UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET UMEÅ Östergren

rarapdf.ub.umu.se

UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET UMEÅ Östergren

2

kunnig 1 skriftställares i ett annat land, i

hvars revolutioner denne ock deltagit och

;it livilken sorgen öfver gäckade förhoppningar

bäddade en för tidig graf. Jemförelsen

skall fullbordas, sedan vi anfört

de åberopade uttrycken af mannen från

1800 och 1800. Vid ena tillfället sjunger

han, bacchanaliskt yr:

"Fyllen cdra glas och låtom oss skratta,

Hr ii der ! en stimd ät verldens lopp.

Tiderna blifva s;i besatta,

Vishetens fall höjt dårskapen opp.

Snille och förtjenst pä nödens krycka

Vandra föraktade, hand i hand,

Dvgdcn försmaktar, lasten gör lycka: —

Skiii tor vart lyckliga fosterland!

Trollet ocli snille, stötte från thronen,

Af favoriters smickrande tropp,

OKiinde \audra bland Nationen,

lian bergning och utan hopp.

Frihetens vän i bojor ligger;

Träldomens vän bär blåa band,

Äran svälter, dygden tigger: —

Skal för vårt lyckliga fosterland!"

Aid andra tillfället heter det: "Man

'skrattar mycket för litet i vår tid. In

"tet annat än skvatt hjelper mot den

"moderna galenskapen i allt. Måtte nå-

"gra skrattare förena sig att göra narr

"•;if nutidens vise. Sjelf är jag < j j så

'"munter, som jag varit; men någon gång

"ser jag vcrlden frän den roliga sidan. 7

More magazines by this user
Similar magazines