.

”Fungerar för de äldre”

Göran Andréasson tycker det

är fel att säga att man inte når ut

med det kristna budskapet.

– Den yngre generationen når

vi inte, medelåldern i våra församlingar

är hög, men vårt koncept

fungerar för den äldre generationen,

säger han.

– Svenska frälsningsarmén har

220 medlemmar i landet och betjänar

i genomsnitt 800 personer.

Så vi har gott om människor

som besöker våra gudstjänster.

Dan

Rosendahl.

Göran

Andreasson.

Svenska frälsningsarmén lämnade

internationella Frälsningsarmén

1905 och är sedan 2005

en del av Svenska missionkyrkan,

nu Gemensam framtid.

Dan Rosendahl var anställd

som kårledare i Jönköping i femton

månader. En visstidsanställning

som inte förlängdes.

Varför fick Dan Rosendahl inte

fortsätta?

– Flera faktorer ligger bakom

beslutet. Dan gjorde ett bra jobb

och satsade utåt, men det hade

också sina baksidor, säger Göran

Andréasson.

Beslutet motiverades utifrån

ekonomiska faktorer. Central-

Svårt att välja pension? Vi har ett förslag.

garantum.se/pension

styrelsen anser att hyran för lokalen,

som skulle höjas, och

kostnaden för Dan Rosendahls

heltidsanställning inte går att

motivera utifrån ett ansvarsfullt

användande av pengar.

Är du besviken att du inte fick arbeta

vidare i kåren?

– Mina känslor är blandade.

Jag jobbade med ett nytt koncept

och det är tråkigt att det

inte fanns flexibilitet från centralstyrelsen

att låta oss fortsätta

utveckla arbetet.

Dörrarna stängs i sommar

Enligt Dan Rosendahl ville ytterligare

sju personer bli medlemmar

i kåren om verksamheten

fortsatt utifrån den plan som

han arbetat fram. Men centralstyrelsen

ville annat.

– Det hade i så fall inneburit en

församlingstillväxt cirka 100

procent vilket skulle varit en bra

grund att arbeta från.

Den 30 juni stängs portarna i

armétemplet. Kontraktet går ut

30 september. Någon ny kårleda-

re kommer inte att utses, åtminstone

inte tills vidare.

– Jag predikade där i söndags

och vi kommer att vara flera som

hjälps åt för att det ska fungera,

berättar Göran Andréasson som

bor i Långared utanför Alingsås.

Kvarteret där armékyrkan ligger

byggdes 1960-talet och ägdes

av Svenska frälsningsarmén

fram till 2006 då byggnaden såldes.

Sedan dess hyr kåren av den

nya ägaren.

Överväger ny församling

Dan Rosendahl är arbetssökande

från 1 januari men har

fullt upp ändå. Eventuellt kommer

han att bilda en ny församling

i Jönköping, Senapskornet.

– Än är inte någon församling

bildad men vi har en arbetsgrupp

som undersöker möjligheterna,

förklarar han.

tHomAS mANFREDH

thomas.manfredh@dagen.se

08-619 24 44


DAGEN onsdag 30 januari 2013

Redigering: Jakob Ihfongård

I korthet: Sverige

M uppdaterar utegångsförbud

för unga

■ ■Inför

Moderaternas partistämma i höst lanserar

statsministern och M­ledaren Fredrik Reinfeldt förslag

som ska stävja ungdomsbrottslighet. Redan inför

valet 2010 föreslog de fyra borgerliga partiernas

rättspolitiska grupp så kallad helgavskiljning för

unga brottslingar mellan 15 och 17 år. Unga skulle

kunna dömas till att lämna hemmiljön ett tag för att

delta i program och aktiviteter.

Nu har M riktat in det utegångsförbud uppgraderat

med fotboja. En 15­åring ska kunna förbjudas,

av domstol, att lämna hemmet helgerna.

– Ungdomstjänst har sin poäng, men det här kan

vara ett sätt att tillföra ett nytt och ingripande instrument,

säger Reinfeldt. TT

SäkerhetSriSk. Julpynt är inte tillåtet i fängelset.

Foto: Scanpix

nej till tomtar i cellen


■ Tomtar i cellen. Det ville en fånge Kalmarfängelset

ha. Men kriminalvården säger nej. Tomtarna anses

utgöra en säkerhetsrisk eftersom de är ihåliga. TT

Carlsson pratar bistånd i Bagdad

■ ■Biståndsminister

Gunilla Carlsson

landade i går i Iraks huvudstad Bagdad

där hon ska orientera sig om

utvecklingen i landet och de svenska

biståndsinsatserna. På agendan

står bland annat samtal med Iraks

utrikesminister och planeringsmi­

nister samt FN rörande det svenska

biståndet, den politiska utveckling­ Gunilla Carlsson.

en och konflikten i Syrien.

Det svenska utvecklingssamarbetet med Irak har

gått sedan 2004. Det fokuserar demokratisk

samhällsstyrning och mänskliga rättigheter samt

handel, näringsliv och finansiella system, skriver utrikesdepartementet

i ett pressmeddelande. Besöket

är Gunilla Carlssons första i landet. TT

18 Så

många vargar tros

Naturvårdsverket ge

klartecken för att

skjuta i vinter.

MP: Borg bromsar miljöpolitiken

■ ■Finansminister

Anders Borg har visat ett uttalat

ointresse för klimatfrågor, anser Miljöpartiet. ”Det

verkar vara hos Anders Borg som förslagen stoppas”,

säger Gustav Fridolin. TT

hd prövar inte utvisads ålder

■ ■En

29­årig man som slog ihjäl en kvinna i Göteborg

inför parets son ska utvisas när han släpps ur fängelset.

HD nekade pröva mannens överklagan. Han

hänvisade till nya uppgifter om sin ålder vid ankomsten

till Sverige. TT

Cancerrisker stoppar brandarbete

■ ■I

två län har Arbetsmiljöverket den senaste tiden

förbjudit polisens tekniker att undersöka platser

som har brunnit. I Dalarna har arbetet legat nere sedan

i oktober. Flera utredningar har verkats. TT

Marina Bratterud.

Foto: peR HelgoSon

ILL: STOCK.XCHNG

Sveriges

största Resefest!

Conventum Kongress, Örebro

Söndag 3 mars

• Underhållning

• 3-rätters middag

• Kaffe med hembakt

• Information om Contour Airs resor

• Resemässa

• Utlottning av vinster, bl a till:

Sydafrika, Italien, Kina, Island, Kroatien

Anmälan direkt till resebyrån: 019-672 16 60

eller www.contour.se. Pris 250:-/person.

lite mer av allt...

CredoAkademin

satsar öppna föreläsningar VT2013

Söndagar 3 feb – 5 maj kl. 17.00

Betlehemskyrkan, Stockholm // Luntmakargatan 80

T-bana Rådmansgatan // Ingen avgift, ingen anmälan

Klassiska Italien

Rom, Capri, Sorrento – en kombination

av kultur, natur och spännande

historiska upplevelser.

21 & 28 april, 8 dagar, 15 450 kr

Australien & Nya Zeeland

”Down Under” – mer än du

kan föreställa dig!

24 mars, 24 dagar, 66 300 kr

Storgatan 23, Örebro • www.contour.se • 019-672 16 60

7

nyheter

Fyra får dela

evangeliststipendium

Lördagen den 16 mars är det

dags för stipendieutdelning från

Evangelistfonden.

I år sker det i Jönköping och

förutom fyra stipendiater premieras

även en hedersevangelist,

tidigare riksevangelisten

Arne Höglund.

Fyra stipendiater får 15 000 kronor

vardera i Pingstkyrkan i Jönköping.

Evangelistfonden grundades

och leds av Roger Larsson.

Målsättningen är att hjälpa unga

människor med en kallelse till

tjänst för Guds rike att bli bättre

rustade i sin tjänst.

Fonden delar sedan 2008 ut

stipendium varje år till en eller

flera evangelister, eller organisationer

som arbetar med fokus

klassisk evangelisk tro och mission.

JonaS anderSSon.

Foto: MaRta andeRSSon

Lennart henriCSSon.

Foto: pRivat

– Det finns ett stor behov av

brinnande evangelister i det sekulariserade

Sverige, säger Roger

Larsson i ett pressmeddelande.

De fyra stipendiaterna 2013

är Marina Bratterud, frälsningsofficer

från Tillberga, Jonas Andersson,

internationell direktor

för organisationen Gå ut mission,

Lennart Henricsson, inspiratör

i Oasrörelsen samt organisationen

LP­ung och Spik

nykter.

Sång, musik och humor

Marina Bratterud står i en

unik tjänst som pionjärarbetare

i det så kallade Mälardalsteamet

och använder främst sången och

musik för att sprida Guds kärlek.

Jonas Andersson predikar genom

Gå ut mission i många oli­

håkan axeLL, ansvarig

LP-ung och SPIK.

ka länder, och har en rak och utmanade

förkunnelse med en stor

portion humor, sägs det i motiveringen.

Lennart Henricsson är välkänd

för Dagenläsare. Han är

ledare för Youngsters, tidigare

Barn­Oas, finns med under Jesusmanifestationen,

turnerar

med sitt rockband och har genom

åren gett ut sju skivor.

LP­ung och SPIK möter varje

år omkring 20 000 ungdomar

skolor, i idrottsföreningar

och i kyrkor. På kristen grund

undervisar de om vinsterna med

en nykter livsstil, och för det får

man nu stipendium.

KErsTIn DoyLE

kerstin.doyle@dagen.se

08-619 24 40

4Är du där? – Guds existens34Ondskans problem 34Är Gud ett moraliskt monster?34Uppstod Jesus från de döda?3

Se www.CredoAkAdemin.nu för komplett program.

Ny katalog!

Katalog skickas ut i slutet av

januari till alla er som rest med

oss tidigare. Vill du beställa

katalog kontakta oss.

Foto: HeMMetS vän


8 DAGEN onsdag 30 januari 2013

nyheter

KaPLan. 71 procent av proffsklubbarna i det engelska ligasystemet har en klubbpräst

eller pastor knuten till föreningen. Bilden: Manchester Citys Mario Balotelli. FoTo: SCaNpIx

Kaplaner lugnar

hetsporrar som

Mario Balotelli

Pressen att prestera toppnivå

är stenhård inom proffsfotbollen.

För unga stjärnor som Mario

Balotelli kan en präst som Peter

Horlock göra skillnad.

Och klubbägare och tränare

välkomnar nyordningen.

Peter Horlock är klubbkaplan i

stjärnspäckade Manchester City.

Under sina två år i klubben, som

är regerande engelska mästare

efter en rafflande slutstrid i våras,

har han gett allt för klubben.

– Jag finns här för att ge stöd

och hjälp om det behövs, berättar

Peter Horlock och förklarar att

han har ett extra stort hjärta för

de unga spelarna, som inte är lika

vana att hantera krav och förväntningar

som de mer rutinerade.

Och unga begåvningar finns

det gott om i Citys stjärnspäckade

trupp. Klubben har spelare

från många nationer och flera

kontinenter och ibland drabbas

de av hemlängtan. Då behövs någon

med kunskap och förmåga

att vända sig till.

– Jag tycker mycket om att lära

känna våra yngre spelare. Trycket

de unga spelarna är enormt,

och även om de många sätt är

privilegierade så är de också vanliga

grabbar med behov av att bli

sedda, säger Peter Horlock till

Daily Mail.

Lugnande inverkan

Horlock uttalar sig aldrig om

enskilda spelare, men det är inte

omöjligt att han har en lugnande

inverkan en spelare som

Mario Balotelli, vars förmåga att

skapa rubriker egen hand är

oomtvistad.

Klubbägare, sponsorer och tränare

uppskattar inte rubriker

som ”Balotelli satte eld sitt

hus – sköt raketer i badrummet”

och gör allt de kan för att ungtup-

parna ska lugna ned sig. Då kan

en kaplan vara guld värd.

En dag i veckan är Horlock

Citys träningsanläggning Carrington

utanför Manchester, han syns

i klubbrestaurangen och varhelst

spelarna rör sig. Hans uppgift: att

vara lyhörd för deras behov.

Inte minst finns han som en

resurs för skadade spelare och

spelare som förpassats till avbytarbänken

av tränaren Roberto

Mancini, och som kämpar för att

ta tillbaka sin plats i förstauppställningen.

Långtifrån ensam

Och Peter Horlock är långtifrån

ensam. 66 av totalt 92 proffsklubbar

i det engelska ligasystemet

har en klubbpräst eller pastor

knuten till föreningen. Det betyder

att drygt två av tre, eller mera

exakt 71 procent, har en kaplan.

Så många kaplaner har aldrig

tidigare funnits i den engelska

proffsfotbollen. Och de blir allt

fler i takt med att antalet utländska

spelare ökar. Många av dessa

spelare är kristna och öppna för

andlig vägledning. Sydafrikanen

Steven Pienaar i Everton, Tottenhams

Jermaine Defoe, och David

Luiz, Chelsea och Brasilien, är

bara några exempel.

För att orka prestera topp

och klara de mentala frestningar

det innebär att ständigt

bli bedömda av medier och fans,

vänder sig allt fler spelare till

Gud. Det menar i varje fall Sports

Chaplaincy UK, som organiserar

kaplanerna i den engelska proffsfotbollen.

Så spelare som Balotelli

kan nog räkna med att kaplanerna

har kommit för att stanna.

tHOMaS MaNFreDH

thomas.manfredh@dagen.se

08-619 24 44

Läkare varnar

för yoga och

mindfulness

Sven Weum besökte Sverige och

Citykyrkan: Det handlar om andlighet

Sven Weum är läkare och forskare

vid Universitetssjukhuset i Nordnorge.

Han föreläser även om alternativ

medicin.

– Inte för att jag vill, men för att jag

får många frågor i ämnet, säger han

vid sitt besök i Citykyrkan, Stockholm,

under helgen.

Sven Weum avslutade sina medicinstudier

för 20 år sedan och

i samma veva var det världspingstkonferens

i Oslo. ”Pingstvännernas

tidning” hade då en

helsidesannons om alternativ

medicin, och Sven som just läst

in sig ämnet tog kontakt och

fick redaktörens uppdrag att

skriva artiklar. De finns hans

sajt i dag.

– Jag hade varit positiv till alternativa

vägar till helande. Allt

som kunde hjälpa patienter måste

vara bra, tyckte jag, och vägrade

vara negativ bara för att

metoderna inte funnits i skolmedicinen

tidigare. Jag gick

föreläsningar och köpte böcker i

ämnet, säger han.

Pröva allt mot Bibeln

Han läste om självhypnos och

försökte tillämpa det i tandläkarstolen.

Hörde solskenshistorier

om hur behandlingar hjälpt

människor och var fascinerad.

– Jag visste inte att det fanns

andlighet i botten av metoderna,

och förstod inte att det är jätteviktigt

att pröva allt mot Guds

sanning i Bibeln.

Ganska snart upptäckte han

dock en väsensskild syn människan

jämfört med Bibelns, när

han läste in sig metoderna.

– Jag såg till min förvåning att

det fanns en så gott som samstämmig

världsbild bakom alternativa

behandlingsmetoder,

även homeopati som ju vuxit

fram i västvärlden. Grunden är

eterkroppen, auran, som är något

energimässigt som omger

människokroppen i olika skikt.

Vissa personer säger sig kunna

se auran, det fungerar då ungefär

som kunskapens ord i Bibeln,

säger Weum.

Över huvud taget är det mycket

härmning i de här metoderna,

menar han. Eterkroppen blir

något av en parallell till Bibelns

förklaring att de eviga tingen är

viktigast.

Fakta:

Sven Weum

◆ Namn: Sven

Weum

◆ Bor: I Tromsö

◆ Familj: Hustru

Maren, två barn.

◆ Yrke: Röntgenläkare

och

forskare vid Universitetssjukhuset

Nord-Norge.

◆ Även engagerad

i: Familiefokus,

Ungdom

med uppgifts familjearbete.

◆ Sajter: www.

samliv.info;

www.alternativmedicin.com

FöreLÄser. Zonterapi, qi gong,

yoga, reikihealing, mindfulness.

Ämnena är många när läkaren och

forskaren Sven Weum föreläser om

alternativa behandlingsmetoder.

Han är dock noga med att framhålla

att han inte publicerat någon vetenskaplig

forskning i ämnet. ”Men det

börjar komma en del vetenskaplig

litteratur, bland annat har en kines

skrivit om qi gong-influerade mentalsjukdomar”.

FoTo: KeRSTIN Doyle

– På new age-mässor tar man

500 kronor för ett kort dig

och din aura. På kortet syns färger

runt din kropp, men det är

ingen aura utan ren bluff. Jag

googlade och hittade patentet

kameran i USA, och där står

exakt hur det fungerar. Det är

spänningen i fingrarna som får

lyspärlor i datorn att tändas, och

detta visas sedan som aura. Det

är helt otroligt att folk tror

det och betalar för det!

Är inte vetenskapliga

De alternativa behandlingsmetoderna

är inte vetenskapliga,

det handlar i stället om vad

man tror . Tror man en

eterkropp är det naturligt att

lära sig hantera den, och det gör

man inom taoismen och läran

om meridianer som akupunktörer

använder sig av.

Meridianerna anses vara ett

ledningssystem för andlig energi.

Akupunktören kopplar

energin genom sin nål, ungefär

som man kopplar ström.

– Man vill komma åt chi, den

andliga energi som uppenbaras i

den gudomliga kraften tao.

Att använda metoder som bygger

sådana teorier utan att

komma i beröring med någon

slags andlighet, är nog svårt, menar

Weum. Det finns varken nerver

eller blodkärl som något

sätt kopplar samman punkterna

där nålarna ska placeras. Det

handlar enbart om andlighet.

KerStiN DOYle

kerstin.doyle@dagen.se

08-619 24 40


DAGEN onsdag 30 januari 2013

Redigering: Lise-Lotte Lindgren

Iransk pastor dömd

till åtta års fängelse

Den iransk-amerikanske pastorn

Saeed Abedini har fått sin dom.

Åtta års fängelse i ett av Irans

mest beryktade fängelser.

– Pastor Saeed står inför livshotande

tortyr och övergrepp,

skriver organisationen ”The

American Center for Law and

Justice”, ACLJ, sin sajt.

Dagen har tidigare skrivit om

fallet. Nu har Saeed Abedinis

dom kommit, och han döms för

att han hotar nationens säkerhet

genom att leda kristna husförsamlingar.

Bevisen är framför allt hämtade

från hans aktivitet under

år 2000, när landets husförsamlingar

under president Khatami

inte uppfattades som något hot

mot Iran.

Slagen och torterad

Det är ett krav att en dom i

Iran ska vara skriven, men den

här domen gavs muntligt av domare

Pir-Abassi från Islamska

revolutionära domstolen, en

specialdomstol som prövar fall

som gäller hädelse eller försök

att störta den iranska regeringen

efter revolutionen.

Tung verklighet

– Den tunga verkligheten är

att en amerikansk medborgare,

som har blivit slagen och torterad

under sin fängelsevistelse

sedan i höstas, nu står inför åtta

år i Evinfängelset, ett av de mest

brutala fängelser i Iran, skriver

ACLJ sin sajt

Saeed Abedinis fru Nagh-

medh, som tillsammans med deras

två små pojkar befinner sig i

USA, säger:

– Löftet att han skulle släppas

var en lögn. Vi borde inte

lita ord eller löften som kommer

från den iranska regeringen.

Detta sätt att ge falskt hopp

är psykisk tortyr.

Samtidigt uppmanar hon till

nya ansträngningar för att få

Saeed tillbaka till tryggheten i

USA. KerSTIn DoyLe

I korthet: Sverige

9

nyheter

Åtta års fängelse för

17-årig systermördare

■ ■En

17-årig pojke döms till åtta års fängelse för hedersmord

sin syster i Landskrona. Den ovanliga

domen i Lunds tingsrätt får både beröm och kritik.

– En oerhört tuff dom. Min klient är chockad, säger

17-åringens försvarsadvokat Urban Jansson, som

räknar med att överklaga.

Hans advokatkollega Elisabeth Massi Fritz, målsägandebiträde

för syskonens halvsyster, kallar domen

”en seger för rättvisan” och berömmer att

tingsrätten sett hedersmotivet som en försvårande

faktor.

Pojken var bara 16 år när han i april 2012 dödade

sin 19-åriga syster med 107 hugg med två knivar och

en sax i hennes lägenhet. Motivet var, enligt domen,

att återupprätta familjens heder. TT

Brister gjorde förskingring möjlig

■ ■”Mycket

väsentliga brister” gjorde mångmiljonsvindeln

en skola i Gävle möjlig, skriver revisionsbolaget

Ernst & Young i den granskning som företaget

gjort åt kommunen. En 52-årig kvinna är försvunnen,

häktad i sin frånvaro, misstänkt för att ha förskingrat

20,5 miljoner kronor. Enligt granskningen

har kvinnan kunnat göra 850 utbetalningar till elva

konton hon haft tillgång till under 2009–2012. TT

Antalet adoptioner blir färre

■ ■Antalet

barn som adopteras till Sverige fortsätter att

bli färre. 2012 blev ytterligare ett rekordlågt år.

De auktoriserade organisationerna, som står för

majoriteten av adoptionerna till Sverige, förmedlade

466 barn, en minskning med 13 procent från

2011, visar statistik från Myndigheten för internationella

adoptionsfrågor (MIA). Vi får gå tillbaka till

1960-talet för att se så låga siffror, enligt SCB. TT

EN FÖR ALLA – ALLA FÖR EN • HAN DOG FÖR OSS – VI LEVER FÖR HONOM

Tillsammans

med Jesus…

...kan du och jag, genom PTL:s

tillsammansarbete, nå och hjälpa

föräldralösa gatubarn, onådda folkgrupper,

förföljda judar, sjuka och

besatta. Vårt budskap är de goda

nyheterna, att Jesus hjälper idag!

I detta samarbete är du unik och

viktig. Bara du kan vara du! Bara

du kan be, ge och göra vad du är

kallad att göra.

Vad du gör – betyder mycket.

Din broder i Kristus

Tommy Lilja

PTL MINISTRIES

L MINISTRIES

DömD. Den iransk-amerikanske pastorn Saeed Abedini har dömts till åtta års

fängelse i ett av Irans mest beryktade fängelser. Foto: PRivat

Många böcker har beskrivit tron,

det här är en handbok i hur du gör när du tror!

Gåva

från PTL!

Ge en gåva i januari så får du

Tommys nya bok gratis hem i brevlådan!

Storpocket 220 sidor!

Värde 169 kr.

Obs! Du måste göra ett aktivt

val pg-avin eller meddela

vid internet-betalning

att du vill ha boken!

PTL MINISTRIES – ETT TILLSAMMANSARBETE • WWW.PTLMINISTRIES.ORG

Alla troende har fått ett mått av tro, men hur gör man

när man tror? Med självupplevda exempel, banala liknelser

och med en lärares pedagogik tar Tommy Lilja med

dig en resa där han steg för steg hjälper dig att bli

den du är - en troende. ”Tro”, slår Tommy fast, ”är något

du har, att tro … är något du gör.”

Det är som att ha en cykel i garaget, så länge du inte

sitter upp cykeln och cyklar, kommer du ingenstans!

På samma sätt är det med tron, om den slumrar inaktivt

i ditt hjärta står du stilla. Men om du börjar tro, då

kommer tron att ta dig någonstans. På samma sätt

som att du kommer framåt när du cyklar.

Snickaren snickrar, sömmerskan syr, den troende

tror! Att tro, är att göra något. En metod Jesus under

tre år tränade sina lärjungar att använda och

som fungerar alla områden i ditt liv. Oavsett vad

eller vem, det finns alltid ett sätt att tro i den uppkomna

situationen. Varför? Därför att tro – det är

din, den troendes metod!

PTL:S TILLSAMMANSARBETE

predikar varje år live för mer än 1 miljon

människor i tredje världen, undervisar fler

än 5000 ledare och har hjälpt över 16 000

judar hem till Israel. PTL är en samfundsoberoende

ideell organisation med kontor i

fler än 8 länder. Bl.a. Sverige, Finland och

USA. PTL samarbetar med ett stort antal

församlingar och troende över hela världen.

GÅVOPLUSGIRO 17 00 77 – 2

Godkänt insamlingskonto, USA, Finland.


10 DAGEN onsdag 30 januari 2013

vardag

Redaktör: Therese Peterson 08-619 24 80, feature@dagen.se

vardag

10 DAGEN tisdag 29 januari 2013

DAGEN tisdag 29 januari 2013

Redigering: Danne Sundell

Det är väldigt konstigt, och egent- Delade minnen håller längre

■ Den som lever tillsammans med andra Att vara gift eller sambo är bra för att

ligen det jag har varit mest rädd

minns bättre än personer som lever ensamma hålla minnesfunktionerna igång, men sing-

för i hela mitt liv, att vara ensam.

enligt en ny doktorsavhandling från Örebro lar som lever ett aktivt socialt liv kan upp-

skådespelaren Lena Endre om att vänja sig vid livet som nyskild,

universitet, där man undersökt minnet hos nå samma effekt. Så kom igen, dela dina

Redaktör: Malin Aronsson 08-619 24 74, malin.aronsson@dagen.se

i sVt:s ”skavlan”.

personer mellan 35 och 85 år.

minnen så håller de längre!

RelationeR

Sexologen och teologen om följderna av att bara säga nej

Sex är synd. Det har många lärt sig pet var å ena sidan att sex är Guds som hade med den egna kroppen

gåva till människan, men å andra att göra.

i kyrkans undervisning. En del blir sidan sade man: gör det inte.

hämmade hela livet, även som gifta. Leif Carlsson, teolog och lek- för Hanna möllåS kvinnliga

tor högskolan i Jönköping, sä- klienter är det vanligaste pro-

– Om man levt med att förtränga

ger att kristendomen har en lång blemet att de inte kan bejaka sin

sina sexuella känslor är det inte lätt tradition av att förminska sexu- sexlust. Trots att de flesta är gifta

att bara släppa dem sen, säger sexaliteten. Frikyrkans budskap runt är lusten förknippad med skam.

sex och samlevnad 1980- och Sex känns syndigt.

ologen Hanna Möllås.

1990-talen+ handlade om nega- – Har du fått lära dig att fina

Nu kommer boken som ska hjälpa tioner.

flickor ska hålla sig släpper

– Allt gick ut vad man fick inte den tanken bara för att du

kyrkor tala om sex.

och inte fick göra. Hur långt till- har gift dig, säger Hanna Möllås.

”Du kan Se dig själv som ett äpplät

Gud att man gick? Hela tiden Männen har oftast lättare att

le. Om någon enda tar en tugga är

med inställningen att det bästa tända sexuellt. De får i stället

nästan hela äpplet kvar. Men om

var att inte göra något alls. skuldkänslor efteråt.

för många är där och tar en bit

– Det kan bli väldigt infekte-

finns till slut bara skruttet kvar till

förSamlIngarnaS undervisrat i en relation. Till slut vill man

den som skulle få hela äpplet.”

ning var en reaktion att sam-

Liknelsen är en av många som

hället runt omkring blev mer och

ungdomsledare och pastorer an-

mer sexualiserat.

Det verkade

vände i samlivsundervisning- Hanna Möllås. – Många gånger fanns det stör- allt som hade

en i frikyrkoförsamlingar unre

omsorg om församlingen än

med den egna

der 1980- och 1990-talen. Hanna

dess medlemmar. Man ville att

Möllås, en av landets få frikyrkli-

församlingen skulle framstå i god kroppen att göra.

ga sexologer, hörde den själv.

dager, säger Leif Carlsson, som

– Ingen tänkte att det kan-

anser att ansvaret för misstagen inte ens kramas för att det kan

ske satt fullt av äppelskruttar i

vilar förkunnarna och för- leda till sex. För en del par blir

rummet, säger hon.

samlingarna.

problemen så stora att de leder

Hon började intressera sig för

– Ingen ville något illa men till otrohet, porrmissbruk eller

sex- och samlevnadsfrågor när

man visste för lite. Man förstod skilsmässa, säger Hanna Möllås.

hon läste till barnmorska. I dag Leif Carlsson. inte vilket komplext ämne man

har hon egen samtalsmottagning

berörde.

TIllSammanS meD leIf Carlsson

och träffar kristna par som har

undervisar hon om sex och reli-

problem i sexlivet. I vår kommer

Hanna möllåS menar att ungion i församlingar och hög-

hon ut med en bok i ämnet som

dervisningen ofta hängdes upp skolan i Jönköping. De tror båda

hon har skrivit tillsammans med

något bibelord som fick fel att sex tillhör äktenskapet men

teologen Leif Carlsson.

proportioner.

tycker inte att fokus i församling-

– Man fick aldrig lära sig att ta arnas sexualundervisning ska lig-

I frIkyrkan unDer 1980- och

ansvar för sin kropp. Lusten är ga där.

1990-talen var syftet med sam-

inget fel eller syndigt, men om – Gud har gett dig möjligheten

livsundervisningen ofta bara

man lär sig att hela tiden tänka att bli sexuellt upphetsad. Bara

att få tonåringar att låta bli att

negativt om sin kropp är det svårt för att det infinner sig innan man

ha sex. Ofta hölls den av någon

att sedan bejaka den, säger hon. har gift sig är det inte syndigt.

ungdomsledare som både var

Inte bara sexualiteten verka- Det som blir fel är när man helt

okunnig och obekväm med siÄppelskrutdes av budskapet. För många av låter sig styras av den, säger Hantuationen

och de vuxna församtet – en vanlig Hanna Möllås klienter verkana Möllås och säger att det finns

lingsmedlemmarna fick sällan liknelse om sex des hela självbilden.

hjälp att få.

höra något om sexualitet över under 1980- och – Förkunnelsen om att det fi- – Tala med någon som är insatt

huvud taget.

1990-talen. naste var att leva i renhet och i ämnet. Man kan träna tillbaka

– Få förkunnare lärde ut att du

försaka sig själv för andra män- sin lust, och det första steget är

själv har ansvar för din egen kropp

niskor gjorde det inte lätt att äls- att våga prata om den.

och din egen njutning. Budskaka

sig själv. Det verkade allt

Åsa sturEstig

Fråga: Vad minns du av kyrkans sexundervisning?

kvinna, 37 år

(blomma) så vissnar hon och om man, 28 år

16-åring: Nu är jag avslöjad. man, 62 år

Det jag kommer ihåg är vår man sedan går vidare till nästa

Den sexundervisning Vår ungdomsledare sa: Ni

Det finns ingen sexual-

ungdomspastor som ritar upp och nästa så lämnar man efter sig

vi hade måste jag säga killar, ni kanske tänker att

undervisning att min-

ett blädderblock ett antal blom- många ledsna blommor.

var bra.

det inte är speciellt farligt nas, för man pratade inte

mor. Blommorna symboliserar tje- Budskapet kändes flummigt och Dock kände jag mig väl- om man drar i snöret då och om det när jag var ung.

jer.

tydde en förlegad kvinnosyn digt skyldig när ungdoms- då. Men det får inte bli för Däremot skulle man nå-

Hans budskap var att om man där kvinnan ses som något passivt ledaren nämnde ordet ofta, för det kan bli en dålig got sätt ändå förstå att sex

som kille har sex med en tjej och mannen är den aktiva.

”onani”. Då tänkte jag som ovana.

innan äktenskapet var synd.

Foto: scanpix

Kyrkans sexundervisning sätter sr

Tidigare artikel

Dagen den 29 januari 2013.

Mycket har sagts om sexundervisningen i frikyrkan

under 1980- och 1990-talen. Men hur är det i dag?

Dagen har talat med tre personer som alla undervisat

unga om sex och relationer.

Bilden av den tydliga och ibland stränga kyrkan

finns delvis kvar, men fram träder också en bild av

en frikyrka som tystnat.

Unga svältfödda und

FrizonFestivalen 2009.

Klockan är elva kvällen. Festivalområdet

myllrar av tonåringar.

Basen mullrar över Närkeslätten.

Köerna ringlar från

stånden med wok, hamburgare

och tacotallrikar.

Strax mittemot fylkas ännu

fler unga människor kring det

lilla Förtältet. Där hålls i kväll

panelsamtal med titeln Ung, kåt

och kristen. Tältet är fyllt till

bristningsgränsen. Tonåringar

trängs tå vid tältmynningen

för att se in. Lite längre bort

sticker ben ut under tältduken

när andra försöker krypa in från

sidan för att kunna höra.

Som redaktör för den kristna

ungdomstidningen IKON1931

har jag varit med och arrangerat

kvällen. Jag tittar förvånat

de andra arrangörerna. Skymtar

samma fråga i deras ögon. Var

kommer alla från?

självklart vill tonåringar

diskutera sex. Men det här intresset

hade vi inte räknat med.

Snarare hade vi varit skeptiska

förhand. Är inte den här typen

av samtal kring sex och kristen

tro lite uttjatade, hade vi frågat

oss. Orkar kidsen höra mer?

Dagen i morgon:

Hur pratar man om

sex i kyrkan i dag?

RelationeR

Vanliga

dagar

Malin Aronsson,

journalist och

trebarnsmamma.

Anna: Min man Mer kärlek och

tycker jag är hämmad

mindre nöd

– Sexualundervisning är lever i ett äktenskap se-

egentligen inte rätt ord dan 10 år. Hon har tre

”Han är min sång och min glädje, är det en psalm?”,

för det jag fick, säger barn.

står det i sms:et från min kompis. Hennes pappa, som

Anna.

– Men sex har tyvärr

var en skämtsam gammal flygkapten, har just gått bort

– Det handlade en- aldrig blivit okompli-

och nu letar hon sånger till hans begravning. Eftersom

bart om att avstå från cerat. Jag har svårt att

hon själv inte är särkskilt kyrklig har hon utnämnt mig

sex innan man var gift släppa kontrollen, tala

till frälst expert. Fast det enda jag kan tänka är: Han är

om vad jag tycker om

min sång och min glädje? Hoppsan.

Det är en och testa nya saker. Min

Inte visste jag att min kompis pappa hade sin sång

man har en helt annan

och sin glädje i Gud. När han dog tänkte jag snarare

hög tröskel bakgrund och tycker

återigen det där med nöden. Den som är alldeles för

att ta sig över. att jag är hämmad men

lam hos mig och som gör mig så dålig att omvända.

han är förstående och

För den enda gång jag träffade min kompis pappa vitt-

och för mig var det ald- vi har ett fint förhållannade

jag inte ett skvatt. Istället höll jag att skratta

rig svårt. Jag kände mig de ändå.

läppen av mig åt alla hans roliga flyghistorior. Trots att

aldrig frestad eftersom

jag trodde att han inte trodde. Å andra sidan är det är

jag inte såg mig själv Hon önsKar aTT hon

ganska typiskt mig, för jag tar ju inte ens itu med dem

som en sexuell person. hade kunnat låta sex bli

som jag vet tror något helt annat. Oj, så mycket nöd jag

Och som duktig flicka en större del av livet.

egentligen borde känna för människorna i vår förort.

var det aldrig tal om an- – Det är inte allt men

nat än att leva efter alla jag känner mig berövad

Ta bara barnens alla muslimska klasskamrater.

regler.

något som hade kunnat

– Vad heter den där Guden som andra tror , frågar

vara underbart.

vår sjuårige son en dag. Var det Baal?

anna, som tillhörde en – Kanske tar jag och

Jag kväver ett smärre skrattanfall och undrar om

stor frikyrkoförsamling min man tag i det ge-

han möjligtvis menar Allah. Hans två år äldre syster

i Västergötland under mensamt någon gång

har hajat mer av koranen.

sina tonår och fortfa- men det är en hög trös-

– Ingen av de här tjejerna äter falukorv, slänger hon

rande är aktivt kristen, kel att ta sig över.

ur sig en eftermiddag

väg upp till sitt rum till-

Kanske borde sammans med två nya

Martin: Mina tankar

jag rycka upp kompisar, vars föräldrar

har rötterna i Turkiet.

dörren och säga

var från det onda

Men inte ens då tar min

att Jesus är bäst. nöd över. Kanske borde

Martin fick lära sig att I hans fall fick för-

jag rycka upp dörren och

den som tänkte sex kunnelsen snarare mot-

säga att Jesus är bäst och tillåter fläsk, men i stället till-

gav djävulen lillfingret. satt effekt. Han tror att

lagar jag en religiöst obunden middag bestående av

– Att säga till en ton- hans förbindelser blev

kyckling. Lillebror som hade sett fram emot den planeårspojke

att inte tänka lösare än nödvändigt.

rade falukorven tycker det är bedrövligt.

sex är som att säga – Det var så job-

– Varför ska alla turkar vara så allergiska mot gris,

till en katt att den inte bigt att komma hem

klagar han.

ska äta fåglar. Det är till mamma och pappa

Att olikheterna mellan oss och muslimer eller andra

helt omöjligt och ska- och säga att man bodde

som inte tror Jesus skulle vara större än så har min

pade naturligtvis skuld sambo, så i stället valde

son svårt att ta in. Och det har väl egentligen jag ock-

och skam hos mig. man att inte gå in lika

så. Det är just därför jag inte orkar med nöden. För den

helt i relationen.

skapar distans. Sådant tror jag människor känner och

marTin växTe upp i

det vill jag inte för jag tycker ju om de charmiga tjejerna

en frikyrkofamilj i Dag lever han i ett

som käkar middag med oss den här kvällen. Det, där-

1970-1980-talen. Han fast samboförhållande

emot hoppas jag att de känner.

minns hur ett par fick utan att vara aktiv i kyr-

gå fram och be församkan. Han tror inte att

KansKe även min kompis gamla pappa kände det,

Foto: scAnpix

lingen om förlåtelse han någonsin kommer

tänker jag och hoppas att kärlek kan skina igenom en

för att de hade haft sex att känna sig helt fri

skrattig konversation om flygplan. Dessutom verkar

innan de hade gift sig. med sin sexualitet.

det ju som det inte var helt upp till mig, för Jesus gör

Martin har aldrig känt – Å andra sidan lärde

visst som han vill. Älskar och låter sig älskas så att fa-

sig bekväm med under- mig min uppväxt att ha

riséer och frälsta experter som jag tappar hakan. För-

Kvinna, 41 år

visningen om avhåll- vördnad för sex och att

modligen kommer han att gilla när den gamle flyg-

Sexualundervisning var alldeles för ensamhet. det är något heligt. Det

kaptenen begravs i morgon ackompanjerat av en salig

kel tycker jag. Jag minns ungdomskon-

– För mig blir det är positivt. Och hade jag

blandning. Först sjunger solisten ”Han är min sång och

ferensen jag var när jag var tonåring, där onaturligt att inte ha inte haft den bakgrun-

min glädje”. Direkt efter det river hon av den gamla

man drog man upp kroppsgränser för hur vi sex, om man har träffat den kanske jag hade

popdängan ”Sånt är livet”.

fick ta varandra: Ihop (handen mot hal- någon man älskar, och haft sexdebut vid 14. Det

sen), förlovad (handen under bröstet) och båda har samma inställ- hade förmodligen inte

gift (handen låret) …

ning, säger han.

varit bra det heller.

Foto: scAnpix

11

Hanna Möllås.

Gustav

Jannerland.

Max Wetterlund.

Men för ungdomarna festivalen

tycks det allt annat än

uttjatat att samtala om hur man

som kristen förhåller sig till sin

sexualitet. De verkar närmast

svältfödda bra undervisning.

Hanna Möllås, kristen sexolog,

var med samtalet för tre

och ett halvt år sedan. Hon är

van vid välbesökta seminarier.

– Unga vill höra om sex, konstaterar

hon.

– Men kanske ligger det något

i att man inte pratar lika

mycket om de här bitarna i kyrkorna

i dag, fortsätter hon.

Kanske har tidigare decenniers

allt för svartvita pekpinnar

ersatts av något annat. Ett

slags vakuum. En tystnad kring

ett ämne som ingen riktigt vill

ta i längre.

Gustav jannerland, pastor

med fokus konfirmander

och unga i Filadelfiakyrkan

i Stockholm tror delvis att det

kan vara så.

– Jag tror att vi regelbundet

måste prata om det här. Slutar

man att säga det man tror

är självklart så är det snart inte

alls självklart längre. Det räck-

er med ett år eller två. Kyrkan

måste våga vägleda här, annars

går det inte. Tidigare har vi

misslyckats och många har blivit

brända. Men i dag skulle jag

inte säga att det här är bränd

mark, snarare är det orörd

mark för många unga.

en annan soM har erfarenhet

av att stå inför troende ungdomar

och undervisa om sex

är fakiren Max Wetterlund.

Under två år har han som fri-

Gud är inte

pryd. Det är

vi som är pryda.

språkig lekman hållit sexseminarium

den nyss nämnda

Frizonfestivalen. För honom

föranleddes seminarierna av en

period då han gjorde upp med

vad han upplevde som ett tabu

bland kristna vänner när det

gällde sex.

– Det började med en tjejkompis

till mig som sa att hon

måste vara den enda kristna

tjejen i världen som onanerar.

Jag började snacka runt med

folk och skrev om det min

6Sex berör. Det är

cirka tre år sedan

Max Wetterlund

höll sexseminarier

men han får

fortfarande femsex

mejl varje

månad från folk

som vill samtala

vidare.

blogg. Först ville inga säga något,

men snart visade det sig

att det här var någonting som i

princip alla gjorde och i stället

för att bara prata med varandra

hade vi alla gått och tänkt att vi

var ensamma i världen med detta,

berättar han.

tillbaka till frågestunden i

tältet Frizon. Ungdomarna

framför den lilla scenen sms:ar

in frågor om sex och relationer.

Panelen sitter beredd. Men man

kommer snart att bli varse att

frågorna är något annorlunda

än man förväntat sig.

Många av de kristna tonåringarna

som frenetiskt pekfingrar

iväg sms-frågor från sina smartphones

tycks inte ha drillats i

den avhållsamhet som varit allenarådande

bland tidigare generationer

troende ungdomar.

Plötsligt börjar det ramla in frågor

om hur Bibeln ser avancerade

sexleksaker.

Hanna Möllås Minns situationen

och har sedan dess flera

gånger noterat att relationsfrågorna

från kristna ungdomar

ser annorlunda ut i dag jämfört

med för ett tiotal år sedan.


DAGEN onsdag 30 januari 2013

Redigering: Danne Sundell

foto: scAnpix

ervisning om sex

– När jag var ung frågade man

typ: ”Hur vet jag att jag är kär?”.

I dag får jag snarare frågor som

”Vad är multipla orgasmer?”.

Det finns en helt annan teknisk

nivå frågorna även bland

unga kristna.

Hanna är kluven inför utvecklingen.

– Förr upplevde många att det

enda man fokuserade i kyrkan

var vad människor gjorde i

sängkammaren. I dag finns risken

att man faller i det andra diket.

Att sexualiteten inte har något

med vårt kristna liv att göra

över huvud taget.

– Jag tror att många i kyrkan i

dag väljer att inte ta i frågan för

att inte trampa någon tårna,

då menar jag att man är illa ute,

säger hon.

Men den största förändringen

mellan i dag och för tio, tjugo år

sedan är inte kyrkans undervisning

utan situationen i samhället,

tillägger Hanna och hon får

medhåll från Gustav Jannerland.

– Unga i dag är otroligt exponerade

för sex. När jag var tonåring

var det ganska krångligt

att bara komma över en porrtidning.

Man skulle gå in en

bensinmack, fejsa kassörskan

och alla de andra kunderna och

köpa en fysisk tidning. I dag

räcker det att du har tio minuter

själv och en dator eller en mobil,

säger han.

det är i den kontexten kyrkan

ska försöka förmedla en sund

syn sex – en inte helt lätt

match. Gustav Jannerland anser

att äktenskap och sex tydligt hör

ihop, men han menar samtidigt

Det jag efterlyser

är att

vi vågar prata

ärligt om det här.

att det i dag finns många steg

som behöver tas innan man kan

komma dit i undervisningen.

– I vissa familjer har man

verkligen snackat om de här bitarna,

men bland många ungdomar

jag möter är det fullständigt

ny information att det finns en

kristen ingång till sex och sexualitet.

Men jag tror inte att

backa, snarare att bygga en

slags motkultur. En kultur där

man vågar prata om de här bi-

tarna och visa mycket nåd. Om

vår tid är sexfixerad vill jag uppvärdera

kärleksbegreppet.

Max Wetterlund vill uppmuntra

unga att känna efter

själva.

– Jag vill inte komma och säga

att detta och detta ska ni tycka

är dåligt.

Han tycker att det är positivt

om unga troende människor

2010-talet vågar tala mer ärligt

om sex och sexualitet än man

gjorde när han växte upp.

– Det talades egentligen inte

så mycket om sex. Det man gjorde

var att ta fram en spenslig tjej

som fick stå ett bord och så

kom en stor stark kille som skulle

dra ner henne, minns han.

Bilden med bordet skulle förmedla

att det är lätt att dras ner

i dyn om man blir tillsammans

med någon som inte är kristen.

För Max kändes hela grejen förljugen.

– Det jag efterlyser är att vi

vågar prata ärligt om det här.

Det är typ tre år sedan jag hade

mina sexseminarier och jag får

fortfarande fem-sex mejl varje

månad från folk som vill samtala

om detta.

Hur ser då framtidens kristna

undervisning om sex och relationer

ut i 2010-talets Sverige?

Hur hittar man en sund nivå,

där man kan söka ett kristet förhållningssätt

till sex och sexualitet

utan att unga människor blir

brända?

Ärlighet och respekt är två

ord som återkommer när Jannerland,

Möllås och Wetterlund

ska sammanfatta.

För Gustav Jannerland är

idealet att både uppvärdera sex

som en gåva från Gud och samtidigt

avliva myterna om att sex är

det enda som betyder något i ett

förhållande.

– Bibeln devalverar inte sexets

värde, tvärtom. Jag vill guida

genom det här välsignade minfältet.

För mig personligen har

det här blivit lättare sedan jag

själv blivit äldre. De stora misstagen

har nog begåtts när unga

ska leda unga.

Han betonar respekten för

den som lyssnar och känsligheten

för ämnet.

– Unga människor är vana

från skolan att resonera. De förtjänar

en större reflektion än vi i

kyrkan ofta gett dem. Det är väl-

11

Hanna Möllås fem viktiga saker

när man undervisar om sex:

1

lämna inte

ut för mycket.

Undervisningen får

aldrig bli självterapi.

2 Hitta

ditt

sätt. Den som

undervisar måste

ha bearbetat sin

egen sexualitet och

hittat ett eget sätt

att uttrycka sig .

3 läs

. Bred

kunskap är

viktigt, det här ämnet

berör både teologi,

biologi, självbild

och gudsbild.

4

själavårda.

Allt behöver

inte tas upp i predikstolen.

5 Backa

upp.

Många ungdomsledare

i kyrkorna

står ganska

ensamma i det

här, de behöver

uppbackning.

Det finns även flera

bra utbildningar för

den som vill lära sig

mer om hur man talar

med ungdomar

om detta.

överFullt. Många ville höra panelsamtalet

”Ung, kåt och kristen” Frizon.

digt viktigt hur vi pratar om de

här ämnena. Sex är alltid oerhört

intimt och det kan aldrig bli

samma sak som att prata om väder,

vind och lägenhetspriser i

Stockholm.

i Hanna Möllås idealvärld

skulle man i församlingarna ha

en mer avslappnad grundinställning

till livet i stort.

– Sex är en del av guds skapelse,

men bara en av många delar.

I hela församlingar skulle man

behöva jobba med relationsfrågor

ett annorlunda sätt. Redan

från söndagsskolan och genom

hela livet. Då tror jag att

det skulle vara lättare även för

ungdomar att få den här mer avslappnade

inställningen.

Max Wetterlund är inne

samma linje.

– Gud är inte pryd. Det är vi

som är pryda. Våga lyft frågan

med andra! Det är skitsvårt att

hitta ett förhållningssätt ensam,

men min erfarenhet är att

när man väl vågar lyfta frågan

blir folk väldigt tacksamma.

Daniel WiStranD

daniel.wistrand@dagen.se

08-619 24 86

foto: eMAnUel kARlsten


12 DAGEN onsdag 30 januari 2013

insikt

Redaktörer: Inger Alestig 08-619 24 51, Urban Thoms 08-619 24 91 insikt@dagen.se

Pastorssonen sjunger

Alexander Ringbäck har lämnat kyrkan

– och nu har han släppt sin första skiva

GöteborG. Han är pastorssonen

som lämnat såväl kyrka och tro och

sjunger ”hotfull gospel” debutskivan.

Men Alexander Ringbäck vill

inte kännas vid att han är ute något

omvänt korståg.

– Jag tror bara inte att kyrkan är

för alla. Den är i alla fall inte för mig.

På en innergård i gränslandet

mellan Göteborgsstatsdelarna

Haga och Majorna står Alexander

Ringbäck och håller i en

tygkasse. Han är blyg inför kameran,

tycker att det är det är

obekvämt att stå i någon slags

rampljus om det inte innefattar

scen, gitarr och framförandet av

egna sånger.

– Det här är inte min grej, alls.

Färdig nu?

Hellre än att posera pekar han

upp mot några av innergårdens

fönster. Där innanför spelades

debutalbumet ”Dömt att misslyckas”

in, i en smått legendarisk

studio där storheter som

Håkan Hellström och Joakim

Thåström spelat in med samma

producent: Henryk Lipp.

– Vi spelade i princip in hela

albumet en väg, live i studion.

Enstaka lägg, men inte

mycket. En skiva om mina olika

resor, kan man säga.

Inte om ResAn till Paris, den

som ledde honom till ”stadens

minsta teater, typ tjugo kvadratmeter

stor” där han framförde

sina svenska låtar. Om den har

Alexander Ringbäck inte skrivit,

även om den var för rolig för

att inte genomföra när han fick

erbjudandet trots att han gick

back ekonomisk kuppen. Nej,

det är andra resor ”Dömt att

misslyckas” kretsar kring: Den

Jag har inte

svårt att tro

det övernaturliga,

men

förklaringarna

– den organiserade

religionen

– har jag väldigt

svårt för.

Alexander Ringbäck

”Dömt att

misslyckas” cdomslag

(2012)

Foto: Pressbild

Foto: Marc FeMenia

som innebär att växa från barn

till vuxen, den som innefattar

att upptäcka orättvisor och bli

socialt engagerad.

– Att vAknA upp och se hur

bra man har det bekostnad

av andra är plågsamt men viktigt.

Rättvisefrågor är nog det

som engagerar mig allra mest

nuförtiden. Frikyrkan brukar

sägas vara en bubbla och visst,

det kan den vara. Men hela detta

land, detta samhälle, är en

bubbla där så mycket bara fortgår

och människor blir lidande.

Det var

överhuvudtaget

en jättebra

uppväxt

många sätt,

inte minst musikaliskt.

Den DäR föRstA bubblAn,

kyrkan, är också en av de där

resorna som debutskivan och

dess texter handlar om. Och

främst är det en färd bort ifrån

något som tidigare var självklart.

Den kyrkliga miljön var

Alexander Ringbäcks borg när

han växte upp. Det blir lätt så

när pappa Urban är välkänd

pastor inom pingströrelsen, sedan

tjugo år verksam i Smyrnakyrkan

Göteborg, och mamma

Carina bildar erkänd sångarduo

tillsammans med sin man.

– Jag spelade ganska mycket

med dem under tonåren, kompade

bas. Det var över huvud

taget en jättebra uppväxt

många sätt, inte minst musikaliskt.

Det gav enorma erfarenheter,

en bra skolning att få

spela mycket i olika genres och

sammanhang, ofta gehör.

Kyrkan var ett andra hem under

uppväxten, eller ett första

... Ett hem var det i alla fall.

men numeRA, seDAn slutet av

gymnasiet, är det bortaplan.

Alexander Ringbäck har gått

vidare, berättar han när vi förflyttat

oss till ett kafé i statsdelen

Haga ungefär lika stort som

den där teatern i Paris.

– Jag började slå i Bibeln mer

själv utan att hitta de där enkla

svaren som jag hört tidigare,

och dessutom var det inte allt

i ungdomsverksamhet som var

helt sunt. Tonåren är en känslig

tid, det är mycket som händer

och utvecklas då, och kyrkan

har enligt min erfarenhet haft

svårt att hantera den gruppen

ett bra sätt även om jag hört

sånt som tyder att det blivit

bättre.

I den diktsamling som medföljer

i cd-skivans konvolut

skriver Alexander Ringbäck att

han tidigt kände sig att han

skulle bli en sådan som skulle

växa bort och tappa tron. Däri

minns han även närvaron av

skam i kyrkan.

– Den där avfällingskänslan

Att leva enbart att vara

musiker är snudd omöjligt i

dag. Gitarristen Pelle ossler, som bland annat spelar med thåström,

jobbar som möbelsnickare för att få livet att gå ihop ekonomiskt.

Ur intervju i svenska dagbladet.

som barn är svår att förklara,

troligen berodde det rädsla

för att det skulle ske eftersom

jag hörde om vilken olycka det

ansågs vara när någon tappade

tron. Och tonåren var väldigt

skamsna år där mycket kretsade

kring att man skulle känna

skuld så att man kunde bli berörd

och förlåten. Skam är inget

bra sätt att bygga upp en tro

, i alla fall inte den tryckta

skam av privatmoralkaraktär

som det tenderade att vara

i stället för den som man kanske

borde känna mer: Vi har anledning

att skämmas för hur vi

byggt vår välfärd bekostnad

av andra.

Alexander Ringbäck konstaterar

även det här området

att kyrkan tycks ha blivit bättre


DAGEN onsdag 30 januari 2013

Redigering: Martin EInald

från basketplanen till jazzscenen olsson falk håller radioandakter

■ Amerikanske artisten Ben Tankard

har lyckats ta sin musik långt utanför

kyrkan. En gång var han professionell

basketspelare, men nu är musiken

hans stora passion. Tankard har kall-

hotfull gospel

och nämner flyktingengagemang

och annan solidaritetsverksamhet

som positiv. Svartvit negativ

till kyrkligt arbete är han inte,

men det är inget för honom, slår

han fast med så stor säkerhet

han kan.

– jag tror inte att resan bort

även kommer att innebära ett

återvändande. Jag har inte svårt

att tro det övernaturliga, men

förklaringarna – den organiserade

religionen – har jag väldigt

svårt för.

Men trots alla slutsatser om

att gudstron är ett avslutat kapitel

och beskrivningar av jobbiga

erfarenheter från kyrkan så motsätter

han sig tydligt att det är

ett avståndstagande från sin bakgrund

och uppväxt.

lats ”den kristna jazzens gudfader”

och hans tillbakalutade smoothjazz

hörs lite varstans i radio och tv. Nu har

Ben Tankard precis släppt sitt nya album

”Full tank”.

– Så ser jag det inte, jag vill

inte distansera mig från det så

att jag föraktar det, jag har ingen

ambition att ta den lätta vägen

och börja sparka det jag kommer

ifrån. Jag är många sätt

glad över att inte haft en uppväxt

som alla andra. Skivan och

de sånger som handlar om kyrka

och tro ser jag inte som en uppgörelse,

det är en beskrivning av

verkligheten bara, av hur det varit

och är.

Och helt kommer du ju aldrig

ifrån kyrkan och tron, ditt efternamn

är för många intimt förknippat

med det både utifrån historien

och föräldrarnas fortsatta arbete.

Hur känns det?

– Det känns okej även om det

kan vara jobbigt ibland. Från

min synvinkel har vi många

Foto: CaRl-HenRiC JaKtlund

sätt blivit starkare som familj.

Toleransnivån måste liksom stiga

när det uppdagas att man är

olika och ett sätt växer isär.

Det är det fina med en familj,

man älskar oavsett.

Accepterar du deras arbete eller

är du rent av stolt?

– Jag tror det är både och, precis

som det nog är för dem gentemot

mig. Vissa saker är man

stolt över, annat accepterar man.

Att vara olika är både en rikedom

och en svårighet, säger

Alexander Ringbäck.

CArl-HEnrIC JAktlund

carl-henric.jaktlund@dagen.se

08-619 24 94

engageraD.

Alexander Ringbäck

brinner för

rättvisefrågor,

vilket också

märks i hans

sånger. Han

har nu lämnat

kyrkan som

han växte upp

i – ”kyrkan är inte

för mig” – och

tycker att kyrkan

borde reflektera

mer över hur vi

byggt upp vår

välfärd bekostnad

av andra

än att skuldbelägga

människor

i frågor som rör

privatmoral.

■ Den här veckan är det författaren och pastorn Vibeke

Olsson Falk som har hand om morgonandakterna

i Sveriges Radios P1. ”Tidsbegreppet” är temat

för hennes reflektioner, temat är ”Tiden som vän och

fiende”. Morgonandakten sänds dagligen 05.45 i P1.

Krönika

Maria Küchen,

författare

Muslimerna är

inga fiender

”Zlatan, Zlatan” viskas det överallt i Paris just nu –

kaféerna, métron, tv. Som turist i staden är det bara

att säga att du kommer från samma land som den dyrkade

Ibrahimovic, stjärna i fotbollslaget Paris Saint-Germain,

så öppnas dörrar och hjärtan.

Rätt jobbigt är det däremot att röra sig i kvarteren

kring Eiffeltornet och andra sevärdheter, bland grupper

av tungt beväpnad militär. Frankrike har just skickat

trupper till Mali för att kväsa det islamistiska upproret

och väntar nu spänt terroristers vedergällning. ”Våra

fiender islamisterna” står det tidningarnas löpsedlar.

Det är krig riktigt.

I Skandinavien har islamister uttalat sig positivt om

terrordådet nyligen i Algeriet

Finns det

lägen när

jag själv använder

min tro

för att förringa

andra?

13

och stött patrull hos vanliga

hyggliga muslimer. ”Vill ni döda

någon så får ni döda mig först”,

skrev en ung norsk muslimsk

kille till sina blodtörstiga trosfränder

i en tidning förra veckan.

Och i Mali, sedan länge ett fredligt

muslimskt land, är vanliga

muslimska troende livrädda för

de våldsamma islamister som ta-

git kontroll över landets norra delar.

De islamistiska upprorsmakarna i Västafrika blir inte

någons fiende grund av sin religion, utan för att religionen

missförståtts och används som förevändning för

våld. I islam, precis som i kristendomen, är det ett centralt

bud att älska sin nästa. Det är dags att noga börja

skilja militant fundamentalistisk islamism och muslimer

i allmänhet, som inte är blodtörstigare än du eller jag

men precis lika innerliga i sin gudstro.

Det finns kort sagt inga fiender där ute. Och de som irrat

vilse och börjat använda tron som maktmedel finns

inte bara bland islamister. De finns i alla religioner. Situationen

i Mali kan fungera som en tankeställare även för

kristna. Finns det lägen när jag själv använder min tro för

att förringa andra?

Ingen är god utom Gud, sa Jesus. Fröet till att göra fel

finns med andra ord i mig också. Jag vill försöka komma

ihåg det innan jag dömer någon. Samtidigt går hjärtat och

tankarna ut till alla dem i Algeriet och Mali som just nu

tvingas lämna sina hem och allt de håller kärt. De behöver

stöd, oavsett vad de har för religion eller inte.

”Början till guDomlig visDom är nåd och mildhet”

sade redan Isak Syriern, i en text med den talande titeln

”om det skadliga med dåraktig iver som förklär sig till att

vara gudomlig”. Isak Syriern var en gränsöverskridare

som verkade i blodiga tider. Hans exempel behövs i dag,

i en tid när mänskligheten ännu inte tycks ha fått bukt

med någonting alls av det som hemsökte hans sammanhang.

Kanske beror det just att vi är människor och

därmed hänvisade till kamp mot våra mörkaste sidor.


14 DAGEN onsdag 30 januari 2013

åsikt

Redaktör: Hasse Boström 08-619 24 41, debatt@dagen.se

Dagen före Den internationella

minnesdagen (27 januari) av offren

i nazisternas för intelseläger

riktade en rad kända personer ett

upprop om enhet. Appellen vände

sig till de intellektuella i Europa.

Tonen var allvarlig. Europa

måste enas politiskt, annars väntar

katastrof och barbari. Europa

försvinner som idé, som värdegrundat

samfund, ur historien.

Undertecknare var bland andra

Umberto Eco, Salman Rushdie,

Bernhard-Henry Lévy, György

Konrád, Antonio Lobo

Antunes och sju andra kända

kulturpersonligheter.

Uppropet analyserar Europas

värdegrund som vilar ”tre

kullar”, Aten, Rom och Jerusalem.

Dessa värden som gång

gång återfött Europa efter

misstag, senast Balkan under

1990-talet börjar tappa sin sälta.

Folk börjar bli blasé. De krafter

som tidigare skadat vår kulturkrets

börjar då vädra morgonluft.

Ett exempel är Ungern där

antisemitismen ökar kraftfullt,

jämsides med tendenser till

minskad pressfrihet.

Reinfeldt tror inte att det går

omkring en massa människor

och betraktar sig som ’missnöjda

moderater’.

hasse boström, från dagen.se/bloggar

väDrar morgonlUft. De krafter som tidigare skadat vår kulturkrets börjar vädra morgonluft. Ett exempel är Ungern där antisemitismen

ökar kraftfullt, jäm sides med tendenser till minskad pressfrihet, skriver Bo Lantz. Bilden: Förintelsens minnesdag Raoul Wallenbergs

torg i Stockholm. Foto: LEiF R jAnSSon, SCAnPiX

Förintelsens minnesdag

och Europaunionen

Dagens fråga (25 jan)

Utan

ökad

integration,

politisk enhet,

står inte

Europa

rycken för

nationalistiskaströmningar.

Är du orolig för klimathotet?

Ja, lite 33 %

Ja, jätteorolig 20 %

nej inte ett dugg 43 %

vet inte

◆ Antal svarande: 400

4 %

Umberto Eco

Salman Rushdie

Nej, jag är inte ett

dugg rädd eftersom

jag tror en naturlig förklaring

till klimatförändringarna.

Utan ökad integration, politisk

enhet, står inte Europa

rycken för de nationalistiska

strömningar och den intolerans

som nu gör sig hörda.

Appellen om politisk enhet i

Europa leder till författarnas

slutsats: Europas folk måste

integreras mer och det betyder

att organisationen blir mer

federal.

För att kunna lösa de ekonomiska

problemen men också

för att förstärka vår kulturs

fundament.

UnDer förra året kom en

bok av Daniel Cohn-Bendit

som är ledarprofil i Die Gruenen

i EU-parlamentet. (Fuer

Europa/Ein Manifest, Förlag

Hansen). Han motiverar ökad

federalism i Europa, dels för

att rädda den gemensamma

valutan och för att skapa litliga

och justa banksystem, och

dels behovet av att förstärka

toleransen mellan människor

och att rå rasismen.

Han analyserar sönder ett

av nationalisternas starkaste

Plommon

Du Plommon, läs vad AlmaM

skriver: ’För människorna i

varmare länder är det redan verklighet

och speciellt kring vändkretsarna.’

kort. De talar om värdet av den

trygga nationella identiteten

och ställer den i motsats till

den oroliga globaliseringen.

Cohn-Bendit menar att denna

identitet är en myt. Vi är inte

alls så lika varandra. Vitt skilda

idéer om sin identitet kan leva

sida vid sida i ett land.

för att vår kulturkrets ska

kunna spela med krävs att

Europas fundamentala värderingar

uppdateras, aktualiseras

och kreativt tillämpas i en ny

världssituation.

Europas senaste tusen år är

en bedrövlig historia med krig

och örlog. Cohn-Bendit slutar:

Europaunionen är det bästa

som har hänt Europa.

Apellen och Manifestet som

här kort redovisats pekar en

ny inriktning samtalen om

EU. Frågor om Europas unika

kulturella värdegrund framstår

nu som en ödesfråga vid

sidan av ekonomismen som

varit förhärskande i debatten.

dessa mina minsta bröder

Bo Lantz

Mest läst Dagen.se

Redigering: Lise-Lotte Lindgren

1) Var mission i Latinamerika fel?

2) Kyrkans sexualundervisning sätter sr

3) Elisabeth Sandlund: Församling gott och ont

4) Anna: Min man tycker att jag är hämmad

5) Stipendier till evangelister

Jag är en kristen

utan församling

Vill du debattera?

◆ Debattartiklar och insändare skickas till:

debatt@dagen.se | Dagen debatt, 105 36 Stockholm

Glöm inte att uppge namn, adress och telefon.

◆ Redaktionen förbehåller sig rätten att korta texten.

29 jAn

Jag skUlle vilJa kommentera en mening som

Elisabeth Sandlund skrev i det som gäller församling

gott och ont (Ledarkrönika 29 jan).

Hon skrev att det är omöjligt eller åtminstone

oerhört svårt i längden

att förbli kristen utan att

tillhöra en församling.

Det vill jag helt gå emot

för jag är ett levande bevis

att det går visst

väldigt bra.

Jag har inte varit med i

någon församling tolv

år och min tro har verkligen

förändrats till en

djup gudstro. Jag mådde

oerhört dåligt av att vara

med i min församlingen,

och jag gick ur av många

orsaker som jag inte tänker

ta upp här.

Men jag vill verkligen understryka att det

går alldeles utmärkt att leva som aktiv kristen

i sin vardag och helgdag utan att vara aktiv i

en församling. Jag har aldrig vittnat och pratat

om Gud så mycket som jag gör i dag och jag

känner mig verkligen använd av Gud.

Så snälla skriv inte något sådant någon mer

gång för man känner sig väldigt trampad

när kristna människor som är aktiva i församlingar

ger den signalen att församlingen är det

enda rätta. Vilket är helt fel för många, Gud är

det viktigaste och det lärde han verkligen mig

för jag hade satt min tro så mycket församlingen

vilket inte alls var rätt för mig.

Att hävda att man inte kan överleva som

kristen grund av att man inte tillhör en församling

–det är verkligen att förminska Gud,

tycker jag! ÅSa MorheD

Parsmos penna

Tidigare

artikel

dagen den

29 januari.

AV: AnDERS PARSMo


DAGEN onsdag 30 januari 2013

familj

Redaktör: Kerstin Doyle 08-619 24 40 familj@dagen.se

Hände 30 jan

1658 Efter några dagars överläggning

beslutar den svenska

krigsledningen Jylland att den

svenska armén ska tåga över isen

det tillfrusna sundet Lilla Bält

mellan Jylland och Fyn. En vecka

senare genomförs det än mer vågade

tåget över Stora Bält.

1921 Den första ishockeymatchen

i Sverige spelas Stockholms

stadion, där det svenska laget IFK

Uppsala besegrar det tyska Berliner

SC med 4–1 inför 2 022 åskådare.

1954 Den första radioapparaten i

Sverige med transistorer, som är

mycket mindre och behändigare

än de dittillsvarande radiorören,

demonstreras.

1969 Den

brittiska

popgruppen

The Beatles

genomför sitt

sista offentligaframträdande

taket

till The

Apple Corps

Building adressen Savile Row

3 i London. KäLLa: wiKipeDia.oRG

Dagens namn

■ Gunilla är en

latiniserad form

av Gunhild eller

Gunhilda som

är sammansatt

av orden

gunnr och hild

som båda betyder

strid.

Onsdag

30

januari

Gunilla

Gunhild

■ GunhilD är ett fornnordiskt namn

som är sammansatt av orden gunnr

och hild som båda betyder strid.

Dagen för 65 år sedan:

Lidmans handlingssätt

förräderi mot hela rörelsen

■ För att få full klarhet rörande

alla detaljer i de av författaren

Sven Lidman mot Pastor Lewi

Pethrus riktade anklagelserna har

Dagen vänt sig till två av Filadelfiaförsamlingens

i Stockholm

ledande män, kontorschefen och

församlingens juridiske ombudsman,

Per Jacobson och församlingens

v. föreståndare pastor Allan

Törnberg, med en begäran om

ett uttalande.

Födelsedagar

■ 30 år

Christofer Öhrvall

ungdomspastor

Sollentuna, 3/2

Födda 30 jan

1882 Franklin D

Roosevelt (bilden),

USA:s president

från 1933

(död 1945).

1913 Sten-Åke Cederhök,skådespelare

(död 1990).

1923 Tosse Bark, svensk kompositör,

musiker, sångare och skådespelare

(död 1995).

1927 Olof Palme, socialdemokratisk

politiker, statsminister 1969–

1976 och från 1982 samt Socialdemokraternas

partiledare från

1969 (död 1986).

1937 Vanessa Redgrave

(bilden), brittisk

skådespelare.

1951 Phil Collins,

brittisk musiker.

I korthet

KäLLa: wiKipeDia.oRG

Dagens bibelord

■ Hör min rättvisa sak, Herre,

ge akt mitt rop! Lyssna

till min bön, jag talar utan

svek!

Psaltaren 17:1

Döda

Vår kära mor och mormor

Elsa Lind

* 5 mars 1919

= 21 januari 2013

Gudrun och Gunnar

Eva-Britt

Barnbarnen

––––

Fader, jag vill att där jag är,

där skall också de som du har gett

mig vara med mig,

så att de får se min härlighet.

Välkomna till begravningsgudstjänst

i Pingstkyrkan Örnsköldsvik

söndagen den 10 februari kl 14.00.

Efter akten skiljs vi åt.

Den som så önskar kan hedra vår

mors minne genom ett bidrag till

Pingstkyrkans Minnesfond för

yttre mission, pg 27 17 05-6.

FramståenDe insatser. Vibeke Olsson Falk, som har blivit tilldelad medaljen

Litteris et Artibus, debuterade som författare redan som sjuttonåring.

”För framstående konstnärliga

insatser som författare” får Vibeke

Olsson Falk medaljen Litteris

et Artibus. Medaljen delas ut

slottet den 7 februari.

Vibeke Olsson Falk håller morgonandakter

i Sveriges Radio den

här veckan, och Dagen hade en

kort intervju med henne den 23

januari med anledning av detta.

Hon berättade då att hennes,

lite beroende hur man räknar

men troligen 25:e roman är

gång här i vår. Hon gjorde debut

som författare redan som sjuttonåring

med ”Ulrike och kri-

Foto: ULLa Montan

Vibeke Olsson Falk

får kungamedalj

get”. Den boken handlade om en

tolvåring som blivit övertygad

nazist genom propaganda, och

romanen gjorde att Vibeke slog

igenom med dunder och brak.

Hon har sedan under sitt författarskap

ofta återkommit till

två historiska miljöer: Andra

världskriget och Romarriket.

Hon gör noggranna studier inför

sina böcker och historieskildringarna

är ofta väldigt exakta.

Den medalj hon nu får delas

ut för framstående konstnärliga

insatser inom främst litteratur,

musik och scenisk framställning.

Kerstin DOyLe

Kommentar: Det gäller att vara så uppriktig man någonsin

kan när man ropar till Gud. Han avslöjar alla försök att framställa

oss i bättre dager än vi är. Men han förstår oss också

när desperation och brist överblick grumlar våra tankar

och motiv.

Vår käre Far

Svärfar, Morfar,

Farfar och Gammelmorfar

Lennart Steen

* 13 september 1926

har lämnat oss i sorg och saknad

Höganäs

den 22 januari 2013

MONICA och GÖRAN

Samuel och Ida

Ester

Simon, Sebastian, Sakarias

MIMMI och ANDERZ

Wictor, Johanna

MICAEL och HELEN

Emil, Carl

MATIAS och JESSICA

Fabian

Syskon

Vänner och

Pingstförsamlingar

i Sverige och Europa

Då må förblekna sommarns glans

och vissna allt fåfängligt;

min vän är min

och jag är hans,

vårt band är oförgängligt.

I paradis han huld och vis,

mig sist skall omplantera,

där intet vissnnar mera

Sv. Ps. 201:5

Begravningen äger rum i Vikens

kyrka fredagen den 8 februari

kl. 10.30. Begravningsakten avslutas

i kyrkan.Tänk gärna Erikshjälpen

pg 90 09 28-3.

Ett varmt tack till personalen

avd. Vintern, Sälgens vårdboende

för kärleksfull omvårdnad.

Fyller du

år snart?

15

Redigering: Lise-Lotte Lindgren

Vår kära

Gunborg Sånglöf

* 4 april 1927

har i dag stilla insomnat

Uppsala 18 januari 2013

KATARINA och PETER

Jonatan, Simon

Siv

Ingemar

Dan och Lise-Lotte

Heléne och Torsten

Michael och Helene

Jörgen och Linda

med familjer

Släkt och vänner

Pingstförsamlingen i Uppsala

Det enda jag vet är att nåden räcker

Att Kristi blod min synd

min skuld nu täcker

Det enda jag har att lita till en gång

Det är Guds nåd,

Guds gränslösa nåd.

Begravningsgudstjänsten äger rum i

Pingstkyrkan, Uppsala,

fredag 15 februari kl 11.00.

Därefter inbjudes till minnesstund i

församlingsvåningen. Osa till

Uppsala Begravningsbyrå

www.levins-serenander.se

018-501150 senast 11/2.

Tänk gärna Stödföreningen

Sri Lankafaddrar, pg 1915413-7.

www.srilankafaddrar.se

Märk gåvan: Till minne av

Gunborg Sånglöf

Fyller du jämnt snart och vill vara med i Dagens födelsedagslista? Sänd in talongen

senast en vecka före födelsedagen, gärna med aktuellt foto! Födelsedagsbilder

publiceras gratis. Mer info tel 08-619 24 69 eller mejl familj@dagen.se

Född

Efternamn

Förnamn

Yrke

Adress

Postnr

Postadress

Tel dagtid

Skicka till DAGen ”Familj” 105 36 Stockholm eller mejla till familj@dagen.se


16 DAGEN onsdag 30 januari 2013

annonser jobbguiden

Dagen.se/jobbguiden

* SVARSGARANTI: Köp 3 annonser med 50% 2:a och 3:e införandet. om ni inte fått de ansökningar ni önskar har ni möjlighet att få veckovisa

införanden med 100% rabatt. (max 3 mån el. till sista svarsdatum). I paketet ingår webbpublicering via dagen.se och lokus till 75% rabatt.

Platsannonsera MeD svarsgaranti!*

Kontakta EMMA FoNSECA

ELoFSoN 08–619 24 50 eller

emma.elofson@dagen.se

Kontakta kundcenter Vill du synas 08-619 här? 24 60

eller mejla annons@dagen.se

Kontakta kundcenter 08-619 24 60 eller mejla annons@dagen.se

I TRANÅS SÖKER HELTIDSANSTÄLLD

UNGDOMSLEDARE

www.lofstadkyrkan.se

pecka@lofstadkyrkan.se • 0140-132 00

Sundsgården skola och behandlingshem söker

3 socionomer/specialpedagoger

Du ska arbeta med våra elever (pojkar 10–15 år) i det dagliga

behandlingsarbetet.

Vi ser att du:

Har erfarenhet och kunskap om ungdomar som har

neuropsykiatriska funktionshinder

Är idrotts och fritidsintresserad och har en kristen livssyn

Schemalagd arbetstid 100%

Ansökningar tas emot löpande dock senast 28 februari 2013

till sundsgarden@fralsningsarmen.se.

Mer information www.fralsningsarmen.se/sundsgarden

Vi behöver dig!

Familjeassistent sökes omgående

Entreprenörsfamilj västkusten söker familjeassistent,

75–100 procent för följande sysslor:

Arbetet gäller cirka 10 timmar per vecka rullande schema.

Övrig arbetstid blir kvällar, helger och långresor – ojämnt utspritt

över året. Totalt gäller tjänsten minst 75 procent, med anställning

i familjens bolag, med möjlighet till utökning inom nära framtid.

En nära relation till familjen blir att räkna med eftersom arbetet

utförs mestadels i hemmet eller resande fot med arbetsgivaren.

Vid resor står givetvis värdfamiljen för alla kostnader.

Arbetsuppgifter blir företrädesvis:

• Ärenden/inköp

• Barnpassning

• Städ & strykning

• Enklare matlagning

• Enklare trädgårdsarbete

Krav: Körkort. Egen bil. Rökfri

Vi ser helst att du är:

• Självständig, noggrann & flexibel

• Kvinna 18-25 år

• Intresserad av bl a barn, träning & hälsosamt leverne

• Personligt kristen

Mycket bra villkor till rätt person. Vi behöver dig!

Svar senast 28 februari 2013 till: familjeassistent@gmail.com

Vi söker erfaren BYGGKONSTRUKTÖR

till Uppsalakontoret

Våra utvecklingsprojekt har gett oss många nya uppdrag. Därför behöver vi

nu utöka vårt team med ytterligare en byggkonstruktör med minst fem års

erfarenhet och med potential att sikt ta över ledarskapet företaget.

Du kan läsa mer om tjänsten www.byggkonsulten.se

Tel 018-363 364

Vi söker

pastor

Läs mer vår hemsida:

www.korskyrkanasarp.se

Vi i Åre,

norra Europas

största skidort,

söker någon

som vill

leda, planera

och forma

Åredalens

församling

Donsö Missionsförsamling söker Ungdomsledare

Har du passion för Jesus och att

människor skall fi nna honom?

Välkommen in i vårt arbetslag som

också består av 2 pastorer och en

musikledare. Församlingen består av

ca 500 medlemmar och har ett stort

arbete bland barn och ungdomar.

Donsö är en ö i Göteborgs södra

skärgård ca 17 minuter med färja

från fastlandet.

Vi söker en kommunikativ och socialt kompetent person

med erfarenheter från liknande arbete och som

vill tänka nytt. Du kan inventera, uppmuntra och förädla

de kompetenser och förmågor som finns hos

oss. Du leder vårt samarbete med andra kristna församlingar

och samhället i övrigt. Du får gärna älska

friluftsliv, men det är självklart inget krav.

Ansökan

skickas till:

Läs mer www.donsomissionskyrka.org

Vid frågor kontakta:

Föreståndare: Andreas Karlsson 070-3617420

Ordförande: Jörgen Gustafsson 0707-542377

Åredalens Pingstförsamling, Byvägen 85A,

830 10 Undersåker, eller olof@livsrum.biz

För mera info om tjänsten 070-234 86 25

Vi är en dynamisk och växande församling med 350

medlemmar och 120 barn & ungdomar.

Vi är en del av Evangeliska Frikyrkan och har i vår

vision och kultur influerats starkt av både Willow

Creek och New Wine.

Vi söker Dig som vill leda vårt växande

barn och ungdomsarbete i Malmö!

Pastor

Nu vill vi ta nästa steg i vårt arbete bland barn, unga och familjer och

vi söker dig som kan bli vår nya pastor med huvudansvar för barn &

ungdom. Du får möjligheten att bli en viktig del av vårt team med 10

anställda och många frivilliga ledare.

Profil

Vi ser helst att du har några års erfarenhet från att leda barnoch

ungdomsverksamhet.

Du bör kunna leda brett, både ideella och anställda resurser samt

genom förkunnelse och kommunikation ge vision och inriktning till

arbetet och församlingen. Vi ser gärna att du har en relationell och

teambyggande ledarstil.

Du bör helst vara utbildad pastor med god teologisk kunskap

och reflektion, inte minst gällande arbete med barn & ungdom.

tjänsten

Tjänsten utformas som en tillsvidaretjänst med tjänstgöringsgrad

100%. Där ca 50% läggs det övergripande ledarskapet

och resten i verksamheten. Lön efter överenskommelse.

Startdatum är den 1 augusti, eller efter överenskommelse.

för mer information kontakta:

Daniel Norburg, föreståndare daniel.norburg@immanuel.nu

eller 0706-938038. Vi önskar få in ansökan senast 28 februari.


DAGEN onsdag 30 januari 2013

Till sommarsäsongen söker vi:

• Kockar • Caféchef

• Café/köksbiträden • Receptionist

Sista ansökningsdag 4 mars

För mer information: www.hjalmargarden.se

Håkan Stålbert 0151-73 09 80

Hjälmargården, Läppe, 643 95 Vingåker

Pingstkyrkan Elim i Trelleborg söker nu

Ungdomsledare

med anställning 50%

Vi är en Församling ca 100 medlemmar och med ett barn-

och ungdomsarbete som samlar ca 30-50 barn varje vecka,

och till största delen med barn utan annan kyrklig anknytning.

Arbetet är idag inne i en expansiv fas och vi söker dig som

har ett hjärta för barn och ungdomar och vill vara med och

utveckla detta arbete tillsammans med oss.

För mer information kontakta pastor och föreståndare

Joakim Freiman, 076-127 70 91 eller freimans6@msn.com

Ansökan skickas till

Pingstkyrkan Elim

Engelbrektsgatan 68, 231 34 Trelleborg.

Tidningen Dagen söker

Publisher/Chefredaktör

Dagens nuvarande publisher går vidare till nya arbetsuppgifter inom Mentor

Medier-koncernen, och vi söker därför en ny publisher eller chefredaktör

som kan fortsätta att utveckla Dagen till en stark tidning, såväl papper

som digitalt.

Dagen är ett starkt varumärke, med tydlig kristen profil. Kännedom och

kunskap om svensk kristenhet är därför en förutsättning. Vi söker en tydlig

och motiverande ledare med förståelse för helheten i ett medieföretag.

Publishern/chefredaktören måste ha kompetens och vilja att utveckla Dagen

utifrån de förändringar som nu sker i mediebranschen. Hon, eller han,

är en relationsbyggare som önskar att bygga ett starkt team.

Publisher/chefredaktör leder tidningens ledningsgrupp och rapporterar

till styrelsen för Tidnings AB Nya Dagen.

Ansvarsområden:

• Ansvar för tidningens redaktionella profil, innehåll och ideologisk

inriktning i samråd med redaktionsledningen.

• Resultat- och budgetansvar för tidningen.

• Personalansvar.

För mer information:

Kontakta styrelsens ordförande Ole-Jacob Mosvold tlf. +47 22 310 375

eller mobilen + 47 913 40 997.

Personalens representant i styrelsen Urban Thoms tlf. 08-619 24 91.

Ansökan och CV skickas till: ole.jacob.mosvold@vl.no

Dagen är en politiskt oberoende dagstidning kristen grund. Visionen är ett samhälle

som är genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar. Dagen ges ut av Tidnings AB Nya

Dagen, som ägs av det nordiska medieföretaget Mentor Medier, med huvudkontor i Oslo.

Dagen bevakar det som händer inom svensk kristenhet och följer samhällsfrågor utifrån

ett kristet perspektiv. Dagen omsätter ca 60 Mkr och har ca 50 anställda.

www.dagen.se

Step out to

a new world

StepOut är ett praktikantprogram som

hjälper unga att komma ut i världen och

upptäcka vad mission handlar om.

Sök du också! Sista ansökningsdatum är

1 mars. Läs mer www.stepout.nu

17

annonser

Svenska Alliansmissionen är en av de äldsta frikyrkoorganisationerna i

landet. Vi har 13 600 medlemmar i 174 församlingar. Vi arbetar också i ett

15-tal andra länder. Vi söker nu en

Vikarierande kommunikatör

Vi söker en vikarierande kommunikatör. Sista ansökningsdag 2013-02-04.

Läs mer www.alliansmissionen.se > lediga tjänster

Vi söker 1 ansvarig samt

2–4 medarbetare till

vår manuella färskvaruavdelning

Viktiga egenskaper hos våra medarbetare:

Vara öppen, glad, positiv, driven samt se möjligheter. Ha ordning och reda, rent och snyggt

runt omkring sig. Jobba snabbt och effektivt utan att vara slarvig eller ”tappa saker

mellan stolarna”. Se det som en utmaning att ha många bollar i luften och samtidigt

hinna med en stor kvantitet arbetsuppgifter under kort tid. Detta utan att tumma det

vänliga bemötandet gentemot kunder och kollegor.

Kontaktperson: Beatrice Pethrus, beatrice.pethrus@supermarket.ica.se, 08-545 704 50

Ica Supermarket Västermalmsgallerian, S:t Eriksgatan 45, 112 34 Stockholm.

Sista ansökningsdag: 8 februari 2013.

Etablerad Leteboskolan friskola söker i Horred (mellan Borås och Varberg) med frikyrka

som huvudman, söker rektor när vår nuvarande rektor varvar ner.

F-9 Kock/kokerska

och Förskola med i dag ca 120 elever och barn, med ambition

att starta särskola, mitt i naturen.

REKTOR 80–100%

Tillträde 8 augusti. Vill du veta mer, besök

www.leteboskolan.se eller www.platsbanken.se.

Ledord för den person vi söker är:

• Levande och praktiskt tillämpad tro

• Leteboskolan Rektorsutbildning · Letebogården och /eller erfarenhet · 519 90 Horred av ledarskap · Tel: i 0320-873 skolverksamhet 20

• En god kommunikatör och bärare av utvecklingsidéer

• Deltagande i och förståelse för huvudmannens verksamhet

Idétid tillträde: under våren 2013, senast ht.

För vidare information, se våra hemsidor:

www.stadenpaberget.se och www.leteboskolan.se

Samt tel: Jörgen Olson 033-10 70 60

Ansökan med handlingar sänds till: jorgen@advokatolson.se

senast den 31/1-2013.

Söker du bostad?

Annonsera i

DAGEN

Ring kundcenter

08-619 24 60

Resor

Välkommen

med en

upplevelserik resa fr Sthlm till

Budapest och

Caminul Felix Rumänien

22- 27 maj -13

Arrangör: Smålandsbuss Jönköping

Information/Program:

Ivar Jönebring, tel 08-716 59 08


18 DAGEN onsdag 30 januari 2013

radio&tv Redaktör: Emma Staffansdotter

08-619 24 27, radiotv@dagen.se

Dagens tv-tips

hade koll. Syskonen Mohamad och Salsabil Barani, Helsingborg,

följde revolutionens utveckling i Libyen via Al-

Jazeera, Youtube och Facebook. Foto: mårten nilsson, ur

Hur viktigt är

det att få säga

vad du tycker

och tänker?

Hemma i Helsingborg höll Al-Jazeera, Youtube och

Facebook familjen Barani informerad om Libyens revolution.

På så sätt visste de mycket mer om situationen

än släktingarna plats. Vad händer när de styrande

hindrar invånarna från att få information och

att kommunicera med omvärden – om detta handlar

kvällens ”Mediatiden” från UR.

Hur viktigt är det att få säga vad man tycker och

tänker? Vad betyder propaganda? Och vad händer

när styrande gör det omöjligt för invånarna att kommunicera

med omvärlden?

UR:s ”Mediatiden” träffar syskonen Mohamed

och Salsabil Barani från Helsingborg. De var väg

att flytta till Libyen när revolutionen stoppade alla

planer. I stället fick de följa utvecklingen via Al-Jazeera,

Youtube och Facebook och skaffade sig

sätt mer information om situationen i Libyen än vad

deras släktingar plats hade.

Även Ryssland dåligt yttrandefrihet

Ett annat land som haft problem med bristande

yttrandefrihet är Ryssland. Där möter vi den 20-åriga

demokratiaktivisten Vera Kichanova som har blivit

känd som någon som vågar kritisera den ryska statsmakten.

Journalisten Svante Tidholm är programledare.

”Mediatiden”

sVt1, 22.00

vaR ÄR

kvinnoRna?

”Uppdrag

granskning”

kollar läget

i svenska

moskéer. På

bilden syns

dock en

moské från

Pakistan.

Foto: scanpix

Fortsatt kvinnoförtryck

i svenska moskéer?

■ Vad hände egentligen efter uppdrag gransknings avslöjande

förra året om synen kvinnors rättigheter i svenska

moskéer?

reportern nadja Yllner har gjort en ny resa i sverige och

besökt några av de moskéer där ”uppdrag granskning”,

med dold kamera, avslöjade kvinnoförtrycket.

”Uppdrag granskning”

sVt1, 20.00

radio i dag

SR P1

12.00 Tolvslaget. Dagens dikt.

12.05 Ekonyheter.

12.07 Meddelandetid.

12.10 Vetandets värld. Även kl. 23.07.

12.30 Luncheko. Med ekonomi och sport.

12.55 Land- och sjöväder.

13.00 Ekonyheter.

13.03 Kulturnytt.

13.15 OBS. Med Fredrik Pålsson. Även kl. 20.45.

13.30 Världshistorien: Martin Almada. Den

30 januari 1937 föds den paraguayanske juristen

Martín Almada. Även kl. 19.30.

13.35 Vetenskapsradion Klotet. Med Marielouise

Kristola. Även i morgon 19.03 och söndag

19.35.

14.00 Ekonyheter.

14.03 Kulturradion: Arabiska våren – två år

senare. Även i morgon 18.15.

14.35 Apro. Även i morgon 18.45.

14.50 Kulturnytt.

15.00 Ekonyheter.

15.03 Radiosporten.

15.04 Epstein och Nordegren i P1. Även kl.

01.02.

15.45 Dagens eko.

15.55 Sjöväder.

16.00–17.45 Studio ett.

16.45–17.00 Dagens eko.

17.45 Dagens eko.

17.59 Radiosporten.

18.00 Ekonomieko.

18.07 Kulturnytt. Även kl. 21.37.

18.15 Nya Vågen. Repris från i går.

19.00 Ekonyheter.

19.03 Vetenskapsradion Språket. Repris från

i går. Även söndag 07.03.

19.30 Världshistorien: Martin Almada. Den

30 januari 1937 föds den paraguayanske juristen

Martín Almada. Under Stroessners fascistdiktatur

sitter han drygt tre år i fängelse, men släpps

så småningom efter tryckningar från Amnesty.

Efter militärdiktaturens fall 1989 arbetar han

oförtröttligt med att ställa torterare och mördare

inför rätta. Med skådespelare från Oktoberteatern.

Repris från kl. 13.30.

19.35 Radioföljetongen: Älskaren. Del 1 av

9. Av Marguerite Duras. Uppläsare: Anita Björk.

Repris från eftermiddag.

20.00 Ekonyheter.

20.03 Tendens. Repris från kl. 11.03. Även i

morgon 23.30.

20.35 Ring P1.Även i morgon 05.

radio i morgon

SR P1

5.29–9.20 P1-morgon. 5.30 Ekonyheter.

5.35 Ring P1. 5.45 Morgonandakt. 5.55–

5.59 Sjöväder. 6.00–6.15 Morgoneko. 6.30

Ekonyheter. 6.32 Ekonomieko. 6.34–6.39

Nyheter från Vetenskapsradion. 6.50 Tankar

för dagen. Med Inga-Lina Lindqvist, författare

och litteraturkritiker. 6.55 Landväder.

7.00–7.18 Morgoneko. 7.30 Ekonyheter.

7.32 Ekonomieko. 7.36–7.39 Nyheter från

Vetenskapsradion. 7.46 Kulturnytt. 7.55

Land- och sjöväder. 8.00–8.15 Morgoneko.

8.30 Ekonyheter. 8.32 Ekonomieko. 8.36–

8.41 Nyheter från Vetenskapsradion. 8.54

Kulturnytt. 9.00–9.14 Morgoneko. 9.30

Ring P1. I dag svarar Sofie Ericsson i Malmö.

10.00 Ekonyheter. 10.03 Meny. 11.00 Ekonyheter.

11.03 Radiopsykologen. Radiopsykologen

Allan Linnér svarar lyssnarnas frågor.

11.35 Radioföljetongen: Älskaren. Del 2 av

9. Av Marguerite Duras. Uppläsare: Anita Björk.

12.00 Tolvslaget. Dagens dikt! 12.05 Ekonyheter.

12.07 Meddelandetid. 12.10 Vetandets

värld. 12.30 Luncheko. Med ekonomi

och sport. 12.55 Land- och sjöväder. 13.00

Ekonyheter. 13.03 Kulturnytt. 13.15 OBS.

Med Fredrik Pålsson. 13.30 Världshistorien:

Giorgio Perlasca. Den 31 januari 1910 föds Giorgio

Perlasca i Como i Italien. Han stödjer till en

början fascisterna, men byter sedan sida. 13.35

Vetenskapsradion Historia. Med Tobias Svanelid.

14.00 Ekonyheter. 14.03 Musikmagasinet:

Skönheten. Tredje programmet av tre av

Eric Schüldt. 14.50 Kulturnytt. 15.00 Ekonyheter.

15.03 Radiosporten. 15.04 Nordegren

och Epstein i P1. 15.45 Dagens eko.

15.55 Sjöväder. 16.00–17.45 Studio ett.

16.45–17.00 Dagens eko. 17.45 Dagens

eko. 17.59 Radiosporten. 18.00 Ekonomieko.

18.07 Kulturnytt. 18.15 Kulturradion:

Arabiska våren – två år senare. 18.45

Apro. 19.00 Ekonyheter. 19.03 Vetenskapsradion

Klotet. Med Marie-Louise Kristola.

19.30 Världshistorien: Giorgio Perlasca.

Den 31 januari 1910 föds Giorgio Perlasca i

Como i Italien. Han stödjer till en början fa-

20.45 OBS. Repris från kl. 13.15.

21.00 Ekonyheter.

21.03 UR Bildningsbyrån – Kina: Rapport

från kinesisk by – 50 år senare. ”Rapport från

kinesisk by”, Jan Myrdals bok från 1963, kom att

verka världens syn den kinesiska revolutionen.

Hur sann var egentligen bilden som gavs i

boken? Och hur ser det ut i byn Liu Lin i dag?

21.37 Kulturnytt. Repris från i kväll.

21.45 Tankar för dagen. Med Ewa Lindqvist

Hotz, präst och skribent. Repris från i morse.

21.50 Land- och sjöväder.

22.00 Ekonyheter.

22.10 Radiosporten.

22.12 Studio ett. Repris från i eftermiddags.

22.55 Dagens dikt. Repris från lunch.

23.00 Ekonyheter.

23.07 Vetandets värld. Repris från lunch.

23.30 Tendens Samtalet. Repris från i går.

0.00 Ekonyheter.

0.02 Kropp & själ. Repris från 29/1. Även 2/2.

0.55 Radiofynd: Hets. Aldrig tidigare hade så

skakande scener från skolans värld visats i biosalongerna

som när filmen Hets hade premiär

1944.

1.00 Ekonyheter.

1.02–1.42 Epstein och Nordegren i P1.

SR P2

13.00 SR persiska.

13.30 SR romani.

14.00 SR kurdiska.

14.30 SR arabiska.

15.00–17.00 SR engelska.

16.00–16.10 Sisu-uutiset.

17.00 P2 hemväg. Med Patrik Paulsson.

18.07 Kulturnytt. Även i kväll.

18.15 P2 hemväg. Med Patrik Paulsson.

19.00 Ekonyheter.

19.03 P2 Live: Levande musikarv med

Kungliga filharmonikerna och Steve Reich.

1. Kungliga filharmonikerna lyfter fram svenska

skatter från förr. Solist: Roland Pöntinen, piano.

Dirigent B Tommy Andersson. 2. Steve Reich i

Stockholms konserthus. Medverkande: Dahlkvistkvartetten,

Kroumata, Synergy vocals och

medlemmar ur Kungliga filharmonikerna. Dirigent:

B Tommy Andersson. a) Trippelkvartett

(1998). b) City life (1995). c) Tehillim för röster

och kammarorkester (1998).

22.00 Musik mot midnatt. 1. Marie Samuelsson:

Singla. Kungliga filharmonikerna, Stockholm.

Dirigent: Mats Rondin. Konsert 2007, Stock-

scisterna, men byter sedan sida. 19.35 Radioföljetongen:

Älskaren. Del 2 av 9. Av Marguerite

Duras. Uppläsare: Anita Björk. 20.00 Ekonyheter.

20.03 Radiopsykologen. Radiopsykologen

Allan Linnér svarar lyssnarnas frågor.

20.35 Ring P1. 20.45 OBS. 21.00 Ekonyheter.

21.03 UR Lärarrummet: Tina Nyblad,

klasslärare lågstadiet. 21.37 Kulturnytt.

21.45 Tankar för dagen. Med Inga-Lina Lindqvist,

författare och litteraturkritiker. 21.50

Land- och sjöväder. 22.00 Ekonyheter.

22.10 Radiosporten. 22.12 Studio ett.

22.55 Dagens dikt. 23.00 Ekonyheter.

23.07 Vetandets värld. 23.30 Tendens.

0.00 Ekonyheter. 0.02 Plånboken. 1.00

Ekonyheter. 1.02–1.42 Nordegren och Epstein

i P1.

SR P2

6.50 Klassisk morgon. Med Karolina Wärn Bråkenhielm.

8.00 Ekonyheter. 8.02 Klassisk

morgon. Med Pernilla Eskilsdotter. 8.54 Kulturnytt.

9.00 Ekonyheter. 9.02 Klassisk

morgon. 10.00 Ekonyheter. 10.03 Klassisk

förmiddag. 1. Franz Berwald: Minne från norska

fjällen. Sveriges Radios Symfoniorkester. Dirigent:

Rafael Frühbeck de Burgos. Konsert 1990,

Berwaldhallen. 2. Wilhelm Peterson-Berger: Färdminnen

(1908). Wollmar Sandell, piano. Inspelat

1986. 3. Peggy Glanville-Hicks: Ur ”Sapfo”. Solist:

Deborah Polaski, sopran. Gulbenkianstiftelsens

orkester, Lissabon. Dirigent: Jennifer Condon.

Toccata classics TOCC 0154-55. 4. Richard

Strauss: Blåsarsonatin nr 2 Ess-dur, ”Fröhliche

Werkstatt” (1945). Haffnerensemblen. Dirigent:

Richard Hickox. Chandos CHAN 9286. 5. Georg

Philipp Telemann: De danska, norska och tyska

undersåtarnas glädje. Solister: Dorothee Milds,

sopran, Britta Schwarz, alt, Andreas Post, tenor,

Klaus Mertens och Reinhard Decker, bas. Magdeburgs

kammarkör. Telemannorkestern, Michaelstein.

Dirigent: Ludger Rémy. CPO 999 634-2. 6.

Hilding Rosenberg: Pianosonat nr 1 (1923) spelas

av Öyvind Sörum. MAP CD 05. 13.00 SR

somaliska. 13.30 SR romani. 14.00 SR

kurdiska. 14.30 SR arabiska. 15.00

SR engelska. 17.00 P2 hemväg. Med

holms konserthus. 2. Franz Schubert: Sex sånger.

Christian Gerhaher, baryton och Gerold Huber, piano.

Från DeutschlandRadioKultur. 3. Beethoven:

Stråkkvartett nr 7 F-dur, ”Rasumovskijkvartett nr

1”. Mirókvartetten. Från American public media.

4. Benjamin Britten: Pianokonsert (1938). Solist:

Peter Donahoe. Engelska kammarorkestern. Dirigent:

Steuart Bedford. Från BBC radio international.

5. Georg Philipp Telemann: Pariskvartett nr

12 e-moll. Musical offering.

0.00–6.50 Notturno.

SR P3

Ekonyheter varje timme 0.00-5.00 och 19.00-

0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje timme 6.00-

18.00 samt 6.30, 7.30 och 8.30. Väder i anslutning

till ekosändningen/P3 nyheter 5.30, 12.00,

17.00, 18.00, 22.00 och 23.00

12.05 Musikguiden i P3. Med Sofie Nustad.

13.02 P3 Nyheter med Kazmierska.

14.02 Christer: din vän i etern.

16.10 Tankesmedjan.

17.05 Carpe Fucking Diem.

18.03 Verkligheten i P3. Med Shang Imam.

18.30 Musikguiden i P3 med gästredaktör

Victoria Bergsman.

19.30 Musikguiden i P3. Med Tina Mehrafzoon.

20.03–20.06 Sportextra.

20.30 Musikguiden i P3: Session Miriam

Bryant och Agnes. Repris

22.03 Musikguiden i P3 med vår playlist.

23.07 Ligga med P3.

0.02 Vaken. Med Sandra & Henrik.

SR P4

Ekonyheter varje timme. Lokala nyheter halvslag

6.30-17.30. Sport 7.07, 8.05, 9.03, 13.03

och 16.03

13.05 P4 extra. Med Lotta Bromé.

14.57 Kulturnytt i P4. Med Lisa Bergström.

15.04 Lokala program. 16.45–17.00 Dagens

eko.

17.40 Kulturnytt i P4. Med Lisa Bergström.

17.45 Barnradion: Sagotajm – Sagan om

den röda fjärilen. Moderna sagor klassisk

grund. Av Johannes Berg.

18.00 Klartext: Nyheter lätt svenska.

18.10 City Sisu. 18.15–18.22 Sisu-uutiset.

19.00 Sportextra. Med bandy-VM, Sverige-

Norge och elitserien i handboll, herrar.

21.40 Karlavagnen. Johanna Linder tar er med

mot midnatt.

0.02 Vaken. Med Sandra & Henrik.

Patrik Paulsson. 18.07 Kulturnytt. 18.15 P2

hemväg. Med Patrik Paulsson. 19.00 Ekonyheter.

19.03 P2 Live: Orkestermusik i

folkton och Klassisk arabisk musik med

Abderrahman Kazzoul, Ensemble Takht

Atourrath. 1. Pekka Kuusisto, Milla Viljamaa och

Ale Möller möter Västerås sinfonietta i ett folktonsinspirerat

program med plats för mycket improvisation.

22.00 Musik mot midnatt. 0.00–

6.50 Notturno.

SR P3

Ekonyheter varje timme 0.00-5.00 och 19.00-

0.00 samt 5.30. P3 nyheter varje timme 6.00-

18.00 samt 6.30, 7.30 och 8.30. Väder i anslutning

till ekosändningen/P3 nyheter 5.30, 12.00,

17.00, 18.00, 22.00 och 23.00

6.05 P3 musik. 6.30 Morgonpasset. 10.02

PP3. Med Linnea Wikblad. 12.05 Musikguiden

i P3. Med Sofie Nustad. 13.02 P3 Nyheter

med Kazmierska. 14.02 Christer: din vän i

etern. 16.10 Tankesmedjan. 17.05 Carpe

Fucking Diem. Humorprogrammet som fångar

dagen – ett lite skruvat sätt. 18.03 Verkligheten

i P3. Med Shang Imam. 18.30 Musikguiden

i P3 med gästredaktör Victoria

Bergsman. 19.30 Musikguiden i P3. Med

Tina Mehrafzoon. 20.03–20.06 Sportextra.

22.03 Musikguiden i P3: Live med Dödselectro.

23.07 Ligga med P3. 0.02 Vaken.

SR P4

Ekonyheter varje timme. Lokala nyheter halvslag

6.30-17.30. Sport 7.07, 8.05, 9.03, 13.03

och 16.03

5.59 Lokala program. 6.08 Lokala program.

13.05 P4 extra. Med Lotta Bromé. 14.57 Kulturnytt

i P4. Med Måns Hirschfeldt. 15.04 Lokala

program. 16.45 Dagens eko. 17.00 Lokala

program: Vi i femman. 18.00 Klartext:

Nyheter lätt svenska. 19.00 Sportextra.

Med bandy-VM, Sverige-Ryssland och elitserien i

ishockey. Med Roger Burman, Kenneth Range.

22.12 Karlavagnen. Leif Hedegärd tar er med

mot midnatt. Telefon: 099/110 80. 0.02 Vaken.

Med Sandra & Henrik.


DAGEN onsdag 30 januari 2013

tv i dag

6.00 Rapport

6.05 Regionala nyheter

6.25 Gomorron Sverige

10.00 Go’kväll (R)

10.45 Maestro (R)

11.45 Familjehemligheter

(R)

12.40 Strömsö

13.20 The law in these

parts (R)

14.50 Shirley

¿ ¡¡¡ Brittiskt drama

från 2011.

16.00 Rapport

16.05 Gomorron Sverige

16.35 Schlagerpärlor

16.45 Vem tror du

att du är?

NYTT Amerikansk släktforskningsserie

från

2012.

17.30 Sverige idag

17.55 Sportnytt

18.00 Rapport

18.10 Regionala nyheter

18.15 Go’kväll

Magasin. Även 31/1.

19.00 Kulturnyheterna

19.15 Regionala nyheter

19.30 Rapport

Karin Mattisson presenterar

nya granskningar.

20.00 Uppdrag

granskning

Samhällsprogram från

2013. Del 3 av 18. Granskande

samhällsprogram

från 2012. Även 31/1,

31/1 och 2/2.

21.00 Konstkuppen

Svensk realityserie från

2011. Bengtsfors. Lena

Philipsson utmanar graffi -

tikonstnären Blue (Carolina

Falkholt) att göra en

konstkupp. Även 31/1

och 3/2.

22.00 Mediatiden

Svenskt mediemagasin

från 2013. Arabiska våren.

Även 1/2.

22.30 Dysselecksi –

blind, blåst och

bortgjord (R)

Svensk reportageserie

från 2010. Även 1/2.

23.00 Rapport

23.05 En pilgrims död

(R) Även SVT24 31/1.

0.05 The law in these parts. 1.40

Veckans brott. 2.45 Vem tror du att

du är? 3.30 Schlagerpärlor. 4.10

Strömsö. 4.50 Sverige idag. 5.15–6.00

Go’kväll.

SVT1 I MORGON

6.00 Nyheter. 6.25 Gomorron Sverige. 10.00

Go’kväll. 10.45 Uppdrag granskning. 11.45

Konstkuppen. 12.45 Skavlan. 13.45 Strömsö.

14.25 Headphone silence. 14.30 Minnenas television.

16.00 Rapport. 16.05 Gomorron Sverige.

16.35 Byta liv. 16.45 Det ljuva livet i Alaska.

17.30 Sverige idag. 17.55 Sportnytt. 18.00

Nyheter. 18.15 Go’kväll. 19.00 Kulturnyheterna.

19.15 Nyheter. 20.00 Antikrundan. 21.00

Världens historia. 21.55 Flugor. 22.00 Debatt.

22.45 Gravid i höga klackar. 23.30 Rapport.

23.35–0.20 Det ljuva livet i Alaska.

9.00 SVT Forum

16.20 Min sanning:

Ernst Billgren (R)

17.20 Nyhetstecken

17.30 Oddasat

17.45 Uutiset

18.00 Gränspolisens

specialstyrka

NYTT Brittisk realityserie

från 2011. Även 31/1

och 1/2.

18.45 Väsen (R)

Svensk reportageserie

från 2011. Gengångare.

Rickard Olsson ställer frågor

i långköraren.

19.00 Vem vet mest?

Frågesport från 2013. Del

18 av 85. Även 3/2.

19.30 Lögnen

Turkisk thrillerserie från

2012. Del 17 av 50. Aylin

åker till hotellet som Selim

har bokat till deras

bröllopsdag. Även SVT24

2/2.

20.00 Jag litade lagen

Svensk samhällsserie från

2012. Del 3 av 3. När

misstänkta skyller varandra.

Om Sveriges mest

dramatiska rättsfall. I Lindomefallet

blir 89-årige

Ernst ihjälslagen i sitt

hem. De två misstänkta

förövarna kan båda knytas

till mordplatsen, men

de ger varandra skulden.

Hur ska domstolen döma

i den här typen av fall?

Även 31/1.

21.00–22.00 Aktuellt

21.00 Aktuellt. 21.40

Kulturnyheter. 21.45 Regionala

nyheter. 21.55

Nyhetssammanfattning.

22.00 Sportnytt

22.15 Vi möts igen,

min vän

¿ Brittisk dramakomedi

från 2011. Två

barndomsvänner, Joe och

Paddy, återförenas i Nordirland

efter ett 25-årigt

missförstånd som hållit

dem isär. I rollerna: Ciarán

Hinds, Conleth Hill, Kerry

Condon.

22.45 Kulturnyheterna

23.00 K special: Johnny

Cash (R)

0.00 Vetenskapens värld. 1.00–2.00

Tourettes – men jag kan sjunga.

SVT2 I MORGON

8.15 Gränspolisens specialstyrka. 9.00 SVT Forum.

14.00 SVT Forum: Riksdagens frågestund.

15.00 SVT Forum. 16.20 Dyka med krokodiler.

17.10 Inte vilken sommarstuga som helst.

17.20 Nyhetstecken. 17.30 Oddasat. 17.45

Uutiset. 18.00 Gränspolisens specialstyrka.

18.45 Väsen. 19.00 Vem vet mest? 19.30 Lögnen.

20.00 Alkemistens år. 21.00–22.00 Aktuellt.

21.00 Aktuellt. 21.40 Kulturnyheter. 21.45

Regionala nyheter. 21.55 Nyhetssammanfattning.

22.00 Sportnytt. 22.15 Hockeykväll.

22.45 Disco. 0.25–0.40 Kulturnyheterna.

6.00 Rachael Ray

6.55 Nanny

7.25 Alla älskar Raymond

7.55 Jims värld

8.20 Lyxfällan (R)

9.20 Våra bästa år

10.10 Top model (R)

11.05 Real housewives

of Miami (R)

12.10 Masterchef USA

13.05 Lyxfällan

14.05 Extreme makeover

15.05 Top model

16.00 Real housewives

of Miami

17.00 How I met your

mother

18.00 Masterchef USA

Även 31/1.

18.55 Keno

19.00 Date med mig (R)

Svensk realityserie från

2012. Repris från 29/1.

19.30 Date med mig

Svensk realityserie från

2012. Även 31/1.

20.00 SOS Sommar

Svensk dokumentärserie

från 2012. Del 6 av 16.

Vi får träffa ambulanssjuksköterskan

Carina för

första gången. Hon och

hennes kollega ambulansen

i Kungshamn får

ett larm där de måste ta

hjälp av sjöräddningen.

21.00 Efterlyst

Svenskt kriminalmagasin

från 2013. Del 4 av 12.

Även i natt.

Shay (Lauren German) möter

en man från sitt förfl utna.

22.00 Chicago fi re

Amerikansk dramaserie

från 2012. Del 4 av 22.

Voight försöker övertala

Casey att inte vittna mot

hans son, medan en äldre

kvinna ber om Severides

hjälp. Boden anklagas för

att ha lämnat en hemlös

man åt sitt öde i en lagerbrand.

Även 2/2.

23.00 The mentalist

Amerikanskt kriminalserie

från 2010.

23.55 NCIS: Los Angeles

Amerikansk kriminalserie

från 2011.

0.55 How I met your mother. 1.55

Jims värld. 2.25 Efterlyst. 3.15 Hell’s

kitchen. 4.00 Alla älskar Raymond.

4.25 It only hurts when I laugh. 4.50

Oprah Winfrey show. 5.35–6.00 Nanny.

TV3 I MORGON

5.50 Nyhetsmorgon

10.00 Efter tio

11.35 Hem till gården

12.45 Holby city

14.00 Världens

strängaste föräldrar

15.00 Plastikkirurgerna

15.55 Halv åtta hos mig

(R) Repris från 2011.

16.25 Farmen (R)

16.55 Äntligen hemma

(R) Repris från 2011.

17.55 112 – liv och

död (R)

18.25 Lotto, Joker och

Drömvinsten

18.30 112 – liv och

död (R)

Svensk dokumentärserie

från 2012.

19.00 Nyheterna

19.15 Lokala nyheter

19.20 Väder

Alla gillar inte att Maria fått

en nära relation med Kalle.

19.30 Farmen

Svensk realityserie från

2013. Del 18 av 50. Det

råder delade meningar

om huruvida Sören hjälper

till med arbetet

gården eller inte.

20.00 Sveriges

mästerkock

Svensk underhållningsserie

från 2013. Del 6 av

15. Vinnaren i förra tävlingen

har nu en fördel

och måste bestämma sig

för hur denna ska utnyttja

det. I den första utmaningen

får vissa deltagare

problem och slutresultatet

faller inte juryn i smaken.

Även i natt.

21.00 Mia Grötö

Svensk pratshow från

2013. Del 3 av 8. Kvällens

gäster är Kattis Ahlström,

Tina Nordström

och Amanda Ooms.

22.00–23.00 Nyheterna

22.00 Nyheterna. 22.05

Nyheterna med ekonomi.

22.30 Lokala nyheter.

22.35 Sport. 22.50 Väder.

23.00 The killing

Amerikansk kriminalserie

från 2013.

0.00 Sveriges mästerkock. 1.00 Medium.

2.00 Law & order: Criminal intent.

3.00 Lie to me. 4.10 Hem till gården.

4.45–5.15 Hem till gården.

6.00 Oprah Winfrey show. 6.55 Nanny. 7.25

Alla älskar Raymond. 7.55 Jims värld. 8.20 Lyxfällan.

9.20 Våra bästa år. 10.10 Top model.

11.05 Real housewives of Miami. 12.05 Masterchef

USA. 13.05 Extreme home makeover.

15.00 Top model. 16.00 Real housewives of

Miami. 17.00 How I met your mother. 18.00

Masterchef USA. 18.55 Keno. 19.00 Date med

mig. 20.00 Lyxfällan. 21.00 Last resort. 22.00

Hell’s kitchen. 23.00 The mentalist. 23.55

NCIS: Los Angeles. 0.55 How I met your mother.

1.55 Jims värld. 2.25–3.10 Last resort.

TV4 I MORGON

6.05 America’s funniest

home videos (R)

6.30–9.00 Vakna med

NRJ

9.30 Grey’s anatomy (R)

10.25 Desperate

housewives

11.20 Sjunde himlen

12.15 The real housewives

of New Jersey

13.15 Ellen DeGeneres

show

14.10 Familjen

Kardashian

14.40 Vänner (R)

15.10 One Tree Hill

16.05 Unga mödrar

16.35 America’s funniest

home videos

17.05 Grey’s anatomy

18.00 The middle

18.30 Vänner

19.00 2 1/2 män

19.30 The Big bang

theory

Amerikansk komediserie

från 2008. Även i kväll.

20.00 Tunnelbanan

Svensk dokumentärserie

från 2013. Del 3 av 10.

Ordningsvakterna Timmy

och Marina tar hand om

en våldsam och verkad

man som kastar fl askor

och hotar en barnfamilj.

21.00 Body of proof

Amerikansk kriminalserie

från 2011. Del 15 av 16.

Dödssiffran fortsätter att

stiga och teamet måste

snabbt ta reda hur

man behandlar det dödliga

viruset. Även 3/2.

Olivia (Kerry Washington)

måste tillbaka till jobbet.

21.55 Scandal

Amerikansk dramaserie

från 2012. Del 8 av 22.

En nationell tragedi tvingar

Olivia att återgå till arbetet

i Vita huset. Även

3/2.

22.55 The Big bang

theory (R)

Amerikansk komediserie

från 2008.

23.20 2 1/2 män (R)

Amerikansk komediserie

från 2006.

23.50 CSI

0.50 Tunnelbanan. 1.50 Cold case.

2.45 Alias. 3.30 Förhäxad. 4.15 Privileged.

5.00 Ellen DeGeneres show.

5.45–6.05 Gary.

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter tio. 11.35

Hem till gården. 12.45 Holby city. 14.00 Världens

strängaste föräldrar. 15.00 Plastikkirurgerna.

15.55 Halv åtta hos mig. 16.25 Farmen.

17.00 Äntligen hemma. 18.00 112 – liv och

död. 19.00 Nyheter. 19.30 Farmen. 20.00 Sveriges

roligaste klipp. 21.00 Allt faller. 22.00 Nyheterna.

22.05 Nyheterna med ekonomi. 22.30

Lokala nyheter. 22.35 Sport. 22.45 Väder.

23.00 The killing. 0.00 Sveriges roligaste klipp.

1.00 Medium. 2.00 Law & order: Criminal intent.

3.00–4.10 Lie to me.

19

radio&tv

6.30 Lois & Clark. 7.25 Jims

värld. 7.50 Just shoot me.

8.20–10.15 Smallville. (R)

10.45 Simpsons. (R) 11.45

Stargate Atlantis. 12.40 Stargate

SG-1. 13.35 Smallville.

14.30 Simpsons. 15.30 Family

guy. (R) 16.30 Scrubs. (R)

17.30 My name is Earl. 18.00

2 1/2 män. 18.30 How I met

your mother. 19.00 Family guy.

20.00 Simpsons. 21.00 Crank.

22.45 Scrubs. 23.45 How I

met your mother. (R) 0.15 My

name is Earl. (R) 0.50 Spin city.

1.20 Jims värld. (R) 1.50 Skål.

2.20 2 1/2 män. (R) 2.45

Simpsons. (R) 3.35 Våra värsta

år. 4.25 Just shoot me. (R) 4.50

Stargate Atlantis. (R) 5.35–

6.00 Spin city. (R)

6.15 Masterchef – the professionals.

(R) 7.15 Drömhem vid

havet. (R) 8.15 Våra bästa år.

9.00 En plats landet. (R)

9.55–11.05 Celebrity masterchef.

(R) 11.35 En plats i solen

– borta eller hemma bäst? (R)

12.35 Drömhem vid havet.

13.35 Masterchef – the professionals.

14.35 Million dollar decorators.

(R) 15.40 Property

ladder. (R) 16.45 Celebrity masterchef.

17.25 En plats i solen.

(R) 18.00 En plats i solen – borta

eller hemma bäst? 19.00 En

plats landet. Brittisk realityserie

från 2011. 20.00 Bones. Kriminalserie

från 2010. 21.00

Höstlegender. 23.35 Alla älskar

Raymond. 0.05 Brottskod: Försvunnen.

(R) 1.00 Bones. (R)

1.55 Property ladder. 2.55 The

apprentice. 4.05 Brottskod: Försvunnen.

4.55 Alla älskar Raymond.

(R) 5.20–6.15 Rachael

Ray.

9.00 En bok, en författare. (R)

9.30 Det glömda folkmordet.

(R) 10.45 Hemliga svenska rum.

(R) 11.00 Australiens konstskatter.

(R) 12.00 Vinets vetenskap.

(R) 12.55 Duellen: Dalsland.

(R) 13.00 Växternas rörliga

liv. (R) 13.50 Vattenliv. (R)

14.00 Är västvärldens storhetstid

förbi? (R) 14.50 Ett svenskt

industriminne. (R) 15.00 Helt

patent!: Metersystemet. 15.30

Helt patent!: 4 WC. 16.00 UR

Samtiden. 19.00 En bok, en författare:

Bruden är vacker men

har redan en man. 19.30 Historiska

trädgårdar: Drottningholm.

(R) 20.00 Att heta Göring. Släktingar

till Hitlers medarbetare

växer upp med namn som för

tankarna till folkmord. 21.00

Trotskij – älskad, hatad och fruktad.

(R) 21.55 Blommornas

värld. (R) 22.00 Polcirkeln med

Bruce Parry. (R) 22.55 Reptiler

och groddjur. (R) 23.00 Symbolers

skönhet. (R) 23.50 Duellen:

Rymdresor. (R) 0.00 En bok, en

författare: Bruden är vacker men

har redan en man. (R) 0.30–

1.00 Antikmagasinet. (R)

KANAL 5 I MORGON

6.05 AVF. 6.30–9.00 Vakna med NRJ/ Mix

Megapols morrongäng. 9.30 Grey’s anatomy.

10.25 Desperate housewives. 11.20 Sjunde

himlen. 12.15 Real housewives of New Jersey.

13.15 Ellen DeGeneres show. 14.10 Familjen

Kardashian. 14.40 Vänner. 15.10 One Tree Hill.

16.05 Unga mödrar. 16.35 AFV. 17.05 Grey’s

anatomy. 18.00 The middle. 18.30 Vänner.

19.00 2 1/2 män. 19.30 The Big bang theory.

20.00 Once upon a time. 21.00 Person of Interest.

22.00 Fråga Olle-dokumentären. 23.00

The Big bang theory. 23.25–23.55 2 1/2 män.


Tack för i dag

onsdag den 30 januari 2013

Bill Hybels

visit i

Stockholm

Chicagoförsamlingen Willow

Creek och dess pastor

Bill Hybels vägleder

numera kristna ledare över hela

världen. I går var han ett kort

besök i Stockholm och mötte pastorer

från olika delar av kristenheten

i Centrumkyrkan i Sundbyberg.

Under några timmar

svarade Hybels frågor och delade

med sig av sina livserfarenheter

som ledare.

På det personliga

planet handlade

det om hur

han håller energin

och den

andliga vitaliteten

uppe. Och

ett ganska

105 36 Stockholm

Tfn: 08-619 24 00

Fax: 08-619 24 66

thomas Österberg,

redaktionschef

Stor

kristen

barnledarkonferens

i Jönköping

i helgen.

praktiskt sätt. Allt i från att umgås

med barnbarnen till att åka

segelbåt eller spela kristen musik

i garaget, till att lära sig lyssna

in tidiga signaler trötthet.

På ett församlingsplan handlade

det mer om att som pastor hantera

olika ”hattar” i förhållande

till församlingsmedlemmar som

också är ens nära vänner, och att

predika för en församling där det

både finns andliga sökare och

mångåriga kristna i samma lokal.

Ett coachingsamtal i större

grupp helt enkelt. Och riktigt

spännande att delta.

Från Sverige fortsätter Hybels

till Sydafrika.

Ansvarig utgivare:

Daniel Grahn

E-postadresser:

fornamn.efternamn

@dagen.se

POSTTIDNING A

Tipsa Dagen!

■ Känner du till en nyhet

som Dagen borde skriva

om? Hör av dig!

Mejl: tips@dagen.se

Telefon: 08-619 24 24

Sms: 076-538 24 24

Redaktion

Redaktionschef: Thomas Österberg

Nyhetschef: Rickard Alvarsson, David Wingren

Featurechef, utv. redaktör: Ann Jonsson

Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund

Foto: ANDERS WIKLUND

Marknad

Vd: Daniel Grahn

Marknadschef: Claes Parsmo

Annonschef:

Liselotte Skoglund

Dagen i morgon

Kundcenter

Prenumeration, utebliven tidning:

08-619 24 20, info@dagen.se

Annons:

08-619 24 60, annons@dagen.se

Duktiga kvinnor

blir ”prestations-

prinsessor”

Prästpremiär – modetidning

”snygge georg”. Påvens privatsekreterare, 56-årige

ärkebiskopen Georg Gänswein, pryder omslaget

Vanity Fair. Foto: ANDREW MEDIchINI och VANIty FAIR

Vädret – för fem dagar framåt

I morgon

Torsdag

12:00

Fredag

Fredag

12:00

Lördag

En präst pryder omslaget till glamourmagasinet

Vanity Fair –

för första gången någonsin.

”Fader Georg, att vara

vacker är ingen synd” lyder

rubriken under bilden

den italienska utgåvans senaste

nummer.

Uppmaningen riktar sig

till ingen mindre än vens

privatsekreterare sedan

tio år tillbaka, den

56-årige ärkebiskopen

Georg Gänswein. Som vid

det här laget är världskänd för

sitt, minst sagt, fördelaktiga utseende.

Har inte frågat om lov

I vanliga fall är det filmstjärnor

eller toppmodeller som

blickar ner från det glassiga omslaget.

Men den här gången har

man gjort ett avsteg från regeln.

Lördag

12:00

Söndag

Söndag

12:00

Måndag

Fakta:

Mode-

kollektion

◆ Modehuset

Versace lanserade

för sex år sedan

en kollektion

för män inspirerad

av den snygge

prästen vid

Benedikt XVI:s

sida.

Måndag

12:00

+25

+20

+15

+10

+5

0

–5

–10

–15

Prenumeration

12 månader: 1 945 kr

6 månader: 1 050 kr

3 månader: 575 kr

Autogiro: 167 kr/månad

Och det gjorde man utan att fråga

föremålet om lov:

– Han har inte poserat för någon

fotograf, och han har inte

gett någon intervju, men han är

en så intressant person att vi bestämde

att sätta honom omslaget,

säger Vanity Fairs talesperson

till Daily Mail.

Kallas ”snygge georg”

Och visst kommer man att sälja

lösnummer tilltaget. Det

handlar ju om ”Gorgeous George”,

alltså ”Snygge Georg” som

han kallas i Italien. Och som media

nyligen utsett till Vatikanens

George Clooney. Bilder den

vältränade men tillbakadragne

prästen och piloten sprids återigen

över världen. Här och var

med uppmaningen: ”Inled oss

inte i frestelse, ärkebiskopen.”

AnnA BiEniAszEwski sAndBErg

Solen upp

Luleå

Stockholm

Göteborg

Lund

Luleå

Stockholm

Göteborg

Lund

Solen ner

08.28

08.02

08.16

08.02

15.05

16.03

16.35

16.40

Tryck: V-TAB,

Västerås, 2013

Dagen ansvarar

ej för obeställt

material.

More magazines by this user
Similar magazines