Kompendie sh b vt 10 - Historia och Samhällskunskap

sha08d.skolbloggen.se

Kompendie sh b vt 10 - Historia och Samhällskunskap

Hej!

Mitt namn är Mattias Nylander och jag ska leda denna distanskurs i Samhällskunskap B. Vi

kommer att ses jämna veckor i sal BR 27. Kursen ställer höga krav på er som elever då

mycket arbete kommer att ske självständigt. Vänta inte tills sista veckan innan ni sätter igång

med inlämningarna. Kursen består av fem moment och genomgångar av de olika områdena

följer nedan. Förutom den fakta som finns att tillgå i bok ni har och eventuell annan litteratur,

kommer jag att hålla i kortare genomgångar där Ni kan ställa frågor. Komplettera gärna

boken med att söka egen fakta. Detta kommer att vara nödvändigt då uppgifterna görs. Jag vill

även flagga för hur viktigt det är att komma i gång med uppsatsen i ett tidigt stadium, skriv

gärna ett e-mail till mig med uppsatsförslag tidigt under kursen! Uppgifterna skall skickas in

till mig via urkund. Urkund är ett system som fördröjer insändningen då den letar igenom

uppgiften efter liknande källor som finns på Internet, detta för att undvika plagiering. Var

därför mycket noga med att all text ni lämnar är er egen, skriv allt ni använder i era egna ord

och skriv inte av!

E-mail vid frågor och kontakt: mattias.a.nylander@vellinge.se

E-mail vid inlämning av uppgifter: mattias.a.nylander.sundsgy@analys.urkund.se

Tele: 040-425655

Vi har 5 moment som skall göras

1. Analysmodellen och källkritik, med tillhörande uppgift

2. Ideologierna med tillhörande uppgift

3. Välfärdssamhället med till hörande uppgift

4. Internationell politik med tillhörande uppgift

5. Uppsats + opposition

Schema: Smärre förändringar kan komma, det kan bli så att vi påbörjar kommande moment

tidigare.

Vecka 2: Genomgång av analysmodellen och källkritik samt den första uppgiften diskuteras.

Genomgång ideologier

Vecka 4: Lämna in uppgift 1a och 1b, senast torsdagen

Vecka 4,6: Genomgång av ideologier och uppgift två diskuteras. Förslag till uppsatsämne

skall lämnas in. Välfärdssamhället påbörjas eventuellt

Vecka 10,12 Genomgång av välfärdssamhället och den tredje uppgiften diskuteras.

Problemformulering skall vara klar och disposition skall vara klar och lämnas in

Vecka 9 Uppgift 2 lämnas in

Vecka 13: Senast torsdagen denna vecka skall uppgift 3 lämnas in

Vecka 12,14: Genomgång av internationell politik och den fjärde uppgiften diskuteras

Vecka 16: Handledning av uppsatsen, Uppgift 4 lämnas in

Vecka 20: Inlämning av uppsatsen. Uppsatsen skickas till mig och till en opponent som utses

under kursens gång

More magazines by this user
Similar magazines