Ladda ner Täby Musikklassers informationsbroschyr som pdf-fil, här!

tabymusikklasser.se

Ladda ner Täby Musikklassers informationsbroschyr som pdf-fil, här!

Täby Musikklasser

i Ytterby och Näsbydal

Älskar du att sjunga?

Är du musikbegåvad och vill ha musik

på skolschemat varje dag?

Sök till

Täby Musikklasser!

Till

elever i

skolår 3

Vill du stå på scen?


Konsert i

Tibble kyrka.

En kvalitetsinriktad musikutbildning...

Vi har gjort

n Över 300 körkonserter

n Musikresor till 10 länder i Europa

n 15 CD-skivor med körmusik

Täby Musikklasser är Täbys äldsta

profilskola, grundad 1984. Vi har genom

åren fostrat musikalartister, operasångare,

konsertpianister, skådespelare, jazz- och

rockmusiker, inspelningstekniker och

orkestermusiker. Vi vill ge våra elever en

gedigen musikalisk bildning och en mängd

sceniska erfarenheter redan från mellanstadiet.

Varje dag i sex läsår (år 4-9) får

du möjlighet att sjunga i kör och utveckla

din musikalitet på skoltid! Även om du

inte blir musiker i framtiden, så kommer

du att bära med dig upplevelserna från

Täby Musikklasser resten av livet.

År 2005 firade vi 20-årsjubileum

med dubbla föreställningar i Berwaldhallen.

400 sångare medverkade, varav

170 var f.d. elever som återkom till sin

gamla skola för att få stå på scen igen.

Vi vågar påstå att våra elever trivs väldigt

bra i Täby Musikklasser!

År 2010 firade vi 25 år på samma

scen med stor symfoniorkester och För-

klädd gud och Majas Alfabetssånger på

programmet. Den här gången med f.d.

elever i ledande solistroller.

Vår konsertverksamhet är

ledande i Täby

Körerna sjunger på erkänt hög nivå och

framträder både på egen hand och med

landets ledande artister. Genom åren

bl. a. Carola, Loa Falkman, Anna-Lotta

Larsson, The Real Group, Robert Wells,

Putte Wickman, Bo Kasper, Malena Ernman,

Rolf Björling och Georg Riedel.

Mest känd är Luciakonserten i Täby

Sportcentrum. Den säljer årligen nära

2 000 biljetter! Då framträder samtliga

200 elever i åldrarna 10-18 år.

Genom åren har vi också satt upp en

rad musikaler, gett sceniska operaföreställningar,

anordnat barnkörfestivaler,

sjungit körjazz, rockmusik och gästmedverkat

i såväl Jesus Christ Superstar

som Bachs Matteuspassion.

Skolans körer framträder ofta vid stora

evenemang i kommun och näringsliv.

År 2007 fick våra musiklärare Täby

Kommuns Kulturpris för sina mång-

åriga insatser för barn- och ungdomsmusik

i kommunen!


20-talsmedley i Tibble teater.

... redan från 10-års ålder!

Varför Täby Musikklasser?

n Körsången skapar gruppkänsla,

gemenskap och trygghet

Arbetet med musiken bygger på fundamentala

begrepp som lojalitet, solidaritet

och tolerans. Alla arbetar tillsammans.

Vi är inte en artistskola där eleverna

tävlar mot varandra!

n Eleverna är studiemotiverade

Favoritämnet finns på schemat varje

dag. Körsången är en väsentlig anledning

till elevernas goda resultat i skolans

traditionella kunskapsämnen. Genomsnittsbetygen

är i regel högre än i andra

klasser i skolan.

n Sammanhållningen i klassen

Våra elever vittnar ständigt om ”den

speciella känslan av att gå i musikklass”.

n Gemenskapen över åldersgränserna

Musikklasserna har traditioner som gör

att de yngsta träffar de äldsta. Många

konserter bygger på att alla åldrar finns

med på scen. Vi anser att det finns ett

värde i det.

n Samtliga lärare är välutbildade

pedagoger

Våra skolor har starka traditioner och

rutinerade arbetslag.

Klasslärarna är mycket omtyckta och

har stor erfarenhet av att arbeta med

musikklasser.

n Musikundervisningen förenar bredd

och kvalitet

n Föräldraengagemanget är stort

Täby Musikklassers Intresseförening

(TMI) bedriver ett intensivt arbete i

samråd med skolan.

n Musik på schemat varje dag

n Du får stå på scen

n Bra sammanhållning

n Alla kompisar har ett

gemensamt intresse


Nuvarande elever berättar om

Täby Musikklasser

Vi intervjuade

några av våra elever

om musiken:

1. Varför började

du i musikklass?

2. Vad har du lärt

dig sen du började?

3. Vad är det

roligaste med att

gå i musikklass?

4. Största konsertupplevelsen?

5. Berätta om ett

roligt konsert-

minne?

Alice Burén,

8 Musik

1. Jag har alltid tyckt

om att sjunga och

ville prova på nåt

nytt!

2. Massor av musikteori,

att spela flera

instrument och

sjunga på olika sätt.

3. Att få sjunga varje

dag och prova på

olika sorters musik.

Det är också jättekul

att vara med andra

som har samma

intresse.

4. Det var i 4:an

när vi fick sjunga i

Berwaldhallen. Det

var superkul och det

var en av våra första

stora konserter.

5. Det var jättekul

Täbys

Kulturprisutdelning

i Tibble Teater.

Då sjöng vi med

Charlotte Perrelli

och i publiken satt

statsministern!

Jonas Malm,

6 Musik

1. Min storasyster

gick här och jag

har alltid gillat att

sjunga och stå på

scen. Därför var

Täby Musikklasser

perfekt för mig.

2. Jag har lärt mig

en bättre sångteknik,

och att stå på scen. Och

massa musikteori.

3. Allt roligt man får

göra med klassen!

Redan i 4:an fick

vi spela in en skiva

och sätta upp Klas

Klättermus.

4. När vi fick

uruppföra Georg

Riedels nyskrivna

sånger, tillsammans

med honom själv

som ju gjort musiken

till de flesta Astrid

Lindgren-filmerna…

5. I 5:an hände en

pinsam grej på

Luciakonserten.

Jag hade kalsonger

i orange färg, och

mitt i konserten

kom jag på att de

säkert syntes igenom

lucialinnet.

Lovisa Valtersson,

7 Musik

1. För att jag älskar

musik och att sjunga

är livet!

2. Jag har utvecklat

min sångröst tack

vare alla härliga

musiklektioner.

Och byggt upp mitt

självförtroende och

lärt mig samarbeta

bättre.

3. Att sjunga såklart

och att alla konserter

också är roliga.

4. Kyrkokonserterna.

Det är häftigt och

mäktigt när man

sjunger stora körer i

en kyrka!

5. När vi satte upp

minimusikalen på

temat Disney i 4:an!


Jennifer och Frida

tränar på

notvärden

och taktarter.

Musikämnets innehåll

Du får en grundläggande bildning i

musik, med lektioner varje dag!

Den ger dig goda förutsättningar för

vidare musikstudier på gymnasiet.

Körsång, röstvård, notläsning och

musikteori är huvudmoment. Du läser

också musikhistoria och framträder

sceniskt. I högstadiet får alla elever lära

sig grunderna i bruksspel; gitarr, piano,

bas och trummor.

Körsången är grunden i undervisningen.

Den utgår från den svenska

körtraditionen. Varje klass är en kör!

Repertoaren består av folkmusik, jazz,

Läs mer om Täby Musikklasser

Du hittar oss på nätet

www.tabymusikklasser.com

Där finns anmälningsblankett och övrig

aktuell information. Anmälningsblankett

kan även rekvireras från skolan.

Ring 08-55 55 85 10 eller maila

info@tabymusikklasser.com

Fr.o.m. Hösten 2011 kan anmälan även

skickas in per mail!

pop, opera, musikal och nyskriven

modern musik. Klassiska körverk och

körstycken framförs regelbundet.

Våra musiklärare är välutbildade

pedagoger med inriktning på barn- och

ungdomskör. De har båda arbetat med

musikklasserna i över 20 år.

Musik på schemat (5-6 lektioner/vecka)

År 4, 5 och 6: 240 minuter/vecka År 7, 8 och 9: 200 minuter/vecka

En lektion per vecka är kör i större grupp och en är i liten grupp (15 elever)

Våra musiklärare

och körledare –

Anders Asp och

Gitte Littwold.

”Prova på Täby Musikklasser” och

Informationsmöte

En rolig elevinriktad dag som blivit en

succé.

En lördag morgon i oktober/november

får du som går i 2an eller 3an träffa våra

musiklärare, sjunga i kör och prova på

att ge konsert! Föräldrarna lyssnar till

konserten och får i anslutning muntlig information

om skolan. Datum för ”prova

på-dagen” finns på hemsidan!


Anmälan och musikaliskt test

Anmälan sker på hösten i år 3, senast

den 20 november. Elever som söker till

Täby Musikklasser gör ett musikaliskt

test. Kallelse kommer i december.

Testet sker under två dagar i januari.

Dag 1 sker ett grupptest (ca 30 min)

Dag 2 sker ett individuellt test (ca 10 min)

Eleven ska sjunga 3 sånger:

n Blinka lilla stjärna

n Nu tändas tusen juleljus

n En sång efter eget val

Sångerna ska sjungas utan pianoackompanjemang.

Våra skolor

Täby Musikklasser är kommunala

grundskoleklasser med utökad musikundervisning.

Verksamheten är förlagd

till två centralt belägna skolor i Täby.

Vi antar en klass med 30 elever till år

4 varje år. Du går sedan i samma klass

t.o.m år 9.

Vi erbjuder även en kör på gymnasienivå

för intresserade elever.

År 4-5 går du i mellanstadiet i Ytterbyskolan

Skolan har anor från 1907, nyrenoverad

2005-2006, och är komplett med

gymnastiksal, slöjdsalar och fritidshem.

Musiksalen har bra akustik och är väl

lämpad för körsång.

I testet ingår också moment som avser

allmän musikalitet. Instrumentala

färdigheter ingår inte.

Besked om vilka som antagits ges

senast vecka 8.

Du kan maila eller skicka anmälan per post

Men du måste i båda fallen fylla i

anmälningsblanketten med alla uppgifter,

inkl. två vårdnadshavare.

info@tabymusikklasser.com

eller Täby Musikklasser

Ytterbyskolan, Ytterby skolgränd 6

183 30 Täby

Senast den 20 november

År 6-9 går du i högstadiet i Näsbydalskolan

Här finns Täby Musikklasser och klasser

med naturvetarprofil. Skolan har sedan

länge kunskap och trygghet som ledord

och många elever har placerat sig i topp i

nationella matematiktävlingar.

Näsbydalskolan har sedan våren 2007

en ny körsal av yppersta kvalitet och en

välutrustad musikinstutition med musiksal

och flera spelrum. Här finns också musikklassernas

musikexpedition.

Skolorna ligger nära varandra. De är centralt

belägna i Täby, nära Roslags-Näsby

station. Bästa kommunikationer är Roslagsbanan,

eller bussar till Roslags-Näsby

trafikplats och Täby Centrum.

Ytterbyskolan

Näsbydalskolan

Täby Musikklasser, Ytterbyskolan, Ytterby Skolgränd 6, 183 30 Täby

Telefon: 08-55 55 89 71 (Ytterbyskolans exp.) Musikexpeditionen i Näsbydalskolan: 08-55 55 85 10

info@tabymusikklasser.com www.tabymusikklasser.com


Anmälan till test för intagning till

Täby Musikklasser

Anmälningsblanketten fullständigt ifylld

mailas till info@tabymusikklasser.com

eller skickas per post till

Täby Musikklasser

Ytterbyskolan, Ytterby Skolgränd 6

183 30 Täby

Senast den 20 november

Anmälan avser skolstart i år 4, hösten

Härmed anmäles

Personnummer

Nuvarande skola Klass

Datum

Målsman 1 underskrift

Namnförtydligande

Målsman 2 underskrift

Namnförtydligande

Adress

Postadress

Upplysningar lämnas genom musiklärarna

Anders Asp och Gitte Littwold

telefon 08-55 55 85 10

eller via mail:

info@

tabymusikklasser.com

Telefon Telefon dagtid

Posta

anmälan

senast

20/11


Täby Musikklasser

Ytterbyskolan

Ytterby Skolgränd 6

183 30 Täby

Frankeras

med brevporto

Similar magazines