Rapport KulturNatten 2011 (pdf) - KulturNatten Uppsala

kulturnattenuppsala.se

Rapport KulturNatten 2011 (pdf) - KulturNatten Uppsala

Innehåll

Inledning.......................................................................1

Uppdraget.....................................................................2

Organisation..................................................................2

Invigning.......................................................................3

Nyheter.........................................................................4

Nya scener................................................................................. 4

Samarbete med andra kulturnätter................................................... 4

Information, marknadsföring och press.................................4

Information till arrangörer............................................................... 4

www.kulturnattenuppsala.se........................................................... 4

Sociala medier............................................................................ 5

Annonsering............................................................................... 6

Programtidning............................................................................ 7

Kulturstaden Uppsala.................................................................... 8

Medverkan på mässor................................................................... 8

Övrig marknadsföring................................................................... 8

Press.......................................................................................... 8

Ordning och säkerhet......................................................11

Trygghetsarbete............................................................................11

Samarbeten med näringslivet.............................................11

Utvärdering med arrangörerna om kulturnatten......................12

Bilagor..........................................................................13

Utvärdering med arrangörer

Rapport Trygg kulturnatt

Webbstatistik

Framsida bildcollage

Fotografer Sofie Blomgren, Pär Löfquist och Anita Karimi

2011-10-24

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


KulturNatten den 10 september 2011

”Lite senare idag börjar Kulturnatten här i Uppsala. Trots att jag bott i Uppsala i 3 år så har jag aldrig varit på

denna kulturnatt som är varje år. Tydligen ska det vara värsta grejen! Man kan gå och kolla på tusentals saker mm

och lära sig massor om kulturer och så. Johan ska iallafall ta med mig på det och jag längtar så mycket tills ikväll.

Det kommer bli skitroligt tror jag! […] Gissa om jag kommer slita sönder armarna på Johan för att jag kommer

springa åt alla håll på samma gång!?

[…] För tre år sen när jag precis hade träffat Johan så frågade jag honom vad kulturnatten var för något. Svaret

jag fick var att; ”Äh, man super sig full och springer runt, det är mest för fjortisar typ.” Igår, så var det Johan

som sa till mig; ”Ska vi gå på kulturnatten?” Och jag frågade; ”Eh, vad ska vi göra där!?” Johan svarar; ”Man kan

göra massa saker, det är om kulturer och så, skitintressant!” Antar att Johan växt upp lite, haha. […] 1 ”

Antingen har Johan växt upp, eller så har bilden av kulturnatten i Uppsala förändrats. Kanske lite av båda.

Statistiken talar för att det förändrats rejält. Det är inte alls samma festkväll idag som det var för några år sedan.

Detta på grund av ett målmedvetet arbete att göra kulturnatten till en lugnare och tryggare natt med riktigt

spännande sktiviteter för alla åldrar. De senaste åren har ungdomar kunnat ta del av bra, drogfria evenemang i

Uppsalas ungdomsgårdars regi, men även Uppsala Konsert & Kongress har bjudit ungdomarna till spännande

konserter. I år fick vi ett kvitto på detta framgångsrika arbete. Kulturnatten fick den 7 oktober ta emot ett

barnrättspris under barnrättsveckans avslutningskonsert. Dessutom rapporterar socialjouren att de inte

omhändertog en enda ungdom under 18 år! Det har inte hänt tidigare. I början av 2000-talet omhändertogs runt

30 ungdomar under kulturnätterna. Sedan dess har kurvan pekat rakt neråt. Detta är värt att fira!

”Barnrättspriset delas ut för första gången i år för att visa Uppsala kommuns engagemang

för barns rättigheter. Uppsala har ett barn- och ungdomspolitiskt program med mål som

gäller alla barn och ungdomar i Uppsala kommun. Lika villkor, delaktighet, trygghet och

tillgänglighet samt god fysik och psykisk miljö är viktiga mål i programmet.

Priset går till kulturnatten.

Motivering:

Kulturnatten uppfyller programmets mål och erbjuder barn och unga många möjligheter

till eget skapande och upplevelser inom konst och kultur. Oftast kostar det inget och

evenemangen finns på flera ställen i kommunen under hela dagen och kvällen.

Genom att barn och unga får möjlighet att medverka och delta i många olika aktiviteter

stärker det många barns och ungas identitet och påverkar deras utveckling på ett positivt sätt.

Ungdomsevenemangen är drogfria och har alltfler besökare.

Kulturnatten gäller Uppsalas hela kulturliv, både institutioner, amatörer, föreningar och

professionella som har bjudits in att delta.”

1 http://twinmombabyboo.blogspot.com/2011/09/kulturnatten-uppsala.html, 2011-10-20

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

1


Årets kulturnatt var den 23e i ordningen. Det var drygt 650 programpunkter i årets program, vilket är ungefär

100 fler än 2010. Det var tillsammans 233 arrangörer som bjud upp till kulturnatt på 178 platser. Även antalet

program riktade till barn var fler än tidigare, totalt 84 st (40 st 2010).

Termometern visade sommartemperatur hela dagen och kvällen när Uppsala bjöd upp till tidernas största

kulturnatt. Solen sken och folk njöt av den sista sommaren. Och det var många besökare, det märktes tydligt då

det var svårt att förflytta sig genom Uppsala. Flera arrangörer hade besöksrekord och stämningen var väldigt bra,

besökarna höll sig också kvar långt in på kvällen och natten.

Uppdraget

Destination Uppsala hade för första gången uppdraget att koordinera och marknadsföra kulturnatten. Uppdraget

kommer från Uppsala kommuns kulturnämnd. Uppdraget omfattar att Destination Uppsala ska ”initiera,

koordinera, leda och marknadsföra kulturnatten i Uppsala som ska genomföras andra lördagen i september. Med

kulturnatten avses kulturaktiviteter under både dag- och kvällstid. I uppdraget ingår att:

• Uppmuntra, stödja och förebereda kulturlivet i Uppsala kommun som arrangörer under kulturnatten och

hålla en god kontakt med en öppen dialog om möjligheter och utvecklingsvägar under hela året.

• Utveckla evenemanget i samråd med uppdragsgivaren/kulturkontoret och evenemangslotsen i Uppsala

kommun. Marknadsföring och profilering av kulturnatten även utanför Uppsala ska eftersträvas och

utvecklas.

• Samarbeta med projektet Kultur för utveckling.

• Eftersträva och utveckla extern finansiering och sponsring.

• Underhålla och utveckla en extern hemsida för kostnadseffektivisering i kommunikationen med

arrangörer och publik.

• Anordna invigning under minst en timme på Uppsala Konsert & Kongress, i samråd och samarbete med

uppdragsgivaren, som står som arrangör för invigningen.”

Organisation

En kulturnattsgeneral har varit anställd på 70% för att under hela året arbeta med kulturnatten. Under juni,

augusti och september har arbetet förstärkts med en informations- och marknadsassistent på 50%. Destination

Uppsala har också anställt en projektledare som arbetat med trygghetsfrågor under juni, augusti och september

på ca 50%.

Planeringen och arbetet med kulturnatten och dess arrangörer har skett i samråd med polisen, socialtjänsten,

brandförsvaret, miljökontoret, gatu- och trafikkontoret, fritids- och naturkontoret, kommunledningskontoret

samt UL. Det är ett väl fungerande samarbete som bygger på många års erfarenhet och rutin.

Själva kulturnattskvällen är personalkrävande. För att klara detta krävs en hel del volontärer. I år var

det cirka 25 volontärer som arbetade med olika sysslor under kulturnatten. De flesta studerar på

Kulturentreprenörsprogrammet på Uppsala universitet.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

2


Invigning

Årets invigningsfanfar komponerades och framfördes av uppsalakören The Gloryfires. Invigningstalare var

kulturnämndens ordförande Eva Edwardsson. Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium delades ut

till Lars Burstedt och även föreningsrådet delade ut stipendium. Dansare från Uppsala danscenter visade upp

orientalisk dans. Det var cirka 200 personer i publiken.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

Fotograf Sofie Blomgren

3


Nyheter

Nya scener

Varje år bokas två scener som finns till förfogande för musiker och andra scenkonstnärer som inte har någon

annan scen att vara på. Dessa scener brukar vara väldigt uppskattade och snabbt bli fullbokade. De två senaste

åren har dessa scener varit Norrlands nation och Katedralskolans aula. I år testade vi Uppsala Konsert &

Kongress, sal B, samt orangeriet i Linnéträdgården. Det visade sig vara lyckat. Båda scenerna blev väldigt

uppskattade och Linnéträdgården ökade sitt besökarantal med cirka 4000 personer under kulturnatten. Även

Linnémuseet ökade sin besöksstatistik med ca 1000 personer.

.

Samarbete med andra kulturnätter

I maj kontaktades kulturnattsgeneralen av Umeå kulturnattas ledning med anledning av att de hade inlett sitt

arbete inför Umeås år som europeisk kulturhuvudstad 2014. De vill bland annat skapa ett kulturnattsnätverk och

ett samarbete över hela Sverige. Kulturnatten i Uppsala gästade Umeå kulturnatta genom bandet Amy´s Ashes.

Umeå gästade kulturnatten i Uppsala med flera grupper, Jamo Jamo Arts, Ye Banished Privateers, EMP och

Summoned tied. Ett erfarenhetsutbyte har också skett och kommer fortsätta under hösten och även nästa år.

I Danmark har man kulturnatt över hela landet på samma dag. Inför årets kulturnatt den 14 oktober bjöds

Uppsala in av vänorten Fredriksberg (som är en del av Köpenhamn). Uppsala gästade Fredriksberg och

marknadsförde nästa års kulturnatt samt andra kulturevenemang som erbjuds i Uppsala under hela året.

Information, marknadsföring och press

Information till arrangörer

Informationsarbetet är väldigt viktigt. När det gäller information till arrangörerna är webben, www.

kulturnattenuppsala.se och nyhetsbrevet Knattnytt de viktigaste kanalerna. Nyhetsbrevet har getts ut i 5 nummer

under 2011 och har gått ut till ungefär 600 mailadresser. Det första skickades ut i mars där arrangörerna

uppmanades att börja fundera på vad de vill göra under årets kulturnatt. Nyhetsbrevet publiceras också på

webben där det också finns med information, exempelvis vilka som får vara med på kulturnatten, vad man ska

tänka på som arrangör och vanliga frågor och svar. På webben finns också ett anmälningsformulär.

www.kulturnattenuppsala.se

Under våren lanserades en ny kostym för webbsidan samt en del nya funktioner. Ambitionen var att sätta

mer fokus på programmet och arrangörerna än tidigare. Tre bilder ligger på förstasidan som byts ut varje

gång sidan uppdateras, bilderna leder direkt till de olika programpunkterna. Detta har ställt högre krav på att

arrangörerna levererar bra bilder. De arrangörer som gör det syns mer än de som väljer att inte skicka in bilder.

Väl inne i programmet kan besökaren sortera programmet efter olika kategorier, tid, plats och titel. Det finns

också en sökfunktion för fritextsökning. Utöver detta program som är en slags sökmotor publicerades också

programtidningen som blädderbar pdf och vanlig utskrivbar pdf. Det finns också en funktion där man kan

skapa sitt eget program som sparas på dator till nästa gång man går in på webben.

Varje prgram får en egen sida med en enkel direktadress, ex www.kulturnattenuppsala.se/program/konsert,

där information om programmet presenteras, men ocskå hur det ser ut med tillgänglighet på platsen i form av

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

4


exempelvis handikapphiss eller hörslinga. Statistik för webben finns i bilaga 3.

Sociala medier

Facebook förändras ständigt. Kulturnatten har funnits på facebook sedan drygt tre år tillbaka. Från början

startades en facebook-grupp som hette KulturNatten i Uppsala. Sedan kom facebooksidorna, som är mer

öppna och flera företag och institutioner gick då över till sid-formatet. Inför årets kulturnatt gjorde även vi det.

Tyvärr är det ganska arbetskrävande att avsluta en grupp. Administratören för gruppen måste plocka bort varje

medlem i gruppen var för sig. Det var närmare 400 medlemmar. Först när gruppen inte har några medlemmar

kan gruppen avslutas. Parallellt med arbetet att avsluta gruppen byggdes den nya sidan upp och ”fans” värvades.

På facebook kan det finnas flera sidor med samma namn. Strax innan kulturnatten upptäcktes ytterligare

en sida som hette KulturNatten i Uppsala, som använde kulturnattens logotype och som länkade till www.

kulturnattenuppsala.se. Som facebookanvändare var det omöjligt att veta vilken sida som är den ”officiella”. Det

går inte heller att se vem som är administratör för en sida. Det mesta som skrevs på sidan var korrekt, men det

var tydligt att sidans fans trodde att de kommunicerade med kulturnattsgeneralen när de skrev på sidan. Sidan

bevakades av kulturnattens personal. Alla opassande inlägg anmäldes till facebook. Vi skrev också meddelanden

på sidan för att tydliggöra att det finns en ”officiell” kulturnattssida. Meddelandena raderades. Vi anmälde sidan

till facebook för varumärkesintrång. Ingenting hände. Sidan finns fortfarande kvar. Taktiken blev till slut att göra

vår facebooksida så bra som möjligt och samtidigt hålla den andra under bevakning. Vi tipsade dagligen om

program, tävlade ut t-shirts och kommunicerade med våra facebook-fan.

Här följer statistik över interaktioner och fans på facebook-sidan under perioden 2011-07-20 till 2011-09-20.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

5


Kulturnatten finns också sedan drygt tre år tillbaka på twitter samt på bloggen evenemangsstadenuppsala.se.

Annonsering

Annonsering har skett i Kulturhusets tidning i Stockholm,

Uppsalatidningen, UNT och på dn.se. En stor del av

annonseringen har varit en del av marknadsföringsprojektet

Kulturstaden där kulturnatten ingår som ett av 12 evenemang.

Kulturnattens annonskampanj har sett lite annorlunda ut i år

jämfört med tidigare år. I stället för att boka många stora

annonser har vi använt oss av så kallade pluggar i Mitt i vädret på

sista sidan i UNT. Det är små annonser med kulturnattens logotype

och datumet. Inget mer. Annonseringen med pluggarna publicerades

varannan dag från 19 augusti till 30 augusti. Därefter användes

större annonser med olika teman. Tanken med detta var att redan

i augusti nöta in kulturnattens datum, för att sedan börja skapa

intresse för olika programpunkter och teman.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

6


Programtidning

Programtidningen upphandlades i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling) under våren. Tidigare

år har upphandlingen varit uppdelad i två delar, tryck och distribution och produktion. I år slogs dessa ihop i en

upphandling. Tre möjliga leverantörer fick upphandlingsunderlaget, två svarade. Under de senaste åren har det

varit samma leverantör för kulturnatten, i blev det en ny, UNiT, som vann upphandlingen och som levererade

programtidningen. Tidningen producerades i 115 000 exemplar och distribuerade med UNT, Knivsta/

Sigtunabygden och Norra Uppland. UNiT valde också att annonsera inför att programtidningen kom ut på tvkanalen

24UNT och www.unt.se. De gav också annonsörerna i tidningen tv-reklam på 24UNT. I och med att

en ny leverantör producerade tidningen valde vi att göra tidningen i ett nytt format och med ny layout, en layout

som följer kulturnattens grafiska profil i större utsträckning än den gjort tidigare.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

7


Kulturstaden Uppsala

Kulturnatten ingick i projektet Kulturstaden Uppsala som syftar till att stärka bilden av Uppsala som ledande

kulturstad. Detta görs genom att samordna marknadskommunikation, PR och enskilda arrangörernas kompetens

och drivkrafter på en övergripande nivå i linje med Varumärke Uppsala. Kulturstaden stärkte kulturnattens

marknadsföring genom annonser i UNT, 18 min, Uppsalatidningen och dn.se. Vi fick också tillgång till

eurosizeaffischer vid busshållsplatser och efter vägar en vecka innan evenemanget.

Enligt Kulturstadens statistik gav bannern på dn.se 156 995 visningar och 331 klick vidare till Kulturstadens

webb. Bannern låg uppe den 1-9 september.

Medverkan på mässor

Under året har kulturnatten medverkat på två mässor, Humanioradagarna på Uppsala universitet och TURmässan

i Göteborg.

På Humanioradagarna (31 mars) medverkade kulturnatten tillsammans med andra kommunala

kulturverksamheter. Detta var tveklöst det tillfälle då flest volontärer rekryterades till kulturnatten. Det var

också många studenter som frågade om hur man får jobbet som kulturnattsgeneral och vilken bakgrund och

utbildning som behövs. Humanioradagarna är en mässa för studenter inom humanistiska ämnen vid Uppsala

universitet.

TUR-mässan i Göteborg är Sveriges största turistmässa med över 40 000 besökare under fyra dagar.

Kulturnatten ingick i Uppsalas monter där också flera andra uppsalaaktörer som Fyrishov, Uppsala stadsteater,

UL, Scenteknik m fl. ingick. I montern kunde man tävla om kassar med olika Uppsala-erbjudanden och fritt

inträde till vissa museer. Som ett test låg där också en kupong på en gratis t-shirt som kunde hämtas ut i

besökscentret under kulturnatten. 7 kuponger lämnades in under kulturnatten.

Övrig marknadsföring

De affischer som tillhandahålls där arrangörerna själva kan skriva in sina program var inte lika populära i år som

tidigare år. En del användes, men det blev många över. Samtidigt efterfrågas någon typ av gemensam symbol

eller markering som tillhandahålls alla arrangörer i utvärderingen så att man tydligt kan se vad som är en del av

kulturnatten. Det är just på detta sätt affischerna använts tidigare år.

En dryg vecka innan evenemanget sattes en banderoll upp på Drottninggatan. Kulturnatten annonserades också

i Destination Uppsalas skyltfönster vid turistinformationen. Information om kulturnatten fanns på de skyltar

som sitter vid E4an norr och söder om Uppsala. Ett engelskt program togs fram och distribuerades till en del

hotell ocha ndra verksamheter som har många utländska besökare. Programmet fanns även i turistinformationen

på Fyristorg 8.

Press

Ett pressmeddelande skickades ut den 5 september samt ett den 13 oktober då kulturnatten tilldelats ett

barnrättspris. Kulturnatten fick stor uppmärksamhet i den lokala pressen, både positiv och negativ. Det är också

flera webbaserade tidningar och nyhetsbloggar som skrivit om kulturnatten.

UNTs tf kulturchef Maria Ripenberg ifrågasatte kulturnattens bredd i ett blogginlägg. Hon menade att många

av programpunkterna snarare hör hemma på en friskvårdsdag än på kulturnatten. Hon tog upp ett antal exempel

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

8


som qi gong, taiji, mindfullness m.m. Med anledning av Upplandsmuseets utställning Fikarasten citerade hon

en Hasse & Tage-sketch ”Allt är kultur. En macka på verkstadsgolvet, det är kultur det.” Hennes tes var att om

allt är kultur så kommer kulturnatten att sprängas och att det är lika bra det. Då sprids kulturfesten ut över alla

dagar.

UNT rapporterade också om en langosförsäljare som klagat på både sin plats och på att det är för dyrt att delta

i kulturnatten. Under rubriken Kulturnatten kostar 270 000 rapporteras om det orättvisa i att kommersiella

matförsäljare får betala upp till 5000 kr för en plats på kulturnatten. Artikeln kommenterades av UNTs läsare:

”Jösses…

Ett jippo som betalas mer eller mindre av innevånarnas skattepengar, försäljare som vill åt våra övriga pengar, placering av sitt stånd

mitt i smeten och ändå ha mage att klaga över placering och att det kostar att stå där för att tjäna pengar. Men, ge sjutton i att ställa upp

ståndet då om det inte passar!!! Det är väl knappast för besökarnas skull alla matstånd finns med tanke på alla restauranger man ändå

kan äta på. Vill man tjäna pengar så får man vara beredd att betala priset för det också.”

SnuttJulle 10 sept 2011 kl 10:51

”Lagen om tillgång och efterfrågan.

Småföretagare är som sina större ”bröder”. Offentlig verksamhet är förkastlig så länge man inte kan tjäna pengar på det. Skatter ska

vara låga, men man kan lura upp politiker och tjäna pengar på skattefinansierad verksamhet är allt bra. Så snurrar historiens hjul och

bränner en bild av klassernas kamp. Det mesta är ljug och båg och vissa av ser genom det och ler i mjugg.”

Janne Johansson, 10 sept 2011 kl 11:28

”Bra Politiker

Billig reklam för Uppsala och all får vara med denna gång. Detta visar valfrihet i verkligheten och ej bara för de välbeställda. Jag betalar

gärna detta i skatt. De för personer närmre och vi har möjlighet att lära från andra. Visst kommer det gapande girig Moderater att gapa

vill inte som vanligt. Dessa får inget ut av detta. Men det handlar om en del Alians väljare.”

Sudden, 10 sept 2011 kl 13:37

”Bra

Kulturnatten är ju vettigare att satsa på än sista april. Ett kulturevenemang som lockar alla målgrupper. Själv så jag gå olika

historievandringar. Tyvärr missade jag visningen av Professorshemmet i Walmstedska gården nu kl 2 men det får förhoppningsvis bli

ett annat år.”

Erik, 10 sept 2011 kl 14:09

”Det är ju billigare i Rumänien och Bulgarien och Serbien

om man vill sälja där.

Jan, 10 sept 2011 kl 20:45

Flera lokala tidningar rapporterade om olika programpunkter inför kulturnatten, bland andra 18 min, UNT,

Uppsalatidningen och Uppsala fria tidning. Även efter kulturnatten kunde man ta del av reportage i både text

och rörlig bild i olika medier. Kulturnatten är en välbevakad händelse i Uppsala. Det är svårt att ta del av allt som

skrivs och publiceras.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

9


Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

10


Ordning och säkerhet

Under de senaste åren har det varit mest ordnings- och säkerhetsproblem på Drottninggatan. Detta är ett

område vi arbetat med mycket i år och det gav resultat. Efter kulturnatten var både polisen, brandförsvaret och

gatu- och trafikkontoret nöjda med säkerheten på Drottninggatan.

Tyvärr var det väldigt oroligt bland knallarna under årets kulturnatt. Flera av dem ställde sig på andra platser

än de anvisade och de bråkade en hel del med varandra. Efter flera timmars arbete med dem utan resultat

beslutades det att kulturnattens ledning skulle ta hjälp av brandförsvaret och göra en säkerhetsrunda bland

knallarna. Säkerheten äventyras när de anvisade platserna inte används och det är lätt att tappa den totala

översynen som annars finns. Kulturnattsgeneralen gick en runda bland alla knallar tillsammans med en

inspektör från brandförsvaret vid 21-tiden på kvällen. Fokus låg på släckutrustning hos dem som använder

gasol. Även andra aspekter som närhet till husväggar och annat brännbart sågs över. Efter avslutad runda kunde

konstateras att oroväckande många som använde gasol inte hade anmält att de skulle använda gasol i förväg.

Det var ännu fler som inte hade någon släckutrustning som handbrandsläckare inom räckhåll. Alla som saknade

släckutrustning fick 30 minuter på sig att skaffa det. Alla lyckades fixade fram handbrandsläckare.

Inför nästa år borde en planerad säkerhetsrunda genomföras. Det borde också framgå i villkoren, för knallar

som deltar i kulturnatten, att vite utgår till dem som inte följder de anvisningar som ges. Alla som står

felplacerade under kulturnatten och dessutom hanterar gasol utan att ha anmält det i förväg och som heller inte

har brandsläckare utgör en stor risk för kulturnattsbesökarna. Det är tydligt att det inte räcker med information,

tyvärr.

Gatu- och trafikkontoret har påpekat efter årets kulturnatt att man borde stänga av Östra ågatan tidigare nästa

år. Det var väldigt mycket folk ute, mer än tidigare år och det gjorde att det blev bökigt för bilisterna på Östra

ågatan på eftermiddagen. Gatan stängdes av kl. 17.00 i år.

I övrigt var årets upplaga av kulturnatten en väldigt lugn natt. Enligt samordnaren för nattvandrarna, Claes

Tollinger var det är väldigt lugn stämning på stan. Lite senare på kvällen fick nattvandrarna en del att göra, men

det var förhållandevis lite. Det var drygt 100 nattvandrare ute. Enligt socialtjänsten omhändertogs ingen under

18 år i deras regi. Tyvärr har vi inte fått några siffror från polisen, men vid samtal med insatschefen vid ett-tiden

på natten, verkade det vara lugnt. Det var lite stökigt vid en nyöppnad krog på Vaksalagatan och en del gruff

runt stans uteställen. Men det var inget de såg som något kulturnattsrelaterat problem, det är samma människor

som gruffar även andra nätter.

Trygghetsarbete

För andra året i rad har vi arbetat med projektet Trygg kulturnatt. Det syftar till att förebyggande arbeta med

trygghetsfrågor. Detta görs i samråd med bland andra Brottförebyggande rådet. Läs projektledare Isabelle

Peterssons rapport i bilaga 2.

Samarbeten med näringslivet

Inför årets kulturnatt gjordes en analys över vilka företag som är intressanta att samarbeta med. Sponsring

handlar sällan om rena pengar, utan utbyte av tjänster och service. Av tidigare års erfarenhet vet vi att samarbetet

med Hyrtältet och Ramirent fungerat väldigt bra och att det varit viktigt för kulturnatten då de kan erbjuda

tjänster som kommer både kulturnatten i stort till del samt enskilda arrangörer. Förfrågningar om samarbete

skickades även till ett antal nya företag som ansågs intressanta. Tyvärr nappade inte alla, många avstod helt från

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

11


att svara på vår förfrågan. Det är svårt med kultursponsring och detta är en fråga som kräver en hel del arbete.

Årets samarbetspartners var:

Hyrtältet, Ramirent, Rk Tryck, Clarion Hotell Gillet, Selecta och Triller.

Utvärdering med arrangörerna om kulturnatten

En sammanställning av utvärderingen finns i bilaga 1. Utvärderingen skickades till 233 arrangörer via det

internetbaserade verktyget Google documents. Totalt har 104 arrangörer svarat och deras svar vittnar om i det

stora hela en fantastisk kulturnatt. På frågan om de kan tänka sig att vara med på nästa års kulturnatt svarar 86

arrangörer ja, 9 st kanske och 2 st är tveksamma. Ingen svarar nej.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

12


OM UTVÄRDERINGEN

Utvärderingen skickades till 233 arrangörer via det internetbaserade verktyget Google docs den 12 september 2011. 104

arrangörer svarade på utvärderingen. Utvärderingen är uppdelad i fyra delar, Eget evenemang, Kulturnattens samordning,

Programtidning och webb samt Utveckling och Framtid. I diagrammen har 2009 och 2010 år värden tagits med så att en

jämförelse kan göras.

Utvärderingen är sammanställd av Sofie Blomgren i oktober 2011.

EGET EVENEMANG

Publikens reaktioner på ert evenemang

Positivt (7 svar)

Mycket positiva (12 svar)

Bra! De lyssnade intresserat. Några kom och gick och några stod i dörren för att de inte fick plats, eller kanske inte vågade

gå in och ställa sig :) Helt klart värt besöket för mig att få sittande publik som är intresserande och lyssnar och ca 60 pers

som jag fick presentera mig och min skiva för.

Ett spännande första möte med publik. Premiär 17sept. Många positiva kommentarer. Varma applåder.

Helnöjda, tagna, vimmelkantiga, i vördnad .... så som de flesta reagerar på klanger, gong och klangskålar. Ingen grumsade

om att det kostade 20 kr.

Uppskattat evenemang, många nyfikenheter stillades och upplevelser som man fick med sig

Bra. Lite tråkigt med en full kille som ville vara med och dansa. Jag kände mig lite utsatt då det inte fanns någon vakt eller

dylikt som kunde hoppa in. Nu löste det sig ändå på bästa sätt. Han fick dansa lite sen gick han av scenen.

Jag tyckte dom var positiva, publiken uppskattade vår musik (och mina solon).

Intresserade. Många var med på intropasset.

Mötte många trevliga människor

Leenden, skratt och frågor efteråt.

Ansiktsmålningen är alltid väldigt uppskattad, även av de vuxna.

Intresserad, ställde frågor, kom i mängd, vi behövde stänga dörren när det kom för många människor.

Positiva till att vi visade afrikanskt och indiskt vilket inte är så vanligt på bio. Överraskade att vi hade allt gratis. Någon sur

som inte fick plats

Mycket positiv. Orangeriets publik hade tålamod med böket innan vi kunde börja, Resecentrums publik var med på

noterna och hojtade när något var extra bra.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

Bilaga 1 Utvärdering med arrangörer


Vårt massagetält var mycket uppskattat och vi hade kunnat vara där längre men men pga osäkerheten när det gäller vädret

hade vi bestämt att vi skulle bara vara där till kl.19. Många var besvikna att vi inte var där längre.

glada och medryckta

Alla verkade glada och mycket positiva.

Intressant och fin film om Dag Hammarskjölds tid i Uppsala. Fina Uppsalavyer i filmen. Filmens innehåll omk Dag H:s

barn- och ungdomsår inte så väldokumenterat som hans ämbetstid.

dansfest kl.23.00-23.30!!

Vi hade något färre besökare i år. Lite tråkigt, men det gav oss samtidigt extra tid att skämma bort de som dök upp.

Att få testa på att stå i studion och spela in radio var väldigt uppskattat, liksom vår biograf, där vi visade en film om vår

verksamhet.

Utställning – mycket positivt. Många nya besökare.

Vandring – otroligt positivt! Publiken var glad över att upptäcka all konst. Och att upptäcka Konsthuset, som de tidigare

inte kände till.

Vi hade publikrekord i år med marginal! Framför allt lockade vår utställning många besökare under hela dagen. Många

nyfikna stannade till och tittade på våra ”tidspersienner” på gågatan, många fortsatte sedan till arkivet för att se

utställningen. Sen hade jag bokat ett fantastiskt countryband som bidrog till hög stämning. Fullt i forskarsalen och utanför

fönstren på S:t Olofsgatan.

Mycket positiva! Audioguiderna användes som aldrig förr, det är nog första gången som alla 25 guider varit konstant

utlånade till besökare. Personalens 1700-talskläder väckte också positiv uppmärksamhet. Folk verkade genuint intresserade

och vissa stannade i timmar.

Vi tycket det var lätt att få deltagare i vår tipsrunda och det var ständigt samtal kring Årikefrågan. Gatuteatern hade behövt

högtalare.

Positivt. Vi är ganska nyöppnade, så för många var det nog ett glatt första besök.

Goda, det är en mycket uppskattad tävling som drar folk.

Överlag mycket positiva. Folk vet inte att det finns gallerier i Uppsala som presenterar kvalitéts konst av världskända

konstnärer. Vi presenterade verk av konstnärer så som Picasso, Warhol, Dalí, Toulouse-Lautrec, Miró mfl. Många besökare

blev således överraskade av utställningens kvalité. Vilket självklart är roligt för oss att höra.

Mycket positivt gensvar från publiken trots att det i vissa fall blev utsålt till föreställningar och föredrag

Fantastiskt fin afton! Publiken uttryckte varma tack och komplimanger till såväl artister som personal.

Övervägande positiva - även om vissa var mer intresserade av vår fototävling och andra av biljard.

Jubel, succé, stormande applåder!

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


Publiken var glad, väldigt trevlig stämning.

Våra aktiviteter var mycket uppskattade av besökarna vi delade 3000 ekologiska bananer, bjöd 500 barn på sockervadd.

Besökarna i vårt tält kunde delta i en tävling om Medlemsåterbäringen och vinna presentkort på Coop, alla besökare fick

två mycket bra erbjudande som gäller i Coops Uppsala butiker under v.37.

Den feministiska tipsrundan är mycket uppskattad, den anses som lärorik.

Jubel, fascination, nyfikenhet och glädje. Lite besviken på musiken från Haiti. Det blev lite Frank Sinatra med vilket som vi

inte hade väntat oss :-) !!

19-20: Med så få så blev det en intim diskussion istället för föredrag med följande frågestund. Vi konstaterade att folk ville

bara ut och roa sig och inte behöva syssla med ’allvarliga saker’.

20.30 -21.30: Vid vår informationsutdelning vid Walmstedtska gården var folk mera intresserade än förra året då de trodde

vi var valarbetare. Några kom fram just för att få informationen.

Jättepositivt, fick väldigt mycket beröm och frågor efteråt.

Dom uppskattade konserten och tyckte det lät bra

Klart positiva. Många av barnen gick igång på clownnumren.

Mycket nöjda

På hotell Gillet hade vi 2 män en spelade keyboard och den andra sjöng, en grupp av oss dansade. Vi fick applåd från

publiken

Positiv och många frågor

Bra

Mycket goda! Vårt fika var populärt, kaffet tog slut, och många tackade för sång och musik. Många samlades för att höra

på grupperna som spelade, och kom tillbaka. Sångare och musiker fick många uppmuntrande ord efteråt från åhörarna.

Applåder!

många leenden, mycket dansglädje. Bra med besökande folk.

Väldigt positiva! Vi har fått uteslutande positiv respons.

stående ovationer

Mycket bra, vi lärde ut övningarna till 20 talet personer och stod och samtalade många intresserade förbipasserande.

”-Det bästa någonsin på Kulturnatten!”

”- Jag har aldrig sett något liknande.”

”-starkt och berörande.”

”-varför är inte UNT här?”

bland annat.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


Publiken tyckte att det var kul, hjälpte till och hade kul många var med under många timmar och när barnen blev trötta tog

föräldrar över, alla åldrar medverkade.

Alla var oerhört positiva till lokalen och utställningen.

Possetiva och glada kommentarer. Många ville ha bandets visitkort.

Uppskattat, stora applåder!

Det var jättekul!

De tre guidade visningarna vi hade var uppskattade. Vi presenterade vår förening när besökarna var samlade och sittande i

aulan i gamla polishuset. Då fick vi en naturlig delning i två grupper för att besökarna skulle få så bra delning som möjligt.

Genom att presentera Nymans Verkstäder och vår förening när alla var samlade så sparade vi in c:a 15 minuter och alla

besökarna fick samma information. Besökarna var mycket intresserade av våra samlingar och Nymans historia. Även

damerna och de yngre uppskattade besöket.

Mkt bra!

Vet ej

de var nöjda och glada

De som kom in var väldigt glada. Det var tyvärr många som fick inte plats.

Genomgående positiva reaktioner, den roliga miljön samt det stora utbudet av artister och utställare. Speciellt barnen

älskade (även vuxna) det vi kalla en KUL-TUR på skroten. Wasakårens scouter gjorde en spännande hinderbana som

passade både ung som gammal.

Kranbaletten har sina trogna fan:s.

Generellt positivt. vi frågade inte specifikt.

stående ovationer.

De gillade det jättemycket, rimningen var svår eftersom det blev lite läskigt men ett par sagor fick vi till.

Vi fick goda kontakter och gott gensvar. Eftersom vi har vårt cafe öppet så hann vi prata med några.

publiken stannade under hela program

Alla programpunkter var mycket uppskattadeB

Trevligt

Inga direkta program, vi körde musik från CD och hade bokbord, förtroendevalda pratade med besökare. Vi fick många

bra samtal med besökare.

Bra. Bra.

Positiv kritik. Applåder och frågor om kurser

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


Publiken verkade trivas och satt kvar hela uppvisningen. Flera kom fram efteråt och var intresserade, ställde frågor eller

bara pratade lite om uppvisningen.

Många av besökarna hade ej tidigare sett sågning live och vissa ville inte lämna platsen för att dom tyckte att detta var

mycket facinerande att se när skulpturerna växte fram. Man blev förvånade att det gick så pass fort att ta fram något ur en

stam .Otroligt mycket fotograferande.

Överlag nöjda. Första tåget och föreställningen var det fler personer än vad vi hade planerat för. Alla fick plats på tåget

(fråga inte hur) men inte alla kunde se Dockteatern. Caféet sålde slut på det mesta ganska fort.

Wooooooooooow!

Mycket uppskattad

Trevligt

Mycket uppskattat. Vi hade publik i flerdubbla led runt hela dansgolvet under hela kvällen.

Mycket nöjda!

Positiva, trots att vi hade ett mindre fylligt program än 2010.

De var glada och nöjda. Det fanns inte många program för så små.

De verkade glada och nöjda.

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

0-10 10-50 50-100 100-

200

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

200-

400

400-

600

600-

800

ANTAL BESÖKARE

800-

1000

1000-

2000

2000-

3000

3000-

4000

4000-

5000

2009 2010 2011

5000-

6000

6000-

7000

7000-

8000


Evenemang

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

0%

1,%

2%

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

5%

10%

BESÖKARE MELLAN 13-20 ÅR

15%

20%

25,%

30%

Besökare

40%

50%

70,%

2009 2010 2011

Hur fungerade fungerade platsen ni använde ur publiksynpunkt och

säkerhetssynpunkt?

Det var en perfekt plats för oss. Eftersom min musik i denna duoform är lite mer av det intima slaget så passade det

perfekt att vi i princip fick en sluten sittande publik på ca 60 pers som kom in och satte sig. De kunde lyssna ordentligt

utan att vi eller de blev störda och jag fick t o m möjlighet att sälja skivor. Ljudet funkade ok, men kunde kanske varit ännu

bättre.

Vi var på Upplandsmuseets gård och det fungerade bra för oss.

Den Lilla Teatern. Vår toppenfina egna scen.

Jag var i Celsiussalen/Gillet. Jättebra sal med tanke på läget, fungerade perfekt! Lite för liten dock, skulle behöva en större

nästa gång. Blev erbjuden en större av konferenspersonalen, som förresten skötte sig kanon, men den vette mot gatan och

var inte lika ljudisolerad som jag behöver så jag stod över.

Egna lokaler så allt var ok!

Vi var på Resecentrum, vid trappan så det fungerade bra.

Fungerade utmärkt. (Korsningen Västra Ågatan - Drottninggatan, dvs vid Nybron)

Bra, lite varmt och litet, jag trodde att vi skulle stå på en scen utanför orangeriet på Linnéträdgården.

Ja. Vi har egna lokaler och trots att vi ligger lite avsides i Boländerna så dök ca 30 personer upp.

Det fungerade väl med många som rörde sig i området i det fina vädret.

Fantastik ur både synpunkter

Vi var vid resecentrum och det fungerade mycket bra. Publiken kunde sitta i solen på betongtrappan och njuta. Denna

gång var en del av genomfarten avstängd. Nästa gång kanske det inte är så och då får man tänka på att inte folk springer in

80%

95,%

Okänt


i uppvisningsmateriel.

Vi stod vid cubushörnet på stora torget. Publikt var det bra, säkerhetsmässigt likaså

Utmärkt

Perfekt!

Utomordentligt, tillgängligt för alla, rymligt, ljust

Vi var på Fyrisbiografen och hade fullsatt på varje föreställning. Funkade jättebra, dock har vi det lite trångt och kunde inte

ta in alla som stod och köade tyvärr. Tråkigt också att vi inte kan erbjuda handikappsanpassade lokaler

Orangeriet var litet, vi pratade innan och bestämde att vi skulle dansa på golvet, ändå var det en scen där som var full med

grejor som vi var tvungna att bära undan medan publiken satt och tittade på. Säkerhetsmässigt inte särskilt bra med så

otroligt trångt och sladdar över golvet där vi dansade. Resecentrum var helt ok, det är luftigt och gott om plats.

Vi hade ett massagetält på St Eriks Torg. Platsen var bra och vår aktivitet fungerade bra. Lite glest med folk fram till 13-14

dock! Vi hade frågat om vi kunde vara på Stora Torget men det fick vi tyvärr inte.

B-salen UKK. publiken satt ju bra och säkerheten finns det inga invändningar mot. Dock vore det bra med två ingångar, så

det gick att ”byta” publik snabbare, t.ex en in- och en utväg.

Alfvén salen är perfekt för Allsång med Gluntarna !

Vi höll till i vår egen butikslokal på Drottninggatan och tack vare utmärkt skötsamma kunder fungerade det på alla vis

mycket bra, trots att lokalen inte är särskilt stor.

Vi var i egna lokaler som är utrustade för många besökare och har alla säkerhetsarrangemang.

Mycket bra.

Vi har våra lokaler på Kungsängsvägen 20 ute i Boländerna. Det är en utmaning att få folk att lämna stan och komma hit.

Bra då att ha skrotcentralen som granne, vilka drar storpublik varje år.

Vi hade vandring med utgångspunkt vid Tony Craggs skulptur, resecentrum. Tyvärr blockerade parcour-gänget hela

centralpassagen, så minst en av mina anhängare blev fast på andra sidan och kom mycket sent.Tydligen kom inte

tågresenärerna fram heller...Annars funkade det bra att vandra Vretgränd ner.

Vi var i våra egna lokaler och dessa var bra att ta emot besökare i.

Fungerade bra, vi har ju ett fantastiskt läge när det är kulturnatt. Sen var det mycket roligt att vara ute på gågatan och synas

också!

Egna lokaler. Funkade bra, trots bisarrt mycket folk. Vi hade 6 pers i tjänst mot normalt sett 4. Vi hade ett fyllo och en

förmodad galning under kvällen (som dock var relativt vänliga om än lite ostyriga).

Vi uppskattar verkligen vår placering. Den är mycket bra att ha under dagen. Vår gatuteater fick dock ta paus under

marschmusiken(Nybron). En kille som sjöng och med musik från egen högtalar störde, men vi kom över ens om att han

inte skulle spela när vi hade gatuteater. OBS vi hade inte anmält gatuteater i förväg.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


Bra, men det är mycket folk för lokalerna

Vi var i våra egna lokaler. De funkade bra. Lite små, visade det sig, men det var ju bara positivt.

Vi var på Slottsbiografen som fungerar väl ur alla synpunkter, tekniskt, publikt och säkerhetsmässigt.

Den fungerar bra, vi använder vår egen lokal och har ett väl utbyggt brandskyddssystem, och uppdaterad personal inför

varje publikt evenemang.

Jättebra, Luthagsbiljarden användes som vanligt. Brukar vara en lagom ström med folk och ingen risk för panik vid

utrymning. I år var det dock färre besökare och de som kom och säkerhetsansvarig fick en lugnare kväll. vi kan dock ta

emot fler.

(Det heter ”var” ni var). Orangeriet i Linnéträdgården. Bra akustik och intim och bra lokal men det var helt fullt och

utanför stod mer än dubbelt så många som försökte lyssna och se genom de endast delvis öppna fönstren.

Vi var i universitetsparken och det fungerade jättebra. Det var rätt mycket folk, men ingen fara säkerhetsmässigt. Ett lugnt

evenemang.

Mycket bra plats, passerade många människor. Stora torget utanför Åhlens.

Nära till el och vi hade även nytta av belysningen från skyltfönstren på kvällen.

Lätt att komma till för uppsättning och nedtagning av vårt tält/aktivitet.

Vi stod på Stora Torget 12-19 precis vid bussarna, de gick till kl.13. En dam snubblade bakom vårt tält när hon skulle

skynda till bussen. Vi hade ställt tältet ca 1 m från kanten eftersom vi hade en tipspromenad som var på utsidan av tältet.

Men det blev nog för trångt när inte bussarna slutat att gå.

Egen lokal och på Sysslomansgatan. Som alltid var det flera bilar som skulle förbi våra dansare ute på gatan, fem sycken

den här gången under line dance uppträdandet. Trots att gatan var avstängd...

Vi hade en utfrågning efter föredrag på vån 4 på Konstmuseet. Det kom in och ut folk som bara skulle se utställningarna

så det blev lite bullrigt ett tag. Vi var sedan vid Walmstedtska gården för att dela ut information. Där var det mycket folk

men en aning mörk. Marknadsstånden (Indienfestivalen) tog upp mest plats där.

För liten scen, all publik fick inte plats = hade behövt en större lokal. Men ljudteknikern var jättetrevlig och ljudet var bra.

Vi samarbetade med Helga trefaldiga och deras lokal var fantastisk att sjunga i och samordningen med dom var mycket bra

Egen lokal (Carolinas förhall). Inte optimal men charmig och ganska välfungerande

Mycket bra (Stadsträdgården)

Infoteket om funktionshinder - bra, men något avsides. Men det har vi ju själva valt.

Mycket bra. Vi använde delen ner mot korsningen från Gamla torget som publikplats, vilket fungerade toppen. Folk kunde

röra sig förbi/stanna kvar om man ville.

Kanon, som vanligt

Café Smultron... Tursamt nog var det vackert väder... på Smultron finns ingen scen eller PA-utrustning... men en härlig

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


publik!!

Vi var dels på Drabanten som funkar jättebra och dels på Kulörs tält vid centralstationen som också var bra.

Vi var i egna lokaler. Väldigt uppskattat.

Hugos kaffe i parken, fungerade perfekt.

Lecheparken, Resecentrum. Jättebra plats, vi är gärna där på samma plats nästa år igen!

jag var i Fyrisån, nedströms från studenternas och förbi kungsängsbron. Ur säkerhetssynpunkt fungerade det bra. Publiken

blev däremot liten. jag tror det beror på att jag inte kunnat annonsera eftersom jag inte har en organisation i ryggen samt

att ingen tidning ville uppmärksamma den faktiskt väldigt speciella och ovanliga konsert som jag ordnade. Jag tror också att

dett beror på att kulturnatten blivit något av ett fylleslag på stan med väldigt många ljudliga konserter, som jag tror kan få

väldigt många att välja bort den.Det är trist.

det fungerade riktigt bra, synligt för publik men inte bra ställe för barn med tanke på att det var mycket bilar runt omkring

(fontän)

Jag håller till e en lokal på Sivia Torg och eftersom det är den lokal jag har min ordinarie verksamhet i var det inga problem.

Möjligen att det blir lite trångt när det kommer mycket folk.

Vi var på Galleri Burt Olsson som ligger vid restaurang Lingon. Trots tidigare bombhot osv så var stämningen jättebra där.

Vi och de som besökte oss kände sig trygga. (En del personer sa dock att de inte hade vågat sig dit)

Mycket bra vi har varit där 6 år i rad. Och alltid mycket folk i publiken och mycket applåder och spontana possetiva

kommentarer. I år blev vi också intervjuade i direktsändning i P4 Uppland och lyssnarna fick även ett smakprov på hur bra

vi låter live.

Vi var i Orangeriet i Linneträdgården vilket vi var glada för då det är en så vacker lokal! Däremot var det lite trassligt och

stressigt innan vi kunde starta konserten. Det var en annan konsert där fram till 12.30, och när vi fick komma in var hela

lokalen i en enda röra! Pianot stod på ”fel” plats, hade inga hjul så den gick inte att flytta. Tack vare att en av mina elevers

föräldrar/familjemedlemmar var starka och inte rädda att hugga i så kunde vi ändå flytta instrumentet. Hur hade jag gjort

annars om inte denna familj hade kommit dit, i god tid dessutom??? Mitt i denna röra, alla stolar stod huller om buller, så

bars det in all möjlig ljudutrustning och byggdes scen, så när klockan var 12.55 (vår konsert började 13.00) så kändes hela

lokalen som en byggarbetsplats, inte precis vad man önskar...

Så det var nog lite för kort tid mellan konserterna!

Lite samma sak hände vid förra årets kulturnatt, då vi var i Katedralskolans aula. 30 minuter innan vår konsert kom jag

dit och då var ett band där och repade inför sin konsert som skulle vara 6-7 timmar senare. Jag hade flera elever som ville

prova pianot lite före konserten men det var bara att glömma... Önskar gärna ett svar på detta!

Ok, Våra lokaler är inte riktigt anpassade för detta publiktryck.

Vi skulle gärna se att vår hyresvärd och komunen kunde ordna så att vi fick en enkel typ av handikapphiss upp till vår

cykel-utställning i gamla polishuset. Då skulle hela vår utställning vara handikappanpassad. Säkerheten är helt ok.

Vi stod på Dragarbrunnstorg och det gick stadsbussar över torget vilket inte var så bra. Eftersom det var avstängt för övrig

trafik så var det fullt med folk på gatan som inte upptäckte bussarna innan de var väldigt nära inpå.

Vi stod i tält på Gamla Torget. Det var en jättebra plats med mycket folkgenomströmning.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


Vi var på Forumtorget, funkade bra, förutom inte så dansvänligt underlag, men det finns det ju inte nånstans utomhus o

det visste vi ju om! Mkt genomströmmande publik!

Mina tavlor fanns i skyltfönster och i modebutik MIRA MAR. Mycket folk på Drottninggatan.

Lokalen är ok. Inte optimal för filmvisning egentligen men den duger eftersom vi får låna den gratis och därför kan

erbjuda gratis visning. Då står publiken ut med buller evenemangen från resecentrum, obekväma stolar, och att det blir lite

trångt och varmt om man är många. (Vi var hos NBV på Bangårdsgatan)

Vi är nöjda med vår plats, Celsiustorget, ur publiksynpunkt. Vad gäller säkerhetssynpunkt så har vi inga direkta åsikter om

detta och är lite osäkra vad ni vill ha för slags information?

Godsmagasinet vid Marielunds station. Bra.

Vi var i våra egna lokaler på Björkgatan 40. De bilburna hade det lättare att hitta till oss. Promenerande / bussåkande hade

det lite svårare att få ihop hur man hitta till oss. Någon tyckte vi skulle ha en buss från ex Stora torget och bussa folk till

oss. Miljön här på skroten är ganska tuff, men det har fungerat bra.

borggården. bra men stora torget var bättre ur publiksynpunkt.

Det gick bra, det är alltid mycket folk och en exceptionell kväll.

Jag var i tältet vid stationen och läste. Jag placerade mig själv en bit utanför tältet eftersom sagoläsningen oftast är så att

det är en bunt folk som kommer för att lyssna men sen är det många som stannar till och lyssnar när de ser andra lyssna

och hör sagan som de gärna vill höra klart. Därför lade jag ut filtar på marken framför tältet och läste. Det var också bra

för då kunde de som ville pyssla alldeles bakom mig. Det man kan göra till ett annat år är att placera scenen mer i själva

tältöppningen för då kan både de som är inne i tältet och de som är utanför höra och se kanske... Platsen fungerade bra,

många som passerade stannade till och lyssnade och deltog.

Vi har ju våra egna lokaler och det fungerade bra

Egna lokaler. Lite för fint väder för att folk skulle vilja gå inomhus dock.

Vi hade ett tält utanför den egna husknuten på Vretgränd 18, det var faktiskt ganska okej, det riktiga folkmyllret går inte

förbi där. Ur störningssynpunkt hade vi lite lugnt tills musiken brakade igång från andra arrangörer.

Vår butikslokal fungerar bra för vårt behov

Den var helt perfekt. Det kom flera hundra åskådare som fick plats och som kunde se vår uppvisning.

Jag hade motorsågskonst hos posthistoria worldwide torbjörnstorg 1. Jag sågade även utanför dessa lokaler och det

fungerade bra för mig och även säkerhetsmässigt då de flesta människor har respekt för motorsågen .

Vi spelade i stadsbiblioteket. Bra ur publiksynpunkt, men akustiken väldigt torr och svårspelad.

Har ni andra synpunkter på platsen?

Det höll på att bli dubbelbokat för jag bokade direkt med Susanna Ståhl eftersom vi var i kontakt förra året. Ingen

berättade dock för mig att Studiefrämjandet skulle ha tillgång till samtliga lokaler där. Men det ordnade sig utan problem

när vi blev medvetna om det. Dock stod det på skyltarna hela dagen att jag tillhörde Studiefrämjandet. .

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


Trevliga tekniker

Tyvärr blev det väldigt hög ljudvolym framåt kvällen vilket nästan omöjliggjorde samtal (speciellt med lite äldre besökare).

Vi hade Korskyrkan mitt emot på Gamla torget. De hade en riktig ljudanläggning och musiker. Tyvärr åkte volymen upp

mer och mer ju längre tiden gick och de andra scenerna också lät från gågatan och Fyristorg. Nästa år vill vi helst undvika

att ha en musikanläggning till granne.

Bra då det med endast en kort förflyttning skulle kunna fungera i regn.

När ljudet drog igång var vi tvungna att sluta, kanske bra om påpekande vila andra aktörer som finns i närheten

Orangeriet var annars trevligt :)

För många som sålde smycken på St Eriks Torg, de var dock väldigt trevliga allihopa!

nej, det var toppen

Välldigt viktigt att kommunicera om vilka som står i närheten vid samma tidpunkt. För att det inte ska krocka ljudmässigt.

I år fungerade det utmärkt för vår del!

Vi hade ingen extern scen utan de olika körerna och orkestrarna stod i trappan närmast Geijerstatyn. Det blev väldigt

fint med universitetshuset som fond, och övergångarna mellan grupperna löstes också på ett mycket bra sätt. De kom ut

genom mittporten och när de var klara gick de runt till klockporten varpå nästa grupp kom ut genom mittporten igen. Vi

är väldigt nöjda och hoppas på att köra igen nästa år!

Livets Ord kom och ställde sitt tält framför vårt eftersom deras inte rymdes på avsedd plats. De hade en stor scen och ett

ljudmixer-tält framför scenen och dessutom ett fika tält som måste ha varit större än 3x5 m som angivits.Alla deras tält

rymdes inte som de var inritade. ETC som skulle stå bredvid oss kom inte och det var tur för annars hade folk inte kunnat

passera på bra sätt.

Hade gärna haft mina lokaler mitt i centrum men det är ju en kostnadsfråga:-)

Hemtrevlig miljö, mycket uppskattad av besökarna.

Eftersom torget ligger lite i utkanten av området var det mycket mindre förbiströvare där än vad det var längre in

mot centrum. Dessutom hade kommunen inte plockat bort cykelställen som var där vi skulle stå, så vi hamnade lite i

skymundan vilket också påverkade våra besökstal negativt.

Svårt att veta om det var OK med en sladd-dosa och sladdar liggande tvärs över gångbanan.

Utrymmet vi fick för våra informationsbord, bredvid Espresso house, var lite i minsta laget för att alla studieförbund skulle

få plats (nu avstod 2 arrangörer - av andra skäl - så då ordnade det sig platsmässigt ändå). Det skulle också varit bättre för

vår del om informationsborden kunde varit placerade närmare scenen vid Celsiushusets gavel - som det var nu blev de två

skilda arrangemang trots att de hörde ihop. T ex snett bakom till vänster om scenen skulle kanske varit bättre.

Mysigt ordnat med fika och information och med soffor och pysselbord. Jättefint!

Plattorna har sjunkit ganska mycket, så vi hade vissa problem att lägga ut vårt golv

Väldigt trevlig och stämningsfull plats!

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


Bra plats för sågnigsuppvisning dock ej så centralt

Vi skulle behöva en lokal med bättre akustik menhar inte råd att betala någon hyra. Kontakten med Maria Björk,

programansvarig på biblioteket, fungerade utmärkt.

Vilken betydelse anser ni att kulturnatten har för er?

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

Skala 1-5. 1 = Ingen betydelse. 5 = Väldigt stor betydelse.

PUBLIKKONTAKT

2009 2010 2011

1 2 3 4 5


50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

MARKNADSFÖRING

2009 2010 2011

1 2 3 4 5

KONSTNÄRLIG UTVECKLING

2009 2010 2011

1 2 3 4 5


40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

VÄRVNING AV NYA BESÖKARE/MEDLEMMAR

TILL VERKSAMHETEN

2009 2010 2011

1 2 3 4 5

KONTAKTER PÅ KULTUROMRÅDET

2009 2010 2011

1 2 3 4 5


Övriga kommentarer om ert evenemang

Jag är mkt nöjd med dagen. Bra att jag delat upp det i fem omgångar och inte hade drop-in som förra året. Bara ledsen för

att det inte gått fram till alla.

Vår gästande orkester från Köping ringde måndag 5/9 och berättade att de inte skulle komma! Vi beslöt att genomföra på

egen hand och gå från S:t Eriks torg. Den sträckan bedömdes ha flest människor längs vägen.

Vi vill absolut vara med nästa år igen.

Vi kommer att göra om evenemanget.

Det är lika kul varje år!

Det finns en stor chans att vi gör om det nästa år!

Enkel handuppräckning ga vid handen att 50 % var på Allsång med Gluntarna för första gången.

Antalet besökare är otroligt svårt att uppskatta eftersom folk kom och gick under hela kvällen och vi inte sålde biljetter.

Siffran jag angett ovan (350) skall alltså tas med en stor nypa salt. Folk kom för att få böcker signerade och stannade mellan

fem och trettio minuter. Inte alla som kom köpte böcker och vissa köpte mer än en bok. Andra kom och gick och kom

tillbaka igen.

Lördag förmiddag är en svår tid att locka besökare till Boländerna. Inför nästa år behöver vi fundera över våra öppettider.

Vi kan inte ha öppet kvällstid p g a många berusade människor i våra kvarter.

Lyckat!

Vi slutade en timme tidigare än annonserat, kl 19. Vi var trötta och det blev lite mindre tacksamt när det ändrade karktär

mot kvällen.

Vi vill gärna få hjälp med att ragga arr till parken till nästa år

Årets roligaste dag för oss anställda. Det är så här ett museum ska användas!

Vi är nöjda till tusen, särskilt att scenen i år bjöd på mycket unga poeter.

Jättekul!

Vi upplever att det var lyckat, vi nådde många ungdomar och barnfamiljer.

Nästa år skall vi ha frågor på engelska eftersom många efterfrågade det.

Kändes lite meningslöst med sakfrågor när folk bara vill roa sig på andras bekostnad.

Ett annorlunda evenemang för oss, och en framgång publikmässigt. Arvodet används till stor del till ett socialt och

konstnärligt projekt i Rwanda, vilket var ett av argumenten för att ha evenemanget.

Mycket bra att det fanns tre-fas koppling på vår plats.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


Fungerade bra! Vill gärna ha senare tid, kanske från kl 15.

Allt var mycket lyckat, vi är glada och tacksamma att vi fick vara en del i Uppsala Kulturnatt även detta år.

Jag arbetade gratis för att genomföra en idé jag hade och det blev ett fantastiskt möte mellan musiker och kulturarbetare

och människor som var vänner eller bara kom förbi. Jag tror att jag ska undvika kulturnatten nästa gång för att det blir så

mycket fokus på att ha en stor publik samt att det finns så mycket annat att konkurrera med. Jag är väldigt nöjd med hur

mitt evenemang blev, det blev en magisk färd nedför ån som slutade med existensiella samtal runt en lägereld.

någon gång efter 18:00 började folk tagga på teckningar/ målningar som andra gjort,lite tråkigt =/

Många undrade om andra kurser, något som jag eftersträvar.

Eventuellt kunde man ha en gemensam symbol (skylt) som talade om att man hör till kulturnattens evenemang (men det

blir kanske dyrt och mer jobb...)

Vi hoppas kunna förbättra ytterligare till nästa års kulturnatt.

Vi var inte med i programtidningen i år (väldigt sen anmälan). När vi har varit det har vi haft många fler besökare (ofta för

många). Det verkar alltså göra stor skillnad!

Mycket viktigt för vår verksamhet. En mycket fin kontaktyta med allmänheten utan att de behöver gå en kurs hos oss.

Möjlighet till kulturdialog med gäster. Ger energi till oss som arbetar ideellt.

Detta var ju evenemangen med er i ert tält - men sedan hade ju Northern Safari ett evenemang i UKK. Det som var svårt

där var ju att det inte gick att göra ljudkoll utan det var bara att köra. Men det var ju alla inblandade förberedda på. Det

tråkiga var annars att det var rejält försenat så flera stycken var tvungna att gå innan det började. Men i övrigt var det fint!

En bra scen och mysigt att vara på UKK.

bra och blandat, något för alla.

Mycket välbesökt

Ok. som miniarrangemang när vi inte orkar göra mer, men utsträck gärna nu på förhand festivalområdet till även

Vretgränd.

Lyckat som alltid.

Det är nästan omöjligt att ge några siffror på antal besökare. Visningar av olika slag drog ca 370 deltagare. Barnaktiviteten

”Safari” lockade drygt 200 barn, medföljande vuxna tillkommer. Konserter och visningsgudstjänst hade 3510 SITTANDE

deltagare, men sedan tillkommer hundratals eller fler ”cirkulerande” besökare under konserterna. Katedralkaféets besökare

under dagen och kvällen, liksom musikkaféspelningarna, är omöjligt att veta. Antalet medverkande är högt men är faktiskt

så stort: vaktmästare, guider, butikspersonal, körsångare, musiker, föredragshållare, kafépersonal, artister, samtalspräster...

kul att huset är öppet igen och att några tar hand omvdet.

Vi upprepar gärna evenemanget i Linnéträdågrdens orangeri, där Uppsalas kulturnämnd och Destination Uppsala

samordnar arrangemangen.

Eleverna som uppträdde hade övat mycket och var duktiga

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


KULTURNATTENS SAMORDNING

Hur fungerade kontakten med KulturNattens samordnare?

Bra! (24 svar)

Mycket bra. (6 svar)

Andra superlativ-bra (11 svar)

Jättebra. Snabb respons och väldigt bra att ni både arrangerat, dvs delat ut möjliga scener och samordnat så all info går ut.

Tycker ni är ett föredöme för övriga Sverige.

Jag tycker det fungerade väldigt bra. Vi blev tvungna att justera vår första inskickade evenemangsinformation och det gick

väldigt smidigt.

Ibland tog det lite tid att få svar men överlag var det bra

Bra, jag tycker ljudteknikerna arbetade bra och hjälpsamt och Kulturnatten generalen hjälpte bra till med tex ett trumset.

Jätte bra! Jag frågade om el kontakt om det kom ganska fort!

Mycket bra med vänligt bemötande och snabba svar!

Behövde inte kontakta någon men andra år har det varit perfekt!

Utan problem, snabbt, inget byråkratiskt krångel: det räckte att vi skickde in vårt tema, tider och platsen.

Mycket bra. Sofie Blomgren var mycket hjälpsam och trevlig!

mycket bra! tack för snabb respons i all korrespondens.

Funkade bra. Tyvärr hamnade vår markering i Uppsalatidningen på fel hörn i kvarteret (hur såg det ut på de korrigerade

kartorna som delades ut samma dag?). Jag vet inte, men turistinformationen kanske tror att konsthandeln på hörnet är

Konsthuset. Skulle uppskatta ett besök från samordnaren. Mycket bra ordnat att vi fick annons som kompensation för

utebliven markering.

Det funkar smidigt. Med elen blev det dock lite rörigt.

Vi beställde inte el från början, men jag kompletterade med den uppgiften inkl vårt organisationsnummer. Sen visade det

sig att det inte blivit någon beställning av el. Vi fick då chans att beställa det i sista minuten. Men sen fick vi ändå ingen el.

Nu gjorde det inget - det var inte utrymme att använda dator, som vi tänkt oss.

Bra e-post fungerar bra för oss.

Bra och snabba svar på ändringar etc.

Programmet på englelska som Sofie kom förbi med var mycket uppskattat av våra kunder!

Hade behövt kontakt med någon under sommaren, alla är ju inte bortrest och saker och ting hände för oss då.

Jättebra, hjälpsamma och positiva.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


Mycket bra, snabba svar.

Vid starten började el-säkringar att hoppa ur. Vi ringde till Sofie Blomgren och hjälpen kom väldigt fort. Tack för hjälpen

Sofie Blomgren!!!

MYCKET bra, fantastisk snabb och god service!

Jättebra! Tack!

Bra som vanligt

Vi hade i princip ingen kontakt.

väldigt smidigt

Mycket bra kontakt, snabba svar på frågor.

Lite svåra att nå men jag tycker att det fungerade bra!

fungerade inte riktigt kanske fler huvudansvariga skulle ha varit bättre så att de inte behövde vara överallt och springa hela

tiden.

Bra! Hade andra sidan inget att fråga om.

Bra. Fastän när vi skickade in en ändring så hände ingenting...

Bra, behövde inte ha nån speciell kontakt, allt funkade ändå.

Bra. Hade ingen kontakt mer än nyhetsbreven och anmälan via webben

Som vanligt mycket bra!

Mycket bra. Snabb respons och direkt kommunikation.

Hade ingen kontakt

Förr om åren har man alltid fått svaret, ”jamenvisst det fixar vi ” omgående fick inte riktigt samma känsla iår.

Kontakten fungerar bra.

Toppen! Lätt att få tag i om man har frågor. Svar per mail eller uppringning om man lämnar besked till mail /

telefonsvarare. Bra hjälp med tips om platser att uppträda på.

Mycket bra! Bra information och snabb respons.

hade bara mail kontakt och den fugerade bra

Utmärkt, men vi behövde inte så mycket hjälp i år.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


PROGRAMTIDNING OCH WEBB

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Var lättläst och

lättnavigerad.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49

Har ett bra format

(tidningsformatet)

Övriga åsikter om programtidningen

ÅRETS PROGRAMTIDNING

Ger bra

information om

KulturNatten.

Borde innehålla

fler sidor så att

det får plats mer

information.

2009 2010 2011

Fungerar som ett

bra komplement

till webben.

Kanske att man skulle lagt upp det efter klockslag i stället, så man inte behövde bläddra mellan olika scener. Bara en tanke

:)

Det var svårt att vara tydlig (med tiden i mitt fall) när man bara fick använda 100 tecken. Det krånglade till det litet för

några besökare. Hade behövt några tecken till. Tror snarare det är webben som är ett komlement till tidningen, dvs man

går bara in och kollar webben på det man redan är intresserad av, och innan tidningen kommit ut kollar man över huvud

inte så noga.

Hann aldrig läsa tidningen

Lite större och tydligare karta.

Tycker A5 är bättre och lättare att ta med. Mer lätthanterlig

Det hade varit bättre om formatet var som ett litet magasin (A5 format) eller en folder man kan ha i fickan eller lättare får

plats med i väskan.

det vore toppen om man även kunde få in ett tidsflöde och inte bara orienterade efter lokal/plats

Håll inte isär evenemangslistan och de kortare reportagen i var sin del av tidningen. På så vis undviker ni att folk slutar läsa

efter första uppslaget.

Kartan missade oss, men det har vi redan pratat om.


Ang. Kartan som visar hur man hittar till aktiviteterna saknades vägbeskrivning till Arkiveringen och Radio Fyris men till

våra grannar Skrotcentralen fanns det vägbeskrivning på kartan. Detta gjorde säkerligen att folk hade svårt att hitta hit.

Har ärligt talat inte hunnit titta i den så mycket...

Går nog att göra programmet ännu tydligare och mer överskådligt.

Flera personer frågade oss om var programtidningen fanns på Kulturnatten. Vi visste inte det.

Vår programpunkt Etiopisk mat kl 13 fick inte med texten att maten finns tills det tar slut. Hade flera kunder som kom på

kvällen som ville äta.

Det blev klagomål till oss om att Uppsala Konstmuseum inte stod för sig utan blev inrättad under Uppsala slott. Utskick

med tidning och logo för oss att använda i vår marknadsföring kom 6 sept som var lite väl sent för oss att sätta ihop något.

Musik (och vissa danser) hamnar alltid i centrum eftersom det är lättast för publiken att ta till sig, hjälp därför de andra

konst- & kulturformerna att komma fram så att de också får många åskådare.

Det är synd att deadline för att vara med i tidningen är så tidig. Datumet var precis när fler var på semester och vi kunde

inte få in materialet i tid. Kanske kan man skjuta på detta tills efter skolstarten då de flesta är åter på jobbet?

Alt. också sökningsfunktion efter arrangör, och inte bara efter plats och tid.

Gärna fler foton

Läste den inte.

Kanske är det en idé att sortera evenemangen i typ av evenemang. Teater, musik, vetenskap etc... om man är intresserad av

tex konst men inte musik är manändå tvungen att läsa igenom hela tidningen... jag skulle också vilja att programpunkterna

hade mer info faktiskt..

Jag skulle tyckt att det var bättre att sortera det med klockslag och inte plats, eftersom då vet man vad man kan göra i

stunden och kanske dela upp det i kategorier för barn eller vuxna eller kanske för hela familjen.

Vad jag själv märkte var att den verkligen läses eftersom mitt prova-på-silversmide stod med som ett tips från er att

göra i en speciell ruta. Det vällde in folk! I år var det betydligt färre som bara kom förbi för att kolla butiken och själva

”kurserna”.

Tidningen kunde innehålla rubriker på typ av verksamhet, tex konstutställningar som det är på webben. Men det är också

bra med avd som händer inom ett visst område (ex. gator).

För Uppsala konstmuseums del skulle det vara en fördel att museets sorterades under Uppsala konstmuseum och inte

slottet. Bra att lyfta fram de stora aktörerna på kartan.

Vi fick inte med ens en förkortad version av vår informationstext, utan bara namnet var med. Även våra öppettider föll

bort. Mycket tråkigt.

Eftersom det är så pass mycket aktiviteter så är det förståligt att det är svårt att hitta det bästa uppslagsformatet. Men att

bara ha uppdelat efter plats är inte riktigt optimalt. Det bästa vore att det även skulle gå att slå upp efter tidpunkt och/eller

typ av aktivitet, även i tidningen. Men med tanke på mängden så förstår jag om det är svårt att göra. Dessutom så skulle de

ha behövts en vettigare karta eller flera kartor.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


Fler bilder vid olika program

Pappersversionen är fortfarande mycket viktig för att uppmärksamma programpunkterna. Enklare att läsa än att gå in på

webben.

Att ha allt på Svartbäcksgatan under en samlad rubrik och inte med annars var inte en bra idé. Många hade svårt att hitta

oss när de specifikt letade efter oss.

Programtidningen var svårläst. Det hade varit bra med en kombination av att man både kunde söka på platsen vad som

fanns där och även på tiden vad som fanns att se en viss tid. Nu blev det ett väldigt bläddrande att hitta dit man ville.

Många hade svårt att hitta. Själv var jag mest upptagen av att göra framträdanden, men detta var synpunkter som kom

fram till mig från de jag mötte.

Skulle vara bra med en karta över hela mittuppslaget så man kan ta ut den om man vill. Med sifferhänvisning till texten

med alla event. Bra hjälp för de som inte hitta så bra.

Trevligt med ”tema”-artiklar som lyfter aktiviteter för olika målgrupper!

Programmen inriktade till barn kunde synas ännu tydligare. Ram runt eller text i annan färg.

Tidningen är viktig - man kan inte sitta och ringa in och planera sin ”runda” genom webben. Tidningen behövs fysiskt -

särskilt under kvällen. Ser webben mer som ett komplement till tidningen trots att det blir så kortfattad text i den. Den får

inte bli för omfattande men skulle kunna innehålla mer info om resp. program.

Vad tycker du om hemsidan?

Har inte tittat så mycket. Tittade mer i tidningen.

Bra (12 svar)

Bra! Har fungerat bra för det jag använt den till. Inte kollat så många olika saker dock.

Lätt att få en översikt och bra sökfunktion, men kanske att man kunde utveckla den något för att kunna söka på delar av

ord

Tittade aldrig på den :-(

Bra, enkelt att hitta.

Jag tittade aldrig på den, behövde inte det.

Den var bra och lätt att skriva in programmet till. Dock lite dumt att man var tvungen att skriva in ALLA uppgifter för

varje programpunkt. Blev lite jobbigt när man hade många.

Jättebra att man kunde göra sitt eget program av sina favoriter :-)

Den är fortfarande lite krånglig, det är svårt att hitta vad man är intresserad av.

Den är bra och informativ men kanske ni kan ha lite filmsnuttar på aktiviteter från föregående år så att det blir mer levande

och visuellt mer attraktivt. Den kan även uppfattas som lite stel och byråkratisk, mindre kulturell och konstnärlig.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


a, trevligt med bilderna som byttes efter varje inloggning. även här vore det bra att kunna välja sortering efter tid eller

lokal samt att de tider som kommer efter midnatt bör läggas sist (det bara måste gå!)

Snyggt med de tre evenemangen i fokus som byts ut vid varje uppdatering av sidan. Bra att du som besökare lätt kan skapa

ett eget program. Nästa år kanske det blir en app i telefonen också?

Som arrangör funkade den bra, men vet ni hur många som har tittat på den?

Mycket bra.

Snygg! Klar förbättring jämfört med den förra. Bra med tydliga sökord i kanten.

Snygg. Lite krånglig att ta sig runt på kanske, men jag förstår också utmaningen i att göra en väldigt lättnavigerad sida med

så många olika evenemang.

Vi har inte använt den så mycket

Snygg, lite svårsökt, men ok.

Bra, men genom ålderindelningen styrde den in vårt program i vissa åldrar

13-19 år t.ex. Då tror man att arrangemanget är bara avsedd för den åldern, fast det är öppet för alla. Lite missvisande med

andra ord.

Bra och lättnavigerad.

Ser mycket fin ut. Vi är nöjda.

Kan kännas mer som en sökmotor än ett program. Väl fungerande dock.

Har inte använt de!n så mycket men bra med möjlighet att göra eget program

Har bara hunnit använda den som anmälanssite som arrangör

Kanske lite rörig, men med så många var det väl oundvikligt.

Webbsidan blev överbelastad under kulturnatten och var trög att söka infomration på.

Den är bra

Mycket bra enkel att uppdatera och enkelt att hitta

Mycket bra. Lätt att hitta. Bra med bilder, info, kartor mm. Gärna ytterligare sökfunktion, t ex arrangör, artist, plats osv.

bra att man kunde anmäla arrangemang till programmet ända till sista dagarna.

Völiudgt smidigt att skriva in uppgifter

bra och enkel

Välgjord och överskådlig.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


mitt evenemang började klockan 24. MItt i natten mellan lördag och söndag. Det blev lite förvirrat att skriva att det

började 00.00 eftersom man då kunde tro att det var natten mellan fredag och lördag istället... helt enkelt svårt att förstå...

kan man ha med 24 som val?

Kollade bara mina egna annonser, så jag kan ine tycka så mycket.

Lättnavigerad. ”Klickbar karta kan vara bra. Bra med många ingångar.

För Uppsala konstmuseums del skulle det vara en fördel att museets sorterades under Uppsala konstmuseum och inte

slottet.

Över lag ganska bra. Det största som saknas är en interaktiv översiktskarta där alla arrangemang finns med. Som den karta

som finns på varje enskilt arrangemang, fast med alla på samma karta så man kan klicka sig fram till en viss plats och sedan

klicka på de olika arrangemangen i kartan för att få mer information. Som komplement skulle nog en iPhone app med alla

arrangemang, både i listform och karta med gps-stöd (”närliggande arrangemang”) uppskattas av många.

Bra att man kunde söka på tid, plats, titel och genre/”schanger”. Men det skulle behövas en utökad sökningsfunktion, och

att resultatet presenterades på ett annat sätt än löpande i bokstavs eller tidsordning. För om man vill se något som börjar

kl. 15:00 så ska man inte behöva gå 10 sidor framåt. Dessutom så saknades en vettig karta. (Jag lyckades inte hitta någon.)

Har inte varit inne o kollat på den, tyvärr.

bra med funktion för besökarna att skapa sitt eget program (hann tyvärr inte göra klart och testa att skriva ut, så jag vet

inte hur det funkade i praktiken). Bra att arrangörerna kan få plats att skriva längre saker om sina arrangemang

Tycker att det vore bekvämare om vi kunde ange tider för våra två föreställningar i samma ruta.

Väldigt bra. Jag gillar att det bläddrar bland de olika punkterna man kan se och man får se en bild som gör en extra

intresserad.

Bra detta var första gången för oss

Bra och informativ

Utmärkt. Gillade att där var mer bilder

Den var OK, vadd jag minns.

Lätt att hitta evenemang.

OK. För framtiden -- Önskemål:

Skulle vara bra med olika sökalternativ. Ex vad finns på den här platsen vid en viss. Kartor med utskriftsmöjlighet.

Enkel och funktionell!

Bra sida som det är lätt att leta evenemang på

Bra att man kan läsa evenemangeni tidsordning. Det har jag efterlyst länge. Jag skulle gärna se att man kunde bocka för det

man är intresserad av och sedan göra en egen utskrift på urvalet sorterad i tidsordning och kanske på andra sätt. Jag gjorde

det med excel, men måste då själv skriva in alla data.

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


UTVECKLING/FRAMTID

Tycker ni att det behövs några förändringar för KulturNatten? Vilka och varför?

Nej! (8 svar)

Är för dåligt insatt i helheten. Såg mest runt Orangeriet. Det var väldigt varierande program. Säkert spännande för

allmänheten. På stan kändes det som det var mest fokus på ungdomar. Tacksamt inslag då på stan med storband och dans

på ett av spelställena för en något äldre publik.

Jag älskar kulturnatten!!! Speciellt när vi hade sån tur med vädret och det var VARMT! Det bästa är folkvimlet och att det

nästan är som när man är utomlands, dvs det är mycket folk som är ute på kvällen i ALLA åldrar och hyfsat nyktert. Man

bara önskar att det var så litet oftare! Fick jag önska skulle det vara att man spred ut det lite över året. Då skulle man vara

ute och njuta lite oftare + att man skulle hinna ta del av fler aktiviteter. Som det nu är hinner man bara se en bråkdel. Men

då kanske man tappar hela poängen ... ? Vad vet jag ...

Flera fri bussar/tåg eller stor rabbatt på bussar och tågresor till och från områderna i Uppland som är mer än 1,5 mil

utanför centrum särkilt för barn familj och pensionerade personerna.

Färdigt och standard tält för all arrängörer värje år särkilt om det förväntas regn på kulturnatten.

Uppmuntra folk att inte skräpa ner stan!

Kanske lite spridning på ”ljudevenemang”, stora torget var en plats som knappt gick att vistas på.

Personlig åsikt var att vi efter medverkan i Allsången strosade mellan aktiviteter i centrala Uppsala, och fann trevliga

nyheter som vi vanligen inte skulle söka efter.

Det är otroligt många programpunkter som konkurrerar om besökarnas uppmärksamhet. Jag skulle gärna se att man

istället spred ut programmet över två dagar.

I vår gränd och framför allt just på vår gård och parkering (Vretgränd 2) är det fruktansvärt äckligt efter Kulturnatten.

Det behövs fler bajamajor bort mot Islandsbron, vid ån osv. Det behövs temporära pissoarer också! Kanske t o m en

kommunalt bekostad rengöring på morgonen efteråt? Vi spolade bort massor med urin och även avföring dagen efter. Och

plockade glas i oändlighet. Det är dessvärre ett stort problem.

Tycker det är bra som det är idag.

Inte direkt. Vädret får gärna vara såhär bra varje år ;)

Man behöver ha koll på ljudrummet - men det ligger i sakne natur att det blir en del krockar.

Allt är mycket bra och jättekul att Uppsala har en sådan folkfest!

Kulturnatten har blivit så stort så den kan delas mellan en Kulturnatt på våren och en på hösten. Om inte så, större

spridning på tid under dyngnet alt. fredag-lördag-söndag.

Fler toaletter ute på stan. Många av våra beökare tyckte detta var ett problem.

Inte vad vi har märkt av

Ja. Med den positiva utveckling Kulturnatten har haft tror vi absolut det skulle finnas både utbud och efterfrågan till en hel

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


helg eller åtminstone fredag-lördag om det är för stort projekt att organisera en hel helg. På många evenemang är det helt

fullt och de som säljer biljetter har slutsålt långt innan det börjar. Många är trötta på den besvikelsen de drabbas av när de

för sent eller spontant bestämmer sig för att gå på något.

Vi är nöjda!

Mindre marknad, mer konst, teater, dans, musik och författare. Det var ju det det skulle gälla, eller?

Kanske skulle kunna utöka till två mindre intensiva dagar så att man kan titta på allt man vill?

Förstår inte varför det kallas kulturnatten när det egentligen är mer aktiviteter på dagen och kvällen än på natten?

Att rikta sig mer fokuserad mot högstadie och gymnasieelever. Det är en grupp med mycket energi och tid och i behov av

fritidsaktiviteter och som på kulturnatten mest dräller runt och super. Om en satsning görs (hjälp med marknadsföring) så

kan vi (Studio-K) hjälpa till att ordna dansarrangemang särskilt riktade för ungdomar.

Mindre godisförsäljning på gator och torg.

Kulturnatten har blivit väldigt mycket av en festival... den skulle behöva lite mer lugn.

Har själv inte varit ute på stan eftersom jag är delaktig, så det är svårt att svara på.

Längre tid mellan konserterna, eller att den tiden som är, inte avänds för scenbygge eller rep av andra!!!

För vår del var allt perfekt.

Eftersom vår evenemang ryktad sig till barnfamiljer skulle vi vilja börja allt tidigare.

Nej inte direkt vad jag eller vi kan komma på.

Det här med 100 ord i pappersversionen är alldeles för lite för att våra programpunkter ska få plats. Uppskattade

flexibiliteten att kunna ha mer. Ev instruktion om hur man kan göra (”äska”) för att få större utrymme.

Jag tror att det liksom tidagare år behövs en tydligare avgränsing mellan ljudområden, man kunde prova att sträcka ut

kulturnatten lite mer så folk vänjer sig vid att gå lite längre mellan ljuden.

Bra koncept där alla kan vara med om man vill. Förslag på förändring:

Olika teman på skilda platser t. ex- Dansgolv på Vaksalatorg -där olika dansformer kan varvas. Matnyttigt på Fyristorg,

hantverk på ST Erikstorg, Musik på Stora torget, konstutställning på Formtorget och längs gågatan söderut, Barntema

i stadsparken på dagtid, ungdomstema i Odinslund under kvällen. Skulle ge vandraren möjligheter att lättare jämföra de

olika konstformerna under natten. Som nu är så hittar man inte till alla då de är så utspridda. Möjligheten finns ju ändå att

alla kan vara på egen plats och på temaplats.

Inga ändringar från vårt perspektiv.

Bättre hemsida.

Det har framkommit önskemål om att utöka Kulturnatten till en Kulturhelg. Jag tror dock att det kan vara svårt att få lika

stor uppslutning från kulturarbetarna i två dagar.

Det är en fantastisk ansamling av kulturhändelser

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


Övriga synpunkter och kommentarer

Seriöst och bra med utvärdering. Fantastiskt att allt är gratis. Kanske trevligt om professionella kunde få viss ersättning

dock

Våra vuxenföreställningar( som denna) ges i första hand på turne’ i kommun

TACK så väldigt mycket till Er som fixat en sådan superlyckad ”festival”!!! Det är ju en helt fantastisk ynnest för en

småföretagare att man kan få delta i något liknande utan att behöva betala ett dugg. En stor glädje är också alla hjälpsamma

människor man möter

Imponerad av tekniken! Bra ljud och ljus gör underverk.

Tack för en trevlig KulturNatt!

Mer radio annons veckan innan kulturnatten. Gör uppsala’s kulturnatten som den bästa kulturnatten i sverige.

Att ni hade flera ställen för oss att boka in och dansa på var en mycket positiv nyhet

Det var mycket bra att ni hade avtal med Hyrtältet om 25% rabatt på tält på Kulturnatten. Funktionärerna kunde vara fler

och gå förbi oftare. Vi var alla väldigt nöjda i det stora hela och allt gick väldigt smidigt och friktionsfritt. Tältet restes upp i

tid också. Det känns verkligen att Kulturnatten har gått från att ha varit en till ”fyllekväll” (som det var för någr år sen) till

en fin kulturdag med stort utbud av alla möjliga aktiviteter. Uppsalas känns verkligen levande och kulturell på Kulturnatten.

En eloge till er alla som arbetar hårt med det!

tack för gott samarbete Sofie! /Kajsa

Synligheten i olika program för Gluntakademin och Gluntsjungandet är viktigt även om vi inte vid detta tillfälle attraherar

den åldersgrupp som vi har skapat GA för. Studentkörerna möter vi vid andra tillfällen.

En applikation för att kunna skapa ett eget schema i mobilen vore något det!

Tack för ett bra samarbete!

En stor eloge till Kulturnattsgeneralen

Bra och tydlig info i tid. Vi upplever oss ”omghändertagna” på ett positivt sätt.

Ett jätteroligt event med både publika som smalare inslag.

Ni gör ett bra och mycket intensivt jobb. TACK!

KulturNatten håller på att vattnas ur. Har varit med från start 1989. För mycket ovidkommande inslag

Precis som förra året var det jätteroligt att få vara med

Lite strul med låst elskåp (beställt till 10.00) men fortfarande låst vid 11. Snabb lösning dock (tack Sofie) som gjorde en

snabb utryckning.

Innan Kulturnatten ringde vi till alla medlemmar och informerade att de är välkomna till vår tält och att den som vill kunde

baka något hemma och sälja i Slogas tält. Våra planer var att medlemmarna skulle träffas, lyssna på musik och ha lite roligt.

Vi tänkte varvar nya medlemmar också. Vi viste inte att det skulle bli så mycket rök från grillen. De som sålde ćevapčići

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


var väldigt glada att så många människor vill köpa ćevapčići, därför producerade de ćevapčići hela tiden. Vi hoppas att

Serbiska kulturföreningen Sloga kan göra någon/några andra aktiviteter nästa år.

Jag tycker det är bra att vi får vara med trots att vi till vardags inte arbetar med kulturella evenemang - men i detta fall så

var det en föresällning med information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Du gör ett bra jobb

Jättebra med Kulörs inititativ att ordna tält och bjuda in oss. Vi hade annars inte hunnit/orkat med att ordna tält och el

och riskerat regn osv. Om kommunen kan ordna platser med el och gärna tak så skulle säkert flera kunna fylla dessa platser

med verksamhet. Tack för ett fantastiskt jobb med att koordinera det hela!

en bra kulturnatt

Nästa år vill jag göra något som kommer till publiken istället för något som publiken måste komma till.

Roligt att fått vara med i ett otroligt roligt kulturevenemang

Tack för en bra genomförd KulturNatt!

Kulturnatten är ett imponerande arrangemang och man önskar att Uppsalaborna på något sätt kunde motiveras att oftare

gå man ur huse för att konsumera kultur. Kanske kunde man ha mindre arrangemang återkommande som lyfter upp den

positiva andan.

Vi var med i år pga. att 2011 är utsedd till KEMINS ÅR av FN. Och vi passade därför på att göra reklam för detta under

Kulturnatten. Eftersom folk verkade positiva och intresserade - trots att kemi inte är kultur i den bemärkelsen - så kan

det hända att det skulle kunna vara intressant att medverka igen som ett sätt att göra reklam för kemin i Uppsala även

framöver.

Vill också näman att kontakten med Hyrtältet som vi anlitade var kanon. Serviceinriktade, proffsiga och trevliga killar.

Företaget kan verkligen rekommenderas!

En kul grej både att vara med på som arrangör och som publik!

Stort tack för proffsig och väl genomförd Kulturnatt!

Kanske sprida Kulturnatten på två-tre dagar.

Kulturnatten är något som personal och vänner till Skroten gör tillsammans för att det är så förbaskat kul. Sedan tycker vi

att NI gör ett jättefint jobb i och kring Kulturnatten.

Hälsningar Skrotcentralen i Uppsala

Fantastiskt bra jobbat! Ni är tydliga

Jag var ju även på biblioteket och läste giraffsagorna och där var det fullt i det lilla sagorummet med många vuxna och barn

som lyssnade förtjust till alla sagorna. Ett lyckat evenemang.

Bra att kyrka deltager i kommunens utbud som en naturlig del av kommunen

Tack!

Trevlig kväll!

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


Vi hade 4 timmar i UKK och 5 timmar i Storatorget där var huvudarbetet

http://www.youtube.com/watch?v=KFomhhbZ0JM&list=PL95D0DD171E32A88B&index=1

Jag älskar kulturnatten och det stora varierande utbudet. det finns verkligen något för alla. Har deltagit i ca 15 år men

hittar fortfarande nya saker att göra varje år. (Varit aktiv i något program i ca 10 år)

Destination Uppsala AB

Fyristorg 8, SE 753 10 Uppsala

tel + 46(0)18-727 18 49


TRYGG KULTURNATT 2011 Bilaga 2

Projektledare Isabelle Petersson

Trenden visar på att antalet brott och omhändertagna ungdomar under 18 år kraftigt har

sjunkit de senaste åren under kulturnatten. Att arbeta förebyggande med dessa frågor är

därför viktigt för att fortsätta denna trend. Projektet Trygg Kulturnatt är ett led i detta arbete.

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE

I slutet av juli 2011 påbörjades projektet Trygg Kulturnatt med ledning av Isabelle Petersson.

Projektet innebär att arbeta brottsförebyggande med trygg- och säkerhetsfrågor. För att få en

helhetsbild av vad som behövde göras startades årets projekt med att kontakta

Brottsförebyggande rådet, nattvandrare och andra instanser för att undersöka vart det behövs

extra insatser under kulturnatten. Även förra årets rapport för KulturNatten och Trygg Kulturnatt

studerades.

I likhet med förra året kommer toaletter att placeras på strategiska platser och ett besökscenter

kommer att upprättas vid Resecentrum. Eftersom budget är större det här året kommer det även

göras satsningar på att belysa stråk och mörka passager, samt att se till att det finns aktiviteter

på Resecentrum sent på kvällen för att öka tryggheten ytterligare.

Toaletter

Totalt beställdes sju toaletter av modellen WCS1 av Ramirent. Toaletterna har belysning och

tvättställ. Dessa placerades ut likt förra året i Slottsbacken, vid Nybron och Resecentrum. Årets

tema på toaletterna var att de skulle symbolisera olika delar av världen. Toaletterna ställdes

upp ett par dagar innan kulturnatten för att hinna med en utsmyckning av dem.

Vattendunkarna till tvättstället fylldes på av Uppsala kommuns Parkenhet under fredagen.

Toaletterna städades under kvällen regelbundet av Uppsala städ AB mellan 18.30-21.30, då

toaletterna förväntades användas som mest.

- Toaletterna (två stycken) i Slottsbacken fick ett djungel/safari tema. Scenteknik monterade

upp grön belysning som lyste upp toaletterna och trädet bakom, samt djungelljud som hördes i

stora delar av backen. Utvändigt kläddes toaletterna med kamouflagenät och invändigt av

växter, tyger, djur m.m.

- Toaletterna (tre stycken) vid Nybron fick ett mer orientaliskt tema. Både utvändigt och

invändig kläddes toaletterna av tyger och andra detaljer som symboliserar dessa områden.

Orientalisk musik spelades med hjälp av små högtalare och Mp3 spelare som placerades inne

i toaletterna.

- Toaletterna (två stycken) vid Resecentrum fick symbolisera Antarktisk. Toaletterna fick vit

utsmyckning med "isblock" på taket levererade av Scenteknik. Även här bestod ljudet av små

högtalare och Mp3 spelare med pingvin- och valljud.

1


Belysning

Mörka platser och stråk som kan uppfattas obehagliga valdes att ljud- och ljussättas för att

göra dem tryggare och för att få platserna att befolkas ytterligare. Platserna som valdes ut var

Stora torget i och med att det är många människor som vistas där, samt att det kan vara

stökigt där kvälls- och nattetid. Även Slottsbacken valdes att ljud- och ljussättas. Slottsbacken

valdes bland annat för att den ligger lite avsides och det kan upplevas otryggt att vistas där

efter mörkrets inbrott. Under årets kulturnatt var det ovanligt mycket aktiviteter vid slottet och

den väg som valdes att belysas är en naturlig väg att ta upp dit. Att toaletter placerades ut i

Slottsbacken är ännu en av anledning till att den valdes att belysas.

- I Slottsbacken ljussätts vägen mellan Slottsbiografen och slottet med lampor som sätts upp av

Scenteknik i master som levereras av Ramirent. Lamporna ger ett varierat ljus i olika färger. I

mitten av backen fanns en ljudkälla (förutom djungelljudet). Tanken med ljudet var att det skulle

förmedla lugn.

- På Stora torget ljussätts fasaderna i olika färger förutom hörnet vid Max där Livets Ord har en

scen. Detta görs av Scenteknik. Ett ljusspel visas från kl 20-24 och därefter övergår ljuset till ett

fast sken till kl 04 på morgonen.

- I Rosénparken ställs dansk designade ljusskulpturer upp av Innotech belysning. Dessa står

sedan kvar en vecka efter kulturnatten.

Resecentrum

Likt förra året återfinns KulturNattens besökscenter, men i en större skala och med fler

programpunkter. Ett tält om 43 m2 beställs av Hyrtältet. Besökscentret var förutom ett

informationstält för besökarna, även en plats för människor att samlas och hänga i. Selecta

sponsrade med kaffe och Triller med bullar. KulöR - Kulturentreprenörsprogrammets förening

fick i uppdrag att ta fram programpunkter under dagen och bemanna tältet under ledning av

Isabelle Petersson. Under dagen hålls flera olika typer av workshops, sagoläsning, spoken

word, öppen scen med mera.

I Centralpassagen visas mellan kl 23-01 bilder från dagen på en stor projektor. Bilderna har

under dagen och tidig kväll tagits av kulturnattens volontärer, Isabelle Petersson och Sofie

Blomgren. Även musik spelas i samband med bildspelet.

2


UTVÄRDERING

Toaletterna och dess utsmyckning blev ett lyckat inslag under kulturnatten. Vilket bland annat

den här kommentaren som hittades på Internet dagen efter kulturnatten visar på:

"Kulturnattens koncept för toaletterna var en fröjd att skåda. Offentliga toaletter vid arrangemang brukar

bli ett äckligt helvete invändigt. Vissa löser det genom att börja ta betalt för toalettbesöken. Vissa löser

det genom att hyra in massor av extra städare. Vissa löser det genom mer polisiära insatser. Åtgärderna

skapar missnöjdare människor och är riktigt dyra.

Därför är jag glad att Kulturnatten hittat en jättebra lösning. De hade inrett toaletterna så fint, färgglatt

och personligt att ingen kunde smutsa ner toaletterna utan att skämmas. Toaletterna var en fröjd att

besöka, både hygienmässigt och estetiskt. Jag hoppas att fler arrangörer tar efter den lösningen." 1

Toaletterna blev personliga och färgglada och konceptet för toaletternas utformning verkar ha

fungerat som det var tänkt. Toaletterna hölls även fräscha genom att de under kvällen städades

regelbundet under 18.30-21-30, däremot så hade de kanske behövts städas ytterligare nån

gång senare för att inte papperskorgen skulle bli överfull m.m. Två Mp3 spelare och

högtalare, samt diverse små detaljer i toaletterna blev under dagen/kvällen stulna, vilket vi var

medvetna om kunde hända och det var därför ingen dyrare utrustning vi placerat inne i

toaletterna. Alternativt skulle man kunna lösa det genom att montera musiken utanför

toaletterna som i Slottsbacken. Ljudet och belysningen vid toaletterna i Slottsbacken gav ett

häftigt intryck och ökade upplevelsen av djungelkänslan.

Utsmyckningen, ljudet och inköp tog mer tid än vad som var beräknat. Eventuellt skulle man till

nästkommande år kunna leja ut uppdraget till konstnärsstudenter, antingen på gymnasial eller

eftergymnasial nivå och utlysa någon slags tävling för att få toalettmomentet att gå smidigare

och få mer tid till annat. Eftersom det verkar vara ett uppskattat inslag både ur estetisk och

säkerhetsmässig synpunkt är det här något som bör utvecklas eller i alla fall behållas till

framtida kulturnätter och även till andra evenemang. Placeringen av toaletterna är densamma

som förra året, vilket verkar fungera, och alla platser verkar ha utnyttjades väl. Bra om

placeringen kan förbli så till andra år också då det blir det lättare för besökarna att komma

ihåg att de finns och var de finns. Däremot så var det skadegörelse i form av att glaset på

dörren till en av toaletterna i Slottsbacken blev krossat. Anledningen till att skadegörelsen var

på just den kan ha berott på att de stod mer obevakade än de andra.

Belysning

Ljuset i Slottsbacken gav den effekt som var väntad, den skapade en annan stämning i och

med att träden och stigen lystes upp i olika färger som lila, blått, grönt och rött. Ljudet som

hade placerats i mitten av backen verkade varken göra till eller från, vilket kan ha berott på att

djungelljudet i bland tog över. Antagligen hade det räckt med att endast ha djungelljudet.

Effekten av belysningen på fasaderna på Stora torget blev inte så stor som förväntat.

Anledningar till det här kan ha berott på att det fanns en stor scen på Stora torget som dels

1 http://www.isakgerson.se/2011/nagra‐punkter‐om‐uppsalas‐kulturnatt/ Hämtat: 2011‐09‐13

3


drog till sig uppmärksamhet, dels lyste upp tillräckligt ändå. Platsen upplevs inte i sig själv som

mörk och den är under större delen av kulturnatten full med besökare ändå.

Rosénparken är en relativt mörk plats inne i centrum. Ljusskulpturerna bidrog till att lätta upp

den mörka parken och bidra till en trevligare stadsbild under kulturnatten.

Resecentrum

Besökscentret fick ett större fokus i år jämfört med förra året med ett större tält, fler

programpunkter, mer bemanning och gratis fika. Detta verkar ha vara ett lyckat koncept.

Besökscentret var öppet från kl 11-01, och flest besökare verkar det uppskattningsvis ha varit

mitt på dagen i samband med ansiktsmålningen och pyssel. Men även under kvällen vid

öppen scen infanns sig det en del besökare i tältet.

Det som behöver utvecklas i besökscentret till nästa år är att det bör finnas någon slags

information utanför tältet som talar om att det är KulturNattens besökscenter och att det går att

få information om programutbudet. Nu blev det snarare fokus på fika och programpunkterna i

tältet istället. Även bättre, mer omfattande kartor efterfrågades och kanske att informatörerna

behöver vara mer kunniga på Uppsala och vana informatörer.

Utanför Näckens polska pågick under eftermiddagen och tidig kväll street art på asfalten i

form av kritmålning. Unga som gamla deltog och ytan täcktes snabbt, verkar ha varit

uppskattat.

Eftersom ingen annonsering hade gjorts för bildspelet i Centralpassagen var det få människor

som var där och kollade. Ett fåtal satte sig i trappan och kollade, några stannade upp på

vägen hem och andra kollade medan de väntade in Upptåget. Idén var att det skulle pågå

något på platsen för att bidra till en tryggare plats, vilket det kan ha gjort. Däremot är det svårt

att veta effekten och uppskattningen av det eftersom det var få på plats. Detta moment kan

vidareutvecklas till nästa år, och om det står med i programtidning kommer antagligen fler

besökare att söka sig dit.

SLUTSATS

Konceptet med att toaletterna ska vara en upplevelse i sig verkar uppskattat, däremot vore det

bra om design och utsmyckning gick att tilldela någon annan än projektledaren. Bra om

placeringen förblir till nästkommande år.

Belysningen i Slottsbacken fungerade bra, på Stora torget fick det inte samma effekt.

Besökscentret fungerade väldigt bra och var väl besökt under både dagen och kvällen,

anledningen till detta är antagligen ett större programutbud och gratis fika, men

informationsdelen bör utvecklas ytterligare. Likaså kan bildspelet i Centralpassagen utvecklas

till nästa år och därmed bli ett trevligt inslag under kulturnatten.

4


Toaletter i Slottsbacken

Toaletter vid Nybron

Toaletter vid Resecentrum

5


www.kulturnattenuppsala.se

Instrumentpanel

20 000

10 000

0

15 aug 2011 - 13 sep 2011

Jämfört med: 16 aug 2010 - 14 sep 2010

15:e aug 22:e aug 29:e aug 5:e sep 12:e sep

Webbplatsanvändning

37 424 Besök

Föregående: 31 199 (19,95 %)

324 623 Sidvisningar

Föregående: 230 322 (40,94 %)

8,67 Sidor/besök

Föregående: 7,38 (17,50 %)

Översikt över besökare

10 000

5 000

0

10 000

5 000

15:e aug 22:e aug 29:e aug 5:e sep 12:e sep

Besökare

26 072

Översikt över trafikkällor

Föregående: Besökare

Besökare

Sökmotorer

24 259,00 (64,82 %)

Hänvisningswebbplatser

9 035,00 (24,14 %)

Direkt trafik

3 856,00 (10,30 %)

Övrigt

274 (0,73 %)

0

Kartöversikt

Besök

26,00 % Avvisningsfrekvens

Föregående: 29,35 % (−11,42 %)

Föregående: Besök

00:06:19 Genomsnittlig tid på webbplats

Föregående: 00:05:26 (16,16 %)

65,56 % % Nya besök

Föregående: 67,63 % (−3,06 %)

0 36 499

Besök

20 000

10 000

1 Google Analytics

0


Innehållsöversikt

sidor Sidvisningar %

Sidvisningar

/program/

15 aug 2011 - 13 sep 2011 29 191 8,99 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 65 0,03 %

% ändringar 44 809,23 % 31 763,37 %

/

15 aug 2011 - 13 sep 2011 28 035 8,64 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 30 732 13,34 %

% ändringar −8,78 % −35,28 %

/besokare/

15 aug 2011 - 13 sep 2011 8 212 2,53 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 1 434 0,62 %

% ändringar 472,66 % 306,31 %

/besokare/programmet-som-pdf/

15 aug 2011 - 13 sep 2011 7 126 2,20 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 0 0,00 %

% ändringar 100,00 % 100,00 %

/program/page/2/

15 aug 2011 - 13 sep 2011 6 677 2,06 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 0 0,00 %

% ändringar 100,00 % 100,00 %

2 Google Analytics


www.kulturnattenuppsala.se

Översikt över besökare

10 000

5 000

0

15 aug 2011 - 13 sep 2011

Jämfört med: 16 aug 2010 - 14 sep 2010

15:e aug 22:e aug 29:e aug 5:e sep 12:e sep

26 072 personer besökte denna webbplats

37 424 Besök

Teknisk profil

Föregående: 31 199 (19,95 %)

26 072 Helt unika besökare

Föregående: 22 170 (17,60 %)

324 623 Sidvisningar

Föregående: 230 322 (40,94 %)

8,67 Genomsnittliga sidvisningar

Föregående: 7,38 (17,50 %)

00:06:19 Tid på webbplatsen

Föregående: 00:05:26 (16,16 %)

26,00 % Avvisningsfrekvens

Föregående: 29,35 % (−11,42 %)

65,56 % Nya besök

Föregående: 67,63 % (−3,06 %)

Föregående: Besökare

Webbläsare Besök % besök

Internet Explorer

15 aug 2011 - 13 sep 2011 12 662 33,83 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 13 044 41,81 %

% ändringar −2,93 % −19,08 %

Firefox

15 aug 2011 - 13 sep 2011 8 946 23,90 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 9 300 29,81 %

% ändringar −3,81 % −19,81 %

Safari

15 aug 2011 - 13 sep 2011 7 166 19,15 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 4 102 13,15 %

Besökare

10 000

5 000

3 Google Analytics

0


% ändringar 74,70 % 45,64 %

Chrome

15 aug 2011 - 13 sep 2011 6 451 17,24 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 4 339 13,91 %

% ändringar 48,67 % 23,94 %

Android Browser

15 aug 2011 - 13 sep 2011 1 226 3,28 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 0 0,00 %

% ändringar 100,00 % 100,00 %

4 Google Analytics


www.kulturnattenuppsala.se

Översikt över trafikkällor

20 000

10 000

0

15 aug 2011 - 13 sep 2011

Jämfört med: 16 aug 2010 - 14 sep 2010

15:e aug 22:e aug 29:e aug 5:e sep 12:e sep

Alla trafikkällor gav sammanlagt 37 424 besök

10,30 % Direkt trafik

Föregående: 11,73 % (−12,17 %)

24,14 % Hänvisningswebbplatser

Föregående: 31,10 % (−22,37 %)

64,82 % Sökmotorer

Föregående: 57,17 % (13,38 %)

Bästa trafikkällorna

Källor Besök % besök

google (organic)

15 aug 2011 - 13 sep 2011 23 574 62,99 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 17 290 55,42 %

% ändringar 36,34 % 13,67 %

(direct) ((none))

15 aug 2011 - 13 sep 2011 3 856 10,30 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 3 660 11,73 %

% ändringar 5,36 % −12,17 %

facebook.com (referral)

15 aug 2011 - 13 sep 2011 3 428 9,16 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 3 525 11,30 %

% ändringar −2,75 % −18,93 %

uppsala.se (referral)

15 aug 2011 - 13 sep 2011 1 897 5,07 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 3 821 12,25 %

% ändringar −50,35 % −58,61 %

uppsala.to (referral)

15 aug 2011 - 13 sep 2011 515 1,38 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 421 1,35 %

Föregående: Besök

Besök

20 000

10 000

Sökmotorer

24 259,00 (64,82 %)

Hänvisningswebbplatser

9 035,00 (24,14 %)

Direkt trafik

3 856,00 (10,30 %)

Övrigt

274 (0,73 %)

Sökord Besök % besök

kulturnatten uppsala

15 aug 2011 - 13 sep 2011 9 429 38,87 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 8 944 50,14 %

% ändringar 5,42 % −22,49 %

kulturnatten uppsala 2011

15 aug 2011 - 13 sep 2011 5 302 21,86 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 0 0,00 %

% ändringar 100,00 % 100,00 %

kulturnatten

15 aug 2011 - 13 sep 2011 3 677 15,16 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 1 481 8,30 %

% ändringar 148,28 % 82,55 %

uppsala kulturnatt 2011

15 aug 2011 - 13 sep 2011 455 1,88 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 0 0,00 %

% ändringar 100,00 % 100,00 %

uppsala kulturnatt

15 aug 2011 - 13 sep 2011 380 1,57 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 789 4,42 %

5 Google Analytics

0


% ändringar 22,33 % 1,98 % % ändringar −51,84 % −64,59 %

6 Google Analytics


www.kulturnattenuppsala.se

Kartöversikt

Besök

0 36 499

37 424 besök kom från 75 länder/områden

Webbplatsanvändning

Besök

37 424

Föregående:

31 199 (19,95 %)

Sidor/besök

8,67

Föregående:

7,38 (17,50 %)

Genomsnittlig tid på

webbplats

00:06:19

Föregående:

00:05:26 (16,16 %)

15 aug 2011 - 13 sep 2011

Jämfört med: 16 aug 2010 - 14 sep 2010

% Nya besök

65,66 %

Föregående:

67,76 % (−3,10 %)

Land/område Besök Sidor/besök Genomsnittlig

tid på

webbplats

Sweden

Avvisningsfrekvens

26,00 %

Föregående:

29,35 % (−11,42 %)

% Nya besök Avvisningsfrek

vens

15 augusti 2011 - 13 september 2011 36 499 8,76 00:06:23 65,20 % 25,58 %

16 augusti 2010 - 14 september 2010 30 692 7,43 00:05:28 67,49 % 29,08 %

% ändringar 18,92 % 17,89 % 16,48 % −3,40 % −12,01 %

(not set)

15 augusti 2011 - 13 september 2011 206 6,56 00:05:20 77,67 % 26,21 %

16 augusti 2010 - 14 september 2010 21 4,86 00:03:49 80,95 % 28,57 %

% ändringar 880,95 % 35,02 % 39,96 % −4,05 % −8,25 %

United States

15 augusti 2011 - 13 september 2011 100 3,19 00:02:07 86,00 % 56,00 %

16 augusti 2010 - 14 september 2010 65 2,17 00:00:42 96,92 % 75,38 %

% ändringar 53,85 % 47,06 % 198,03 % −11,27 % −25,71 %

7 Google Analytics


United Kingdom

15 augusti 2011 - 13 september 2011 84 3,49 00:03:34 82,14 % 45,24 %

16 augusti 2010 - 14 september 2010 50 4,58 00:03:23 86,00 % 46,00 %

% ändringar 68,00 % −23,84 % 5,52 % −4,49 % −1,66 %

Finland

15 augusti 2011 - 13 september 2011 70 10,93 00:06:22 85,71 % 34,29 %

16 augusti 2010 - 14 september 2010 63 6,38 00:04:10 90,48 % 33,33 %

% ändringar 11,11 % 71,27 % 52,37 % −5,26 % 2,86 %

Germany

15 augusti 2011 - 13 september 2011 65 3,82 00:03:27 86,15 % 43,08 %

16 augusti 2010 - 14 september 2010 40 2,75 00:01:02 80,00 % 62,50 %

% ändringar 62,50 % 38,74 % 231,84 % 7,69 % −31,08 %

Denmark

15 augusti 2011 - 13 september 2011 64 5,78 00:03:13 75,00 % 46,88 %

16 augusti 2010 - 14 september 2010 25 5,76 00:04:17 96,00 % 24,00 %

% ändringar 156,00 % 0,37 % −25,15 % −21,87 % 95,31 %

Norway

15 augusti 2011 - 13 september 2011 62 6,15 00:03:17 83,87 % 46,77 %

16 augusti 2010 - 14 september 2010 45 5,60 00:04:33 77,78 % 37,78 %

% ändringar 37,78 % 9,74 % −27,83 % 7,83 % 23,81 %

France

15 augusti 2011 - 13 september 2011 30 5,73 00:03:27 93,33 % 30,00 %

16 augusti 2010 - 14 september 2010 36 3,72 00:02:20 80,56 % 50,00 %

% ändringar −16,67 % 54,03 % 47,98 % 15,86 % −40,00 %

Netherlands

15 augusti 2011 - 13 september 2011 28 5,96 00:04:59 75,00 % 39,29 %

16 augusti 2010 - 14 september 2010 17 4,35 00:02:44 76,47 % 41,18 %

% ändringar 64,71 % 37,02 % 82,43 % −1,92 % −4,59 %

1 - 10 av 75

8 Google Analytics


www.kulturnattenuppsala.se

Innehållsöversikt

200 000

100 000

0

15 aug 2011 - 13 sep 2011

Jämfört med: 16 aug 2010 - 14 sep 2010

15:e aug 22:e aug 29:e aug 5:e sep 12:e sep

Sidor på den här webbplatsen besöktes totalt 324 623 gånger

324 623 Sidvisningar

Föregående: 230 322 (40,94 %)

268 149 Unika visningar

Föregående: 176 964 (51,53 %)

26,04 % Avvisningsfrekvens

Föregående: 29,35 % (−11,26 %)

Bästa innehållet

Föregående: Sidvisningar

Sidvisningar

sidor Sidvisningar % Sidvisningar

/program/

15 aug 2011 - 13 sep 2011 29 191 8,99 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 65 0,03 %

% ändringar 44 809,23 % 31 763,37 %

/

15 aug 2011 - 13 sep 2011 28 035 8,64 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 30 732 13,34 %

% ändringar −8,78 % −35,28 %

/besokare/

15 aug 2011 - 13 sep 2011 8 212 2,53 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 1 434 0,62 %

% ändringar 472,66 % 306,31 %

/besokare/programmet-som-pdf/

15 aug 2011 - 13 sep 2011 7 126 2,20 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 0 0,00 %

% ändringar 100,00 % 100,00 %

/program/page/2/

15 aug 2011 - 13 sep 2011 6 677 2,06 %

16 aug 2010 - 14 sep 2010 0 0,00 %

200 000

100 000

9 Google Analytics

0


% ändringar 100,00 % 100,00 %

10 Google Analytics

More magazines by this user
Similar magazines