Industrin bromsar - ATL

atl.nu

Industrin bromsar - ATL

ingår som en medlemsförmån i landets

fyra skogsägareföreningar tillsammans

med en bilaga från respektive förening.

Vid adressändring kontakta din

skogsägareförening:

Södra Skogsägarna Norra Skogsägarna

www.sodra.se www.norra.se

0470-890 00 090-15 67 00

Skogsägarna Norrskog Mellanskog

www. norrskog.se www.mellanskog.se

0612-71 87 00 010-482 80 00

REDAKTION

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Pär Fornling

Stålbrandsgatan 5, 214 46 Malmö

Telefon: 040-92 25 55

Fax: 040-601 64 49

E-post: par.fornling@lrfmedia.lrf.se

Redigeringsansvarig:

Anne-Charlotte Morgan

Telefon: 040-601 64 89

E-post: anne-charlotte.morgan@lrfmedia.lrf.se

ANNONS

Birgit Emilsson

Box 6044, 200 11 Malmö

Telefon: 040-601 64 55

Fax: 040- 601 64 49

E-post: birgit.emilsson@lrfmedia.lrf.se

Ronny Gustavsson

113 92 Stockholm

Telefon: 08-588 367 97

Fax: 08-588 369 99

E-post: ronny.gustavsson@lrfmedia.lrf.se

Annonsmaterial:

annons.visk@lrfmedia.lrf.se

PRENUMERATION

Telefon: 040-601 64 93

Fax: 040-601 63 55

E-post: pren@lrfmedia.lrf.se

Prenumerationspris helår

(6 nummer) 295 kronor inkl moms

Lösnummer 55 kronor inkl moms

REDAKTIONSRÅD

Per Bengtsson, Erik Jonsson, Ola Persson,

Gunilla Kjellsson, Anders Olsson, Kristin

Gustafsson och Karin Vestlund-Ekerby.

Hemsida: www.atl.nu/viskogsagare

i samarbete med tidningen ATL.

För ej beställt material ansvaras ej.

Vi Skogsägare produceras av LRF

Media AB på uppdrag av skogsägareföreningarna.

TS-upplaga 2010: 92 700

Tryck: Hansaprint, Åbo

Repro: LRF Media AB, Malmö

INNEHÅLL Nummer

5 2011

HISTORIEN om skogsägarrörelsen

håller på att skrivas ett gäng

veteraner inom rörelsen: Sven

Sjunnesson Ola Persson, Ulf

Österblom och Jan Sandström.

Foto: Pär Fornling

5 LEDARE: Mer vetenskap, mindre tyckande.

6 PROFILEN: Möt Torgny Hardelius

ordförande i Norra Skogsägarna.

10 FORSKNING: Varning för snytbaggarna

i Norrland.

12 NÄRINGSPOLITIK: Miljöhänsynen är

bra och kan bli ännu bättre.

14 MARKNAD

✔ Analys av skogsaktierna.

✔ Hela skogsindustrin bromsar in.

✔ Nedlagda sågverk och nya jättar.

16 NYHETER

✔ Nordiskt samarbete än viktigare.

✔ Dramatisk ökning av virkesförrådet.

18 FÖRÄDLING: Allt från massiva

trämöbler till nya byggsystem och

egentillverkning av tjära.

22 RÖJNING: Nu börjar kurserna för

röjkörkort.

23 SKOGSSKÖTSEL: Fem praktiska tips

från en expert.

24 POLITIK: Skogsriket, ett nytt inslag

i skogspolitiken.

28 SKOGSGÅRDEN: Mats Hofgren fi xar

vintervägar med sin egen uppfi nning.

32 EKONOMI: Tips om vad du gör med

pengarna efter en virkesaffär.

OXEN

MINILUNNARE

Myreback MASKIN


Nästa nummer utkommer 15 december

TEMA: Utbildning & Ekonomi

VI SKOGSÄGARE ≤C≥/≤YY≥ ≤P≥

Nr 5

2011

TRÄMÄSSAGUSTAV

AULEN

berättar om

naturvård

vid ett möte

med den

nordiska

skogsägarrörelsen.

Sidan 16

33 TEKNIK: Ny maskin för eftersatta

röjningar.

36 MARKNAD: Nu har den nya jättesågen

på Värö dragit igång.

38 SKOGSSKÖTSEL: Uppdrag för hästen.

42 DEBATT: I allemansrättens utkanter.

44 SKOGSGÅRDEN: Ny rådgivning för

att ta krafttag.

53 NAMN & NYTT: På upptäcktsfärd

i skogsägarrörelsens historia.

54 KRÖNIKAN: Hösten, en bra tid för

handling både i skogen och näringspolitiken.

Gallring, vindfällen

Tandem-OXEN

Omslagsfoto:

Pär Fornling

More magazines by this user
Similar magazines