Kompendie sh b vt 10 - Historia och Samhällskunskap

sha08d.skolbloggen.se

Kompendie sh b vt 10 - Historia och Samhällskunskap

Grundvärderingar:

Den viktigaste enheten är individen.

Vill ha ett samhälle utan statsmakt.

Styrelseform: Proletariatet ska via en revolution förstöra den politiska makten

och samhället ska vara självstyrande utan en statsapparat.

Idealet är en direktdemokrati.

Exempel: Baader-Meinhof i Västtyskland

Röda brigaderna i Italien

För vidare läsning ex: www.anarkistisktidning.org

Fascism och nazism

Bakgrund: Demokratisk kris i Europa efter första världskriget beredde vägen

för diktatoriska regimer.

Grundvärderingar:

Den totala makten hos ledaren och toppskiktet i partiet.

Fascismen – statens inneboende vilja till storhet nås via krig.

Nazismen – Den överlägsna rasens strävan till övervälde.

Styrelseform: Diktatur – makten extremt koncentrerad hos ledaren med en

personkult.

Regimen upprätthölls ofta av terror och propaganda.

Exempel: Hitler (führer) i Tyskland

Mussolini (Il Duce) i Italien

För vidare läsning ex: www.folkfronten.nu

Ekologismen

Bakgrund: Krav om en radikal omorganisation av det västliga

industrisamhället som snabbt förstört miljön.

Grundvärderingar:

Ekologisk balans är viktigare än tillväxt.

Människans ingrepp i naturen slår tillbaka.

Vill nå genomgripande reformer via direkta aktioner men beslut

ska tas enligt parlamentariskt arbete.

Styrelseform: Direktdemokrati för de som berörs av en specifik fråga, ofta lokalt.

Decentralisera och få en nationell självförsörjning.

Exempel: Miljöpartiet.

För vidare läsning ex: www.mp.se

More magazines by this user
Similar magazines